مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۴

جلسه دویست و چهار

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه نوزدهم مهر ماه ۱۳۰۴ مطابق بیست و دوم ربیع الاول ۱۳۴۴.

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریایست آقای تدین نایب رئیس تشکیل گردید.

(صورت مجلس یکشنبه دوازدهم مهرماه را اقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند)

نایب رئیس – آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی – عرضی ندارم.

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده می‌خواستم عرض کنم در این قسمت که نوشته است شاهزاده محمد هاشم میرزا پیشنهاد خود را پس گرفتند چون اهمیت دارد این مسئله را عرض می‌کنم. چون نظریه شاهزاده تأمین شده بود که اعضاء انجمن فرعی باید دارای سواد باشند و چون معاون وزارتخانه اظهار کردند که نظریه شما تأمین شده است باین جهت شاهزاده پیشنهاد خود را پس گرفتند این را می‌خواستم عرض کنم که در صورت مجلس یکطوری نوشته شود که معلوم باشد چون نظر شاهزاده تأمین شده بود پیشنهاد خود را پس گرفتند این بود نظر بنده.

نائب رئیس – آقای هرمزی. (اجازه)

هرمزی – بنده را جزو دیر آمدگان بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده سر وقت آمده‌ام و تصور می‌کنم یک اشتباهی برای مباشر این امر اتفاق افتاده که بنده را دیر آمده نوشته‌اند.

نایب رئیس – تحقیق و اصلاح می‌شود آقای سهراب زاده (اجازه)

سهراب زاده – پس از تصویب صورتمجلس عرض دارم.

نایب رییس- نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟

(گفتند خیر)

نایب رئیس – بر حسب سابقه روزهایی که احتمال بانتخاب هیئت رئیسه داده می شده است معمول نبوده است قبل از دستور صحبتی بشود حالا امروز آقایان اجازه می‌دهند صحبتی بشود؟

جمعی از نمایندگان – خیر.

نایب رئیس – دستور انتخاب هیئت رئیسه است. قبلاً بطور اختصار می‌خواهم خاطر آقایان را متذکر کنم. باینکه در هیئت محترمه ائتلاف راجع بانتخاب رئیس این طور مقرر شد که اولاً رأی مخفی گرفته شود و هر کس اکثریت داشت سایرین ولو در اقلیت هم باشند نسبت باو رأی بدهند بنده در عین اینکه از ابتدای امر هم داوطلب این مقام نبودم ولی بر حسب حسن ظنی که بعضی از آقایان داشتند به بنده رأی دادند و بنده دارای اکثریت شدم ولی شخصاً این طور مقتضی و مصلحت می‌بینم که در این چند ماهه بقیه این مجلس بنده صرف نظر کنم و باز با توافق نظر آقایان همان آقای آقا میرزا حسین خان پیرنیا انتخاب شوند. بنابراین بنده با طیب خاطر صرف نظر کردم و از رفقا و دوستان خودم هم خواهش می‌کنم که ایشان هم با بنده موافقت بفرمایند و همان آقای آقا میرزا حسین خان پیرنیا را انتخاب بفرمایند. فعلاً سه نفر بقرعه معین می‌شوند.

(استقراع بعمل آمده و آقایان آقا سید علاءالدین و خطیبی و میرزا یدالله خان برای استخراج آراء معین شدند)

نایب رئیس – شروع می‌شود بانتخاب رئیس. آقای آقا سید علاء الدین اقای خطیبی آقای نظامی بفرمایند.

(اخذ آراء بعمل آمد)

نایب رئیس – اخذ آراء تمام شد شروع می‌شود باستخراج آراء.

(استخراج آراء بعمل آمد و نتیجه بطریق ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه ۹۹ عدد اوراق رأی ۹۹ ورقه.

آقای آقا میرزا حسین خان پیرنیا ۶۹ رأی آقای آقا میرزا محمد خان مصدق ۲ رأی آقای حائری زاده ۱ رأی شاهزاده محمد هاشم میرزا ۱ رأی آقای تدین ۱ رأی آقای شوشتری ۱ رأی آقای دامغانی ۱ رأی آقای شیخ عبدالرحمن ۱ رأی آقای کازرونی ۱ رأی آقای میرزا حسن خان مستوفی ۱ رأی سفید ۲۰ ورقه.

نایب رئیس – عده حضار و رأی دهندگان نود و نه نفر آقای آقا میرزا حسین خان پیرنیا باکثریت شصت و نه رأی بریاست مجلس انتخاب شدند.

آقای حکمت پیشنهاد کرده‌اند تنفس داده شود توضیح بدهید.

حکمت- بنده قبل از آنکه توضیحی در پیشنهاد خودم بدهم موقع را مغتنم می شمارم و از انتخاب آقای پیرنیا رئیس محترم مجلس که طرف اعتماد اکثریت تام بلکه اتفاق نمایندگان بوده‌اند بواسطه مزایان اخلاقی و عملی ایشان می‌خواهم تشکر کنم و قبل از اینکه در این پیشنهاد توضیح بدهم نسبت به بیاناتی که آقای تدین فرمودند این توضیح را می‌دهم که ایشان در هیئت ائتلاف دارای هفده هجده رأی بودند ولی ماها منفردین هم که در خارج بودیم چهل و هفت نفر بودم که ماندید امان آقای موتمن الملک بودند و بالطبیعه ایشان دارای شصت و چند رأی یعنی اکثریت مجلس بوده‌اند اما توضیحی که می‌دهم برای اینست که نایب رئیس اول معین شده و آقایان می دانند که نایب رئیس دوم هنوز معین نشده و بهتر اینست که تنفس داده شود و نواب رئیس را معیین کنند بعد هم راجع بانتخاب سایرین بپردازیم. دیگر بسته بنه نظر و رأی آقایان نمایندگان است.

نایب رئیس – آقای سلطانی (اجازه)

سلطانی – بنده عقیده‌ام این است که نایب رئیس اول انتخاب شود برای نایب رئیس دوم تنفس داده شود.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حکمت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کمی برخاستند)

نایب رئیس – تصویب نشد شروع می‌شود بانتخاب یکنفر نایب رئیس

(اخذ استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بطریق ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه ۹۹ عدد اوراق رأی ۹۹ ورقه.

آقای تدین ۶۱ رأی آقای سهام السلطان ۵ رأی آقای تقی زاده ۴ رأی آقای شوشتری ۴ رأی آقای مدرس ۲ رأی آقای حاج سید المحققین ۲رأی آقای سلطان العلماء ۱ رأی آقای دست غیب ۱رأی آقای دامغانی ۱رأی شاهزاده محمد هاشم میرزا ۱ رای آقای آقا سید محی الدین ۱رأی.

نایب رئیس – عده حضار ۹۹ آقای تدین باکثریت ۶۱ رأی بسمت خدمتگذاری نیابت ریاست انتخاب شد. آقای سهراب زاده.

سهراب زاده – بنده پیشنهاد می‌کنم تنفس داده شود .(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یکساعت مجدداً تشکیل گردید)

نایب رئیس – شروع می‌شود بانتخاب نایب رئیس دیگر. (اخذ آراء بعمل آمد)

نایب رئیس – اخذ آراء تمام شد شروع باستخراج می‌شود. (استخراج آراء بعمل آمد نتیجه باین ترتیب حاصل شد)

مهره‌های تفتیشه و اوراق رأی هر یک ۹۵ آقای دیبا ۵۶ رأی آقای زاهدی ۱۶ رأی آقای تقی زاده ۲ رأی آقای محمد هاشم میرزا ۲ رأی آقای سهام السلطان ۱ رأی آقای سید حسن کاشانی ۱ رأی ورقه سفید علامت امتناع ۱۷.

نایب رئیس – عده حضار ۹۵ آقای دیبا با شرکت ۵۶ را به نیابت ریاست انتخاب شدند.

خطیبی – جلسه ختم شود.

بعضی نمایندگان صحیح است.

نایب رئیس – آقای بیات (اجازه)

بیات – بنده گمان می‌کنم چون در روز انتخاب هیئت رئیسه تأخیر شده خوبست بقیه اعضاء هیئت رئیسه را هم همین امروز انتخاب کنیم.

نایب رئیس ـ آقای اعبتار (اجازه)

آقا میرزا سید احمد خان اعتبار – الان تقریباً سه ربع از ظهر گذشته و البته دو ساعت انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه طول خواهد کشید خوب است بگذاریم برای جلسه آتیه.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به ختم جلسه آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثریت برخاستند)

نایب رئیس –تصویب شد. جلسه آتیه روز سه شنبه بیست و یکم مهر ماه چهار ساعت قبل از ظهر دستور بقیه انتخابات هیئت رئیسه

(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی سید محمد تدین

منشی. م . شهاب. منشی.

چون آقای دکتر احتشام منشی محترم هیئت رئیسه بمسافرت تشریف برده‌اند بامضاء ایشان نرسیده است.