مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۷

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۲۸ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ فروردین ۱۳۲۴ نشست ۱۱۷

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏۱۴

جلسه: ۱۱۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۲۴

فهرست مطالب:

۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس

۲ - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

۳ - بیانات بعد از دستور آقای رحیمیان و مجد ضیایی

۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

۱ - قرائت و تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز چهاردهم فروردین ۱۳۲۴ را آقای (طوسی) منشی به شرح زیر قرائت نمودند:

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۳ قرائت و تصویب شد.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

اسامی غایبین روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۴

غایبین بی‌اجازه - آقایان: تهرانچی- فتوحی- فرمانفرماییان- عدل- مهندس پناهی- صادقی- ایرج اسکندری- شریعت‌زاده- رضا تجدد- روحی- مرآت اسفندیاری- امیر ابراهیمی- سید ضیاء‌الدین اسعد- ساسان- اکبر- جواد مسعودی- نمازی- گرگانی- دهقان- قشقایی- صفوی- نقابت- پوررضا- گله‌داری- دولت‌آبادی- محمد طباطبایی- صدریه- افخمی.

اسامی غایبین روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۲۴

غایبین با اجازه- آقایان: دهستانی- لنکرانی- بهادری.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تهرانچی- فتوحی- فرمانفرماییان- مهندس پناهی- ایرج اسکندری- شریعت‌زاده- رضا تجدد- روحی- مرآت اسفندیاری- امیر ابراهیمی- سید ضیاء‌الدین- اسعد- ساسان- اکبر- جواد مسعودی- نمازی- گرگانی- دهقان- قشقایی- نقابت- صفوی- پوررضا- گله‌داری- دولت‌آبادی- صدریه- افخمی- محمد طباطبایی.

اسامی غایبین روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۴

غایب با اجازه: آقای فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تهرانچی- علی دشتی- بهادری- فتوحی- فرمانفرماییان- مهندس پناهی- شریعت‌زاده- رضا تجدد- روحی- مرآت اسفندیاری- امیر ابراهیمی -سید ضیاء‌الدین- اسعد- اکبر- نمازی- گرگانی- دهقان- قشقایی- صفوی- نقابت- پوررضا- گله‌داری- آصف- دولت‌آبادی- صدریه- افخمی- محمد طباطبایی.

چون بر طبق ماده نهم آیین‌نامه داخلی روز چهاردهم فروردین ماه موقع تجدید انتخاب هیئت رئیسه بود.

پس از توضیح آقای دشتی دائر بر لزوم جلوگیری از تشتت و اختلاف در انتخاب رئیس مجلس برای حصول اکثریت تام و اعلام استعفای خودشان از نامزدی ریاست مجلس.

آقایان: محمد بهادری- فاطمی و ذکایی به حکم قرعه برای نظارت در اخذ و استخراج آرا تعیین و نسبت به انتخاب رئیس رأی گرفته شده در مرحله اولی از یکصد و دو نفر رأی دهندگان آقای محمدصادق طباطبایی ۴۷ رأی و آقای مهدی فرخ ۴۴ رأی داشته و چون اکثریت حاصل نشده بود تجدید رأی شده و در مرتبه دوم از یکصد نفر رأی دهندگان آقای محمدصادق طباطبایی ۴۹ رأی و آقای مهدی فرخ ۴۸ رأی دارا بوده و چون در این نوبت نیز اکثریت حاصل نشده بود برای مرتبه سوم اخذ رأی به عمل آمده و از یکصد و یک نفر عده رأی دهندگان آقای سید محمدصادق طباطبایی ۴۹ رأی و آقای مهدی فرخ ۴۸ رأی داشته و بالنتیجه آقای سید محمدصادق طباطبایی به اکثریت نسبی ۴۹ رأی از یکصد و یک نفر رأی دهندگان به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب و آقای بهبهانی پیشنهاد نمودند برای تعاطی نظر نسبت به انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه تنفس داده شود و پس از توضیح آقای مجد ضیایی دایر به لزوم ادامه جلسه و اظهارات آقایان هاشمی و امیر تیمور بالأخره نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و سه ربع ساعت قبل از ظهر روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل و بقیه انتخابات هیئت رئیسه شروع و چون آقای محمد بهادری به مناسبت کسالت از حضور در جلسه معذور بودند به جای ایشان آقای دکتر شفق برای نظارت در اخذ و استخراج آرا به حکم قرعه تعیین پس از آن برای انتخاب یک نفر نایب رئیس اخذ آرا به عمل آمده پس از استخراج آقای ملک‌مدنی به اکثریت ۷۴ رأی از ۹۴ نفر رأی دهندگان تعیین و نسبت به انتخاب یک

نفر نایب رئیس دیگر نیز رأی گرفته شده بعد از شماره و قرائت آرا آقای دکتر عبدالله معظمی به اکثریت ۷۱ رأی از یکصد و یک نفر عده رأی دهندگان به این سمت انتخاب و مقارن ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و بیست دقیقه قبل از ظهر روز شنبه ۱۸ فروردین ماه به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس مجدداً تشکیل و آقای اردلان وزیر دارایی لایحه راجع به فروش خالصه‌جات تقدیم نمودند و به کمیسیون ارجاع گردید پس از آن بقیه انتخاب اعضا هیئت رئیسه شروع و به جای آقای فاطمی‌که برای نظارت در اخذ و استخراج آرا انتخاب شده و غایب بودند اقتراع به عمل آمده آقای ناصرقلی اردلان تعیین و برای انتخاب چهار نفر منشی به انتخاب جمعی رأی گرفته شده آقای صادقی با ۵۶ رأی و آقای هاشمی با ۵۰ رأی از ۹۸ نفر رأی دهندگان انتخاب و چون نسبت به دو نفر دیگر اکثریت حاصل نشده بود تجدید رأی به عمل آمده در مرتبه دوم نیز اکثریت حاصل نشده و برای نوبت سوم اخذ رأی به عمل آمده آقای جواد مسعودی با ۴۴ رأی و آقای طوسی با ۳۷ رأی از ۹۱ نفر رأی دهندگان واجد اکثریت نسبی شده و به منشی‌گری انتخاب و پس از اظهارات آقایان معدل و هاشمی دایر به تقدیر از خدمات آقایان کارپردازان سابق نسبت به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعی اخذ رأی شده و چون اکثریت حاصل نگردید و عده هم برای تجدید رأی کافی نبود انتخاب کارپردازان به جلسه روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس یک ساعت و ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقای یمین اسفندیاری

یمین اسفندیاری - آقای شریعت‌زاده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مدت‌ها است مریض هستند و نمی‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند می‌خواستم استدعا کنم ایشان را غایب با اجازه محسوب دارند.

رئیس - آقای آصف

فرج‌الله آصف - عرض کنم دیروز بنده به واسطه کسالت نتوانستم حاضر شوم کتباً هم به مقام ریاست اطلاع داده بودم و هنوز هم کسالتم باقی است

رئیس - صحیح است اصلاح می‌شود دیگر اعتراضی بر صورت مجلس نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

۲- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه‏

رئیس - شروع می‌کنم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه یعنی هیئت کارپردازی آقایان نظار تشریف بیاورند

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۹۸

اوراق رأی ۹۸

آقایان: نجومی ۵۸ رأی- حشمتی ۵۶ رأی- افخمی ۵۳ رأی- مظفرزاده ۳۱ رأی- نبوی ۳۱ رأی- آقای مرآت اسفندیاری ۲۷ رأی- آقای افشار صادقی ۱۳ رأی- آقایان صدر- قاضی- ذکایی- رستم گیو- خلعتبری- مراد اریه- دکتر طاهری- هر کدام یک رأی.

رئیس - مهره تفتیشیه ۹۸- عده آرا ۹۸ آقای نجومی ۵۸ رأی آقای حشمتی ۵۶ رأی آقای افخمی ۵۳ رأی پس سه نفر آقایان به اکثریت انتخاب شدند. آقایان دیگر هم ۳۱ و ۳۱ و ۲۷ رأی دارند.

از آقایان استدعا می‌کنم در ظرف فردا و پس فردا اولاً فردا شعب را تشکیل بدهند برای انتخاب کمیسیون بودجه و کمیسیون محاسبات مجلس و بعد حسب‌المعمول از هر شعبه سه نفر انتخاب بفرمایید که برای پس‌فردا داوطلب‌های سایر کمیسیون‌ها که باید معین شوند معین کنند که انتخاب کمیسیون‌ها زیاد طول نکشد و زودتر مشغول شوند. (یک نفر از نمایندگان - جلسه آتیه کی خواهد بود) جلسه آتیه پنجشنبه تشکیل خواهد شد برای این که فردا و پس‌فردا باید کمیسیون‌ها را معین کنند

۳ - بیانات بعد از دستور آقایان رحیمیان و مجد ضیایی

رئیس - سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. مخالفی نیست؟ (خیر) آقای مجد ضیایی و رحیمیان و دکتر کشاورز اجازه خواستند.

آقای رحیمیان

دکتر کشاورز - بنده قبل از آقای رحیمیان اجازه خواستم.

رئیس - خیر اول آقای رحیمیان است بعد آقای مجد ضیایی و بعد نوبت شما است.

رحیمیان - خواستم خدمت آقایان نمایندگان محترم عرض کنم در پنج ماه قبل از این تصمیم گرفته شد عده نظامی برای خلع اسلحه قوچانی‌ها یعنی اکراد خراسان اعزام شود و در آن موقع بنده پیش‌بینی کردم که از این قسمت لشگر خراسان فقط دو نظر دارد یک نظر این که به واسطه اسلحه و نام اسلحه از مردم در آنجا پول بگیرند و یکی هم قوچانی‌ها را در مقابل ترکمن‌ها خلع اسلحه بکنند که این افراد نتوانند در مقابل آنها دفاع کنند و با این وضعیتی که در آنجا فراهم است آنها نتوانند خودشان را کاملاً نگهداری کنند و اموالشان غارت شود.

سال گذشته بیست قریه از قوچانی‌ها از طرف اشرار ترکمن غارت شد و در این غارت ابداً از طرف دولت توجهی نشد و نتوانستند تاکنون اموال غارت شده را پس بگیرند و به مردم بدهند (یک نفر از نمایندگان - در چه سالی بود؟) در سال گذشته عرض کردم بنده نمی‌دانم این قضیه از طرف لشگر خراسان به چه عنوانی یا از طرف متصدیان در مشهد به چه عنوانی این موضوع را پیش آوردند که آن پیش‌بینی که بنده کردم و آن روز به آقایان نمایندگان آن وضعیت را کاملاً شرح دادم صورت وقوع یافت برای این که قوچانی‌ها کاملاً مطیع باشند در این قسمت آنها کوچک‌ترین اقدامی بر علیه دولت نکنند و خود بنده کوشش کردم که از طرف نظامی‌ها هر چه خواستند شما قبول بکنید ولی اگر چنانچه برخلاف قانون ظلمی‌کردند امیدوارم که دولت بتواند جلوگیری بکند و مسببین خرابی آنها را و اشخاصی که پول گرفتند مجازات کنند فرمانده لشگر خراسان در این قسمت تقریباً چهارصد هزار تومان از مردم به نام اسلحه در آنجا پول گرفته است و حتی در بجنورد دو نفر برای خاطر پول زیر شلاق مردند (صحیح است) در شیروان و قوچان و سرولایت موکلین آقای نبوی جز گرفتن پول و حبس و شلاق زدن نسبت به آنها کار دیگری نکرده‌اند آقای سرتیپ امیر نظامی از اینجا مأمور شد برای رسیدگی و وظیفه خودشان را با نهایت دقت و کمال صحت عمل و پاکدامنی در آنجا انجام داد و بنده از ایشان تشکر می‌کنم ایشان خودشان تأیید کردند که سیصد هزار تومان در آنجا از مردم پول گرفته شده است یک نفر از بازرسی که از اینجا برود و خودش تأیید بکند که سیصد هزار تومان پول از مردم گرفته شده است آقایان باید خودشان قضاوت بکنند که چه فجایعی به نام جمع‌آوری اسلحه در آنجا انجام شده است این را من می‌توانم به نام ششصد هزار اکراد شمال خراسان خدمت آقایان عرض کنم از اول مشروطیت تا کنون به جز ظلم و تعدی و فشار و زجر چیز دیگری ندیده‌اند اینها توقعشان این بود که در دوره دموکراسی تا حدی آزادی داشته باشند ولی باز همان قلدرها و اشخاص جانی ممکن است باعث بشوند که اینها یک کارهایی برخلاف مقررات انجام دهند و متأسفانه می‌توانم عرض کنم که این وضعیتی که در این دوره راجع به جمع‌آوری اسلحه پیش آمده است هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است و گذشته از آن به نام جمع‌آوری اسلحه هنوز هم ایادی این اشخاص در آن قسمت‌ها مشغول عملیاتی هستند و برای مردم پاپوش می‌دوزند و با وجود شکایت‌هایی که شده است آن شخصی که باعث این همه شکایات شده الان در خیابان‌های تهران راست راست قدم می‌زند و هیچ انتظار ندارد که از طرف این دولت مجازاتی برای آنها معین شود (اسم ببرید) اسم او سرهنگ خداداد است قسمت دیگری را که خواستم عرض کنم راجع به گوسفندارهای خراسانی است که همه ساله اینها گله‌های خودشان را برای تعلیف به ترکمن صحرا می‌برند و اگر اینها اسلحه نداشته باشند ممکن است اموال آنها را به چپاول و غارت ببرند لازم بود این قسمت اول از ترکمن‌ها شروع می‌شد ولی آنها هیچ این موضوع را عمل نکردند و از موقعی که گوسفندهای قوچانی به آنجا رفته همه روزه تلگرافی به بنده می‌رسد که روزی ۲۰۰- ۳۰۰ الی پانصد گوسفند آنها را به غارت می‌برند در صورتی که اطمینان داده بودند که امنیت آنجا را فراهم کنند ولی درعین حال دروغ محض بود و ابداً در آن قسمت امنیت وجود نداشت فقط ۵۰ نفر نظامی در آن قسمت یعنی در ترکمن صحرا در مراوه تپه بوده‌اند که ابداً از خانه خودشان هم بیرون نرفته‌اند خود من خیال می‌کنم و تمام همکاران محترم من حس می‌کنم که طرفدار یک ارتش قوی که متکی به ملت و برای ملت است باشیم (صحیح است)

ولی متأسفانه این اشخاص ننگ ارتش هستند (صحیح است) و اگر چنانچه یک وقتی یک موقعی یک ارتشی که تصفیه بشود از این عناصر خائن و از این عناصر ناصالح ما در مقابل آن که در تبریز گفتند طلا و نقره نثار کرده‌اند ما جان نثار می‌کنیم (صحیح است) و باید یک موقعی باشد که ارتش این اشخاص یعنی این اشخاص بی‌ایمان را تیرباران کند فکر کنید ببینید در سرولایت یک عده را در موقع سرما گذاشتند در یک اطاقی و آب سر دادند در اطاق و اینها در زمستان تمام پاهاشان را سرما زد این اشخاص ننگ ارتش هستند و نمی‌شود گفت که ما به آنها افتخار می‌کنیم (صحیح است) الان بنده نمی‌خواهم برای حیثیت ارتش تمام آن فجایعی که در آنجا انجام شده و آن صورت‌هایی که بنده دارم و می‌دانم که خاطر آقایان نمایندگان محترم از این قسمت متأثر خواهد شد و از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنم ولی با این ترتیب یعنی شخصی را به بازرسی فرستاده‌اند کاملاً این قسمت را تأیید کرده است امیدوارم از طرف دولت در این قسمت جدیت بشود و مجازات این اشخاص را معین کنند که بعداً اسباب عبرت سایرین بشود و اگر نشد تمام فجایعی که در آنجا انجام شده است به عرض نمایندگان محترم خواهم رسانید (اردلان- پول مردم را باید پس بدهند آقا به چه مناسبت پول می‌گیرند؟) برای پول مردم حتی سرتیپ امیر نظامی یک نفر سروان حمی‌دی را گزارش داد که

۴۰ هزار تومان قالی و قالیچه از خانه مردم بیرون آورده بود. یک نفر سروان که چهل هزار تومان از مردم اخاذی کرده باشد ببینید فرمانده لشگرش چه کرده است (صحیح است) و بنده استدعا می‌کنم که تمام آقایان نمایندگان محترم در این قسمت توافق حاصل بفرمایند و فشار بیاورند و به دولت تذکر بدهند تا از این قسمت‌ها جلوگیری بشود و الا دلیل ندارد که ما امروز متوجه این قسمت‌ها بشویم و ساکت بنشینیم (صحیح است) این است که بنده این عرایض را کردم و مخصوصاً استدعا می‌کنم در این قسمت به دولت جداً تذکر بدهند و الا با این احساساتی که فعلاً در آنجا راجع به ارتش فراهم شده این نتیجه خوبی نخواهد داشت

جمعی از نمایندگان - صحیح است

اردلان - مقام ریاست به وزارت جنگ تذکر خواهند داد.

آصف - نمایندگان هم مراجعه می‌کنند به دولت و تذکر هم می‌دهند همه هم موافقند ولی اثر نمی‌کند

رئیس - نظریات آقایان را به وزارت جنگ و دولت اطلاع می‌دهم (صحیح است) آقای مجد ضیایی بفرمایید.

مجد ضیایی - عرض بنده خیلی مختصر است یکی راجع به کمیسیون‌ها بود که شروع به کار کنند که آقای رئیس دادند که به زودی ما وارد کار بشویم و کارهای داخله مجلس را زودتر تمام کنیم و وارد کار بشویم و در گذراندن لوایحی که مانده است اقدام کنیم بنده برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم و احصائیه نشان می‌دهم که ما هیچ کار نکرده‌ایم فقط چهل و نه فقره کار شده است که در حقیقت هفت تای آن اقلام بودجه‌ای بوده است و سه تا هم برنامه دولت بوده است و چند تا هم اخبار کمیسیون‌ها بوده است که در حقیقت ما هفت تا قانون بیش‌تر نگذرانده‌ایم و می‌خواستم عرض کنم در این موقع که اختلافات داخلی مجلس مرتفع شده است ما باید برای سال جدید این لوایحی که راکد مانده است همه را بیاوریم و به جدیت مشغول کار بشویم به علاوه عرض دیگری هم داشتم غیر از این و آن راجع به موضوع مالیات بر درآمد بود که یک بلایی برای مردم شده است یک نفری که پارسال صد تومان مالیات می‌داده است امسال کمیسیون اعتراض آمده است و چهل و چهار هزار تومان مالیات برایش تشخیص داده است و این هم یک بلایی برای مردم شده است و بلاتکلیف مانده‌اند این را می‌خواستم عرض کنم که رسیدگی شود و دولت در این قسمت توجه عاجلی بکند.

فداکار - آقار اکثریت نیست‏.

مجد ضیایی - اگر اکثریت نیست پس دولت جدید بیاورند (خنده نمایندگان) در هر صورت خواستم که بیایند و جواب بدهند و مردم را راحت کنند و الا با این ترتیب مردم تمام در زحمت هستند (صحیح است) آن وقت در صحراها هم اموال مردم را به غارت می‌برند و با لاقیدی تلقی می‌شود

رئیس - آقای دکتر کشاورز بفرمایید

یکی از نمایندگان - اکثریت نیست

دکتر کشاورز - آقای رئیس استدعا می‌کنم امر بفرمایید آقایان تشریف بیاورند چون عرایض بنده خیلی مهم است و میل داشتم آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی همه بشنوند که بنده چه عرض می‌کنم (پس از چند دقیقه انتظار اکثریت حاصل نگردید)

۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - چون اکثریت نیست اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس پس از انقضای رسمی مجلس در روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه بلافاصله جلسه هیئت رئیسه جدید در اطاق ریاست تشکیل گردید و تا یک ساعت و نیم بعد از ظهر ادامه داشت و نسبت به موضوعاتی که مطرح بود به عمل آمد.

کمیسیون تحقیق

عصر شنبه هیجدهم فروردین ماه کمیسیون تحقیق و رسیدگی در مجلس با حضور کلیه اعضای تحت ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید و تا ساعت شش و نیم بعد از ظهر ادامه داشت و نسبت به موضوعاتی که مطرح بود مذاکره به عمل آمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره ۲۷۹ تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۴

بخشنامه

بخشنامه ذیل به استناد رأی شورای عالی فرهنگ در پانصد و چهاردهمین جلسه و تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۸۶ مورخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۳ هیئت وزیران از طرف آقای وزیر فرهنگ برای کلیه ادارات فرهنگ و دبیرستان‌ها و دانش‌سراهای مقدماتی و دبستان‌های کشور فرستاده شده است.

«به طوری که اطلاع دارید در سال‌های گذشته جشن توزیع گواهینامه‌ها و اعضای جوایز و نشان‌های وزارت فرهنگ در روز ۱۵ بهمن ماه انجام می‌گرفت و در سال ۱۳۲۳ به مناسبت تصادف روز ۱۵ بهمن با اربعین و ایام سوگواری این جشن به روز دهم اسفندماه موکول گردید. چون به طور کلی تأخیر در توزیع گواهینامه‌ها موجب اشکالاتی از لحاظ استخدامی و غیره می‌گردید با تصویب شورای عالی فرهنگ و هیئت وزیران مقرر گردید که از سال جاری جشن فرهنگی در روز ۱۶ مهر ماه که مصادف با جشن تاریخی مهرگان می‌باشد صورت پذیرد با این ترتیب یکی از اعیاد باستانی ایران که از لحاظ انتساب به (مهر) فرشته روشنایی تناسب خاصی با دانش و فرهنگ دارد تجدید و احیا خواهد شد و از لحاظ آن که سال تحصیلی در مهر ماه آغاز می‌شود توزیع گواهینامه‌ها و اعطای جوایز سال گذشته در ابتدای هر سال شایسته‌تر خواهد بود و تأثیر خوبی در روحیه دانش‌آموزان و آموزگاران و دبیران خواهد بخشید و نیز اشکالاتی که از تأخیر در توزیع گواهینامه‌ها ایجاد می‌شد مرتفع خواهد گردید بنا به مراتب فوق مقتضی است که در سال جاری و سال‌های آینده مراقبت شود پس از خاتمه امتحانات نهایی هر چه زودتر نتایج امتحانات و مدارک مربوطه و صورت اسامی قبول شدگان و کسانی که استحقاق دریافت جوایز و نشان خواهند داشت به اداره امتحانات ارسال گردد تا گواهینامه‌ها و جوایز به موقع خود حاضر و قبل از ۱۶ مهر به حوزه‌های فرهنگی فرستاده شود ضمناً لازم است در روز جشن مهرگان و سوابق تاریخی و ارتباط آن با فرهنگ ایراد گردد. اطلاعات جامع و کافی راجع به جشن مهرگان در یکی از شماره‌های آینده مجله آموزش و پرورش درج خواهد گردید و البته به آن مجله مراجعه خواهید کرد»

وزیر فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۲۲ ۱۹/ ۱/ ۲۴

وزارت دارایی

هیئت در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۰۰۷/ ۲۲۴۴۶/ ۵۳۰۶/ ۶۱۴۲۵ مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۳۲۳ وزارت دارایی راجع به طرز عمل در مورد فروش کالای خارجی‌الاصل به وسیله مقامات نظامی متفقین در کشور ایران مواد ذیل را تصویب نمودند.

ماده ۱ - مقامات نظامی خارجی در موقع فروش اشیای فرسوده و بی‌مصرف یا کالاهای زاید بر میزان احتیاجات خود باید مراتب را به گمرک محل یا به نزدیک‌ترین اداره گمرک اطلاع بدهند تا از طرف اداره گمرک اقدام به وصول حقوق و عوارض ورودی از خریداران به عمل بیاید.

تبصره - فروشندگان در صورتی که مایل باشند می‌توانند آیین گمرک کالای مورد معامله را قبلاً انجام داده و گواهی‌نامه مخصوصی با تعیین شماره و تاریخ پروانه گمرکی به خریدار بدهند.

۲ - خریداران قبل از پرداخت‌ها تضمین پرداخت حقوق و عوارض ورودی به وسیله فروشندگان یا خریدار نمی‌توانند کالای خریداری را تصرف نمایند نسبت به متخلفین بر طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق رفتار خواهد شد.

۳ - اداره گمرک مجاز است این قبیل کالاها را در صورتی که مستعمل باشد قطع نظر از نوع کالا مشمول ماده ۲۲۰۴ تعرفه (یعنی کالاهای غیر مذکور در تعرفه قرار دهد.

۴ - کالاهای مورد بحث تابع مقررات سهمیه واردات و نظارت بازرگانی خارجی نیست ولیکن شش درصد حق تمبر پروانه ورود و احیاناً عوارض انحصاری به آنها تعلق می‌گیرد.

۵ - ارزش این قبیل کالاها به جای بهای سیق مرز ایران بهای خالص فروش در داخله کشور محسوب خواهد شد.

۶ – کالاهایی که ورود آنها به کشور قانوناً ممنوع است از قبیل اسلحه و مهمات جنگی و اسلحه شکاری و مواد محترقه نمی‌تواند مورد این گونه معاملات واقع شود مگر با اجازه مخصوص دولت.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

شماره ۹۶۴ ۱۹/۱/۲۳

هیئت وزیران در جلسه ۹ فروردین ماه ۱۳۲۴ به استناد ماده یکم تصویب‌نامه شماره ۹۴۷۰ ۳۱/ ۵/ ۳۲۳ با انتخاب رئیس بانک تعاونی سپه به عضویت شورای عالی اقتصادی (ضمن ده نفر مذکور در ماده یک تصویب‌نامه ۹۴۷۰) تصویب و موافقت نمودند. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در وزارت کشاورزی

به مناسبت بازگشت هیئت کارشناسان عالی مقام دولت جماهیر شوروی که چندی قبل برای بررسی در انواع نباتات و میوه‌های ایران به کشور ما مسافرت نموده بودند روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ساعت ۱۷ از طرف آقای نخست وزیر دعوتی در وزارت کشاورزی به عمل آمد که در این دعوت علاوه بر هیئت مزبور آقای همایون جاه معاون وزارت امور خارجه و آقایان معاونین وزارت کشاورزی و آقای کمیساراف نایب سفارت کبرای شوروی و عده‌ای رؤسای وزارت امور خارجه و کشاورزی نیز حضور داشتند و پس از پذیرایی آقای همایون جاه با اجازه آقای نخست وزیر آلبومی را که از طرف وزارت کشاورزی راجع به بعضی از انواع میوه‌های ایران به طرز بسیار جالبی به وسیله آقای کریم مقصودی کارمند فنی وزارت کشاورزی نقاشی شده بود به نام هدیه به وزارت کشاورزی دولت اتحاد جماهیر شوروی تسلیم آقای کاپ سنل رئیس هیئت اعزامی‌شوروی نمودند سپس از طرف آقایان کاپ سنل و پرفسور شلیسکوف بیاناتی مبنی بر تشکر از آقای نخست وزیر و آقایان معاونین و رؤسای وزارت کشاورزی که در انجام مقصود ایشان از هیچ‌گونه مساعدت و همراهی مضایقه ننموده بودند ایراد و اظهار نمودند که امیدواریم کارشناسان کشاورزی ایران نیز به نوبه خود برای مطالعات کشاورزی مسافرتی به کشور جماهیر شوروی نموده و مهمان آن دولت باشند در خاتمه آقای نخست وزیر شرحی درباره همکاری علمی و فنی و روابط دو کشور دوست بیان فرموده و مجلس مذبور در ساعت ۱۹ پایان یافت.