مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۱۴۲

صورت مشروح مذاکرات مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۷

فهرست مطالب:

۱-تصویب صورت جلسات قبل

۲- تقدیم لایحه راجع به تسریع جریان ندادرسی راجع به روزنامه‌ها از طرف آقای وزیر فرهنگ به قید دو فوریت

۳- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

مجلس ۵۰ دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

[۱- تصویب صورت جلسات قبل‏]

صورت جلسات قبل را آقای فولادوند منشی به شرح زیر قرائت کردند

مجلس ساعت ۱۱ و ده دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت مجلس قبل قرائت و پس از اعتراض آقای بهادری دایر به لزوم افشای نام قاچاقچیان و جواب آقای رئیس نسبت به صورت مجلس اعتراض دیگری نبود

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: مهندس رضوی- حسن اکبر- صاحب‌جمع- دکتر فلسفی- اورنگ- فرامرزی- امیرتیمور- حسین وکیل- مسعود ثابتی- شهاب خسروانی- عباس اسکندری- امامی اهری- شریعت‌زاده‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: بیات- تولیت- سلطانی- اخوان- منصف- ابوالقاسم بهبهانی- رضوی- آصف- ناصری- بهار- یمین اسفندیاری‏

دیر آمدگان با اجازه آقایان: محمد ذوالفقاری- ناصر ذوالفقاری- دکتر طبا- هراتی- محمدعلی مسعودی- قوامی‏

دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی- آقاخان- بهزادی- اسدی- سزاوار- آشتیانی‌زاده- گلبادی- دکتر امینی- نیک‌پور- دکتر آشتیانی- قهرمان - مهدی ارباب- زنگنه‏

بقیه استیضاح آقای رحیمیان مطرح و با اشاره به تبصره‌ای که در کمیسیون بودجه نسبت به عمران راه‌های بندرعباس گذشته و لزوم توجه به عمران تمام نقاط کشور و شهرستان‌ها و توجه نمایندگان خراسان اظهار نمودند اهالی خراسان همیشه نسبت به اوامر دولت مطیع بوده چنان که منع کشت تریاک را در آنجا به طور کامل عملی کردند و حال آن که در بعضی نقاط دیگر کاشتند و دولت هم خریداری کرد در خاتمه راجع به ختم امتیاز بانک شاهی معتقد بودند که بایستی این بانک که در حقیقت بانک اختناق ایرانی بوده است دیگر به عمل خود به هیچ‌وجه ادامه ندهد

آقای وزیر دارایی در جواب آقای عباس اسندری با اشاره به توجه کامل دولت برای رفع فقر عمومی و اشاره به لایحه دو میلیون لیره جهت تعمیر کارخانه‌جات ارتش معتقد به لزوم قدرت ارتش از نظر مصالح کشور بوده و راجع به ۱۲۰ میلیون ریال برای ساختمان بانک ملی اظهار نمودند مدیر کل بانک ملی دارای چنین اختیاری نبوده و در موقع ضرورت هم طبق اساسنامه باید با تصویب شورای عالی بانک باشد و نیز راجع به نشر دویست میلیون اسکناس در ۲۴ و ۲۶ به موجب قانونی اختیار این کار با مجلس شورای ملی است و دولت هم بدون اجازه مجلس اقدام به چنین کاری نخواهد کرد

راجع به قضیه نفت اظهار نمودند نظر به مسئولیت مستقیمی که اینجانب دارد باید عرض کنم به موجب قانون ۳۰ مهر ۲۶ دولت‌های گذشته در مقام انجام این تکلیف برآمده و نمایندگانی جهت این منظور از لندن آمده بودند و پس از مذاکره قرار شد نماینده

تام‌الاختیاری از طرف شرکت اعزام شود دولت فعلی نیز چنان که در ماده ۶ برنامه خود هم ذکر کرده نهایت کوشش را در اجرای این قانون و استیفای حقوق ملت ایران نموده و به هیچ وجه فروگذار نخواهد کرد و نیز راجع به ساختمان تصفیه‌خانه‌ها در خارج ایران مکرر از طرف دولت به موجب اسناد موجوده اعتراض شده است و در خاتمه اظهار داشتند که در ظرف این دوماه و کسری خدمت در وزارت دارایی مطالعات بسیاری نموده و به نمایندگان محترم نیز اطمینان می‌دهم که همیشه برای حفظ حقوق ملت ایران از هیچ گونه اقدامی فروگذار نخواهم کرد

در این موقع آقای وزیر امور خارجه شرح مفصلی به عنوان جواب استیضاح از طرف آقای نخست وزیر با تذکر کسالت ایشان قرائت و پس از ذکر مقدمه و این که آقای عباس اسکندری بیشتر مطالب تاریخی را بیان می‌کردند در خصوص نفت پس از اشاره به بیانات آقای وزیر دارایی اظهار نمودند که دولت به هیچ‌وجه مسئول نشریاتی که مخبرین جراید منتشر و بعضی آن را ترجمه می‌کنند نیست و اقدامات دولت محصور به تکلیفی است که قانون ۳۰ مهر ماه ۱۳۲۶ دایر به استیفای کلیه مواردی که منابع ثروت ایران مورد تضییع واقع شده بخصوص نفت جنوب برای او معین کرده که اقدام نموده و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند دولت آقای ساعد بر طبق آن اقدام خواهد نمود چنان که این موضوع بالصراحه در ماده ۶ برنامه دولت هم مذکور است و به مجلس شورای ملی نیز اطمینان می‌دهم که دولت به وظایف قانونی خودآگاهی کامل دارد و آقای نخست وزیر در مصاحبه خود حتی اشاره‌ای هم که منافی با قانون مصوب مهر ماه ۱۳۲۶ باشد نکرده و نخواهد کرد و به کمک و پشتیبانی افکار عمومی و مجلس وشورای ملی از وظایف خود به هیچ‌وجه کوتاهی نخواهدکرد در این موقع مقارن ظهر بنا بر پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

صبح روز شنبه ۱۶ بهمن سه ربع به ظهر مجدداً مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و پس از تذکر آقای رئیس دایر به این که جلسه پنجشنبه به عنوان تنفس ختم شده بود صورت جلسه فوق‌العاده‌ای که روز جمعه ۱۵ بهمن ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به مناسبت واقعه تأسف‌انگیز سوء‌قصد بعد از ظهر به مناسبت واقعه تأسف انگیز سوء‌قصد نسبت به اعلیحضرت همایونی تشکیل شده بود قرائت و تصویب گردید

اسامی غائبین روز شنبه ۱۶ بهمن ماه‏

غائبین با اجازه آقایان: مهندس رضوی- حسن اکبر- صاحب‌جمع- دکتر فلسفی- رستم گیو- اورنگ- اقبال –فرامرزی- حسین وکیل- تقی‌زاده- عباس اسکندری‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائی- معین‌زاده- تولیت- سلطانی- اخوان- منصف- ابوالقاسم بهبهانی- رضوی- آصف- ناصری- بهار- یمین اسفندیاری- خوئیلر

آقای دکتر اقبال سرپرست وزارت کشور با اظهار مراتب تأسف و تأثر دولت از حادثه و پیش آمد سوء قصد نسبت به اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی بعد از ظهر روز جمعه ۱۵ بهمن هنگام جشن سالیانه دانشگاه در محوطه دانشکده حقوق که از طرف یکی از مخبرین جراید به نام ناصر فخرآرایی به عمل آمده و در نتیجه حمله و شلیک ۵ تیر گلوله اعلیحضرت همایونی مورد اصابت دو گلوله واقع و جراحت مختصری در صورت و کتف وارد شده شرحی بیان داشته و از مندرجات دفترچه بغلی جانی مزبور که بر اثر رسیدگی به دست آمده شمه‌ای از هویت و مقاصد او را قرائت و بستگی وی را به حزب توده که در همان دفترچه به خط خود تأیید و تصدیق نموده اظهار داشتند در خاتمه دو فقره اعلامیه دولت را یکی راجع به برقراری حکومت نظامی از ساعت ۸ بعد از ظهر روز جمعه ۱۵ بهمن در تهران و دیگری نیز تصمیم به انحلال حزب توده را که محرک اصلی این گونه حوادث و بی‌نظمی‌ها و مضر به استقلال کشور شناخته شده است به عرض مجلس رسانیدند که مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت در این موقع یک ربع ساعت بعد از ظهر به پیشنهاد آقای دکتر طبا برای ده دقیقه جلسه به عنوان تنفس ختم و دیگر تشکیل نگردید

ساعت ده و پنجاه دقیقه صبح روز یکشنبه ۱۷ بهمن مجدداً مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

اسامی غائبین جلسه روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه‏

غائبین با اجازه آقایان: مهندس رضوی- حسن اکبر- صاحب‌جمع- رستم گیو- اورنگ- منصف- فرامرزی- حسین وکیل- مسعود ثابتی- دکتر مصباح‌زاده- نیکپور- عباس اسکندری- دکتر متین دفتری‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائی- تولیت- سلطانی- اخوان- ابوالقاسم بهبهانی- معین‌زاده- رضوی- آصف- ناصر- بهار- یمین اسفندیاری- گلبادی‏

دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی- آشتیانی‌زاده- دکتر اعتبار- کشاورز صدر- عزیز زنگنه- دکتر راجی- آقاخان- نراقی- دکتر طبا- محمدعلی مسعودی- سزاوار- مسعودی- شهاب خسروانی- دکتر امینی- قهرمان- بهزادی- اسدی- مکرم‏

جهت اخذ رأی درباره استیضاح از طرف آقای دکتر طبا پیشنهاد رای ساکت تقدیم ونیز از طرف آقای جواد عامری فورمولی به این مضمون مجلس شورای ملی درورد استیضاح آقای عباس اسکندری پس از استماع توضیحات دولت دایر به این که به مسئولیت خودناشی از قانون مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ راجع به استیفاء حداکثر حقوق ملت ایران نسبت به نفت جنوب به حد اکمل متوجه است و با استفاده از مذاکرات نمایندگان ملت در جریان استیضاح وظایف خویش را طبق دلالت وسیع قانون مزبور اجرا و گزارش اقدامات خود را برای کسب تکلیف به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد نمود مذکرات را ختم می‌کند پیشنهاد و بر حسب پیشنهاد پنج نفر از آقایان نمایندگان با تذکر آقای رئیس مبنی بر این که این فرمول هم همان رأی ساکت می‌باشد اخذ رأی شده از ۹۱ نفر عده حاضر ۸۶ ورقه سفید و ۴ ورقه کبود شماره و از طرف مقام ریاست اعلام شد

آقای رحیمیان بنا بر تقاضایی که آقای امیرتیمور با اشاره به وعده دولت راجع به رسیدگی در امور خراسان نمودند استیضاح خودشان را مسترد داشتند آقای وزیر دارایی با تذکر به توجه دولت نسبت به تمام نقاط کشور و بالخصوص علاقه‌مندی خودشان از نظر سمت سابق خود در خراسان اظهار داشتند چون دولت مورد استیضاح واقع شده و کارهای مهمی در پیش دارد بخصوص به اتفاتی که در این چند روز پیش آمده و اقداماتی که دولت کرده به نام دولت تقاضای رأی اعتماد می‌نماییم با تذکر آقای ملک‌مدنی مبنی بر این که این رأی مربوط به استیضاح آقای اسکندری نیست و همچنین تذکر آقای سزاوار و آقای برزین مبنی بر این که مربوط به نفت نیست و تأیید عموم نمایندگان اخذ رأی اعتماد به دولت شده از ۹۳ نفر عده حضار ۸۹ نفر دولت آقای ساعد رأی اعتماد و چهار نفر ورقه کبود دادند آقای وزیر امور خارجه از طرف آقای نخست وزیر از ابراز حسن ظن آقایان اظهار تشکر نموده و آقای دکتر طبا متذکر شدند که برخلاف نظری که آقای اسکندری اظهار کرده بودند این رأی به هیچ‌وجه در تنفیذ یا تثبیت قرار داد اثری ندارد و مورد تأیید نمایندگان واقع گردید در این موقع آقای گنجه‌ای سؤال خود را دایر به اخبار و انتشاراتی که راجع به شیوع قاچاق از بنادر جنوب و جعل و تزویر در اسناد گمرکی و ورود اجناس بدون پرداخت عوارض و صدور اجناس ممنوعه و بالنتیجه گران شدن گندم در جنوب و خساراتی که از این راه‌ها به خزانه کشور وارد گردیده و همچنین اشاره و اتهامی که به بعضی از نمایندگان مجلس شده بیان نموده از آقای معاون وزارت دادگستری و آقای وزیر دارایی خواستار شدند که اگر در بین نمایندگان مجلس کسانی که خود متهم باشند و یا از مرتکبین حمایت نموده و همچنین مأمورین گمرکی که غفلت کرده یا در این کار دخالت داشته‌اند توضیح بدهند و در خاتمه از آقای دکتر راجی مصراً تقاضا کردند طبق وعده‌ای که داده‌اند اسم نمایندگانی را که شریک یا حامی مرتکبین می‌دانند در مجلس ذکر نموده و یا از گفتار خویش معذرت بخواهند آقای وزیر دارایی در جواب سؤال آقای گنجه‌ای در قسمتی که مربوط به وزارت دارایی است شرحی دایر به دستور تعقیب قضیه در موقعی که سمت وزارت دارایی و مخصوصاً دستور عدم ارفاق نسبت به مأمورین دارایی بیان نموده با اشاره به این که عده‌ای یهودی بالغ بر ۱۵۰ نفر به وسیله جعل فاکتورها مبلغ زیادی به صندوق دولت خسارت وارد آورده بیان نموده و نسبت به ذکر نام اشخاص معتقد بودند طبق قوانین جزایی تا تحقیقات کامل و تعیین تکلیف قطعی نمی‌توان اسامی اشخاص را برد ضمناً اظهار داشتند صورت اشخاص توقیف شده و مأمورین وزارت دارایی که شرکت داشته‌اند موجود است‏

آقای معاون وزارت دادگستری در جواب این سؤال اظهار نمودند از چند ماه پیش وزارت دادگستری مشغول رسیدگی و تعقیب این امر بوده و طبق موازین قضایی مادام که حکمی درباره اشخاص صادر نشده برای جلوگیری از تبانی و محو آثار جرم و همچنین بد نام شده اشخاص بیگناه نمی‌توان اسامی اشخاص

را ذکر نمود و راجع به اتهام و اشاره‌ای که نسبت به نمایندگان شده اظهار داشتند در گزارش‌هایی که تاکنون رسیده اسمی از هیچی از نمایندگان نبوده است آقای دکتر راجی نیز اضافه نمودند چون هنوز محکمه رأیی درباره اشخاص نداده به این جهت از ذکر اسامی خودداری می‌کنند در این وقت آقای نخست وزیر در مجلس حضور یافته و راجع به ابراز اعتماد نمایندگان با اشاره به مساعی و فداکاری دولت در مقابل اوضاع وخیم دنیا اظهار تشکر نمودند

یازده فقره مرخصی آقایان دادور- آشتیانی‌زاده- منصف- نواب- حسین وکیل- نبوی- دکتر متین دفتری- اسلامی- گرگانی- ناصری- دکتر ملکی هر یک جداگانه قرائت و اخذ رأی شده تصویب گردید

آقای نخست وزیر و آقای وزیر بهداری سلامت اعلیحضرت همایونی را به مجلس اعلام نمودند

آقایان صدرزاده و اسلامی پیشنهاد کردند برنامه هفت ساله جزء دستور باشد و مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم و به روز سه‌شنبه موکول گردید

رئیس- آقای آشتیانی‌زاده نسبت به صورت جلسه تذکری دارید

آشتیانی‌زاده- خیر قبل از دستور عرض دارم‏

رئیس- آقای مکی نسبت به صورت جلسه نظری دارید بفرمایید

مکی- در جلسه گذشته همکار محترم آقای فولادوند راجع به مرخصی آقای قوامی اعتراض کرده بودند که چرا یک ماه دیگرش را کمیسیون موافقت نکرده خواستم به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم که نمایندگان حق دو ماه مرخصی دارند و ایشان از یک ماه مرخصی استفاده کرده‌اند و ب هیچ‌وجه بیش از یک ماه مرخصی داده نمی‌شود مگر این که عذر موجه داشته باشند و تصدیق طبیب ارائه کنند ضمناً خواستم یک مطلب دیگر را هم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که در چندی قبل بنده در صورت جلسه راجع به چاپ و توزیع صورت مذاکرات مشروع مجلس اظهاری کردم و ضمن عرایض خودم تشکر کردم از این که صورت جلسات به موقع چاپ و منتشر می‌شود امروز با کمال تأسف عرض می‌کنم که از روز شنبه تا امروز صورت مذاکرات به موقع چاپ شده است بعضی از نمایندگان دو هفته است که چاپ نمی‌شود دو هفته صورت جلسات به موقع چاپ نشده است و این واقعاً برای این که ما بدانیم که در مجلس چه گفته شده است و بی‌اطلاع نباشیم لازم است و خیلی باعث تأسف است که مجلس شورای ملی که دارای یک تشکیلات وسیعی مثل چاپخانه مجلس می‌باشد و این قبیل وسایل برای سایرین مهیا نیست آن وقت در هفته صورت جلسات چاپ و منتشر نشده است‏

رئیس- آقای عامری‏

عامری- بنده خواستم توضیح بدهم راجع به فرمول رأیی که در جلسه گذشته مورد تصویب مجلس شورای ملی واقع شد اغلب جراید قسمتی از آن را حذف کردند به طوری که هم درخارج و هم برای نمایندگان محترم اشکال ایجاد شده بود و چون این فرمول مورد تصویب قرار گرفته است آنچه مربوط به آقایان نمایندگان محترم است بعد از قرائت صورت مجلس معلوم شد فرمولی است که داده شد راجع به مردم خارج هم خواستم از جراید خواهش کنم که در این موارد اگر بخواهند مطالبی را منتشر کنند و متوجه نمی‌شوند به اداره تندنویسی مجلس شورای ملی مراجعه کنند که متن حقیقی آن را منتشر کنند.

رئیس- آقای امینی.

ابوالقاسم امینی- عبارتی در خلاصه مذاکرات بود که به نظر من اهمیت دارد به این معنی که آقای رئیس فرمودند این فرمول همان رأی ساکن می‌باشد در صورتی که آقای رئیس این طور نفرمودند و فرمودند با توجه به این فرمول برای ساکت با ورقه رأی گرفته می‌شود (صحیح است) بنده خواستم در این قسمت دقت شود که مفهوم رأی ساکت با فرمول اشتباه نشود (صحیح است)

رئیس- دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس جلسات سه‌شنبه و پنجشنبه و شنبه و یکشنبه تصویب شد، چند نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند.

نمایندگان- دستور- دستور.

[۲- تقدیم لایحه تسریع جریان دادرسی راجع به روزنامه‌ها از طرف آقای وزیر فرهنگ به قید دو فوریت‏]

رئیس- آقای رئیس فرهنگ بیاناتی دارید؟ بفرمایید.

دکتر زنگنه (وزیر فرهنگ)- عرض کنم بر آقایان محترم پوشیده نیست که زیاده‌روی عده‌ای از روزنامه‌ها (قهرمان- صحیح است) (آزاد- صحیح نیست کجا صحیح است) (همهمه نمایندگان) موجب مفاسدی شده است که مخل انتظامات و مضر به اساس حکومت ملی .... آزاد تمام موضوع سر نفت است، بگذارید انگلیس‌ها تمام مملکت را ببرند و سر و صدای هیچ کس بلند نشود (صحیح است) (زنگ رئیس)

رئیس- آقای آزاد ساکت باشید.

وزیر فرهنگ- مضر به اساس حکومت ملی و استقلال کشور شده است (صحیح است) با کمال تأسف این عده از جراید به هیچ یک از مقدسات ملی ما ابقا نکرده .. (آزاد- چرا محاکمه نمی‌کنید؟) برای محاکمه است بدون ملاحظه توهین نموده‌اند دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد آزادی اظهار عقاید را ممنوع کند ولی هر آزادی تا حدود قانون اساسی ما و اصول محدود به حدود مصالح کشور و آزادی و حقوق افراد است جریان دادرسی راجع به شکایات مربوط به روزنامه‌ها طوری بود که اجرای عدالت را با سرعتی که لازم است میسر نمی‌کرد و این امر موجب تجری اشخاصی بوده است که از آزادی سوء استفاده می‌کرده‌اند برای حفظ مصالح عمومی و سرعت اجرای عدالت و آبروی مقام مطبوعات لایحه‌ای تهیه شده است که با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.

رحیمیان- بنده مخالفم.

مکی- بنده هم مخالفم.

رئیس- متن لایحه قرائت می‌شود:

به شرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شورای ملی در اجرای ماده ۹ متمم قانون اساسی نظر به لزوم تکمیل قوانین مطبوعاتی و حفظ حیثیت مقامات رسمی مملکتی ماده واحده زیر به قید دو فوریت تفدیم و تقاضای تصویب آن می‌شود

ماده واحده- هر گاه در روزنامه یا هرگونه نشریه دیگری نسبت به پادشاه مملکت و خانواده سلطنتی یا به شعائر مقدس ملی و مذهبی و همچنین نسبت به رؤسای دولت‌های خارجی توهین به عمل آید یا هتگ حرمت شود یا مردم را به قیام و اقدام علیه حکومت ملی تحریک نمایند یا ایجاد مفسده و آشوب کنند از طرف شهربانی روزنامه توقیف و اوراق منتشره ضبط و مدیر مسئول و نویسنده مقاله بازداشت و در ظرف ۴۸ ساعت پرونده توسط دادستان به دادگاه صلاحیتدار فرستاده می‌شود که طبق مقررات قانون اقدام نماید و تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه مزبور نشریه در توقیف و اشخاص در بازداشت باقی خواهند ماند هر گاه توهین نسبت به رئیس دولت یا اعضای آن و همچنین به رئیس مجلس یا نمایندگان به عمل آمده یا اسنادی به اشخاص فوق یا سایر مأمورین دولتی داده شود که بر طبق قانون جرم شناخته شده شهربانی مکلف است به شکایت شاکی روزنامه را توقیف اوراق منتشره را ضبط نموده و مراتب را در ظرف ۴۸ ساعت به دادستان شهرستان اطلاع دهد و دادستان در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وصول گزارش شهربانی پرونده را به دادگاه صلاحیتدار برای تعقیب مدیر مسئول و نویسنده مقاله می‌فرستد

در دو مورد مذکور فوق دادگاه بدون حضور هیئت منصفه ۲۴ ساعت پس از رسیدن پرونده باید خارج از نوبت طبق مقررات آئین دادرسی دیوان کیفر شروع به محاکمه نماید دادرسی قابل وقفه و تعطیل نیست و بلافاصله بعد از رسیدگی حکم دادگاه باید صادر شود

هرگاه قرار دادگاه مبنی بر بیمورد بودن توقیف نشریه و عدم تعقیب مدیر یا نویسنده باشد دادگاه فوراً و مستقیماً نظر خود را اجرا خواهد کرد و در صورت توجه تقصیر علاوه بر تعیین مجازات مرتکب حکم بقای توقیف نشریه نیز صادر و طبق مقررات آئین دادرسی کیفری راجع به اجرای احکام عمل خواهدشد

دادگاه در صورتی که شکایت را وارد دید ضمن حکم محکومیت متهم به خساراتی که از این امر بشاکی وارد شده و مورد درخواست مشارالیه واقع گشته است نیز حکم خواهد داد و اگر شکایت غیر وارد باشد ضمن رفع توقیف روزنامه شاکی را به تأدیه خسارت مشتکی‌عنه در صورتی که مورد مطالبه قرار گیرد محکوم خواهد نمود

تبصره- اشخاصی که به ترتیب مذکور بازداشت شده یا نشریه آنها توقیف گردیده حق ندارند به هیچ اسم و رسم و تحت هیچ عنوان و نام دیگری تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه صلاحیتدار روزنامه یا نشریه دیگر انتشار دیگر انتشار دهند و در صورت تخلف علاوه بر اجرای مقررات فوق مدیر مسئول نشریه مزبور و نویسنده مقاله از ۴ ماه تا ۶ ماه حبس و یا به تأدیه جزای نقدی از ۵ هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهند شد نخست وزیر محمد ساعد به جای وزیر دادگستری محمدعلی بوذری، وزیر فرهنگ دکتر زنگنه‏

رئیس- فوریت مطرح است آقای حائری‌زاده با فوریت مخالفید

حائری‌زاده- بله بنده مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

حائری‌زاده- بنده نمی‌خواهم تبرئه کنم دستگاه قلم را البته به دست اشخاص نا اهل اگر قلم افتاد ممکن است برخلاف حیثیت ادبی یک قلم‌های غلطی روی کاغذ گذاشته شود ولی اگر یک فردی جرمی مرتکب شد جامعه را نباید محکوم کرد (صحیح است) اگر یک مسلمانی خیانتی را مرتکب شد ما اسلام را نباید تخطئه بکنیم صحیح است در دنیای امروز تعهداتی که ایران درمقابل جامعه ملل دارد خیلی از قضایا را مشکل کرده که ما بتوانیم تودهنی بزنیم به ارباب قلم آقای دکتر عبده بنا بود آن را ترجمه بکنند و به من مرحمت کنند ولی تاکنون به من نرسیده که برای آقایان بخوانم در قوانین جزایی مجازات‌هایی برای تخلفاتی که ارباب قلم می‌کنند پیش‌بینی شده است من چون حافظه صحیح ندارم نمی‌دانم آن مجازات‌ها اشد ازاین مجازاتها ست که اینجا پیش‌بینی شده یا اخف؟ یک چیز دیگر را نباید ما فراموش کنیم در مملکتی که بعد از ۴۳ سال تمام اصول آزادی ما تعطیل است اراده یک پاسبان مافوق قانون و ازادی و عدالت است چهار تا ارباب قلمی که ما داریم انها را نباید قلمشان را بشکنیم من می‌گویم دولت همچو مصلحت دانسته است یک جریانی ایجاد شده توی این آب گل آلود مشغول ماهی‌گیری شده هر کس با هرکس حساب خورده دارد می‌خواهد تصفیه کند کارخانه دخانیات اشخاص راسروکله‌شان را می‌شکند که شما عضو فلان حزب هستید توی سیلو همین طور که شما عضو فلان حزب هستید توی سیلو همین طور جاهای دیگر به همین نحو جلو مجلس پریروز یک پاسبان یک بدبختی را گرفته بود که من به امر خودم می‌خواهم تو را به کلانتری ببرم من قضیه را از چند نفری که آنجا بودند تحقیق کردم معلوم شد که آن شخص رفته نمره آژان که دارای این نمره است تعدی کرده به فلانی او می‌گفت که باید تو را جلب بکنم در یک چنین مملکتی با قید دو فوریتی ننگ تاریخی است برای ما اگر خواسته باشید این را بگذرانید (نمایندگان- صحیح است) آقایان این را اجازه بدهید برود به کمیسیون در اطرافش مطالعه کنید در کمیسیون با قوانین دیگر تطبیق کنید (صحیح است) ببینید قابل عمل هست یا نیست خلاصه وضعیتش وضعیتی باشد که ما ننگ تارخی برای دوره پانزدهم نگذاریم (صحیح است) من عرض دیگری ندارم (صحیح است‏)

فرامرزی - مثل این که موافقی ندارد

قبادیان- بنده موافق هستم‏

رئیس- آقای فرامرزی موافقید یا مخالف‏

عبدالرحمن فرامرزی- بنده مخالفم‏

در این موقع آقای رحیمیان در حال خروج از جلسه گفتند آزادی را نمی‌شود تعطیل کرد جناب آقای رئیس‏

رئیس- آقای کشاورز صدر موافقید آقای رحیمیان که نیستند رفتند بیرون‏

کشاورز صدر- بله‏

رئیس- این موافقت و مخالفت با فوریت است نه با اصل ماده بفرمایید آقای کشاورز

کشاورز صدر- آقایان سوء‌تعبیری کردند وقتی از در جلسه رفتند بیرون کانه موافقت یا مخالف با این لایحه مخالفت با موافقت مطبوعات است همه کس موافق با مطبوعات است

(فرامرزی- چه جور آخر؟) بنده همیشه نسبت به مطبوعات نهایت احترام و تکریم را قائل هستم اما اینجا موضوع قانون است و قانون برای مجلس شورای ملی لازم است قانونی آقای وزیر فرهنگ داده‌اند که به عقیده بنده علاوه بر آن که مطبوعات را محدود نمی‌کنند احترام هم برای مطبوعات قائل می‌شود و اشخاصی که به نام مطبوعات و به نام قلم وارد می‌شوند و هرزگی می‌کنند جلو آنها را می‌گیرید آن وقت ارزش و وزن جناب آقای فرامرزی معلوم می‌شود (فرامرزی- چنین چیزی نیست اول من را می‌گیرند حبس می‌کنند بعد رسیدگی می‌کنند) شما در تمام مدتی که روزنامه‌نویسی کرده‌اید آیا تا به حال به شما چسبیده‌اند می‌گویند اگر از طرف روزنامه‌ی به رئیس مملکت اگر به رئیس مملکت خارجی اگر به رئیس مجلس شورای ملی اهانتی بشود یعنی فحاشی هتاکی بشود بایستی آن روزنامه را توقیف کرد به عقیده بنده مطابق قوانین جزایی که ماداریم الان هم بایستی آن شخص را توقیف بکنند اما اینجا برای این که یک متنطقی نتواند یک کسی را توقیف بکند مخصوصاً در این لایحه حدودی تعیین کرده‌اند که در ظرف ۴۸ ساعت به پرونده رسیدگی شود به عقیده بنده نبایستی این را مغالطه کرد و نباید مخالفت به مطبوعات نسبت داد همه کس به مطبوعات احترام می‌گذارد مثل این است که در مجلس شورای ملی یک قانونی بیاورند که اگر یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب ارتشاء شد مرتکب جرمی شد او را شدیدتر مجازاتش کنند به عقیده بنده برای حفظ حیثیت مجلس شورای ملی که یکی از قوای سه گانه است بایستی هم شدیدتر باشد (فرامرزی- پس چرا نمی‌کنید؟) همین طور مطبوعات هم یکی از ارکان مشروطیت است بنابراین برای مطبوعات بایستی طوری قانون وضع بشود که اشخاص ناباب و نااهل وارد نشوند و این قانون هم مطابق اصول است و با هو و جنجال و سفسطه نبایستی مانعی کاقدام خوبی شد در مملکت بایستی کار کرد مطبوعات کار بکنند مجلس کار بکنند قوه مجریه کار بکند خدمت بکند و کارها را سر و سامانی بدهند این وضع نمی‌شود آقای رئیس مجلس آورده بودند یک مقداری از روزنامه‌ها را در مجلس ما دیدیم که اینها شئون مطبوعات را لکه‌دار کرده‌اند بنابراین این را بنده از این جهت لازم می‌دانم که فوراً هم تصویب بشود

قبادیان- آقای رئیس بنده اجازه خواستم که موافق صحبت کنم‏

رئیس- یک مخالف و یک موافق صحبت کردند

فرامرزی- آیا می‌شود از ۱۰۹ استفاده کنم و توضیح بدهم‏

یک نفر از نمایندگان - به آقا توهین نشده است‏

قبادیان- همه بدانند خونی که ریخته شد در اثر تحریکات بعضی اشخاص بی همه چیز بود (زنگ ممتد رئیس‏)

رئیس- آقای قبادیان ساکت باشید

قبادیان- من می‌خواهم توضیح بدهم‏

رئیس- شما حق ندارید توضیح بدهید مطابق نظامنامه یک موافق و مخالف حق دارد صحبت کند

قبادیان- آقا همه چیز را دارند زیر پا می‌گذارند

عبدالرحمن فرامرزی- من هم می‌خواهم توضیح بدهم‏

رئیس- در اصل لایحه می‌توانید صحبت کنید ولی در فوریت یک مخالفیم موافق صحبت کرد حالا باید رأی گرفت در اصل ماده همه می‌توانند صحبت کنند به فوریت اول این لایحه رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

عبدالرحمن فرامرزی- رد شد

یکی از نمایندگان- حق اعلام رأی با آقای رئیس است‏

رئیس- فوریت دوم مطرح است‏

فرامرزی- بنده مخالفم‏

دکتر معظمی- بنده هم مخالفم‏

رئیس- آقای فرامرزی‏

عبدالرحمن فرامرزی- بنده خیلی متأسف هستم به واسطه این که مریض هستم نمی‌توانم که آنچه می‌خواهم بگویم بتوانم بگویم برای این که بنیه من همراهی نمی‌کند با من که هر چه در دل دارم بتوانم بگویم البته مجلس هم نمی‌آمدم علت این که امروز آمدم برای این بود که شنیدم این لایحه می‌آید به مجلس با قید دو فوریت و به عقیده خودم که انتظار دارم اگر این لایحه گذشت ملت ایران این را در تاریخ حیات من قید بکند که من برای آزادی برای دفاع از آزادی و مشروطیت و قانون اساسی ایران این فداکاری را کردم که در حال مرضی که ممکن است چند ماه دیگر هم مرا پس بیاندازد آمدم و مثل یک سربازی که تا آخرین رمق حیات از معتقد خودش دفاع کرد آمدم از آزادی مطبوعات ایران که حامی کلیه آزادی ایران است دفاع کنم یک قضیه ناگوار ناهنجار زشت منفوری رخ داد و آن سوء قصد نسبت به یک پادشاه جوان عالم تحصیل کرده خوش قلب وطن‌پرست و آزادیخواه قانون دوستی است به تمام معنی (نمایندگان- صحیح است) این قضیه‌ای که با یک آدم دیوانه‌ای مرتکب شده و یا یک دسته خائن به مملکتی مرتکب شده تمام ملت ایران را متأثر کرده (نمایندگان- صحیح است) و خوشبختانه به فضل همان خداوندی که همیشه مملکت ایران را در موقع باریک از خطر نجات داده این قضیه به عکس آن چیزی تمام شده که آنها خواسته‌اند یعنی پادشاه مملکت از خطر نجات یافته لله‌الحمد و در نتیجه مملکت هم از یک آتشی که معلوم نبود تر و خشک را چه جور به هم بسوزاند اگر این قضیه به وقع پیوسته بود نجات یافت این واقعه یک عده‌ای را عصبانی کرده مجلس را هم عصبانی کرده و در نتیجه محبوبیتی که پادشاه مملکت داشته چندین برابر زیادتر شده (صحیح است) او را یک جنبه ملکوتی و یک جنبه معصومیت داده و تمام ملت ایران از صمیم قلب

دعا کرده و آرزومند است و دقیقه به دقیقه منتظر سلامت ذات مبارک ایشان است (نمایندگان- صحیح است) با یک عکس‌العمل نباید این احساسات ملت را عوض کرد (صحیح است) من تصدیق می‌کنم که در مطبوعات آدم‌هایی هستند که بعضی از آقایان می‌گوید مثل آن که از شیخ مرتضی انصاری پرسیدند که طلبه دزد می‌شود گفت طالبه دزد نمی‌شود ولی دزد طلبه می‌شود آقایان به گناه این که دزد طلبه می‌شود باید تمام طلبه‌ها را گرفت وقانون سخت و شدید گذراند برای گرفتن طلبه‌ها این صحیح است اگر به تاریخ مطبوعات ایران مراجعه بفرمایید همیشه در مواقعی که دولت ضعیف بوده مطبوعات ایران حقوق ملی و مملکتی ایران را حمایت کرده‌اند (صحیح است) خودمان را گول نباید بزنیم دولت ما مدت‌ها است که در مقابل دولت دیگری ضعیف بوده هرچه سرمان را بیندازیم پایین و هر چه خودمان به همدیگر تعارف بکنیم تأثیری ندارد ما یک دولتی هستیم و در موقعی که ارتش منظمی می‌توانستیم تشکیل بدهیم به صد هزار یا دویست هزار ارتش خودمان را رساندیم یا بیشتر امروز جنگ‌های خونین دنیا در یک میدان صدهزار و دویست هزار و پانصد هزار نفر کشته می‌شود پس ما با قوه دولتی در مقابل دنیا هیچ وقت نتوانسته‌ایم و نخواهیم توانست که حقوق ملی خودمان را حفظ کنیم (صحیح است) ما با قوه ملی می‌توانیم حقوقمان را در مقابل دنیا حفظ بکنیم یعنی دولت ایران وقتی که با یک دولت خارجی طرف است و از او تقاضای نامشروعی دارد نمی‌تواند بگوید من لشکر دارم و می‌آیم و می‌زنم و خورد می‌کنم نیا جلو این زور را ندارد ولی می‌تواند بگوید ملت ایران این را از من قبول نمی‌کند و این امضاء را نمی‌توانم بکنم آنچه این احساسات‏...

رئیس- آقای فرامرزی راجع به فوریت صحبت بفرمایید وقتی وارد در اصل ماده واحده شدیم در اصل صحبت بفرمایید

عبدالرحمن فرامرزی- چشم اطاعت می‌کنم ولی مطبوعات می‌توانند این احساسات و این افکار را در ملت ایجاد بکنند که دولت متکی بشود به آن افکار عمومی (نمایندگان- صحیح است) و در موقع طرح لایحه اگر به من نوبت رسید آن مواردی را که مطبوعات ایران حقوق ایران را حفظ کرده‌اند خواهم گفت حالا یک دانه‌اش را به یادشان می‌آورم در همین جنگ که اینجا را اشغال کردند در مقابل‌اند و نفر ایرانی را کشتند مطبوعات سفارت انگلیس را مجبور کردند که دو سه مرتبه توضیح بدهد و عاقبت باطناً عذر بخواهد آن موقعی که انگلیس‌ها گفتند ما دیگر گندم به ایران نخواهیم داد مطبوعات آنها را وادار کردند که بروند پشت رادیو و بگویند که اشتباه شده در ترجمه و ما خواهیم داد این آقایان اشاره به وزیران آن روز جرأت نداشتند این حرف را بزنند مطبوعات بودند که حمایت می‌کردند از حقوق ملت ایران الان آن مأموری که در بلوچستان نشسته‌ام مأموری که در کردستان نشسته از ترس مطبوعات خیلی از کارها را جرأت ندارند بکنند اینها محاسن مطبوعات است و خیلی از چیزهای دیگر اینها را آقایان نمی‌توانند ببینند عصبانی شده‌اند می‌خواهند یک لایحه‌ای را با قید دو فوریت بگذرانند که هم در آتیه خودشان و مجلس را رسوا بکنند بدنام بکنند و هم احساساتی را که امروز ملت ایران نسبت به این دستگاه حکومت پیداکرده و متنفر شده از هر چه هرج و مرج و رذالت و هرزگی است این احساسات را برگردانند و بدون مطالعه یک لایحه بیاورند بدون فکر بدون این که ماده به ماده نگاه بکنند لایحه‌ای که ارتباط به حیات این مجلس دارد این مجلس چیست این مجلس مظهر مشروطیت است یک مظهر مشروطیت یک مظهر دیگر مظروطیت را خفه بکند نمی‌توانید به هم بسته است مشروطیت مثل اجتهاد است تجزیه‌بردار نیست اگر مجلس باید آزاد باشد مطبوعات هم باید آزاد باشد اگر مطبوعات آزاد نشد مجلس آزاد نخواهد شد می‌خواهم جواب آقای قبادیان را بدهم اگر مطبوعات بد است کی خوب است چی خوب است آیا خوانین در اعمالشان خوب هستند آیا مأمورین در کارهایشان خوب هستند مدیران کل ماخوب هستد دستگاه قضایی ما خوب هستند همه چیز ما خوب و مطبوعات بد هستند همه چیز ما قربان به هم می‌خورند بیایید از عصبانیت پایین بیایید واز قید یک فوریت و دو فوریت دست بردارید بگذارید لایحه به کمیسون برود باز هم اختیار در دست خودتان است می‌توانید مطالعه کنید و پس از مطالعه نظر بدهید کار وقتی نشده همیشه می‌شود کرد وقتی شد اختیار ازدست می‌رود تا نگردید اختیارتان دست خودتان است به این دلیل من خواهش می‌کنم آقایان یک قدری عصبانیت را کنار بگذارند نگاهی به مطبوعاتی که واقعأ موجب هتک مطبوعات هستند و به غلط آنها را جزء مطبوعات حساب می‌کنند نکنید مطبوعات آنها نیست آنها کف روی دریا است آنها زائد است آنها چیزهایی هست که بعضی دولت‌ها بعضی وزرا با دادن هزار تومان با دادن یک تن کاغذ با دادن نیم تن کاغذ اینها را به وجود آوردند اینها مطبوعات نیست اینها خود به خود از بین خواند رفت روی فکر و مطالعه رأی بدهید به این جهت من مخالفم با قید دو فوریت بگذرد و از آقایان خواهش می‌کنم بدون عصبانیت مطالعه کنند اگر من درست می‌گویم وجدانتان را حکم قرار بدهید و این قید دو فوریت را بردارید

رئیس- آقای دکتر معظمی موافقید

دکتر معظمی- مخالفم‏

رئیس- آقای قبادیان موافق هستید قبادیان موافقم بفرمایید

قبادیان- بنده عقیده دارم که در موقع عمل و کار اگر کسی ترس و واهمه داشته باشد از این که اگر من حرفی را زدم ممکن است سوء‌تعبیر بشود به من فحش بدهند فضاحت بگویند ناروا بگویند خائن بشمارند و ایشان را به یک چیزهایی که خودتان بهتر بلد هستید به جامعه و دنیا معرف می‌کنند من این طور اشخاص را که می‌ترسند لایق زندگی در جامعه نمی‌دانم شخص بایستی شجاع باشد ما کشورمان را دوست داریم وضع دنیا آشفته است امروز ملت ایران با وضعیاتی که در دنیای کنونی است ما نمایندگان ملت که اینجا نشسته‌ایم اگر از حقوق این مملکت و این ملت دفاع نکنیم پس فردا همه‌مان به روز سیاه خواهیم نشست آقایان بنده با جراید هیچ نوع مخالفتی ندارم همه شما شاهد هستنید چهار سال است روی جریان سیاسی شب و روز به من فحش می‌دهند تاکنون یک دفعه به دادگاه نرفته‌ام و از دست یک جریده نسبت به شخص خودم و خانواده خودم شکایت نکرده‌ام ولی بعضی از این جراید که مزدور خارجی هستند کاغذشان از خارجه تهیه می‌شود چاپخانه را از خارجه می‌آورند در این کشور و به آنها دستور می‌دهند که حیثیات ملی و مقدسات ملی ما را لگدمال بکنند نابود بکنند این طور جراید جراید ملی نیستند این آزادی نیست بلکه این یک چیزی است که تمام ملت ایران را خفه می‌کند و آزادی را سل می‌کند آقایان وقتی که من واهمه داشتم باشم کار به جایی رسیده است که به ناموس مردم تعرض می‌کنند اگر من خائن هستم به من فحش بدهند اگر من دزد هستم به من فحش بدهند چرا به زن و بچه مردم فحش می‌دهند مردم دارای ناموس دارای مذهب دارای عقیده هستند خدایا تو گواهی از وقتی که من در دوره زندگی پا به مرحله سیاست گذارده‌ام تا امروز که در حضور شما آقایان نمایندگان اینجا صحبت می‌کنم به ذات اقدس الهی کوچترین تماس با خارجی‌ها نداشته‌ام مثلاً این راجع به خود بنده است من راجع به این موضوعات یک کلمه صحبت نکردم بعضی از جراید از من پول می‌خواهند من نداشتم بهشان بدهم و ندادم ولی وقتی‌که ندادم من بایستی جاسوس خارجی بشوم؟ بیگانه‌پرست بشوم؟ تجزیه‌طلب هم بشوم؟ در دوره‌ای که پیشه‌وری به وسیله‌ی مظفرفیروز همان خائن مارکدار جاسوس بین‌المللی (حاذقی- اسمشان را نبرید) شما تصور نکنید وقتی که شما گفتید آقای حاذقی که اسم مظفرفیروز را نبرند روی همین اصل بیشتر خائنین مملکت دچار بدبختی نشدند زیرا در این مجلس است که بایستی اسم خائنین را برد و آنها را معرفی کرد و بعد ملت ایران از آنها انتقام بکشد وقتی که پیشه‌وری آمد کسی که مصدر قرارداد با پیشه‌وری شد همین آقای مظفرفیروز و یک دسته از اجنبی‌پرستان بودند که رفتند به آذربایجان عکس‌هایی که انداخته‌اند همان موقع بعضی از جراید مزدور چه رسوایی نکردند پیشه‌وری یادتان رفته است چه حرف‌هایی نسبت پیشه‌وری و نهضت قلابی آذربایجان می‌گفتند اگر چنانچه من اینجا راجع به جرایدحرف می‌زنم به خدای لاشریک به آن خدایی که ایمان و عقیده دارم عقیده دارم روی بعضی از جراید ننگین همین خون ناحق دیروز ریخته شد و اگر این تیر درست به هدف خورده بود امروز خون تمام شماها و استقلال این کشورها از بین رفته بود روی تحریک بعضی از همین جراید خارجی‌پرست یک جوان نادان یک جوان خوش قلب یک جوان که نمی‌داند (مکرم- خوش قلب نبوده) هزاران جوان در کشور ایران است تحت تأثیر بعضی از جراید خارجی‌پرست قرار می‌گیرند مرتکب بزگترین خیانت‌ها نسبت به ملتشان و کشورشان می‌شوند و الّا یک نفر بیاید و در دانشگاه طپانچه بکشد و شاه مملکتش را بزند این شاهی که در دوره حکومتش تا امروز تمام همش را صرف خیرات و مبرات کرده کرده و همه چیزش را فدای استقلال ایران کرده است و از هیچ نوع بذل و بخششی فروگذاری نکرده است حتی از قانون اساسی که به او اختیارداد هنوز استفاده نکرده است یک چنین شاه خیرخواهی را بایستی بروند در وسط دانشگاه ترور کنند؟ این چیست؟ این همان است که

بعضی از جراید بیگانه‌پرست تحریک می‌کنند جوان‌های ما را وادار می‌کنند که از دست یک نفر ایرانی نادان یک همچو جنایت بزرگی صادر شود آقایان این قانونی که آمده به مجلس برای خفه کردن آزادی و مطبوعات نیست بلکه برای نجات مطبوعات است بلکه برای آبروی مطبوعات است زیرا می‌گویند آقایان به مردم فحش ندهند ناسزا نگویند تنقید بکنند تنقید غیر از فحش و ناسزا است آقایان دست رد به سینه کدام یک از شماها گذاشته‌اند در این کشور ما مرجع درستی نداریم یک نفر پاک وجود ندارد

رئیس- آقای قبادیان در اصل موضوع حرف نزنید حالا راجع به فوریت است‏

قبادیان- بله عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که در موقعی که انسان می‌خواهد خدمت به کشورش بکند نباید ترس از این داشته باشد که فردا روزنامه‌ها بهش فحش می‌دهند و می‌گویند این برخلاف آزادی و اصول مشروطیت آمد و یک بیاناتی کرد من خودم را اولین آزادیخواه کشور ایران می‌دانم و در پشت همین تریبون به قران مجید قسم خورده‌ام که از آزادی و مشروطیت دفاع کنم امروز اگر نسبت به این لایحه دولت دفاع می‌کنم برای این است که این را جایز می‌دانم و از آقایان استدعا می‌کنم بدون ترس و واهمه این لکه ننگ را از دامن مطبوعات بشویید خدا می‌داند مطبوعات ایران ننگین شده‌اند روی ننگ بعضی از این جراید خائن و مزدور

رئیس- آقای وزیر فرهنگ‏

تقی‌زاده- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم‏

رئیس- بفرمایید

تقی‌زاده- ما مکرر اینجا صحبت کرده‌ایم که آنهایی که برای فوریت اقامه دلیل می‌کنند یک دلیلی بگویند که چرا نمی‌شود این بماند برای یک ساعت دیگر یا فردا صبح‏

رئیس- این را تمام تذکر داده‌ام‏

تقی‌زاده- من از تمام فرمایشات ایشان یک کلمه نفهیمدم چرا این نمی‌تواند برای فردا صبح بماند صحیح است همه برای خود این قانون دلایلی می‌آورند هنوز که ما وارد این قانون نشده‌ایم بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر فوریتش هم تصویب بشود وقتی که آقایان خواندند ما نفهمیدیم و درست نمی‌دانیم چه بگوییم این را چاپ بکنند فردا صبح مطرح بکنند

رئیس- اگر تطبیق با نظامنامه بکند حرفی نیست اگر یک فوریت تصویب بشود ممکن است برود و چاپ بشود و اگر دو فوریت شد در مجلس باید تصویب شود ممکن است یک بار دیگر قرائت شود آقایان یادداشت کنند آقای وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- آقای فرامرزی توصیه فرمودند که در این موقع نباید عصبانی شد و بدون تأمل قضاوت کرد ولی متأسفانه آقایان تصدیق می‌فرمایید که بعضی از آقایان که مخالفت کردند تقریباً همین طور بود بنده دیدم هنوز قرائت لایحه شروع نشده بود آقای آزاد گفتند بد چیزی است و خود آقای فرامرزی هم قضاوت را دیروز که منزلشان بودند فرمودند و تشریف آوردند گفتند که این بد است فرامرزی احتیاج به فوریتش نیست با حکومت نظامی احتیاج به فوریت ندارد به هرحال جنابعالی هم دیروز تصمیم گرفتید که با فوریتش مخالفت کنید و بعد هم در ضمن مطالب طوری صحبت شد که منظور از این اختناق مطبوعات است و در این صورت چه فوریتی دارد اگر آقایان ملاحظه فرموده‌اند دادگستری همیشه بوده است ولی جریان کار دادگستری طوری بوده است که شکایتی که می‌شده به جایی نمی‌رسیده است و همین مسئله یعنی همین طول مدت و تشریفاتی که بوده است موجب شده است که به جایی نرسد در این لایحه مجازات جدیدی پیش‌بینی نشده اگر دقت فرمودند آقایان هیچ مجازات جدیدی و هیچ محدودیت جدیدی پیش‌بینی نشده در حقیقت این لایحه چیزی است که شاید خود آقای فرامرزی و مطبوعاتی که واقعاً مقید به ابرو و احترام خودشان و آزادی هستند توصیه می‌کردند (فرامرزی- چرا مطبوعات را توقیف می‌کنید محاکمه کنید محاکمه سریع نه توقیف قبل از محاکمه) محاکمه سریع خودتان تصدیق می‌فرمایید که متأسفانه تا امروز نشده اما آن که قبل از محاکمه می‌فرمایید در چه موردی است در مورد یک مطلبی است که به طور قطع محاکمه لازم ندارد موضوع توهین به مقام سلطنت را قانون اساسی و قوانین جزایی ما قابل محاکمه ندانسته است در این قوانین صرف توهین به مقام سلطنت جرم است و بعد نمی‌تواند آن شخص بیاید بگوید که به این دلیل من حق داشته‌ام این توهین را بکنم خیر نمی‌تواند توهین بکند بنابراین به صرف این که توهین کرده جرم واقع شده است و وقتی که جرم واقع شده مطابق اصول قوانین حق دارد مستنطق و دادستان او را توقیف بکند چه فرق می‌کند بین یک کسی که یک کس دیگر را ضربتی زده است با یک موضوعی که خود قانون جزا آن را جنایت دانسته است این را هم قانون دانسته است منتها برای تأکید و تسریع این جا گفته شده است که آن موقع توقیف شود ولی اگر باز به بقیه لایحه توجه بفرمایید می‌بینید که رعایت حقوق جراید مخصوصاً شده است به این جهت گفته شده است که اگر کسی شکایت کرد و او توقیف شد و بعد معلوم شد بی‌جهت شکایت کرده است باید خسارات آن توقیف را بدهد بنابراین به سرعت فوق‌العاده هم این جریان صورت بگیرد به این جهت نظر بنده چیز تازه‌ای نیست که مطالعه زیادی داشته باشد و فقط مطلب مهم تسریع جریان است و گمان می‌کنم در تسریع جریان همه آقایان موافق باشند و آقای تقی‌زاده هم موافقت کنند

رئیس- پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود

ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم نسبت به فوریت دوم با ورقه رأی گرفته شود

حسین مکی- آزاد- حائری‌زاده- رحیمیان- عبدالرحمن فرامرزی‏

رئیس- بنابراین شروع می‌کنیم به اخذ رأی با ورقه عده حاضر ۹۱ نفر است‏

دکتر متین دفتری- آقای رئیس بنده یک سؤالی دارم پیشنهاد تفکیک می‌شود کرد

رئیس- حالا فوریت مطرح است در اصل ماده پیشنهادات اصلاحی البته می‌شود داد

دکتر متین دفتری- ما می‌خواهیم تقاضای تجزیه قسمت اول و آخر ماده را در همین فوریت بکنیم‏

رئیس- خیر دیگر نمی‌شود اعلام رأی شده است‏

اخذ رأی به عمل آمد و چهل و چهار ورقه سفید و شش ورقه کبود شماره شد

رئیس از ۹۱ نفر عده حاضر ۴۴ نفر موافق بودند بنابراین فوریت دوم رد شد و لایحه بایک فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود

مکی- زنده باد مجلس شورای ملی ایران اسامی موافقین آقایان: قبادیان- نواب- اخوان- بوداغیان- لیقوانی- مکرم- امامی اهری- عباسی- نورالدین امامی- امیرنصرت اسکندری- دکتر مجتهدی- گنجه‌ای- دولتشاهی- پالیزی- ضیاء ابراهیمی- قهرمان- غضنفری- عزیز اعظم زنگنه- ملک‌مدنی- دادور- صفا امامی- دکتر راجی- عرب شیبانی- گرگانی- مظفری- صاحب جمع- کشاورز صدر- دکتر طبا- افخمی- محمد ذوالفقاری- کهبد- ملکی- سزاوار- دکتر آشتیانی- فولادوند- فتحعلی افشار- مهندس هدایت- امیرحسین‌خان- دکتر متین دفتری (با فوریت جمله اول موافق) مشایخی (با قسمت اول لایحه موافق) محمدابراهیم لایقرء دو ورقه موافق بدون اسم یک ورقه‏

اسامی مخالفین آقایان: محمدحسین قشقایی- حائری‌زاده- آزاد- حسین مکی- عبدالرحمن فرامرزی- رحیمیان- مخالف بدون امضاء یک ورقه ورقه سفید علامت امتناع ۲۰

رئیس- مرخصی‌هایی است مربوط به آقایان اجازه بفرمایید تصویب شود

بعضی از نمایندگان- اکثریت نیست‏

[۳- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- فعلاً عده برای مذاکره کافی نیست ده دقیقه تنفس داده می‌شود

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏