مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۸

دوره چهاردهم قانونگذاری

جلسه

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۷ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۸

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز ۱ شنبه ۱۵ مهر ماه را آقای طوسی (منشی) بشر زیر قرائت نمودند:

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و تصویب شد.

غایب با اجازه- آقای تهرانچی

غائبین بی اجازه- آقایان: فرمند- مؤید قوامی – نقابت- کفائی- عامری- امیرابراهیمی- صمصام- منصف- دکتر زنگنه- دکتر شفق- رفیعی- ایرج اسکندری- دکتر آقایان

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: فرمانفرمائیان- بیات- امینی- دکتر اعتبار- مؤید ثابتی- خاکباز- فولادوند- دکتر کشاورز- فرخ- دولت آبادی- کاظمی- آصف- حیدرعلی امامی- تولیت – تیمورتاش- شهاب- فداکار- حسن اکبر- دکتر رادمنش- سیف پور- دکتر عبده- عباس مسعودی- یمین اسفندیاری- نمازی- معدل- دهقان- کامبخش- محمدرضا تجدد- آشتیانی- گله داری- صادقی- دکتر مجتهدی- مراد اریه-

آقای فرخ بیان داشتند نواب رئیس که به حسب قاعده در دو نوبت انتخاب می‌شوند آقای ملک مدنی و آقای امیرتیمور کلالی کاندیدا اکثریت اند.

آقای حکمت نیز اظهار نمودند که آقایان ملک مدنی و دکتر معظمی برای نیابت ریاست کاندید هستند آقای قبادیان به علت غیبت آقای مقدم بجای ایشان به نظارت انتخاب شدند و آقای رئیس عده حاضر را ۱۱۱ نفر اعلام داشتند و اخذ رأی بعمل آمد مهره‌های تفتیشیه ۱۱۱ و عده آراء ۱۱۰ بوده آقای ملک مدنی ۸۵، سفید ۱۵ و آقای امیرتیمور ۳ رأی. بنا بر این آقای ملک مدنی به اکثریت ۸۵ رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند و سپس به انتخاب نایب رئیس دیگر اخذ رأی بعمل آمد مهره‌های تفتیشیه ۱۱۱ و عده آراء ۱۱۱ بوده آقای امیرتیمور ۵۶ و آقای دکتر معظمی ۵۳ رأی و آقای رئیس اعلام داشتند که آقای امیرتیمور به اکثریت ۵۶ رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند.

آقای رئیس تذکر دادند که در پیشنهاد آقای دکتر معظمی نیست به لایحه دو دوازدهم نظر این بوده‌است که بودجه بهداری و دانشگاه با موافقت وزارت فرهنگ و وزارت بهداری تنظیم شود و بهداری و دانشگاه از قلم افتاده باید اصلاح شود و نیز اشاره نمودند که آقای حاج میرزا محمدرضا کرمانی که یکی از روحانیون بزرگ کرمان بوده و سوابق زیادی در مشروطیت داشتند فوت کرده‌است. آقایان به مجلس ختم آن مرحوم بروند و گفته شد ختم جلسه.

آقای دکتر کشاورز و آقای فاطمی با ختم جلسه مخالف بودند رأی گرفته شد تصویب نگردید ولی چون چند نفر از آقایان نمایندگان جلسه را ترک کردند و عده کافی نبود سه ربع بعد از ظهر مجلس ختم شد و جلسه به روز دوشنبه ۱۶ مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول گردید.

رئیس- اعتراضی نسبت به صورت جلسه نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد آقای هاشمی یک اخطار نظامنامه‌ای دارند.

هاشمی- اخطار بنده این است که روز چهاردهم مهر ماه مدت تصدی هیئت رئیسه خاتمه یافته‌است و اگر حالا ما اینجا نشسته‌ایم بر حسب اجازه جناب آقای رئیس و اجازه مجلس است (صحیح است) واِلا این اقدام را قانونی نمی دانیم.

محمد طباطبائی- صحیح است به حکم سابقه.

- مذاکره در اطراف بقیه انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفر منشی

۲- مذاکره در اطراف بقیه انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفر منشی

رئیس- آقای دکتر مصدق گویا راجع به انتخابات هیئت رئیسه صحبتی دارند؟

محمد طباطبائی- آقا صحبت ندارد انتخابات!

مهندس فریور- مگر برای انتخاب نواب رئیس آقای فرخ صحبت نکردند آقای حکمت صحبت نکردین این حرف‌ها چیست؟

دکتر مصدق- بنده خواستم عرض کنم که اگر یک غذائی را جلو دو نفر گذاشتند یکی از آن‌ها قوی بود یکی از آن‌ها ضعیف آیا آن قوی تمام غذا را می‌خورد و برای رفیقش سهمی تعیین نمی‌کند؟ یا اینکه واقعاً انصاف اینطور اقتضا می‌کند که به آن رفیقی که پهلوی دستش نشسته‌است یک تعارفی هم بکند؟ این یک اساسی است که در هر جائی یک کسی قوی شد و خواست ضعیف را از بین ببرد و بالاخره یک افتراقی بین ضعیف و قوی بپا خواهد شد که هیچ نتیجه روی آن مقصودی که دارند حال نمی‌شود، آقایان ملاحظه می‌فرمایند که در پارلمان انگلستان وقتی که حزب کارگر غلبه پیدا کرد رئیس مجلس از حزب مخالف شد، چرا برای اینکه یک تعادل و یک موازنه بین اقلیت و اکثریت باشد، رئیس دولت از اکثریت شد رئیس مجلس از اقلیت، اگر حکومت کارگر این توازن را از دست می‌داد من یقین دارم که آن نتیجه‌ای را که می‌خواستند در این دوره حاصل نمی‌کردند و ما می‌بینیم که در سیاست بین المللی امروز حکومت پارلمانی انگلیسی یک دولتی است که باید تمام دُوَل تأسی به سیاست آن دولت بکنند، از بدو این دوره، ابتدای این دوره اکثریت این مجلس خواست در هر کاری خودش تفوق داشته باشد و اقلیت را در نظر نگیرد و این امر سبب شد که در این دوره بهیچوجه ما موفق بکاری نشدیم (صحیح است) و آقایانی که مخالف این حرف هستند و منکر این هستند خوب است بگویند که قبل از اوبستروکسیون نتیجه عملیات مجلس، ترازنامه عملیات مجلس، چه بوده‌است؟ به همین دلیل که در مجلس کاری انجام نگرفته‌است، ما اوبستروکسیون کردیم برای اینکه اکثریت تا یک اندازه رعایت حال اقلیت را بکند و اقلیت را در کارهای عمومی مملکت، در امور سیاسی، دخالت بدهد، پس از یک مدتی که در خارج ماندیم دیدیم اکثریت هیچ توجهی به ما نکرد و استمالتی از ما نکرد و ما دیدیم که اگر در خارج بنشینیم بالاخره هر چه هست به نفع اکثریت تمام می‌شود و ما استفاده نمی‌توانیم بکنیم. این بود که ما آمدیم به مجلس، روی چه اصل؟ برای اینکه با اکثریت همکاری بکنیم، نظر همکاری را اکثریت داشتیم. برای چه؟روی این اصل که گفتم اگر ما بد هستیم امروز که با اکثریت همکاری می‌کنیم کمال هم نشین شاید در ما اثر بکند و ما یک قدری بهتر بشویم و با اکثریت کار بکنیم و اگر اکثریت خوب نیست و ما شاید بهتر باشیم اختلاط و همکاری اکثریت و اقلیت یک توازنی در سیاست مجلس تولید بکند و ما بتوانیم تا آخر دوره از این موافقت و همکاری یک کارهائی را انجام بکنیم و بتوانیم یک خدمتی برای ملت و مملکت بکنیم، این نظر ما بود که به مجلس آمدیم و دست خودمان را برای همکاری بسوی اکثریت دراز کردیم ولی دیدیم که اکثریت آن دست همکاری ما را رد می‌کند مثلاً در مسئله انتخابات هیئت رئیسه ما نظرمان این بود که انتخابات همان وضع سابق باشد زیرا که منشیان مجلس باید یک اشخاصی باشند که از هر دو دسته انتخاب بشوند و در اجازه‌ها تبعیض نکنند و نظریات اکثریت و اقلیت رعایت بشود، ما گفتیم اگر بیائیم با اکثریت یک موافقت جداگانه کنیم شاید صلاح نباشد به این جهت ما حاضر هستیم که همان وضع سابق را حفظ بکنیم و به همین جهت هم ما به جناب آقای رئیس مجلس رأی دادیم و به آقای ملک مدنی هم که جزء اکثریت بودند رأی دادیم ولی متأسفانه اکثریت مجلس نخواست منظور ما را در نظر بگیرد و باز می‌خواهد تا آخر دوره بین اقلیت و اکثریت این افتراق را ادامه دهد (یک نفر از نمایندگان- اینطور نیست) ما میل نداریم که واقعاً بین اکثریت و اقلیت افتراقی باشد، و با یک نیت پاک و صمیمانه به این مجلس آمدیم که با اکثریت همکاری بکنیم و اگر اکثریت می‌خواهد با ما همکاری بکند باید در انتخابات مجلس تجدید نظر بکند و یک اشخاصی را در نظر بگیرند که حقوق اقلیت و اکثریت را در مجلس حفظ بکنند و اگر میل دارد به ترتیب خودشان که چون رأی اکثریت قاطع است هر کاری می‌خواهند بکنند، ما یک مردمان بیچاره‌ای هستیم، مردمان مظلومی هستیم که در این مجلس می‌نشینیم و تماشا می‌کنیم و تا آخرین دوره هم این سیاست ما است.

رئیس - چند تن از آقایان اجازه خواسته‌اند.

بعضی از نمایندگان- صحبت لازم ندارد رأی بگیرید.

کاظمی- اجازه بفرمائید صحبت شود.

محمد طباطبائی- اجازه بفرمائید.

رئیس- چندین نفر قبل از شما اجازه خواسته‌اند.

محمد طباطبائی- هیچ‌کس اجازه نخواسته‌است.

بعضی از نمایندگان- رأی – رأی

کاظمی- اجازه بفرمائید بنده عرضم را بکنم.

رئیس- بفرمائید.

کاظمی- از اینکه آقای دکتر مصدق امروز رسماً و علناً اظهار فرمودند که ما حاضر هستیم با اکثریت همکاری بکنیم منتهای شکر گزاری را از ایشان دارم...(صادقی- در کارهای خوب اکثریت نه در همه چیز) اجازه بفرمائید عرضم را بکنم بعد هر فرمایشی دارید بنده حاضرم که گوش کنم و مطمئن باشید که هیچ چیز بر خلاف ادب و نزاکت عرض نخواهم کرد و بنده و اکثریت و اقلیت هم این آرزو را داریم و با یکدیگر همراه هستیم (صحیح است) و بنده با نهایت میل و اشتیاق سعادت و رفاهیت مملکت را چه در گذشته و چه در آینده در اتفاق کامل نمایندگان می‌دانم (صحیح است) اینکه فرمودند در موقعی که اقلیت ابستروکسیون کرد از طرف اکثریت هیچ نوازش و مهربانی نشد خیال می‌کنم که بی انصافی فرمودند برای اینکه به حد اعلائی که ممکن بود با رعایت حفظ اصول و همراهی بشود بنظر بنده در این باب اقدام و عملی شده‌است از روز اول اقلیت یک حرفی زد و تا آخر هم همان حرف را زد و البته آن حرف را نمی‌شد ما موافقت بکنم و با آن هم موافقت نکردیم و آن این بود که می‌گفتیم که کارها باید از روی قواعد پارلمانی باشد یعنی اگر دولت بد است یا خوب است یا یک کاری برخلاف انجام می‌دهد باید انتقاد کرد، تنقید کرد و هر چه هست این را می‌آوریم در مقابل ملت ایران می‌گوییم و بعد رأی می‌گیریم و البته رأی مجلس شورای ملی بر طبق اصول مشروطیت قاطع است (صحیح است) ما غیر این عرض دیگری نکرده‌ایم و همیشه هم در این باب اقدام می‌کنیم و من اطمینان می‌دهم و رفقای من هم به من اجازه می‌دهند که این اطمینان را بدهم که ما آمده‌ایم با نهایت افتخار دستمان را دراز بکنیم برای همکاری و برای برادری و حاضر هستیم که در تمام امور با هم برادری کنیم. اما در مسئله هیئت رئیسه که آقای دکتر می‌فرمایند که ما فکر کرده بودیم و آن این است که فکر می‌کردیم که ممکن است کارها به نوبت باشد و اشخاص ممکن است به ترتیب جلو بیایند و لیاقت‌های خودشان را نشان بدهند و خلاصه این یک کاری است که انحصار نباید باشد همیشه برای بنده، دیگران هم باید بیایند که کار بکنند و ببینیم چطور کار می‌کنند اگر بهتر بودند باقی می‌مانند اگر بهتر نبودند باقی نمی‌مانند. (مهندس فریور- به همین دلیل بفرمائید مگر دکتر معظمی نمی‌توانست نظامنامه را عملی بکند؟!) حالا آقای دکتر معظمی می‌توانست یا نمی‌توانست استدعا می‌کنم روی اشخاص حرف نزنید. (مهندس فریور- بکنید گفتیم که اجبار است هر کاری که می‌خواهید بکنید) ما روی اشخاص نظری نداشتیم عرض کردم همانطوری که آقای دکتر معظمی مایل هستند نایب رئیس بشوند بنده هم مایل هستم که نایب رئیس بشوم و این چیز مهمی نیست (مهندس فریور- آقای دکتر معظمی هم اصراری ندارند) بنابراین منظور بنده از این بیان این است که آقایان فکر نکنند چون ما اکثریت داریم می‌خواهیم نظر خودمان را عمل کنیم هیچ نظری نداشتیم و قطعاً هم اگر آقای دکتر مصدق و اقلیت در این چند روزه به ما مراجعه می‌کردند به اکثریت مراجعه می‌کردند که این کار باید انجام شود با کمال میل انجام می‌شد (مهندس فریور- مکرر مراجعه شد) نشده‌است بنده که یک نفر از اکثریت هستم و از افرادی هم هستم که از کار اکثریت بی اطلاع نیستم به‌هیچ‌وجه بیاد ندارم که از طرف اقلیت مراجعه شده باشد و اظهاری شده باشد یا اظهار میل شده باشد که ما با توافق همدیگر می‌خواهیم این کارها را بکنیم. خلاصه عرض می‌کنم که اکثریت به هیچوجه من الوجوه نمی خواسته‌است از اختیار و قدرتی که قانون به او اعطا کرده‌است استفاده‌ای بیش از حد خودش بکند و با کمال اشتیاق و میل حاضر است همیشه در کارها با اقلیت موافقت کند (مهندس فریور- اینطور نیست- يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَيْسَ في قُلوبِهِمْ) بنظر بنده این عین بی مِهری است و خدا را بسر شاهد می‌گیرم که آنچه می‌گویم عین قلبم است و رفقا هم هر چه می‌گویند قطع دارم عین منظور قلبشان است برای اینکه روشن و مسلم است این مردمی که ما را انتخاب کرده‌اند این مردم از این رویه و از این اوضاع خسته شده‌اند و مردم رفاهیت و آسایش می‌خواهند و یان ممکن نیست مگر با توافق همه و ما باید توجه کنیم که ما نمایندگان مردم هستیم و مردم در زیر سایه این بار سنگین چند ساله چنگ به درجه‌ای خسته و فرسوده شده‌اند که جز رفاهیت و آسایش و امنیت چیز دیگری را طالب نیستند و ما وقتی می‌توانیم این فکر آن‌ها را تأمین کنیم که با همدیگر همفکر و همقدم و هم صدا باشیم و من صریحاً عرض می‌کنم و باز هم تکرار می‌کنم که ما دستمان را دراز می‌کنیم که این همکاری را بکنیم با اینکه من حق ندارم شخصاً از طرف رفقای خودم این خواهش را بکنم و این تکلیف را بکنم ولی یقین دارم که همه آقایان با نهایت اشتیاق برای همکاری حاضر هستند و الآن هم حاضر هستیم جلسه را تعطیل کنیم و هر طور که توافق شد رأی بدهیم و هیچ منظوری هم نداریم هیچیک از رفقای ما هم جز خیر و صلاح مملکت نظری ندارد (مهندس فریور- برویم توافق کنیم برای اینکه ثابت کنیم که آقایان دروغ می‌گویند، ما حاضرین توافق کنیم)

رئیس- اجازه می‌دهید داخل رأی بشویم؟ (بفرمائید) شروع می‌کنیم به انتخاب چهار نفر منشی به انتخاب جمعی- آقایان نظار تشریف بیاورید.

بعضی از نمایندگان- آقای مظفرزاده حاضر نیستند.

رئیس- یک نفر دیگر بجای ایشان به قرعه تعیین بشود.

(اقتراع بعمل آمده آقای دکتر کشاورز معین شدند)

دکتر کشاورز- بنده معذورم- بنده در امر خلاف شرکت نمی‌کنم.

(مجدداً اقتراع شده آقای امیرتیمور تعیین گردیدند)

بعضی از نمایندگان- ایشان عضو هیئت رئیسه هستند.

(در دفعه سوم قرعه کشیده شده آقای افخمی معین شدند)

افخمی- بنده هم معذورم

(مجدداً اقتراع بعمل آمده آقای مرآت اسفندیاری تعیین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به اخذ آراء عده حاضر ۱۰۲ نفر

(اخذ آراء بعمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج نتیجه به قرار ذیسل حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۷۴ اوراق رأی ۷۳

آقای ذوالفقاری ۶۰ رأی، آقای جواد مسعودی ۵۴ رأی، آقای هاشمی ۵۳ رأی، آقای دکتر مجتهدی ۳۷ رأی، آقای قشقائی ۳۵ رأی، آقای طوسی ۱۰ رأی، آقای صادقی ۴ رأی، آقای دکتر کیان ۳ رأی، آقایان فولادوند و حاذقی و حشمتی هر یک دو رأی- آقایان خلیل دشتی، خلعت بری، آوانسیان، لنکرانی، دکتر رادمنش، ذوالقدر، صدریه، نجومی، مرآت اسفندیاری، اقبال، صمصام، اسعد فرخ، دشتی، فاطمی هر یک یک رأی، ورقه سفید

رئیس- عده حاضرین ۱۰۲ بوده‌است بنابراین با ۵۲ رأی اکثریت می‌شود عده آراء ۷۳ مهره تفتیشیه ۷۴ بنابراین آقای ذوالفقاری با ۶۰ رأی و آقای مسعودی با ۵۴ رأی و آقای هاشمی با ۵۳ رأی انتخاب شدند این ۳ نفر دارای اکثریت هستند و انتخاب شده‌اند. آقای دکتر مجتهدی ۳۷ رأی، آقای قشقائی ۳۵ رأی دارند برای یک نفر دیگر تجدید انتخاب می‌شود.

آقایان نظار تشریف بیاورند. عده حضار ۹۲ نفر

(اخذ رأی بعمل آمده و پس از شمار مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و قرائت آراء نتیجه بدین قرار بود)

مهره تفتیشیه ۷۲ اوراق رأی ۷۱

آقای دکتر مجتهدی ۳۹ رأی، آقای قشقائی ۲۸ رأی، آقای طوسی ۲ رأی، آقایان دهقان و آوانسیان هر یک رأی.

رئیس- عده حاضر ۹۲، عده آراء ۷۱، آقای دکتر مجتهدی ۳۹ رأی، آقای قشقائی ۲۸ رأی دارند بنابراین اکثریت حاصل نشده‌است در دفعه سوم اکثریت نسبی خواهد بود. شروع می‌شود به اخذ رأی

عده حاضر ۹۱ نفر

(شروع به اخذ رأی شده و در این موقع عده حاضر ۸۷ نفر شد)

بعضی از نمایندگان- اکثر نیست.

رئیس- در موقع اعلام رأی عده ۹۱ نفر بود و حالا هم چون ۸۷ نفر است می‌شود رأی گرفت

(اخذ رأی بعمل آمد)

دکتر معظمی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم

محمد طباطبائی- اکثریت نیست.

هاشمی- خیر عده برای مذاکره کافی است.

دکتر معظمی- عده حاضر در موقع اخذ رأی ۸۵ نفر بود یک مسائلی باید در اینجا حل شود.

در موقع اعلام رأی عده ۸۵ نفر بوده‌است نمی‌شود رأی گرفت.

هاشمی- استدعا دارم نزاع اکثریت و اقلیت بالاخره منجر بتفسیق امثال ماها نشود. وقتی آقای رئیس مجلس اعلام رأی فرمودند عده ۹۱ نفر بود بنده هم یادداشت می‌کنم اصول را و به آقای رئیس می‌دهم برای اینکه اگر اختلاف شد با تندنویس‌ها معلوم باشد. آقایان هیئت نظار طرف اعتماد خود مجلس هستند، آقایان نظار وقت اعلام رأی عده چند نفر بوده؟ (صدریه – ۹۱ نفر بود) ممکن است بعد در موقع اخذ رأی یکمرتبه عده کم شود

رئیس- وقتی شروع شد عده ۹۱ نفر بود (صحیح است)

دکتر معظمی- موقعی که شروع به اخذ رأی شد از آقایان پرسیدم ایشان گفتند اکثریت نیست من رفتم. موقعی که آقای حکمت خارج می‌شدند بنده یک یادداشتی نوشتم و تذکر دادم برای اینکه این عرض را بکنم آن موقع عده ۸۵ نفر بود در موقع خروج آقای حکمت (بعضی از نمایندگان- ۹۱ نفر بودند)

رئیس- بنده از آقایان تندنویس‌ها پرسیدم و از آقایان نظار و آقای هاشمی هم پرسیدم (صحیح است)

رئیس- بشمارید

(اخذ و شماره آراء بعمل آمده و پس از قرائت آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره‌های تفتیشیه 68 = اوراق رأی ۶۸

آقای دکتر مجتهدی ۴۴ رأی- آقای قشقائی ۲۴ رأی

رئیس- عده حاضر ۹۱، مهره‌های تفتیشیه ۶۸، عده آراء ۶۸. آقای دکتر مجتهدی ۴۴ رأی، آقای قشقائی ۲۴ رأی. بنابراین آقای دکتر مجتهدی به اکثریت ۴۴ رأی انتخاب شدند با اکثریت نسبی

اردلان- بقیه را انتخاب بفرمائید (هاشمی- اکثریت نیست برای رأی)

رئیس- آقای آصف راجع به انتخابات صحبتی دارید بفرمائید.

آصف- جناب آقای دکتر مصدق فرمایشی فرمودند و آقای کاظمی هم جوابی دادند و چون رویه و آمال بنده همیشه این است که در کارهای مهم هم با توافق همدیگر کار بکنیم چه رسد به همچو موضوعی بنابراین بنده تمنا می‌کنم آقایان همه موافقت بفرمایند برای جلسه بعد که این سه نفر مباشر را انتخاب کنیم که موافقتی بشود.

- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به طرح لوایح وزارت بهداری

۳- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به طرح لوایح وزارت بهداری

رئیس- آقای وزیر بهداری اظهاراتی دارند (گفته شد – عده کافی نیست) (پس از چند دقیقه – عده کافی شد)

وزیر بهداری- (آقای دکتر مالک)- بنده خیلی معذرت می‌خواهم از آقایان که وقتی که می‌خواهند تشریف ببرند عرایضی می‌کنم چون توجه عموم آقایان نمایندگان محترم را نسبت به بهداری و بهداشت کشور می دانم و می دانم در هر موقعی آنچه که لازمه مساعدت است با وزارت بهداری فراهم فرموده‌اند این است که استدعا می‌کنم یک توجهی بفرمایند که جنبه اساسی بهداشت کشور روی این اساس محکم و شالوده متینی قرار بگیرد و برای این امر بایستی لوایح وزارت بهداری هر چه زودتر تصویب بشود تا بنده بتوانم بروم اقدام به کارهای محکم بکنم و دستم باز باشد. عرض بنده این است دو لایحه‌است که یکی متجاوز از ۶ ماه‌است و یکی در حدود شش ماه‌است که آمده‌است به مجلس و از کمیسیون هم گذشته‌است و اینجا معطل است. یکی را از ریاست محترم مجلس می‌خواهم استدعا بکنم که راجع به استخدام مشاور فنی وزارت بهداری است و بایستی در مجلس طرح بشود که در جلسه آتیه جزء دستور بگذارند و یکی هم راجع به سازمانی جدید وزارت بهداری است که مدتی است در کمیسیون بهداری معطل مانده و حالا بنده تمنا می‌کنم که آقایان اعضاء کمیسیون بهداری جمع شوند و آن لایحه مطرح بشود که بعد به مجلس بیاید.

رئیس- آقای دکتر معاون

دکتر کشاورز- بنده مقدم هستم در اجازه

رئیس- آقای دکتر گویا راجع به کمیسیون حرف می‌زنید

دکتر کشاورز- این موضوع مطرح نیست و اگر جوابی هم داشته باشد مخبر کمیسیون بهداری بنده هستم پس بنابراین اجازه بفرمائید به بنده که قبلاً اجازه خواستم و می‌خواهم راجع به مطلب دیگری حرف بزنم

رئیس- بفرمائید.

- تقدیم ورقه سئوالیه از طرف آقای دکتر کشاورز

۴- تقدیم ورقه سئوالیه از طرف آقای دکتر کشاورز

دکتر کشاورز – آقایان اطلاع دارند که مدتی است کلوپ مرکزی حزب توده ایران را حکومت نظامی اشغال کرده‌است و بنده نمی دانم یک منزلی چه تقصیر دارد که علاوه بر ۲۰ روز حکومت نظامی آنجا را اشغال کرده‌است برق و تلفن و کرایه خانه را ما بدهیم و آن‌ها استفاده کنند. بنده سئوالی از آقای نخست وزیر دارم که چون وزارت کشور را ایشان اداره می نکند برای جواب زودتر حاضر شوند و اگر زودتر جواب ندهند بنده استیضاح می‌کنم.

(ورقه سئوال را تقدیم مقام ریاست نمودند)

- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

۵- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

بعضی از نمایندگان – ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم، جلسه آتیه روی پنجشنبه ساعت ۹ صبح – دستور انتخاب مباشرین و لوایح بهداری.

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی

سید محمد طباطبائی