مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ نشست ۱۴۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

سال چهارم

شماره

مدیر سید محمد هاشمی

شنبه ماه ۱۳۲۷

دوره پانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۴۱

مذاکرات مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۷

مجلس یکساعت وده دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

فهرست مطالب:

- تصویب رای سکوت نسبت باستیضاح آقای اسکندری

۱ - تصویب رای سکوت نسبت باستیضاح آقای اسکندری

رئیس - جلسه قبل طبق پیشنهاد آقای دکتر طبا بعنوان تنفس ختم شد چون استیضاح آقای اسکندری جوابش داده شد از طرف دولت و باید رای گرفته بشود یک فرمولی آقای جواد عامری پیشنهاد کردند که قرائت می‌شود و آقای دکتر طبا تقاضای رای ساکت کردند که این فرمول مفاد همان رای ساکت است بشرح زیر قرائت گردید

  • ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهادی می‌کنم در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری نسبت بدولت بطریق ذیل رای گرفته شود مجلس شورای ملی در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری پس از استماع توضحیات دولت دائر باینکه بمسئولیت خود ناشی از قانون مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ راجع باستیفاء حداکثر حقوق ملت ایران نسبت بنفت جنوب بحد اکمل متوجه‌است و با استفاده از مذاکرات نمایندگان ملت در جریان استیضاح وظائف خویش را طبق دلالت وسیع قانون مزبور اجرا و گزارش اقدامات خود را برای کسب تکلیف بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد نمود مذاکرات را ختم می‌کند

اردلان - بنده عرضی دارم آقای رئیس

رئیس - مذاکره ندارد

اردلان - دارد چطور ندارد

رئیس - پیشنها د آقای دکتر طبا قرائت شود بشرح زیر قرائت گردید

  • ریاست محترم شورای ملی پیشنهاد می‌کنم درمورد استیضاح آقای عباس اسکندری رای ساکت گرفته شود

نبوی - هردویکی است

رئیس - این فرمول همان رای ساکتی است که باید رای گرفته شود پیشنهاداتی که رسیده‌است مربوط به ارز وغیره مربوط باین نیست

محمود محمود - بنده اصلاح عبارتی دارم

اردلان - بنده هم اصلاح دارم چرا بی لطفی می‌فرمایید

رئیس - شما پیشنهاد راجع بارز گردید ارز مربوط باین نیست چه ربطی به نفت دارد (صحیح است)

اردلان - مربوط بهمین است مربوط است

رئیس - تشخیص بامن است از مربوط به نفت نیست

اردلان - من توضیح بدهم که هر دو یکی است

رئیس - پیشنهادی رسیده‌است که باید با ورقه رای گرفته شود مطابق نظامنامه باید باورقه رای گرفته بشود پیشنهاد بشرح زیر قرائت گردید:

  • ریاست محترم مجلس شورایملی امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم نسبت به رای سکوت دولت با ورقه رای گرفته بشود غلامحسین رحیمیان - آزاد - حائری‌زاده - محمود محمود - حاذقی

رئیس - برای اینکه مجلس مسبوق بشود که هیچ مربوط به نفت نیست پیشنهاد آقای اردلان فقط قرائت می‌شود

اردلان - مربوط بهمین است آقای رئیس والله مربوط بهمین است یکی است آقای رئیس چرا بی لطفی می‌فرمایید پیشنهاد آقای اردلان بشرح زیرقرائت گردید:

  • پیشنهاد می‌کنم قبل از اخذ رای بفرمول پیشنهادی آقای عامری جمله زیر اضافه شود و همچنین تصویبنامه‌های مربوط به ارز بعضی از نمایندگان چه مربوط به این است دهقان اصلا موضوع ارز اینجا مطرح نیست آقای اردلان

اردلان – شما نمی‌دانید من می‌دانم که مربوط است چرا اجازه نمی‌دهید

رئیس - ساکت باشید

اردلان - آقای رئیس بنده اخطار نظامنامه دارم

نبوی - رای اصلا باورقه هست

اردلان - آقای رئیس طبق ماده ۶۳ نظامنامه بنده اخطار دارم

رئیس - آن درشور و قانون است در رای ساکت نیست من ماده را از حفظ دارم رای باورقه استثناء ندارد

دکتر طبا - اجازه می‌فرمایید دو کلمه تذکر لازم دارم

آشتیانی‌زاده - نمی‌شود آقای رئیس اجازه مرحمت بفرمایید

رئیس - رای سکوت حرف ندارد عده ۹۱ نفر است رای هم ساکت است هریک از آقایان تصویب می‌کنند ورقه سفید می‌دهند برطبق این فرمول

محمود محمود - بنده اصلاح عبارتی دارم

رئیس - اعلام رای شده‌است باید رای گرفته شود اخذ و استخراج آرا بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل از طرف مقا م ریاست اعلام شد

رئیس - ۸۶ رای موافق و چهار رای مخالف است بنابراین رای ساکت با ۸۶ ورقهٔ سفید از ۹۱ نفر عده حضار تصویب شد و استیضاح آقای اسکندری خاتمه یافت

اسامی موافقین - آقایان: سلطان العلماء پالیزی گرگانی نواب فاضلی تقی‌زاده اشتیانی‌زاده باتمانقلیج مشایخی عرب شیبانی دکتر راجی ناصر ذوالفقاری افشار هراتی خسروهدایت غضنفری دولتشای فولادوند قبادیان عدل اسفندیاری ارباب امین کفائی ملک مدنی ظفر بختیاری قوامی موسوی ملکپور امیر نصرت اسکندری بهادری دکتر فلسفی رفیع عباسی گنابادی احمد فرامرزی صدرزاده صاحبدیوانی نبوی دکتر شفق خوئیلر اقبال لاهوتی امامی اهری بوداغیان نورالدین امامی هاشم وکیل علی وکیلی گنجه‌ای ماکوئی مکرم ضیاءابراهیمی محمد حسین قشقائی شریف‌زاده شادلونیک پی عامری ظفری لیقوانی اسلامی زنگنه صفوی علی بهبهانی امینی امیر تیمور افخمی محمد علی مسعودی کهبد کشاورز صدر صفاامامی محمد ذوالفقاری دکتر اشتیانی سزاوار قهرمان دهقان دکتر ملکی معتمد دماوندی حاذقی شریعت‌زاده اسدی مامقانی وثوق سالار بهزادی دکتر مجتهدی دادور ملکی دکتر طبا اسامی مخالفین آقایان مکی حائری‌زاده رحیمیان ازاد

استرداد استیضاح آقای رحیمیان

۲ - استرداد استیضاح آقای رحیمیان

رئیس - حالا شروع می‌شود برای درباره استیضاح آقای رحیمیان و آقای امیر تیمور بیانی دارند

امیرتیمور - بنده می‌خواستم بنماینده محترم آقای رحیمیان اطمینان بدهم که از طرف دولت نهایت توجه برای پیشرفت امور خراسان مبذول خواهدشد و باستیضاح هم احتیاج ندارد و بنده از نماینده محترم آقای رحیمیان خواهش می‌کنم و رفقای خراسانی هم اغلب نظرشان این است که ایشان استیضاح خود را پس بگیرند و دولت هم نهایت توجه را به پیشرفت امور خراسان خواهد کرد و جای نگرانی نیست

رحیمیان - بنده پس می‌گیرم (احسنت)

رای اعتماد بنا بر تقاضای دولت

۳ - رای اعتماد بنابرتقاضای دولت

رئیس - آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی - گرچه راجع باستیضاح آقای رحیمیان و مطالبی که بیان کردند دیگر جا ندارد که از طرف دولت جوابی گفته شود ولی همینقدر برای اطمینان خاطر آقایان عرض می‌کنم که در این جریان استیضاح کارخراسان با وضعی که خود من داشتم قبل از این و استاندار خراسان بودم و در آنجا هم آقایان واردند که بنده توجهات دولت وقت را معطوف می‌کردم بخراسان و به آقایان اطمینان می‌دهم حالا که خودم عضو دولت هستم گرچه برای من و برای آقایان هیچ فرق نمی‌کند خراسان و اصفهان و آذربایجان همه جا ایران است و همهٔ ما ایرانی هستیم ولی طبعا این چند ماهی که بنده در آنجا بودم علاقه دارم بآنجا وبنابراین دولت اطمینان می‌دهد که توجه بخراسان وسایر نقاط کشور دارد وخواهدداشت ولی چون دولت مورد استیضاح واقع شده‌است چه نسبت بکار آقای اسکندری و چه استیضاحی که آقای رحیمیان کردند و ما در مقابل خود هم کارهای مهم و عظیمی داریم بخصوص با این اتفاقات اخیری که در این چند روز پیش آمد کرده‌است و اقداماتی که از طرف دولت شده‌است بنده بنام دولت از مجلس تقاضای رای اعتماد می‌کنم

اردلان - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم

رئیس - مطابق چه ماده

اردلان - مطابق ماده ۵۴ آن ماده راجع بسوال نمایندگان است

اردلان - دررای ما تاثیر دارد آقا اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم

رئیس - این ماده قرائت می‌شود تا آقایان ببینند که ماده ۵۴ چیست بشرح زیر قرائت شد

  • ماده ۵۴ نمایندگان می‌توانند در بدو یاختم مجلس از وزراء سوالات نمایند از موضوع سوال باید قبل از وقت وزراء مستحضر شوند

اردلان - اجازه بفرمایید

رئیس - اجازه ندارد ۹۳ نفر عدهٔ حضار است و شروع می‌شود باخذ رای اعتماد

ملک مدنی - اجازه می‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

ملک مدنی - بنده می‌خواستم عرض کنم که راجع باستیضاح آقای عباس اسکندری ما رای سکوت دادیم واین رای مربوط باستیضاح آقای اسکندری نیست استیضاح آقای رحیمیان هم که پس گرفتند این رای اعتماد است

سزاوار - این رای ارتباطی با نفت ندارد

نمایندگان - صحیح است

برزین - صحیح است این رای مربوط بنفت نیست (نمایندگان - صحیح است)

رئیس - محتاج باین تذکرات نیست این را که قبلا گفته بودم اردلان مربوط به تصویبنامه ارز هم نیست صحیح است اخذ اراءبعمل آمده از ۹۳ نفر عده حضار ۸۹ ورقه سفید و۴ ورقه کبود شماره شد

رئیس - از ۹۳ نفر عده حضار ۸۹ نفر اظهار اعتماد بدولت کردند

اسامی موافقین آقایان علی وکیلی - محسن گنابادی - معتمد دماوندی - حسن مکرم - ضیاءابراهیمی - لیقوانی - لاهوتی - بوداغیان – حاذقی - قهرمان هاشم وکیل کامل ماکوئی اعزاز نیک پی - خوئیلر - پالیزی - عباسی - ملک مدنی - رفیع بهادری سالار بهزادی - اقبال - دکتر مجتهدی - اسدی - دکتر ملکی - نورالدین امامی - دکتر طبا - گنجه‌ای - امامی اهری - شادلو سلطان العلماء - هراتی - قوامی - دهقان شریعت‌زاده صاحبدیوانی شهاب خسروانی فاضلی تقی‌زاده ملک پور احمد فرامرزی محمد حسین قشقائی علیمحمد عضنفری عرب شیبانی نواب مظفری صفاامامی دکتر راجی ارباب دکتر عبده گرگانی قبادیان جوادعامری ظفر بختیار کهبد دادور کشاورز صدر ملکی اسلامی محمد علی مسعودی عدل اسفندیاری خسروهدایت افخمی محمد ذوالفقاری حبیب الله امین دکتر معظمی کفائی وثوق افشار نبوی امیر نصرت اسکندری اشتیانی‌زاده برزین دکتر فلسفی دولتشاهی امیر تیمور ناصر ذوالفقاری اعظم زنگنه ابوالقاسم امینی دکتر آشتیانی فولادوند صفوی سزاوار دکتر شفق سیدعلی بهبهانی موسوی صدرزاده - باتمانقلیچ - مامقانی شریف‌زاده

اسامی مخالفین - آقایان رحیمیان مکی آزاد حائری‌زاده

رئیس - آقای وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه - دولت منتظر بود که آقای رئیس دولت خودشان تشریف بیاورند از حسن ظن آقایان نمایندگان کمال تشکر و سپاسگذاری را اینجا بیان کنند اما متاسفانه هنوز تشریف نیاورند و بنده را مامور کرند برای ایفای این وظیفه اخلاقی بنده دربرابر حسن ظنی که آقایان نمایندگان محترم مبذول فرموده‌اند امیدوارم که بتوانم امتحان وظیفه شناسی وخدمتگذاری خودمان رابدولت بدهیم نمایندگان انشاء الله و این تشکر بیشتر و بی ریاتر است بواسطه اینکه در موقعی که رئیس دولت ناخوش بودند و کسالت مزاج داشتند این ابراز حسن ظن و اظهار محبت شده‌است ما هیچوقت توجهات نمایندگان محترم رافراموش نخواهیم کرد خداوند توفیق خدمتگزاری بدهد نمایندگان انشاء الله قبادیان بشرط اینکه دولت شجاع باشد افکار تمام ملت ایران از اوپشتیبانی می‌کند

رئیس - آقای دکتر طبا

دکتر طبا - بنده یک توضیحی دارم که شاید تکرار باشد ولی خیال می‌کنم که تکرارش هرچه بیشتر باشد بهتر است وهیچ مانعی ندارد توضیح بنده راجع برای ساکت بود و چون آقای اسکندری یک مذاکراتی کردند که با معنای رای ساکت وفق نمی‌داد

فولادوند - این دیگر تمام شده‌است شما می‌خواهید بفرمایید ۹۳ نفر وکیل بد رای دادند

دکتر طبا - بلی بنده پیشنهاد رای ساکت کرده و این رای ساکت که داده شد تمام آقایان می‌دانند که طبق نظامنامه بوده‌است

رئیس - بطوریکه شما هم تذکر دادید مفاد رای ساکت را نظامنامه خودش توضیح داده‌است

دکتر طبا - آخر مذاکرات آقای اسکندری ممکن است در خارج مجلس القاشبهه بکند

فولادوند - ۹۰ نفر وکیل رای دادند این را خوب بود قبلا می‌گفتند آقای دکتر طبا

دکتر طبا - بنده فقط خواستم عرض کنم که رای ساکت رائی است که بهیچوجه در تنفیذ قرارداد و تثبیت آن اثری ندارد (نمایندگان - صحیح است) حالا ما در انتظار اقدامات دولت هستیم که دولت هر چه زودتر نتیجه راگزارش بدهد

سوال آقای گنجه و جواب آقایان وزیر دارائی و معاون وزارت دادگستری راجع بقاچاق جنوب

۳ - سوال آقای گنجه و جواب آقایان وزیر دارائی و معاون وزارت دادگستری راجع بقاچاق جنوب

رئیس - آقای گنجه‌ای سوالی راجع بقاچاق جنوب از آقای وزیر دارائی کرده بودند که ایشان برای جواب حاضرند بفرمایید آقای گنجه‌ای بعدهم یک مرخصی هائی است مال نمایندگان که باید مطرح بشود و رای گرفته بشود

گنجه‌ای - بنده سوال خودم را راجع بمذاکراتی است که در دو جلسه اخیر در مجلس شورای ملی بیان شده‌است این است که قبلا مفاد سوال را می‌خوانم و بعد می‌پردازم بقسمت دوم (اسلامی - چرا دولت به سوال ماجواب نمی‌دهد) سه ماه‌است بنده راجع باراضی سوال کردم مفاد سوال این جانب مربوط باخبار وانتشاراتی است که از چندی باینطرف راجع بشیوع قاچاق از بنادر جنوب و جعل و تزویری در اسناد گمرکی در محافل و مجالس و روزنامه‌ها مورد بحث و گفتگو است گویا مقدار زیادی جنس بدون انجام تشریفات و پرداخت عوارض و حقوق از بنادر جنوبی وارد و خارج شده باین معنی مقدار زیادی جنس مخصوصا خواربار که صدور آنها از کشور ممنوع است بطور قاچاق صادر شده و این عمل علاوه در تضییع حقوق گمرکی و عوارض و غیره موجب شده‌است که این قبیل اجناس در داخل کشور بیشتر از حد معمولی ترقی کرده و مردم را دچار زحمت و سختی نماید اما اجناسی که بقاچاق یا بدون پرداخت عوارض گمرکی و یا کسر پرداخت وارد شده گویا مبالغ خیلی زیادی از این راه خسارت و زیان بخزانه کشور رسیده‌است و عده‌ای از بازرگانان در این قسمت دخالت داشته‌اند از آنجائی که در این موضوع اخبار ضد و نقیضی در روزنامه‌ها دیده شده و اشخاصی را متهم بشرکت و یا حمایت از کسانیکه تحت تعقیب هستند می‌نمایند وبعضا بعده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی هم اعتراض واشاره می‌شود می‌خواهم آقای وزیر دادگستری و وزیر دارائی به سوالات زیر جواب صریح و روشنی بدهند تا اگر خدای نکرده در بین نمایندگان مجلس شخصی یا اشخاصی متهم بعمل خلاف و یا از متهمین قاچاق و جاعلین اسناد حمایت می‌نمایند مشخص و معلوم گردد از بقیهٔ نمایندگان محترم مجلس رفع اهانت گردد اول اگر در بین نمایندگان مجلس شورای ملی کسانی متهم در شرکت قاچاق باشند بدون پرده پوشی صراحتا معرفی کردند دوم چنانچه از نمایندگان مجلس یک یا چند نفر از بازرگانان و یا کسانیکه حقوق دولت را از بین برده‌اند حمایت می‌نمایند اسامی آنان را اعلام نماید سوم در تعقیب مدیران و روسای گمرک و کارمندانی که در وظایف اداری خود غفلت کرده‌اند و یا شرکت در این امور داشته‌اند چه اقدامی شده‌است توضیح فرمایند این راهی بود که من در تعقیب خائینین و قاچاقچی‌های بنادر جنوب اشخاصی که حقوق قانونی و عوارض گمرک را از بین برده‌اند در تاریخ بیستم دی ماه گذشته قبل از اینکه از این مقوله در مجلس شورای ملی گفتگوئی بشود پیش گرفته بودم و انتظار داشتم تا همینکه موضوع استیضاح از دولت که از اهم مسائل روز بود تمام بشود این مطلب در جلسه علنی مطرح و مورد بحث واقع بشود راه دیگری هم همکار محترم آقای دکتر راجی پیش گرفتند و در جلسه ۲۱ دی ماه بیاناتی فرمودند که برخلاف روش سیاسی ایشان بوده و برخلاف نزاکت اشاره کردند که بین این اشخاص یعنی مجرمین قاچاق یکی دو نفر نماینده مجلس هم هستند که اسامی انانرا بعدا خواهم گفت واین مطلب موجب تشنج شدید درمجلس شورایملی بوده ودراینمدت هرچه تعقیب و تحقیق شد از ذکر نام این یکی دونفر خودداری فرمودند تصور شد نماینده آقای دکتر راجی تحت تاثیر نوشتند و فحاشی یکی دو روزنامه که متاسفانه عفت قلم را ملحوظ نداشتند و خود اینها را دشمن واقعی مطبوعات باید دانست واقع شده صحیح است وبدون تدقیق مطالبی فرموده‌اند در صورتیکه در همین روزنامه‌ها حملات شدیدی بنمایندگان خوزستان نموده و تهمتهائی زده‌اند که بنده یکی دوتا ازاین روزنامه‌ها را موجود دارم که بنظر آقایان نمایندگان محترم می‌رسد در صورتیکه من غیر از یکی دو نفر بقیه نمایندگان محترم خوزستان و جنوب را کاملا می‌شناسم و سابقه طولانی دوستی و ارادت در محضر آقایان دارم آقایان را از اشخاص پاک و شریف و خدمتگزار می‌دانم و مادامیکه خلاف این عقیده من ثابت شده در نظریهٔ خود در صداقت آقایان تردیدی نخواهم داشت و قطعا این بیانات آقای دکتر راجی مورد تصدیق سایر نمایندگان خوزستان نبوده‌است لیکن تاسف دارم که آقای دکتر راجی درجلسه اسبقی باز با توضیح مطلبی اشکال تازه اینجا نمودند و فرمودند که از نوشته‌های آقایان لطفی و اکرمی روشن شده‌است که نمایندگان خوزستان در این امور مداخله نداشته‌اند مفهوم مخالف این جمله میرساند که این یکی دونفر نماینده‌ای که بنا بادعای آقای دکتر در امور قاچاق مداخله داشته‌اند از نمایندگان غیر خوزستانی مجلس شورای ملی هستند و این توهین رابکلیه آقایان نمایندگان مجلس وارد نموده‌اند من هم مانند آقای دکتر راجی بدرستی و پاکی آقایان لطفی و اکرمی که از قضات شریف کشور هستند و از طرف وزارت دادگستری مامور تحقیق شده‌اند اطمینان دارم و این عمل وزارت دادگستری را برحسن نیست و علاقه اولیای امور آن وزارتخانه بکشف حقایق این موضوع می‌دانم و اگر در گزارشهای ایشان بنمایندگانی که در این امر دخالت نموده‌اند اشاره شده بهتر است در همینجا اسم برده شود و آقای معاون وزارت دادگستری و یا وزیر سابق دادگستری که هر دو فعلا درمجلس تشریف دارند نمایندگانی را سراغ دارند که بایشان مراجعه و از این عده که بقرار تقریبا مسموع بیکصد وپنجاه نفر بالغ است حمایتی نموده‌اند بیان فرمایند در خاتمه یک کلمه عرض می‌کنم همکاران محترم من که همیشه به کم حرفی بین دوستان شناخته شده‌ام در این موضوع که پای حقیقت و شرافت دربین است نمی‌توانم سکوت نمایم صحیح است و کسانی که بشرافت و حیثیت خویش علاقه دارند از لکه دار نمودن اشخاص پاک احتراز دارند بیایید بامن هم آواز شوید که از نماینده محترم آقای دکتر راجی مصرا بخواهیم که با شهامتی که دارند اشخاصی را که شریک در این اعمال می‌دانند با دلایل و قرائن و اماراتی که دارند بیان کنند والا برای حفظ حیثیت مجلس شورای ملی از پشت همین تریبون از گفتار خویش معذرت بخواهند و اگر ازاین دو راه هیچیک را انتخاب نکنند ناچار باید گفت آقای دکتر راجی همکار محترم من بدون تعمق دستخوش افکار مسموم و تلقینات مغرضین و مخالفین شده‌اند که اغراض خاصی در اینکار داشته‌اند و خواسته‌اند مجلس شورای ملی را موهون و ضعیف بنمایند (صحیح است) این است که بنده عرایضم را تمام می‌کنم و از آقای دکتر راجی نماینده محترم باز تکرارا خواهش می‌کنم که بیایند آن چیزی را که در پرده دارند بریزند روی این دایره اگر اشخاصی باشند روشن کنند و این لکه را از دامن سایر نمایندگان پاک کنند و اگر جوابی ندادند مطابق حقی که دارم استفاده می‌کنم

رئیس - آقای وزیر دارائی بفرمایید

وزیر دارائی - سوالی که آقای نماینده محترم فرمودند راجع بقاچا ق گرچه قسمت اعظمش راجع بوزارت دادگستری است ولی انچه که اطلاع دارم بعرض مجلس شورایملی میرسانم درموقعیکه افتخار خدمت وزارت دادگستری را داشتم از طرف دولت بوزارت دادگستری راداشتم از طرف دولت بوزارت دادگستری نوشته شد که چون گزارشات مفصلی راجع بقاچاق جنوب داده شده‌است وماموری هم از طرف وزارت دادگستری درمحل می‌باشد هیئتی برای رسیدگی بکار قاچاق بجنوب فرساتاده شود در این موقع آقای لطفی که درخراسان بودند نظر دولت براین شد که ایشان فرستاده بشوند بااینکه درخراسان خواستیم ومامور جنوب کردیم تاموقعی که دروزارت دادگستری بودم وگزارشاتی که از آقای لطفی می‌رسید شروع کرده بودند برسیدگی قاچاقهای سرحدی وواردات وصادرات واجناسیکه بدون دادن حقوق گمرکی وارد کشور شده بود البته هیچ احتیاجی نبود که بآقای لطفی این موضوع تذکرداده شود ولی چون این موضوع بسیار اهمیت داشت به آقای لطفی اختیار داده شده بود که نسبت بکلیه مامورینی که مرتکب خبطی شده‌اند با اختیاری هم که از طرف وزارت دادگستری بایشان داده شده بود مامورین مظنون را تعقیب کنند در دنباله اقدامات قبل بنده وقتی که بوزارت دارائی آمدم بآقای لطفی نوشته شد و خواهش شد که نسبت بمامورین وزارت دارائی چون نسبت بمامورین سایر وزارتخانه‌ها نمی‌تواند وزارت دارائی اظهارنظر بکند مخصوصا گمرک هیچگونه ارفاقی را ملاحظه نکنند و اگر مامورین گمرک مرتکب خبط و خطائی شده بودند تحت تعقیب کیفری قرار بدهند آنچه که تاکنون وزارت دارائی از جریان تحقیقات و اقدامات جنوب مسبوق است دو قسم است یک قسم اقداماتی است که آقای اکرمی در جنوب کرده بودند و فعلا دنباله اش را در گمرک را در گمرک تهران می‌کنند و آن عبارت از این است که از سال ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ ببعد یک عده اشخاص ناصالح که اکثریت آنها هم از بازرگانان یهودی می‌باشند فاکتورهائی که حاوی پرداخت حقوق گمرکی نسبت بآن قسمت از کالاهائی که روی آن کالاها هم باید بپردازند آنها را جمع کردند و در نتیجه مبلغ زیادی بصندوق دولت خسارت وارد آمده‌است (صفوی - اسامی را بگویید) آنها یکی دوتا پنج تا ده تا نیستند این نکته را هم آقایان باید فراموش نفرمایند که در این تحقیقاتی که مشغول هستند اگر در جریان تحقیقات و تا وقتی که پرونده‌ها کامل نشده اسامی مجرمین و متهمین گفته شود چه بسا ممکن است که باعث امحاء آثار جرم شود (برزین -صحیح است) بعدهم ممکن است تبرئه بشوند و چه بسا ممکن است که اتهام باشد ودرضمن تحقیقات دلائل وقرائنی برعلیه آنها نباشد باین مناسبت آقایانی که درخدمت قضائی بوده‌اند اطلاع دارند مطابق اصول محاکمات جزائی ماوقوانین دنیا مادام که متهمین تکلیفشان روشن نشده تحقیقات تکمیل نشده نمی‌شود نسبت بآنها بیاناتی درخارج کرد صحیح است اما آن قسمت از مامورین دولت که در این قضیه مداخله داشته‌اند و وزارت دارائی نسبت بآنها علاقه مند بوده مامورین گمرک جنوب بوده‌است عرض کردم سایر مامورین اگر خطائی داشته‌اند این امر مربوط بوزارت دارائی نیست و وزارت دادگستری آنها را تعقیب خواهدکرد و اگر لازم شد بعرض مجلس شورای ملی میرسانند نسبت مامورین گمرک جنوب آنها که دلائلی برعلیه آنها بوده‌است آنها را آقای لطفی توقیف کرده‌اند و صورت آنها را چون نمی‌دانستم که امروز سوال آقای گنجه‌ای مطرح خواهدشد یا خیر نیاوردم والا صورت آنها را می‌آورم و بعدا باطلاع آقایان نمایندگان محترم میرسانم گنجه‌ای کارمندان دولت کارمندان گمرک آنهائی که مورد احتیاج شما هست امامی اهری ما منظورمان این است که از مجلس کسی مداخله در اینکار داشته‌است یا خیر والا کاری بکارمندان دولت نداریم مامی‌خواهیم مجلس مرتب باشد عرض کردم درآن موقعی که سوال را آقای گنجه‌ای فرموده بودند یا سایر آقایان شاید متوجه این موضوع نبودند که تحقیقات دروزارت دادگستری می‌شود ووزارت دارائی فقط از میزان قاچاق مبلغ قاچاق و از مستخدمین خود وزارت دارائی یعنی گمرک که شرکت داشته‌اند اطلاع دارد و اظهار نظر می‌کند البته اگر نسبت بسایر مامورین و یا مستخدمین یاخدای نکرده نمایندگان و دیگران اشخاصی اگر در این قضیه شرکت داشته باشند آنرا باید وزارت دادگستری بگوید درقسمت قاچاق جنوب هم ناچارم عرض کنم که یک قسمت از کالاهای وارداتی مملکت بدون پرداخت حقوق گمرکی با دستیاری مامورین گمرک خارج شده که جمع آن دوازده هزار صندوق چای بوده‌است یک قسم هم باسم کایوتاژ از بنادر کوچک جنوب برنج وسایر خواربار صادر شده آنهم باکمک مامورین بوده نسبت بسایر مستخدمین ودیگران که درامر قاچاق شرکت داشته‌اند آقای معاون وزارت دادگستری اگر اطلاعی دارند بعرض آقایان نمایندگان محترم میرسانند

معاون وزارت دادگستری - اجازه می‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

محمد علی بوذری (معاون وزارت دادگستری) - البته همانطوری که جناب آقای وزیر دارائی توضیح دادند مسئله قاچاق گمرکات جنوب از چند ماه پیش برطبق گزارشاتی که بوزارت دادگستری رسیده بود شروع شده بود یعنی بدوا آقای اکرمی که رئیس دفتر بازرسی کل کشور هستند مامور شدند باچند نفر از مامورین گمرک وچند ماهی دراهواز وخرمشهر مشغول رسیدگی بودند ودراین خلال همان طوری که بعرض مجلس رسید آقای گلشائیان بسمت وزارت دادگستری معین شدند وآقای لطفی وعده‌ای بازپرس از طرف بازرسی کل کشور برای تکمیل رسیدگی بجنوب رفته‌اند این هیئت هنوز رسیدگی اش کامل نیست گزارشهایکاملی از این هیئت هنوز نرسیده یکی از نمایندگان ونخواهدرسید نخیر البته خواهدرسید وچند گزارشی که ازاین هیئت‌ها رسیده‌است راجع بکسانیکه دربنادر جنوب مرتکب امر قاچاق شده‌اند البته اسامی این اشخاص را چون خودبنده هم نمی‌دانستم که امروز این قضیه مطرح می‌شود همراه نیاوردم برفرض اینهم که همراه میاوردم مطابق قوانینی که ما داریم درقانون اصول محاکمات جزائی ذکر اسامی که تحت تعقیب جزائی هستند قبل ازاینکه حکم جزائی درباره آنها صادر شده باشد ممنوع است صحیح است البته علت هم دارد یعنی روی دوفلسفه‌است یکی اینکه اگر اسامی قبل ازاینکه رسیدگی درباره آنها تمام بشود گفته بشود ودیگر این است که ممکن است اشخاصی تبرئه بشوند ویک ادم بیگناهی بدون اینکه بطور قطع معلوم شده باشد که گناهکار است بدنام شده باشد (برزین - صحیح است) نص قانون هم هست البته این راهم باید بنده خدمت آقایان عرض کنم آنچه که موجب عصبانیت آقایان نمایندگام محترم شده‌است اینست که آقایان برایشان سوءظن حاصل شده‌است که واقعا شاید از نمایندگان مجلس شورای ملی کسی دراین امر دخالتی داشته‌است همانطور که بعرض آقایان رسانیدم درهیچیک ازاین گزارشاتی که ماتاکنون گرفته‌ایم وبرای مافرستاده‌اند هیچ اسمی از هیچ نماینده‌ای تااین تاریخ دیده نشده‌است واگر بعدازاین تحقیقات ادامه پیدابکند وبعدخدای نکرده کسی باشد بنده نمی‌دانم صحیح است ولی تااین تاریخ اسمی از کسی نیست امامی اهری پس بنابراین بیاناتی که آقای دکتر راجی گفتند بی پایه بوده‌است یا بیایند اینجا بگویند

رئیس - آقای دکتر راجی بموجب ماده ۱۰۹ اجازه خواستند

حاذقی - آقای رئیس لطفا این ماده ۱۰۹ را محدودش بفرمایید

رئیس - دراینجا وارد است بفرمایید آقای دکتر راجی

دکتر راجی - آقایان نمایندگان می‌دانند که یک نماینده نمی‌تواند درآن واحد یکدستگاه آگاهی و یک دستگاه دادگستری دراختیار داشته باشد راجع بمطالبی که می‌گوید البته اگر یک مطلبی برای خودبنده واضح باشد از لحاظ قضائی وقتی این مطلب مسلم است که دادگاه راجع بآن رای داده باشد باین جهة یک چیزیکه برای شخص بنده مسلم است که فلان کس شریک فلان جرم شده‌است این جرم صورت صحت از لحاظ قضائی پیدا نمی‌کند تا محکمه آن شخص رامجرم اعلام کند بهمین واسطه‌است که بنده تاکنون از ذکر اسامی خودداری کردم یک علت دیگر هم دارد یکی از آقایان نمایندگان روز بعد از روزی که همکار و رفیق بنده آقای مهندس رضوی برایشان این واقعه درمجلس اتفاق افتاده بود فرمودند که نتیجه اسم بردن درمجلس گاهی اینست گاهی هم البته کتک است گاهی هم تعقیب وتا آخر عمر مجبوریم رختخواب ببریم در دادگستری بخوابیم بنده از اینها هیچ واهمه‌ای ندارم ولی چون محکمه هنوز رای نداده بمجرمیت اشخاص باین واسطه‌است که بنده از ذکر نام اشخاص خودداری کردم

صدر‌زاده - وقتی هم که محکمه رای داد دیگر احتیاج بزحمت جنابعالی نیست همه مطلع می‌شویم

گنجه‌ای - اجازه می‌فرمایید

رئیس - جنابعالی جواب آقای وزیر را همان وقت فرمودید بفرمایید

گنجه‌ای - بنده می‌خواستم عرض کنم بیاناتی را که عرض کردم اگر ملاحظه بفرمایید بهیچ مقامی وهیچ شخصی سوءادبی ندارد ولی انتظار من اینست که همکاران محترم هم همین رویه رادنبال بکنند وقبل ازاینکه بفرمایند اینجا چهار نفرند دونفرند یک نفرند تشریف ببرند تحقیقات بکنند مدارکی بدست بیاورند بعد بیایند اینجا یک مطالبی اظهار بکنند بنابراین بنده صراحتا عرض می‌کنم که آن فرمایشان آقای دکتر راجی معلوم شده‌است که هنوز بمنصه ظهور نرسیده‌است وهروقت تحقیقاتشان کامل شد بفرمایند اینجا اسامی را ذکر بفرمایند

رئیس - آقای نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - ازاینکه آقایان امروزتفقد فرمودند لطف فرمودند و بدولت بنده رای اعتماد دادند صمیمانه متشکرم البته آقایان وخامت اوضاع رادرنظر خواهند گرفت که یک اقداماتی لازم است ما مجدانه بعمل بیاوریم که فوائدش نه برای این نسل بلکه نسل آینده هم بتواند استفاده کند ( صحیح است) این دولت فقط وفقط به پشتیبانی مجلس معتقد است و با پشتیبانی مجلس است که هر عملی را می‌تواند انجام بدهد (نمایندگان صحیح است) دراینموقع زمامداری بعقیده بنده با این وضعیت و اوضاع دنیا و اینکه درچند جبهه باید ما مبارزه بکنیم و فداکاری بکنیم واقعا فداکاری محض است این که مجلس شورای ملی این فداکاری دولت را تشویق وترغیب می‌کند صمیمانه متشکرم وامیدوارم مابه افتخار ملت ومایه امید ومورد اعتماد مجلس واقع بشوم (نمایندگان- انشاءالله احسنت احسنت احسنت)

- تصویب یازده فقره مرخصی

۵ - تصویب یازده فقره مرخصی

رئیس - چند تا مرخصی است که باید قرائت بشود گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای دادور بواسطه ادامه معالجه دراروپا طبق تشخیص اطباءمعالج تقاضای یک ماه مرخصی از تاریخ انقضاء مرخصی سابق نموده‌است کمیسیون عرایض ومرخصی باتقاضای یکماه مرخصی ایشان موافقت نموده‌است اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانیکه بایکماه مرخصی آقای دادور موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورایملی آقای اشتیانی‌زاده برای معالجه وعمل جراحی مجبور بمسافرت سویس شده‌اند ودرخواست دوماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی بادرخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد

رئیس - آقایانیکه یا۲ ماه مرخصی آقای آشتیانی‌زاده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورایملی آقای منصف درخواست ۲ ماه مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند ومورد موافقت کمیسیون عرایض ومرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانیکه با مرخصی آقای منصف موافقند قیام کنند ((اکثر برخاستند)) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای نواب درخواست ۲۵روز مرخصی از تاریخ استفاده نموده‌اند وکمیسیون عرایض ومرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانیکه بامر خصی آقای نواب موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی آقای حسین وکیل بموجب گواهی پزشک معالج واداره بهداری کردستان بواسطه مرض قلبی وضربه استخوان دست بستری و قادر برحرکت نبوده‌اند ودرنتیجه ۳ ماه از حضور درمجلس معذور بوده‌اند و اکنون درخواست تصویب این مدت رانموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده وبااین درخواست موافقت می‌نماید واینک گزارش آن بعرض می‌رسد

رئیس - آقایانیکه بامرخصی آقای حسین وکیل موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورایملی آقای نبوی درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ انقضای مرخصی سابق نموده مورد موافقت کمیسیون عرایض ومرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانی که بامرخصی آقای نبوی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزار ش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای دکتر متین دفتری برحسب دعوت اکادمی بین المللی حقوق مسافرت نموده و از تاریخ هفدهم مرداد ۲ شصت و چهارروز غائب بوده‌اند ودرخواست تصویب آن را نموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی بادرخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانی که بامرخصی آقای دکتر متین دفتر موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای عباس اسلامی از تاریخ یکشنبه ۲۱ اذر ماه ۱۵ روز تقاضای مرخصی نموده وکمیسیون عرایض ومرخصی با تقاضای ایشان موافقت اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانی که بامرخصی آقای اسلامی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای گرگانی درخواست ۱۵ روز مرخصی ازتاریخ ۲۰ مهر ماه ۲۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانی که بامرخصی آقای گرگانی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای ناصرالدین ناصری بموجب گواهی آقایان دکتر اعلم الملک ودکتر عزیزی کسالتی دارند که برای معالجه باید باروپا وامریکا مسافرت بنمایند و درخواست دوماه مرخصی از تاریخ ۲۹مهر ماه ۲۷نموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی بادرخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد ودرتاریخ اول دیماه ۲۷از پاریس درخواست یکماه تمدید مرخصی پیوست گواهی پزشکی قونسولگری ایران درپاریس ارسال داشته‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی باتمدید یکماه مرخصی ایشان موافقت و گزارش آن بعرض می‌رسد

اقبال - مخالفم

رئیس - ببعد موکول می‌شود

اقبال - اجازه می‌فرمایید

رئیس - آقای اقبال

اقبال - البته بااینکه آقای ناصری اگر معالجه لازمی داشتند وکاری داشتند وتشریف بردند باروپا کسی مخالف نیست (صحیح است) ولی البته موقعیت مالی آقای ناصرالدین میرزا طوری است که مناسب است حقوق اینمدت ایشان بمصرف عام المنفعه برسد (صحیح است) بنابراین بنده پیشنها د می‌کنم ومرخصی ایشان باحضورخودشان مطرح بشود که فعلا مسکوت بماند تاخودشان بیایند (صحیح است)

سزاوار - حقوقش را بخشیده‌است

رئیس - آقای ابوالقاسم امینی از طرف ایشان حقوق این مدت را بمستمندان وزلزله زدگان خراسان داده‌اند با این ترتیب آقایانیکه موافقند با مرخصی آقای ناصری قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای دکتر ملکی که بموجب دستور پزشک معالج باروپا مسافرت نموده بودند ومدت معالجه ایشان بطول انجامیده ودرخواست یکماه تمدید نموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی بایکماه مرخصی ایشان از تاریخ انقضای مرخصی سابق موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس - آقایانی که با مرخصی آقای دکتر ملکی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چند تای دیگر هست می‌ماند بجلسه بعد آقای ساعد فرمایشی دارید

- اعلام سلامتی اعلیحضرت همایونی بوسیله آقایان نخست‌وزیر و وزیر بهداری

۶ - اعلام سلامتی اعلیحضرت همایونی بوسیله آقایان نخست‌وزیر و وزیر بهداری

نخست‌وزیر - حضور آقایان می‌خواهم سلامتی وجود مبارک اعلیحضرت شاهنشاه همایونی را بعرض مجلس برسانم و بشارت بدهم که حضورشان شرفیاب شده‌ام وجودشان سالم است نمایندگان الحمدلله آقای دکتر اقبال مفصلا دراین خصوص عرایضی خواهند کرد

دکتر اقبال - چون می‌دانم که سلامتی بندگان اعلیحضرت همایونی مورد علاقه کامل ملت ایران ونمایندگان مجلس است نمایندگان صحیح است وظیفه خودمی‌دانم هر وقت که در مجلس حضور آقایان شرفیاب می‌شوم جریان وضعیت مزاجی ایشان را بعرض آقایان برسانم (نمایندگان - احسنت) الحمدالله امروز صبح که بنده شرفیاب بودم وضع مزاجشان بسیا ربسیار خوب است و زخم هم درحال التیام است و امیدواریم که دو سه روز دیگر بتوانند بکارهای مهم مملکتی برسند (نمایندگان –انشاءالله)

گزارش از کمیسیون عرایض ومرخصی بمجلس شورای ملی آقای قوامی درخواست دوماه مرخصی متناوب نموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی بایک ماه آن موافقت وگزارش آنرا تقدیم می‌دارید

رئیس - آقای فولادوند مخالفید

فولادوند -عرض بنده این است که کمیسیون عرایض نسبت بتقاضای اشخاصی که خیلی ثروتمندتر بوده‌اند ازآقای قوامی هرچه تقاضا کرده‌اند دوماه سه ماه چهار ماه موافقت کرده‌است علت تبعیض بامرخصی آقای قوامی که دوماه را یکماه کرده‌اند می‌خواستم سوال کنم و بنده مخالفم با این تبعیض‌ها (صحیح است) آقای رئیس اصلاح بفرمایند

قوامی - بنده از حقوق این ملت صرف نظر می‌کنم

صدر‌زاده - اصلا ایشان حقوقشانرا هم اختصاص داده‌اند بیک دبستان

موقع و دستور جلسه آینده – ختم جلسه

۷ - موقع ودستور جلسه آینده ختم جلسه

رئیس - جناب آقای ساعد مطلبی فرمایشی ندارید

نخست‌وزیر - خیر

اسلامی - بنده پیشنهاد داده‌ام پیشنهاداتی که رسیده از طرف آقای اسلامی و آقای صدرزاده این است که برنامه هفت ساله جزء دستور باشد (صحیح است) یکی هم پیشنهاد ی است که آقای دکتر عبده دادند

دکتر عبده - بنده پس گرفتم آقایان اگر موافقید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده بروز سه شنبه موکول می‌شود پنج دقیقه بعداز ظهر جلسه ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت