مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۳۲۸ نشست ۱۵۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۱۵۴

صورت مشروح مذاکرت مجلس روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه

۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس جلسه قبل را آقای فولادوند (منشی) به شرح زیر قرائت کردند

مجلس یک ساعت به ظهر روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه به ریاست آقای حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه- آقایان: عزت الله بیات- محسن گنابادی- مهندس احمد رضوی- حسن اکبر- عباس مسعودی- محمدتقی بهار- عباس اسکندری‏

غائبین بی‌اجازه- آقایان: جواد عامری- محمدعلی دادور- عباس قبادیان- هدایت الله پالیزی- آقاخان بختیار- دکتر معظمی اسد الله موسوی- علی اقبال- عبدالرحمن فرامرزی- ابوالحسن رضوی- فرج الله آصف- ابوالحسن صادقی- عباس اسلامی- دکتر مصباح زاده- ابوالفتح قهرمان- مرتضی شریف‌زاده- حائری‌زاده- حسن مکرم- دکتر ملکی- عرب شیبانی- نیک‌پی- حبیب‌الله امین- احمد فرامرزی- خسرو قشقایی- شهاب خسروانی.

آقای مکی اظهار داشتند بیش از یک ماه است که از دولت استیضاح نموده‌ام که هنوز برای ایراد جواب حاضر نشده‌اند بدین جهت قانوناً دولت ایشان منعزل است.

آقای رئیس اظهار داشتند الساعه نامه‌ای از طرف دولت رسیده که قرائت می‌شود.

نامه مزبور دائر به آماده بودن دولت جهت پاسخ استیضاح آقایان حائری‌زاده و دکتر بقایی قرائت و آقای رئیس اشاره نمودند که پس از فراغت کارهای داخلی موضوع استیضاح در دستور مجلس گذارده خواهد شد.

آقای دکتر بقایی به عنوان اعتراض به صورت جلسه اظهار داشتند که چاپخانه‌ها رونوشت نامه سرگشاده مرا به نام اعلیحضرت چاپ ننموده‌اند ضمناً از مقام ریاست تقاضا نمودند که به چاپخانه مجلس دستود دهند آن نامه را چاپ و منتشر سازند چون دیگر اعتراضی نبود صورت جلسه تصویب گردید.

در این موقع انتخاب هیئت رئیسه مجلس شروع و قبلاً سه نفر آقایان یمین اسفندیاری و عبدالله وثوق و اعظم زنگنه برای نظارت در استخراج آراء جهت انتخاب رئیس به حکم قرعه تعیین و به اتفاق یکی از منشیان اخذ رأی انجام و پس از شماره آراء مأخوذه از ۹۷ نفر عده حاضر در جلسه آقای رضا حکمت دارای ۴۸ رأی و آقای ملک مدنی ۴۵ رأی بودند چون اکثریت حاصل نشد برای مرتبه دوم اخذ آراء به عمل آمد در این وقت آقای رئیس صندلی ریاست را ترک و اداره جلسه را به آقای امیرحسین ایلخان نایب رئیس واگذار نمودند.

اخذ آراء تحت نظر هیئت نظار خاتمه و پس از شماره آقای نایب رئیس نتیجه را به شرح زیر اعلام نمودند در مقابل ۹۷ نفر عده حضار آقای حکمت دارای ۵۰ رأی و آقای ملک مدنی دارای ۴۴ رأی می‌باشند بنابراین آقای حکمت به اکثریت ۵۰ رأی به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند مقارن ظهر بنا به تقاضای یکی از نمایندگان جلسه به عنوان تنفس تعطیل و نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به ریاست آقای حکمت مجدداً تشکیل گردید و آقای رئیس پس

از اظهار تشکر از آقایان نمایندگان چون عده برای انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه کافی نبود جلسه را ختم و به روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین جلسه آینده را تعیین و اعلام نمودند.

رئیس- آقای دکتر بقایی نسبت به صورت مجلس اعتراضی دارید؟ بفرمایید.

دکتر بقایی- بنده دو مطلب را می‌خواهم عرض بکنم یکی راجع به نامه‌ای که تقاضا کردم از مقام ریاست که دستور بدهند به چاپخانه که به طبع برسد خیلی متأسفم که هنوز به طبع نرسیده و امروز صبحی فقط وعده کردند که حروف چینی بشود در صورتی که می‌بایستی این در ظرف دیروز و پریروز عمل انجام شده باشد. موضوع دومی که می‌خواستم عرض کنم راجع به استیضاح بود که اینجا نامه دولت قرائت شد ولی به قراری که من اطلاع حاصل کردم دولت البته کثافت کاری‌هایش را کرده و می‌خواهد یک قسمت دیگر را هم انجام بدهد و خیال دارد پیش از این که جواب استیضاح را بدهد استعفا بدهد و برود (آشتیانی‌زاده- همچو چیزی نیست) حالا اگر نبود بنده پس می‌گیرم ولی بنده اطلاع دارم که خیال دارد برای این که استیضاح را نشنود قبلاً استعفا بدهد چون همه کارهایش را کرده است و دو سه تا کار باقیمانده است که همین دو سه روزه تمام می‌شود بنده می‌خواستم اینجا اعلام بکنم که اگر استعفا بکند دیگر افتضاحش کاملاً آشکار می‌شود.

رئیس- آقای اسلامی راجع به صورت مجلس اگر اعتراضی دارید؟ بیان کنید.

اسلامی- عرض کنم که یکی از آقایان نمایندگان مازندران بلایی سر مردم مازندران آورده که بنده را مأمور کردند اینجا عرایضی بکنم استدعا می‌کنم به قدر دو سه دقیقه اجازه داده شود

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست‏

اسلامی- والّا تمام اهالی و مردم آنجا می‌آیند به تهران...

رئیس- آقای اسلامی این مربوط به صورت مجلس نیست شما نطق قبل از دستور تقاضا کردید حالا نمی‌شود بعداً اگر فرصت شد بفرمایید دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد

۲- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس به انتخاب فردی آقایانی که برای استخراج تعیین شده‌اند بفرمایند آقای عزیز اعظم زنگنه آقای وثوق و آقای یمین اسفندیاری عده حاضر ۸۹ نفر (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۸۹ عدد عده آراء ۸۹ نفر آقای ایلخان ۷۳ رأی

رئیس- آقای ایلخان با ۷۳ رأی از ۸۹ رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر فعلاً عده ۸۳ نفر است (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل گردید) مهره تفتیشیه ۸۷ اوراق رأی ۸۷ آقای گنجه ۵۷

رئیس- آقای گنجه‌ای با اکثریت ۵۷ رأی از ۸۷ رأی انتخاب شدند (بعضی از نمایندگان- مبارک است) حالا شروع می‌کنم به انتخاب منشی‌ها به انتخاب جمعی هر چهار اسم در یک ورقه نوشته می‌شود (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل شد) مهره تفتیشیه ۸۷ اوراق رأی ۸۷ آقای فولادوند ۷۴ رأی آقای صدرزاده ۷۲ رأی آقای دادور ۶۰ رأی آقای موسوی ۴۵ رأی

رئیس- آقای فولادوند با ۷۴ رأی آقای صدرزاده با ۷۲ رأی آقای دادور با ۶۰ رأی و آقای موسوی با ۴۵ رأی انتخاب شدند آقای معتمد دماوندی نیز ۴۴ رأی داشتند حالا شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب دسته جمعی. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل شد)

مهره‌های تفتیشیه ۸۸ و اوراق رأی ۸۸ آقای افخمی ۵۰ رأی، آقای امینی ۴۳ رأی، آقای کشاورز صدر ۴۱ رأی.

۳-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- آقای افخمی به اکثریت ۵۰ رأی انتخاب شدند دو نفر دیگر اکثریت نداشتند باید شروع شود به انتخاب دو نفر کارپرداز عده برای اخذ رأی کافی نیست و در بیرون هم کسی نیست بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۸ و نیم خواهد بود چون روزها بلند شده است آقایان ساعت ۸ و نیم تشریف بیاورند (حاذقی- مقرر بفرمایید کمیسیون‌ها را انتخاب بکنند) بسیار خوب در بیرون توافق بشود چون باید کمیسیون‌ها هم انتخاب بشوند برای روز پنجشنبه. (مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت