مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۷

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴

جلسه: ۱۴۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه پانزدهم مهر ماه ۱۳۲۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- انتخاب نواب رئیس

۳- اعلام اصلاح قانون دوازدهم بودجه مرداد و شهریور از طرف آقای رئیس

۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید

۱- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز شنبه ۱۴ مهرماه را آقای طوسی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

یک ربع بعد از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه پیش خوانده شد.

غایبین با اجازه - آقای دهستانی

غایبین بی اجازه - آقایان: فرمند - مؤید قوامی - نقابت - جواد عامری - امیر ابراهیمی - صمصام - منصف - دکتر زنگنه - دکتر شفق - تهرانچی - رفیعی - ایرج اسکندری - دکتر آقایان

دیرآمدگان با اجازه - آقای: آقای لنگرانی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: امینی گیو - کفایی - جواد مسعودی - ساسان خواجه‌نصیری - دکتر مصدق - عباس مسعودی - افشار صادقی - نمازی - عدل - تیموری - ذکایی - دکتر اکیان - آریه

آقای آقاسید محمد طباطبایی عقیده داشتند جلساتی که فقط به مذاکرات قبل از دستور برگزار می‌شود محتاج به تحریر صورت مجلس نیست که در جلسات بعد قرائت و تصویب شود.

و آقای اردلان علت عدم تشکیل جلسه روز پنج‌شنبه را استعلام نمودند آقای نایب رئیس در پاسخ آقای طباطبایی توضیح لازم دادند و نیز بیان داشتند که به علت کارهای داخلی روز پنجشنبه جلسه تشکیل نشد

آقای دکتر کشاورز اظهار نمودند در جلسه قبل آقای یمین اسفندیاری مطالبی بیان کردند که با کسب اجازه می‌خواستم پاسخ داده باشم اکنون تذکر می‌دهم که نوبت من برای اعتراض به اظهارات ایشان محفوظ است. آقای نایب رئیس اظهار داشتند دستور جلسه امروز مطابق نظامنامه انتخاب هیئت رئیسه است. و آقای فاطمی بیان کردند که به خلاف آن چه در بعضی جراید انتشار یافته کاندید مقام ریاست نیستند آقای امیر تیمور نیز با اظهار تشکر از حسن ظن آقایان نمایندگان کاندید نبودند خویش را به اطلاع مجلس رسانیدند آقای فرخ نیز اعلام داشتند که کاندید ریاست مجلس نمی‌باشند

سپس آقای مقدم و صدریه به مظفرزاده به حکم قرعه به نظارت انتخاب شدند و اخذ رأی به عمل آمد.

آقای نایب رئیس اعلام کردند که عده حاضر ۱۱ نفر شماره مهره‌ها ۱۱۴ عدد و عده آرا ۱۱۴ بوده و در نتیجه آقای آقا سید محمد صادق طباطبایی به ریاست مجلس انتخاب شدند.

آقای رئیس در جلسه حضور یافتند و پس از اظهار تشکر از آقایان نمایندگان نسبت به انتخاب خودشان یک ساعت بعد از شهر مجلس پایان یافت و جلسه بعد روز یک شنبه پانزدهم مهر موکول شد

رئیس - آقای فرخ راجع به صورت مجلس نظری دارید؟

فرخ - خیر بعد از صورت مجلس

رئیس - اعتراضی بر صورت مجلس نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد

۲ - انتخاب نواب رئیس

رئیس - دستور امروز انتخاب بقیه هیئت رئیسه است: آقای فرخ

فرخ - البته محتاج به توضیح نیست که انتخاب نواب رئیس اول و دوم ندارد هر دو در یک عرض هستند فقط برای این که در موقع انتخاب اشکالی پیش نیاید خواستم عرض کنم که کاندید اکثریت در دفعه اول آقای ملک‌مدنی هستند و در دفعه دوم آقای امیر تیمور کلالی می‌باشند

رئیس - آقای حکمت

حکمت - به طوری که مذاکره شد نظر ماها این است که اول آقای ملک‌مدنی را بنویسیم بعد آقای دکتر معظمی را

رئیس - شروع می‌شود با انتخاب یک نفر نایب رئیس

بعضی از نمایندگان - آقای مقدم نیستند باید به جای ایشان یک نفر دیگر معین شود.

رئیس - به جای آقای مقدم یک نفر دیگر

با قرعه معین شود

(آقای صادقی اقتراع نموده آقای قبادیان معین شدند)

رئیس - آقای صدریه مظفرزاده قبادیان نظارت در اخذ و استخراج آرا می‌نمایند.

اخذ آرا برای انتخاب یک نفر نایب رئیس شروع می‌شود عده حاضر ۱۱۱ نفر

(اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۱۱۰ اوراق رأی ۱۱۱

بعضی از نمایندگان - یک رأی زیاد است.

رئیس - باطل می‌شود.

(یک ورقه رأی از طرف آقایان نظارت باطل و پس از استخراج آرا نتیجه به قرار از ذیل حاصل شد) آقای ملک‌مدنی ۸۵ رأی آقای امیر تیمور ۳ رأی آقایان آوانسیان دکتر معظمی فیروزآبادی ملایری سید ضیاءالدین فداکار هر یک رأی ورقه سفید و لایقرء ۱۵ ورقه

رئیس - عده حاضرین ۱۱۱ نفر مهره تفتیشیه ۱۱۰ اوراق رأی ۱۱۰ آقای ملک‌مدنی ۸۵ رأی ورقه سفید ۱۵ آقای امیر تیمور ۳ رأی و چند نفر دیگر هم یک رأی داشته‌اند بنابراین آقای ملک مدنی با اکثریت ۸۵ رأی به نیابت مجلس شورای ملی انتخاب شدند (مبارک است) شروع می‌شود با انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر عده حاضر ۱۱۱ نفر

(اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج نتیجه بدین قرار حاصل شد) مهره تفتیشیه ۱۱۱ اوراق رأی ۱۱۱ آقای امیر تیمور ۵۶ رأی آقای دکتر معظمی‌۵۳ رأی آقای لشکرانی یک رأی ورقه سفید

رئیس - عده حضار ۱۱۱ نفر آقای امیرتیمور ۵۶ رأی آقای دکتر معظمی ۵۳ رأی ۵۶ رأی اکثریت دارد؟ (عده‌ای از نمایندگان - بلی پیش از نصف است) بنابراین آقای امیر تیمور با اکثریت ۵۶ رأی انتخاب شده‌اند (بعضی از نمایندگان - ختم جلسه) (جمعی از نمایندگان - منشی‌ها را هم انتخاب کنید)

دکتر کشاورز - رأی بگیریم آقایان ختم جلسه معنی ندارد

اردلان - بنده تقاضا می‌کنم منشی‌ها را انتخاب کنید

۳ - اعلام اصلاح قانون دو دوازده بودجه مردادماه و شهریورماه از طرف آقای رئیس

رئیس - اولاً یک نکته است که ایضا باید تذکر داده شود که در موضوع دو دوازدهم بودجه در پیشنهاد آقای دکتر معظمی یک اشتباهی شده است و یک نکته حذف شده است چون ایشان پیشنهاد کرده بودند که بودجه بهداری و دانشگاه و فرهنگ با موافقت وزارت فرهنگ و وزارت بهداری تنظیم شود کلمه بهداری و دانشگاه افتاده است و مثل این است که بایست وزارت بهداری و دانشگاه را وزارت فرهنگ بودجه اش را تنظیم کند این اشتباه شده است و البته بایستی اصلاح شود و خواستم این نکته را به عرض مجلس برسانم (جمعی از نمایندگان - صحیح است) دیگر این که یکی از روحانیون بزرگ کرمان که حق بر مشروطیت دارند آقای حاج میرزا محمد رضای کرمانی که در راه آزادی تمام عمرشان صرف شده فوت کرده‌اند و یک سوابق زیادی دارند و در راه مشروطیت زحماتی کشیده‌اند و فردا از طرف دولت در مسجد شاه ختم است و هر کدام از آقایان که مایل باشند در آنجا تشریف می‌آورند.

۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

بعضی از نمایندگان - ختم جلسه

دکتر کشاورز - بنده با ختم جلسه مخالفم اگر جلسه صورت رسمی دارد اجازه بدهید بنده دلیل مخالفتم را بگویم این که وضع نمی‌شود نیم ساعت در مجلس در این موقع بحرانی نشستن و بعد رفتن بیرون معنی ندارد مملکت را داریم مسخره می‌کنیم آخر این که وضع نیست.

دکتر رادمنش - انتخاب هیئت رئیسه بایستی دیروز انجام می‌گرفت.

رئیس - آقای فاطمی.

فاطمی - عرض کنم به نظر بنده همان طور است که آقای دکتر می‌گوید و حق به جانب ایشان است مطلب درست است برای این که ما آمده‌ایم اینجا وقت هم هنوز نگذشته است برای انتخاب رئیسه زودتر خاتمه پیدا کند کارهای خیلی لازم داریم در دستور ولی بنده چون وضعیت را می‌بینم و مذاکراتی بین هیچ کس نشده است اسمی از اکثریت و اقلیت هم نمی‌برم بین هیچ یک از رفقا مذاکره نشده است و همان طورم که گفته شد بعضی از آقایان هم می‌خواهند بروند بنده پیشنهادم این است که جلسه را ختم کنیم و جلسه آتیه را فردا تعیین کنیم.

رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که با ختم جلسه موافقند قیام نمایند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد

(در این موقع بعضی از آقایان نمایندگان از مجلس خارج شدند)

دکتر رادمنش - این که وضع نشد آقایان دارند می‌روند.

دکتر کشاورز - تشریف بردند آقای دکتر طاهری آقای ثقت‌الاسلامی‌این که وضع کار کردن مجلس نشد.

هاشمی - آقای دکتر کشاورز استدعا می‌کنم جنابعالی هم مخالفتتان را پس بگیرید.

دکتر کشاورز - بنده مخالفم را پس نمی‌گیرم نظامنامه مجلس تکلیف را معین کرده است.

برای هیئت رئیسه سه بار باید پی در پی رأی گرفت اگر اکثریت قطعی در دو مرتبه اول معلوم نشد دفعه سوم و اکثریت نسبی است وکیل که نداند نایب رئیس مجلس را کی را انتخاب کند بهتر این است که وکیل نباشد...

بعضی از نمایندگان - نایب رئیس انتخاب شد.

دکتر کشاورز - منشی هم همین طور است آخر ما رأی از خودمان نداریم وکیلی که باید قبلش بهش سفارش کنند نایب رئیس کی است آن وکیل کاشکی می‌میرد و از این مملکت می‌رفت بیرون آقایان می‌آیند یک ربع می‌نشینند بلند می‌شوند می‌روند این که وضع مجلس نمی‌شود.

بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست.

رئیس - عده برای اخذ رأی کافی نیست بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم.

اردلان - پس جلسه را فردا تعیین کنید.

رئیس - جلسه فردا است سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب بقیه هیئت رئیسه.

(جلسه یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی

سوالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملی

جریانات اسف‌آور اخیر زنجان و مجروح شدن فرماندار در حین انجام وظیفه و مقتول شدن فرماندار در حین انجام وظیفه و مقتول شدن یک نفر و زخمی شدن آقای صدیقیان که از معتمدین درجه اول زنجان است موجب نگرانی عموم اهالی زنجان گردیده و این جرم مشهود قابل هر نوع تعقیب است درحقیقت لطمه به حیثیت دولت و انتظامات عمومی کشور وارد می‌نماید مقرر شود جناب آقای نخست وزیر در مجلس حاضر شده گزارش جامع قضیه و اقداماتی که از اعزام بازرس و اعاده انتضامات شهرستان زنجان به عمل آورده‌اند و مجازات مرتکبین هرگونه اقدامی شده به عرض مجلس شورای ملی برسانند.

مجد ضیایی - افخمی - ذوالقدر

ریاست محترم مجلس شورای ملی

به قرار اطلاع واصله پرونده حسین نفیسی راجع به خرید فولاد برای راه‌آهن و سوء‌استفاده هنگامی که شده در اثر اعمال نفوذ نفیسی راکد و متوقف ماده است تمنا دارم به آقای وزیر دادگستری اطلاع داده شود به مجلس آمده در این باب توضیح دهند.

ساسان

انتصاب

آقای حمیدی معاون اداره تندنویسی که از کارمندان با سابقه مجلس می‌باشند به سمت معاونت دفتر ریاست مجلس انتخاب شده‌اند