مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۲۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم مهرماه ۱۳۲۶

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲ - انتخاب هیئت رئیسه

۳ - ختم جلسه

پنجاه دقیقه پیش از ظهر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱ - تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه را آقای معتمد دماوندی (منشی) قرائت نمودند.

سه ربع روز یکشنبه دوازدهم مهر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت سه جلسه قبل قرائت و تصویب گردید

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای مامقانی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: گنابادی- دکتر عبده- تقی‌زاده- علی وکیلی.

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: فرامرزی- بهار- ساعد.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: حسن اکبر- منصف- نراقی- دکتر طبا- شریعت‌زاده- مسعود ثابتی- اسلامی- ملکی- گلبادی- خوئیلر- اسدی- دکتر آشتیانی‏

آقای عباس اسکندری به عنوان ماده ۱۰۹ در پاسخ بیانات آقای محمود جم توضیحاتی داده گفتن که در تاریخ پانزدهم حوت کابینه کودتا تشکیل شد و آقای جم وزیر خارجه بودند و در ترمیم آن کابینه هم وزیر دارایی شدند، در قضیه آستانه و قتل مرحوم مدرس نیز باید به پرونده‌های شهربانی و وزارت جنگ رسیدگی کرد در این موقع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ نظامنامه قرائت شد و آقای اسکندری راجع به آقای هژیر گفتند:

تو به رزق آمده‌ای ور به کنایت نروی‏

آنچه در پرده بد از پرده برون می‌ریزد

آقای هژیر در پاسخ آقای اسکندری با قرائت سوره قل اعوذ برب الناس گفتند امروز مجلس می‌خواهد به برنامه آقای قوام‌السلطنه رأی اعتماد بدهد بنده هم می‌خواهم وظیفه خود را در مجلس و مملکت بدانم و نسبت به وظیفه و مسئولیت خودم تقاضای رأی اعتماد دارم.

آقای قوام نخست وزیر بیان مطلب نمودند که قریب سه هفته است برنامه تقدیم شده و آقایان نمایندگان آنچه به نظرشان رسیده متذکر شده‌اند اگر وضع این مملکت مقتضی و نگرانی داخلی و خارجی نداشتیم موافق بودم که مناقشات دوام یابد و راه عملی‌تری که به مقصد ملی خود برسیم ارائه دهند ولی متأسفم که باید بگویم انتقادی که حاوی این شرایط باشد کمتر دیده شده و بعید است که نیات شخصی را با مسائل مملکت مخلوط شود.

این که معترضین محترم اشاره به قانونی نبودن حکومت نظامی از شهریور ۲۰ بر قرار شد و قوانین مربوطه آن در مجلس‌های سیزدهم و چهاردهم مورد تفسیر قرار گرفته کاملاً قانونی است ولی آیا حکومت نظامی لازم هست یا نیست مبحث دیگری است و دولت طبق این قانون آنچه صلاح تشخیص داده به رعایت مصالح مملکت به موقع اجرا گذاشته است سپس راجع به قانون اساسی توضیحاتی داده اشاره نمودند که لایحه تشکیل و تأسیس مجلس سنا تقدیم خواهد شد که ارکان مشروطیت قویم گردد و نقصی که متوجه دمکراسی شده مرتفع شود همچنین آقای نخست وزیر بیان عقیده نمودند که بعضی از مواد قانون اساسی ایران محتاج به تکمیل می‌باشد و مطابق احتیاجات امروزی مملکت نیست و در این موضوع به افکار عمومی ملت ایران مراجع و اقدام خواهد شد و بعد نسبت به عملیات ۱۹ ماهه زمامداری خودشان اشاره نمودند همان طور که در مقدمه برنامه ذکر شده پس از تعیین تکلیف دولت گزارش عملیات این مدت تقدیم خواهد شد.

در قسمت دادگستری و نقض استقلال قضات نیز توضیح دادند که مدت‌ها فرصت و لازم است تا به وسیله قوانین جدید اصلاح شود و راجع به جلوگیری از دزدها چون نقض قوانین و نقض استقلال قضات مجال می‌دهد که مختلسین فرار کنند و از مکافات عمل خود معاف شوند دولت نتوانسته است به طور شایسته با دزدی مبارزه کند قوانین مخصوصی باید وضع شود و تشریفات تعقیب مجرمین کوتاه گردد. سپس به آزادی مطبوعات و تذکراتی که داده شد عطف سخن و بیان عقیده نمودند که آزادی مطبوعات مورد احترام و وسیله تهذیب اخلاق و تنویر افکار مردم است ولی آزادی را با فحاشی باید فرق گذاشت تا مصالح مملکت دستخوش امیال اشخاص غیر مسئول و موجب بروز حوادث ناگوار و نامطلوب در مملکت نگردد، به وسیله قوانین از کسانی که قلم را حربه فحاشی قرار

داده‌اند جلوگیری شود و تا زمانی که قانون حکومت نظامی است توقیف این قبیل جراید عمل خلاف قانونی نیست.

در قسمت گرانی زندگی و تنزل قیمت‌ها گفتند که انتقاد از یک امر مهم اقتصادی آسان است ولی رفع محظورها کار سهلی نیست دولت مدتی است مشغول مطالعه و طرح نقشه‌هایی است که تقدیم شود و با اجرای این نقشه‌ها قیمت‌ها تنزل کند و زندگی به مذاق مردم زحمتکش شیرین گردد و راجع به موضوع آذربایجان یادآور شدند که در دوره پنج ساله خدمات خود هیچ وقت خدمتی به امید پاداش نکرده‌اند و در مواقع بحرانی به یاری خدا و احساسات عمومی از هیچ مشکلی نهراسیده و در راه وطن بلایا و محن را به جان و دل خریده و کشتی سعادت ایران را به ساحل مطلوب رسانیده‌اند و این که بعضی گفته‌اند در امور کشور مشورت نمی‌شود چنین نیست و امور مهمه کشور مکرر با حضور اعلیحضرت همایونی و مرحوم مؤتمن‌الملک مورد شور قرار گرفته و در قبال زحمات آن مرحوم در راه مملکت سپاسگذاری و طلب مغفرت نمودند و راجع به سفر مسکو و موضوع استرداد شکایت ایران از شورای امنیت گفتند در جلسه سری اطلاعات لازم را به آقایان می‌دهند و در موضوع رویه مسالمت آمیز دولت و واقعه آذربایجان اشاره نمودند که فعلاً افشای آن ملاحظات موافق مصالح کشور نیست و در موضوع مقاوله‌نامه نفت هم گزارش آن را بعداً تقدیم خواهند داشت.

آقای نخست وزیر در خاتمه بیانات خود تأکید و تقاضا نمودند که چون دولت نباید بیش از این بلاتکلیف بماند مجلس تکلیف دولت را معلوم کند تا دولت با پشتیبانی مجلس شورای ملی وظایف قانونی خود را به انجام برساند.

در این موقع پیشنهادی که آقایان صادقی و مهندس خسرو هدایت در تکمیل پیشنهاد سابق خود راجع به کفایت مذاکرات و اخذ رأی اعتماد داده بودند قرائت شد که چون آقای نخست وزیر در مقدمه برنامه وعده نمودند گزارش اقدامات دوره زمامداری خود را به طور مفصل به استحضار مجلس برسانند تا در هر یک از امور به طور مشروح مذاکره و بررسی و قضاوت شود کفایت مذاکرات را پیشنهاد و تقاضا می‌نماییم برای اجرای مواد دهگانه برنامه دولت رأی اعتماد داده شود مخالفی نبود و آقای رفیع هم در این باب توضیحاتی دادند و کفایت مذاکرات تصویب و به اخذ رأی با ورقه شروع شد.

عده حاضر ۱۲۰ نفر، عده آراء ۱۰۹ و در نتیجه ۹۳ نفر موافق و ۱۲ نفر رأی مخالف آقای رئیس اعلام داشتند که مجلس با ۹۳ رأی به دولت آقای قوام اظهار اعتماد کرد.

آقای دکتر معظمی در قبال تقاضای هژیر برای اخذ رأی اعتماد نسبت به وزیر دارایی گفتند ملت ایران نفرت دارد از این که کسانی به مجلس بیایند و نسبت‌هایی به هم بدهند و همیشه صحبت از روس یا انگلیس باشد ایرانی می‌خواهد در مجلسش فقط نام مملکت ایران و سعادت ملت مورد توجه و مذاکره باشد و اگر یک نفر در مجلس نسبتی داد این نظر اکثریت نیست و همین رأی اعتماد هم متوجه رئیس دولت و هم وزرا آن است و وزرا به تنهایی نمی‌توانند از نظر اصول اعتماد بخواهند و فقط وکلا می‌توانند به موجب قانون اساسی عزل وزیری را بخواهند.

‏آقای نخست وزیر از اظهار اعتماد مجلس ابراز تشکر و اظهار امیدواری نمودند که این اعتماد ذخیره پیشرفت مقاصد ملی و موجب پشتیبانی دولت شود و نیز از اظهاراتی که نسبت به آقایان جم و هژیر شده اظهار تأسف نمودند.

آقای منصف راجع به حادثه زلزله قاینات و خسارات وارده با اظهار تأسف توضیحاتی داده گفتن که از طرف اعلیحضرت همایونی و دولت و سازمان‌های خیریه کمک‌های ضروری شده و از طرف مجلس نیز لازم است ابراز مساعدت شود و تا زمستان فرا نرسیده موجبات آسایش زلزله‌زدگان فراهم گردد آقای رئیس نیز تأیید نمودند که مجلس کمال مساعدت را خواهد نمود.

در این موقع آقای وزیر فرهنگ لایحه‌ای راجع به الحاق ایران به سازمان تربیتی و فرهنگی ملل متحد تقدیم و بیان نمودند که در نتیجه توصیه مجمع سانفرانسیسکو آذر ۱۳۲۵ کنفرانسی از نمایندگان ۴۴ دولت در لندن تشکیل گردید و چون مجمع سالیانه آن در آبان تشکیل خواهد شد تقاضا نمودند این موضوع با یک شور به تصویب رسد که قبل از عزیمت نمایندگان دولت حاضر شود.

آقای رضوی راجع به کوی دانشگاه و وضعیت محصلین آنجا و وضع استخدامی دانشگاه و مطالبی که در این باب شنیده‌اند و به اتفاق چند نفر از نمایندگان و ارباب مطبوعات از نزدیک وضع محصلین را مشاهده کرده‌اند توضیحاتی داده و تقاضا نمودند که وزارت فرهنگ به وضع محصلینی که به تهران می‌آیند همچنین کسانی که برای شرکت در دانشسرا دعوت می‌شوند توجه بیشتری برای تهیه موجبات آسایش آنها مبذول دارد.

یک ساعت و ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه به روز سه‌شنبه ۱۴ مهر موکول و دستور انتخاب هیئت رئیسه مقرر گردید.

رئیس- آقای عباس اسکندر نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟ بفرمایید

عباس اسکندری- بیاناتی که در جلسه گذشته بنده کردم به طور اختصار در صورت مجلس قید نشده است صورت خلاصه مجلس بایستی نشان بدهد آنچه به طور تفصیل گفته شده (سزاور- نه این طور نیست) بنده قسمتی را به عرض نمایندگان مجلس رساندم که منظور ملت ایران این است که دست‌های خون آلودی از در مجلس شورای ملی ورود نکند این در اینجا قید نشده است این حتماً امری است که باید قید شود قسمت دیگر این بود که پس از خاتمه عرایض خودم اعلام جرمی تقدیم ریاست مجلس کردم اصلاً در صورت مجلس قید نشده هر دو را تقاضا دارم اصلاح بشود.

رئیس- قسمت اعلام جرم در صورت مشروح مذاکرات هست راجع به قسمت هم اصلاح می‌شود آقای حاذقی.

حاذقی- بنده خواستم توضیح بدهم دو نکته را اول این که جناب آقای رئیس آن روز اعلام فرمودند که عده حاضر ۱۲۰ نفر بوده که ۱۱ نفر اصلاً رأی نداده بودند نه کبود و نه سفید و نه موافق بنابراین به عنوان ممتنع چهار نفر هم ورقه‌ای داده بودند که سفید بود و ۱۲ ورقه کبود بود و ۹۳ رأی موافق این باید تصحیح شود موضوع دوم این بود که وقتی آقای اسکندری راجع به آقای هژیر تذاکراتی فرمودند و ایشان اینجا تقاضایی کردند که برای مجلس مقدور نبود من عرض کردم که تمام نمایندگان مجلس که به دولت رأی داده‌اند ایشان را صالح برای وزارت دانسته‌اند و همه مجلس هم تأیید کرد این باید در صورت مجلس ذکر شود.

رئیس- ۹۳ رأی موافق ذکر شده ۱۲ رأی مخالف هم ذکر شده بود فقط ممتنعین نوشته نشده بود اصلاح می‌شود.

اردلان- آنچه بنده به خاطر دارم وقتی که رأی اعتماد گرفته می‌شد در جلسه بعد اسامی موافقین و مخالفین قرائت می‌شد ولی این دفعه قرائت نشد خواهش می‌کنم قرائت بشود.

رئیس- آقای ملک‌مدنی شما فرمایشی دارید؟

ملک‌مدنی- عرض کنم که سابقه این بوده است که صورت موافق و مخالف ذکر شود.

رئیس- در صورت مفصل ذکر می‌شود.

امیر تیمور- در صورت مجلس لازم نیست نوشته شود در صورت مفصل هست در جراید هم نوشته شده است.

رئیس- در جراید که بوده در صورت مجلس هم هست صورت مجلس روز دوازدهم مهر ماه ...

بهادری- اجازه می‌فرمایید بنده عرضی دارم؟

رئیس- بفرمایید.

بهادری- بنده در جلسه گذشته اینجا حاضر بودم و جزو ممتنعین ورقه دادم و بنده را در صورت مجلس غایب نوشته‌اند.

رئیس- البته در صورت مشروح مجلس خواهد بود صورت مجلس روز دوازدهم مهر تصویب شد.

۲ - انتخاب هیئت رئیسه‏

رئیس- امروز چون چهاردهم مهر ماه است موافق ماده نهم نظامنامه باید تجدید انتخاب هیئت رئیسه بشود.(صحیح است) حالا شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس سه نفر برای استخراج آراء به حکم قرعه تعیین می‌شوند.(سه نفر آقایان دکتر عبدالله معظمی، مهدی صدرزاده، غلامحسین صاحب دیوانی برای نظارت در استخراج آراء به حکم قرعه انتخاب شدند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به طریق ذیل شد)

مهره تفتیشیه ۱۱۷ عده آراء ۱۱۷ آقای رضا حکمت ۱۰۸ رأی سفید ۶ دکتر امینی ۳ دکتر راجی ۱.

رئیس- نزدیک به سه ماه از عمر دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گذشته و این سومین باری است که همکاران عزیز و نمایندگان محترم بنده را مورد لطف و اعتماد خود قرار دادند زبان بنده عاجز است بیانم قاصر از عرض تشکر است، صمیمانه سپاسگذاری می‌کنم و توفیق تمام نمایندگان محترم را برای خدمت به کشور و حفظ مصالح و منافع مادی و معنوی ملت ایران را خداوند مسئلت می‌نمایم (انشاءالله)(نمایندگان- اعلام رأی بفرمایید) با صدور هشت رأی بنده انتخاب شدم.

عده‌ای از نمایندگان- تنفس بدهید.

۳ - ختم جلسه‏

رئیس- حالا تنفس داده می‌شود و بعد از تنفس انتخاب نواب رئیس به عمل می‌آید.

(پانزده دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

بقیه جلسه ۲۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه ۱۳۲۶

فهرست مطالب:

۱ - بقیه انتخاب هیئت رئیسه

۲ - تقدیم یک فقره سؤال از طرف آقای ملک‌پور از وزارت امورخارجه

۳ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید.

۱ - بقیه انتخاب هیئت رئیسه.

رئیس- جلسه پیش چون با تنفس تعطیل شد صورت مجلس نداریم بنابراین شروع می‌شود به انتخاب دو نایب رئیس ولی به انتخاب فردی، حالا برای یک نایب رئیس رأی گرفته می‌شود تمنا می‌کنم آقایان نظار اینجا تشریف بیاورند و در روی اوراق رأی فقط یک نفر نوشته می‌شود. عده حاضر ۱۱۰ نفر است. ‏

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر حاصل شد.)

مهره تفتیشیه ۱۰۹- عده آراء ۱۰۹- آقای ظفر ۷۰ رأی. آقای گنجه‌ای ۲۱ رأی.

رئیس- از ۱۰۹ نفر رأی دهندگان آقای امیرحسین ظفر ۷۰ رأی و آقای گنجه‌ای ۲۱ رأی داشتند بنابراین آقای ایلخان انتخاب شدند حالا شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر.

برزین- آقایان رفقا، می‌دانید که بنده کاندید نیستم، بنده را خواهش می‌کنم مرقوم نفرمایید آقای گنجه‌ای کاندید من است.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نایب رئیس دیگر. عده حاضر ۱۰۹.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

مهره تفتیشیه ۱۰۷- عده آراء -۱۰۷ گنجه‌ای ۴۳ رأی- آقای نبوی ۴۰ رأی.

رئیس- چون اکثریت حاصل نشده دو مرتبه باید رأی بگیریم. آقای نبوی ۴۰ رأی و آقای گنجه‌ای ۴۳ رأی داشتند بنابراین دو مرتبه انتخاب تجدید می‌شود، عده حضار ۱۰۹ نفر است.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه ۱۰۹- عده آراء ۱۰۹- آقای گنجه‌ای ۵۷ رأی- آقای نبوی ۴۴ رأی.

رئیس- آقای گنجه‌ای با اکثریت ۵۷ رأی به نهایت ریاست انتخاب شدند.(مبارک است) از عده حضار که ۱۰۹ نفر بوده‌اند آقای نبوی هم ۴۴ رأی داشتند (صحیح است).

(در این موقع یک ربع بعد از ظهر آقای رئیس صندلی ریاست را ترک و آقای ایلخان مقام ریاست را اشغال کردند)

نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب ۴ نفر منشی به انتخاب جمعی، عده حضار ۱۰۴ نفر.

مهره تفتیشیه ۱۰۷- عده آراء ۱۰۷- آقای صدرزاده ۷۷ رأی، آقای زنگنه ۶۸ رأی. آقای دادور ۶۴ رأی. آقای فولادوند ۶۱ رأی آقای کفایی ۴۸ رأی. آقای حاذقی ۳۳ رأی.

نایب رئیس- آقایان صدرزاده با ۷۷ رأی، زنگنه با ۶۸ رأی، دادور با ۶۴ رأی و فولادوند با ۶۱ رأی به منشی‌گری مجلس انتخاب شدند.(مبارک است) آقای کفایی ۴۸ رأی و آقای حاذقی ۳۳ رأی داشتند، حالا اگر آقایان اجازه بدهند جلسه را ختم می‌کنیم (همهمه نمایندگان).

مرآت اسفندیاری- آقا انتخاب هیئت رئیسه را تمام کنید.

رضوی- بنده با ختم جلسه مخالفم.

نایب رئیس- بفرمایید.

رضوی- عرض کنم، مکرر اینجا به عرض رسیده است که مجلس شورای ملی کار بسیار دارد و وقت انجام کارهایش را ندارد حالا نظامنامه هم

البته در هر شش ماه یک مسئولیت داخلی برای ما ایجاد کرده است، بنده خواهش دارم که آقایان هم موافقت بفرمایند بنشینیم امروز این کار را تمام کنیم.(صحیح است)

نایب رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز، عده حاضر ۱۰۳ نفر.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه ۱۰۳- عده آراء ۱۰۳- آقای مرآت اسفندیاری ۷۰ رأی. آقای افخمی ۶۲ رأی، آقای امینی ۴۹ رأی. آقای مسعودی ۴۲ رأی. آقای نورالدین امامی ۳۳ رأی.

نایب رئیس- آقای مرآت اسفندیاری با ۷۰ رأی و آقای افخمی با ۶۲ رأی اکثریت داشتند. آقای امینی ۴۹ رأی. آقای مسعودی ۴۳ رأی و آقای امامی ۳۳ رأی داشتند که حائز اکثریت نبود لذا دو نفر از آقایان مباشرین انتخاب شدند.

۲ - تقدیم یک فقره سؤال از طرف آقای ملک‌پور از وزارت امور خارجه.

نایب رئیس- آقای نیک‌پور سؤالی از وزارت امور خارجه فرموده‌اند که ارسال می‌شود.

۳ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

نایب رئیس- چون عده برای رأی کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم دستور جلسه آتیه انتخاب یک نفر مباشر و انتخاب کمیسیون‌ها و تعیین تکلیف فوریت لایحه وزارت فرهنگ است.

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏

اخبار مجلس

روز یکشنبه ۱۲/ ۷/ ۲۶ کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر پنج ساعت بعد از ظهر با حضور آقایان وزیر دارایی و وزیر بازرگانی و پیشه و هنر به ریاست آقای حبیب‌الله امین تشکیل پس از مذاکراتی در اطراف امور اقتصادی و ارز تصمیم زیر اتخاذ شد که از این به بعد اقدام شود.

اولاً نسبت بارز حاصله از صادرات به عوض نود درصد که تاکنون معمول بوده است صددرصد ارز حاصله را در اختیار صادرکننده برای اجناس وارداتی بگذارند.

ثانیاً دولت ارز حاصله از غیر صادرات را پس از رفع احتیاجات خود از لحاظ تشویق صادرات فقط به صادرکنندگان خواهد داد که در حدود سهمیه به مصرف واردات برسانند.

رئیس- اداره کمیسیون‌ها و شعب‏

کمیسیون بودجه روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۲۶ شش ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای میرسیدعلی بهبهانی تشکیل پس از قرائت پیشنهادات کمیسیون بررسی بودجه‌ها و تقلیل بودجه از طرف آقای دکتر شفق قرار شد این پیشنهاد و سایر پیشنهادات آقایان چاپ و به سوکمیسیونی مرکب از چهار نفر آقایان دکتر امینی، شهاب خسروانی، دکتر بقایی، مهندس رضوی ارجاع و سوکمیسیون مزبور پس از مطالعه آنها گزارش خود را به کمیسیون بودجه بدهد.

رئیس اداره کمیسیون‌ها و شعب‏

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۱۴۹۷۰ ۱۵/ ۷/ ۱۳۲۶

وزارت اقتصاد ملی‏

بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۵۸۲ / ۱۵۲۶۵ مورخ ۴/ ۷/ ۲۶ وزارت اقتصاد ملی هیئت وزیران در جلسه ۸/ ۷/ ۲۶ مراتب ذیل را تصویب نمودند.

۱ - بر مبلغ کل سهمیه ورادات سال ۱۳۲۶ یک میلیارد ریال علاوه و به وزارت اقتصاد ملی اجازه داده می‌شود تا میزان مزبور عنداللزوم بر سهمیه کالاهای مجازی که مورد احتیاج تشخیص دهد مبلغ لازم علاوه نماید.

۲ – بازرگانانی که قبل از صدور این تصویب‌نامه بدون گشایش اعتبار توسط بانک‌های مجاز برای خرید کالای مجاز سفارشی به خارجه داده باشند در صورتی که کالای مورد سفارش قبل از آخر مهر ماه ۱۳۲۶ به مقصد ایران حمل شود پس از ورود کالا به کشور می‌توانند با ارائه مدارک لازم تقاضای پروانه ورود بنمایند و وزارت اقتصاد ملی مجاز است از محل اعتبار مذکور در بند اول این تصویب‌نامه برای کالاهای مزبور پروانه ورود صادر نماید.

۳ - وزارت اقتصاد ملی می‌تواند به گمرک اختیار بدهد برای ترخیص کلیه وارداتی که طبق تبصره ششم تصویب‌نامه سهمیه ۱۳۲۶ جزو متمم سهمیه سال ۱۳۲۵ تصویب می‌شود پس از رسیدگی به مدارک و اسناد مقرر به نمایندگی وزرات مزبور پروانه ورود صادر نموده و صورت این قبیل کالاها را با یک نسخه پروانه برای وزارت اقتصاد ملی ارسال دارد. تاریخ بارنامه حمل که در مورد پروانه اسنادی واردات ملاک تشخیص سفارش‌های مشمول تبصره شش مزبور می‌باشد به جای فروردین ماه ۱۳۲۶ مذکور در آن تبصره ۱۸ مرداد ماه سال جاری تعیین می‌گردد و کلیه کالاهایی که به نحو فوق در طی سال ۱۳۲۶ به ایران وارد شده یا بشود به شرط آن که تاریخ بارنامه حمل آنها قبل از هیجده مرداد ۱۳۲۶ باشد مشمول این ترتیب خواهد بود.

۴ - از تاریخ این تصویب‌نامه هر واردکننده برای گشایش اعتبار اسنادی با اعلام مشخصات کامل سفارش خود بانک مجاز محل اقامت خویش (اعم از تهران یا شهرستان‌ها) رجوع نموده و بدون فوت وقت مشخصات مزبور را با ذکر نام شعبه بانک مجاز مربوطه به وسیله پست یا تلگراف به اداره کل بازرگانی وزارت اقتصاد ملی نیز اعلام خواهد داشت اداره کل بازرگانی وزارت اقتصاد ملی مکلف است منتها در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ دریافت مشخصات فوق به وسیله پست یا تلگراف افتتاح اعتبار را به همان بانک تأیید و یا در صورت نبودن محل در سهمیه شعبه مربوطه بانک را از چگونگی مستحضر دارد.

۵ – واردکنندگانی که بخواهند به وسیله غیر از گشایش اعتبار کالای مجاز از خارجه وارد نمایند باید قبل از دادن سفارش وزارت اقتصاد ملی را به وسیله تأیید کتبی یکی از بانک‌های مجاز یا با ارائه مدارک لازم مطمئن سازند که کالای مورد سفارش آنها در مدت مناسبی به ایران حمل خواهد شد تا معادل بهای کالا در حساب سهمیه واردات ثبت و محل لازم تأمین گردد.

چنانچه سفارش دهنده‌ای رعایت این ترتیب را ننماید و پس از ورود کالا به گمرک ایران سهمیه مربوطه تمام شده باشد به تقاضای او برای صدور پروانه ورود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- وزارت اقتصاد ملی صورت کالاهایی را که بر سهمیه آنها علاوه می‌شود به وسیله انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سایر نشریاتی که لازم بداند به اطلاع عموم خواهد رسانید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- ۳۹۹۸ از طرف نخست وزیر