مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۲۴ نشست ۱۴۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴

جلسه: ۱۴۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه چهاردهم مهر ماه ۱۳۲۴

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت مجلس

۲- انتخاب رئیس

۳ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید.

۱ - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم مهر ماه را آقای طوسی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت گردید.

غایبین با اجازه - آقایان: دهستانی - تهرانچی - آوداشس اوانسیان

غایبین بی‌اجازه - آقایان: فرمند - امینی - دکتر اعتبار - مؤید قوامی- اخوان - کاظمی- امیر ابراهیمی- صمصام - منصف - تولیت - دکتر شفق - محسن افشار صادقی - حکمت - رفیعی - ایرج اسکندری - دکتر آقایان

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: خاکباز - گیو - جواد عامری - دولت‌آبادی - فرود - جواد مسعوی - حسن اکبر - عباس مسعودی - یمین اسفندیاری - دهقان - گله‌داری - دکتر کیان - لنگرانی - پوررضا - قشقایی

و پس از توضیحات آقایان لنگرانی و حاذقی و مجد ضیایی راجع به دیرآمدگی و غیبت آقایان نمایندگان و آقای طوسی نسبت به صورت اسامی موافقین و مخالفین دولت صورت مجلس تصویب شد.

آقای وزیر جنگ با اشاره به لایحه تأسیس دو لشگر و اضافه مقرری افسران که در کمیسیون‌های مربوطه به تصویب رسیده تقاضا کردند لایحه مذکور در دستور قرار گیرد و نخست قسمت مربوط به اضافات افسران مطرح گردد.

آقای وزیر دارایی یک فقره لایحه اصلاحی راجع به اعتبارات اضافی لایحه دو دوازدهم مربوط به ساز ۲۴ تقدیم داشتند و در اطراف بیانات آقای دکتر مصدق توضیحاتی مبنی بر دفاع از خدمات گذشته همکاران خود واین که حقایقی را به اطلاع مجلس و مردم می‌رسانند دادند و راجع به پیشمان مالی با متفقین اشاره کرده گفتند وسایلی در دسترس دولت نبوده که مخارج متفقین را محدود و ایشان را مجبور کند در مقابل احتیاجات خود طلا بدهند فقط وظایف دولت در تثبیت قیمت‌ها و ترتیب صحیح جیره‌بندی بود که به علت فقدان وسایل حتی مستشاران مالی هم موفق نشدند و نیز اضافه نمودند که اکنون ذخیره طلای دولت بیش از دو میلیارد و نیم است و در حالی که قبلاً پیش از یک میلیارد نبود و در تمام دوره جنگ نیز بهای واردات پرداخته شده است به علاوه مبالغ خطیری ارز نیز در دسترس مردم است که سابقاً نبود و سپس راجع به ماده ۱۴۰ ریال به نرخ لیره پیمان جدید اقتصادی که از طرف وزارت دارایی تهیه شده و این که آقای دکتر مصدق متصدیان از شهریور به بعد را وظیفه ناشناس خوانده‌اند توضیحاتی دادند و بعد راج به خرید اشیای متفقین و معامله آمریکایی‌ها با دولت و مندرجات بعضی روزنامه‌ها اشاره کردند که دولت در خرید اشیا یا حسن نظر وارد مذاکره است مأمورین دولت آمریکا هم با حسن‌نیت در حل و عقد مسائل نظر مساعد دارند.

آقای وزیر امور خارجه نسبت به معامله اشیای متفقین و حسن‌نیت مأمورین دولت آمریکا و خدماتی که دولت مشارالیها در استقرار صلح و آرامش جهان کرده است توضیحاتی دادند و نیز به علت بسته نشدن قرارداد با آن دولت اشاره کردند که بعد از مذاکرات مقدماتی چون جنگ در شرف اختتام بود با روابط حسنه که بین دولتین وجود دارد لازم به نظر نرسیده است و عقیده داشتند که روابط دولتین به قدری محکم است که این گفتگوها کوچک‌ترین اثری در آن نخواهد داشت.

آقای یمین اسفندیاری شرحی در موضوع وقایع اخیر مازندران و مندرجات بعضی جراید نسبت به خودشان و بازداشت یکی از مأمورین دارایی به اتهام تهیه وسایل انتخاب ایشان و اخذ اقرارنامه اجباری از مشارالیه که نامبرده با چند نفر دیگر به دستور آقای یمین اسفندیاری مأمور اقداماتی بر علیه حزب توده و ارتش سرخ بوده است توضیحاتی داده و قویاً تکذیب نمودند و نیز اضافه کردند که تا یک نفر از قوای متفقین در هر جای کشور وجود داشته باشد از انتخاب شدن و قبول وکالت بیزار

هستند و سپس راجع به خرید اشیاء مورد احتیاج دولت از آمریکایی‌ها و تعرفه راه‌آهن و مطالبات آن بنگاه و سرمایه بزرگی که صرف ساختمان راه‌آهن ایران شده و لزوم جلب توجه متفقین به پرداخت منافع عادلانه توضیحات مفصلی دادند و اشاره کردند که دولت با جدید و استقامت بیشتری موضوع را تعقیب کند و در صورت وجود اختلافات موضوع را به داوری بین‌المللی رجوع نماید.

آقای نخست وزیر بیان داشتند موضوع خرید اشیا از طرف دولت اقدام مناسب به عمل آمده آمریکایی‌ها هم در این موضوع نظر نامناسبی ندارند و دولت مشغول رسیدگی است که هر چه زودتر نتیجه حاصل شود ضمناً یک لایحه برای انجام تشریفات قانونی ارجاع مأموریتی با آقای فرخ به قید فوریت تقدیم نمودند.

آقای دکتر مصدق در پاسخ آقای وزیر دارایی با اشاره به مندرجات جراید بیان داشتند که مرا مشوق بیگانگان و موجب مداخله ایشان معرفی کرده‌اند در حالی که برای جلوگیری از بیگانگان و دفاع حقوق ملت ایران به مجلس آمده‌ام و نیز راجع به خرید اشیا و یادداشت آقای وزیر دارایی و موضوع ده میلیون دلار برای خرید کامیون و این که این موضوع بر حسب اظهارات وزیر دارایی موجب سوء‌تفاهم در جراید شده است و سپس به نرخ لیره در جنگ بین‌المللی گذشته و هزینه متفقین در ایران و علل ترقی لیره و اجناس و هزینه در این جنگ اشاره کرده گفتند در جنگ گذشته ایمان وزرا به مملکت اسباب حفظ مملکت مان بود و بعد راجع به شخصیت اعضاء دولت توضیح دادند که وقتی صحبت از دولت می‌کنند اکثریت اعضاء آن را در نظر دارند و آقایانی که شخصیت دارند نباید اظهارات ایشان را متوجه خود بدانند و بعد در اطراف قراری که راجع به مخالفین و موافقین دولت در میان داشتند با ابراز یادداشتی اشاره کرده گفتند آقای نخست وزیر تعهد کرده بودند که هرگاه مخالفین دولت به چهل نفر برسد فی‌المجلس مستعفی شوند و پس از اخذ رأی اعتماد به تعهد خود عمل نکردند و سپس با اشاره به مذاکرات آقای وزیر امور خارجه راجع به پیشنهاد آمریکایی‌ها گفتند که نمایندگان دوره پنجم و ششم و این دوره شاهدند که هر وقت صحبت از استقلال مملکت شده شخصاً ترجمان احساسات ایران نسبت به مساعدت‌های دولت آمریکا بوده‌اند و همه متشکر هستند و ملت ایران در آتیه مستهظر به مساعدت دولت آمریکا است و راجع به مسائل مالی و سوء‌تفاهمی‌که در جراید شده با اقسامات آقای وزیر امور خارجه رفع سوء تفاهم خواهد شد و نیز در خرید اشیاء تصریح کردند که آن چه احتیاج داریم خریداری می‌کنیم ولی دولت باید هر اقدامی در این باب می‌کند با اطلاع مجلس شورای ملی باشد. آقای وزیر دارایی در پاسخ ایشان توضیحاتی دادند که موضوع ده میلیون دلار برایخرید کامیون و اشیای یدکی بر طبق صورتی بوده است که مأمورین آمریکایی داده بودند و به نظر ایشان گزاف آمده نسبت به وزرا هم اظهار کردند خوب است آقای دکتر مصدق بفرمایند بعضی از وزرا شخصیت ندارند و بعضی انجام وظیفه نمی‌کنند تا به عموم آقایان برنخورد.

آقای نخست وزیر اظهار داشتند در ملاقات با آقایان نمایندگان اقلیت مذاکره این بود که هر گاه عده مخالفین از چهل و چهل و پنج بیشتر باشد کاری از پیش نمی‌رود و اگر آقایان نمایندگان دیگری را در نظر بگیرند و توافق کند من مستعفی می‌شوم اکنون نیز صریحاً می‌گویم اگر بنا باشد در هر جلسه این مذاکرات به میان آید تحمل آن برای دولت مقدور نیست و من مستعفی خواهم شد در این موقع چون عده برای مذاکره کافی نبود مجلس ختم و جلسه آینده به روز پنج شنبه ۱۲ مهر سه ساعت قبل از ظهر موکول گردید

نایب رئیس - آقای ساسان به صورت جلسه اعتراض دارید؟

ساسان - بنده سؤالی از آقای وزیر دادگستری کرده بودم

نایب رئیس - آقای سید محمد طباطبایی

سید محمد طباطبایی - بنده راجع به این صورت جلسه این اعتراض دارم که برای همیشه خواستم در نظر داشته باشند و چون چند مرتبه هم این طور صورت جلسه خواندن تکرار شده لازم دانستم که این را به عرض مجلس شورای ملی برسانم. وقتی که جلسه علنی مجلس شورای ملی تشکیل می‌شود مطابق عرف و عادت و سابقه دارای دو مرحله است یکی قبل از دستور و یکی هم دستور. قبل از دستور یعنی صحبت‌هایی است که می‌شود که جهت وسعت قانونی و رسمی‌به هیچ وجه ندارد (هاشمی- صحیح است) سابقاً هم حتی در مجله رسمی مذاکرات مجلس اصلاً چاپ نمی‌شد و بعد دستور است. دستور یعنی مصوبات مجلس یعنی قوانین و لوایحی که از تصویب مجلس می‌گذرد برای اینکه یک دفعه دیگر فرصت باشد برای مجلس که اگر اشتباهی و کم و کسری در آن قانون تصویب شده رخ داده باشد بشود آن را تصحیح کرد به این جهت خلاصه صورت جلسه را در مجلس می‌خوانند که اگر کسی اعتراضی بر سبیل اصلاح در صورت جلسه دارد به عرض مجلس برساند بنده تحقیق کردم در سوابق ایام اگر مجلس شورای ملی به یک جهتی و یک حادثه به هم می‌خورد و وارد دستور نمی‌شد آن جلسه را اصلاً جلسه حساب نمی‌کردند و صورت جلسه‌اش هم تنظیم نمی‌شد و در مجلس هم خوانده نمی‌شد و حالا ملاحظه فرمودید که صورت جلسه گذشته را خواندند در صورتی که فقط قبل از دستور بود و بدون آن که مجلس شورای ملی وارد به یک مطلب رسمی‌شده باشد مجلس به هم خورد و این صورت جلسه صحیح نیست نباید صورت جلسه تنظیم کنند و صورت جلسه را بخوانند در این صورت یک عیبی دارد این کار و آن این است که حالا از طرف مقام ریاست استعلام خواهد شد که در صورت مجلس نظری نیست و آقایان می‌دانند که چیزی در مجلس نبوده است که تصویب شود و آن صحبت‌ها که در مجلس شده اصلاً قابل تصویب نیست.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید اعتراض آقای طباطبایی وارد نیست چرا؟ برای این که در قسمت نطق قبل از دستور فقط در روزنامه رسمی‌قانونی تصویب شده بود که طبع نشود ولی مخصوصاً در آخر نظامنامه یک ماده هست که سابقه مذاکرات نمایندگان در ابتدا و ختم مجلس چون برخلاف نظامنامه نسبت کمافی‌السابق محفوظ باشد به این جهت در صورت مجلس کمافی‌السابق ذکر می‌شود و ضمیمه هم عرض کنم که در روزنامه رسمی‌قبل از تصویب قانون روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی درج نمی‌شد. آقای دولت‌آبادی در صورت جلسه اعتراضی دارید؟

دولت‌آبادی - در صورت جلسه بنده را دیر آمده نوشته بودند در صورتی که بنده قبل از جلسه حاضر بودم و بنده خواستم از هیئت رئیسه تقاضا کنم که رویه حضور و غیاب آقایان نمایندگان به یک ترتیب بهتری انجام شود.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود ولی خواستم برای دفاع از آقایانی که مأموریت این کار را دارند عرض کنم که آن‌ها کاملاً به وظایف خودشان عمل می‌کنند آقای اردلان فرمایشی دارید؟

اردلان - عرض کتم در صورت جلسه نوشته شده است که جلسه آتیه به روز پنجشنبه موکول شد بنده چون صبح پنجشنبه با عده‌ای از آقایان با کمال علاقه آمدیم به مجلس و آقای وزیر جنگ هم تشریف آوردند و لایحه اضافه بودجه وزارت جنگ را که کمیسیون تصویب کرده بود و جزو دستور هم بود می‌خواستند مطرح کنند بنده خواستم از مقام ریاست استدعا بکنم که علت این که جلسه تشکیل شد چه بود توضیح بفرمایند.

نایب رئیس - جلسه روز پنجشنبه چون راجع به امور داخلی مجلس و آقایان نمایندگان صحبت داشتند به این علت مجلس تشکیل نشد. آقای امیر تیمور نسبت به صورت جلسه فرمایشی دارید؟

امیرتیمور - نخیر بعد از صورت جلسه عرضی داشتم.

نایب رئیس - آقای فاطمی نسبت به صورت جلسه فرمایشی دارید؟

فاطمی- بنده هم از صورت جلسه عرضی داشتم.

نایب رئیس - آقای دکتر کشاورز اعتراض شما نسبت به صورت جلسه است؟ چون عده‌ای از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند (بعضی و نمایندگان - دستور)

دکتر کشاورز - در جلسه قبل آقای یمین اسفندیاری ... (همهمه نمایندگان - دستور) اجازه بفرمایید اعتراض بنده در صورت جلسه است اگر نبود آن وقت آقایان سر و صدا بکنند. روز قبل آقای یمین اسفندیاری راجع به عملیات حزب توده مذاکراتی کردند و اتهاماتی به ما زدند و بنده دو مرتبه اجازه خواستم که جواب ایشان را بدهم در صورت جلسه مشروح قید نشده این جا هم قیدی نشده است خواستم تذکر بدهم که نوبت من برای جواب اعتراض ایشان محفوظ است.

نایب رئیس - اعتراض دیگری به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

۲ - انتخاب رئیس

نایب رئیس - دستور امروز مطابق نظامنامه انتخاب هیئت رئیسه آقای فاطمی نظری دارید؟

فاطمی- راجع برای اخیراً بنده در چند روزنامه دیدم که راجع به کاندید ریاست مجلس شورای ملی یک اسم‌هایی نوشته بودند من جمله اسم بنده را و حتی در یکی از روزنامه‌ها هم نوشته بود که بنده مشغول یک فعالیت‌هایی هم هستم این را بنده در مجلس شورای ملی با حضور آقایان نمایندگان عرض می‌کنم که از طرف بنده ابراز هیچ فعالیتی نشده است و بنده هم هیچ عرضی پیش آقایان نکرده‌ام و اگر چند تا رای به اسم بنده بوده است بنده بی‌اطلاع بوده‌ام نه به کسی گفتم و نه کاندید هستم.

نایب رئیس - آقای امیر تیمور

امیر تیمور - در این چند روزه اخیر که مذاکره انتخاب هیئت رئیسه بود همان طور که آقای فاطمی متذکر شدند بنده هم شنیدم که از بنده هم در پیش رفقا صحبت بوده و هم در خارج که بنده هم یکی از کاندیدهای مقام ریاست هستم و البته عده‌ای از آقایان هم حسن‌ظن به بنده داشته‌اند و خود آنها این اظهار را فرمودند (صحیح است) ولی من با تشکر از حسن‌ظن تمام رفقای عزیزم چون کاندید نیستم خواهش می‌کنم اسم بنده را مرقوم نفرمایند.

نایب رئیس - آقای فرخ

فرخ - با اظهار تشکر از آقایان نمایندگان محترم نظر به این که بنده به هیچ‌وجه مایل به کاندید ریاست نیستم خواستم عرض کنم که اسم بنده را مرقوم نفرمایند.

فداکار - بنده هم کاندید نیستم برای ریاست (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - شروع می‌شود به انتخاب رئیس قبلاً سه نفر برای نظارت با قرعه معین می‌شود (آقای صادقی اقتراع نمودند آقایان صدریه و مظفرزاده و مقدم معین شدند)

نایب رئیس - آقای اسکندر مقدم، آقای صدریه، آقای مظفرزاده

بعضی از نمایندگان - اعلام رأی بفرمایید

نایب رئیس - هنوز اعلام رأی نکرده‌ام آقایان بلند نشوند تا بنده یک تذکری به آقایان بدهم بعد رای گرفته شود. خواستم به آقایان نظار تذکر بدهم که هر یک از آقایان یک رأی می‌دهند و یک مهره تفتیشیه هر یک داده می‌شود. عده حاضر در مرکز ۱۲۲ نفر هده حاضر در مجلس ۱۱۵ نفر یک نفر هم دم در ایستاده است که اگر کسی بعداً وارد شده یادداشت کند.

(اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد) مهره تفتیشیه ۱۱۴ اوراق رأی ۱۱۴

آقای محمدصادق طباطبایی ۶۴ رأی آقای علی دشتی ۴۷ رأی آقای امیر تیمور ۱ رأی آقای صادقی یا آقای حاذقی ۱ رأی ورقه سفید ۱

نایب رئیس - عده حاضر در جلسه ۱۱۵ نفر مهره تفتیشیه ۱۱۴ عده آرا ۱۱۴ آقای سید محمد صادق طباطبایی ۶۴ رأی آقای علی دشتی ۴۷ ردی آقای امیر تیمور یک رأی آقای صادقی یا آقای حاذقی یک رأی ورقه سفید ۱ بنابراین آقای آقاسید محمدصادق طباطبایی با اکثریت به ریاست مجلس انتخاب شدند. اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود که آقای رئیس به محل ریاست تشریف بیاورند و تکلیف بقیه جلسه را معین کنند.

بعضی از نمایندگان - مانعی ندارد خودتان ختم جلسه را اعلام کنید.

(در این موقع آقای سید محمدصادق طباطبایی به محل ریاست جلوس فرمودند)

رئیس - بنده از آقایان خیلی تشکر دارم و این را هم عرض می‌کنم که تشکر بنده از نظر انتخاب شدن نیست از نظر حسن ظن آقایان همکاران است به بنده که کمال تشکر را دارم.

۳ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

بعضی از نمایندگان - ختم جلسه

رئیس - اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنید جلسه آینده فردا و خواهش می‌کنم آقایان زودتر تشریف بیاورند. دستور هم انتخاب بقیه هیئت رئیسه

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

جلسه اکثریت

قبل از ظهر پنجشنبه ۱۲ مهر جلسه اکثریت وکلا تحت ریاست آقای بهبهانی تشکیل گردید نخست آقای بهبهانی تشکیل گردید نخست آقای آصف بیانات نموده سپس آقایان دشتی - سید ضیاء الدین طباطبایی - فرخ - پوررضا - تجدد - طباطبایی - معدل - ملک‌مدنی - دولت‌آبادی - شریعت‌زاده - دکتر طاهری و باز آقای دشتی بیاناتی در اطراف بعضی قوانین بسیار لازم که باید از مجلس بگذرد نموده و آقای هاشمی نیز سؤالی نموده و به پاسخ نایل گردیده و یک بعد از ظهر جلسه خاتمه یافت و جلسه رسمی مجلس به مناسبت مذاکراتی که اکثریت لازم می‌دید به روز شنبه ۱۴ مهر موکول گردید.

جلسه اقلیت

قبل از ظهر شنبه ۱۴ مهر ماه جلسه اقلیت در مجلس شورای ملی تشکیل گردید و نیز فراکسیون توده تشکیل شد و راجع به انتخاب هیئت رئیسه مدتی مذاکره و مشاوره ادامه داشت.

جلسه اکثریت

سی و پنج دقیقه قبل از ظهر شنبه ۱۴ مهر ماه جلسه اکثریت تحت ریاست آقای بهبهانی با حضور هفتاد نفر از وکلا تشکیل گردید آقایان بهبهانی مجد ضیایی - شریعت‌زاده - حاذقی - طباطبایی - تجدد راجع به هیئت رئیسه مخصوصاً انتخاب شخص رئیس مجلس و نواب رئیس مذاکراتی نمودند و تا ظهر وقت این جلسه با این موضوع مصروف گردید.

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

کمیسیون عرایض و مرخصی در این هفته روزهای سه‌شنبه ۷ و ۱۰ پنج‌شنبه ۱۲/۷/۲۴ به ریاست آقای محمدعلی امام جمعه (شیراز) و سایر آقایان در ساعت (۸) صبح تشکیل و به تعداد ۹۳ برگ عرایض رسیدگی و به وزارتخانه‌های مربوط رجوع شد ضمناً ۸۲ پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذاری برای رفع نگرانی به متظلمین ابلاغ گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معافیت از عوارض گمرکی

به موجب خبری که از اداره اطلاعات و انتشارات اطاق بازرگانی رسیده از تاریخ شانزدهم ژوئن ۱۹۴۵ محصولات نامبرده در پایین هنگام صدور از ترکیه از پرداخت عوارض گمرکی معاف شده‌اند.

جو - جودار - ذرت - ارزن - لوبیا - نخود - باقلا - سبوس - پوست بز و گوسفند - گرگ - پنبه - عصاره دباغی و الونه - کنجد دانه‌های روغنی - الیاف کتان - الیاف شاهدانه - کتیرا - کف دریا - مس - کرم - براسمت - گرد سمباده - جیوه - ذغال انتراست - نفتالین خام - چدن خام - فولاد - لوله‌های چدنی - بادام زمینی - فرض - روده - تخم کنجد - تخم بزرگ - تخم آفتاب‌گردان - تخم سویا - تخم خشخاش - تخم شاهدانه و گندم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصابات و احکام

وزارت دادگستری

۱ - جناب آقای اسدالله ممقانی معاون اول دادسرای دیوان کشور به سمت ریاست شعبه ۴ دیوان کشور

۲ - آقای سید علی بهبهانی دادیار دادسرای دیوان کشور به سمت معاونت اول دادسرای دیوان کشور

۳ - آقای دکتر امرالله سپهبدی مبصر مستشار دادگاه استان ۱ و ۲ به سمت دادیاری دادسرای دیوان کشور

۴ - فتح‌الله یاوری لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای شهرستان قم

۵ - مرتضی هاشمی وزیری دادسرای شهرستان قم به سمت بازپرسی دادگستری قم

۶ - ابوعلی صفایی نراقی بازپرس شعبه اول دادگستری قم به سمت کارمندی علی‌البدل دادگاه پخش گلپایگان

۷ - احمد دادپرور لیسانسیه حقوق به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری رضاییه

۸ - محمود مجیدی مراغه دادیار دادسرای رضاییه بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت

۹ - علی اصغر طاهری تفرشی لیسانسیه حقوق به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری سمنان

۰ - کاظم آل‌رسول دادیار دادسرای شهرستان اهواز به سمت بازپرسی شعبه اول دادسرای اهواز.

۱۱ - احسان‌الله نیکو لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای شهرستان اهواز.

۱۲ - محمدتقی طباطبایی بازپرس شعبه ۱ دادسرای اهواز بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت.

۱۳ - مهدی شریعتمدار مستشار دادگاه استان دهم به سمت مستشاری دادگاه استان ششم.

۱۴ - محمدسعید جلالی نایینی رئیس دادگستری بیرجند به سمت مستشاری دادگاه استان دهم.

وزارت کشور

یاور حسین خلیل پور پایور اداره سرکلانتری از تاریخ ۱/۷/۲۴ به ریاست شهربانی سنندج منصوب گردید.

آقای سید احمد کروبی کارمند منتقل از اداره کل تبلیغاات و انتشارات از تاریخ ۷/۷/۲۴ به سمت معاونت اداره دفتر وزارتی منصوب گردیدند.

شماره ۹۸۸۳ر۴۲۷۵۷ ۱/۷/۲۴

آقای کاظم مستوفی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ۱/۷/۲۴ ورود به مأموریت به سمت ریاست دفتر استانداری اول منصوب گردیدند.

آقای محسن منشی‌زاده منشی دفتر استانداری از تاریخ ورد به محل مأموریت به سمت بخشداری هرسین منتقل گردیدند.

آقای اسدالله خواجه‌نوری بخشدار علی‌شاه عوض از تاریخ ۱/۷/۲۴ به سمت بخشدار کولج منتقل گردیدند.

شماره ۱۰۳۷۶ر۴۲۷۳۳ ۹/۷/۲۴

آقای علی‌اصغر قراگوزلو کارمند منتظر خدمت از تاریخ ۹/۷/۲۴ به سمت بخشداری علی‌شاه عوض منصوب گردیدند.

آقای یوسف علمی رئیس دفتر استانداری سوم از تاریخ صدور این ابلاغ به سمت بخشداری مرند منتقل شدند.

جناب آقای سیف‌الله نواب

به موجب این ابلاغ از تاریخ چهارم مهرماه مجاری به سمت استانداری استان دوم منصوب گردیدند.

آقای حسین خلیل‌پور کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت فرمانداری ماکو منصوب گردیدند.

پاسیار ۱ جواد آصفی رئیس شهربانی کرمانشاه از تاریخ ۱/۷/۲۴ به ریاست شهربانی تبریز منصوب گردید.

پاسیار ۲ فرج‌الله اسفندیاری پایور اداره سرکلانتری از تاریخ ۱/۷/۲۴ به ریاست شهربانی کرمانشاهان منصوب شدند.