مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲

جلسه: ۲۰۳

فهرست مطالب:

۱-قرائت اسامی غایبین جلسه قبل

۲-بیانات آقای رئیس

۳-بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع-رامبد و خانم دکتر دولتشاهی

۴-تقدیم چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی

۵-تصویب صورت‌جلسه

۶-طرح گزارش شوراول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی

۷-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مؤدت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی و ارسال به مجلس سنا

۸-طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیا پرتاب شده به فضای ماورا جو

۹-اعلام وصول و قرائت ۱۹ نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۱۰-تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه (۱۴) مهرماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت یازده و سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر فریور- دکتر عدل – مریدی – مسعودی – دکتر وحیدنیا – اولیاء – ایلخانی پور – غلام نیاکان – پرویزی – جوانشیر – صادق سمیعی – مهندس بهرام زاده – بانو جهانبانی – موسوی ماکوئی – صدقیانی زاده – بانو تربیت – ابوذر – حی – مهندس بریمانی – مهندس ناصر بهبودی – دکتر حکمت- رضوی- سلیمانی کاشانی – سلیمانی – فروتن – فضائلی – موید امینی.

غائبین مریض

آقایان پاینده – دکتر عدل طباطبائی- بهادری- بوشهری –روستا.

- بیانات آقای رئیس

۲- بیانات آقای رئیس

رئیس – همکاران عزیز

امروز دوره اجلاسیه ۱۳۴۹-۱۳۵۰ مجلسین در پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی با فرمایشات شاهانه که برای همه نمایندگان مانند همیشه بسیار آموزنده و ارزنده بود، افتتاح گشت (صحیح است) و اینک اولین جلسه دوره اجلاسیه جدید مجلس شورای ملی به میمنت و مبارکی کار خود را شروع می‌کند.

در دوره اجلاسیه سال ۱۳۴۸-۴۹ مجلس شورای ملی توفیق یافت تا در اجرای نیات بلند شاهنشاه آریامهر در رشته‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مالی با تنقیح و تصویب لوایح مفیدی که از طرف ولت تقدیم شد وظیفه خود را در پیشرفت هدف‌های مترقیانه ملی به خوبی ایفا کند، بخصوص با تصویب قانون انجمن‌های شهرستان و استان که به موقع اجرا گذارده شد سهم مهمی‌در اجرای یکی دیگر از اصول قانون اساسی و سپردن کار مردم به مردم داشته باشد. یقین دارم در دوره اجلاسیه جدید نیز نمایندگان محترم توفیق خواهند یافت که خدمات و وظایف خود را با سرعت و قاطعیت بیشتر و مطالعه و دقت جامع تر با استفاده از تجاربی که اندوخته‌اند انجام دهند (انشاءالله) رشد اجتماعی در کشور ما در سایه تحولاتی که بر اثر انقلاب سفید شاه و ملت حاصل شده اکنون به جائی رسیده است که مردم کشور حتی در اعماق روستاها با چشم بصیرت و دقت به گفتار و کردار و رفتار نمایندگان خود می‌نگرند و از مجلس شورای ملی که نمایندگان آن را برگزیده‌اند به حق توقع و انتظار فراوان دارند و بی‌شک مجلس و نمایندگان محترم باید به این واقعیت بیش از پیش بیندیشند و کوشش خود را در اجرای وظایفی که بعهده دارند در این دوران ثبات و امنیت دو چندان کنند و با توجه به مسئولیت خطیری که از جانب ملت به آنان سپرده شده است حس احترام و توجه رای دهندگان و افراد ملت را به صمیمیت و شایستگی و لیاقت و کفایت خویش آنطور که درخور است جلب کنند. در این سه سال که از عمر مجلس بیست و دوم گذشت نمایندگان محترم نهایت کوشش خود را در خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران ابراز داشتند (صحیح است) و به حمدالله موفق بودند (صحیح است) و در این یکسال که باقی مانده نیز یقین است که با سعی و مجاهدت بیشتر موفقیت افزونتری خواهند داشت (انشاءالله) و بهر حال از خداوند متعال خواستاریم تا همه ما را با نیتی صادق که در خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران داریم در راه اجرای وظایفی که بعهده ماست موفق و موید بدارد. (انشاءالله احسنت – احسنت).

- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع – رامبد و خانم دکتر دولتشاهی

۳- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع – رامبد و خانم دکتر دولتشاهی

رئیس – نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع – در اولین ساعتی که اجلاسیه چهارم دوره بیست و دوم قانونگذاری شروع می‌شود بند وظیفه اخلاقی خود می‌دانم که از طرف خود و نمایندگان محترم در شروع سخنم درود فراوان به روح شهدای آزادی که پایه گذار مشروطیت و ساقط کننده حکومتهای خود مختار و زورگو و قلدر بودند بفرستم چهارده مهر شروع اجلاسیه ماست و برای ما در همه موقع محترم و معزز است ولی امسال وجهه و جنبه خاصی دارد امسال ۱۴ مهر به برکت اراده مبارک شاهانه توام است با برآورده شدن آرزوی ۶۴ ساله ملت ایران و انجام مقاصد یکه با نیان مشروطیت به منظور شرکت مردم در امور مربوط به مملکت از خود بروز دادند و علاقمند بودند و متاسفانه در این مدت مدید این آرزوی دیرینه جامه عمل نپوشید انقلاب سفید ایران این امکان را به ملت ما داد که بتوانیم آنطور که هدف غائی مشروطیت بود و آنطور که آرزوی دیرینه مجاهدین راه آزادی ایران بود نسبت به شرکت مردم در کار خود به طوریکه آنها بتوانند آزادانه در امور مربوط به کشور و محیط خودشان هست اظهار نظر کنند، آزادانه بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند همه ما به خاطر داریم که وضع فئودالیسم در ایران و در دست گرفتن عنان و اختیار مملکت بوسیله تعداد معدودی عناصری که یک روز در صف استبداد قدم بر می‌داشتند و روز دوم در عداد مشروطه طلبان درا»ده بودند و در زمانیکه ۷۵ درصد جمعیت این مملکت بعنوان رعیت خوانده می‌شدند و جز آنکه ملعبه و بازیچه دست فئودالها و مالکین بزرگ باشند مفهوم وجودی دیگری نداشتند عملاً شرکت آنها در کار و دخالت آنها در اداره امور مملکت مفهومی نمی‌توانست داشته باشد (صحیح است) در زمانی که نیمی از جمعیت این کشور بعنوان زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند طبعاً نمی‌تواست این مملکت به تأسیس انجمنهای ایالتی و ولایت و یا به تعبیر امروز انجمنهای استان و شهرستان قیام و اقدام کند، زیرا نیمی از جمعیت این مملکت اصولاً محروم از این حق اجتماعی بودند ولی خوشبختانه انقلاب سفید ایران همانطور که ما را به جهش غیر قابل تصوری از نظر مادی به جلو انداخت از نظر معنوی به ایجاد آزادیهای فردی و اجتماعی که به نظر من بزرگترین نتیجه این انقلاب باید به حساب بیاید موجب شده که ما بتوانیم انجمنهای استان و شهرستان را تشکیل بدهیم همه ما ناظر بودیم که در طول این مدت تابستان افراد این مملکت با کمال آزادی و با کمال علاقمندی در انتخابات شرکت کردند و افراد مورد علاقه و اعتماد خود را انتخاب کردند و به انجمنها فرستادند ولی پس از انجام انتخابات اعضای انجمنهای استانها و شهرستانها باید عمیقاً به وظایفی که طبق قانون اساسی و سایر قوانین بعهده آنها محول شده توجه کنند و بجای هر گونه خودخواهی‌ها خودنمائی‌ها که خدای نکرده ممکن است در بعضی افراد تجلی و ظهور بکند باید کار دسته جمعی نظارت و مراقبت دائمی کمک به رفاه و بهبود وضع منطقه انتخابی و به اعمال بالا بردن سطح زندگی مادی و معنوی مد نظر باشد بنده آرزو می‌کنم که خداوند این منتخبین را مؤید و موفق بدارد که بانجام وظیفه خطیر توفیق حاصل بکنند بنده باید از فرصت استفاده کنم و از مدیریت بسیار صحیح که از طرف وزارت کشور در امر انتخابات با رعایت بیطرفی انجام گرفت و از تشکیل کنگره‌ای که با کمال نظم و ترتیب و با شکوه فراوان روز دوشنبه ششم مهر تشکیل شد و فرصت و مجال کافی داد به منتخبین استانها و شهرستانها که بتوانند فرمایشات پربها و ارزش اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر را استماع بکنند باید تشکر کنم و تقدیر کنم و این مدیریت کامل را به آقای زاهدی وزیر کشور که در تمام اموری که بعهده داشته‌اند نشان داده‌اند که واقعاً مدیر لایق و قابلی هستند تبریک بگویم (صحیح است) بطوری که همکاران ارجمند استحضار دارند به مناسبت درگذشت حضرت جمال عبدالناصر رئیس جمهوری متحد عرب در چند روز اخیر در کشور مصر حالت تأثر و اندوه وجود داشت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مراتب تأسف خود را از این واقعه ناگوار ابراز فرمودند ملت مسلمان ایران در این واقعه شریک غم و اندوه ملت مصر بوده و این واقعه را به آن ملت تسلیت می‌گوید خیلی تشکر می‌کنم (احسنت- احسنت).

رئیس – آقای رامبد بفرمائید.

رامبد – جناب آقای رئیس، همکاران محترم، عنایت رئیس مملکت شاهنشاه آریامهر در تحقق یکدیگر از اصول دموکراسی برها و تمام افراد ملت واجب می‌دارد که سپاسگزاری و مراتب حق شناسی خودمان را در انجام این آرزوی دیرینه و این اساس لازم که تاکنون تحقق پیدا نکرده بود به پیشگاه مبارکشان تقدیم بداریم (صحیح است) ولی اکنون باید به اصل حکومت مردم بر مردم و تفسیر و تفهیم کلمه دمکراسی قدری بیشتر تعمق کنیم انجمن‌های شهرستان و استان تشکیل شد قصد اجتماع چند نفر در محلی بعنوان انجمن نبود باید توجه داشته باشیم که دراین امر بخصوص ما خیلی تازه کار هستیم وظایفی بر اعضای این انجمن و اعضای این مجلس محترم و بر اعضای شما دولت و بر افراد ملت اکنون پیدا شده وظایف این انجمن آنست که بداند و قطعاً هم میداند ولی لازم به تذکر است در شروع انجمنهای شهر خیلی اشتباهات شد که بالاخره منجر به انحلال انجمن‌های شهر می‌گردید چرا؟ برای اینکه احتمالا و بعضاً خودخواهی‌ها و تک رویها و منافع شخصی آنچنان با هم تضاد پیدا می‌کرد که به نفع مردم نبود این افرادی که از هر حیث در آنجا جمع شده‌اند قطعاً خوب میدانند که وظایفی بعهده دارند و ما نمونه پیشرفت و دموکرسایمان را در نحوه اجرای این وظایف باید ابراز بداریم (صحیح است) اما وظیفه‌ای که بر عهده ما هست و از پیشگاه همکاران محترم استمداد و استدعا داریم این انجمن‌ها فعلا بصورت پوسته‌ای هستند که باید مغزی پیدا کنند این مغز از لابلای سطور قوانینی که شما در ارجاع کار به آنها و امکانات لازم برای تحقق آرزوی مردم به آنها می‌دهید بستگی خواهد داشت وسعت مملکت ما آنچنان است که دیگر نمی‌توان اینجا نشست و راجع به احتیاجات محلی یک شهرستان در مرز صحبت کرد ولی همبستگی و یگانگی و وحدت مملکت ما آنچنان است که نمی‌توانیم فکر کنیم که در سایر ممالک چه می‌گذرد و ما تقلید کنیم بلکه مسائل مهمه مملکت همه متمرکز در پایتخت است و در ا ین تقسیم باید نهایت مراقبت و دقت لازم از هر دو جهت بشود (صحیح است) اما آنچه که از دولت تقاضا دارم توجه بفرمایند فئودالیسم فقط بستگی به خان و بک و یا مالک و به گروهی صاحب قدرت ندارد هر خودکامنی و هر حکومت فردی و هر نوع استبدادی اعم از اینکه فئودالیسم دولتی باشد یا فردی یا خانی یا مالکی مطرود است (صحیح است) از این جهت استدعا می‌کنم از این همه تمرکز قدرت و اختیار بی حد یک طرفه در دست مأمورین دولت بدون داشتن مسئولیت خودداری بشود و برای نظام اجتماع ما همانطور که ما وظیفه داریم باید اعضای انجمنها توجه بکنند و توجه داشته باشیم که مصالح مملکت بیش از مقررات و نظریات شخص مطرح است اگر این چنین بود اختیارات بدون مسئولیت‌ها که در سطور قوانین ما به مأمورین دولت داده شده و تاکنون تعدیل نشده استدعا دارم تعدیل بشود تا آن موقع که تعدیل نشده هنوز اشکالات زیادی برای تسریع و تسهیل پیشرفت‌های کار موجود خواهد بود بالاخره از پیشگاه ملت ایران استدعا دارم که تصور نکنند با انجام انتخابات و تعیین افرادی به نام انجمن‌های استان و شهرستان وظیفه آنها تمام شده بلکه در هر نظام و اجتماعی تا اصل نظارت وجود نداشته باشد نمی‌توان با راحتی خیال به پیشرفت کار اجتماع اطمینان داشت این بر مردم است همچنانکه باید ناظر کار ما باشند از این پس ناظر کار اعضای انجمن شهرستان و استان باشند با سپاسگزاری از توجهی که به عرایضم فرمودید اجازه می‌خواهم همچنانکه رهبر مملکت نسبت به فقدان رئیس جمهور مملکت مسلمان مصر ابراز تاثر فرمودند مراتب تأثر و تسلیت تمام افراد ایرانی را ما به سهم خود نیز یکبار تقدیم بداریم (احسنت- احسنت).

رئیس – خانم دولتشاهی بفرمائید.

دکتر دولتشاهی- جناب آقای رئیس، آقایان و خانم‌ها، همانطور که همکاران محترم اطلاع دارند به فرمان علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی گرانقدر ایران این هفته یعنی از روز یازدهم تا هفدهم مهر ماه هفته مبارزه با سرطان اعلام شده منظور از این هفته این بوده که توجه عموم مردم نسبت به این مساله مهم حیاتی جلش بشود و توجه مردم به فعالیت جمعیت ملی مبارزه با سرطان جلب بشود تا مردم بدانند هدف از خدمت این جمعیت که تحت ریاست عالیه علیاحضرت شهبانوی ایران اداره می‌شود چیست شاید در افکار بسیاری از اشخاص به این نکته توجه بشود که سرطان یک مرضی نیست که واقعاً بشود به آسانی با آن مبارزه کرد به همین دلیل این یک وظیفه سنگینی است و فکر می‌شود که غر از موارد بسیار ابتدائی مبارزه با آن مشکل است و از طرفی معالجه بسیار سخت و پر خرجی دارد و به همین علت در تمام دنیا جمعیتهای ملی به کوشش و همکاری مردم و برای کمک به دستگاههای علمی‌و دستگاههای درمانی تشکیل می‌شود در کشور ما همانطور که بسیاری از ترقیات بسیار جوان است و در سالهای اخیر شروع شده است یکی از آنها هم مسئله مبارزه با سرطان است که از سالهای پیش اقدام شده بود ولی از لحاظ اینکه یک فعالیت همگانی و ملی باید انجام شود بسیار جوان ا ست جمعیت ملی مبارزه با سرطان با همکاری تعدادی پزشک و افراد معمولی از تمام طبقات تشکیل شده و پایه گذاری شده و فعالیت می‌کند و به کمک بیماران سرطانی می‌پردازد آنچه از نظر کمک و خدمت از این جهت اهمیت دارد یکی تشخیص به موقع سرطان است چون در بسیاری از انواع سرطان اگر به موقع تشخیص داده شود از نظر درمان یا جراحی یا معالجات شیمیائی یا رادیوتراپی قابل معالجه است و یکی اینکه به دستگاههای موجود مملکت کمک داده شود همانطوری که میدانیم مبارزه با سرطان خیلی پرخرج است مثلاً یک بمب کوبالت که در یک واحد درمانی بکار می‌رود لااقل بین ۵ الی ۷ میلیون ریال خرج تهیه و نصب و بکار افتادن دارد و از طرفی هم تربیت متخصص برای این فن لازم است البته من از ذکر اصطلاحات فنی خودداری می‌کنم بخصوص که خودم هم متخصص نیستم ولی افرادی که برای تشخیص سرطان لازم هستند باید تعلیمات بخصوصی را به بینند و برای این تعلیمات جمعیت ملی مبارزه با سرطان با مراکز علمی و درمانی همکاری می‌کند و کمک مالی می‌کند برای تهیه دارو و یک واحد تشخیص سرطانهای زنانه در زایشگاه فرح منحصراً به همت و با هزینه جمعیت ملی مبارزه با سرطان تاسیس شده که یک عده افراد فداکار به سرپرستی خانم دکتر آزرمی که متخصص این قسمت هستند همه روزه از صبح تا عصر خدمت می‌کنند برای اینکه از زنانی که به زایشگاه فرح مراجعه می‌کنند آزمایشات لازم بعمل بیاید تا سرطانهای مربوطه به موقع تشخیص داده شود و کوشش می‌شود که در نقاط مختلف مملکت در ابتدا در چند مرکز استان وسائل تشخیص سرطان تاسیس بشود بعد از لحاظ معالجه سرطان و گذشته از اینکه انستیتوی تاج پهلوی در بیمارستان پهلوی کاملا مجهز برای معالجه بیماران ا ست یک آسایشگاه هم به همت افراد نیکوکار در تهران در نزدیک بیمارستان پهلوی تشکیل شده که با کمک و خرج جمعیت ملی مبارزه با سرطان این آسایشگاه تقویت و تجهیز شد و الان آماده برای پذیرائی ۱۵۰ بیمار است که بطور سرپائی در انستیتوی تاج پهلوی معالجه می‌شوند ولی در تهران محلی برای آسایشگاه بستری می‌شوند همینطور آسایشگاههائی در تعدادی از شهرستانها تأسیس می‌شود به موازات خدمات معنوی و خدماتی که مردم نیکوکار از راه خداپرستی و از راه نوع‌دوستی انجام می‌دهند این کارها مخارج سنگینی هم دارد که خوشبختانه افراد نیکوکار در مدت این ۴ سال کمکهای بسیار شایسته به این جمعیت کرده‌اند دولت هم از کمکهای به موقع مضایقه نکرده است شرکت ملی نفت ایران و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران کمکهای ارزنده‌ای از لحاظ تهیه دارو تهیه بمب کوبالت کرده‌اند در این هفته از نظر جلب توجه و جلب قلوب مردم به کار و خدمتی که از طرف جمعیت انجام می‌شود اقدام شد تقاضای جمعیت این است که مردم نیکوکار کشور مطابق میل و سلیقه خود و مطابق توانائی خود از کمکهای مالی در حدودی که بر ایشان مقدور است نسبت به جمعیت لطف بفرمایند و اعضای جمعیت را نسبت به خدماتی که انجام می‌دهند از این جهت هم کممک و تشویق بفرمایند همانطور که اطلاع دارید علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی عزیز و رئوف و انسان‌دوست ما از ابتدای تاسیس جمعیت همه نوع کمکهای مادی و معنوی به جمعیت فرموده‌اند و پیوسته خدمتگزاران را مورد عنایت قرار می‌دهند و پیوسته توجه می‌دهند که بدون ایجاد ترس و وحشت راهنمائی کافی برای آگاه کردن مردم و مراجعه به موقع به طبیب بشود بنده یقین دارم که مردم نیکوکار و شریف و نوعدوست ایران در این هفته توجه به انتشارات جمعیت می‌نمایند تا از راهنمائیهای معنوی و عملی که برای تشخیص سرطان لازم است استفاده بفرمایند وهم توجه بفرمایند بندای بشردوستانه جمعیت از نظر کمکهای مالی و ما را یاری و معاضدت بفرمایند تا برای خدمت آینده مجهزتر باشیم برای اینکه وقت مجلس مقدس شورای ملی را نگیرم از دادن ارقام خودداری می‌کنم چون در این روزها خدمتگزاران جمعیت ارقام و هزینه‌های جمعیت را به وسائل مختلف به اطلاع عموم رسانده‌اند ولی در این موقع می‌خواهم به اطلاع مجلس شورای ملی برسانم که خطر جمع باشید که ما کوششمان این است به دستور شهبانوی عزیز که با حداقل هزینه حداکثر خدمت را انجام بدهیم تمام خدمتگزاران این جمعیت یا با حقوقهای بسیار کم و یا بطور کلی مجانی اضافه کار می‌دهند و افرادی که تمام وقت برای این جمعیت کار می‌کنند کسانی هستند که با مقایسه با شاغلین مشابه با نصف دستمزد خدمتگزاری می‌کنند و ما می‌توانیم به مردم نیکوکار قول بدهیم که از هر یک ریال که برای خدمت به سرطانی‌ها می‌پردازند حداکثر استفاده به نفع سرطانی انجام می‌گیرد و صرفاً مخارج پرسنلی ما که بسیار هم نازل است واقعاً غیر از اینکه افرادی استخدام بشوند مثل نامه رسان یا راننده ما تقریباً هیچگونه پولی نمی‌پردازم افراد هیئت مدیره تحت ریاست سرکار علیه بانو فریده دیبا همه افتخاری و داوطلبانه انجام وظیفه می‌کنند و اکثر افرادی که در کمیسیونهای مختلف و در کمیسیونهای فرعی از قسمتهای مختلف خدمت می‌کنند داوطلبانه است بنا به امر علیاحضرت شهبانو وبا نظارت دقیق سرکار علیه بانو فریده دیبا حداکثر صرفه‌جوئی در مخارج انجام می‌شود امیدواریم در آخر هفته بتوانیم به ملت ایران اعلام کنیم که مبالغ قابل ملاحظه‌ای در اختیار جمعیت گذاشته شده و انشاءالله تا چند ماه دیگر بتوانیم مخارجی که با این پول انجام شده به اطلاع ملت ایران برسانیم .(احسنت-احسنت)

- تقدیم چهار فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

۴- تقدیم چهار فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی) – با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم، صورتی است از دیون نخست وزیری، وزارت پست و تلگراف، شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور که به موجب قانون بودجه باید در کمیسیون محترم بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد تقدیم می‌کنم و استدعا دارم به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.

رئیس – به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

- تصویب صورت جلسه

۵- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی

رئیس- گزارش شور اول اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مطرح است، بحث در کلیات این لایحه در جلسه قبل تمام شد و حالا ماده واحده مطرح است، نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره ۱ ماده ۹۰ از سطر سوم بعد از شهرداریها بشرح زیر اصلاح شود.

مأمور ابلاغ می‌تواند اوراق را وسیله کارگزینی قسمت مربوط یا رئیس مستقیم به کارمند برای ابلاغ تسلیم کند در اینصورت اشخاص مزبور مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت اول عبارت ماده ۱۰۵ تا ابتدای سطر سوم به شرح زیر اصلاح شود.

اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسیله مامور ابلاغ می‌شود الخ...

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید این تبصره به ذیل پیشنهاد اصلاحی ماده ۳۹ اضافه شود.

  • تبصره – درصورتیکه حکم دادگاه جزا متعرض اصالت یا جعلیت سند نشده باشد، دادگاه مدنی به اصالت سند رسیدگی خواهد کرد.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۹۰ به شرح زیر اصلاح شود.

در صورتیکه مدعی جعل شخص یا اشخاص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم کند، می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد این امر مادام که منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مانع رسیدگی دادگاه مدنی به ادعای جعل و دعوی نخواهدبود ودر صورت صدور کیفرخواست رسیدگی دادگاه در آن قسمت که مربوط به سند مورد ادعای جعل است تا صدور حکم نهائی کیفری متوقف می‌گردد و رای نهائی مرجع جزائی در باب صحت یا جعلیت سند برای دادگاه مدنی متبع است و هر گاه بعد از رای قطعی دادگاه باشد طبق مقررات راجع به اعاده قابل استفاده خواهدبود.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید عبارت زیر به آخر ماده ۴۵۳ اضافه شود.

ً: و در غیر اینصورت پروانه کارشناس مستنکف لغو و تا پنج سال از حق کارشناسی محروم میگرددً

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ۱ از ماده ۴۷۶ به شرح زیر اصلاح شود.

۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت اول ماده ۵۱۶ اصلاحی تا آخر سطر سوم ًخواهد نمودً حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره‌ای به ذل ماده ۵۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه شود.

  • تبصره – هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رای بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می‌دارد.

عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی خواه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش خواسته از این جهت نخواهد بود.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ۱ ماده ۵۲۲ به شرح زیر اصلاح شود.

۱- احکام صادر در دعاوی که بهای خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶۶۶ عبارت سطر چهارم به این شرح اصلاح شود.

در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل باشد ضمن اعلام بطلان آن به اصل دعوی هم رسیدگی و حکم صادر کند الی آخر ... فخر طباطبائی
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶۶۶ عبارت سطر چهارم به این شرح زیر اصلاح شود.

در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل باشد ضمن اعلام بطلان آن به اصل دعوی هم رسیدگی و حکم صادر کند بطران رأی دادگاه ضمن حکم دادگاه قابل پژوهش است.

فخر طباطبائی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ۱ ماده ۶۹۰ به شرح زیر اصلاح شود.

۱- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد

فخر طباطبائی.

رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم عهد نامه مودت بین دولتین ایران و مالزی مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز پنجشنبه ۱۱ /۴ /۱۳۴۹ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۲۴۶۶۴ مورخ ۷ /۸ /۱۳۴۷ دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۸۷ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهاد رسیده آنرا تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی

ماده واحده – عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی که مشتمل بر یک مقدمه و ۵ ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۴۶ برابر ۱۵ ژانویه ۱۹۶۸ در کوالالامپور به امضای نمایندگان مختار دولتین رسد هیات تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه – فتح اله مافی.

رئیس- ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو

۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو

رئیس- گزارش شور اول موافقتنامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو مطرح است، قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خ ارجه در جلسه روز پنج شنبه ۱۱ /۴ /۱۳۴۹ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۴۸۴ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۴۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو را که به شماره ۱۳۱۶۹ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه مجلس سنا را در این مورد عیناً تائید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون موافقتنامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای مارواء جو

ماده واحده – موافقت‌نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده می‌باشد و در تاریخ ۲ /۲ /۱۳۴۷ برابر با ۲۲ آوریل ۱۹۶۸ به امضای نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی در مسکو، لندن و واشنگتن رسیده است تصویب و به دولت اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.

مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح‌الله مافی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است، په آقای فولاوند بفرمائید.

فولادوند – آقای مافی توضیح بفرمایند اشیائی که پرتاب کرده‌اند به ماوراء جو، چطوری می‌شود آنها را استرداد کرد؟

رئیس – آقای مافی توضیحی می‌فرمائید؟

مافی- مخبر کمیسیون امور خارجه) – البته بهتر بود آقایانی که توضیح می‌خواستند می‌آمدند اینجا و مورد سئوالشان را روشن می‌کردند چون این یک مسئله تکنیکی است و قراردادی است راجع به اشیائی که به فضا پرتاب شده البته باشد قرارداد را مطالعه بفرمائید تا روشن بشود.

رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقتند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در قانون موافقت‌نامه بین‌المللی اعاده فضانوردان اصلاحات زیر بعمل آید.

۱- در عنوان لایحه و ماده واحده و استرداد اشیاء پرتاب شدهً حذف شود.
۲- ماده ۵ حذف شود.

با احترام – دکتر فریور.

رئیس – لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- اعلام وصول و قرائت ۱۹ نامه دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

۹- اعلام وصول و قرائت ۱۹ نامه دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات

رئیس- نامه‌هائی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید ۲۵ عدد ترانسفورماتور که جمع کل هزینه ا رزی آن بالغ بر ۷۲۱۸۷۲۰ و از این در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۷۰ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ۱۴ قسط متساوی ۶ ماهه بصورت ۵ دسته سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۶ درصد در سال تعلق خواهد گفت و سررسید اولین قسط اصل هر دسته سفته ۶ ماه پس از تاریخ حمل مربوط می‌باشد این گزارش در اجرای تبصره ۲ ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین هشتاد و پنج درصد هزینه ارزی خرید علائم الکتریکی مورد نیاز راه آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر هفت میلیون و سیصد و سی پنج هزار و سیصد و چهل و دو دلار و ده سنت امریکا (۱۰ /۷۳۳۵۳۴۲ دلار) است با شرکت مارو بینی آیدا ژاپن در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در چهارده قسط متساوی شش ماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط باز پرداخت نشده بهرهای از قرار شش درصد در سال پس از تاریخ آخرین حمل تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصرۀ ۲ ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحدۀً قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین هشتادو پنج درصد هزینه‌های ارزی خرید ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ و کلیدهای برق فشار قوی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یکصد و هفده هزار و یکصد و هشتاد و هفت دلار و پنجاه سنت است با شرکت زیمنس آکسین گزلشافت ارلنگن آلمان در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۹ منعقد گردیده است.

اعتبار مذکور در ده قسط متوالی و متساوی به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل و بهره شش ماه پس از تاریخ آخرین حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

به استناد ماده ۶ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین (۹۰%) نورد درصد هزینه ارزی خرید ۴۹۲ دستگاه واگن چهار محوره برای حمل مواد معدنی موردنیاز راه آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر پنج میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزارو دویست(۵۵۸۴۲۰۰) دلار آمریکا است با شرکت است تریدینگ هندوستان در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در شانزده (۱۶) قسط متساوی شش ماهه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره از قرار (۵%) پنج درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل بیست و چهار (۲۴) ماه پس از تاریخ آخرین حملی که جمع محمولات آن به مبلغ اصل اولین سفته برسد می‌باشد. این گزارش در اجرای تبصره ۲ ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشورً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین ۹۰ درصد قسمتی از هزینه‌های ارزی طرح شبکه مخابرات یک پارچه کل کشور مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و تلفن که جمع کل هزینه مزبور بالغ بر بیست میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و دویست و شصت و یک (۲۰۵۶۵۲۶۱) دلار آمریکا است با شرکت یپون الکتریک ژاپن عضو کنسرسیوم GNPS در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در بیتس قسط بصورت سفته باز پرداخت می‌گردد و بمانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۲ /۱ ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

تاریخ ۱۵ /۶ /۱۳۴۹

شماره ۳۰۵۰۸

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب بنرامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین ۰۳ /۷۷ درصد هزینه‌های ارزی احداث سیستم حفاظت کاتری طرح شاه لوله گاز که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۸۰ /۳۰۰ لیره استرلینگ است با شکرت انگلیسی مثال‌اندپایپ لاین‌اندریونس در تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۷۰ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی ومتوالی شش ماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۲ /۱ ۵ درصد در سال از تاریخ حمل اجناس و انجام خدمات تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل دهم ژانویه ۱۹۷۲ می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشورً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین ۸۰ درصد هزینه ارزی خرید سیستم تلفنی مرکز دیپاچینگ مورد نیاز شرکت سهامی‌تولید و انتقال نیروی برق ایران وابسته به وزارت آب و برق که جمع کل هزنیه ارزی آن بالغ بر دویست و نودو چهار هزارو ششصد و هشتاد و دو دلار آمریکا (۶۸۲ /۲۹۴ دلار) است با شرکت سومیتو موشوجی کایشا با مسئولیت محدود ژاپن در تاریخ ۸ /۶ /۱۳۴۹ (۳۰ اوت ۱۹۷۰) منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ده قسط متساوی ششماهه نسبت به هر محوله بهصورت برات بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۷ درصد در سال پس از تاریخ بارنامه حمل تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ بارنامه مربوط می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیرعباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب بنراخه‌های عمرانی کشورً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد هزنیه‌های ارزی خرید ونصب شاخه‌های فرعی میکروویو مربوط به وزارت آب و برق که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۱۴۸۱۴۵ دلار است با شرکت ایتالیائی تلترا در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۴۹ منعقد گردیده است.

هر یک از دوقسمت اعتبار به شرح مندرج در موافقتنامه در ده قسط شش ماهه متساوی بهصورت سفته بازپرداخت می‌گرددو به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال از تاریخ آخرین حمل تعلق خواهد گرفت و سررسیداولین قسط اصل درمورد قسمت اول ۲۴ ماه پس از حمل منعادل ۱۷۷ /۶۸۳ دلار ودر خمورد قسمت دوم ۲۴ ماه پس از حمل معادل ۹۲۳ /۹۷۵ دلار کالا خواهدبود.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

عطف به ماده ششم قانون برناه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده قانون نحوه خریدماشین ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵موافقت نامه اعتباری به منظور تامین هشتاد درصد هخزینه ارزی خرید دستاه خودکار تلفن منطقه‌ای PABX موردنیاز شرکت سهامی‌تولید و انتقال نیروی برق ایران وابسته به وزارت آب و برق که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر پانصد ونوزده هزارو هفتصدو پنجاه و هشت (۷۵۸ /۵۱۹) دلار آمریکا است با شرکت سومیتوموشوجی کایشا با مسئولیت محدود –ژاپن در تاریخ ۸ /۶ /۱۳۴۹ (۳۰ اوت ۱۹۷۰) منعقد گردیده است اعتبار مذکور درده قسط متساوی ششماهه نسبت بهر محموله به صورت برات بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار هفت درصددر سال پس از تاریخ بارناه مربوط بهر حمل تعلق خواهدگرفت و سررسید اولین قسط ششماه بعد از تاریخ بارنامه مربوط می‌باشد.

این گزارش در اجرایتبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب بنراه‌هایعمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه وامی‌به مبلغ چهل و دو میلیون دلار به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های ارزی راهسازی و خرید ماشین آلات راهداری و خدمات مهندسی لازم مورد نیاز وزارت راه با بانک بین المللیترمیم و توسعه درتاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۴۹ (۲۹ ژوئن ۱۹۷۰) منعقد گردیده است. اعتبار مذکرو ظرف بیست سال از تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۹۷۵ بازپرداخت می‌گرددو به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار هفت درسد (۷%) در سال تعلق خواهد گرفت.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی خرید وسائل پستهای مبدل ۲۳۰ کیلوولتی اطراف تهران که جمع کل هزینه ارزی آن باغ بر ۵۴۱۷۳۷۵ فرانک فرانسه است.

باشرکت فرانسوی ژنرال دانترپریز الکتریک –کوژلکس در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۴۹ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ۱۰ قسط متساوی و متوالی به صورت سفته بازپرداخت یم گدد و به ماده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل ششماه بعد از تاریخ حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره ۲ ماده واحده فوقالذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با استناد ماده ۶ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۶ و با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین (۸۵%) هشتاد و پنج درصد هزینه ارزی خرید ماشین آلات ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات هیدرومکانیک و لوازم یدکی قسمت دوم شبکه آبیاری طرح چند منظوره مهاباد مورد نیاز سازمان آب و برق آذربایجان که جمع کل هزینه ارزی آنبالغ بر ششصدو نوزده هزارو دویست و شصت وهفت (۶۱۹۲۶۷) دلار امریکا است با شرکت اینگرا- یوگسلاوی در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۷۰ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در شانزده (۱۶) قسط متساوی شش ماهه بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار (۳%) سه درصد در سال تعلق خواهد گرفت وسررسید اولین قسط ششماه پس از تاریخ تکمیل حمل می‌بشاد.

این گزارش در اجرای تبصره ۲ ماده واحده فوقالذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب بنرامه‌های عمرانی کشورً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه الحاقی به منظور افزایش مبلغ موافقت نامه مورخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۶۸ منعقده باموسسه گلدین ورت نیسون لیمیتد انگلستان از ۱۱۵۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ به ۱۳۳۳۲۰۰۰ لیره استرلینگ در تاریخ ۱۹ اوت ۱۹۷۰ منعقد گردیده است.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزیلوازم برق که جمع کل فرانسه است با شرکت فرانسوی کوژلکس در تاریخ ۶ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ده قسط متوالی و متساوی ششماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد وبه مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۲/۱ ۶ درصد در سال پس از تاریخ حمل تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی دیسپاچینگ که کع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۳۹۰ /۰۱۴ /۱۷ فرانک سوئیس است با شرکت براون باوری سوئیس درتاریخ ۲ اوت منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در بیست قسط متوالی و متساوی ششماهه بصورت سفتته بازپرداخت می‌گرددو به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۲ /۱ ۴ دردص درسال پس از تاریخ حمل تعلق خواهد گرفت و سررسیداولین قسط اصل شش ماه پس از تاریخ حمل می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوقالذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد هزینه‌های ارزی پستهای کامل ۲۰ /۶۳ /۱۳۲ /۲۳۰ کیلو ولت برای طرح پستهای خط انتقال منجیل – تبریز که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۶۵ /۱۰۳ /۴۶۰ /۱۳ مارک آلمان است با شرکت زیمنس آ. ا. گ –اتصال الکتریکی آذربایجان در تاریخ ۸ /۶ /۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در بیست قسط متوالی و متساوی شش ماهه بصورت دو دسته سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال پس از تاریخ حمل و تکمیل کار تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل بهره از دسته اول شش ماه پس از تاریخ تکمیل کار می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین نود درصد هزینه‌های ارزی خرید پنجاه و یک دستگاه لکوموتیو دیزل برق قطعات یدکی، تجهیزات، وسایل تعمیر و خدمات مربوط موردنیاز راه آهن دولتی ایران که جمع کل هزینه ارزی آن بارغ بر ۳۵۰ /۸۵۰ /۱۵ دلار آمریکا است با بانک صادرات و واردات آمریکا و شرکت جنرال موتور از آمریکا در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۲۳۰ قسط متساوی شش ماهه از تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۷۰ باز پرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش درصد در سال تعلق خواهد گرفت.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد از نصب هزینه‌های ارزی طرح نیروگاه حرارتی منجیل برابر ۳۴۲۷۰۰۰۰ مارک آلمان با شرکت کرافت و رک یونیون آگ (مالهایم) رور در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ۱۵ قسط متوالی شش ماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۶ درصد در سال، دوازده ماه پس از تاریخ آخرین تحیول موقت تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط سی ام ژوئن یا سی و یکم دسامبر متعاقب دوازدهمین ماه پس ا ز تاریخ تحویل موقت (هر کدام که مقدم باشد) می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ً مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت نامه اعتباری به منظور تامین ۸۵ درصد از نصب هزینه‌های ارزی پست فرعی لوشان – نیروگاه حرارتی منجیل برابر ۰۸ /۶۹۸ /۸۳۱ /۲ مارک آلمانی با کنسرسیوم زیمنس آ ا گ – شبکه بهم پیوسته آذربایجان در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در ۱۵ قسط متوالی شش ماهه بصورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۵ /۶ درصد رد سال، دوازده ماه پس از تاریخ آخرین تحویل موقت تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین فسط سی ام ژوئن یاسی و یکم دسامبر متعاقب دوازدهمین ماه پس از تاریخ تحویل موقت (هر کدام که مقدم باشد) می‌باشد.

این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.

امیر عباس هویدا.

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم، جلسه آینده ساعت۹ صبح روز پنج شنبه خواهد بود و دستور جلسه علاوه بر لوایحی که از دستور امروز باقی مانده است انتخاب هیئت رئیسه مجلس خواهد بود.

(چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.