مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ شهریور ۱۳۲۶ نشست ۱۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ شهریور ۱۳۲۶ نشست ۱۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: اداره ۵۴۴۸ - اطاق رئیس ۹۴۴۱

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۱۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوازدهم شهریور ماه ۱۳۲۶

مطابق ۱۸ شوال‌المکرم ۱۳۶۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- اجرای مراسم تحلیف

۳- تصویب فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره

۴- تقدیم یک ورقه سؤالیه از طرف آقای احمد دهقان نسبت به رئیس دولت

۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور ماه را آقای غلامرضا فولادوند (منشی) قرائت نمودند.

صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور.

ساعت ده و بیست و پنج دقیقه روز سه‌شنبه دهم شهریور مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

آقایان: صدر کشاورز، دهقان، محمدعلی مسعودی، رضوی، اردلان، سزاوار، دکتر راجی، عباس اسکندری، رحیمیان و آقای دکتر اعتبار هر یک تذکراتی دادند و صورت جلسه تصویب شد. آقای رئیس بیان نمودند که با کمال تأسف خبر ناگوار فوت مرحوم مغفور پیرنیا مؤتمن‌الملک را به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسانم اندوه و تألم عموم نمایندگان از این جهت است که کشور ایران یکی از فرزندان ارجمند و ذخایر گرانبهای ملی خود را از دست داد. دوران پرافتخار هفتاد و دو سال عمر آن مرحوم با کمال پاکدامنی و عزت نفس در خدمات ملی سپری شد- سوابق درخشان آن مرحوم در مجلس شورای ملی گواه صادقی از درستی و وطن دوستی و آزادیخواهی و بلندی روح آن مرحوم است.

آقای رئیس با ذکر خدمات ملی و فرهنگی و ادوار نمایندگی و ریاست مرحوم پیرنیا در مجلس ارزش و اهمیت وجود و شخصیت این مرد وطن‌پرست را که منشاء آثار بزرگی در حفظ عظمت کشور و مجلس شورای ملی بوده ستودند و اضافه نمودند که از طرف نمایندگان ملت به خاندان جلیل پیرنیا تسلیت می‌گویند و به پاس احترام و علاقه ملت و عموم نمایندگان و خدمات پرافتخار معظم له جلسه پس از قرائت طرحی که از طرف آقای دکتر معظمی و جمعی از نمایندگان پیشنهاد شده تعطیل می‌شود.

آقای دکتر معظمی در آغاز سخن گفتند:

آخر چو فسانه می‌شوی ای بخرد

افسانه نیک شو نه افسانه بد

و سپس با قرائت مقدمه تأثرانگیزی مبنی بر این که فقدان این مرد بزرگ در دشوارترین موقعی ما را از نتایج تجارب گرانبها و فواید وجود و شخصیت خود محروم ساخت به ذکر صفات برجسته و ملکات شایسته مرحوم پیرنیا پرداخته و گفتند که در طی چهل سال زندگی اجتماعی و سیاسی و اشغال مهم‌ترین و حساسترین مشاغل در دقیق‌ترین و دشوارترین مواقع بدون تردید در قرن اخیر از میان رجال سیاسی ایران کمتر کسی به این نیکنامی رسیده و در قلوب مردم جای گرفته است و به این جهت افکار عمومی او را به عنوان فرد شاخص و نمونه بارز خداپرستی و وطن دوستی و فداکاری و استقامت و پاکدامنی شناخته است و خدایش بیامرزاد که در پی کسب جاه و شهرت آبروی بزرگ منشی و تقوی را که در پای خودکامی فرو نریخت و بنابراین محض افتخار جاویدان خاندان این خدمتگزار لایق طرح قانونی که به امضاء عده کثیری از نمایندگان رسیده است تقدیم می‌شود.

آقایان نمایندگان با تحسین و تصدیق بیانات آقای دکتر معظمی گفتند که این طرح به امضاء همه تقدیم می‌شود.

طرح مذکور چنین قرائت شد.

برای آن که مراتب حق گزاری و قدرشناسی ملت ایران نسبت به خدمات ملی و شخصیت اخلاقی مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) رسماً تأکید و تأیید شود و این حقیقت از طرف نمایندگان ملت ایران به زبان و بیان آید و در مطبوعات رسمی مندرج گردد، امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را از مجلس مقدس شورای ملی خواستاریم.

ماده واحده- مجلس شورای ملی ایران تصدیق می‌نماید که مرحوم پیرنیا مؤتمن‌الملک در دوره زندگانی پرافتخار خود خدمات صادقانه و گرانبهایی نسبت

به کشور خویش و مشروطیت و قانون اساسی ایران نموده و یکی از فرزندان لایق و خدمتگزاری است که وطن همواره نسبت به او حق‌شناس خواهد بود.

به فوریت اول و دوم و سپس به اصل طرح اخذ رأی و تصویب شد.

یک ساعت قبل از ظهر مجلس به احترام مرحوم پیرنیا تعطیل و جلسه آینده بروز پنجشنبه موکول گردید.

رئیس- نسبت به صورت جلسه اعتراضی هست؟

ایلخان- بنده نسبت به صورت جلسه عرضی دارم.

رئیس- بفرمایید.

ایلخان- عرض کنم بنده این عرضی را که می‌کنم یک قسمتش مربوط به صورت جلسه می‌شود برای این که دیرآمدگان بی اجازه و غائبین بی اجازه اینقدر نیستند به این علت که تشکیل جلسه اینقدر تعویق بیفتد (صحیح است) اغلب آقایان نمایندگان بلکه همه آقایان استدعا از مقام ریاست داشتند که جلسات زودتر تشکیل شود. (صحیح است) مجلس در خارج یک کارهایی دارد و کمیسیون‌ها در خارج کارهای خودش را می‌کند ولی این تعویق جلسه که اغلب یک ساعت، یک ساعت و نیم قبل از ظهر تشکیل می‌شود جریان مجلس را یک قدری بط یی می‌کند (صحیح است) اگر چنانچه مقام ریاست موافقند اجازه بدهند اقلا ساعت نه جلسه علنی مجلس تشکیل بشود. (صحیح است) امروز ساعت نه و نیم هم که من سؤال کردم عده برای رأی و تشکیل جلسه کافی نبود هر روز اینجا تأکید می‌شود که آقایان در سر وقت مقرر حاضر شوند حالا هم تمنا می‌شود غفلت نکنند و در جلسات بعد هشت و نیم که مقررشده حاضر شوند.

رئیس- دیگر اعتراضی نسبت به صورت جلسه نیست؟ آقای دکتر مجتهدی نسبت به صورت جلسه است.

دکتر مجتهدی- بله آقایانی که در این جلسه از اول وقت حاضر بودند و غیر از این هم ۱۴ جلسه است حاضرند در این چهارده جلسه بایستی اقرار کرد که موقعی که ساعت را معین کردند آقایان قصور نمی‌کنند و فقط دو جلسه به موقع اکثریت نشده لکن همیشه وقتی که زنگ را می‌زنند تا این که مقام ریاست تشریف می‌آورند نیم ساعت طول می‌کشد. عرض می‌کنم که ماها که نمایندگان شهرستان‌ها هستیم عرایضی اینجا داریم آن وقت فرصت نمی‌شود و اجازه نطق قبل از دستور هم نمی‌فرمایید این جیب‌های ما که پر است تمام از مستدعیات مردم آذربایجان تمامش مانده است (صحیح است) این را یک قدری ریاست محترم هم اجازه بفرمایند که قبل از دستور هم صحبت بشود. (صحیح است)

رئیس- نطق قبل از دستور البته بر طبق رأی مجلس است هر وقت مجلس رأی داده اجازه داده می‌شود و من تصور می‌کنم که اگر آقایان حاضر بشوند یک جلسه فوق‌العاده‌ای برای همین نطق‌های قبل از دستور و همین بیاناتی که آقایان می‌خواهند بکنند (روزهای چهارشنبه را) معین کنیم و آقایان حاضر شوند و صحبت کنند (اردلان: بسیار خوب است) بنابراین پس روزهای چهارشنبه هم جلسه خواهیم داشت برای نطق قبل از دستور. دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست؟

رحیمیان- نسبت به صورت جلسه قبل که بنده اعتراضی داشتم عرایضی هم داشتم اجازه فرمودید که بنده در این جلسه عرایضم را بکنم حالا اجازه بفرمایید.

رئیس- با نظر مجلس است خوب باید رأی بگیریم. این که آقایان بعضی فرمودند جلسه دیر تشکیل می‌شود ما صبح ساعت ۵/۸ در اینجا حاضریم ولی بعضی مواقع هست که هیئت رئیسه یک کارهایی دارد و آقایان در سرسرا مشغول مذاکره با همدیگرند. آقای آصف.

آصف- همان آقایانی که اعتراض می‌کنند که جلسه دیر تشکیل می‌شود خودشان دیر تشریف میاورند در جلسه ما خودمان یک عده‌ای هستیم که همیشه زود می‌آییم توی مجلس و این که می‌فرمایند یک روز معین تشکیل جلسه بشود در بعضی مواقع ممکن است بعضی از نمایندگان یک مطالب فوری و لازم داشته باشند که به عرض مجلس برسانند به این جهت بنده با این وقت به این دلیل مخالفم و خود بنده هم یک مطالبی دارم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم و اگر اجازه نمی‌فرمایید عرض نکنم.

فرامرزی- بنده هم نسبت به روز چهارشنبه مخالفم.

رئیس- نسبت به چهارشنبه هر کس مخالف است بعد نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد. برای امروز یک عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. آقای رحیمیان، آقای کشاورز صدر و یک عده دیگر.

قبادیان- بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس- دستور امروز مراسم تحلیف است بعد هم اعتبارنامه‌ها مطرح است مراسم تحلیف چون البته در یک روز انجام نمی‌گیرد یک عده از آقایان نمایندگان سوگند یاد می‌کنند بعد وارد اعتبارنامه‌ها می‌شویم حالا نطق قبل از دستور هم بسته برای آقایان است و بنده رأی می‌گیرم آقایانی که موافقند قبل از دستور یک عده از نمایندگان که اینجا اجازه خواسته‌اند نطق کنند قیام بفرمایند

(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

۲- اجرای مراسم تحلیف.

رئیس- بنابراین مراسم سوگند انجام می‌شود.

(در این موقع به احترام ورود قرآن مجید حضار قیام کردند). ابتدا آقای رئیس سوگندنامه را به شرح زیر قرائت و امضاء نمودند من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی وجد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع معظم عادل و مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جزء فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

(هر یک سوگندنامه را به شرح فوق قرائت و امضاء نمودند)

آقایان: امیرحسین خان ایلخان، نبوی، فولادوند، دادور، حاذقی، معتمد دماوندی، محمدحسین قشقایی، کفایی، ملک مدنی، دکتر بقایی، آشتیانی‌زاده، ظفری، مکی، مهدی ارباب، شادلو، ضیاء ابراهیمی، عامری، کشاورز صدر، مرآت اسفندیاری، عزیزاعظم زنگنه، سلطان‌العلماء.

رئیس- با اجازه آقایان امروز بقیه مراسم سوگند می‌ماند برای جلسه دیگر، کمیسیون‌هایی که انتخاب شده‌اند اسامی آن‌ها و نتیجه آراء کمیسیون‌ها به اطلاع مجلس شورای ملی می‌رسد. آقای دادور قرائت بفرمایید: کمیسیون استخراج آراء در چند جلسه آراء متخذه برای کمیسیون‌های پارلمانی را استخراج و نتیجه آن را اینک به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

کمیسیون دادگستری، عده حضار در موقع اخذ رأی ۱۱۳ نفر حائزین اکثریت برای کمیسیون دادگستری هیجده نفر آقایان: ۱- امامی اهری، ۲- اسدالله ممقانی، ۳- سلطانی، ۴- ضیاء ابراهیمی، ۵- میرسیدعلی بهبهانی، ۶- صدرزاده، ۷- سیدهاشم وکیل، ۸- نراقی، ۹- شریعت‌زاده، ۱۰- نبوی، ۱۱- سزاوار، ۱۲- اورنگ، ۱۳- صاحب‌جمع، ۱۴- عامری، ۱۵- اسلامی، ۱۶- ابوالحسن رضوی، ۱۷- فولادوند، ۱۸- لاهوتی.

حائزین اکثریت کمیسیون دارا یی، عده اعضاء ۱۸ نفر، حضار ۱۱۲، آراء متخذه ۱۱۱، آقایان: ۱- امیرنصرت اسکندری، ۲- عباس مسعودی، ۳- رحیمیان، ۴- اردلان، ۵- رفیع، ۶- مرآت اسفندیاری، ۷- ناصرالدین ناصری، ۸- ظفری، ۹- یمین اسفندیاری، ۱۰- اسدی، ۱۱- بهادری. حائزین اکثریت کمیسیون کشور، عده اعضاء ۱۸ نفر، عده حضار ۱۱۲ نفر. آراء متخذه ۱۱۰.

آقایان: ۱- ساعد، ۲- منصف، ۳- فرامرزی، ۴- شادلو، ۵- امیرنصرت اسکندری، ۶- قبادیان، ۷- کامل ماکو، ۸- بیات، ۹- حائری‌زاده، ۱۰- مرآت اسفندیاری، ۱۱- نواب یزدی، ۱۲- صفا امامی، ۱۳- ابوالحسن رضوی، ۱۴- آقاخان بختیار، ۱۵- حسین وکیل، ۱۶- محمود محمود، ۱۷- علی اکبر ملکی، ۱۸- عباس اسکندری.

حائزین اکثریت کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر، عده اعضاء ۱۸ نفر، عده آراء مأخوذه ۱۰۸ عده حضار ۱۱۴.

آقایان: ۱- ابوالقاسم بهبهانی، ۲- سلطانی شیخ‌الاسلامی، ۴- ارباب رستم گیو، ۴- نیکپور، ۵- احمد اخوان، ۶- موسوی بهبهانی، ۷- مهدی ارباب. ۸- امین‌التجار، ۹- دکتر علی امینی، ۱۰- شهاب خسروانی، ۱۱- مهندس رضوی، ۱۲- مهندس هدایت، ۱۳- اردلان، ۱۴- رحیمیان، ۱۵- حاذقی.

حائزین اکثریت کمیسیون فرهنگ عده اعضاء ۱۸ نفر، عده آراء مأخوذه ۱۱۲ نفر، آقایان: ۱- دکتر بقایی، ۲- منصف، ۳- دکتر معظمی، ۴- فرامرزی، ۵- دکتر مصباح‌زاده، ۶- گنجه، ۷- دکتر مجتهدی، ۸- قوامی، ۹- دکتر آشتیانی، ۱۰- نبوی، ۱۱- حائری‌زاده، ۱۲- نواب یزدی. ۱۳- بهار، ۱۴- تولیت، ۱۵- مکی، ۱۶- موسوی، ۱۷- دکتر شفق، ۱۸- نیکپور.

حائزین اکثریت کمیسیون کشاورزی عده اعضاء ۱۸ نفر، عده حضار ۱۱۳ آراء متخذه ۱۱۲.

آقایان: ۱- کامل ماکو، ۲- گرگانی، ۳- قوامی، ۴- معین‌زاده، ۵- ظفری، ۶- بهادری، ۷- لیقوانی، ۸- دادور، ۹- ایلخان، ۱۰- کلبادی، ۱۱- شادلو، ۱۲- آشتیانی‌زاده، ۱۳- ابوالقاسم امینی، ۱۴- قهرمان، ۱۵- زنگنه، ۱۶- ساعد افشار، ۱۷- تولیت، ۱۸- لاهوتی.

حائزین اکثریت کمیسیون نظام، عده اعضاء ۱۲ نفر، عده حضار ۹، آراء متخذه ۱۰۹.

آقایان: ۱- محمد ذوالفقاری، ۲- امیرتیمور، ۳- بیات، ۴- قهرمان، ۵- حسین قشقایی، ۶- دکتر فلسفی، ۷- کشاورز صدر، ۸- قبادیان، ۹- غضنفری.

حائزین اکثریت کمیسیون خارجه، عده اعضاء ۱۲ نفر عده حضار ۱۱۵ آراء متخذه ۱۱۵.

آقایان: ۱- ساعد، ۲- ناصر ذوالفقاری، ۳- عزیز اعظم زنگنه، ۴- عامری، ۵- یمین اسفندیاری، ۶- دکتر معظمی، ۷- دکتر شفق، ۸- حسین قشقایی، ۹- بهار،

حائزین اکثریت کمیسیون راه، عده اعضاء ۱۲ نفر، عده حضار ۱۱۱ آراء متخذه ۱۰۹.

آقایان: ۱- محمدعلی مسعودی، ۲- صاحب جمع، ۳- دکتر طبا، ۴- خسرو هدایت، ۵- حسن اکبر، ۶- اورنگ، ۷- دادور، ۸- اسلامی، ۹- آشتیانی‌زاده، ۱۰- صفا امامی، ۱۱- نصرت‌الملک ملکی، ۱۲- عباس اسکندری.

حائزین اکثریت کمیسیون بهداری، عده اعضاء ۱۲ نفر، عده آراء مأخوذه ... عده حضار در موقع اعلام رأی ...

آقایان: ۱- دکتر مجتهدی، ۲- دکتر ملکی، ۳- دکتر فلسفی، ۴- گنجه، ۵- دکتر طبا، ۶- دکتر راجی، ۷- دکتر آشتیانی، ۸- دهقان، ۹- ناصر ذوالفقاری، ۱۰- عزیز اعظم زنگنه، ۱۱- دکتر معظمی، ۱۲- مشایخی.

حائزین اکثریت کمیسیون پست و تگلراف عده اعضاء ۶ نفر عده حضار ۱۰۱.

آقایان: ۱- حسین وکیل، ۲- شریعت‌زاده، ۳- اعزاز نیک‌پی، ۴- محمود محمود، ۵- دماوندی، ۶- ارسنجانی.

رئیس- کمیسیون‌هایی که اکثریت دارند و انتخاب شده‌اند، تمام اعضایش انتخاب شده‌اند، روز یکشنبه صبح هیئت رئیسه خودشان را در اطاق‌های مربوط انتخاب کنند و آن کمیسیون‌هایی که باید تجدید انتخاب شود و کسر دارند، نسبت به کسری اعضاء آن که گویا چند کمیسیون است لطف بفرمایید که در جلسه بعد نسبت به بقیه آقایان اعضاء اخذ رأی به عمل بیاید. کمیسیون دارایی ۷ نفر، کمیسیون بازرگانی ۳ نفر، کمیسیون نظام سه نفر، کمیسیون خارجه ۳ نفر.

دکتر معظمی- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر معظمی- بنده را جزء سه کمیسیون نوشته‌اند، در صورتی که مطابق نظامنامه فقط در دو کمیسیون می‌توانم عضویت داشته باشم بنابراین بنده از کمیسیون بهداری استعفا می‌دهم.

حائری‌زاده- بنده عرض دارم.

رئیس- دراین قسمت فرمایش دارید بفرمایید.

حائری‌زاده- بنده معتقدم وقت مجلس را برای تکمیل کمیسیون‌ها لازم نیست مشغول بکنید زیرا به طور کلی این‌ها دو سه نفر بیشتر نیست که باید تجدید انتخاب بشوند و اکثریت قریب به اتفاقشان انتخاب شده‌اند، هر کمیسیونی دو سه نفر کسر دارد برای انتخاب این دو سه نفر دیگر لزومی ندارد که وقت مجلس تلف شود.

رئیس- باید تکمیل شود ولو ۲۰ روز وقت باقی باشد. هفت نفر از کمیسیون دارایی بایستی تکمیل شود. آقای رضوی شما راجع به این قسمت فرمایشی داشتید.

رضوی- می‌خواستم عرض بکنم که نظامنامه صریح است که همین کمیسیون‌هایی که حالا انتخاب شد با دو سه تا کمیسیونی که از شعب انتخاب می‌شود من حیث‌المجموع به استثنای کمیسیون محاسبات مجلس هریک از آقایان نمایندگان فقط در دو کمیسیون می‌توانند شرکت کنند ولی بنده یک جمع کثیری از آقایان نمایندگان را دیدم در این بین که در دو سه تا کمیسیون انتخاب شده‌اند علاوه بر این اساساً به نظر بنده یک قدری کارها مختل می‌شود استدعا می‌کنم مقرر بفرمایید هر کدام از آقایان در بیش از دو کمیسیون شرکت نمی‌کند و از آن کمیسیون‌هایی که نمی‌توانند کناره گیری بفرمایند و ضمناً برای آن‌هایی که اکثریت پیدا نکرده‌اند راه باز می‌شود و می‌توانند وارد کمیسیون‌ها بشوند.

رئیس- این موضوع اعلام شده بود که آقایان در بیش از دو کمیسیون نمی‌توانند عضویت داشته باشند فکر کمیسیون محاسبات مجلس که از این قاعده مستثنی است (صحیح است) البته هر کس که دردو کمیسیون بیشتر است باید خودش یک کمیسیون را استعفا بدهد و قبول نکند. آقای نبوی.

نبوی- یک تذکر قانونی دارم طبق تبصره ماده ۲۹ از اساسنامه بانک ملی ...

رئیس- بله خود بنده هم متذکر بودم و برای جلسه آتیه در اول جلسه باید انتخاب بشوند.

نبوی- ... باید دو نفر برای نظارت بانک ملی انتخاب بشوند و تمنی می‌کنم این را برای اول جلسه آتیه بگذارند که آقایان هم دراین فاصله با هم توافق بکنند.

۳- تصویب پنج فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره.

رئیس- بسیار خوب، حالا چند اعتبارنامه که باقی مانده با اجازه آقایان قرائت می‌شود. (صحیح است) گزارش انتخابات رضائیه مطرح است آقای عباس مسعودی.

جمعی از نمایندگان- ایشان نیستند.

رئیس- آقای حاذقی گزارش را قرائت کنید.

(گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای محمدساعد از رضائیه توسط آقای حاذقی به شرح زیر قرائت شد)

پرونده انتخابات رضائیه برای پانزدهمین دوره تقنینیه در شعبه ششم مطرح و مورد شور قرار گرفت. در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۶ از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل از طرف فرماندار دعوت به عمل آمده و اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت انتخابات تعیین گردیده است. سپس در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۲۶ طبق آگهی منتظره از طرف انجمن برای پنج روز شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود و پس از خاتمه اخذ آراء در تاریخ ۶/ ۴/ ۳۲۶ شروع به استخراج و قرائت آراء گردیده و نظر به آن که چند روزی به واسطه معذور بودن متصدی حفاظت صندوق‌ها در قرائت آراء وقفه‌ای حاصل می‌شود بالاخره در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه ۲۶ قرائت آراء پایان یافته و از مجموع ۱۴۲۳۳ رأیی که قرائت شده جناب آقای محمدساعد دارای ۸۱۲۸ رأی بوده و به سمت نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون در مدت مقرره قانونی شکایتی به انجمن نمی‌رسد انجمن نظارت انتخابات رضائیه در تاریخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۲۶ به صدور اعتبارنامه مبادرت می‌ورزد. شعبه ششم در جلسه ۳۱ مرداد ۱۳۲۶ با ملاحظه محتویات پرونده و عدم ملاحظه کوچک‌ترین شکایتی نسبت به انتخابات رضائیه به اتفاق آراء صحت انتخابات رضائیه و نمایندگی جناب آقای محمد ساعد را تصویب واینک گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. (جمعی از نمایندگان: مبارک است)

رئیس- به نمایندگی آقای محمد ساعد از رضائیه رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش نمایندگی آقای اسدی از مشهد مطرح است و چون آقای عباس مسعودی مخبر شعبه حضور ندارند آقای حاذقی قرائت می‌کنند. گزارش از شعبه ششم مجلس شورای ملی شماره ۱۲ تاریخ ۴ مرداد ۲۶. انتخابات مشهد- عطف به گزارش شماره ۱۱ از شعبه ششم راجع به انتخابات مشهد آقای سلمان اسدی (عباس اسلامی: مخالفم) در درجه دوم به اکثریت ۴۳۵۳۸ رأی از ۴۹۱۶۵ رأی به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذاری انتخاب شده و در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۲۵ اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است. شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده انتخابات مشهد صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای سلمان اسدی را تصدیق و گزارش آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

عباس اسلامی- بنده مخالفم.

رئیس- به مناسبت مخالفت آقای اسلامی به جلسه بعد موکول می‌شود. گزارش نمایندگی آقای بوداغیان از طرف ارامنه شمال مطرح می‌شود آقای امینی بفرمایید.

جمعی از نمایندگان- مخبر شعبه غایب هستند.

رئیس- آقای ناصر ذوالفقاری بفرمایید گزارش شعبه را قرائت بفرمایید.

(گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای آرام بوداغیان از طرف ارامنه شمال به شرح زیر قرائت شد)

در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۲۱ بنا به دعوت فرماندار تبریز برای تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد بعد از تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل در تاریخ ۳۲۶/ ۲/ ۲۵ آگهی انتخابات در حوزه اصلی و حوزه‌های فرعی منتشر و از تاریخ ۲۶/ ۳/ ۲ تا تاریخ ۲۶/ ۳/ ۱۲ در حوزه اصلی وحوزه‌های فرعی توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای آرام بوداغیان به اکثریت ۵۳۴۳ رأی از ۵۳۶۰ رأی مأخوذه به وکالت از طرف ارامنه و کلدانیان آذربایجان به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون در مدت مقرره شکایتی به انجمن نظارت انتخابات نرسیده بود لذا انجمن مزبور از تاریخ ۲۶/ ۳/ ۲۰ اعتبارنامه به نام آرام بوداغیان صادر می‌نماید. شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده انتخاباتی ارامنه و کلدانی‌های آذربایجان و رسیدگی یک فقره شکایت واصله چون شکایت مزبور مستند به دلیل نبود آن را مردود دانسته و صحت انتخابات ارامنه و کلدانی‌های آذربایجان و همچنین نمایندگی آقای آرام بوداغیان را تأیید و گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقای بوداغیان از طرف ارامنه شمال رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین

قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقای مکی (گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای علی اکبر امامی اهری از اهر توسط آقای مکی به شرح زیر قرائت شد.) در تاریخ ۴/۴/۱۳۲۶از طرف فرمانداری شهرستان اهر طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت جهت تشکیل انجمن نظارت به عمل آمد و از تاریخ ۲۵ تیرماه ۳۲۶ تا غروب ۲۹ تیر ماه تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه از ۱۶۷۷۳ رأی مأخوذه آقای علی اکبر امامی اهری به اکثریت ۱۴۷۰۷ رأی به نمایندگی دوره پانزدهم تقنینیه انتخاب و انجمن نظارت در مدت رسیدگی به شکایات، به شکایت وارده که یک فقره بوده رسیدگی و آن را وارد تشخیص نداده است و بالنتیجه درتاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۲۶ اعتبارنامه جهت آقای علی اکبر امامی اهری صادر می‌نماید شعبه دوم در تاریخ هشتم شهریور ماه ۱۳۲۶ پس از رسیدگی به پرونده انتخاباتی شهرستان اهر به اتفاق آراء صحت نمایندگی آقای امامی اهری را تصدیق و گزارش آن را جهت تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای امامی اهری از اهر آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای امیر تیمور.

(گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای سالاربهزادی از بم به شرح زیر از طرف آقای امیرتیمور قرائت شد.) انتخابات بم به استناد پرونده انتخاباتی بم درتاریخ ۱۳ تیر ماه ۳۲۶ از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه برای تعیین اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت تجدید انتخابات دعوت به عمل آمده بعد از تعیین اعضاء اصلی و علی‌البدل و انتخاب آقای ابوعامری به ریاست انجمن بلافاصله آگهی انتخابات منتشر و از تاریخ ۲۱/۴/۱۳۲۶ شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء خاتمه می‌یابد در نتیجه آقای علی اکبر سالار بهزادی به اکثریت ۷۶۳۹ رأی به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی از بم انتخاب و چون در مدت مقرره شکایتی به انجمن نمی‌رسد انجمن نظارت انتخابات در تاریخ ۴/۵/۱۳۲۶ اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید. شعبه اول پس از رسیدگی به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات بم و همچنین نمایندگی آقای علی اکبر سالار بهزادی را بالاتفاق تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای سالار بهزادی از بم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای حاذقی.

(گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای حسن ارسنجانی از لاهیجان توسط آقای حاذقی به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از شعبه ششم به مجلس مقدس شورای ملی مورخه۸/۵/۱۳۲۶

انتخابات لاهیجان- پرونده انتخابات لاهیجات در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفت. انجمن نظارت انتخابات لاهیجان در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۲۵طبق قانون تشکیل گردید و از روز ۲۷ بهمن تا روز دهم اسفند ماه ۱۳۲۵ توزیع تعرفه و اخذ رأی به عمل آمده است. انجمن نظارت در تاریخ ۱۸ اسفند اعتبارنامه به نام آقای حسن ارسنجانی صادر نموده است.

شعبه ششم پس از رسیدگی به پرونده، انتخابات حوزه لاهیجان چون چند فقره اعتراض رسیده بود موضوع را سو کمیسیون مراجعه نموده. سوکمیسیون به اعتراضات واصله رسیدگی نموده و گزارش خود را به شعبه تسلیم داشت، سو کمیسیون چنین نظر داد که پرونده انتخابات آقای حسن ارسنجانی از لحاظ جریان انتخابات اشکالی ندارد. لکن شکایاتی در خصوص صلاحیت شخص ایشان مورد توجه سو کمیسیون قرار گرفته و چون اظهار نظر در این قسمت از صلاحیت سوکمیسیون خارج بوده موضوع را به نظر شعبه واگذار می‌نماید. شعبه ششم پس از مطالعه در گزارش مزبور نظر سو کمیسیون را از لحاظ جریان انتخابات تأیید نموده ولی در قسمت اشکال صلاحیت آقای حسن ارسنجانی موضوع را به نظر قضاوت مجلس شورای ملی واگذار می‌نماید.

ناصر ذوالفقاری- مخالفم.

دکتر مجتهدی- مخالفم.

نورالدین امامی- مخالفم.

شادلو- مخالفم.

یمین اسفندیاری- آقا اسامی مخالفین را بنویسید.

رئیس- گفتم ثبت شود.

نبوی- بنده تذکری داشتم اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

نبوی- تذکر بنده راجع به عمل شعبه است که مخالف قانون عمل شده است مربوط به موافقت و مخالفت نیست. بنده خیال می‌کنم که این اعتبارنامه بایستی به شعبه برگردد، شعبه مکلف است نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کند، شعبه نمی‌تواند بدون اظهار نظر گزارش خود را بفرستد به مجلس، این را معلوم نیست که شعبه رد کرده است یا قبول نوشته که ما نظر سوکمیسیون را قبول کردیم و فرستادیم به مجلس که مجلس نظر بدهد و این عمل صحیح نیست. مقام ریاست هم نمی‌توانند به این گزارش رأی بگیرند این را به این صورتی که فرستاده‌اند برخلاف قانون است. خیال می‌کنم شعبه باید صریحاً اظهار نظر کند (صحیح است)

رئیس- این طور است؟ (جمعی از نمایندگان: صحیح است)

رئیس- وقتی مخالفی پیدا کرد به جلسه بعد موکول مشود و بیاناتتان را آن روز خواهید کرد. همین بیانات را آن روز بفرمایید اگر مجلس قبول کرد به شعبه برمی‌گردد. تلگرافی هم از تبریز به مجلس شورای ملی رسیده که آقای خوئی‌لر فرستاده‌اند و تقاضا کرده‌اند که در غیاب خودشان اعتبارنامه‌شان مطرح شود. این تلگراف قرائت می‌شود. (تلگراف آقای خوئی‌لر از تبریز توسط آقای فولادوند (منشی) به شرح زیر قرائت شد)

ساحت مقدس مجلس شورای ملی- بنا به خبر منتشره در تاریخ۸/۶/۲۶ از رادیو طهران اعتبارنامه نمایندگی اینجانب در مجلس مطرح و مورد اعتراض یکی از آقایان نمایندگان محترم شد و به علت عدم حضور اینجانب در اثر پیشنهاد یک نفر از نمایندگان محترم رسیدگی به آن بعد موکول شده است. لزوماً خاطر محترم نمایندگان مجلس را مستحضر می‌دارد که علت واقعی عدم حضور این جانب در دوره انتخابات در تبریز و ترک نمودن تهران را در این موقع که اعتبارنامه‌ها تصویب می‌گردد فقط مستند بر این نظریه است که تولید سوء تفاهم نشود و متشبت به پاره اقدامات تملق آمیز نشوم به طوری که مستحضرند منتخب اینجانب به مقام خطیر نمایندگی در اثر پاره تجربیات بازرگانی و اقتصادی هست و انتخاب کنندگان به امید این که شاید خدمتی به اقتصادیات مملکتی بنمایم به اینجانب حسن ظن و رأی دادند والا این جانب شخص جاه طلب و استفاده خواه و محتاج به حقوق وکالتی نمی‌باشم. از مقام معظم ریاست محترم مجلس خواهشمندم در حدود مقررات به اعتبارنامه اینجانب رسیدگی فرمایند در صورت تصویب حاضرم در حدود استعداد خدمتگزاری نمایم حاجی محمدعلی خویی‌لر.

رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به نمایندگی خوئیلر ... (بعضی از نمایندگان: مخالف دارد) آقای مسعودی شما سابق اجازه خواسته بودید حق دارید بفرمایید.

محمدعلی مسعودی- عرض کنم که در جریان نهضت قلابی که در آذربایجان درست شد و عده‌ای از بیگانه پرستان و اجنبیان علمدار این نهضت بودند متأسفانه عده‌ای هم بنام ایرانی به این نهضت کمک کردند از جمله چند نفر از خانواده آقای خوئی‌لر بودند که بنده در آذربایجان وقتی که بودم نسبت‌هایی به آنها می‌دادند. آقایان آذربایجانی‌ها (دکتر طبا: خودشان چطور؟) خودشان را هم حالا عرض می‌کنم بنده در این جریان وقتی که آمدم به تهران روزی که مخالفت کردم با اعتبارنامه ایشان خیال می‌کردم که آقای محمدتقی خویی‌لر هم از همان اشخاص هستند که با دمکرات‌ها همکاری کرده‌اند بعد آقایان آذربایجانی‌ها به بنده فرمودند که در آن موقع ایشان در کربلا بودند ولی بعضی از افراد خانواده‌شان با دمکرات‌ها همکاری کردند که بایستی آن‌ها محاکمه و مجازات هم بشوند ولی این خودش تقصیری ندارد. این بود که بنده با علم به صحت گفتار آقایان نمایندگان آذربایجان (احسنت) مخالفتی که کردم نسبت به شخص آقای محمدتقی خوئی‌لر پس می‌گیرم‏ (معتمد دماوندی: آفرین)

امیرتیمور- مخالفی نیست آقا رأی بگیرید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای خوئی‌لر از تبریز آقایانی که موافقند قیام کنند.

(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

۴- تصویب یک ورقه سؤالیه از طرف آقای احمد دهقان نسبت به رئیس دولت.

رئیس- سؤالی است که آقای دهقان از رئیس دولت کرده‌اند هر چند هنوز به مجلس معرفی نشده‌اند معهذا به اطلاع ایشان می‌رسد که در موقع خود برای استماع مفاد سؤال و جواب حاضر باشند.

مکی- اعتبارنامه یکی دیگر ما داریم از شعبه چهارم استدعا می‌کنم قرائت بشود.

رئیس- مال کیست؟

مکی- مربوط به آقای مکرم است.

بعضی از نمایندگان- بایستی دفاع کنند.

اردلان- دراین جلسه نمی‌شود دفاع کنند چون مخالفت شده است به جلسه بعد موکول می‌شود.

رئیس- آقای رحیمیان هستند اجازه خواسته بودند؟ (بعضی از نمایندگان: نیستند آقا)

۵- موقع و دستور جلسه بعد. ختم جلسه.

رئیس- پس جلسه را ختم می‌کنیم و در جلسه آینده دو نفر نظار بانک جزء دستور خواهد بود که انتخاب بشود و انتخاب کسری اعضاء کمیسیون‌ها و مراسم تحلیف که یک قسمتش انجام بگیرد از آقایان خواهش می‌کنم جلسه خصوصی تشکیل بدهند. جلسه آینده بروز یکشنبه ساعت ۸ و نیم صبح موکول می‌گردد.

(جلسه پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏.