مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۵

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۲۳۵

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور

۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز چهارشنبه (۱۲) اسفند ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر اسفندیاری- آموزگار- بختیاری پور- مهندس ناصر بهبودی- دکتر رشتی- دکتر رضوانی- دکتر صدر طباطبائی- خانلر قراچورلو- پرفسور مخبر فرهمند- مهندس معینی- مهندس معینی زند- دکتر یزدان پناه.

غائبین مریض

آقایان مهندس اردلان- بهادری- پردلی- پرویزی- بانو تربیت- مهندس جلالی نوری- خواجه نوری- روحانی- مهندس ریاحی- سلیمانی کاشانی- دکتر ضیائی- ضیائی احمدی- دکتر فربود- دکتر متین- تیمسار وحدانیان- دکتر یگانگی.

- ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور

۲- ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور

رئیس- وارد دستور می‌شویم کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور مطرح است آقای دکتر الموتی تشریف بیاورید.

دکتر الموتی- جناب آقای رئیس، همکاران محترم، افتخار دارم که امروز در این ساحت مقدس از لایحه بودجه‌ای دفاع می‌کنم که باید بگویم در دوران مشروطیت ایران چنین لایحه‌ای تا کنون با این مشخصات به مجلس شورای ملی ایران تقدیم نشده است (صحیح است) دولت خدمتگزار هویدا، دولت حزبی ما که در اجرای نیات عالی شاهنشاه توفیق عظیمی داشته است امسال توانسته بودجه خود را از هر سال درخشان‌تر، مفیدتر، ارزنده‌تر به ساحت مقدس مجلس شورای ملی ایران تقدیم کند (صحیح است- احسنت) قبل از هر چیز باید به وجود گرامی شاهنشاه آریامهر دعا کنیم که رهبر خردمند ملت ایران با اجرای برنامه‌های وسیعی توانسته‌اند کشور ما را از ثبات، آرامش و امنیت بی‌نظیری برخوردار بفرمایند که امروز کشور ما از هر نظر در دنیا نمونه است (صحیح است) ما در اطراف خودمان جنگ و ستیز و آدم‌کشی و در همه جای دنیا ناامنی را می‌بینیم ولی خوشوقتیم که در کشور ما در سایه اندیشه شاهنشاه آن چنان آرامش و امنیت برقرار است که همه مردم ایران در سایه امنیت و آرامش گام‌های سریعی در راه سازندگی ایران نوین برمی‌دارند (صحیح است) روزی که شاهنشاه بزرگ ما بر اورنگ شاهنشاهی تکیه زدند مملکت ما در یک وضع نابسامانی بود. آتش هرج و مرج در سراسر کشور زبانه می‌کشید. گروه زیادی از خائنین وطن علیه مصالح ملی قبام کرده بودند و می‌خواستند عظمت شاهنشاهی ما را در هم بکوبند ولی اراده راسخ و اندیشه توانای شاهنشاه ما موجب شد که نه تنها آن بساط به هم خورد بلکه از آن مملکت آشفته و پر از هرج و مرج، امروز صاحت مملکتی بشویم با ثبات و امنیت و با رشد بی سابقه اقتصادی و رفاه و آسایش عمومی و با اجرای برنامه وسیع انقلابی مملکت ما از نظر پیشرفت اجتماعی و سرعت اقتصادی در دنیا کشور نمونه‌ای شده است (صحیح است) اقدام اخیر شاهنشاه درباره نفت نه تنها موجب شده است که حقوق حقه ملت ایران در منابع طبیعی خود تأمین بشود بلکه این اقدام موجب شده است که همه کشورهای صاحب مواد خام که روزگاران درازی است مورد استثمار با این اندیشه‌های بزرگ (احسنت- آفرین) ما باید بگوئیم در این مملکت هر چه از آسایش و امنیت و سعادت و پیشرفت داریم مرهون وجود شاهنشاه و اقدامات درخشان رهبر انقلاب ما است (صحیح است) ما تردید نداریم که روز به روز از برکت این اندیشه و افکار نتایج زیادتری عاید همه طبقات ملت ایران خواهد شد (انشاءالله) ما اگر امروز از این لایحه بودجه دفاع می‌کنیم بار این است که لایحه بودجه ممکن را به ساحت مقدست مجلس شورای ملی تقدیم کند (صحیح است) باید یادآوری کنم بودند دولت‌ها و اشخاصی که خیلی ادعا داشتند دولت‌هائی بودند، نخست‌وزیری بود که خیال می‌کرد از زیر پتو می‌شود مملکت را اداره کرد موقع حرف زدن به قول خودش حرف‌های خیلی بزرگ می‌زد ولی دیدیم عملی انجام نمی‌شد و می‌فهمید چه قدر کار مشکلی است ایراد گرفتن و گفتن این که لایحه بودجه خوب نیست باید چنین و چنان باشد خیلی سهل است اما دولتی اگر موفق بوشد لایحه بودجه‌ای را با این ارقام و اطلاعات به مجلس شورای ملی بدهند آن دولت موفق است و خوشبختانه آن دولت خدمتگزار هویدا است (صحیح است) بنده برای نمونه چند نمونه از این لوایح بودجه را به عرض همکاران عزیز می‌رسانم. این لایحه بودجه‌ای است که در گذشته به مجلس شورای ملی می‌آمده و تصویب می‌شده لایحه یک دوازدهم متن لایحه و عنوان این بوده شما که ایران می‌گیرید خوب است به آرشیو مجلس شورای ملی مراجعه کنید و این سوابق را ببینید و بیائید شرافتمندانه و منصفانه اعتراف کنید این دولت، دولت خدمتگذاری است که می‌تواند چنین بودجه‌ای به مجلس شورای ملی تقدیم کند (پرفسور مخبر فرهمند- قربانت گردم اثبات شی‌ء نفی ماعدا نمی‌کند) خیال نمی‌کنم آقای پرفسور شما طرفدار آن لایحه بودجه باشید چون می‌دانم شما با من هم عقیده هستید منظورتان این نیست که دفاع از آن لایحه‌یک دوازدهم کنید این لایحه بودجه آن دولت است که می‌خوانم " مجلس شورای ملی- گر چه دولت مترصد است بودجه سال ۱۳۳۱ کشور را هر زودتر تهیه و تقدیم دارد ولی نظر با این که تیر ماه سال ۱۳۳۱ به پایان رسیده و بایستی موجبات پرداخت حقوق و مصارف ماه مزبور فراهم گردد لهذا ماده واحده ذیل تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید- ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگذاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارت‌خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف کشور را از بابت تیر ماه ۱۳۳۱بر طبق قانون یک دوازدهم فروردین ۱۳۳۰ از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید" این لایحه بودجه آن دولت بود با آن همه ادعا (کاظم مسعودی- دولت نزدیک‌تری داریم که گفت مملکت ورشکسته است) به آن هم می‌رسیم آقای مسعودی ببینید لایحه را کی می‌آورند وقتی کارمندان حقوقشان را نگرفته و مستأصل شده بودند لایحه‌ای به این ترتیب می‌آورند وقتی مصارف مملکتی مانده بود دو خط لایحه را کی می‌آورند وقتی کارمندان حقوقشان را نگرفته و مستأصل شده بودند لایحه‌ای به این ترتیب می‌آورند وقتی مصارف مملکتی مانده بود دو خط لایحه می‌آورند اسمش را می‌گذاشتند لایحه بودجه بک بار مجلس ارفاق می‌کرد و در همین لایحه هم قید شده دولت هر چه زودتر لایحه بودجه را می‌آورد (دکتر عدل- پولش را هم قرض می‌کردند) پولش را هم قرض می‌کرد اسکناس منتشر می‌کرد جناب دکتر عدل می‌دانید آن چه بروز این مملکت آوردند این اولی در تاریخ ۴ /۵ /۳۱ بود چند ماه بعد در تاریخ ۳ /۸ /۳۱ لایحه‌ای دیگری آورند به این ترتیب" مجلس شورای ملی- اگر چه بودجه سال جاری کل کشور تحت بررسی و دست تهیه می‌باشد ولی چون با خاتمه یافتن مهر ماه بایستی موجبات پرداخت حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگذاران و مخارج دیگر کشور از بابت ماه مذکور فراهم گردد لهذا ماده واحده ذیل تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم مهر ماه ۱۳۳۱- ماده واحده- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگذاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارت‌خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را از بابت مهر ماه ۱۳۳۱ بر طبق قانون اجازه پرداخت تیر ماه سال جاری مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۳۱ از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید" این آن دولت است با آن همه حرف‌ها این دو تا لایحه بودجه یک دوازدهم است که بالاجبار آمده است در آخر ماه به مجلس داده و استدعای تصویب آن را کرده بگذریم آن دولت چه می‌کرد من و خیلی از دوستان دیگر با آن دولت سر جنگ و ستیز داشتیم همین آقای کاظم مسعودی که این‌جا هستند و خیلی از دوستان دیگر با آن دولت سر جنگ و ستیز داشتیم همین آقایان فرهادپور و موید امینی از مبارزین بودند (خانم تربیت- بنده را هم بفرمائید) کاملاً صحیح است سرکار خانم تربیت هم همیشه در مبارزاتی اجتماعی بودند به هر صورت بنده نخواستم اسم ببرم علت این که اسم بردم دوستان مطبوعاتی بودند. در زمان آن دولت روزنامه‌نگاران از تعدیات و تجاوزات آن دولت به آزادی ملی ایران روزها در این مجلس متحصن بودند و عده زیادی از دوستان در خارج مأمور اداره روزنامه‌ها بودند آن نخست‌وزیری که روزی در پشت همین تریبون برای آزادی غش می‌کرد وقتی نخست‌وزیر شد اولین دشمن آزادی شد ورزی که اگر یک دولتی قبل از آن به روزنامه‌ها نگاه چپ می‌کرد به شدت اعتراض می‌کرد وقتی که خودش نخست‌وزیر شد تنها روزنامه‌های ما را توقیف نکرد بلکه چاپخانه‌ها را هم چپاول و غارت می‌کردند (مسعودی- همه روزنامه‌نگاران در بدر بودیم) یعنی معتقد بود و به اصطلاح برنامه کار او چنین بود روزنامه‌ها را توقیف نیم کرد ولی مدیر روزنامه و سردبیر را می‌گرفت و چاپ خانه را غارت می‌کردند بعد می‌گفت آزادند چرا منتشر نمی‌کنند روزنامه‌ها نه جائی داشتند نه مکانی (مسعودی- دیشب تمام روزنامه صحبت‌های اقلیت را چاپ کرده بودند این را می‌گویند آزادی) مسلما این چنین باید باشد. ما معتقد به آزادی فکر و دمکراسی هستیم ما معتقد هستیم اقلیت و هر کس از افراد ملت ایران باید بیاید عقیده‌اش را راجع به کارهای دولت بگوید و راهنمائی سالم بکند (صحیح است) ایراد گرفتن بسیار ساده است، بسیار آسان می‌شود ایراد گرفت ولی اگر کسی آمد ایراد گرفت و گفت به این دلایل به این بودجه‌ایراد داریم و معتقد هستیم با این پیشنهادات این بودجه عالی‌تر و کار مملکت بهتر می‌شود به عقیده من این سازنده است و الا آمدن و این‌جان گفتن این که در سد دز خاک جمع می‌شود و پر می‌شود این را قبلاً شاهنشاه بزرگ ما فرمودند و کاملاً صحیح است اما این به آن معنی نیست که در این مملکت ما باید سدسازی را متوقف کنیم این چیزی نیست که ما فقط تنها در دنیا عمل بکنیم این‌ها را ما تنها نمی‌سازیم هر کس که بخواهد کاری بکند راه دارد همین آقای گلسرخی وزیر منابع طبیعی چند روز پیش سخنرانی کرده بودند این‌جا می‌خوانم اشاره کرده بودند اگر سد دز و سفید رود پر شده دلائلش از نظر علمی کشاورزی این است که مراتع ایران رو به زوال است چرای بی‌رویه شده و این موجب شده با بارندگی سیل‌آسا این خاک‌ها وارد این سدها بشود و این سدها پر می‌شود یکی از پیشنهادهای ایشان این بود که باید از چرای بی‌رویه دام در مراتع جلوگیری شود و پیشنهادهای دیگر و برنامه‌هائی که وزارت منابع طبیعی دارد یکی نهال کاری است که این هم یکی از آن راه‌ها است (مسعودی- زودتر از ایشان هم اعلی حضرت همایونی در فرمایشاتشان فرمودند) همین طور آب اگر قرار باشد که ما معتقد شویم که چون در یک سدی مقداری خاک رفته است پس باید سدسازی متوقف شود ما به آن عقیده‌ای نداریم پس باید سد را ساخت باید کار صحیحی کرد و باید آن زهکشی را به موقع انجام داد و باید کاری کرد که این سدها پر نشود این راه دارد ما اولین مملکتی نیستیم که سدسازی می‌کنیم قبل از ما کرده‌اند باید برویم عملاً انجام بدهیم و کار صحیح بکنیم به هر حال این جمله معترضه‌ای بود به موقع می‌رسیم به منابع طبیعی علت این که یادم آمد از کارهای آن دولت به خاطر آن حبس‌ها و فشار و تبعیدهائی بود که روزی در این مملکت به طبقه آزاده مملکت وارد شد که می‌گفتند اقتصاد بدون نفت مردود است و ما زیر چنین باری نمی‌رویم که منابع نفتی ما تعطیل بشود و درآمد نفت ما به جیب کشورهای دیگر برود تا آن پول در بانک‌های مختلف بلوکه بشود ما با آن تز مخالف بودیم و تا آخرین حد توانائی هم مبارزه کردیم و امروز سربلند و مفتخریم که در اجرای همان تز به این نتیجه رسیدیم ولی ببینیم شاهنشاه بزرگ ما که آن روز نفت را ملی فرمودند با اقدام اخیر خود وضعی به‌وجود آوردند که در برنامه سال آینده ۱۸۰۰ میلیون درآمد ملیت ایران تنها از منبع نفتی‌اش است حرف آن‌ها چه بود؟ می‌گفتند از این ۱۸۰۰ میلیون دلار شما صرف نظر بکنید این پول به جیب شیخ‌نشین‌ها که قدرت خرج خوبی ندارند و در نتیجه در بانک‌های خارجی می‌ماند و آن کشورها از آن پول‌ها استفاده بکنند چون منافع خداوندان نفت و منابع سیاست استعماری و استثماری در این بود که منافع نفتی ملت ایران تعطیل شود تا غیر مستقیم این پول به جیب آن‌ها برود ولی ما مخالفت کردیم مبارزه کردیم و حالا خوشوقتیم که اگر امروز در این ساحت مقدس از دولت حزب ایران نوین دفاع می‌کنیم به آن برنامه و تز و هدفی که داشتیم رسیده‌ایم می‌بینید دولت در اجرای نیات شاهنشاه توفیق پیدا کرده است که می‌تواند بودجه ۴۸۱ میلیارد ریالی تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی بکند که ۱۸۲ میلیارد از این پول صرفاً اختصاص به کار عمرانی دارد اما یک نخست‌وزیر دیگری هم داشتیم که یک وقتی وزیر دارائی بود امضای ایشان هم پای این بودجه مملکتی است (اشاره به لایحه بودجه تیر ماه سال ۱۳۳۳ کشور) (ایلخانی پور- آن‌ها با ما هم قوم خویش هستند) عرض کنم که صحبت کردن خیلی آسان است وقتی صحبت می‌کردند همین‌ها وقتی توی خانه ایشان می‌نشستند ادعاهای عجیب و غریبی داشتند به نحوی که انسان فکر می‌کرد وقتی این‌ها متصدی کاری شوند چه کارهای درخشان و برجسته‌ای انجام خواهند داد ولی همی‌آقایان وقتی متصدی کار می‌شوند وقتی حکومت به دستشان سپرده می‌شود در همان لحظات اول با دو مصاحبه مملکت را به هم می‌زنند اعلان می‌کنند مملکت ایران ورشکسته است که به نظر من این جمله موجب می‌شد چند سال لااقل آن رونق اقتصادی که از سرعتی برخوردار بود ناگهان متوقف گردد و هنوز ما عواقب آن روزهائی را می‌بینیم ولی خوش وقت هستیم که در سایه اندیشه شاهنشاه و اراده قوی پیشوای ملت ایران به سرعت آن چنان رو به پیشرفت می‌رویم که این قبیل اقدامات نمی‌تواند چرخ سریع پیشرفت ما را متوقف بکند این هم یک لایحه یک دوازدهم آن دولت است "مجلس شورای ملی – چون لایحه بودجه سال جاری کشور تقدیم و تحت رسیدگی قرار گرفته از طرفی موجباتی پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران و مخارج جاری مستمر و غیر مستمر وزارت‌خانه‌ها و سایر مصارف کشور بایستی به موقع خود فراهم و پرداخت گردد لهذا- ماده واحده ذیل با قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید الی آخر..." از این لایحه دولت یک هدف داشت که پول را بگیرد و صرف حقوق کارمندان بکند این منظورشان بود که آخر برج شود و حقوق را پرداخت کنند و هدف دیگر در برنامه‌های دولت‌ها وجود نداشت لایحه دیگر این است "قانون اجازه پرداخت هزینه‌های کشور در دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۳- ماده واحده به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگذاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارت‌خانه و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور را بابت خرداد و تیر ماه ۱۳۳۳ در حدود دو دوازدهم اعتبارات سال ۱۳۳۲ و با رعایت مقررات و مصوبات سال مزبور در کمیسیون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و هم چنین چهار دوازدهم اعتبار کمک به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی منظور در ردیف ۷۲ شمارۀ ۲ پیوست لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۳ کشور از درآمد عمومی کشور پرداخت نماید الی آخر" پس ملاحظه بفرمائید البته خوشبختانه بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که در مملکت آرامش و امنیت بود خائنین و دشمنان وطن آن‌هائی که می‌خواستند تیشه به ریشه استقلال وطن بزنند دستشان کوتاه شده بود معهذا عواقب اقدامات آن دولت منفی باز به صورتی بود که تا سال‌ها دولت‌های بعدی قدرت جبران آن را نداشتند بالمآل آن‌ها هم متوسل می‌شدند به یک دوازدهم و دو دوازدهم و امثال این‌ها که هست خوب ما هم می‌دانیم بعد از ۲۸ مرداد آرامش امنیت و ثبات در مملکت پیدا شد وضع مملکت سر و سامانی گرفت ولی معهذا هنوز ضوابط علمی‌و ضوابط صحیح در مسائل مختلف به خصوص در مسائل بودجه‌ای در مملکت حاکم نبود بودجه‌ای که بعدا داده می‌شد این بودجه سال ۱۳۳۵ است وقتی که بودجه نویسی خیلی ترقی کرده بود وضع بودجه به این صورت درآمد حالا ببینیم این چه‌طور بودجه‌ای است این هم فقط یک سند دخل و خرج است یک ارقام وصولی داشته و یک ارقامی را هم می‌خواستند خرج کنند کم هم داشتند همین بودجه سال ۱۳۳۵ درآمد ۱۵ میلیارد هزینه ۱۹ میلیارد بوده شما ببینید مملکتی که در سال ۱۳۳۵ بودجه‌ای داشته ۱۵ میلیارد درآمد و ۱۹ میلیارد هزینه این مملکت است که در سال پنجاه ۴۸۱ میلیارد ریال درآمد دارد مقایسه کنید از سال ۳۵ تا حالا می‌شود ۱۴ سال در این ۱۵ سال که اثر اراده شاهنشاه و رهبری صحیح مملکت این دولت توانسته است بودجه ۴۸۱ میلیارد ریالی که ارقام ریز درصورت آن هست به مجلس شورای ملی بدهد (صحیح است) یعنی باید گفت درآمد مملکت در این مدت ۱۵ سال ۳۲ برابر شده است این آن سرعتی است که برای ما افتخارآمیز است این آن پیشرفتی است که به وجودش افتخار می‌کنیم علت این که هم ملت ایران و هم دنیا به شاهنشاه ما احترام می‌گذارند به خاطر این رهبری صحیح است (صحیح است) این رقم است دلم می‌خواست آقای رامبد که عادتشان این است دوست عزیز بنده (ابراهیمی- ما هستیم فرمایشتان را بفرمائید) شان آزادی همین است که ما حرف‌های هم‌دیگر را گوش بدهیم و شما هم از حرف‌های ما بدتان نیاید مخصوصا دوستانی که ما نشستیم و نطق‌های ۵ ساعته آن‌ها را گوش دادیم بالاخره ما نماینده مجلس هستم منطق را باید قبول کنیم خوشبختانه چون در صورت مذاکرات ثبت می‌شود امیدوارم که دوست عزیز ما جناب رامبد این را مطالعه بفرمایند کتباً هم به ایشان می‌دهم (بهرام‌زاده ابراهیمی- بنده از طرف ایشان معذرت می‌خواهم ایشان تا چند دقیقه دیگر تشریف می‌آورند) به هر صورت منظورم توجه بود. (فرهادپور- ما هم از طرف حزب نشسته‌ایم گوش می‌کنیم آقای رامبد هم از طرف حزب صحبت کردند) (عباس میرزائی- آقای رئیس نطق نشسته می‌کند) ما معتقد به آزادی هستیم ما این قدر معتقد به آزادی هستیم که باید این نکات را رعایت بکنیم هیئت دولت هم می‌تواند بگوید چون جناب آقای دکتر یگانه می‌آیند می‌نشینند به همه وزراء اطلاع می‌دهند پس کافی است شان آزادی این است، شأن مجلس شورای ملی این است که بنشینیم حرف‌های یکدیگر را بشنویم ما از کلام شما پند بگیریم نمی‌گوئیم شما از کلام ما پند بگیرید لااقل مطالب ما را بشنوید (دکتر فریور- ما مرتب گوش می‌دهیم دوستان شما هستند که قطع کلام می‌کنند) اتفاقاً فراموش کردم که به شما عرض کنم که لیدر فراکسیون شما هم که دیشب صحبت کردند ایشان هم لازم بود تشریف می‌داشتند و به این مطالب گوش می‌دادند (دکتر طالع- آن وقت که ایشان صحبت کردند ۸۰ تا بیشتر در این مجلس نبودند) به هر صورت از این مطلب می‌گذریم و نظر من این بود که اشاره‌ای بکنم به این لایحه که در سال ۳۵ تنظیم شده است. عرض کردم وقتی مملکت ایران در شرایطی از زمان بود که نخست‌وزیر از زیر پتو می‌خواست مملکت را اداره بکند بودجه یک دوازدهم به مجلس شورای ملی ایران می‌آورد و تصویب می‌کرد و هر وقت می‌خواست یک دوازدهم پرداخت کند با یک جمله که لایحه بودجه تحت مطالعه و بررسی است یک دوازدهم می‌آورد و باز در شرایط دیگر یک فرد دیگری که بعدا نخست‌وزیر شد و مملکت ایران را به ورشکسته‌گی کشید با آن بیان و ادعاها این هم نمونه کراراً آن دولت‌ها بود علت این‌که ما از دولت حزبی خودمان دولت هویدا این طور دفاع می‌کنیم به خاطر این است که توانسته چنین بودجه‌ای به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم کند (صحیح است- احسنت) اما این بودجه‌ای که عرض کردم که در سال ۳۵ در مجلس مطرح و تصویب شده است علاوه از مواد یک تبصره از آن را می‌خوانم تبصره این است " به وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود هشت نفر از کارمندان خودشان را (وزارت امور خارجه هفت نفر یک نفر وزارت پست و تلگراف و تلفن یک نفر) که با سابقه ممتد در حال دون پایگی یا قراردادی باقی مانده‌اند و از نظر سابقه خدمت و صلاحیت استحقاقی که دارند به پایه رسمی‌تبدیل شوند با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتی با هر پایه که تطبیق نماید به پایه رسمی تبدیل نماید" واقعاً این برای ما مضحک نیست (فضائلی- جناب الموتی چه کسی مدافع بودجه سال ۳۵ بوده این چه‌طور استدلالی است) می‌فرمائید دولت وقت هر کسی بوده این لایحه بودجه‌ای است که در سال ۳۵ تقدیم مجلس شورای ملی ایران شده است (دکتر فریور آن موقع جناب عالی چه سمتی داشتید و چه اقدامی کردید) بنده افتخار می‌کنم همیشه روزنامه نگار بودم. در سال ۳۸و ۳۹ هم معاون نخست‌وزیر جناب آقای دکتر اقبال بودم افتخار می‌کنم، آن دولت هم به موقع کار خود را کردند این مال قبل از آن موقع است و دولت دکتر اقبال هم اولین دولتی بود که نخستین لایحه تفریغ بودجه را به مجلس داد و هفته‌ی پیش ما تصویب کردیم و همان‌طور که عرض کردم با کمال سربلندی و افتخار از دو دولت دفاع کردم دولت اقبال و دولت هویدا (مسعودی- هر دوشان خدمتگذاران صدیق شاهنشاه هستند) و افتخار هم می‌کنم که با دو دولت مبارزه کردم دولت مصدق و دولت امینی بنابراین شما این را بدانید که ما هیچ پرده‌پوشی نداریم و از دولتی که دفاع می‌کنیم از روی کمال اعتقاد است این دولت در اجرای نیات شاهنشاه گام بر می‌دارد مملکت در زمان دولت هویدا به صورت فوق العاده پیش‌رفته و نیات شاهنشاه به خوبی اجرا شده (ایلخانی پور- اکثریت ملت ایران پشتیبان ایشان است) من متاسفانه می‌بینم که بعضی از دوستان می‌آیند وقتی ارقام موفقیت‌آمیز را می‌خوانند می‌گویند شانس است یعنی چه شانس است دولتی تشکیل شده از طبقه تحصیل کرده مملکت شب و روز فعالیت می‌کنند، زحمت می‌کشند، کار می‌کنند، توفیق پیدا می‌کنند خوب خیلی دولت‌های دیگر هم شانس داشتند ولی به این توفیق عظیم نرسیده‌اند پس چرا ما خودمان را گول بزنیم مملکت باید موفق شود فرق نمی‌کند هر کس توانست به این مملکت خدمت کند در اجرای نیات شاهنشاه خدمتگذاری صادق باشد مورد تأیید ما است (خانم تربیت- در تمام دوره مشروطیت هیچ دولتی موفق نشده که در دو دوره زمامداری بودجه‌اش را به سه برابر برساند) من هم سرکار خانم تربیت عرض کردم دولت در سال ۳۵ این بودجه را به مجلس داده و همان کس که این بودجه را به مجلس آورده و ادعا می‌کرد که چنین و چنان خواهد کرد به محض این که نخست‌وزیر شد ملکت را ورشکسته اعلام کرد لایحه بودجه ۱۵ میلیارد درآمد ۱۹ میلیارد هزینه و چهار میلیارد هم کسر داشت و الان بودجه بعد از ۱۵ سال ۳۲ برابر شده یعنی این دولت موفق شده سطح رقم درآمد مملکت را در مدت خدمت به جائی برساند که با یک رقم ۳۲ برابر مواجه هستیم اراده‌ی شاهنشاه در استیفای حقوق حقه ملت ایران موجب شده است که درآمد نفتی کشور ما و کشورهای عضو اوپک به سرعت اضافه شود اراده شاهنشاه موجب شده است که تمام کشورهای صاحب نفت و صاحب مواد خام در دنیا با یک وضع تازه‌ای روبرو بشوند این آن نهضتی است که در دنیا به وجود آمده و رهبر ملت ایران پیشگام و پیش قدم این کار بوده و ما به چنین شاهنشاهی درود می‌فرستیم (عباس میرزائی- خیلی عالی دفاع می‌کند- احسنت بر شما) خیلی متشکرم همه ما در این دوران انقلاب وظیفه داریم هم به خداوند بزرگ سوگندیم هم روزی که این‌جا آمدیم به قانون اساسی سوگند خورده‌ایم که حافظ حقوق ملت خودمان باشیم و از حقایق دفاع کنیم هر کس به این مملکت خدمت کرد باید تایید گردد و هر کس خواست عوام فریبی و کارشکنی بکند و در راه سرعت اصلاحات ملت به اصطلاح چوب لای چرخ‌ها بگذارد با او مبارزه بکنیم و بجنگیم اما کم کم خوب است که وارد تکنیک بودجه بشویم و ببینیم که این لایحه بوده جه ۴۸۱ میلیارد ریالی چه مزایائی دارد (عباس میرزائی- آقای رامبد تشریف آوردند) امروز به طوری که همه ما می‌دانیم بودجه از نظر علمی در دنیا فرق کرده عقاید علمای اقتصاد در مورد بودجه نویسی مختلف است سابقاً عده‌ای از علمای اقتصاد معتقد بودند بودجه سند دخل و خرج است ولی امروز بودجه برنامه سیاست مالی و اقتصادی و اجتماعی یک دولت است (صحیح است) مطلب این نیست که یک دولتی بیاید بگوید که من این قدر درآمد دارم و این قدر خرج دارم در بودجه حقایق زیادی است مسأله عدالت اجتماعی است برای این که در رقم مالیات مستقیم ما می‌بینیم افزایش درآمد خیلی سریع است یعنی چه؟ یعنی این که سیاست دولت این است که از طبقه مرفه و ثروتمند مالیات زیادتری بگیرد و از طرف دیگر این یعنی تامین عدالت اجتماعی در این مملکت اگر ما می‌بینیم سیاست دفاعی مملکت اولویت دارد و دولت به امر دفاع توجه خاصی کرده به خاطر این است که دولت می‌خواهد مملکت ما که از لحاظ سرعت و پیشرفت در دنیا نمونه است و مورد بغض و حسد خیلی حرف‌های دیگر هست از نظر آن‌هائی که نمی‌خواهند ملت ایران پیش برود دولت می‌خواهد وضعی ایران و وضع دفاعی مملکت آن چنان محکم باشد که هیچ کس به فکرش خطور نکند که می‌شود به این واحد جغرافیائی خدای نکرده تجاوز کرد. باید از نظر دفاعی آن چنان قوی باشیم قوی و محکم و پیروز که خوشبختانه هستیم تا بتوانیم این برنامه‌های وسیع عمرانی را در مملکت پیاده کنیم و بتوانیم قدم‌های سریع‌تر برداریم و ببینیم چرا در این لایحه به چه چیزهائی اولویت داده شده چرا توجه خاص به عمران روستاها شده و دوستان من، ما سال‌ها است در این‌جا صحبت می‌کنیم، سال‌هاست که راجع به عمران روستاها بحث می‌کنیم و دولت هویدا اولین دولت تاریخ مشروطیت ایران است که در برنامه عمران روستائی نهصد میلیون تومان به امر عمران روستائی اختصاص داد هیچ دولتی قبل از او به امر عمران روستا توجهی نداشت یکی از پدیده‌های انقلاب ایران نهضت وسیع عمران و آبادی در امر روستاها است که ۱۵ میلیون از طبقات ضعیف مردم ایران در روستاها به سر می‌برند این دولت برای اولین بار در لایحه برنامه چهارم نهصد میلیون تومان برای روستاها اختصاص داد و الان نیز در این بودجه اولویت روستاها در درجه اول است، در امر کشاورزی ما در این مملکت می‌دانیم که صنایع ما به سرعت عجیبی پیشرفته و یک نهضت وسیعی در امر صنعت از طرف بخش خصوصی و دولتی در مملکت هست که دولت می‌خواهد درآمد ملی کشور را بالا ببرد برای مردم کار تهیه کند بیکاری را از بین ببرد می‌خواهد مکانیزم اقتصاد کشور را تغییر بدهد و تبدیل کند به اقتصاد کشاورزی صنعتی (آفرین) در چنین مملکتی باید صنعت و کشاورزی با هم پیش برود سازمان ملل متحد و کارشناسان آن مطالعه کرده‌اند وضع درآمد را در پنجاه کشور، کشورهای کشاورزی و کشورهای صنعتی درآمد کشورهای صنعتی به سرعت بالا رفته و درآمد کشورهای کشاورزی به هیچ وجه سرعتی نداشته و دو درصد و سه درصد بیشتر نبوده یک عده از علمای اقتصاد و اجتماع این را می‌دانید به چه تعبیر کرده‌اند چون علمای اقتصاد مغرب زمین احساس کردند و دیدند که نمی‌شود بردگی را در دنیای امروز ادامه داد و بردگی از بین رفته این‌ها یک بردگی اقتصادی در دنیا به وجود آورده‌اند یعنی یک کشور کشاورزی پنبه تولید کند بفروشد مثلاً ۱۰ تومان به یک کشور استعماری و او آن پنبه را تبدیل به پارچه می‌کند می‌دهد متری ۸۰ تومان (جوانشیر- این تئوری همان استعماری است) یعنی ثمره کار هشت نفر داده شود به جای ثمره کار یک نفر و در حقیقت نیروی کار هفت نفر از آن کشور کشاورزی نصیب آن کشور صنعتی بشود این اسمش آن بردگی اقتصادی است که در مملکت ما برای همیشه این بردگی اقتصادی از بین رفته است. اگر در سال‌های اخیر دولت سعی کرده صنایع مملکت را پیش برود صنعتی شدن کشاورزی در این مملکت به وجود بیاید برای همین است که آن نیروی کار اضافی ما از میان نرود و آن نیروی کارگر ایرانی به استثمارگر داده نشود ما اگر یک مزرعه‌ای داریم باید در کنارش کارخانه پارچه بافی هم داشته باشیم تا بتوانیم از هر جهت به سرعت پیش برویم خوب دوستان من آمار دارم آمار را بیان می‌کنم خوب اگر ما دیدیم دولت در این زمینه کارش موفقیت آمیز بوده و موفقیت بزرگ به دست آورده صنعت مملکت را با این سرعت پیش برده و کشاورزی مملکت را در حد امکان، چون این‌جا گفته شد کارخانه دودکش دارد این طور نیست من خودم در کمیسیون برنامه بودم عده‌ای از دوستان ما آمده بودند در یک جا کارخانه قند می‌خواستند پولش هم بود مزرعه‌اش هم بود ولی دولت می‌گفت صنایع چغندر من به حداکثر رسیده و اگر بخواهیم صنعت قند را در آن منطقه توسعه بدهیم نمی‌شود کارخانه تعطیل می‌شود وقتی ملت ایران توانست احتیاجات مرفی خودش را از قند و شکر تأمین بکند دیگر احتیاج به تولید بیشتر از آن را ندارد هدف این است که ما بتوانیم احتیاجات را در داخل ممکلت تأمین کنیم و الا برای دولت خیلی ساده بوده ده کارخانه قند هم اجازه بدهد تاسیس بشود و بعد هم ورشکست بشوند یک عده‌ای می‌گفتند هدف ایجاد دودکش است نه هدف صنعت سالم برای رفاه مردم و برای کشاورزی مملکت و برای کشاورزی صنعتی مملکت است که کالای مورد احتیاج در داخل خود مملکت تهیه بشود (احسنت) یکی از مسائلی که ما لازم است به آن توجه بکنیم باید ببینیم دولت در مورد بودجه چه کرده افزایش رقم بودجه... این پولی که بنده عرض کردم دولت تنها برنامه‌اش این نیست که یک پولی به دست بیاورد و این پول را خرج کند و اسمش را بگذارد بودجه دولت بیشتر هدفش اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی است اقتصاد صحیح که یک برنامه‌ای دارد و دخل و خرجش هم یک برنامه‌ای دارد یک نکته‌ای را آقای هویدا به شخص شما باید تبریک بگویم موقعی که شما نخست‌وزیر شدید از بودجه درآمد نفت ۵۵% به کار عمرانی اختصاص داده شده بود ولی شما همت کردید و توفیق هم پیدا کردید امروز ۸۰ درصد درآمد نفت به کار عمرانی اختصاص داده شد آرزوی ما این است که شما موفق بشوید روزی تمام درآمد نفت را به کار عمرانی اختصاص بدهید آن روز، روز بزرگی برای ملت ایران است که ما توانستیم آن چه از منابع طبیعی مملکت به دست می‌آوریم صرف کار عمرانی بکنیم این‌جا صحبت از تلف شدن سرمایه بود، سرمایه تلف نمی‌شود اگر شما پول نفت را گرفتید راه ساختید، کارخانه ساختید این‌ها برای مملکت سرمایه است، خود ذوب آهن برای مملکت درآمد دارد، پتروشیمی‌درآمد دارد خوشبختانه برای اطلاع آن دسته از دوستانم ارقامی را می‌خوانم ای کاش کتابی بود آورده بودم و می‌دیدید کشور ما از نظر منابع نفتی چه قدر غنی است جناب رامبد می‌دانند بنده هم می‌دانم هر دو آن کتاب را خوانده‌ایم ما جزو آن ممالکی هستیم که خوشبختانه منابع طبیعی ما غنی است به خصوص منابع نفتی مان ولی این غنی بودن منابع نفتی ما موجب نخواهد شد که ما در این کار تبذیر کنیم من تا آن جائی که خبر دارد در هیئت دولت برای این که بودجه وزارت‌خانه با بودن هزاران اولویت مقداری اضافه شود در این مورد بحث‌ها و مطالعات زیادی است صورت می‌گیرد و تا جهات مختلف آن و ضرورت آن مسلم نشود این جناب نخست‌وزیر با افزایش بودجه آن وزارت‌خانه موافقت نمی‌کنند و همان‌طور که در کمیسیون بودجه گفته شد خیلی از وزارت‌خانه‌ها دلشان می‌خواهد که بودجه‌شان اضافه شود ولی نمی‌شود چون هدف این است که بیشتر به عمران مملکت بپردازند و خرج کنند و کمتر صرف امور جاری بشود هزینه جاری مملکت از مالیات مستقیم و غیر مستقیم و سایر منابع دیگر تامین نبود ما اگر بتوانیم درآمد نفت را صرفا به کار عمرانی اختصاص بدهیم باز یکی دیگر از بزرگترین موفقیت‌های دولت است که من آرزو می‌کنم این موفقیت نصیب دولت هویدا بشود (انشاء‌الله) اما ببینیم افزایش چه بوده در همین بودجه کلاً نسبت به سال چهل و نه (۴۹) ۶۲ /۲۲ درصد افزایش داشته بودجه عادی ۳۰ درصد بودجه عمرانی ۲۳ درصد مالیات مستقیم ۲۰ درصد غیر مستقیم ۳ /۲۱ درصد نفت ۳۴ درصد درآمد متفرقه ۳۱ درصد یک مطلبی را خدمتتان عرض می‌کنم می‌دانیم که در همه ممالک اعتقاد هست که باید مالیات مستقیم اضافه شود و غیر مستقیم کم شود این مالیات غیر مستقیم که ما وصول می‌کنیم مقداری درآمد گمرک است و مقداری وصول از نفت و بنزین است یک مقدار هم ممکن است مالیات غیر مستقیمی باشد که هدف اقتصاددانان است رقم آن مالیات غیر مستقیمی که به مصرف کننده تحمیل می‌شود در این بودجه خیلی کم است اسم این ارقام وصولی را بنده به موقع توضیح عرض می‌کنم و در آن مالیات مستقیم آورده‌اند ولی مالیات مستقیم که مستقیماً طبقه پردرآمد و طبقه پر منفعت را هدف قرار می‌دهد آن مالیاتی است که هدف توسعه اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی است که خوشبختانه با سرعت فوق‌العاده‌ای ما می‌بینیم بالا می‌رود اما ببینیم این ۴۸۱ میلیارد چه‌طور تقسیم شده است در سابق اساساً مسئله عمران به هیچ وجه در بودجه‌ها مطرح نبود رقم اصلی وصولی بود و رقمی‌هم بابت پرداخت بود و مقداری کسر، حقوق و مزایا و پرداخت‌ها... در بودجه سال پنجاه، از ۴۸۱ میلیارد، ۱۸۲ میلیارد به کارهای عمرانی اختصاص داده شد در مورد امور عمومی این افزایش از ۲۸ درصد به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده در امور اقتصادی از ۱۰ به ۱۲۳ درصد افزایش پیدا کرده در امور اجتماعی از ۵۵ درصد به ۶۶ درصد و در امور دفاع از ۵۸ درصد به ۷۷ درصد این‌جا صحبت از آموزش و پرورش می‌بینم که ۳۰ میلیارد و عمران شهر و روستا ۵ میلیارد و بیمه اجتماعی و بازنشستگی ۱۰ میلیارد رفاه اجتماعی ۳ میلیارد، کشاورزی ۱۶ میلیارد، تامین آب ۱۲ میلیارد تامین برق ۱۵ میلیارد، صنایع ۲۰ میلیارد، نفت و گاز ۱۴ میلیارد ارتباطات ۲۷ میلیارد، مخابرات ۱۷ میلیارد ما اگر لابه لای این ارقام را که این‌جا هست بشکافیم می‌بینیم رقم هزینه برای کارهای اداری آن چیزی که در دستگاه‌ها از بین می‌رود نسبت به آن رقمی که صرف کارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود نسبتا کم است. این آن برنامه که موفقیت دولت است که توانسته از این مبلغ وصولی خودش ۱۸۲ میلیارد صرف کارهای عمرانی بکند من یادم می‌آید وقتی لایحه برنامه این‌جا مطرح بود و دولت رقم ۸۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی را این‌جا مطرح کرده بود ه ۴۸۰ میلیارد سرمایه‌گذاری بخش عمومی‌و دولت بود در روزنامه‌های خارجی می‌دیدیم که می‌گفتند این برنامه، برنامه‌ای جاه طلبانه است و اصلاً این برنامه قابل اجرا نیست مگر امکان دارد که دولت بتواند در ظرف ۸ سال ۴۸۰ میلیارد صرف کار عمانی بکند؟ بنده افتخار دارم که آن‌روز از آن لایحه برنامه در این ساحت مقدس مجلس دفاع کردم حالا ببینیم که این برنامه که به نظر خیلی‌ها، آن‌ها که از مطلعین جهانی به حساب می‌آیند و خیلی از کسان دیگر در داخل مملکت ما جاه طلبانه بود حالا به کجا رسیده است و این کاری که انجام شده واقعا غیر قابل تصور است و ما چون در متن کار هستیم توجه نداریم که آن ۴۸۰ میلیارد را به این صورت می‌خواستند تقسیم بکنند سال ۴۷- ۷۸ میلیارد سال ۴۸- ۸۷ میلیارد سال ۴۹ ۹۶ میلیارد، سال ۵۰- ۱۰۵ میلیارد، سال ۵۱-۱۱۴ میلیارد ولی رقمی که امروز دولت آورده و می‌خواهید خرج کند ۱۸۲ میلیارد است یعنی برای سال آینده آن برنامه‌ای که عده‌ای معتقد بودند جاه‌طلبانه و غیر قابل اجراست، نه تنها دولت توفیق آن را پیدا کرده که به آن حد برسد بلکه امروز رقم از ۱۰۵ میلیارد به ۱۸۲ میلیارد رسیده و این موفقیت و رقم عظیمی‌است که در بودجه مملکت چشم گیر است و افتخارآمیز است ممکن است در یک وزارت‌خانه این حقوق کسی، ماشین کسی از این اشکالاتی که هست پیش آید خودمان هم با آن سر و کار داریم و از این قبیل اشتباهات بکنیم ولی این‌ها در مقابل این ارقام درستش افتخارآمیز نه تنها قابل اغماض است بکله اصلاً قابل طرح و بحث نیست (صحیح است) ما باید دولتمان را یاری کنیم، تأیید کنیم که در این برنامه‌ها توفیق پیدا کند که به جای ۱۰۵ میلیاردی که باید در سال ۵۰ در امور عمرانی خرج کند و قانون آن تصویب شده است و در همین مجلس امروز این دولت آمده با کمال سربلندی می‌گوید که در اثر اراده شاهنشاه توفیقی که در امر نفت به دست آمده و در اثر برنامه اهالی انقلابی که زیربنای اجتماع ما را محکم‌تر کرده است من امروز قادرم ۱۸۲ میلیارد ریال در امور عمرانی خرج بکنم و این توفیق را به دولت هویدا باید تبریک گفت (سحیح است- احسنت) که در سال ۵۱ رقم پیش بینیم ۱۱۴ میلیارد با این سرعت و پیشرفتی که هست انشاءالله خیال می‌کنم که از رقم ۲۰۰ میلیارد هم بیشتر بشود. این‌جا مقایسه دیگری دارم چون من سعی دارم عرایضم را با اعداد و رقم بگویم که مستند باشد. برنامه عمرانی ۷ ساله اول در سال ۲۷ تصویب شده رقمی که می‌خواستند خرج بکنند و قانونش تصویب شده جمعاً در ۷ سال ۲۶ میلیارد ریال بوده اما در مدت ۷ سال دوره برنامه اول ۶ میلیارد عمران ریال خرج عمران شده یعنی از سال ۲۷ تا حالا حساب کنید در سال ۲۷ کمتر از یک میلیارد ریال در سال صرف کار می‌شده در سال (۵۰) ۱۸۲ میلیارد میلیارد چون ۶ میلیارد که به ۷ سال تقسیم بشود از یک میلیارد هم کمتر می‌شود بنابراین حالا ۲۰۰ برابر اضافه شده یعنیدر مملکت اگر در سال ۲۷ دولتی می‌آمد این‌جا می‌گفت یک میلیارد می‌خواهد خرج عمران بکنم امروز دولت حزبی ما دولت حزبی ایران نوین دولت حزب پاسدار انقلاب می‌گوید دولتی که در سال ۲۷ کمتر از یک میلیارد صرف کار عمانش بوده من می‌خواهم در سال (۵۰) ۱۸۲ میلیارد خرج عمران بکنم این آفرین و تحسین ندارد؟ ما به شما تبریک می‌گوئیم آقای هویدا (صحیح است) حالا به قول معروف یک حاشیه‌ای هم این‌جا دارد که آن روز به علت وضع ناامنی که به وجود آورده بودند تشنج و ناراحتی خیانت‌پیشگان بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری هم نبود در برنامه ی چهارم دولت برنامه داد که و ۳۳۰ میلیارد هم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری بکند که طبق آمار و اعدادی که وجود دارد ۳۳۰ میلیارد زیادتر شده یعنی اگر ما این رقم را بخواهیم در نظر بگیریم من آماری ندارم شاید آقای هزاره داشته باشند اگر در مقیاس سال ۲۷ و سال ۵۰ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی‌را با هم مقایسه کنید من خیال می‌کنم سیصد برابر شده است این کار در مملکت ما دنبال کارهای عظیم شاهنشاه است که اراده فرمودند درآمد نفتی ما در ظرف ۵ سال ۳۶۰۰ میلیون دلار اضافه شود. روزگاری می‌گفتند اقتصاد بدون نفت می‌گفتند این پول‌ها را ما نگیریم و دیگران بگیرند و در بانک‌های خارج بلوکه بکنند و آن کشورها بهره‌برداری کنند، ملت ایران بیمارستان‌هایش معطل شود و به مردم پول دو مرتبه آجر بدهند اما دولت و این حزب آمده می‌گوید من در اجرای نیات شاهنشاه تلاش می‌کنم و درآمد را هر منبعی هست بالا می‌برم این آن جائی است که مردم ایران به دولتی که اجرای نیت شاهنشاه توفیق پیدا کرده تبریک می‌گویند و کمک می‌کنند و ما می‌بینیم (جوانشیر- چون مطلب شکستن طلسم شوم مبادلات بین‌المللی به دست دولت ما در کنفرانس اوپک عملی شد از نظر اهمیت آن را هم بفرمائید) بنده هنوز عرایضم شروع نشده است این‌ها همه مقدمه است من هنوز در صفحه اول یادداشت‌هایم هستم (عباس میرزائی- این هنوز از نتایج سحر نطق آقای دکتر الموتی است، منتظر باشید تا صبح دولت بدمد البته جناب آقای هویدا بعد تشریف می‌آورند و دیگر تکمیل می‌شود) فرمایش جناب آقای جوانشیر واقعاً صحیح است واقعا این اقدام یک پیروزی شگفتی بود در مصاحبه اخیر اعلی حضرت که افتخار شرفیابی داشتم و روزنامه‌نگاران خارجی هم بودند وقتی شاهنشاه با آن قاطعیت و با آن صراحت و با آن رشادت و با آن ارقام و اعداد صحبت می‌فرمودند این بیان شاهنشاه که متکی به تمام مردم ایران است دنیا را تکان داد دنیا فهمید که امروز نمی‌شود با کشورهائی مثل ایران که از یک رهبری صحیح برخوردار است شوخی کرد بعضی‌ها در گذشته دیدیم ما روزنامه نگاران زیاد سر و کارداشتیم توی روزنامه‌ها می‌گفتند کمپانی‌ها دولت می‌برند، دولت می‌آورند، مجلس می‌برند، مجلس‌می‌آورند، و از این حرف‌ها که دنیا روی انگشتان خداوندان نفت می‌گردد اما شاهنشاه ما اقدام فرمودند و این طلسم را برای همیشه شکستند دیگر تمام شده شرکت‌های نفتی اگر خوب کار بکنند و با عدالت بهره‌برداری کنند می‌توانند از این منافع بهره‌برداری کنند ولی اگر خوب کار نکنند نمی‌توانند به سیستم استثماری و تجاوز به حقوق ملت‌ها ادام دهند اما مطلبی که آقای جوانشیر اشاره و یادآوری کردند این نکته استکه این نه تنها موجب شد که کشورهای صاحب نفت خلیج فارس و سایر کشورهای اوپک به حقوق حقه خودشان برسند امروز در روابط بین کشورهای دارنده مواد اولیه و شرکت‌های خریدار و صنعتی یک رابطه جدیدی به وجود آمده در دنیای صنعت و اقتصاد مبداء یک تحول مهمی‌در دنیا خواهد بود یعنی از امروز به بعد تمام مواد اولیه بایستی براساس تز شاهنشاه در دنیا عرضه بشود و خواهد شد و دنیا از این فکر شاهنشاه ما میلیاردها بهره‌برداری خواهد کرد و از نظر اجتماعی مطلب بسیار مهم است که ثابت شد در مشرق زمین اراده‌ها آن چنان قوی و استوار است که هر نیروئی از هر کجای دنیا بیاید در این سرزمین نمی‌تواند حاکمیت داشته باشد. اراده شاهنشاه و رهبرانی مانند شاهنشاه حاکم بر سرنوشت ملل آزاد جهان است که خواستار حقوق اجتماعی خودشان هستند (احسنت) (جوانشیر- ناقوس مرگ مبادلات استعماری بود) خوب، آقای جوانشیر خوشبختانه دیدیم که شاهنشاه ما اراده فرمودند تمام افراد صاحب فکر و اندیشه و آن‌هائی که مدت‌های مدید فکر می‌کردند روزی می‌شود این طلسم را شکست این افسانه تمام شد و امروز الحمدالله همه زنده‌ایم و شاهدیم و می‌بینیم که این طلسم شکست و این خداوندان نفت و این کارتل‌ها و این تراست‌ها و این غول‌هائی که در دنیا برای چپاول حقوق حقه ملت‌های در حال توسعه تشکیل شده بود مضمحل شدند و کشورهای صاحب مواد اصلی توفیق عظیمی پیدا کردند این برای ما اگر در گذشته رویا بود امروز به چشم خود می‌بینیم و به شاهنشاه بزرگمان تبریک می‌گوئیم به همه آزادگان جهان واقعا باید تبریک گفت اما ببینیم که تغییرات بودجه در طی این چند سال چه جور بوده بنده تمام ارقام را دارم در سال ۴۳-۸ /۱۴۵ میلیارد در سال ۵۰- ۴۸۱ میلیارد شده و سالیانه ۴ /۱۸ درصد افزایش داشته است بودجه عادی ۵ /۵۵ میلیارد بوده در سال ۵۰ شده ۱۷۴ میلیارد که سالیانه ۴ /۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است بودجه عمرانی در سال ۴۳ یعنی همان سال ۶ /۴۰ میلیارد بود در سال ۵۰ شده ۱۸۲ میلیارد. افزایش سالیانه می‌شود ۲۵ درصد ملاحظه بفرمائید ما در هر کجا که به رقم می‌رسیم توجه دولت به این معطوف بوده که رقم بودجه عمرانی را بالا ببرد پولی که صرف سرمایه‌گذاری واقعی در این مملکت شده و پولی که مردم ایران را از توسعه و پیشرفت بیشتری بهره‌مند می‌کند. موسسات انتفاعی در سال (۴۳) ۷ /۴۹ میلیارد بوده در سال (۵۰) ۱۲۵ میلیارد شده که سالیانه ۱۲ درصد رشد آن می‌شود اما خوب، ببینیم که واقعاً در این لایحه چگونه اولویت داده شده و به چه ارقامی‌و به چه کارهائی، عمران روستاها که ذکر خیرش زیاد بود دوستان اقلیت ما خیلی اظهار لطف فرمودند خیلی متشکریم خود شما می‌دانید که ما مدت‌ها است دنبال کار عمران روستاها هستیم و دلمان می‌خواهد این طبقه‌ای که در اثر لطف و عنایت شاهنشاه از قید و بند زندگی قرون وسطائی پیشین آزاد شدند و زندگی تازه‌ای را شروع می‌کنند و در زیر بار آثار شوم فئودالیسم که هنوز سایه‌هایش را در دهات می‌بینیم و از گذشته به یادمان می‌آید برای همیشه محو و نابود شود در گذشته در این روستاها یک مدرسه نبود یک درمان گاه نبود (مسعودی- یک قرص آسپرین نبود) یک قرص آسپرین نبود ولی امروز ما می‌بینیم در این روستاها سپاهیان بهداشت، دانش، ترویج و آبادانی هستند باور بفرمائید بعضی مواقع که من به میان روستائیان می‌روم بعضی از این‌ها می‌گویند که آیا واقعاً ما خواب نیستیم؟ مگر می‌شد ای خوانین، این ارباب‌ها و فئودال‌ها و این‌ها را که مالک بودند و وجود داشتند در این مملکت از دهات بیرون کرد و زارع صاحب ملک خودش بشود امروز را زارع رویا می‌دانست ولی وقتی می‌بنید به همت و اراده شاهنشاه خان رفت ارباب رفت امروز صدی آزادی در تمام دهات بلند است سپاهیان انقلاب برای نجات این زارعین ما کوشش می‌کنند این‌جاست که می‌بینیم ۱۵ میلیون ملت ما در دهات و روستاها هستند و به حقوق حقه انسانی خودشان رسیدند خیلی از خوانین هم بودند که چوب لای چرخ می‌گذاشتند گاهی مستقیم و غیر مستقیم ولی اراده شاهنشاه نیرومندتر از آن بود که این حوادث و هم بستگی ارتجاع سیاه و سرخ بتوانند در آن اراده استوار خللی وارد بیاورند ما می‌بینیم که دهقان ایرانی آزاد شده و صاحب ملک خودش هست و زندگی آزاد خود را شروع کرده و روز به رز هم از برکت انقلاب سفید ایران بهره‌مند می‌شود این عمران روستا سابقا نبود ولی حالا اعتباراتی اختصاص داده شد ولی هر چه آقای هویدا بیشتر به روستاها توجه کند ما بیشتر متشکریم برای سال ۱۳۵۰ اعتبارات عمرانی روستائی ۱۴۳ درصد اضافه شده و رقم قابل توجهی است که نهضت عمرانی وسیع‌تری به‌وجود می‌آورد عمران ناحیه‌ای ۷۳ درصد اضافه شده وقتی ۷۳ درصد برای عمران ناحیه اختصاص داده می‌شود این باعث می‌شود قطب‌های کشاورزی با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند. آموزش و پرورش در برنامه عمرانی ۶۴ درصد اضافه شده قبل از انقلاب امر آموزش و پرورش در سطح عقب مانده‌ای بود ولی امروز با وجود سپاهیان دانش که تعدادشان زیاد است زارع ایرانی توانسته است از نعمت سواد بهره‌مند شده مثل همه افراد ملیت ایران ترقی کند و امروز بین روستائیان با یک شهری فرقی نیست مسئله لیاقت پیش می‌آید بلکه در بعضی روستاها موجبات تعلیم فراهم‌تر از شهرها است می‌توانند مجانا استفاده کنند امر درمان و بهداشت ۵۹ درصد اعتبارش اضافه شده فرهنگ و هنر ۹۴ درصد اعتبارات راه‌های روستائی سیصد درصد ما واقعاً از شما آقای هویدا متشکریم همیشه در مجلس و در کمیسیون برنامه صحبت شده دوستان ما به امر راه‌های فرعی واقعا توجه دارند چون حوزه‌های انتخابیه ما احتیاج زیادی به راه‌های فرعی دارند نمایندگان دوره انقلاب به درد دل خواسته‌های منطقی مردم می‌رسند و بزرگ‌ترین خواسته روستائیان این مملکت راه‌های روستائی است که خوشبختانه ۳۰۰ درصد اعتبارش اضافه شده راجع به مسکن این‌جا صحبت شد امر مسکن در این کشور ضروری و حیاتی است البته به مسکن می‌رسیم و خوشبختانه اعتبارات مسکن ۷۰ درصد اضافه شده یکی از چیزهائی که در مملکت ما ضروری است آموزش حرفه‌ای است ما امروز با این صنایع پیشرفته که در مملکت به‌وجود آمده با این نهضت وسیع صنعتی احتیاج به افراد فنی داریم شاید آن اندازه که به افراد فنی احتیاج داریم به مهندس احتیاج نباشد در مملکت کارگر به قدر کافی هست، مهندس هم در سطح بالاست استعداد هم هست ولی آن طبقه‌ای که در مملکت ما کم است طبقه‌ای است که باید آموزش حرفه‌ای ببیند تا چرخ‌های صنایع مملکت را به حرکت درآورد واقعاً از این که ۲۷۰ درصد اعتبارات این بخش اضافه شده و یک قدم برجسته است تشکر می‌کم اما در فرمایشات آقای نخست‌وزیر دیدم به چهار تعادل در بودجه اشاره شده این مطلب خیلی مهم است چون خاطره این که فکر می‌کردند بودجه یک سند دخل و خرج است گذشته حالا مسائل ظریف و حساس از نظر علمی که در سطح مملکت اثر زیاد دارد باید در بودجه مورد بحث قرار گیرد این چهار تعادلی که در این بودجه انعکاس دارد یکی از هدف‌های بودجه است و آن تعادل میان تولید و مصرف است به علت نهضت‌های وسیع صنعتی و کشاورزی سطح تولید خوشبختانه بالا رفته مصرف هم به مناسبت افزایش درآمد سرانه در شهرها و روستاها بالا رفته و به آن مرحله رسیده‌ایم ک دولت باید مراقبت کند بین مقدار تولید و مصرف یک تعادل به وجود بیاورد برای این که بتواند هم احتیاج مصرف کننده را به صورت صحیح با نرخ عادلانه تأمین کند و هم به آن بصورت نباشد که مواد تولیدی بیش از ظرفیت جذب کشور باشد این تعادل از آن تعادل‌هائی است که در پیشرفت وضع اقتصادی و حفظ وضع اجتماعی بسیار مهم است و در این لایحه بودجه مورد توجه آقای نخست‌وزیر قرار گرفته یک تعادل دیگر بین عرضه و تقاضای نیروی کار است در این مملکت به علت آن برنامه بسیار مهمی که شاهنشاه اشاره فرمودند که ما باید به تدریج سعی کنیم نیروی کار از دهات و روستاها از مناطق کشاورزی به سوی مناطق صنعتی جذب شود و این رابطه هفتاد و پنج و بیست و پنج در کشاورزی و صنعت بادی در آیند به عکس باشد و ۷۵ درصد از نیروی کار ما در صنعت باشد امروز در روستاها مقدار زیادی از نیروهای کار مردم به هدر می‌رود و یک روستائی در سال ۳ ماه کار می‌کند اگر دولت موفق شود با برنامه‌ریزی صحیحی که دارد این تعادل را در سیاست عرضه و تقاضای کار به‌وجود بیاورد واقعاً یک قدم مهمی برداشته است یکی هم تعادل از جهت ارز مملکت است که به علت واردات زیاد که ۹۰ درصد واردات ما کالاهای صنعتی و مواد خام است به عکس گذشته که مواد مصرفی بود این ۹۰ درصد برای توسعه صنعت وارد می‌شود و برای رشد سریع اقتصادی ما لازم بود ممکن است موجب شود که مقدار واردات زیادتر از صادرات و توانائی ارزی مملکت شود ولی موجب خواهد شد که مملکت ما به مقدار توانائی ارزی خود عمل کند که همیشه تعادل برقرار باشد و سیاست ارزی مملکت ما را محکم کند و تعادل دیگر تعادل قیمت‌هاست که همه اطلاع دارید. یکی از اقدامات برجسته دولت تأمین رفاه کارمندان است و باید به دولت تبریک گفت که اقدام وسیعی برای کارمندان کرده این تبصره‌هائی که در بودجه هست برای اجرای مرحله اول قانون استخدام ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده برای یک مرحله ترفیع ۱۵۰ میلیون تومان – ده میلیون تومان برای اشتباه محاسبه منظور شده ده میلیون تومان بازنشستگی ده درصد کارمندان و مستخدمین جزء، ده درصد به حقوق مستمری مستخدمین پایه اداری سابق ۱۰ درصد به گروهی از کارمندان بازنشسته که واقعاً وقتی در دستگاه دولت بودند خدمت کرده‌اند حالا که رفته‌اند دولت توجه کرد و ده درصد به حقوق بازنشستگی آن‌ها اضافه کرده‌ای در وضع رفاه آن‌ها خیلی موثر است و اقدام خوبی بود که این طبقه ضعیف مملکت که کارمندان بازنشسته باشند و واقعاً به هیچ کجا دسترسی نداشتند توانستند از این ده درصد افزایش حقوق بازنشستگی استفاده کنند یا آن مستخدم جزء این‌ها یک قدمی‌است به نفع کارمندان یک نکته‌ای را این‌جا اشاره کرده بودم که تناسب نیروی کار در روستاها و شهر ۷۵ و بیست و پنج بود یکی از دوستان یادداشتی فرستاده که ۳۸ درصد و ۶۲ درصد است به هر صورت همان‌طور که زمان می‌گذرد این نسبت‌ها فرق می‌کند آن هفتاد و پنج و ۲۵ مال دو سال پیش بود و من خوشوقتم که این طور است و این یادداشت برای من امیدوار کننده‌تر است گویا آقای مهندس گلسرخی فرستاده‌اند خیلی متشکرم حالا مسلماً با توسعه صنعت در مملکت که درآمد عمده مملکت نفت است اگر اراده شاهنشاه ما بر این تعلق گرفت که درآمد نفتی ما به این سرعت بالا برود این یکی از پیروزی‌های درخشان عصر حاضر است و موجب شده که دولت بتواند در سال آیند یک رقم ۱۸۰۰ میلیون دلاری داشته باشد بدیهی است یک دولت خدمتگذار و واقع‌بین که برنامه داشته باشد با نقشه و برنامه سعی می‌کند که تمام منابع مالیش را تقویت بشود و از آن منبعی که امکان افزایش درآمد زیاد دارد تلاش بکند نه این تنها صادرات زیره زیادتر بشود آن شاید حداکثر مثلاً به ۱۰ میلیون دلار برسد ولی این یک منبعی است که ظرف ۵ سال می‌شود یک رقم ۳۶۰۰ میلیون دلار به دست آورد حالا علاوه از نفت ما می‌بینیم مالیات مستقیم که در چند سال اخیر زیاد شده و از ۴۹ تا ۵۵ میلیارد اضافه شده است یعنی از ۲۵ میلیارد به ۳۰ میلیارد افزایش یافته دولت سعی می‌کند با وصول مالیات از طبقه پردرآمد آنهائی که از موهبت این مملکت استفاده می‌کنند از امنیت این مملکت استفاده می‌کنند از سرمایه‌گذاری این مملکت استفاده می‌کنند مالیات بگیرد دولت با کمال رشادت و صحت عمل دستگاه‌ها را مورد هدف قرارداده و امروز ما می‌بینیم با چه سرعتی مالیات مستقیم در مملکت ما زیاد می‌شود ۲۵ میلیارد بوده الان رسیده به ۳۰ میلیارد یعنی دولت توفیق پیدا کرده ظرف یک سال پنج میلیارد اضافه بکند این ارقام جالب توجهی است من چندین بار این رقم‌ها را بررسی می‌کنیم که شاید اشتباه شده باشد برای این که در سال ۴۱ مالیات مستقیم ۵ میلیارد بوده و در سال (۵۰) سی میلیارد شده و این فوق‌العاده درخشان است که دولت توفیق پیدا کرده از طبقه ثروتمند به این سرعت مالیات بگیرد گسترش عدالت اجتماعی هم همین است تنها هدف این نیست که دولت پولی بگیرد البته یکی از برنامه‌ها این هست ولی هدف‌های اجتماعی هم دارد که طبقه پردرآمد پردرآمدتر نشود این پول را می‌گیرد خرج مملکت می‌کند صرف طبقه ضعیف مملکت می‌کند که عدالت اجتماعی در مملکت مستقر شود و این سیاستی است که دولت در اجرای رفاه عمومی و استقرار عدالت اجتماعی در کشور اجرا می‌کند مالیات غیر مستقیم در سال ۵۰ به ۵۵ میلیارد می‌رسد ۹ میلیارد از نفت و بنزین نفت و گاز سوخت هواپیما و نفت کوره است از الکل و نوشابه‌های الکلی ۸۵۰ /۱ میلیارد است و بنده خواستم بگویم علیت این که ارقام مالیات غیر مستقیم را به تفکیک می‌خوانم از این جهت است که همه ما بدانیم این مالیات آن مالیات غیر مستقیمی‌نیست که به طبقه ضعیف مملکت تحمیل شود بلکه از طبقه‌ای گرفته می‌شود که مرفه هستند اگر مالیات نفت و بنزین است از طبقه اتومبیل دار گرفته می‌شود اگر مالیات گذرنامه است از طبقه مرفه است که می‌رود اروپا این ارقامی است که فوق‌العاده با ارزش است و نشان می‌دهد دولت از همه جهات سعی می‌کند درآمدش را بالا ببرد در همین کتابچه‌هائی که جناب آقای نخست‌وزیر به ساحت مقدس مجلس شورای ملی دادند و در نطق خودشان مشخصات بودجه را این طور مورد اشاره قرار داده‌اند در این چهار بخشی که در بودجه است به نیازهای فوری و ضروری جامعه توجه شده و پایه‌های بسیار محکم و صحیح و استواری در آن به وجود آمده و نخواسته تنها لایحه بودجه یک دخل و خرج باشد و بگوید متعادل است نه در عین حال که به نیازهای جامعه توجه کرده از تعادل برخوردار است یعنی یک بودجه متعادل با توجه به این مشخصات در اجرای برنامه‌های عمرانی هدف‌های آتی کشور در نظر گرفته شده عمران مملکت بستگی به امروز ندارد. شاهنشاه معظم ما در جلسه سازمان برنامه‌اشاره فرمودند که به برنامه ۲۲ سال آینده مملکت توجه شده این نشان می‌دهد این مملکت ممکن نیست فقط برای امروز فکر کند برای ۲۲ سال بعد خودش فکر می‌کند به آن درجه از پیشرفت رسیده‌ایم که برای ۲۲ سال آینده برنامه تهیه بکنیم و فکر کنیم (یکی از نمایندگان- نسل آینده همه به این دولت درود می‌فرستد) تحول بنیادی و تحکم زیربنای اقتصادی رعایت گردیده و خلی کارها در این برنامه که می‌تواند زیر سازی اقتصادی هر مملکتی را آماده بکند وقتی راه ساخته شده زارع می‌تواند کالایش را بیاورد به بازار برساند این کارها زیربنائی است که مملکت را برای کار صحیح و سریع آماده می‌کند مطلب مهم‌دیگر که موجبات ردش سریع اقتصادی را فراهم می‌کند این رشد سریع اقتصادی ماست که در دنیا مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یک رشد استثنائی شناخته شده این رشد خوشبختانه به صورت صحیح و سریع پیش می‌رود و از نظر اقتصاد و اجتماعی موجب افتخار و سربلندی ملت ایران شده است (صحیح است) (مسعودی- کارشناسان خارجی آمدند مطالعه کردند باور نمی‌کردند) یک مطلب این‌جاست که می‌خواهم که وقتی ما می‌بینیم دولت هویدا دولت خوش حسابی هم هست در لایحه بودجه بعضی از موسسات دولتی وقتی پول قرض می‌گیرند واقعا در گذشته می‌دیدیم که قصد پس دادن ندارند در برنامه‌های گذشته می‌دیدیم که منعکس بود بانک مرکزی این قدر طلبکار است فلان بانک این قدر طلبکار است هر وقت به دولت می‌گفتند چه‌طور شد می‌گفت باک مرکزی از خودمان است و خودشان را مکلف نمی‌دانستند که بدهی خود را بدهند ولی در این ارقام بودجه من دیدم که دولت سعی کرده تا آن جا امکان دارد وام‌هایش را پرداخت کند (مسعودی- پرداخت‌های خارجی هم همین طور) عرض کردم داخلی و خارجی (یک نفر از نمایندگان- اشتباه محاسبه را هم می‌دهد) اشتباه محاسبه هم یکی ازهان قرض‌ها است که این دولت توجه کرده این اشتباه محاسبه سال‌ها مورد مطالبه کارمندان بود از دیوان کشور حکم گرفتند و ولت هویدا به آن توجه کرد در سایه خوش حسابی دولت هویدا اشتباه محاسبه ی کارمندان به یک جائی رسید (قاضی زاده- و طلسم اشتباه محاسبه شکسته شد) عرض کردم جزو همان خوش حسابی دولت است در سال ۱۳۵۰ صدو نوزده میلیون تومان بهره و کارمزد و سایر هزینه‌ها وام‌ها پرداخت می‌شود وام داخلی ۸ /۲۳ میلیارد وام خارجی ۲ /۱۱ میلیارد و دیون وزارت‌خانه‌ها و موسسات ۶۳۴ میلیون دیون متفرقه ۲۸۰ میلیون این‌جا چون مسئله وام مطرح شد بنده باید بار دیگر به این نکته اشاره کنم مسئله وام که عرض می‌کنم مجلس بعد از انقلاب این طلسم را شکست در گذشته از می‌ترسیدند چون سابقه بدنی داشتیم یک دولت خارجی می‌آمد به مملکت وام می‌داد و گمرکات را گرو می‌گرفت و این سابقه بد در تاریخ ما هست وقتی یک مملکتی دست به کار عمران وسیع بزند علاوه از منابع درآمدهای خوشد که اشاره کردم چون این مملکت به سرع پیش می‌رود و سعی می‌کند تا آن حد که امکان دارد اولاً از درآمد خودش کارهای عمرانی بکند و اگر کافی نبود بر آن برنامه‌های وسیع مقداری از قرضه‌های داخلی و اگر نشد مقداری از وام و اعتبار خارجی کسب کند این وام و اعتبار خارجی در برنامه چهارم ۱۵۰ میلیون دلار پیش بینی شده این با گذشته خیلی فرق دارد امروز دولت این وام را می‌گیرد با بهره کمی صرف کار تولیدی می‌کند از این کار ظرف پنج سال یک درآمد سرشاری خواهد داشت که اصل و فرع وام را در مدت کوتاهی می‌پردازد بنده می‌دیدیم وقتی لایحه وام مطرح می‌شد خیلی از دوستان ما به حساب سابق که آن خاطره‌ها را در تاریخ ایران می‌دیدند با وام مخالف بودند ما توضیح دادیم که خوش وقت هستیم می‌بینیم ایران یکی از کشورهائی است که در دنیا رویش حساب می‌کنند (صحیح است) به ایران اعتبار می‌دهند یک کشور خوش حسابی است امروز دولت آمده هر نوع بدهی داخلی و خارجی را که موعدش فرا رسیده پرداخت می‌کند علاوه بر این که توانستیم آن نهضت عمرانی خودمان را توسعه بدهیم از درآمد نفت و سایر درآمدها کار عمرانی را انجام بدهیم از محل وام هم مبلغی گرفتیم به موقع پرداخت می‌کنیم باید توجه کرد آن بهره‌ای که پرداخت می‌شود البته با سودی که مالا از آن صنعت یا کار تولیدی حاصل می‌شود بهره آن مسلما خیلی بیشتر از بهره وام است این است که برای مملکت این قبیل اعتبارات به موقع است و اگر مطالعه شده باشد کاملاً لازم و ضروری است (صحیح است) (روحانی- وام‌های سابق خرج تفریح و گردش می‌شد آن را خرج تفریحات می‌کردند) فرمایش همکار محترم جناب آقای روحانی کاملاً صحیح است اگر در گذشته می‌دیدیم که وام می‌گرفتند آن وام‌ها را صرف کارهای تفریحی می‌کردند ولی امروز ما خودمان می‌دانیم که این وام‌ها منحصرا صرف کارهای عمرانی و صرف کارهائی می‌شود که از نظر اقتصادی رانتابل است و ضرورت دارد که در موقع لزوم از این وام‌ها و اعتبارات استفاده بوشد البته هم ما معتقدیم تا زمانی که می‌شود کارهای عمرانی مملکت را از طریق منابع داخلی از درآمد دولت تأمین کرد یا از سرمایه‌گذاری خصوصی به هیچ وجه نباید وام گرفت اگر ضرورت پیدا کرد پروژه، پروژه پتروشیمی‌بود احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت نبایستی آن هدف مقدس را که توسعه صنعت است فدای آن حرفی که وام نمی‌خواهیم کرد (صحیح است) باید وام را گرفت و به موقع به مصرف رساند وام برای کارهائی است که از نظر اقتصادی برای مملکت مفید و رانتابل باشد اینردش اقتصادی ۱۰ درصد که شاید در مقیاس با سایر کشورها که می‌بینیم رشد اقتصادی شان از این کمتر است یک رشد اقتصادی بی نظیر است ما در نشریات خارجی هم می‌بینیم که خیلی از خارجی‌ها معتقدند که دو کشور است که در دنیا رشد سریعی دارد یکی ایران دیگری ژاپن- البته در ایران با برنامه‌هائی که در چند سال اخیر به رهبری شاهنشاه اجرا شده به خصوص بعد از برنامه انقلاب سفید این رشد ده درصد یک رشد درخشان و مترقی است و برای ملت ایران افتخار آمیز است در برنامه چهارم با مطالعاتی که شده بود یک رشد ۴ /۹ پیش بینی شده بود این رشد به این صورت بود کشاورزی ۳% صنعت و معدن ۳ /۱۱ درصد نفت ۳ /۱۴ درصد آب و برق ۲۷ درصد خدمات ۲ /۱۰ درصد سهم بخش‌ها در تولید ناخالص ملی ۴۷ الی ۴۹ درصد- کشاورزی ۲۲ درصد صنعت و معدن ۸ /۱۱ درصد نفت ۴ /۱۸ درصد خدمات ۲ /۴۲ درصد آب و برق سالانه ۲۷ درصد در حالی که در برنامه چهارم برای این بخش ۷ /۱۶ درصد پیش‌بینی شده بود یک مطلبی که بنده لازم می‌دانم به آن اشاره کنم گاهی هم مورد اشاره قرار می‌گیرد مثل این که جناب رامبد هم اشاره کرده بودند افزایش قیمت‌ها در داخل مملکت هست خوشبختانه با نظارت و مراقبتی که دولت کرده افزایش قیمت‌ها در ایران به مقیاس سایر ممالک افزایش کمی داشته این اقدام دولت در حفظ قیمت‌ها واقعاً قابل تقدیر است من در یکی از همین نشریات دیدم که دولت خودش را مقایسه کرده بود که قیمت‌ها در سال ۷۰- ۶۹ در کشورها با این سرعت بالا رفت ایتالیا ۷ /۳- آلمان ۶ /۳- آمریکا ۷ /۵- ژاپن ۵ /۷ و سایر کشورها که ایران یکی از آن کشورهائی است که رقمش از همه این‌ها کمتر است از جمله مطالبی که لازم می‌دانم اشاره کنم مسئله دفاع مملکت است نمی‌دانم تیمسار کاتوزیان کجا هستند قطعاً هستند (خانم صوفی- این‌جا بودند الان رفتن بیرون) به مسئله دفاع مملکت در این بودجه اولویت داده شده به نظر من بسیار لازم و ضروری است (صحیح است) یک مملکتی که می‌خواهد طرح‌های عمرانی و اقتصادی و اجتماعی و انقلابی خود را پیاده کند چننین مملکتی احتیاج به این دارد که حدود و ثغور را حفظ کند (صحیح است) و فکر هر گونه تجاوزی به این حریم را مقدس با قدرت و نیروئی که دارد از مغزها خار بکند (صحیح است) مادام که از نظر دفاعی قوی و نیرومند نباشیم واقعا نمی‌توانیم این برنامه‌های وسیع عمرانی را اجر کنیم علت این که دولت به این امر دفاع اولویت داده به خاطر این است که برای ما دفاع از مملکت از ضروریات اولیه است (صحیح است) احترام ما به ارتش شاهنشاهی زیاد است، چون کاملاً ارتش مامور احترام ملت ایران است (صحیح است) و ارتش ما آن چنان ارتشی نیرومند و مجهز و کاملی است که تردید نداریم از حریم مقدس ایران با رشادت و سرسختی کامل دفاع می‌کند (صحیح است) شاهنشاه به این امر در مصاحبه اخیر خودشان چنین اشاره فرمودند: "از لحاظ نظامی‌هم روز به روز بیشتر متکی به خودمان می‌شویم همین حالا نیروی نظامی‌ایران دارد جزو حساب می‌آید تا سال ۱۹۷۶ نیروهای مسلح ایران از لحاظ قدرت و کیفیت به حدی خواهد رسید که مسلما در حساب بین المللی به شمار خواهند آمد این که منطقه ما چه بشود نمی‌دانم اما دعای ما اول این است که صلح برقرار بشود، ملاحظه بفرمائید شاهنشاه ما خواستار صلح هستند همیشه در فرمایشات خودشان اشاره کرده‌اند و پرچم صلح را در اقصی نقاط گیتی برافراشته و همیشه خواستار این بوده‌اند که صلح در همه جای دنیا مستقر بشد. امیدوار هستیم که صلح در تمام دنیا برقرار باشد و دوره جنگ و خونریزی، قتل و کشتار به سر برسد اگر این آرزو و امید چه در منطقه خاورمیانه و چه در مناطقی که نزدیک ما است و احیانا ممکن است که دود آن به چشم ما برسد تحقق نیابد ایران خواستار آن هست که همیشه از مملکتش دفاع بکند تا دیگر وقایع شهریور در این مملکت تکرار نشود. اشاره شاهنشاه به وقایع شهریور درس عبرتی است برای مملکت ما، برای ملت ایران، ما دیدیم در روزهای حساس چگونه ملت ایران را تنها گذاشتند ما باید متکی به خودمان باشیم متکی به ارتش نیرومند خودمان باشیم (صحیح است) اما با وجود اولویتی که به دفاع در بودجه داده شده بنده آماری دارم که این آمار برای ثبت در تاریخ ضروری است قطعاً تیمسار کاتوزیان توجه می‌فرمایند نشریات سازمان ملل متحد یک آماری منتشر کرده است در باره نسبت مخارج دفاعی ملی ایران با کشورهای خاورمیانه به کل بودجه آن‌ها در سال ۱۹۶۹- ایران ۴ /۲۳ دلار عراق ۴ /۲۵ دلار اسرائیل ۷ /۲۷ دلار – اردن ۴ /۴۹ دلار سوریه ۲ /۵۵ و نسبت مخارج و حفظ امنیت ایران با کشورهای خاورمیانه به محصول ناخالص ملی آن‌ها ایران ۱ /۵ اسرائیل ۸ /۹ عراق ۶ /۱۰ مصر ۳ /۱۱ سوریه ۹ /۱۱ و اردن ۶ /۱۸ ملاحظه می‌فرمائید با وجود این که ارتش نیرومند ما از تجهیزات دفاعی بسیار مدرن و تکنیک جدید استفاده می‌کند معهذا ببینید نسبت مخارج دفاعی ما با سایر کشورهای هم جوار چه قدر کمتر است یک مقایسه دیگر هست مقایسه هزینه دفاعی سرانه در سال ۱۹۶۹ ایران با چند کشور خاورمیانه ایران ۴ /۲۵ دلار مصر ۵ /۳۶ دلار عراق ۱ /۴۵ دلار سوریه ۸ /۳۶ دلار اردن ۴ /۵۳ دلار اسرائیل ۱ /۳۵۷ دلار این ارقام واقعا تکان دهنده‌ای است ما در شرایطی از جهان هستیم که می‌بینیم کشورهای دیگر چه مقدار از درآمد ملی شان را صرف دفاع می‌کنند ولی در ایران سعی ما این است که قسمت اعظم سرمایه، پول و اعتبار مملکت صرف کارهای عمرانی بشود با این که به امر دفاع اولویت داده شده معهذا ببینید نسبت هزینه سرانه دفاعی ما با سایر کشورهای بیگانه چه قدر کمتر است مقایسه نسبت هزینه دفاعی ایران به تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۶۸ با چند کشور خاورمیانه ایران ۳ /۷ دلار عراق ۵ /۱۲ دلار مصر ۹ /۱۴ دلار سوریه ۳ /۱۶ دلار اسرائیل ۲ /۲۲ دلار اردن ۲۳ دلار ارتش ما ارتش نیرومندی است ارتش ما نشان داده است که همیشه برای دفاع از مملکت آمادگی کامل دارد هر گونه توطئه و هر گونه خطری که از داخل و خارج بخواهد متوجه امنیت ملی ما بشود با قدرت نیرومند ارتش ما سرکوب خواهد شد (صحیح است- احسنت) اما علت این که به ارتش اولویت داده شد چیست علاوه بر این وظیفه دفاعی که به عهده ارتش ما است ما می‌دانیم امروز در عصر تسخیر فضا با پیدایش ماهواره‌های مصنوعی و کشتی‌های فضائی و زیر دریائی‌های اتمی و مشک‌های بالستیک و سلاح‌های هسته‌ای و هیدروژنی و هزاران جنگ افزارهای عظیم و مدرن دیگر نیم شود با آن وسایل قدیمی‌از مملکت دفاع کرد (صحیح است) اگر ارتشی بخواهد برای دفاع از حدود و ثغور ممکلت مجهز و آماده باشد باید از وسایل مدرن استفاده کند که مسلما این وسایل خیلی ارزان نیست یک وقت یکی از همکاران یادم نیست که بود در این‌جا صحبت می‌کرد و اشاره می‌کرد که ما چرا باید این وسایل را از خارج بخریم سعی کنیم در داخل تهیه کنیم تهیه این وسایل مدرن با تکنیک بسیار عالی به صورتی است که حتب ممالکی مثل آمریکا و انگلستان ناچار هستند که آن‌ها هم در مواردی از کشورهای دیگر تهیه کنند این وسایل به قدری سریع، ظریف و حساس است که باید از آخرین وسایل مدرن تهیه کرد برای این که نمی‌شود حدود و ثغور ممکلت را با وسایل کهنه و قدیمی حفظ کرد دانش و تکنیک جهانی کنونی هم به کلی عوض شده الان خوشبختانه افراد ارتش ما از نظر نیروی انسانی فوق‌العاده غنی شده‌اند ارتش ما توانسته است کادر مجهز و آماده‌ای داشته با دانش و تکنیک جدید آماده بکند ما اگر واقعاً فکر کنیم اگر کسانی باشند که بخواهند بگویند می‌شود با آن وسایل قدیمی مثل تفنگ و مسلسل این مملکت را حفظ کرد اشتباه می‌کنند (صحیح است) باید ارتش ما مجهز بشود به مدرن‌ترین هواپیماها، به مدرن‌ترین وسایل دریانوردی، به مدرن‌ترین وسایل دفاعی که این وسایل برای ارتش ما لازم و ضروری است (صحیح است) بند آمار و اعدادی دارم از پیشرفت ده ساله اخیر ارتش ایران، اقدامات موثری که برای آماده کردن نیروی زمینی ایران و تجهیزاتی که برای ارتش ایران لازم است با مدرن‌ترین وسائلی که وجود دارد از سلاح‌های خودکار بسیار مدرن کم حجم و با قدرت ارتش بسیار زیاد که امروز در ارتش‌های بسیار مترقی و مدرن دنیا مورد استفاده است ارتش ما سعی کرده که حتی به انواع ادوات هدف یابی و نشانه‌گیری الکترونیکی شبانه مجهز بشود و هست (صحیح است) این‌ها وسایل بسیار مهمی‌است شما ببینید وقتی در دنیا وسایل هدف‌گیری الکترونیکی شبانه وجود دارد ما دیگر سرحدات مملکت را مثل قدیم نمی‌توانیم حفظ کنیم بای این وسائل را بخریم ولو گران باشد ولو در دنیا کم یاب و نایاب باشد باید برویم و در هر جا و هر قدر هست پیدا کنیم و بخریم برای این که دفاع از مملکت لازم و ضروری و حتمی است وسایل و تجهیزات زمینی ما به همین صورت تجهیزات مدرنی هست که دیگر اشاره زیادتر نمی‌کنم و برای ثبت در صورت جلسات می‌دهم که ثبت بشود برای این که لازم است در مورد نیروی زمینی شاهنشاهی بحث کنیم باید گفته بشود تا مردم ایران بدانند اگر به ارتش ایران از نظر بودجه دفاعی اولویت می‌دهند برای چیست نیروی زمینی شاهنشاهی ما مجهز به یک سازمان مؤثر رزمی هجومی به نام تیپ هوا برد و نیروهای ویژه هوا برد می‌باشد این دو سازمان با قدرت رزمی‌و ورزیدگی و آمادگی رزمی‌خاص خود دستجات مخصوصی در استاندارد بهترین نیروهای مشابه در دنیا هستند و همواره آماده‌اند با تجهیزات و جنگ افزارهای خود حتی در منطقه خط خارج از حدود و ثغور کشور شاهنشاهی نیروهای چتر باز پیاده نموده و هرگونه تهدید یا تمرکز قوای متخاصم را در هر نقطه‌ای که لازم باشد در هم بشکند این تجهیزات و این افراد در ارتش ما لازم است امروز اگر ارتش دارای چنین تجهیزات و افرادی نباشد از نظر دفاعی هیچ ارزشی ندارد ما خلی خوش وقت هستیم که ارتش شاهنشاهی ما تحت رهبری شاهنشاه بزرگ توانسته است به این درجه از پیشرفت و اهمیت برسد (صحیح است) (کاظم مسعودی- به موجب اظهارات آقای نخست‌وزیر ارتش ما در ظرف ۵ سال باید نقش جهانی عهده دار شود) به فرمایشات آقای نخست‌وزیر هم می‌رسیم یکی از مسائلی که از نظر دفاعی امروز خیلی اهمیت دارد نیروی هوائی است که در روزنامه‌ها می‌خوانیم بین کشورهائی که در خاورمیانه جنگ دارند فروش فلان هواپیما مثلاً فانتوم یا میراژ یکی از سیاست‌های اصلی منطقه خاورمیانه است که آیا به این کشور این هواپیما فروخته بشود یا نه برای این‌که یک هواپیما فروخته بشود یا نه برای این که یک هواپیما از آن نوع در قدرت دفاعی آن کشور فوق‌العاده مؤثر است ارتش ما توانسته است مجهز بشود به بهترین و مدرن‌ترین هواپیمائی که در دنیای امروز از نظر دفاعی وجود دارد نیروی هوائی ما در سال ۴۱ به چند واحد هواپیمای شکاری شناسائی و آموزشی از نوع ملخ دار و چند جت اولیه مجهز بود و امروز به تازه‌ترین و مدرن‌ترین انواع هواپیماهای جت مافوق صوت مجهز است که با برد وسیع پرواز، قدرت ارتش ما با گسترش صحیحی که در چندین پایگاه‌های عملیاتی در نقاط مختلف کشور دارد آمده هرگونه فعالیت‌های هوائی و احراز برتری و تفوق در آسمان کشور شاهنشاهی و منطقه خاورمیانه می‌باشد. ببینید نیروی هوائی ما طی چندین سال اخیر آن چنان قدرت دارد که در سطح خاورمیانه مقام فوق‌العاده عالی و قدرت دفاعی زیادی را دارد و قادر است در هنگام هر نوع تجاوز احتمالی خصم را در آسمان و پایگاه‌های خود نابود کند (صحیح است) یعنی ارتش ما آن چنان مجهز است که اگر کسی به فکر خیال تجاوز به مرزهای ما بیفتد ارتش ما با قدرت تکنیکی و افرادی که دارد می‌تواند در خارج مرزها یه آن آتش را و آن فتنه را خاموش کند و آن نیرو را که قصد تجاوز دارد نابود کند (قراچورلو- ۲۷ میلیون ملت پشت سر ارتش ایستاده) این مطالبی که این‌جا عرض می‌کنم فکر می‌کنم نه تنها مورد تایید همه نمایندگان مجلس است بلکه مورد تأیید همه ملت ایران است (صحیح است) همه ما پشتیبان ارتش شاهنشاهی هستیم (صحیح است) همه ما خواستار تقویت روز افزون ارتش شاهنشاهی هستیم (صحیح است) و همه ما بخواهیم که قدرت دفاعی ما همان‌طور که اشاره شد به آن حدی برسد و تقویت باز هم بیشتری بشود که فکر هر گونه تجاوزی در هر نقطه‌ای که به خاک مملکت باشد دور از خاک ما نابود بشود (صحیح است) اما نیروی هوائی از آن چه که اشاره کردم بگذریم به یک سیستم شبکه رادار و سیستم توپ خانه دفاع هوائی مجهز می‌باشد که با پرسنل خود علاوه بر دیه بانی سراسر مرزهای کشور هر گونه تجاوز و حرکت هواپیمای خصم را فرسنگ‌ها قبل از دخول به مرزهای شاهنشاهی به طور خودکار به پایگاه‌های هواپیماهای شکاری و تاکتیکی اعلام نموده و آنان را قادر می‌سازد با انجام عملیات رهگیری در خاک کشور متجاوز قبل از بروز هر گونه خسارت به تأسیسات و شهرهای صنعتی نابود و خنثی نماید (کاظم مسعودی- این را باید گفت که مردم بدانند بودجه کجا مصرف می‌شود) یکی از دلایلی که خواستم درباره اولویت بودجه در امر دفاعی اشاره کنم و در این‌جا بحث کنم همان‌طور که آقای مسعودی فرمودند برای این است که ملت ایران باید دقیقاً بداند که ارتش ما چه وسایل در اختیار دارد و چه نیروئی دارد و با چه سرعتی قادر است هر گونه تجاوز احتمالی به خاک ممکلت را نابود کند این را داری که اشاره کردم ارتش شاهنشاهی ما به آن مجهز است هر گونه تجاوزی را که در خارج از مرزهای ما بخواهد به سرزمین ما بشود به طور خودکار اطلاع می‌دهد و نابود می‌کند و دستگاه‌های ما مجهز هستند فوق العاده است (کاظم مسعودی- این‌ها برای ملت ایجاد غرور می‌کند) آقای نخست‌وزیر در نطق خودشان اشاره کردند ارتش ما در چند سال آینده در شرایطی خواهد بود که دنیا روی ارتش ما حساب خواهد کرد این برای مملکت ما افتخار آفرین است (صحیح است) که روی ارتش ایران دنیا حساب کند و ارتش ما را یک ارتش نیرومند حساب شده و مجهزی بداند (صحیح است) به دنبال تجهیزات ارتش شاهنشاهی باید اشاره کنم نیروی دریائی ما که در خلیج فارس داریم که خوشبختانه باز هم در اثر اراده شاهنشاه و فرمایش شاهنشاه ما و سیاست دولت ما دولت محافظه کار انگلستان مجبور شد که خلیج فارس را ترک بگوید (احسنت- احسنت) (قراچورلو- یعنی به صاحب اصلی داده شود) (کاظم مسعودی- بزرگترین خدمت بوده) شاهنشاه بزرگ ما در نطق بسیار عالی خود اشاره فرمودند که امروز دیگر روزی نیست که قوای بیگانه بخواهد در خلیج فارس پایگاه داشته باشد (صحیح است) ملت ایران چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد (صحیح است) ملت ایران چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد (صحیح است) همه کشورهای هم جوار خلیج فارس که به صلح‌دوستی و بشردوستی شاهنشاه ما ایمان و اعتقاد دارند به دنبال شاهنشاه این مطلب را تأیید کردند (صحیح است) و امروز ما خوشوقت هستیم و در این ساحت مقدس به عرض می‌رسانم که دولت محافظه‌کار بریتانیا این ماده از برنامه خود را تغییر داد. این هم نمونه‌ای دیگر از مبارزات قهرمانانه شاهنشاه بزرگ ما و ملت ایران با استعمار است (صحیح است) امروز دیگر روزی نیست که ارتش خارجی بتواند در خلیج فارس بماند (صحیح است) ارتش شاهنشاهی ما، نیروی دفاع از خلیج فارس و پاسداری خلیج فارس آمادگی کامل داشته باشد و این پاسداری را با کمال صحت انجام بدهد (صحیح است) نیروی دریائی شاهنشاهی ما که وسعت ناوگان آن در سال ۴۱ از چند ناوچه سبک و چند فروند ناو مین جمع کن و چند قایق گشتی تجاوز نمی‌کرد اینک در آستانه سال ۱۳۵۰ از حدود یک نیروی دریایی ساحلی به یک نیروی دریائی مؤثر و نیرومند در خلیج فارس تکامل یافته و متضمن انواع ناوهای جنگی مؤثر از دسته ناوشکن‌ها و ناوهای مختلف سوخت‌رسانی، مخزن آب تعمیرگاه سیار- ناوهای مینی‌روب و مین شکار، ناوهای ضد زیر دریائی و ناوهای کشتی نیرو بر و غیره می‌باشند. نیروی دریائی ما امروز به آن مرحله از پیشرفت رسیده که قدرت پاسداری از خلیج فارس را به نحو کامل و صحیح دارد و هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند فکر این را بکند که در خلیج فارس خواهد ماند یا خواهد آمد (صحیح است) ملت ایران و نیروی دریائی ایران در خلیج فارس با کمال رشادت و سر سختی دفاع خواهد کرد (صحیح است) بنده لازم می‌دانم به این مسائل تکنیکی و تجهیزاتی ارتش شاهنشاهی اشاره کنم برای این که کمتر این مسائل گفته شده و گفتن آن ضروری است و طرح لایحه بودجه فرصت می‌دهد که این قبیل مسائل گفته شود که هم ملت ایران مطلع شود و هم در تاریخ ملت ما ثبت شود و صورت مذاکرات بماند که همه بدانند که اگر دولت حزبی ما اولویت به امر دفاعی داده است به خاطر این است که سر حدات ما از هر گونه تجاوز احتمالی محفوظ و مصون بماند تا ما بتوانیم برنامه‌های وسیعی که در سطح مملکت داریم اجرا کنیم. (قراچورلو- فرمایشات شما بسیار ضرورت دارد) متشکرم، علاوه بر یکان‌های شناور پیش گفته شد، که در طول پایگاه‌های متعدد و مؤثر خود در کرانه‌ها و جزایر خلیج فارس و دریای عمان گسترش یافته‌اند این نیرو مجهز به تأسیسات عظیم ساحلی است اسکله‌ها و تعمیرگاه‌های کرانه‌ای و حوض‌های شناور است که صرف‌نظر از هزینه‌های سرمایه‌ای عظیم و زمان طولانی تهیه و ساختمان آن‌ها اکنون نیروی دریائی شاهنشاهی ما دارای ناوگان عظیم و پایگاه‌های لازم در کرانه دریای مازندران می‌باشد که ماموریت آن بیشتر جنبه‌های شناسائی و آموزشی داشته و نیروی دریائی مصمم است در آینده دانشکده دریائی شاهشاهی برای دفاع از سواحل وسیع کشور به ویژه در بنادر و کرانه‌های خلیج فارس و حفظ حقوق و هدف‌های ملی در کرانه‌های اروند رود مجهز به سیستم دفاع ضد آب خاکی و سلاح‌های دفاع ساحل و ضد هوائی بوده و بدین منظور متکی به هلیکوپترهای مجهز به موشک و توپ‌های مختلف می‌باشند که در مواقع ضرورت آماده هر گونه واکنش عملیات مناسب خواهد بود. همه دیدیم وقتی ملت ایران برای تامین حقوق حقه خودش در اروندرود اقدام کرد آن کسانی که نمی‌خواستند ملت ایران به پیش برود و برنامه‌های وسیع عمرانی را انجام بدهد در صدد تحریک و توطئه برآمدند ولی ارتش نیرومند ایران با تجهیزات تمام سواحل کشور به خصوص در منطقه اروندرود به آن‌ها که فکر و قصد تجاوز داشتند ثابت کرد با این ارتش نمی‌شود مبارزه کرد (صحیح است) ارتش ما مجهز است آماده است و از حدود و ثغور مملکت با کمال رشادت دفاع می‌کنند (صحیح است) از مسأله دفاع می‌گذریم. و اولویت بعدی برنامه برای آموزش و پرورش است. (خانم دکتر دولتشاهی- بسیار پسندیده است) (معیری- بسیار خدمت بزرگی کردند) همه ملت ایران آموزش و پرورش را برای مملکت لازم و ضروری می‌دانند به نظر من هر قدر پول برای آموزش و پرورش اختصاص داده بشود کم است (کیوان- بهترین سرمایه‌گذاری است) بعضی از دوستان صحبت می‌کردند که این درآمد نفت چه‌طور می‌شود (کاظم مسعودی- توجه نداشتند) این یکی از سرمایه‌گذاری‌های نیروی انسانی است (دکتر عاملی- در این موضوع بحث شد جناب عالی تشریف نداشتید) مثل اینکه بنده مکلفم حرف‌های شما را گوش کنم ولی رهبر شما پیدایش هم نیست (کاظم مسعودی- او دیگر کاری ندارد) ما هم مکلفیم که این‌جا باشیم و حرف‌های دوستان خود را که شنیدیم باز مکرر بشنویم بسیار خوب حرفی نداریم (معیری- دیشب تا یک بعد از نصف شب این‌جا بودیم) (دکتر عاملی- شما اعتراض کردید عرض کردم) بعضی مواقع همان‌طور که در اول عرایضم گفتم خوب است انصاف و حوصله داشته باشیم به هر صورت بنده چون دیدم اشاره شده است به درآمد نفت که باید سرمایه گزاری بشود ضمن سرمایه‌گذاری‌های مختلف که مورد بحث است تمام این مسائل اگر فرصت بشود به آن سرمایه گزاری سالم می‌رسیم. یکی از سرمایه گزاری‌های سالم در هر مملکتی نیروی انسانی مملکت است ما باید به روان پاک رضا شاه کبیر درود بفرستیم به بانی ایران نو که با تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها موجب شدند که همه ما که امروز این جا هستیم و افتخار خدمتگذاری داریم در آن مدارس و دانشگاه‌ها درس خوانده‌ایم. رضا شاه کبیر فرصتی داد به همه ما که در فردی از هر خانواده و هر طبقه در سایه لیاقت به مدرسه و دانشگاه برود و امروز خدمتگذار مملکت باشد قبل از آن در مملکت ما چنین امکانی وجود نداشت عده معدودی از خانواده‌های معینی با داشتن معلم سر خانه یک تحصیل مختصری می‌کردند بنده فکر کردم برای پیشرفت آموزش و پرورش ارقام دقیق در اختیار من هست ولی روزی که افتخار شرکت در مصاحبه مطبوعاتی شاهنشاه را داشتم رهبر خردمند ملت ایران در فرمایشات خودشان پیشرفت آموزش و پرورش را این طور مورد اشاره قرار دادند فرمودند: " در قسمت آموزش و پرورش ارقامی جالب تر در اختیارم دارم در سال ۴۱ تعداد کل دانش‌آموزان ابتدائی و متوسط و مدارس حرفه‌ای ما نزدیک به دو میلیون نفر بود در سال ۴۹- /۳۴۰۰۰۰۰ نفر دانش آموز در مدارس ابتدائی و یک میلیون و ده هزار نفر در مدارس متوسطه و ۳۶۰۰۰ دانش آموز در مدارس حرفه‌ای و ۶ هزار نفر د انستیتوهای تکنولوژی و ۶ هزار نفر در دانشسراهای تربیت معلم و ۲۰ هزار نفر در رشته راهنمای معلم مشغول تحصیل بودند که جمع آن‌ها نزدیک ۵ میلیون نفر می‌شود تقریبا به ۵ /۲ برابر رقم مربوط به سال ۴۱ می‌رسد. این فرمایش رهبر بزرگ ما شاهنشاه هست که این ارقام را اشاره فرمودند در سال ۴۱ تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و مدارس حرفه‌ای مجموعا ۴۱ هزار بود در سال ۴۹ تعداد دبستان‌ها و دانشسراهای عالی به ۳۰ هزار دبستان‌های سپاهی ۲۲ هزار دبیرستان‌ها ۵ هزار دبیرستان‌های حرفه‌ای ۳۲ و مجموعا بیش از ۵۷ هزار رسیده در سال ۴۱ تعداد کل دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور ۲۴۵۰۰۰ نفر بود این رقم در سال ۴۹ به ۷۳۰۰۰ نفر رسیده" هیچ بیان و کلامی مؤثرتر و قاطع‌تر از فرمایشات شاهنشاه بزرگ ما نیست که به این صورت پیشرفت‌های آموزشی کشور را اشاره فرموده‌اند به آموزش عالی هم می‌رسیم یادم می‌آید وقتی لایحه برنامه مطرح بود ما در کمیسیون برنامه صحبت می‌کردیم صحبت این بود که تا آخر برنامه چهارم اگر بشود مخصوصاً دانشجویان دانشگاه‌ها را به رقم ۵۰ هزار برسانیم یک موفقیت درخشان است طبق این مطلب با اشاره شاهنشاه امسال ۷۳۰۰۰ دانشجوی دانشگاه داریم دو سال به پایان برنامه مانده بنده فکر می‌کنم در یکی از نطق‌های آقای نخست‌وزیر هم این اشاره را دیدم که گفتند مثل این که تا آخر برنامه به یک رقم صدهزار نفر خواهیم رسید واقعاً آقای هویدا به شما تبریک می‌گویم این رقم‌ها افتخارآمیز است ببینید در برنامه مملکت پیش‌بینی کردند با تمام امکانات مملکت که تا آخر برنامه پنجاه هزار نفر در دانشگاه‌ها داشته باشید و شما در وسط برنامه به ۷۳۰۰۰ نفر رسیدید و مسلما تا آخر برنامه به صد هزار نفر یعنی دو برابر آن چه که در برنامه گفته شده خواهید رسید بنده یادم می‌آید سابقا وقتی ارقام بودجه منتشر می‌شد در روزنامه‌های ما همیشه نقطه ایراد ما این بود که این مطلبی که شما دو سال پیش گفتید اجرا نشده حالا آفرین بر شما نه این که آن مقدار اجرا شده بلکه به دو برابر هم می‌رسد این را می‌گویند پیشرفت دولت و مملکت نمونه طرز کار وقتی صحیح بود، با برنامه و نقشه و هدف صحیح بود قرین موفقیت می‌شود این دلیلی است که حزب پاسدار انقلاب در کار خودش موفق است و از هر برنامه‌ای صمیمانه دفاع می‌کند (احسنت) (قراچورلو- اولویتی که دولت برای آموزش و پرورش در نظر گرفته این ارقام در سال آینده ترقی خواهد کرد) (کاظم مسعودی- اگر برای انسان سازی باشد روزی که نفت نداشتیم انسان‌هائی خواهیم داشت که برای ما درآمد خواهند داشت) (دکتر شفیع امین- برای دانشگاه‌ها هم همین طور است) علاوه بر آمارهائی که به عرض رساندم از سال ۴۱ تا ۴۹، ۹۶% بر تعداد محصلین دبستان‌ها و دبیرستان‌ها افزوده شده یادم می‌آیند یک وقت صحبت بود که ما چند تا مدرسه داریم چند درصد بر تعداد محصلین اضافه شده این رقم که در گزارش‌های وزارت آموزش و پرورش دیدم که از سال ۴۱ تا ۴۹ نود و شش درصد بر رقم محصلین اضافه شده نمی‌دانم جواب این رقم‌ها را چه کسی می‌دهد که چ‌طور شد در این مملکت در سایه یک برنامه‌ریزی صحیح در رشته‌های مختلف این نتیجه کار خوب یک دولت با برنامه است (صحیح است) جمع دانش‌آموزان در دبستان‌ها ۸۸% در روستاها ۱۱۹% اضافه شد در این برنامه سپاهی دانش که یک برنامه افتخار آمیز برای مملکت است (مسعودی- الگو شده برای دنیا) همان‌طور که آقای کاظم مسعودی گفتند سرمشق برای دنیا شده این برنامه سپاه دانش یکی از برنامه‌هاست که همیشه باید در نظر ملت ایران افتخارآمیزترین برنامه‌های مملکت باشد قبل از انقلاب در این دهات و روستاها از مدرسه خبری نبود فرزندان روستائیان ما از نعمت سواد محروم بودند ولی امروز می‌بینیم که از برنامه سپاهی دانش ۹۰۰ هزار کودک و ۴۶۶ هزار افراد بزرگسال استفاده کردند، جناب آقای مهندس ارفع یادداشتی به من دادند که من لازم می‌دانم بخواهم من در خانه‌ام کارگری دارم که دارای چهار فرزند است فرزند ارشد او در دانشگاه در رشته فیزیک تحصیل می‌کند و دو فرزندش در دبیرستان و چهارمی در سال آخر دبستان است این مستخدمه زندگی چهار فرزند را اداره می‌کند و با اشتیاق کامل به پیشرفت فرزندانش نگاه می‌کند آیا این قبیل ترقیات فرهنگی حتی در سطح افراد کم‌درآمد قابل تحسین نیست؟ واقعاً وقتی آدم این لیست قبول شدگان دانشگاه را می‌خواند و خیلی از افرادی را می‌شناسد فرزند استاد دانشگاه، وکیل، سناتور، وزیر کارمند می‌رود در امتحان شرکت می‌کند امکان هست قبول بشود یا نشود وقتی اسامی را می‌خوانیم از قیافه‌ها تشخیص می‌دهیم (دکتر شفیع امین- دو ثلث از دانشجویان دانشگاه از کشاورزان و طبقات سوم و چهارم هستند) که از روستا و شهرها و اشخاص بی‌بضاعت هستند، این نشان می‌دهد که در این مملکت امکانات برای هر نوع استعداد هست این استعداد ممکن است در خانه وزیر بادش در خانه وکیل باشد یا در خانه کارگر باشد یا در خانه کشاورز باشد (عباس میرزائی- کاش اول می‌آمدید این مطالب را درباره این بودجه مترقی می‌فرمودید تا اقلیت روشن بشود و خودشان را خسته نمی‌کردند) آقای عباس میرزائی شان مجلس و شان مشروطیت در این است که مخالف بیاید و صحبت بکند ما هم با ارقام و اعداد بیائیم این‌جا و بیلان درخشان دولت خدمتگذار حزبی را بیان کنیم بنده این قدر عدد و رقم دارم که اگر خسته نمی‌شوید به عرض می‌رسانم (نمایندگان- خیر خسته نمی‌شویم) من این را یک خدمت می‌دانم یک افتخار برای زندگی خودم می‌دانم یک روزگاری با آن دولت‌های آنارشیست و عوام فریب مبارز می‌کردیم و آرزوی چنین روزهائی را داشتیم ولی امروز خوشوقتیم که این روزها را دیدیم و خود ما با سربلندی و افتخار از برنامه دولت‌هائی که آرزو داشتبم دفاع می‌کنیم ما آن روز نمی‌دانستیم چه دولتی افتخار خدمتگذاری را خواهد داشت و امروز می‌بینیم این دولت، دولت خدمتگذار هویدا است بنابراین امروز زنده هستیم و می‌توانیم بیائیم و این دفاع را بکنیم و این ارقام را بگوئیم روزی آقای رامبد شما و بنده در اطلاعات چهل سال پیش دیده خواهیم شد (قراچورلو- تفاوت دارید شما از حق و حقیقت دفاع می‌کنید) می‌گویند چهل سال پیش آقای رامبد این حرف‌ها را زد و الموتی این حرف را زد، قضاوت هم با ملت ایران است آقای رامبد هم شما و هم ن و هر کس که امروز در مشروطیت ایران نقشی و وظیفه‌ای داریم رفتنی هستیم ولی قضاوت با ملت ایران است فرد فرد زارع و کارگر و کشاورز و اصناف و آن‌ها که از انقلاب سفید بهره‌مند شدند و امروز در زیر لوای حزب ایران نوین متحد و متفق و متشکل شده‌اند قضاوت خواهند کرد (دکتر خزائلی- وزارت آموزش و پرورش به آموزش افراد استثنائی دست زده در حالی که قبلاً به این موضوع اهمیت نمی‌دادند هم‌اکنون در دانشگاه بیست نفر از افراد نابینا داریم) جناب آقای دکتر خزائلی امروز مملکت ما در شرایطی از زمان است که به هر استعدادی توجه خواهد داشت وقتی مملکتی برنامه نداشت دولت‌ها بی برنامه بودند و به اساس کار مملکت توجه نداشتند به فکر روز هستند که چگونه روز را غروب کنند ولی امروز دولت ما در تحت توجهات شاهنشاه برنامه ۲۲ ساله تنظیم می‌کند بحث امروز و فردا نیست دولت‌ها با ثبات بیشتر و تقویت و حمایت بیشتر وجود احزاب به خصوص حزب پاسدار انقلاب موجب شده است که ثبات بیشتر و پیشرفت زیادتر باشد.

(دکتر خزائلی- به هشتصد نفر کر و لال و هزار و دویست نفر نابینا و هم‌چنین به فلج‌ها رسیدگی می‌شود و دولت‌های قبل این‌ها را به حساب نمی‌آوردند)

بله عرض کنم بنده در این آمارهای وزارت آموزش و پرورش دیدم که در سال اخیر ۱۵۰ میلیون کتاب مجانی و ارزان در اختیار مردم گذاشته شده ما که با کار چاپ سر و کار دریم می‌دنیم چه قدر مشکل است، در گذشته اول سال که می‌شد یکی زا سوژه‌های روزنامه‌ها این بود که اول سال است و بچه‌ها کتاب ندارد در این کتاب‌فروشی‌ها خود بند می‌دویدیم یک کتاب که کتاب گیر نمی‌آمد و بچه‌ها به مدرسه نمی‌رفتند ولی امروز وزارت آموزش و پرورش این مسئله راحل کرده کتاب را چاپ می‌کند و خیلی ارزان در اختیار مردم می‌گذارد (کاظم مسعودی- سه ماه قبل هم می‌دهد) این چاپ ۱۵ میلیون کتاب و توزیع آن کار بسیار ارزنده ایست این رقم ۱۵ میلیون یک رقم کوچکی است گرچ قدم‌های برجسته‌ای است ولی در قیاس دولتی که کارهای بزرگ می‌کند بنده صرفنظر می‌کنم (خزائلی- کتاب بخ خط نظامی برای پنج کلاس وزارت آموزش و پروش تهیه کرده در صورتی که در ممالک دیگر سابقه ندارد) و اما نظام جدید آموزشی که ۵ سال ابتدائی و دوره دبستان است شخص بنده امیدوار هستم با اجرای نظام جدید آموزشی یک نهضتی در کار آموزش ابتدائی مملکت به وجود بیاید جناب آقای رامبد یک اشاره‌ای به رفاه معلم کردند ما مثل شما خواستار هستیم که رفاه همه طبقات ملت ایران از جمله معلم، قاضی، کارمند فراهم بشود اساسا یک نکته‌ای را عرض کنم کاین مسئله طبقات باید در این اجتماع از هم جدا نکرد همان‌طور که رفاه معلم مورد تقاضای ماست رفاه یک قاضی هم هست رفاه یک زارع هم هست. رفاه یک کارگر و یک کشاورز هم هست همه باید بهره‌مند بشوند بنابراین بایستی یک کاری بکنیم که انشاء‌الله با امکانات مملکت همه طبقات در رفاه باشند بنده یک آماری دیدم که اگر قادر باشد همه افراد لازم‌التعلیم مملکت وارد مدرسه شوند حداقل باید سالی ۶۰۰ میلیون تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه شود امکان مملکت و مجاهدتی که برای افزایش درآمد می‌شود ملاحظه می‌فرمایند و اولویت هم که به آموزش و پرورش داده می‌شود راجع به رفاه معلم چون تذکر دادید عرض می‌کنم که برای رفاه معلم اقداماتی دیدم که شده است ممکن است بنده و جناب عالی مرفه باشیم ولی رفاه باید زیاد باشد برای همه طبقات، فعالیت خانه‌سازی از چند سال شروع شده و وزارت آموزش و پرورش در تأمین رفاه حال معلمین کشور از نظر مسکن و بیمه اقداماتی مبذول داشته و دویست دستگاه آپارتمان به این منظور در تهران ساخته‌اند که بین معلمین تقسیم نمایند و نظیر این طرح ادامه پیدا خواهد کرد و نظیر این طرح با همکاری شورای آموزش و پرورش منطقه این در سایر استان‌ها و از جمله اصفهان، آذربایجان، استان ساحلی و بنادر و جزایر دریای عمان اجرا شده و با طرح‌های وسیعی که در دست اجراست تدریجاً در همه استان‌ها و شهرستان‌ها تعمیم خواهد یافت البته بنده معتقدم کمک بیشتری برای معلمین از نظر تأمین مسکن باید بشود و تردیدی نیست که به این مسئله توجه بیشتری خواهد شد و اما مسئله تعلیمات حرفه‌ای، تعلیمات حرفه‌ای در مملکت ما خانم دکتر پارسا از امور بسیار ضروری است به نظر من هر قدر به تعلیمات حرفه‌ای توجه بیشتر بکنند مردم ایران بیشتر متشکر خواهند شد به تعلیمات حرفه‌این یک مقدار در گذشته کم توجه شده، تعلیمات حرفه‌ای برای مملکت و برای صنعت مملکت و این نهضت توسعه فوق‌العاده‌ای که در مملکت هست ضروری است در آمارها دیدیم تعداد هنرجویان مدارس حرفه‌ای در سال ۴۷ از ۱۶۰۰ نفر به ۵۰ هزار نفر اضافه شده هدف برنامه چهارم ۵۰ هزار نفر بوده که در سال ۴۹ به آن رسیدید یک نکته‌ای که اشاره کردند رشته‌های تحصیلی است که به جای ۱۵ رشته ۵۵ رشته شده و این تعلیمات حرفه‌ای باز هم به نظر من به سرعت بیشتری باید جلو برود و باید به آن توجه بیشتری بشود الان عده زیادی در مملکت دیپلمه داریم که از مدارس بیرون می‌آیند در حالی که عده ی زیادی ما لازم داریم برای صنایع که این دیپلمه‌ها به درد آن صنایع نمی‌خوردند در حالی که حق این است که آن‌ها هم برای این صنایع آماده شوند (دکتر پرتو اعظم- با برنامه جدید آموزشی این کار انجام می‌شود) (حی- بخش خصوصی غیرانتفاعی هم این کار را می‌کند) امید ما این است که به این مطلب توجه بشود، به هر صورت امروز در مملکت ما بخش دولتی و خصوصی با هم قدم بر می‌دارند و من در این برنامه‌هائی که از طرف دولت مطالعه می‌کردم دیدم که دولت متوجه حرکت و تلاش و فعالیت بخش خصوصی هست و آن جا را پایه‌ای برای پیشرفت مملکت می‌داند در سال ۵۰ در مورد آموزش عالی باید عرض کنم اعتبارات دانشگاه‌ها ۲۲% اضافه شده این ۲۲% در امر آموزش عالی رقم بسیار مهمی‌است دوست بسیار عزیز ما جناب دکتر پرتو اعظم مطالعات بسیار دقیقی در امر آموزش عالی کردند که بنده دیم پیشرفت‌های آموزش عالی را با چه دقت مورد بررسی قرار داده‌اند در یادداشت‌های ایشان دیدم که امر آموزش عالی تا چه حد مورد توجه دولت بوده و این رقم ۲۲% اضافه اعتبار یک رقم بسیار قابل توجهی است، یک نکته‌ای را آقای رامبد اشاره کردند در مورد دانشجویانی که به خارج می‌روند برای تعیین رشته که مرکزی باید وجود داشته باشد (معیری- چنین سازمانی وجود دارد) خوشبختانه مثل این که هست. آقای دکتر پرتو اعظم استاد دانشگاه هستند و در امر آموزشی هم تخصص دارند. مدتی است موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل شده و طرح‌های لازم را برای ۲۰ سال آینده کشور با توجه به نیروی انسانی مورد احتیاج مملکت از نظر اقتصادی و صنعتی برنامه‌هائی تدوین کرده به همین جهت هم‌اکنون در دانشگاه‌ها افرادی که در رشته‌های ادبیات و فلسفه بودند امسال جای خود را به علوم پزشکی و مهندسی و رشته‌های مورد نیاز مملکت داده‌اند آمار سال ۴۹ نسبت به ۴۸ که دانشگاه منتشر کرده رقم دانشجویان رشته‌های فلسفه و ادبیات از ۸۴% به ۶۸% تقلیل پیدا کرده یعنی به آن رشته‌ها اضافه شده ملاحظه می‌فرمائید در مملکت ما دولت به این قبیل مسائل توجه دارد الان محصلینی که به خارج می‌روند مسئله این نیست که بروند و یک پذیرش از یک دانشگاه بگیرند باید در رشته‌هائی که مملکت موافقت می‌کند اجازه تحصیل بگیرند و در کنکور اعزام به خارج شرکت کنند اگر شما راه‌های دیگری به نظرتان می‌رسد مرقوم بفرمایید ما هم از نظر جناب عالی استفاده می‌کنیم و از دولت هم خواهش می‌کنیم که قبول بکند و اجرا بکند این قبیل مسائل از نظر اجتماع تذکرش لازم است ما واقعا در رشته‌های ادبیات و فلسفه به حد کافی دانشمند داریم امروز دنیا دنیای صنعت و تکنولوژی است ما پزشک و مهندس می‌خواهیم امروز برای دولت در امر درمان مسئله درمانگاه و پول مطرح نیست درمانگاه را می‌سازد ولی طبیبش کم است بنده می‌بینیم که شیر و خورشید و بهداری مرتبا آگهی می‌کنند که ما طبیب می‌خواهیم و طبیب نیست درمانگاه ساخته شده و بدون طبیب مانده (مسعودی- وقتی فرود انسان را در کره ماه روی پرده تلویزیون می‌بینیم باید قبول کنیم که دنیا دنیای صنعت است).

دکتر عاملی- برنامه سمینار داخلی را آقای دکتر الموتی چرا به ما نمی‌دهند؟

مسعودی- آن را حزب سابق پان ایرانیست می‌داند و خبر دارد از سمینار.

دکتر فریور- شما سابق بودن حزب پان ایرانیست را از کجا می‌دانید؟

کاظم مسعودی- از آن جائی که شما آنکت حزب ایران نوین را پر کردید، از فضل الله صدر فهمیدم.

دکتر الموتی- آقای دکتر عاملی وقتی لیدر شما صحبت می‌کرد ما گوش می‌کردیم اما ما وقتی صحبت می‌کنیم شما توجه ندارید، ما که حزب متشکلی هستیم برنامه درایم و از جانب ۱۷۶ نفر همه صحبت می‌کنم یک حزب متشکل یک افراد هم فکر عده‌ای که افتخار پاسداری انقلاب را دارند مسلما ما وقتی راجع به مسئله‌ای صحبت می‌کنیم هم فکری داریم و من به عنوان لیدر و رئیس فراکسیون افتخار دارم از طرف فراکسیون حزب صحبت کنم این صدا صدای فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین است (صحیح است).

رضوی- آقا پس گرفتند.

روستا- ما برای این که آقایان زیاد ناراحت نشوند زیاد تأیید نمی‌کنیم.

دکتر الموتی- نکته‌ای که من باید عرض کنم این است که در فراکسیون ما هم فکری صمیمانه هست و من خوشوقتم که دوستان همفکرم و هم حزبم همه در راه به ثمر رسیدن انقلاب کمک می‌کنند نماینده ی من هم هستم و اگر امروز صحبتی می‌شود صحبت فرد الموتی نیست صدای میلیون‌ها زارع، کارگر اصناف است شما بدانید امروز مملکت ایران متشکل است پاسداران انقلاب دست به دست هم داده در اجرای قوانین انقلاب می‌کوشند بنده برای خودم نطق نمی‌کنم که بگویم چنین و چنان بود یا بیایم یک مسأله‌ای را ده دفعه تکرار کنم که اگر آخر سر خلاصه کنیم دو صفحه بیشتر نمی‌شود اگر به هر یک از ارقام معترض هستید بفرمائید اما یک نکته‌ای را که بنده عرض می‌کنم و علاقه دارم که دوستان هم بدانند این است که این مطالب با دقت و مطالعه تهیه شده و برای مملکت است. آقای خسروی کردستانی دوست ما یک یادداشتی دادند که جالب است و بنده نمی‌دانستم و در جراید و نشریات که ندیدم و آن مطلب این است استفاده از دانشجویان برای تدریس این کار مهمی بود جالب بود که دستور آقای هویدا بود از تیر ماه ۴۷ تا کنون از ۱۶ هزار نفر از دانشجویان برای تدریس استفاده شده که ۸ هزار نفر این‌ها در تهران و شهرستان‌ها خدمت می‌کنند و ۴ هزار نفر در کادر آموزشی هستند و ۴ هزار نفر در کادر اداری و ۳ هزار نفر در دبیرستان‌های تهران و شهرستان‌ها تدریس می‌نمایند هزار نفر در شهرهای دانشگاهی درس می‌دهند مثل اصفهان- شیراز- مشهد- رضائیه این‌ها نتیجه کارشان چی بود جای هزار دبیر لیسانسه علوم فیزیک و زبان تدریس می‌کنند چون ۴ هزار دانشجو در هفته ۲۰ هزار ساعت و ماهیانه ۸۰ هزار ساعت تدریس می‌کنند اسم انقلاب اداری را بردند این سازمان را آقای نخست‌وزیر دستور دادن یکی از معاونین وزیر مشاور و یک کارمند اداره کنند برای دانشجویان مطالعه کنند. اما در جای دیگر سازمانی هست که از سابق بوده چه کار کنند یک سازمان‌های جدیدی می‌سازند به این صورت چنین تشکیلاتی را یک معاون وزیر مشاور و یک کارمند اداره می‌کند می‌فرمایید این کارمند نباشد پس چه جوری اداره کنند بنابر این ملاحظه می‌فرمائید خیلی از محصلین ما متاسفانه به خارج می‌روند ظرفشوئی می‌کنند برای این که درس بخوانند ولی این‌جا مقام دانشجویان مقامی است که مورد علاقه شخص شخیص شاهنشاه است (صحیح است) آن مقامی که شاهنشاه فرمودند دانشجو باید به عالیترین مقام برسد در شورای دانشجو در کمیسیون‌های عالی بایستی اظهار نظر کند این طبقه مانند طبقات دیگر مملکت مورد احترام شاهنشاه هستند امروز ۸ هزار دانشجو همه درس می‌دهند خوب استفاده از نیروی انسانی چه جوری است؟ دبیر که داریم الان هم گرفتار کمی‌دبیر هستیم این دانشجو را آورده‌اند؟ کار دبیری می‌کند و هم درسش را هم می‌خواند اگر شما می‌توانید از این کارها بکنید از این فکرها به دولت بدهید استفاده می‌کند واقعاً حالا خودمان هستیم اگر از این قبیل افکار وجود داشته باشد مملکت ما یک مملکت استثنائی است کارهایش باید مال خودش باشد انقلاب ما انقلاب ایرانی است ما ممکن است از مغرب زمین خیلی چیزهائی می‌بینیم و باید بگیریم ولی در این مملکت در چهارچوب این مملکت و با امکانات آن‌ها را پیاده کنیم (کاظم مسعودی- و دنبال هیچ اسمی‌هم نمی‌رویم) این یکی از کارهائیست که شده و ۸ هزار نفر دانشجو آمده دنبال درسش رفته و وظیفه‌اش را هم انجام داده از این نیروی انسانی در دو محل استفاده شده ما باید از این قبیل کارها و افکار و امکانات استفاده کنیم تا بتوانیم نقائص مملکت را رفع کنیم (روستا- یادداشت بنده را ملاحظه بفرمائید) یادداشت جناب عالی که مرقوم فرموده بودید که تشکر اصناف را از دولت حزبی راجع به لایحه نظام صنفی به عرض برسانم به موقع به آن خواهیم رسید برای سپردن کار مردم به مردم به موقع در این مورد بحث می‌کنم انجمن شهر را یادم نرفته اجازه فرمائید به موقع عرض خودم را می‌کنم در مورد کشاورزی بنده قبلاً عرض کردم در لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ دولت هویدا به امر کشاورزی اولویت داده شده چون صنعت ما با سرعت فوق‌العاده‌ای پیش رفته و اولویت اعتبار با کشاورزی است و با صنعت نیست بعضی آن دو اهرمی را که بنده اشاره کردم در اقتصاد مملکت وجود دارد آن دو ماشین یا وسیله‌ای که باید به موازات هم پیش برود کشاورزی و صنعت است در سال‌های گذشته به علت توجه خاص به صنعت، صنعت خوشبختانه جهش لازم را پیدا کرده و دارد پیش می‌رود به امر کشاورزی توجه خاص شده ولی صنعت نظیر کارخانه پتروشیمی و کارخانه ذوب آهن می‌شود آورد اما این ذوب آهن را هم که می‌شد آورد دولت مستوفی الممالک در برنامه‌اش بود از آن روز نیاوردند این افتخار نصیب دولت هویدا شد در اجرای نیات شاهنشاه که ذوب آهن را بسازد. الحمدلله انجام شد ما با ایشان تبریک می‌گوئیم برای ما این موفقیت موفقیت کشور ایران است (صحیح است) ما وقتی در آمار می‌خوانیم که در ایران در سال آینده ۶۰۰ هزار تن فولاد و در سال دیگر ۲ برابر و چهار سال دیگر می‌شود چهار میلیون تن این افتخار دارد زهی افتخار به دولت هویدا این آمار مملکت است و این کارها شد، بالاخره این دولت که شب و روزگار می‌کند و موجبات پیشرفت مختلف را فراهم می‌کند قابل تشویق است بنابراین کار کار مملکت است ما هم از پیشرفت‌ها خوشحالیم. وقتی صحبت از اصلاحات ارضی در این مملکت می‌شده عده‌ای که اسمشان را گذاشته بودند مالک بعضی خرده مالک (نخست‌وزیر- نیمچه مالک) به هر صورت مالکین به صورت‌های مختلف بودند می‌دیدیم یک عده‌ای می‌گفتند که اگر اصلاحات ارضی بشود کار کشاورزی تعطیل می‌شود (ایلخانی پور- ولی دیدند درآمد ملی سه برابر شد) آمار هست رقم هست اما باید با کمال افتخار و سربلندی گفت در اثر اجرای مقررات اصلاحات ارضی دوران جدید و درخشانی در امر کشاورزی مملکت به وجود آمده (صحیح است) زارعی که قبل از او مالکت ملکت خودش نبود باید به زور کشاورزی می‌کرد امروز مالکت اراضی زیر کشت خودش شده و برای خودش و مملکتش کار می‌کند بنده در حوزه انتخابیه خودم در یک دهی وقتی رفتم با زارع صحبت می‌کردم می‌گفت تمام ده را زراعت کرده و کوهستان را تا جائی امکان داشته درخت کاری کرده گفتم چرا قبلاً نمی‌کردی می‌گفت برای کی می‌کردم ولی امروز شاهنشاه این اراضی را به من داده عطیه شاهانه است می‌دانم شاهنشاه ما پشتیبان ماست با کمال سربلندی شب و روز کار می‌کنم خودم زنم و بچه‌ام داریم کار می‌کنیم و استفاده می‌کنیم درآمدمان ۵ برابر شده این وجود دارد و شاهد عینی است کسانی که می‌خواهند بروند ببینند) (مهندس صائبی- همه جا همین طور شده) (دکتر عدل- همه جا شده) بله همه دهات و روستاهای این مملکت چنین است آقای دکتر عدل تایید فرمودند در کشاورزی بعضی سال‌ها خشکسالی است مقدار زیادی محصول دیم از بین می‌رود بالاخره کشاورزی مملکت ما هم باید سیستم کشاورزیش عوض بشود به آن سیستمی که اگر همه کشاورزی دیم باشد یک سال باران نیاید معلوم است از بین می‌رود تنها نباید اقتصاد کشاورزی ما منحصرا متکی به زراعت دیم باشد زراعت دیم یکی از عواملی است که امروز وجود دارد و بایستی از آن استفاده کرد (مهندس عترت- برای رفع این نقص در بودجه پیش‌بینی شده است که از این خسارات جلوگیری شود) بله خیلی متشکرم که جناب عالی هم در امر کشاورزی کمک کردید و یادداشت‌های کشاورزی شما خیلی کمک کرد به آن جا هم می‌رسیم با اعداد و ارقام بنده از همه آقایان متشکرم که برای بنده یادداشت‌های خوب تهیه کردند تا ما بتوانیم مسائل مملکتی را روشن کنیم ببینید کشاورزی مملکت ما اگر می‌خواهیم کشاورزی مملکت پیش برود همین طور گفتن با حرف پیش نمی‌رود اگر با حرف پیش می‌رفت می‌گفتیم زراعت به پیش... باید زارع بود زراعت کرد به ملک آشنا بود چه جور می‌شود زراعت کرد و الا اگر خداوند چنین قدرتی می‌داد به هر کس نخست‌وزیر مملکت بیش از همه کس یم خواست که همه کارها خوب تر و سریع‌تر پیش برود. صبح می‌گفت زراعت پیش می‌رود و آن وقت درست می‌شد این صحیح نیست قربان وسایل لازم می‌خواهد آب می‌خواهد زمان می‌خواهد ببینیم که این وسایل در کساورزی هست اول زمین بود مالک بود صاحب زمین بود در سوئیس و خارج زندگی می‌کرد یا توی شهر بود موقع برداشت محصول فقط سر محصول می‌رفت این‌جا باید نکته‌ای را عرض کنم در حوزه انتخابیه خود من یک گرفتاری داشتم خوانینی بودند ببینید چه می‌کردند البته مالکین خوب هم داشتیم. یکی از مالکین این ده باید نسق زراعتش را تعیین می‌کرد و مباشرش می‌رفت قبل از خرمن درب انبار را مهر و موم می‌کرد زاعر مکلف بود از سوراخ بالای انبار تمام محصول را توی انبار برید تمام محصول را جمع آوری کند و از بالا توی انبار بزیزد و سهم خودش را هم بر ندارد و هر وقت مالک بیاید هر وقت فرصت کردند وقت داشتند سرشان خلوت شد عواید مستغلات را در شهرها و یا در تهران وصول کردند بروند آن جا و سهم این زارع را بدهند کراراً نمی‌رفتند و مدت‌ها طول می‌کشید زارع احیتاج داشت حاصل دسترنجش مانده بود توی انبار چون راهی نداشت می‌رفت و به بچه‌اش طناب می‌بست از سوراخ بالا بچه را می‌فرستادند پائین تا یک مقدار غله بردارد و ارتزاق کند کراراً طناب پاره می‌شد و بچه این زارع در آن انبار می‌افتاده و می‌مرد و زارع بدبخت هم به حقوقش نمی‌رسید (ارسنجانی- دهات ایران درآمد امروزیش با قبل از انقلاب اصلاحات ارضی ده برابر شده منتهی با این تفاوت که درآمد قبل از انقلاب مربوط به یک نفر بود و امروز مربوط به صد نفر است) نظر جناب عالی که در این کار بصیر هستید صحیح است. خیال می‌کنم که این مطلب همه ما را متاثر کرد که با افراد این مملکت در گذشته چه جور رفتار می‌کردند شاهنشاه اقدام فرمودند به انجام اصلاحات ارضی انقلاب فرمودند آن زارع که بچه‌اش بدبخت و بیچاره از آن بالا می‌افتاد و از بین می‌رفت و آن زارع امروز صاحب ملک خوشد می‌باشد و زن و بچه‌اش امنیت دارند کار می‌کنند دسترنج کارشان مال خودشان هست چند سال قبل هنگام سرکشی به دهات مختلف حوزه انتخابی یک پزشک سازمان شاهنشاهی همراه من بود به یکی از مدارس سپاهی دانش که در آن ارتفاع ساخته بودند رسیدم پیاده شدم نگاه کردم دیدم که بچه‌ها با لباس تمیز در این منطقه دورافتاده نشسته‌اند و درس می‌خوانند و معلم دارند و معلم سپاهی دارند از شدت شوق از فرط ذوق گریه کرد و اضافه کرد که من شهری نمی‌دانستم در دهات ایران چنین نهضت و تحولی شده. شهری‌ها نمی‌دانند دهات را نمی‌شناسند ما به علت این که با روستاها تماس داریم خیلی از دوستان می‌دانند این مال زارع و مال کارگر را به موقع به آن می‌رسیم اما ببینیم عواملی که برای کشاورزی لازم است چی بود؟ مصرف کود شیمیایی در سال ۴۲، ۶۲ هزار تن بود و در سال ۴۹ به ۲۳۰ هزار تن رسیده است یعنی ۲۷۳% کود شیمیائی ما در گذشته کود شیمیای هم از خارج وارد می‌شد خوشبختانه با توسعه صنعت پتروشیمی در داخل مملکت تهیه می‌شود خیال می‌کنم کم وارد می‌کنیم تا احتیاج نداشته باشیم وارد نمی‌کنیم و از این گازی که قبلاً می‌سوخت تهیه می‌شود این‌ها مربوط به مدیریت صحیح مملکت است برنامه‌هایی است که شاهنشاه ما ترسیم فرموده‌اند این گاز هم وجود داشت زارع هم وجود داشت اما مغز متفکر می‌خواست که این‌ها را به هم برساند زمین را آزاد کرد آن گاز را هم تبدیل به کود شیمیایی کرد این را می‌گویند مدیریت و طراحی برای مملکت (صحیح است) در هر رشته‌ای اگر هر کس کار می‌کند مدیریت صحیح داشته باشد می‌تواند آن عواملی را که زنده کنند یک مملکت است به این صورت به هم مرتبط بکند، بنده خودم افتخار داشتم در التزام رکاب شاهنشاه به کشور به رومانی رفتم که شاهنشاه در کشور رومانی و برای دیدن کارخانه تراکتورسازی تشریف بردند پشت تراکتور نشستند و تراکتوری که آن جا بود آزمایش فرمودند و وقتی به مملکت مراجعت فرمودند این سفر شاهنشاه موجب شد که کارخانه عظیم تراکتورسازی در این مملکت به وجود آید برای این که امروز نمی‌شود با دست زمین را شخم زد شخم با دست اثری ندارد در سال ۴۱- ۱۲۰۰ دستگاه بود و امروز به ۲۵ هزار دستگاه رسیده هم قیمت ارزان تر است و هم تسهیلاتی که برای واگذاری این تراکتورها وجود دارد بسیار است که یک زارع بتواند صاحب تراکتور شده حالا به شرکت‌های سهامی‌زارعی که می‌رسیم یک بحث علی حده است تولید و مصرف واکسن دامی از ۴۷ میلیون واحد در سال ۴۹ به ۱۳۰میلیون افزایش پیدا کرده این همه دام در این مملکت آماده می‌شود برای این که آذوقه و گوشت این مملکت را تأمین کند خوب این‌ها اگر از نظر بهداشتی خوب نگاهداری نشوند می‌میرند از بین می‌روند یکی از کارهایی که باید بشود حفظ این‌هاست یکی از کارها افزایش مصرف است در مملکت ما آمار هست رقم هست بعضی‌ها بنده می‌بینیم می‌گفتند سابق گوشت پیدا می‌شد و حالا کم پیدا می‌شود چرا کم پیدا می‌شود سابقاً گوشت کم می‌خوردند گوشت که نبود، مصرف پیدا شد میزان مصرف بالا رفته امروز آمار مصرف عجیب و غریب بالا رفته افزایش مصرف موجب شده تولید به مصرف نرسد باید کاری بکنید که این تولید و مصرف با هم هم‌آهنگی پیدا بکنند منتهی از یک طرف باید مرتع را حفظ کنیم برای این‌که سدها پر نشود از یک طرف تأمین گوشت باید بشود گاهی برنامه‌هائی است بنده فکر می‌کنم می‌بینم که یک وزارت‌خانه چهار وزارت‌خانه شده آقای مهندس گلسرخی یا آقای دکتر ولیات برای خاطر این‌ها وزارت‌خانه‌ها تأسیس نشده است مملکت احتیاج داشت ما که می‌گوئیم کشاورزی مملکت باید به سرعت پیش برود آن وقت تمام سازمان‌های کشاورزی در یک وزارت‌خانه متمرکز بود و قابل اداره نبود اگر بخواهیم مملکت را پیش ببریم اول، باید این مشکلات را حل بکنیم باید آدم‌های لایق و شایسته و تحصیل کرده برای این کارها داشته باشیم که بتوانند به وظیفه خودشان عمل کنند به همین دلیل است که چهار وزارت‌خانه به وجود آمد (عباس میرزائی- موقع خوردن گوشت نفرمائید که همه می‌خواهند گوشت تازه بخورند) تولید ببینید از ۲۷۶ هزار تن در سال ۴۱ به ۵۴۵ هزار تن رسیده ۸۶۰ هزار تن به سه میلیون و نیم تن رسیده ملاحظه بفرمائید یک مملکتی بودیم و حالا چه هستیم سابقا مجبور بودیم قند از خارج وارد کنیم ولی امروز ببینید این مملکت موفق شده تولید چغندر از ۸۶۰ هزار تن به سه میلیون و نیم تن رسیده این کشاورزان خراسان این مناطق که چغندر خیز است از این درآمد استفاده می‌کنند تنها کشاورزی مملکت غلات نیست بعضی‌ها خیال می‌کنند کشاورزی یعنی غله در حالی که درآمد در کشاورزی صنعتی است. وقتی یک مملکتی می‌تواند سه میلیون و نیم چغندر تولید بکند و احتیاجات قند مملکت را تأمین کند این‌جائی است که به رشد سریع کشاورزی می‌رسد امروز صنعت و کشاورزی دوشادوش هم قرار دارد اگر قرار شود پول آن کشاورز را بگیریم و بفرستیم به خارج این که کاری انجام نشده پول مملکت که به جیب کشاورز می‌رود داخل مملکت می‌ماند صرف چغندر کاری می‌شود به جیب کاشورز می‌رود به جیب کارگر می‌رود طرح دانه‌های روغنی در سه سال اخیر ۷۴۰۰ هکتار آفتاب گردان کشف شده و در ۵۰ هزار هکتار دانه‌های مختلف روغنی با بخشودگی ۱/۳ قیمت کود و وام ۳ درصد بهره کشت گردیده در نتیجه ۴۲ هزار تن دانه روغنی به دست آمده و افزایش پیدا کرده.

در طرح برنج که از سال ۴۷ به مورد اجرا گذارده شده چنین است:

- سال ۴۷ ۳۰ هزار هکتار ۴۰ هزار تن افزایش.

- سال ۴۹ ۱۲۰ هزار هکتار ۱۶۰ هزار تن افزایش.

- سال ۵۱ ۳۰۰ هزار هکتار ۳۲۷ هزار پیش بینی.

با این طرز افزایش، محصول سه ساله اخیر بالغ بر ۲۸۰ هزار تن برنج بوده است که تقریبا ۶ /۵ میلیارد ریال عایدی زیادتر نصیب برنج‌کاران شده است که در سال ۵۱ دو برابر خواهد شد. و میزان شلتوک به یک میلیون تن رسیده است.

طرح گندم

- در سال زراعی ۴۷-۴۸ در مساحتی حدود ۳۵۵۴۰ هکتار اجرا شد که افزایش محصول حدود ۵۳۰ /۴۹ تن بوده است. در سال ۴۸-۴۹ سطح کشت گندم افزایش یافته به ۲۰۰ /۸۸ تن رسیده است. سطح کشت در واحد سطح به میزان متوسط ۵ /۱ تن در هکتار بوده

طرح پنبه

- مقدار محصول از ۱۲۰۰ کیلو به ۱۷۰۰ کیلو در هکتار رسیده.

- اضافه تولید (وش) حدود ۱۸ هزار تن به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال بوده.

بنده دیدم آقای وزیر کشاورزی یک برنامه ۲۵ ساله برای کشاورزی تهیه کرده‌اند و بنده واقعاً از آقای مهندس عترت متشکرم که در تهیه یادداشت‌های مربوط به کشاورزی به من کمک کرده‌اند. و قبل از آن لازم می‌دانم یک نکته‌ای را یادآور بشوم بنده دیدم که به صندوق توسعه کشاورزی ایران اشاره فرمودند اتفاقا دوست هم مسلکت شما آقای رامبد رئیس این صندوق است خوب هم کار می‌کند و ما معتقدیم هر کس در این مملکت خوب کار کرد بایداز او قدردانی شود حق بود شما از این دوست هم‌مسلک خودتان که در این چند سال کارش قرین موفقیت بوده به خوبی یاد می‌فرمودید این صندوق برای این تاسیس شده که بیاید به سرمایه‌گذاری سنگین وام‌های حداقل ۵۰۰ هزار تومان که اخیرا به ۲۵۰ هزار تومان رسیده یا به یک طرح کشاورزی کمک کند چون در گذشته وام کشاورزی می‌گرفتند و می‌رفتند صرف کارهای دیگر می‌کردند اما امروز پول را به شخص نمی‌دهند بلکه به طرح می‌دهند در امر کشاورزی کوچک‌تر شرکت‌های تعاونی به کشاورزان کمک می‌کنند بنابراین این آن جائی است که ما می‌بینیم که یک موسسات مالی به سرای تقویت کشاورزی و صنعت وجود دارد و طرح اگر یک طرح صحیح اقتصادی نباشد این صندوق وام نخواهد داد در دولت ما این فرد حزبی شما مرد مثبتی است که حق بود اشاره می‌کردید ولی گذشتید (رامبد- ایشان برای مقامات خیلی بالاتر از این استحقاق دارند) در حزبتان کاری به ایشان بدهید (عباس میرزائی- به حزب مردم تبریک می‌گوئیم) من فقط منظورم این است که لااقل اشاره می‌کردید (نخست‌وزیر آدم بسیار خوبی است باید در حزب از وجود ایشان استفاده کنند) جناب آقای نخست‌وزیر هم می‌فرمایند آدم خوبی است این انصاف را از آقای نخست‌وزیر یاد بگیرید و نظر جناب آقای نخست‌وزیر این است که در حزب از این آدم استفاده کنید این صندوق توسعه کشاورزی که آقای مهندس عامری رئیس آن است به منظور سرمایه‌گذاری در امر دامپروری و برای توسعه رشد کشاورزی تأسیس و تشکیل شده و در جهت توسعه این صندوق به این ترتیب عمل می‌کند که به افراد و موسسات خصوصی وام می‌دهد در شرکت‌های خصوصی از طریق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کند و اعتبارات ملحوظ شده برای این نوع فعالیت‌ها که توسط صندوق به عمل می‌آید در طرح مربوط به قرار زیر است سال ۴۷- ۳۴۰ میلیون ریال سال ۴۸- ۲۴۰ میلیون سال ۴۹- ۴۲۰ میلیون ریال جمع هزار میلیون ریال عملیات انجام شده صندوق مذکور در رشته‌های سرمایه‌گذاری در دامپروری، جوجه‌کشی، کشاورزی زیر سدها و طرح‌های کشت صنعت به عمل آمده است این صندوق تأسیس شده کارش را هم دارد انجام می‌دهد بند دیدم در یادداشت‌های هم مسلک بنده آقای مهندس عترت یاد آور شده بودند اکنون تولید کشاورزی ۲۲ درصد از تولید ناخالص ما را تشکیل می‌دهد و حال آن که قبل از آن این رقم به ۱۲% هم نمی‌رسید به طور کلی تولیدات کشاورزی ایران از دو محصول زراعی و دامی تشکیل می‌شود سهم زراعتی ۶۰% سهم دامی‌۴۰% و هزینه‌ها مربوط به مواد خوراکی است پیش بینی اعتبارایت که برای سال ۵۰ در بخش کشاورزی شده تقریبا در سال ۴۸ صد در صد و از سال ۴۹ شصت درصد افزایش دارد یعنی در سال ۴۸ مبلغ ۷/۷ میلیارد ریال و در سال ۴۸ مبلغ ۵ /۱۱ میلیارد ریال در سال ۵۰ این رقم به ۱ /۱۶ میلیارد ریال رسیده است یکی از مسائلی که این‌جا اشاره شد در مورد سدها بود بنده خیال می‌کنم در فایده سدسازی اصلاً وارد بحث نشویم چیزهای بدیهی را منکر نمی‌توانیم بحث بشویم آفتاب آمد دلیل آفتاب مسلم است که سد مفید است آب دارد برق دارد اراضی زیر سد را آباد می‌کند در گیلان سطح برنج را حساب کنید این سد سفید رود چه قدر مفید برای افزایش درآمد ملی است در گیلان چه قدر سطح کشت برنج امروز زیاد شده سابقا در مملکت ما برنج در زمره خوراک‌های تفننی بود ولی حالا خوراک عامه است برای این که تولید برنج زیاد شده است.

رئیس- آقای دکتر از بیانات شما خیلی مانده است؟

دکتر الموتی- اگر اجازه بفرمائید بقیه بیانات در بعد از ظهر ایراد شود.

- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- بنابراین با اجازه‌ی خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه بعد ساعت هشت بعد از ظهر خواهد بود.

(ده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.