مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی

شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶

مدیر سید محمد هاشمی

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۵

جلسه: ۱۴۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روزپنجشنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۳۲۷

فهرست مطالب:

۱-قرائت صورت مجلس

۲- بیانات قبل از دستور آقای ضیاء ابراهیمی

۳- بقیه مذاکره در مطبوعات

۴- تقدیم لایحه به اصلاح لایحه قبلی انتخابات دوره شانزدهم به وسیله وزیر دارایی

۵- بقیه مذاکره و تصویب قانون مطبوعات

۶- ختم جلسه به عنوان تنفس

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

[۱- قرائت صورت مجلس]‏

صورت جلسه قبل را آقای صدرزاده منشی به شرح زیر قرائت نمودند

یک ساعت و چهل دقیقه به ظهر روزسه‌شنبه دهم اسفند مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: بیات- گنابادی- دکتر بقائی- مهندس رضوی- اردشیر شادلو- حسن اکبر- دادور- غضنفری- معین‌زاده- اورنگ- منصف- امیرتیمور- حسین وکیل- محمدتقی بهار- تقی‌زاده- عباس اسکندری- احمد فرامرزی‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: تولیت- ابوالقاسم بهبهانی- فرج‌الله آصف- عباس مسعودی- ناصرالدین ناصری- یمین‌اسفندیاری- سالار بهزادی‏

دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر طبا- افخمی- دکتر راجی‏

دیر امدگان بی‌اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی- عامری- زنگنه- معتمد دماوندی- سلطانی- آقا خان بختیار- نراقی- فرامرزی- مسعود ثابتی- دهقان- شهاب خسروانی- دکتر مصباح‌زاده- نیک‌پور- گلبادی- صفا- امامی- خسرو قشقایی‏

آقای آشتیانی‌زاده مخالف دستور بودند و اظهار نمودند مقدماتی که پیش آمده و اعلیحضرت همایونی مبتکر آن هستند از نظر کمان اهمیت باید قبلاً در مجلس مطرح شود و نمایندگان اظهار نظر کنند

ورود در دستور تصویب گردید و آقایان رحیمیان و حائری‌زاده و آزاد و مکی پیشنهاد نمودند لایحه معافیت نظام وظیفه و اعتبار بانک کشاورزی مقدم فرار گیرد و قابل توجه نشد همچنین پیشنهاد آقای صدرزاده در لایحه مطبوعات با توضیحات آقایان بوذری و کشاورز صدر قابل توجه نگردید

آقای نخست وزیر اظهار نمودند که تجدید نظر و تکمیل قانون اساسی مورد توجه اعلیحضرت همایونی واقع شده و دولت در انجام منویات ملوکانه عریضه‌یی تقدیم داشته که قرائت می‌شود پس از قرائت آن و فرمان تشکیل مجلس مؤسسان نظامنامه انتخاب اعضاء مجلس مؤسسان را مجلس تقدیم داشتند

آقای دکتر معظمی در ارجاع شکایت از توهین و هتک حرمت به دادگاه و عدم تعقیب جزایی در صورت رفع شکایت پیشنهادی دادند که با توضیحات آقایان سزاوار و بوذری قابل توجه نشد

آقای خسرو هدایت پیشنهاد نمودند کسانی که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن امتیاز روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع باشند

آقایان بوذری معاون وزارت دادگستری

و سزاوار مخبر کمیسیون قبول نمودند

چهل دقیقه بعد از ظهر جلسه خاتمه یافت و به روز پنجشنبه محول گردید

رئیس- به صورت جلسه اعتراضی هست آقای ملک‌مدنی‏

ملک‌مدنی- بنده اجازه نطق قبل از دستور می‌خواهم‏

رئیس- آقای آشتیانی‌زاده‏

آشتیانی‌زاده- در جلسه گذشته بنده با ورود در دستور مخالف بودم از نظر اهمیتی که موضوع ایجاد مجلس مؤسسان داشت و ضمن اظهاراتم بنده لاالله را گفتم ولی به الاالله نرسیدم پس لازم بود از نظر اهمیت نمایندگان مجلس راجع به این موضوع صحبت کنند عرض بنده این بود که چون موضوع خیلی مفید است اینجا و مسلماً نظر اعلیحضرت همایونی به منظور اصلاحات کشور از نظر مراجعه به افکار عمومی است بایستی نمایندگان هم راجع به آن اظهار نظر و صحبت کنند و پشتیبانی کنند

رئیس- الان هم این اظهاری که می‌کنید راجع به صورت جلسه نیست صورت جلسه یعنی مطالبی که گفته شده و نوشته‌اند اگر مخالفش نوشته شده باشد می‌توانید اعتراض کنید

آشتیانی‌زاده- در صورت مجلس نوشته نشده است که بنده گفتم موضوع مهم و مفیدی است‏

رئیس- آقای کشاورز صدر

کشاورز صدر- عرض بنده راجع به صورت جلسه کشاورز و آن پیشنهادی که آقای مکرم دادند در اینجا یک نکته بسیار حسابی بنده متذکر شدم که در صورت جلسه ذکر نشده است از نقطه‌نظر قوانین و مداخله قوا در یکدیگر تأثیر زیاد دارد بنده عرض کردم یکی از مجازات‌های اصلی محرومیت ابد از خدمات دولتی است آن هم نسبت به کسانی که مرتکب اختلاس و ارتشاء شده‌اند و این پیشنهاد موجب می‌شود به این که به کلی این اصل قضایی را از بین ببرند و موجب می‌شود که اشخاصی که اختلاس و ارتشاء می‌کنند باز بیایند روی مردم سوار بشوند این مؤثر است و اجازه بفرمایید که در صورت جلسه منعکس بشود (صحیح است‏)

رئیس- این در صورت مجلس مختصر نظر به این که پیشنهاد استرداد شد نوشته می‌شود ولی در صورت مشروح ذکر می‌شود دیگر نسبت به صورت مجلس اعتراضی هست آقای مکرم‏

مکرم- عرض کنم که بنده پیشنهادم را از نظر این که مقام ریاست فرمودند ارتباط با لایحه مطبوعات ندارد پس گرفتم و الّا این پیشنهاد را بنده به مجلس شورای ملی خواهم داد (همهمه نمایندگان‏)

کشاورز صدر- هیچ وقت شما نباید بدهید هیچ کس اجازه نمی‌دهد

رئیس- صورت جلسه بعداً تصویب می‌شود چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند

[۲- بیانات قبل از دستور آقای ضیاء‌ابراهیمی‏]

عده‌ای از نمایندگان- دستور همهمه نمایندگان‏

ضیاء‌الدین ابراهیمی- اجازه می‌فرمایید تلگرافی که از کرمان رسیده قبل از دستور بخوانم‏

رئیس- تأمل بفرمایید آقای ضیاء‌ابراهیمی آقا ملک‌مدنی‏

ملک‌مدنی- آقایان سابقه دارند که بنده هیچ وقت قبل از دستور وقت مجلس را نمی‌گیرم ولی یک مطلب لازمی هست (رئیس- یعنی با نطق قبل از دستور مخالفید؟) خیر بنده با ورود در دستور مخالفم‏

رئیس- این که عین منظور جنابعالی است آقای ضیاء‌ابراهیمی بفرمایید

ضیاء‌ابراهیمی- یک نفر از رفقایی که در کرمان داشتم می‌گفت در کرمان خاک‌ها جاری و آب‌ها راکد است و این تعبیر دور از حقیقت نیست متأسفانه در کرمان یک بادهای موسمی هست که در پاییز و بهار به واسطه گرد آمدن خاک گاهی اسباب خرابی زیاد می‌شود امسال در روز ۷ اسفند که در اینجا بارندگی هی نافعی شده در کرمان و مخصوصاً رفسنجان یک بادهای شدیدی آمده است که موجب خرابی‌های زیادی شده است یک تلگرافی آقای معین‌زاده نماینده رفسنجان کرده‌اند که می‌خوانم و به عرض آقایان می‌رسانم و استدعای توجه دارم البته عنوانش خطاب به جناب آقای نخست وزیر و آقایان وزرا و خود بنده است البته وضعیت اسفناک در اثر سرمای سخت و وزیدن بادهای شدید و مخوف که برای این منطقه حادث شده از طرف مأمورین دولت به عرض رسیده خلاصه آن که سرمای شدید دی ماه سی درصد و بادهای شدید این چند روزه مخصوصاً دیروز که هفتم اسفند بود سی درصد دیگر از سطح مزروعی غله را به کلی باقی مانده فقط آثاری است که در اراضی آنجا باقی مانده است و چون هنوز طوفان ادامه دارد آتیه آن معلوم نیست شدت باد به اندازه‌ای بود که در روز مجبور به روشن کردن چراغ بودند قسمتی از آب قنوات در اثر ریزش شن در مجاری و جاده‌ها به کلی بند آمده و چه نقصان فاحشی حاصل کرده درخت‌های کهن را از ریشه بیرون و مقدار زیادی را متزلزل کرد و خشک خواهد شد مقدار زیادی گوسفند در صحرا بوده تلف نموده راه کرمان در اثر شن زیاد قابل عبور نیست تمام تیرهای تلفن و برق و مقداری از تلگراف را غلطانده که اکنون معلوم نیست این تلگراف در چه تاریخ به نظر آقایان برسد همین طور هم شده و سه روز فاصله بوده و چون روابط بین شهر و حومه تقریباً مقطوع هنوز خبر صحیح از میزان خسارات وارده به دست نیامده و تعیین آن موکول به آینده است و اینک موقع آن رسیده که توجه سریع به این نقطه معطوف و برخلاف سابق مردم را امیدوار فرمایند و به نظر اینجانبان که فعلاً به قید فوریت بایستی دستور اجرای آن صادر شود این است که معادل سیصد تن گندم و سیصد تن جو به فوریت هر چه تمامتر به رفسنجان حمل و به قیمت ارزانتری در دسترس مالکین و کشاورزان گذاشته شود و قیمت را با دریافت سند در سال آینده دریافت نمایند ولی مثل دویست تن که چندی قبل از جناب آقای وزیر دارایی تقاضا شد که ضمن آنچه که به کرمان حمل می‌شود به رفسنجان حمل فرمایند و دستور آن را هم صادر فرموده ولی در اثر عدم هر گونه انتظام و جریان صحیح در ادارات تا به حال نرسیده نباشد دوم نمایندگان بانک کشاورزی به شعبه تبدیل و حدنصاب معاملات را بالا برده اعتبار کافی به اندازه‌ای شود که کشاورزان بتوانند با فرع شش درصد قانونی بانک استقراضی نموده و خرابی‌ها را تأمین نمایند سوم وزارت کشاورزی بودجه دفع آفات پسته که قبلاً تعیین و تقسیم شده بود تغییر نداده و اعتبار کافی به رفسنجان اختصاص داده شود ماشین آلات مربوط سریعاً حمل شود که اول فروردین در محل موجود باشد جریان بعداً معروض خواهد شد قسمت مربوط به بانک کشاورزی که البته موکول به گذشتن قانون است ولی نسبت به ارسال غله چون افت رسیده است از جناب آقای وزیر دارایی و جناب آقای وزیر کشاورزی تمنی می‌کنم توجه بفرمایند چون قبلاً هم دستور فرموده‌اند که دویست تن حمل کنند

اردلان- لایحه کشاورزی جزء دستور است‏

حاذقی- یک کلمه عرض مختصری دارم که می‌خواهم عرض کنم‏

رئیس- صبر کنید اشخاصی که قبلاً اسم نویسی کرده‌اند چهار نفرند بنابراین نوبت شما بعد از آن آقایان است چهار نفر آقایان ضیاء‌الدین ابراهیمی، رضوی، معتمد دماوندی، حاذقی هستند

عده‌ای از نمایندگان -دستور

اسلامی- ما چندین روز است که اسم نوشته‌ایم و به ما اجازه داده نشده است‏

رئیس- حالا بسته به نظر آقایان است‏

نمایندگان - دستور دستور

[۳- بقیه مذاکره در مطبوعات‏]

رئیس- دستور یک گزارشی رسیده از کمیسیون فرهنگ آقای حاذقی بفرمایید بنشینید برای روز دیگر بگذارید (حاذقی- بنده می‌روم دیگر تهران نخواهم بود بنابراین گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون فرهنگ به شرح زیر قرائت شد

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ با حضور آقای وزیر فرهنگ و آقای معاون وزارت دادگستری به پیشنهاد آقای عبدالرحمن فرامرزی در خصوص جراید رسیدگی نموده پس از شور و مداقه لازم پیشنهاد مزبور را با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را به عنوان بند ه ماده واحده اصلاح قانون مطبوعات تقدیم مجلس شورای‌ملی می‌نماید بند ه از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه ۱۳۲۱ خورشیدی ملغی و نوشتین روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورایعالی فرهنگ ندارد (نمایندگان- احسنت صحیح است) ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶ قمری نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند مخبر کمیسیون فرهنگ کفائی‏

اردلان- ما متشکریم از کمیسیون فرهنگ بسیار تشکر می‌کنیم‏

رئیس- پیشنهادی که مورد توجه مجلس شورای ملی

واقع شد کمیسیون هم تأیید کرده در موقع ماده واحده بهتر رأی گرفته می‌شود حالا پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود آقای وزیر دارایی بیان دارید بفرمایید

[۴- تقدیم لایحه اصلاح لایحه قبلی انتخابات دوره ۱۶ توسط وزیر دارایی‏]

وزیر دارایی- بنده زحمت مختصری داشتم چند روز قبل از این لایحه تقدیم شده بود برای انتخابات دوره شانزدهم چون مختصر اصلاحی لازم بود این لایحه تقدیم می‌شود که در کمیسیون بودجه که امروز تشکیل می‌شود مورد توجه قرار گیرد

رئیس- به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود

[۵- بقیه مذاکره و تصویب قانون مطبوعات‏]

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای حاذقی قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت گردید

لایحه مطبوعات از دستور خارج و لایحه بانک کشاورزی مطرح شود

کشاورزی صدر- مخالف هستم‏

رئیس- چند دفعه این پیشنهاد شده بفرمایید آقای حاذقی‏

حاذقی- آقایان نمایندگان محترم گواه هستند که من همیشه با نطق قبل از دستور مخالف بودم (صحیح است) و در تمام این دوره هم یک بار حتی برای نطق قبل از دستور نیامده‌ام اینجا و همیشه هم اسم می‌نوشتم که در اول باشم که اگر اجازه داده شود من صرف نظر کنم و مجلس وارد دستور بشود علتش هم این است که من معتقدم اگر مجلس شورای ملی خوب کار بکند و خوب انجام وظیفه بکند تمام این نواقص و معایب مملکت مرتفع می‌شود و این مطلبی که ما می‌آییم اینجا وقت مجلس را می‌گیریم و برای مصلحت مملکت صحبت می‌کنیم یا مثلاً راجع به کرمان همان طور که آقای ضیاء ابراهیمی همکار محترم فرمودند محتاج به کمک هستند اینها خودش خود به خود همه صورت وقع پیدا می‌کند لایحه بانک کشاورزی اگر فرضاً تصویب شده بود الان بیست میلیون تومان در اختیار بانک کشاورزی اعتبار اضافه بود می‌توانست به مردم کرمان به مردم فارس سیستان و خراسان و سبزوار و سایر جاها و سایر جاهی مملکت کمک بکند همین طور این تلگراف و مراجعاتی که از مردم شهرستان‌ها می‌شود اگر مجلس شورای ملی کار خودش را انجام می‌داد تمام اینها تأمین می‌شد این پیشنهادی که من الان تقدیم کردم من خودم طرفدار نظم در کار مجلس هستم و معتقدم هر کاری که در دستور مجلس هست مجلس نفیاً یا اثباتاً تکلیفش را معلوم بکند و وارد کار دیگری بشود و این پیشنهاد را که دادم برخلاف عقیده‌ام بود فقط برای این نکته بود که می‌خواستم عرض کنم وقتی ما از سفر مکه برگشتیم با نظر دولت کمیسیونی تشکیل دادیم و سه چهار ماه تمام اختلافات بین افراد و شرکت‌ها را با اصول کدخدا منشی انجام دادیم به طور کلی اختلاف داخلی نباید موجب تشریفات و کاری اضافی برای دادگستری بوشد حالا هم پیشنهادم را پس می‌گیرم‏

فرامرزی- پیشنهاد بنده باید مطرح شود

رئیس- پیشنهاد آقای حاذقی مقدم بود

فرامرزی- آخر او که پس می‌گیرد چون می‌گوید برخلاف عقیده‌اش است‏

رئیس- شاید سرکار هم بگویید استرداد می‌کنم‏

فرامرزی- من استرداد نمی‌کنم چون مطابق عقیده‌ام است‏

رئیس- آخر اینجا که می‌آیید راجع به موضوع صحبت نمی‌کنید و وقت مجلس را تضییع می‌کند حالا بفرمایید شما پیشنهاد خروج از دستور کرده‌اید توضیح بدهید تا رأی گرفته شود

فرامرزی- البته فلسفه تشکیل مجلس و پیشنهاد دادن این است که یک کسی که عقیده به یک چیزی دارد از آن دفاع کند دیگران یا قبول کنند یا رد کنند و الّا پیشنهادی که مخالف عقیده‌اش باشد که نمی‌شود خوب پیشنهاد نکند (صحیح است) بنده کمال احترام را درباره آقای حاذقی قائل هستم مقصود این بود که خودم استفاده کنم از وقت عرض کنم که من متأسف هستم به طوری که وضع را می‌بینم این لایحه چون آقایان وکلا مایل هستند آخرش تصویب می‌شود و بعد هم همه پشیمان می‌شوند یک نکته‌ای هست در اینجا که به نظر بنده نه خود دولت اول دفعه توجه کرده و نه شاید اغلب آقایان متوجه باشند و حتی خود بنده هم متذکر نبودم و آن این است که این لایحه را موقعی آوردند به مجلس که وضع هم تغییر کرده است البته این طوری که نیست جای خیلی حرف است ما مواجه هستیم الان با مسئله نفت (صحیح است) ما مواجه هستیم با برنامه ۷ ساله ما مواجه هستیم با مجلس مؤسسان انتخابات مجلس مؤسسان و لایحه مجلس سنا در این حین لایحه‌ای می‌آورند که همه مردم ازش تحدید مطبوعات می‌فهمند و هم این طور هست (صحیح است) آقایان فکر نمی‌کنند که بعدها بعد از این که قضیه نفت‌را تمام کردند بعد از این که برنامه ۷ ساله را به جریان انداختند بعد از این که مجلس مؤسسان تشکیل شد و مجلس سنا درست شد آن موقع مردم می‌گویند که اساساً این کارها تحت شرایطی که از برای آزادی لازم است به عمل نیامد (رحیمیان-الان هم می‌گویند) (صحیح است) (اردلان- آقا با تصویب این گزارش کمیسیون یک کمک مهمی است بگذارید تمام شود) شما مخالف هستید بعداً بیایید فرمایش خودتان را بکنید (اردلان- بنده اجازه خواسته‌ام عرض می‌کنم) عرض کنم من خودم همان طوری که در روزنامه نوشتم تا آنجا جناب آقای تقی‌زاده پشت تریبون مجلس نگفت که ما مسلوب‌الاختیار بودیم و آن قرارداد را امضاء کردیم و راضی بهش نبودیم من تا آن ساعت نمی‌دانستم که این قرارداد به ضرر ایران بوده است چرا

رئیس- این بیانات شما الان هیچ مربوط به خروج از دستور نیست‏

فرامرزی- چرا هست قربان‏

رئیس- من باید تشخیص بدهم نیست شما باید دلیل خروج از دستور خودتان را بفرمایید

فرامرزی- صحیح است دلیل خروج از دستور این است که وقتی یک مملکتی قانونی وضع می‌کند باید مطابق رژیمی که دارد قانون وضع کند یک ملت مسلمان قانون وضع کند که اگر روی گلدسته مسجد اذان گفتند چون مخل آسایش مردم هستند قدغن بشود مسلمان نمی‌تواند این قانون را وضع کند یک مملکتی رژیمش با دموکراسی است یا دیکتاتوری من قبول دارم دیکتاتوری را به شرطی که تمام رژیم دیکتاتوری باشد در دیکتاتوری آزادی نیست ولی نظم هست ولی اصلاح هست در دیکتاتوری یک وکیل پادشاه بی‌تاج و تخت نیست‏

رئیس- شما دارید تشریح دیکتاتوری را می‌کنید و این ربطی به پیشنهاد شما ندارد و مثل کنفرانس است و ناچارم که به آقا بگویم‏

عبدالرحمن فرامرزی- عرض کنم قضیه مربوط به آزادی مطبوعات است و من باید دلایل بیاورم که سلب آزادی مطبوعات در این موضوع جایز نیست (صحیح است) هیچ احتیاجی ندارد فعلاً که ما آنان این لایحه را تصویب بکنیم این لایحه مرکب از دو قسمت است یک قسمت مربوط به شخص اعلیحضرت همایونی است که تمام وکلا موافقند هیچ کس مخالف نیست یک قسمت دیگری است که برای حمایت از همان دزدهایی است که آقای کشاورز صدر گفتند نباید باشد این لایحه من معتقدم برگردد به کمیسیون و تفکیک بشود یا خود دولت قبول کند و پس بگیرد از برای مجازات فحش و همه چیز ما قانون داریم برود آنجا همان طوری که ما پیشنهاد کردیم تسریع در محاکمه بشود نه این که برای خاطر فلان دزد اول روزنامه را توقیف بکنند و بعد مدیر روزنامه بدود آقایان خیلی ازدست روزنامه‌ها گله دارند البته من تصدیق می‌کنم بعضی روزنامه از حدودشان تجاوز کرده‌اند به آقایان یک جسارت‌هایی هم کرده‌اند آقایان آنها را می‌بینند ولی روزنامه‌هایی که دفاع از آنها کرده‌اند و پناهگاهشان بوده‌اند در مواقع سختی آنها را نمی‌بینند (صحیح است) امروز در تمام دنیا یک قسمتی از بودجه ممالک صرف مطبوعات و صرف تبلیغاتش می‌شود ما یک دستگاهی که خودش می‌تواند مرتب و منظم کار بکند و می‌تواند کمک هم باشد برای مملکت می‌خواهیم از بین ببریم در همان قضایای آذربایجان که یکی از آقایان هم اشاره کردند که تمام آقایان مرعوب شده بودند همه هیئت حاکمه مرعوب شده بودند بعضی مطبوعات بودند که قد مردانه را علم کردند و دفاع کردند و افکار عمومی را برگرداندند (صحیح است) و به نفع مملکت آوردند این را فراموش نکنید همین الان که رادیوی یک دولتی که با ما همسایه و دوست است و با نهایت تأسف می‌خواهم عرض کنم که از ضعف ما و قوه خودش استفاده می‌کند و هر روز به ما توهین می‌کند و برضد ما تبلیغات می‌کند (نورالدین امامی- مزخرفات می‌گوید) مزخرفات می‌گوید به قول شما یک مقاله که یک روزنامه آزاد بنویسد و دفاع بکند در افکار عمومی بیش از چند روز که رادیوی دولتی حرف می‌زند تأثیر دارد اینها را شما نمی‌بینید اهمیت مطبوعات را نمی‌توانید انکار کنید و نمی‌توانید حاشا کنید که لااقل دو قسمت از معلوماتتان دو قسمت از اطلاعات خودتان را از مطبوعات به دست آورده‌اید اغلب آقایان هستند که در سیاست بین‌المللی در سیاست دنیا در وضع داخلی روشن هستند فکرشان روشن است این را فقط از مطبوعات کسب کرده‌اند مطبوعات یک مدارس سیاری هستند که با کفاف و اطراف مملکت می‌روند و افکار را روشن می‌کنند البته معایبی هم دارند

آقایان اینها را نمی‌خواهند ببینند رژیمی که رژیم مشروطیت است نمی‌خواهند ببینند منشور اتلانتیک را که دولت قبول کرده و هر دولتی که در جنگ وارد شده قبول کرده نمی‌خواهند ببینند اعلامیه حقوق بشر را که دولت قبول کرده و منشور ملل متحد را که مجلس تصویب کرده نمی‌خواهند ببینند خیال می‌کنند آقایان که خودش همین طور در دنیا به طور انزوا زندگی می‌کنند این قضیه را هفت گنبد افلا ک در گذشته‏

رئیس- آقای فرامرزی خواهش می‌کنم بیانات خودتان را تمام کنید

عبدالرحمن فرامرزی- الان روزنامه‌های امریکا روی این موضوع بحث کرده‌اند به این جهت چون روحیه خود دولت این است که در واقع آن قسمت اولش تصویب بشود و نظر تمام آقایان هم این است از این جهت من خواهش می‌کنم که یا دولت این لایحه را پس بگیرد و تفکیک کند از هم یا برود به کمیسیون و در آنجا تجزیه شود قسمت اولش را بنده رأی خواهم داد قست دوم باید رویش مطالعه بشود عرض بنده تمام شد یعنی خیلی مختصر عرض کردم چون جناب آقای رئیس فرمودند دیگر عرض نمی‌کنم‏

رئیس- آقای اردلان‏

اردلان- مطابق ماده ۶۳ بایستی خیلی مختصر صحبت کرد جناب آقای فرامرزی خودتان توجه بفرمایید که تمام این فرمایشات صحیح بود اگر گزارش کمیسیون فرهنگ امروز خوانده نمی‌شد ولی امروز کمیسیون فرهنگ گزارشی به مجلس شورای ملی تقدیم کرده که بنده شخصاً باید جشن بگیرم و این تمام افراد مملکت را آزاد گذاشته که روزنامه بنویسند تا حالا نبود تا حالا قانون سوم دیماه ۱۳۲۱ مانع بود امروز کمیسیون فرهنگ کشور ایران با مساعدت جناب آقای وزیر فرهنگ که بنده شخصا از ایشان تشکر می‌کنم چنین گزارشی دادند که اصل امتیاز را از بین بردند بنابراین هر فرد ایرانی می‌تواند افکار و عقاید خودش را آزادانه بگوید و امروز وقتی ما به اینجا رسیدیم در لایحه مطبوعات که اشخاص وقتی می‌خواهند تنقید بکنند و چیزی بنویسند آزاد بگذاریم و از طرف دیگر اگر بخواهند فحاشی بکنند جلوشان را بگیریم و به دادگاه بطلبیم باید حسن استقبال بکنیم و هر چه زودتر این لایحه را تمام کنیم (صحیح است‏)

رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای فرامرزی آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود

پیشنهاد چند نفر از آقایان نمایندگان به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم به گزارش کمیسون دادگستری و پیشنهاداتی که قرائت و تصویب شده رأی گرفته شود و پیشنهادات دیگر به کمیسیون دادگستری اعاده شود که در ظرف ده روز مطالعه و گزارش خود را تقدیم نماید کشاورز صدر- لاهوتی- قبادیان- دولتشاهی- بهبهانی و چند امضاء دیگر

رئیس- آقای کشاورز صدر

کشاورز صدر- بنده و عده‌ای از آقایان که قریب ده دوازده نفر می‌شوند این پیشنهاد را کردیم و برای این است که یک نتیجه‌ای بگیریم آقایان مستحضرند که ابستروکسیون در صورت پیدا کرده یک وقت این کمیسیون به این صورت می‌شود که یک عده از جلسه خارج می‌شوند و مانع از انجام کار می‌شوند یک وقت ابستروکسبون به عقیده بنده به صوت کثرت پیشنهادها و پیشنهاد خروج از دستور می‌شود و به نظر من چیزی که می‌تواند مانع کار بشود خارج از این دو طریق نیست حاکم در وضع مملکت بر حکومت مشروطه مجلس شورای ملی است و حاکم بر مجلس شورای ملی اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی استبنده معتقد هستم که آقایان نظریاتشان را به حد کافی داده‌اند متجاوز از چهل پیشنهاددیگر نظیر همان پیشنهادات و امثال آن هست و اگر ما بخواهیم این طور پیش برویم هیچ نمی‌توانی کار بکنیم من از آقایان خواهش می‌کنم تمنی می‌کنم یک کاری بکنید که این کار تمام بشود و اگر هم پیشنهاد تجزیه می‌خواهی بکنید بفرمایید در مجلس وقتی اکثریت رأی داد کار معین می‌شود خوب یا بد صحیح است‏

رئیس- آقای دکتر طبا مخالفید بفرمایید

دکتر طبا- بنده با پیشنهاد آقای کشاورز صدر مخالف هستم ولی با اصل لایحه با یک اصلاحاتی که پیشنهاد کرده‌اند و پیشنهادی هم که خودم کرده‌ام البته موافق هستم و رأی می‌دهم ولی اصرار بنده که پیشنهادات قرائت شود برای این است که یک پیشنهادی که خود بنده کردم و مربوط به قسمت دوم لایحه می‌شود و یقین دارم که آقایان نمایندگان هم موافق هستند راجع به سوء استفاده مأمورین دولتی و وکلای مجلس است بنده هیچ ایرادی نمی‌بینم که روزنامه‌ای انتقادی بکند از یک مأمور دولتی ممکن است بین انتقاد و اهانت اشتباه بشود یعنی فرض کنیم اگر گزارشی روزنامه‌ای داد تا حدی هم مستدل باشد که تا حدی فلان مأمور دولت یا فلان وکیل سوء استفاده کرده در این قسمت هم آقای وزیر فرهنگ فرمودند که با هر گونه گزارشی سند باید ارائه بدهند آخر همیشه که نمی‌شود سند ارائه داد بنده معتقدم که مطبوعات در کم کردن دزدی در ادارات دولتی تا حدی مؤثر هستند با قسمت اول مجلس مخالف نیست و رأی می‌دهد تصویب می‌کنیم ولی راجع به قسمت دوم خواهش کردم آقایان دقت بفرمایند و آن طوری که بنده شنیدم حتی در همین دو سه هفته که این لایحه مطرح بود دزدی در ادارات بیشتر شده از روز اول بنده در تمام نطق‌های خودم گفته‌ام که من یکی از علل انحطاط ایران را دزدی‌هایی می‌دانم که در ادارات می‌شود و همین سوء استفاده‌هایی است که مأمورین دولت می‌کنند و شاید وکلای مجلس هم دخالت داشته باشند شاید نداشته باشند بنابراین من عقیده ندارم که ما یک کاری بکنیم که حتی اظهارش هم در روزنامه قدغن بشود و استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایید آقایان یک کمی دقت بفرمایند بعضی از این پیشنهادها شاید اصلاً وارد نباشد آقای رئیس اجازه ندهند که قرائت بشود آن پیشنهاداتی که وارد بود مطالعه بشود یا مجلس رأی می‌دهد و تصویب می‌شود بنده خیال می‌کنند آقایان با این قسمت همه موافقند

رئیس- آقایان دقت بفرمایند می‌خواهیم به این پیشنهادی که عده‌ای کرده‌اند رأی بگیریم آقایانی که موافقند قیام کنند دکتر معظمی مگر این مخالف نظامنامه نیست این کاری است که تا به حال مجلس از اول انجام داده است اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهاد تجزیه شده است حالا ماده واحده قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده واحده- هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی پدر مادر ملکه اولاد برادر خواهر پادشاه و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس و انبیاء و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام کند و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی پدر مادر ملکه اولاد برادر خواهر پادشاه از جرایم مطبوعاتی نیست دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل‌بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند این بقاء بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است‏

رئیس- چون پیشنهاد تجزیه شده است حالا به قسمت اول رأی گرفته می‌شود بعد به قسمت‌های دیگر آقایانی که با قسمت الف این ماده موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد قسمت ب قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ب- مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی با شرط معامله متقابله نیز جاری خواهد بود

رئیس- آقایانی که با این قسمت ب موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد قسمت ج قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ج- در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست وزیر و وزرا ومعاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن از نظر تأمین بازداشت متهم الزامی نیست و تابع مقررات عمومی است ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید اکثریت نیست‏

دکتر معظمی- فعلاً قسمت اول را ابلاغ کنید

صفوی- بنده پیشنهاد اصلاح عبارتی کرده‌ام‏

رئیس- دیگر پیشنهادی نمی‌شود قبول کرد تمام پیشنهادات می‌رود به کمیسیون فرق نمی‌کند

بعضی از نمایندگان- تنفس بدهید

رئیس- اگر نیامدند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه دنباله همی قانون عده برای اخذ رأی کافی شد دو قسمت ج یک پیشنهادی رسیده است که رأی مخفی گرفته شود

به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم به بند ج لایحه مطبوعات که تقاضای

تجزیه در رأی شده یا رأی مخفی رأی گرفته شود

بعضی از نمایندگان- اسامی قرائت شود

کشاورز صدر- نواب- هراتی- صاحب جمع- ظفری- گنابادی- بهبهانی- بهادری- امامی اهری- وثوق- آشتیانی‌زاده- دولتشاهی- قبادیان- صفا-امامی- لیقوانی- وکیلی‏

صاحب جمع- بنده امضاء نکردم تکذیب می‌کنم‏

معتمد دماوندی- بنده قبول می‌کنم‏

رئیس- مهر یه سفید علامت تصویب البته آقایانی که موافق با بند ۸ هستند مهره سفید می‌دهند عده حاضر ۸۹ نفر اخذ و شماره آراء به عمل آمد و نتیجه از طرف مقام ریاست به شرح زیر اعلام گردید

رئیس- قسمت ج لایحه مطبوعات با ۶۱ رأی تصویب شده قسمت د قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

د اشخاصی که طبق این قانون نشریه‌ی آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه‌ی دیگر انتشار دهند در صورت تخلف به تأدیه پنجهزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد

رئیس- آقایانی که با قسمت د موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد قسمت ه قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ه- از تاریخ تصویب این قانون ماه ۱ قانون مصوب سوم دی ماه ۱۳۲۱ ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوبه ۵ محرم ۱۳۲۶ قمری نویسنده روزنامه و یا مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را برای روزنامه و نشریه‌ی خود انتخاب نکرده باشند

رئیس- آقایانی که با قسمت ه موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شده قسمت و قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

و- قضات دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرایم رسیدگی می‌کنند به طریق زیر انتخاب خواهند شد وزیر دادگستری دو برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لارم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می‌نماید رؤسای شعب دیوان مزبور بارای مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب می‌کنند این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند

رئیس- آقایانی که با سمت و این ماده موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد قسمت ز قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ز- کسانی که از خزانه‌ی دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن امتیاز روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع می‌باشند

رئیس- آقایانی که با قسمت ز این قانون موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد حالا باید به مجموع قانون رأی گرفت‏

نبوی- این رأی برخلاف قانون است ماده به ماده که نیست یک ماده است و رأی نهایی ندارد

رئیس- اول ماده ۹۲ راجع برای قرائت می‌شود ماده ۹۲ در مسائل و موادی که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جزء به جزء رأی گرفته شود ولی پس از آن که در جز جزء رأی گرفته شد مجدداً باید در مجموع قسمت‌هایی که قبول شده است رأی گرفته شود (صحیح است‏)

رئیس- یک رأی کلی باید گرفت آقایانی که با مجموع این ماده موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

[۶- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- پیشنهاداتی رسیده که اعتبارات بانک کشاورزی جزء دستور قرار گیرد نظر به این که عده کافی نیست پانزده دقیقه تنفس داده می‌شود

جلسه ۱۰ دقیقه بعد از ظهر به عنوان تنفس ختم و دیگر تشکیل نگردید

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت

تصویب‌نامه‌ها

شماره ۱۵۷۳۳ ۲۶/ ۱۱/ ۲۷

وزارت جنگ وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۰۲۵ مورخ ۶/ ۱۰/ ۲۷ وزارت جنگ تصویب نمودند که بر طبق مقررات مواد ۲۶ و ۵۵ قانون نظام وظیفه عمومی و ماده واحده مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ در اول فروردین ماه ۱۳۲۸ به احضار متولدین ۱۳۰۸ اقدام و در تمام مناطق و حوزه‌های نظام وظیفه سربازگیری شروع گردد

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م ۷۲۳۶ نخست وزیر

شماره ۱۵۸۱۹- ۳۲۵۸۲ ۸/ ۱۲/ ۲۷

آقای محمدحسین میراب‌زاده دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم اردکان یزد منصوب می‌شوید و بخش خرایق هم به حدود صلاحیت شما افزوده می‌شود طبق مقررات به طور سیار انجام وظیفه نمایید

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۵۴۵۱- ۳۲۶۱۰ ۸/ ۱۲/ ۲۷

آقای سید محمد ابطمی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در سروستان بوانات شیراز برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۵۳۲۳- ۳۲۶۰۸ ۸/ ۱۰/ ۲۷

آقای نورمحمد بایندر سردفتر ازدواج دهستان کوکلان گرگان‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان کوکلان بای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۵۸۲۲- ۴۲۵۸۸ ۸/ ۱۲/ ۲۷

آقای علی‌اکبر ادیب یزدی سردفتر ازدواج شماره ۲۱ تهران‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر تهران برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۵۸۲۱- ۳۲۵۸۶ ۸/ ۱۲/ ۲۷

آقای محمدحسین میرابزاده‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در اردکان و بخش خرایق برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۵۵۳۳- ۳۲۶۰۶ ۸/ ۱۲/ ۲۷

آقای علی خانی سردفتر ازدواج قریه ارگوین قریه کهریز اراک‏

به موجب این ابلاغ استعفاء شما از تصدی دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۵۵۴۱- ۳۲۶۲۸ ۸/ ۱۲/ ۲۷

آقای ابوالقاسم خلیلی عراقی سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۶ تهران‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر تهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره ۱۰۸۷۰/ ح/ ۴۶۲۴۷ ۵/ ۱۱/ ۱۳۲۷

بخشنامه آقایان دادستان‌های مرزی‏

در موارد ورود اتباع خارجه بدون گذرنامه و امثال این امور لازم است مراقبت نمایند در تشریک مساعی با مأمورین مرزی و پیگرد سریع امر مسامحه نشده تکلیف متهمین هرچه زودتر معین شود م- ۷۳۷۰ به جای وزیر دادگستری‏

در وزات کشور

آقای جهانشاه صمصام از تاریخ ۵/ ۱۲/ ۲۷ به سمت فرمانداری کل کردستان منصوب شدند

وزیر کشور