مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۰

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۱۳۰

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه

آقایان رضا زاده- کریم بخش سعیدی- دکتر موثقی- مهندس قادرپناه- سر تیپ پور- دکتر امین- صادقی- کیوان- ضیاء احمدی- معزی- دکتر طالع- موسوی- ماکوئی- ماهیار- شهرستانی- ابوذر- کلانتر هرمزی- دکتر خزائلی- ساکینیان- پاینده- دکتر رضوانی- دکتر حکیم شوشتری- دکتر عدل- روستا- شیخ بهائی- صدقیانی زاده- مهندس معتمدی- مهندس معینی زند- دکتر میر علاء.

غائبین بی‌اجازه

آقای دکتر رفیعی- خانم زاهدی.

دیرآمده و زود رفته با اجازه

آقای پردلی (یکساعت).

غائبین مریض

آقایان پرویزی- بهادری- خانلر قراچورلو- امامی‌رضوی- پزشکی- دکتر عدل طباطبائی- محمد ولی قراچورلو- مروتی- پزشکپور- بانو ابتهاج سمیعی.

غائبین در رأی

آقایان کلانتری- بختیار بختیاریها (هرکدام یک رأی).

- بیانات قبل از دستور آقایان: پدرامی- پردلی- پزشکپور

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: پدرامی- پردلی- پزشکپور

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای پدرامی‌تشریف بیاورید.

پدرامی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند طبقه کارگر به من مأموریت داده است که نظریات آنان را در مورد حوادثی که در مرزهای جنوب غربی ایران، در منطقه اروندرود می‌گذرد در این ساحت مقدس مجلس بازگو کنم و خشم و تنفر کارگران ایران را نسبت به شیوه‌های غیر انسانی و قرون وسطایی عمال حکومتی عراق که به آزار و شکنجه ایرانیان مقیم آن کشور پرداخته ابراز نمایم (احسنت) و از مسئولین امور بخواهم که در تأمین حقوق اتباع ایرانی اقدام سریع و قاطعی به عمل آورند. طبقه کارگر ایران با الهام از هدفهای مقدس شاهنشاه آریامهر همیشه پیشاپیش مردم ایران در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور به نبرد برخاسته است و نبرد در این راه را هرگز پایان یافته نمی‌داند (صحیح است) و امروز با هوشیاری و آگاهی تمام توطئه چینی و دسیسه بازی عمال امپریالیسم را تعقیب می‌کند و نقش پلید مزدوران سیاه دل کارتل‌های نقتی و غارتگران ثروتهای ملل را می‌شناسد و در لحظه مناسب پوزه کثیف آنها را به خاک سیاه مالیده و در زباله‌دان تاریخ خواهد افکند امروز آنچه در اروند رود می‌گذرد مسئله‌ای است که از نظر ملت ایران پایان یافته است زیرا ارتش پر قدرت شاهنشاهی ایران تحت فرماندهی بزرگ ارتشتاران دفاع از حقوق ما را با قدرت و توانائی عهده‌دار است (صحیح است) و تمام ملت ایران دوشادوش برادران سرباز خود اهتزاز پرچم پر افتخار شاهنشاهی را بر فراز کشتیها در آبهای ساحلی و بین‌المللی تضمین کرده و خواهد کرد (صحیح است) عراق باید بداند جز آنکه برای عقد قرارداد عادلانه پشت میز مذاکره بنشیند چاره‌ای ندارد زیرا سیاست ایران روشن است و حقوق مسلم خود را نخواهد بخشید و دولت ایران گامی‌پس نخواهد گذاشت اما آنچه در داخل عراق بر سر اتباع ایرانی می‌گذرد تأسف بار و دردناک است. عمال حکومت عراق که درک انسانیت فوق تصور آنان است به جنایاتی دست آلوده‌اند که آیشمن و اس اس‌های آلمان فاشیست در برابر آن رو سپید شده‌اند (صحیح است) اما این هیتلرهای پوشالی نمی‌دانند که اگر قرار باشد ایران با قدرت خود برای تأمین زندگی اتباع خود در عراق مداخله کند از این استبداد برفی و پوشالی، از این خودکامگان مزدور سیاه دل و جیره واران تراستهای نفتی و استعمار چیزی بر جا نخواهد ماند. طبقه کارگر به خوبی می‌داند ملت عراق اعمال نفرت بار و مصیبت انگیز عمال حکومتی را که خدمتگزاران غارتگر بیگانه هستند تأیید نمی‌کنند (صحیح است) قرنها تاریخ پر شکوه ایران گواه آن است که ما همیشه به انسانیت و مردانگی در سخت‌ترین شرایط گردن نهاده‌ایم و عواطف بشری را محترم شمرده‌ایم زمانی که برده‌فروشی رونق بازارهای بین‌النهرین و شامات بود و برده داری فضیلت حکام آن دیار محسوب می‌شد، ایران بود شاهنشاهی تمده پرورش- مدائن بود و نجیر عدالت. و اینک ملت همان ملت است شاهنشاهی همان (احسنت) از ماهیت عوامل حکومتی عراق سخن نمی‌گوئیم زیرا ملت ایران صبور است و چند صباحی می‌ماند تا اخلاف حکومت فعلی اینان را نیز معرفی کند همچنان که در طول این ده سال ماهیت حکومتهای عراق را از زبان آخری شنیده‌ایم. قاسم، مزد بگیر کارتلهای نفتی و تراشیده سیاستهای بیگانه بود و حکومت پیش از او نوکران بلافصل امپریالیسم انگلستان و این سخنی بود که کودتاچی بعدی گفت. عارفها در راه ملت کشی و تجاوز به حقوق انسانی بی‌باکانه‌گان برداشتند چرا که مزدور اجنبی بودند و جاسوس. این هم گفتار کودتاچیان بعدی بود و ما منتظر می‌مانیم که ماهیت حکومت جلاد و انسان کش فعلی را نیز خود معرفی کنند و فکر نمی‌کنم پرونده اینان پاکتر و درخشانتر از پیشینیان باشد طبقه کارگر با رهبری روشن‌بینانه شاهنشاه آریامهر زنجیرهای استثمار فرد از فرد را گسسته و امروز با پیروی از اصول سندیکالیزم و تشکل در سازمان کارگران ایران نیروی عظیمی را به وجود آورده است همچنان که شاهنشاه فرمودند مسئولیت‌های عظیم خود را می‌داند و برای اجرای چنین مسئولیتهای عظیمی‌خود را تجهیز کرده و می‌کند و این تجهیز از جنبه‌های فنی، علمی، صنعتی و شناسائی مملکت است و نقش و مسئولیت ایران را در آینده نزدیک نسبت به خلیج فارس و منطقه خاور میانه می‌شناسد (صحیح است) بر اساس چنین مسئله‌ای است که طبقه کارگر و سازمان متشکل آن به من مأموریت داد تا بازگو کنم در سخت‌ترین شرایط وظیفه خویش را می‌دانیم و امروز با چشمان باز آنچه را که در سر حدات جنوب غربی ایران می‌گذرد با هوشیاری کامل دنبال می‌کنیم (صحیح است) طبقه کارگر هرگز فریب سیاست بازان دغل پیشه و مزد بگیران دلالان غارتگر بین‌المللی و بورژواهای کمپرادور را نخورده و نخواهد خورد (صحیح است) و ماهیت تشنجات فعلی را به خوبی می‌شناسد و پرده مبارزان به اصطلاح ضد استعمار عراق را که با انگشت استعمار به حرکت درآمد می‌درد و توطئه و دسیسه‌ها را نقش بر آب می‌نماید و آنچه را که می‌خواهند آشوب و بحران در خلیج فارس جلوه دهند با آموزشهای سیاسی آمپریالیست‌های کناره تایمز مرتبط می‌داند (صحیح است) طبقه کارگر ایران می‌داند که ایران تحت رهبری شاهنشاه آریامهر با اجرای برنامه شکوهمند چهارم خواهد توانست خورشید سعادت را در فلات ایران به درخشش جاودان وا دارد تا نور بهزیستی و بهروزی از دریچه هر خانواده ایرانی به درون بتابد و در چنین راهی بودجه عظیمی‌احتیاج است که می‌باید از گسترش منابع تحت‌الارضی این کشور به دست آید و از این راه است که شاهنشاه عظیم‌الشأن به کنسرسیوم نفت و تراستها و کارتلها و منوپولها و انحصار طلبان بین‌المللی اجازه نمی‌دهد منابع ما را بلا استفاده گذارند و گرچه آنها برای سود بیشتر به عوامل مستقیم خود پناه می‌برند و فروش نفت حکومتهایی را افزایش می‌دهند که دست نشانده و نوکران حلقه به گوش آنها است در چنین پیکاری که در میز مذاکره به زودی آغاز خواهد شد حکومت قداره بندهای نئونازیونالیست و شوونیست عراق دست به دسیسه و توطئه می‌زند و با سیستم فاشیستی همچنان که اکثریت ملت آزاده عراق را ایذاء و آزار کرده به اتباع ایرانی یورش می‌برد و سبب جدائی پدر و فرزند از خانواده‌ها می‌شود و به جرم ایرانی بودن شکنجه و آزار می‌کنند. اما باید بدانند ایرانی در طول تاریخ یورش و تاراجهای سهمگین و نکبت باری را از سر گذرانده اما آتش مردانگی و انسانیت را همچنان بر افروخته نگاهداشته است. ایرانی یورش مغول، چنگیز اسکندر و اعراب را گذرانیده، اگر ایرانی از آنها ویرانی و مناره‌های اکنده از سر انسانها نصیب برده در عوض دانش و انسانیت و فضیلت به آنان آموخته است (صحیح است- احسنت) اینک اقلیتی حقیر منش و کوته اندیش که کمک استعمار و کارتلهای نفتی ضامن حکومت آنان است همچنانکه به اکثریت ملت عراق یعنی شیعیان، اکراد، آشوریها زور و ستم روا می‌دارند به اتباع ایرانی یورش می‌آورند آیا عمال حکومتی عراق ناندیشیده‌اند که اگر ایران بخواهد برای حفظ حقوق اتباع خویش با قدرت مداخله کند از قداره بندهای سیاست پیشه چه خواهد ماند. مسالمت جوئی و صلح خواهی ما باعث انحراف اندیشه مسخره پیشگان بغداد و دلقکان جلاد شده است، اما باید بدانند ما مسالمت جو هستیم ولی تهدید و تجاوز را نمی‌پذیریم همچنان که قوی هستیم ولی زورگو و ستمگر نبوده و نیستیم (صحیح است- احسنت) دریغ و درد که عدم کامیابی عمال حکومتی عراق را در سیاست داخلی و بین‌المللی باید اتباع ایران تاوان بدهند این خصوصیت کلیه حکومتهای فاشیستی است که همیشه ناکامی‌های خود را در سیاست و اقتصاد متوجه اقلیتی می‌کنند و امروز اقلیت مورد یورش دولت عراق اتباع ایران است (عده‌ای از نمایندگان- اکثریت ایرانی است) این خاصیت ذاتی حکومتهای جابرانه و غیر انسانی فاشیستی است، اما چنین سیاستی مورد قبول ملتها نیست و تاریخ بت اعظم آنها و اندیشه‌هایش را رسوا شناخته است (صحیح است) گر دولت عراق می‌اندیشد برای گمراه و انحراف اندیشه مردم عراق از مسائل می‌تواند با چنین حادثه آفرینی‌هایی موفق شده خود را به تمسخر می‌گذارد و همچنان که ملت عراق همیشه پوزخندی برای چنین رهبرانی در آستین داشته است ما ده سال شاهد چنین پوزخند بوده‌ایم اگر طرح مسئله را فقط بدین گونه بیان کنیم از یک ناآگاهی سیاسی سر چشمه می‌گیرد زیرا مسئله با سیاست جهانی امپریالیسم گویا به طور اتفاقی منطبق است. رهبر حزب محافظه کار انگلستان می‌گوید بحران و تشنج در خلیج فارس به خوبی احساس می‌شود و بیشتر ممالک خواستار استقرار نیروهای نظامی‌انگلستان در خلیج فارس است زیرا اگر نیروی انگلستان خارج شود بحران ناامنی در ممالک منطقه خلیج ظاهر خواهد شد و لابد به طور اتفاقی دولت عراق بعد از چنین مصاحبه‌ای دستور کذائی را به کشتی ابن سینا می‌دهد که از جریان آن کاملا آگاهیم و لابد انتشار اولین اعلامیه دولت عراق علیه ایران وسیله سفارت عراق در لندن نیز اتفاقی بوده است و لابد به طور اتفاقی است که نمایندگان کنسرسیوم می‌گویند این بار با دست پر در سر میز مذاکره حضور خواهیم یافت وقوع جریانات اتفاقی را منجمان می‌دانند اما طبقه کارگر ایران به خوبی آگاه اسن که هیچ عمله استعماری هرگز بهتر از حکومت فعلی عراق اقدام نمی‌کرد اما رهبری آگاهانه شاهنشاه بزرگ و هوشیاری ملت ایران و سرعت اقدام دستگاه‌های دیپلماسی و نظامی‌ایران توطئه گران را رسوا و بی آبرو کرد. اگر دولت عراق اجباراً معتقد شده است که ایران حقوق خود را در اروند رود و بقیه نقاط حفظ خواهد کرد ناجوانمردانه به ایذاء و شکنجه و کشتار ایرانیان مقیم بین‌النهرین برخاسته است.

رئیس- آقای پدرامی وقت جنابعالی تمام شد.

پدرامی- یک دقیقه بیشتر عرض نمی‌کنم. طبقه کارگر با اعتقاد به تاریخ پر افتخار ایران ملت را به شکیبائی دعوت می‌کند و می‌خواهد مردانگی و انسانیت را همچنان گوهر اصیلی حفظ نماید و با اتباع عراق مهربانتر از همیشه باشند چرا که مردم عراق با تنفر عملیات ایذائی حکومت جبار قداره بند بغداد را محکوم می‌کند تکلیف ملت ایران و پیشاپیش آن طبقه کارگر در مورد تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور به وضوح وسیله رهبر گرانقدر روشن بین مشخص گردیده است و سخن هر ایرانی همان کلامی‌است که شاهنشاه آریامهر فرموده است از وجب به وجب خاک ایران از آب تلخ دریاها تا خاک شور کویرها در صوتی که لازم شود حتی با چنگال و ناخن و دندان دفاع خواهیم کرد هیچکس نمی‌تواند در خاک مملکت ما قدمی‌به تجاوز پیش بگذارد مگر از روی نعش بیست و چند میلیون نفری این کشور بگذرد و من اولین کسی هستم که در این راه جان بر کف ایستاده‌ام. جاوید شاهنشاه، در اهتزاز باد پرچم شاهنشاهی ایران (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای پردلی بفرمائید.

پردلی- رفتار غیر انسانی و اعمالی را که نسبت به ایرانیان در عراق انجام می‌شود از تلویزیون ملاحظه فرمودید و شنیدید، این اعمال غیر انسانی کاسه صبر ملت را لبریز کرده در حال حاضر ملت ایران از علما و حجج اسلام و مراجع تقلید که در عراق هستند انتظار دارد مانطور که وظیفه دینی آنها ایجاب می‌کند عملی جدی و مثبت برای نجات ایرانیان در عراق از دست حکومت غاصب چند روزه عراق به عمل آورند و اجازه ندهند در جلوی چشمشان ایرانیها را شکنجه و عذاب بدهند و به قتل برسانند و حالا برویم سر قصه سیستان توضیح من به عنوان نماینده مردم سیستان این است که رسیدگی بشود چندین هزار نفر از مردم سیستان جلای وطن کرده‌اند رسیدگی بشود که چرا اینها جلای وطن کرده‌اند رسیدگی بشود که در حال حاضر چرا هر ماه عده‌ای جلای وطن می‌کنند، پولی در سیستان وزارت آب و برق خرج کرده و می‌کند رسیدگی بشود نتیجه این خرجها چیست؟ و مسئولش کیست؟ و برای خرج‌های بعدی مسئولش کیست، تقاضای رسیدگی من آقایان از حدود امکان خارج نیست تا رسیدگی نشود و درد تشخیص داده نشود علاج نمی‌شود من می‌ترسم همینطور که تا حالا رسیدگی در کار نبوده و مجازاتی نیست به همین ترتیب سیستان به کل از بین برود و بالاخره رسیدگی هم نشود در تاریخ ۱۲ /۹ /۴۶ از وزارت آب و برق سؤالی کردم و در مرداد ۱۳۴۷ اعلام جرمی کرده بودم همینطور مسکوت مانده است قسمتی از جوابی را که وزیر آب و برق به من داده بود عرض کردم بقیه‌اش را هم عرض می‌کنم گفتم سیستان خراب شد پولی که خرج می‌کنید فایده ندارد گفت سیستان خراب بشود به شما در جای دیگر زمین می‌دهند گفت برنامه این است که تمام پولها خرج بشود شما نمی‌خواستید قانون ملی شدن آب را تصویب کنید ولی مجبور بودید و تصویب کردید اگر حرف آقای وزیر آب و برق درست است و زمین می‌دهند چرا به این همه کشاورز و خرده مالک که جلای وطن کرده‌اند زمین نمی‌دهند؟ من پیشنهادی به دولت می‌دهم آقای دکتر یگانه وزیر مشاور آنهائی که جلای وطن کرده‌اند و می‌کنند بیائید عوض زمینهای آنها که در سیستان دارند نصف و ثلث و ربع زمینهای ما جای دیگری بهشان زمین بدهید سیستان مال شما همانطوری که خواهی نخواهی می‌ماند برای دولت شماها می‌گوئید آباد است، خوب است سیستان مال شما باشد ما چاره‌ای جز شکایت نداریم وسیله دیگری نداریم اگر تمام ایران یکپارچه باغ بشود یک هکتار به یک سیستانی نمی‌دهند اگر درآمد هر فرد ایرانی در روز صد تومان باشد پنج تومان به سیستانی داده نمی‌شود من ناچارم بگویم و شکایت کنم تا موقعی که زنده‌ام به هر صورت و به هر ترتیب باید مطالبم را عرض کنم می‌دانید آقایان همیشه حق با پول و زور است! از ابتدای عالم تا انقراض عالم همینطور بوده طرف من وزیر آب و برق است (خنده نمایندگان) قدرت در دستش هست میلیونها پول در اختیار دارد که به صورت شرکت هر طور دلش می‌خواهد خرج ند من از کجا مرجع و دادگاهی بیاورم که تحت تأثیر این قدرت عظیم واقع نشود؟ همینطور که تا حالا پیدا نشده می‌گویند وزیر آب و برق آقای روحانی خیلی با استعداد است (صحیح است) از طبقه زحمتکش خودش را خارج کرده و جزو متمولین شده (خنده نمایندگان) اگر خدای نکرده خدای نکرده کسی بخواهد به او کادوئی بدهد باید در خارج بدهد آن کسی که مورد نظرش هست می‌گیرد و رسید و یا پیغامش را برایش می‌آورد این آقای وزیر در این کارها یا شریک است یا اغماض می‌کند یا خبر ندارد اگر شق اول و دوم است که مجرم است و اگر شق سوم است پس شایستگی ندارد. اراضی سیستان بهترین اراضی حاصلخیز دنیا است (صحیح است) سیستان انواع محصولات شتوی و صیفی عمل می‌آورد آنجا یکپارچه باغ بوده در سیستان انگوری بود که در ایران نظیر نداشت. دنیا را چه عرض کنم دریاچه‌ای داشتیم پر آب، سالها در آنجا میلیونها گاو تعلیفمی‌شدند و سالی در حدود یک میلیون گاو در آنجا سرشماری شده بود انواع پرندگان آبی و ماهی داشتیم پر قو از صادرات آنجا بود روغن خوب و ارزان و بهترین روغن را داشتیم و از خارج می‌آمدند به سیستان برای اینکه کار پیدا کنند وزارت آب و برق سدی ساخت در داخل سیستان و آنجا را خراب کرد عرایض من در مورد کارهای داخلی است که وزارت آب و برق به سر ما آورده است (مهندس صائبی- آن وقت که سد ساختند وزارت آب و برق نبود چند سالی است که وزارت آب و برق تأسیس شده) سدی در ۱۲ سال قبل ساخته شد که اشتباهی بود این دستگاه و به خصوص این وزارتخانه این عمل غلط را تکرار کرد و استفاده کرد من استدعا می‌کنم اینها رسیدگی بشود شاید من دروغ می‌گویم ولی وظیفه یک وکیل اینطور دفاع از وزارتخانه نیست باید رسیدگی بشود از جاهای دیگر برای پول پیدا کردن می‌آمدند به سیستان زلزله می‌آید که یک کار غیر قابل پیش بینی است محلی را خراب می‌کند بلای آسمانی است ولی سیستان را دستگاه آبیاری خراب کرده است که وظیفه داشت آنجا را آباد کند زلزله که می‌آید به طور ناگهانی و غیر منتظره است عده‌ای هم می‌میرند ولی ما برای لقمه نانی جلای وطن می‌کنیم به خاطر ناسازگاری آب و هوا و بدون داشتن دارو و با فقر با شکنجه و عذاب روحی جان می‌دهیم وزارت آب و برق جنایت می‌کند نسبت به سیستانیها آنجائی که زلزله می‌آید و خراب می‌شود بعد آباد می‌شود ولی در سیستان زمین ما برای دولت می‌ماند چطور شد اگر برنامه خرابی سیستان نیست چرا آقای نخست وزیر که چهار روز موقع یخبندان تهران را ترک می‌کند و به خوزستان می‌رود چرا به سیستان نمی‌آید آقای پزشکپور و یک ایرانی اصیل دیگر آقای دکتر یگانگی طاقت نیاوردند و نتوانستند خرابی سیستان را به دست مأمورین دولت تحمل بکنند و ندیده بگیرند و تذکراتی دادند این برای این نبود که من یادآوری و از ایشان تشکر کنم اینها وظیفه ملی خودشان را انجام دادند (پزشکپور- صحیح است) آقایان مجلس خیلی وزیر و وکیل به خاطر دارد اعم از اینکه مرده‌اند یا زنده‌اند ملت ایران به نیکی از آنها یاد می‌کند که خدمت کرده‌اند این مقامها در گذر است بیائید خدمتگزار باشید وکلا و وزرائی هم آمده‌اند و در حالیکه زنده‌اند مثل اینکه مرده‌اند (چند نفر از نمایندگان- آفرین) ما یک رهبر داریم و آن شاه ما است یک سیاست داریم و آن سیاست مستقل ملی ما است هر ایرانی که ارتباطی به دسته خارجی داشته باشد نمی‌تواند یک هدف و سیاست ملی داشته باشد (صحیح است) یا لااقل یک عقیده متزلزلی دارد (آفرین) در سیستان مختصر آبی می‌آید مزارع را از بین می‌برد دهات را از بین می‌برد در زاهدان مختصر سیلی می‌آید چون مسیل را گرفته‌اند آب می‌آید بالا، خانه‌های اطراف را می‌برد من در آن موقع که آقای پرتو معاون وزارت دادگستری بودند و حالا وزیر هستند گفتم که برای کسانی که مسیلها را گرفته‌اند اعلام جرم می‌کنم گفتند نمی‌توانیم ترتیب اثر بدهیم آقایان هر بلایی سر ملت می‌آید به دست مأمورین دولت است قانونی آمده برای مجازات قاچاقچیان، قاچاقچیان در هر شهرستان از کفر ابلیس هم مشهورترند با این قانون که قبلاً بود چه کردید؟ فعلاً قانونی آورده‌اید که چند گرم تریاک یا دو گرم هروئین پیش هرکس باشد اعدامش می‌کنید آقا تأمین مردم را از بین بردید شما بین کارمندان دولت تصفیه نکردید و انقلاب اداری را انجام ندادید با این دشمنیها با این بی عقیدتی‌ها و با این عدم مسئولیت‌ها چطور شما قانون را در دست کارمندان دولت می‌دهید اگر کسی بنا بود توطئه قتل کسی را بچیند ممکن نبود که پوشیده بماند و یا پرونده‌ای بسازد. اما الان به سهولت کارمندان می‌توانند برای هرکس یک پرونده‌ای بسازند و تا پای مرگ او را ببرند این قانون روی غرض است به نظر من برای ناراحت کردن ملت است آقایان شما که تا ابد وکیل نیستید اگر همدستان وزیر آب و برق بیایند صد گرم تریاک یا هروئین توی ماشین من بگذارند (دکتر یزدان پناه- چرا این فرمایشات را می‌فرمائید توهین به اشخاص درست نیست) من گفتم «اگر» آقا تلفنی به من فحش می‌دهند می‌گویند کاری از دستت ساخته نیست دیگر کرسی وکالت را نخواهی دید. چرا می‌آیند این قانون را به دست افسران شریف می‌سپارند چرا آنها را می‌آورید آلوده می‌کنید این را خودتان عمل کنید ارتش ما را بگذارید کنار.

رئیس- آقای پردلی وقت جنابعالی تمام شد.

پردلی- من نمی‌دانم مثل اینکه برای من کرنومتر کار می‌کند.

رئیس- ممکن است پنج دقیقه از وقت آقای پزشکپور استفاده کنید.

پزشکپور- می‌توانند از من وقت من استفاده بکنند.

پردلی- متشکرم، قانونی آورده‌اید معروف به از کجا آورده‌ای، یک نفر از کارمندان دولت پیدا نشد که مجازات بشود اگر می‌گوئید نه بفرمائید کی مجازات شده؟ به نظر من این قانون برای مجازات کارمندان نیست برای این است که هر وقت دولت خواست بتواند کسی را دراز کند چرا اجازه می‌دهید به صورت شرکت، شرکت آب و برق، شرکت تلفن، شرکت اتوبوسرانی، آسفالت تهران، و به قول مردم شرکت انتفاعی آموزش و پرورش یا تجارتخانه آموزش و پرورش در باز شد هر کاری بکنند و تولید عقده برای مردم بکنند چرا اجازه می‌دهید؟ رسیدگی بکنید هر روز رسیدگی کنید به حساب شرکتها برسید به حساب اینها برسید این قانون‌ها به نفع دولتی‌ها است برای اینکه قانون گذرانده‌اید هرکاری دلشان می‌خواهد بکنند و موقعی که به کارشان رسیدگی می‌شود و مورد اتهام قرار می‌گیرند صد تا ماده و تبصره جلو می‌گذارند که به موجب اینها عمل کرده‌ایم و تبرئه می‌شوند در آسفالت ملاحظه فرمودید که متهمین تبرئه شدند و ملت محکوم شد (صحیح است) برای رسیدگی به این حسابها باید دادگاه انقلابی ملی تشکیل بشود آقای وزیر اصلاحات ارضی لایحه‌ای برای استرداد اراضی از زارعین معتاد آوردند فلسفه‌اش این بود که بایستی بترسند قبول است بایستی ترس باشد در دین هم ترس از جهنم پیش بینی شده و دستور اسلام این است که دست دزد باید قطع بشود معاون وزارت دادگستری در مورد قانون مجازات معتادین مواد مخدر می‌فرمایند این قانون برای این است که ایجاد ترس و وحشت بشود برای معتادین مواد مخدره آیا این ترس برای ملت خوب است، فقط برای همسایه خوب است؟ کارمندان دولت از همین ملت هستند چون جای خود را تغییر داده‌اند اینها دیگر معصوم شدند پول ما ملت خرجی که برای عمران و آبادی می‌شود سرنوشت ما مقدرات ما به دست همین دولتیها است ما را تا پای دار می‌برند حبس می‌کنند برای اینها نباید قانون باشد؟ اینها باید قانون داشته باشند باید تا سر حد اعدام مجازات داشته باشند تا انجام وظیفه بکنند و بر خلاف قانون عمل نکنند دولت انقلاب اداری انجام نمی‌دهد اکثریت نمی‌خواهد آقایان فئودالهای اداری بر علیه خودشان انقلاب اداری نمی‌کنند در مذاکرات بودجه آقای نخست وزیر اصلا منکر انقلاب شد همه چیز را به مرور زمان واگذار کرد (عباس میرزائی- اینکه می‌فرمائید آقای نخست وزیر منکر انقلاب است صحیح نیست آقای نخست وزیر سرباز انقلاب است) با کمیسیون بازی انقلاب اداری نمی‌شود؟ ما دل پر خونی داریم از این کمیسیون‌ها هر موقع می‌خواهند حقی پایمال بشود کمیسیون، هر موقع بخواهند پولی را حیف و ملت کنند کمیسیون (خانم جهانبانی- اینها توهین است) علاوه بر این ما ملت پشت در اطاق رئیس و منشی و معاون همیشه انتظار می‌کشیم که آقایان کمیسیون دارند...

رئیس- آقای پردلی پنج دقیقه تمام شد. آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- همکاران محترم موضوعی را که می‌خواستم امروز در این مجلس محترم عرض کنم مسائلی است که قلب هر ایرانی را جریحه دار ساخته این مسائل نه تنها به صورت یک تجاوزات آشکار بر حقوق انسانی است بلکه قبل از هر چیز از نظر ملت ایران تجاوزی است بر حیثیت ملی ما (صحیح است) من این را که عرض می‌کنم تجاوزی است بر حیثیت ملی ما در مجلس شورای ملی عرض می‌کنم برای اینکه دفاع از حیثیت ملی وظیفه و مسئولیتی است که متوجه ما و همه مقامات مسئول مملکتی است (صحیح است) نکته دیگری را من اینجا عرض می‌کنم بر اساس انقلاب اصل که تنها ذکر این مظالم، ذکر این ستمکاریها، ذکر این تجاوزات که امری تازه هم نیست بلکه سالهای بسیار است که در این منطقه از جهان این اقدامات ضد ایرانی و ضد انسانی اجراء می‌شود کافی نیست در شرایطی که ما بنشینیم و تحمل کنیم که چنین ستم‌هایی بر هم نژادان ما روا داشته شود و چنین تجاوزاتی بر حیثیت ملی ما صورت بگیرد هر نوع تسامحی گناه گذشت‌ناپذیر در برابر ملت ایران و تاریخ این سرزمین است (صحیح است) در روزنامه‌ها می‌نویسند، در صفحات تلویزیون‌ها نشان می‌دهند که صدها ایرانی را به شلاق بسته‌اند آیا نمایندگان مجلس شورای ملی، آقایان اعضاء هیئت دولت آیا ضربات این شلاق‌ها را روی شانه‌هایتان احساس می‌کنید یا نه؟ احساس می‌کنید یا نه؟ این شلاق‌ها را دهها سال است سیاستهای استعماری و عوامل آنها بر پیکر ما می‌کوبند دهها سال است د سراسر خلیج فارس در غرب ایران زمین در آسیای میانه این تجاوزات و این تعدیات به ملت ایران می‌شود صفحات تاریخ را ورق بزنید تا ببینید چه سان یک سیاستی برای قتل عام نژاد ایرانی اجرا شده ولی سخن ما این است که در برابر این تجاوزات، در برابر این تعدیات مقامات مسئول چه عکس‌العمل مؤثر و چشمگیری نشان داده‌اند ملت ایران و مردم این سرزمین از این رنجها متألم می‌شوند شما وقتی این صحنه‌های فجیع از ظلم و ستمی‌که بر برادران و خواهران ما شده در صفحات تلویزین‌ها نشان دادید مادران شما خواهران شما فرزندان شما همه از دیدگانشان اشک باریدند اینها یک انتظار دارند می‌خواهند ببینند مقامات مسئول ایران چه پاسخ دادند (ریگی- به سازمان ملل باید شکایت کرد) آیا تنها اینکه اشک بریزند کافی است ما یکصد و پنجاه سال است که اشک می‌ریزیم ما یکصد و پنجاه سال است می‌گوئیم ما یکصد و پنجاه سال است تجاوز را تحمل می‌کنیم روزنامه‌ها می‌نویسند معدودی خودکامه که در بغداد حکومت می‌کنند متجاوزند، ظالمند، آنها چه نیرویی هستند که بتوانند ظلم و تجاوز به ملت ایران بکنند من عرض می‌کنم این سکوت و بی تفاوتی ما است که آنها را ظالم و متجاوز به ما می‌کند (صحیح است) من اطمینان دارم که همه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی از این صحنه‌ها از آنچه که در سطور روزنامه‌ها خواندند و در صفحه تلویزیون دیدند دلی پر از اندوه و غم دارند لابد خواندید کار این شکنجه‌ها به آنجا رسیده که برخی از فرزندان این ملت در زیر شکنجه‌ها مردند. آقای معاون وزارت خارجه شما مسئولیت قاطع دارید به این تجاوزات ضد انسانی و ضد ایرانی چرا پاسخ نمی‌دهید چرا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمی‌کنید؟ من در هنگامی‌دیگر که اینجا آمدم این مسائل را عرض کردم که بروید صدای ملت ایران را به گوش مراجع جهانی برسانید اقدامات ضد انسانی را که در این منطقه اجرا می‌شود در سازمان ملل متحد مطرح کنید پس این مراجع جهانی برای چه ایجاد شده؟ ولی تا آنجا نشستیم و دیدیم که این عناصر خودکامه عمال استعمار در سازمان ملل به پخش اعلامیه مبادرت کردند در این مورد بیشتر سخن ما با مقامات مسئول است من نمی‌دانم چرا مقامات مسئول دولت، مجلس شورای ملی را، نمایندگان مردم را در جریان اقدامات خودش نمی‌گذارد من نمی‌توانم به عنوان یک نماینده ملت ایران به عنوان نماینده نژادی که سروری داشته بزرگی داشته نیرومندی داشته آزادگی داشته شب روزنامه را بخوانم عکسی را در صفحات روزنامه ببینم که بدن یک ایرانی را به زیر ضربات شلاق سیاه کردند نمی‌توانم ببینم لابد هیچیک از شما نمی‌توانید ببینید هیچ یک از افراد ملت ایران نمی‌تواند ببیند شما در هیچ داستان ظلم و ستم جهان نخوانده‌اید که پدران خانواده‌ها را از آنها جدا کنند زنان و فرزندانشان را به آن کیفیت آواره دشت و کوهستان و بیابان کنند یعنی چه زنان را از شوهران جدا می‌کنند برای یک لحظه این را تجسم کنید برای یک لحظه خودتان را به جای آنها بگذارید این جنایات می‌شود این جنایات را منعکس می‌کنید ولی سؤال من این است پرسش من این است که چه اقدامی‌آقای دکتر یگانه در برابر این جنایات شده تنها می‌خواهند ما را متأثر کنند ما که متأثر هستیم ما که دلی پر از خون داریم ما که از این ستمها گریانیم آیا می‌خواهند خانواده‌های ما را متأثر کنند آنها که متأثرند غمگین هستند بیائید این مردم را خوشحال کنید بگوئید در برابر این تجاوزات چه شده؟

رئیس- آقای پزشکپور وقت شما تمام شد.

پزشکپور- اگر اجازه بفرمائید از وقت آقای عباس میرزائی چند دقیقه‌ای استفاده کنم.

رئیس- آقای عباس میرزائی.

عباس میرزائی- جناب آقای رئیس، به خاطر اینکه مطالبی را که ایشان بیان می‌کنند همان است که بنده هم علاقمندم بنابراین وقتم را به ایشان می‌دهم و بنده با اجازه مقام ریاست بعد از دستور صحبت خواهم کرد.

رئیس- آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور- بیائید میلیونها ایرانی خواهران و برادران و فرزندان خودتان را خشنود کنید از نظر اینکه ببینید ما چه نوع دفاعی از آنها کرده‌ایم و چطور صدای این مظالم را در سازمانهای جهانی مطرح کرده‌ایم متأسفانه در این زمینه من باید عرض کنم به هیچ وجه اقدامات لازم اقدامات شایسته صورت نگرفته بدیهی است در این تردیدی نیست فوراً چنین توجیهی نشود که ما اصول کلی و سیاست‌های کلی را نمی‌بینیم در این تردیدی نیست که امروز کشور ما و ملت ما در یک مرحله از گسترش سیاست ملی است در یک مرحله از شکوفائی نیروی ملی است عرض من و سخن من این است که در این دوران شکوفائی نیروی ملی در این دوران گسترش سیاست ملی ما نباید تحمل کنیم چنین تجاوزاتی را بر حیثیت ملی (صحیح است) و باز ما می‌بینیم در برنامه‌های تبلیغاتی در برنامه‌هایی که مربوط است به ارشاد افکار عمومی‌تنها به بیان این مطالب و متأثر کردن ملت و اندوهگین کردن هم میهنان ما اکتفا می‌شود در حالیکه امروز سرزمین ما تمام نقاط این سرزمین یکپارچه پر از شور و هیجان و احساسات ژرف ملی برای دفاع از این حیثیت است (صحیح است) ولی به این مسئله توجه نمی‌شود حتی گاه چنین اندیشه می‌شود که این احساسات و تمایلات آنگونه که باید و شاید جلوه گر نشود چرا؟ امروز باید تمام این سرزمین یکپارچه تظاهر و تجسم بزرگترین غرور و هیجان ملی باشد آن غرور و هیجانی که در قلب یکایک شماست و من هنوز نمی‌دانم این تسامح و بی تفاوتی برای چیست این یک مرحله حساس از تاریخ است یک ملت اگر لطماتی متحمل شود هیچ نیست اگر بر او هجوم بیاورند چیزی نیست اگر شهرهای او را زیر بمب‌ها بکوبند مهم نیست ولی وای از آن وقتی که غرور ملی و حیثیت ملی او را خرد کنند وای از آن وقت (صحیح است) و الا در این پهنه جهان ملت‌های بسیار بودند که به آنها تاختند هجوم آورده‌اند و در صحنه‌های پیکار بوده‌اند ملت ایران بر قله افتخار چنین رزم و درگیری قرار دارد ولی چه شد چون غرور ملی شان حفظ شد حیثیت ملی شان حفظ شد افتخار ملی شان حفظ شد آنها ماندند شرها را باز ساختند سرزمین‌ها را باز آباد کردند آبادانیها به وجود آوردند و حیات پر افتخار ملی ادامه پیدا کرد.

نمایندگان محترم و مقامات مسئول عرض من و سخن من به عنوان نماینده‌ای از ملت ایران و یک فرد ایرانی این است که نگذارید حیثیت و غرور ملی ما مخدوش بشود (دکتر الموتی- مخدوش نخواهد شد) این را نگذارید (یک نفر از نمایندگان- مطمئن باشید که نمی‌گذارند) من در انتظار این هستم که زبان نمایندگان یران در سازمان‌های جهانی باز شود به دفاع از حقوق مردم این نژاد برخیزند این مظالمی را که در روزنامه‌ها می‌نویسند آقای دکتر یگانه ما می‌دانیم این مطالب را در مراجع بین‌المللی پخش کنید این مطالب را که در صفحه تلویزیون نشان می‌دهند اینها را در مراجع بین‌المللی نشان بدهند هی می‌نویسند متشکریم از شیر و خورشید سرخ که مثل همیشه هزار و پانصد ایرانی را آنهم نه زوار، ایرانی‌هایی که مقیم آن سرزمین بودند زندگیشان آنجا بود کارشان آنجا بود خانواده شان آنجا بود علائق‌شان آنجا هست در آن سرزمین کار کرده‌اند رنج کشیده‌اند و زندگی فراهم کرده‌اند می‌گویند این ایرانیها را می‌آورند به مرز ما به زیر چادرهای شیر و خورشید سرخ می‌آوریم و برایشان پتو می‌آوریم و باز می‌بینیم که می‌نویسند ما باید آماده باشیم که چهل هزار ایرانی دیگر را به همین کیفیت استقبال کنیم عرض من این است چرا اجازه می‌دهید آنها را از محیط زندگیشان اخراج کنند کدام یک از مقررات بین‌المللی مقررات حقوقی چنین اجازه‌ای داده، کدام میثاق جهانی اجازه می‌دهد اموال آنها را مصادره کنند آنها را از کار و زندگی دور کنند آنها را دچار چنین ستم و ظلمی بکنند هیچ میثاقی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و من عرض می‌کنم در برابر چنین تجاوز و تعدی آشکار بر حقوق انسانها و بر حقوق هم میهنان ما چه اقدامی‌شده‌ای‌اش که این حوادث غم انگیز تا همین جا پایان پیدا می‌کرد ولی اگر چنین تصادم و سکوت و بی تفاوتی ادامه پیدا کند شما مطمئن باشید داس استعمار سیاست غدار تبعیض نژادی توطئه‌های ضد ایرانی توطئه‌های استعماری در این منطقه صدها هزار ایرانی نژاد و به خصوص صدها هزار شیعیان عراق را مورد تجاوز قطعی قرار خواهد داد (صحیح است) ما نمی‌خواهیم باز شاهد این باشیم که ببینیم صفحات روزنامه‌های ما رادیوی ما صفحات تلویزیون‌های ما چنین تجاوزات، چنین یورش‌ها و چنین ستم کاریها را نسبت به صدها هزار ایرانی نژاد نشان بدهند این آقایان حقیقت است امروز اتباع دولت شاهنشاهی را به این کیفیت از خانه و زندگیشان دور می‌کنند یعنی کسانی را که شناسنامه دولت شاهنشاهی ایران را دارند ولی مگر می‌توانیم این حقیقت را انکار کنیم که در آن منطقه صدها هزار ایرانی نژاد زندگی می‌کنند و فردا داس این ظلم و ستم متوجه ایرانی نژادان خواهد شد روز دیگر این تجاوزات نسبت به شیعیان عراق اعمال خواهد شد (مرتضوی- ۸ میلیون دیناری را که شیعیان عراق برای یک دانشگاه اسلامی اختصاص داده بودند ضبط کرده‌اند) درست است و در مجلس شورای ملی ایران که به ناچار بر حسب این سوابق طولانی تاریخی ملت ما، برحسب این سوابق مذهبی و فرهنگی ما در برابر آن شیعیان هم مسئولیت‌هایی به عهده داریم ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم (دکتر عاملی- همینطور در برابر سه میلیون اکراد عراق) ما در برابر تمام شاخه‌های نژادی وابسته به شاهنشاهی ایران مسئولیت داریم و حداقل به عنوان دفاع از حقوق انسانها باید به دفاع از حقوق آنها برخیزیم من فکر می‌کنم سخنانی که عرض کردم تنها سخنان گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست نیست بی گمان سخنان مجلس شورای ملی است (صحیح است) مجلس شورای ملی، ملت ایران می‌خواهد به مسائل با دقت و قاطعیت بیشتر توجه بشود به خصوص ما می‌خواهیم به طور قطع، این هم خواست مجلس شورای ملی است که باید این مظالم و این ستمها که به ملت ایران و فرزندان ایران وارد آمده در مراجع بین‌المللی مطرح شود (صحیح است) و بدانند که در این مورد ملت ایران پشت سر مقامات مسئول و دولت است که گام بر می‌دارد ملت با تمام قوا شما را یاری خواهد کرد نه ملت ایران بلکه به طور قطع تمام آزادگان آسیا و تمام شیعیان جهان ملت ایران را تأیید خواهند کرد نکته دیگر این است که مجلس شورای ملی را در جریان اقدامات بگذارید نمایندگان ملت را به اقداماتی که مقامات مسئول انجام داده است آگاه بکنید ما ببینیم که آیا به چنین تعدیات و تجاوزات و به خصوص تخدیش حیثیت ملی ما مقامات مسئول و در نتیجه به آنچه که شاهنشاه ما می‌خواهند که دفاع از حیثیت ملت ایران است در هر کجای جهان و به هر قیمت این آن چیزی است که شاهنشاه ما می‌خواهند دفاع از حیثیت ملی ایران است در هر کجا و به هر قیمت (صحیح است) می‌خواهیم بدانیم که چه اقدامی شده است. ما سرا پا انتظار هستیم که نتیجه این اقدامات را بدانیم و ببینیم من بار دیگر عرض می‌کنم که اقدام قاطع سخت و چشمگیر برای دفاع از حیثیت ملت ایران را انتظار داریم این را بدانید حیثیت ملی ایران به نظر ما جز این نیست تنها درون مرزهای کنونی نیست در هر کجای جهان جناب آقای دکتر یگانه به هر ایرانی تجاوز بشود، به هر ایرانی ستم بشود دودمان‌های ایرانی را از هم جدا بکنند فرزندان ایرانی را از پدران از خانواده شان جدا بکنند به نظر ما این تخدیشی است بر حیثیت ملی ما و این را نباید اجازه بدهیم (احسنت- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ

رئیس- وارد دستور می‌شویم تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.

سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد. اجازه مقام ریاست در قانون بازخرید خدمت افسران چهار ماه حقوق ایام مرخصی منظور شده و در بازخرید حقوق همافران هم این چهار ماه حقوق ایام مرخصی منظور شده ولی در قانون استخدام و بازخرید درجه‌داران چهار ماه حقوق ایام مرخصی منظور نشده لایحه‌ای تقدیم می‌شود که به درجه‌داران مثل افسران و همافران چهار ماه حقوق ایام مرخصی داده شود و به این ترتیب رفع تبعیض بشود.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی و ابلاغ به دولت

۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی و ابلاغ به دولت

رئیس- گزارش شور دوم موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز شنبه ۶ /۲ /۱۳۴۸ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۲۹۱۵۲ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۴۷ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی که شور اول آن به شماره ۷۸۵ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی

ماده واحده- موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و ۲ نامه و جوابهای آن ضمیمه می‌باشد و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۴۷ برابر ۷ نوامبر ۱۹۶۸ در بن به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

مخبر کمیسیون امور خارجه- ایرج مهرزاد.

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه روز یکشنبه ۷ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- دکتر رضوانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز شنبه ۶ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز سه شنبه ۹ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده و کلیات آخر آن خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز شنبه ۶ /۲ /۱۳۴۸ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۳۲۹۴۰ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۴۷ دولت راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر را که شور اول آن به شماره ۷۸۶ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر

ماده واحده- موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموتراتیک الجزایر که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده می‌باشد و در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۴۷ برابر ۸ اوت ۱۹۶۸ در الجزیره به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه- ایرج مهرزاد.

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه روز پنجشنبه ۴ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی.

گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه روز یکشنبه ۷ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر قهرمان.

گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز سه شنبه ۹ /۲ /۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش مربوط به موافقت نامه همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج و ارسال به مجلس سنا

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش مربوط به موافقت نامه همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور اول موافقت‌نامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه روز دوشنبه ۲۵ /۱ /۴۸ با حضور معاونان وزارت کشاورزی لایحه شماره ۵۲۴۹۶- ۲۲ /۱۲ /۴۷ دولت راجع به موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج را که به شماره ۷۶۲ چاپ گردیده برای شور اول بررسی و ماده واحده و متن موافقت نامه را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

ماده واحده- موافقت نامه مربوط به همکاری‌های فنی کشاورزی برای توسعه تحقیقات و افزایش محصول برنج بین وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی مشتمل به یک مقدمه و ۱۰ ماده تصویب می‌گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که امضاء و مبادله نماید.

مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس ریاحی.

گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه روز یکشنبه ۳۱ /۱ /۴۸ با حضور معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت امور خارجه لایحه موافقت نامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج را برای شور اول رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مهرزاد.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور لستخدام و سازمانهای اداری در جلسه مورخ ۳۱ /۱ /۴۸ با حضور آقای معصومی‌معاون وزارت کشاورزی لایحه موافقت نامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج را برای شور اول بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور لستخدام و سازمانهای اداری- محمد دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۳ /۲ /۴۸ با حضور آقایان معاونان پارلمانی وزارت دارائی و وزارت کشاورزی لایحه موافقت نامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج را برای شور اول بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.

رئیس- برای این لایحه از طرف عده‌ای از همکاران تقاضای فوریت شده است پیشنهاد نمایندگان قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

امضاء کنندگان زیر پیشنهاد می‌نمائیم که لایحه موافقت نامه بین دولت ایران و چین ملی مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کشت برنج با قید یک فوریت مطرح بشود- مهندس ارفع- دکتر یزدان پناه- سید کاظم مسعودی- کلالی- توسلی- مهندس صائبی- مهندس عترت- خواجه نوری- زرآور- نجیمی- یارمحمدی- اخلاقی- سهم الدینی و چند امضاء دیگر.

رئیس- آقای مهندس بهبودی با فوریت مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر مهندس ناصر بهبودی- بنده اولاً می‌خواستم تقاضا کنم از نماینده محترم دولت که به عرض مجلس شورای ملی برسانند کمیسیون چین ملی در صنعت برنج کاری چه ترقیاتی کرده که ما متخصص و کارشناس از چین ملی می‌خواهیم بیاوریم برای توسعه کارآموزی حرفه برنج کاری این اولین تقاضای من است ثانیاً مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس برای کارهایی باید تقاضای فوریت بشود که فوری و فوتی بودن آن مسلم شود خواهش می‌کنم مخبر محترم توضیح بفرمایند که دلیل فوتی و فوری بودن این لایحه چیست؟

رئیس- آقای دکتر دادفر فرمایشی دارید؟

دکتر دادفر- ایشان مخالفتی نکردند که من پاسخگو باشم سؤالی کردند از مخبر محترم کمیسیون که باید توضیح بدهند.

رئیس- آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.

مهندس اسدی سمیع- بنده می‌خواستم به استحضار همکاران محترم برسانم که ما از نقطه نظر کشاورزی به خصوص از نقطه نظر کشت و کار برنج یکی از کشورهای عقب افتاده هستیم. معدل کشت برنج ما به طور کلی در سطح مملکت در هر هکتار دو تن است و حال اینکه ممالک پیشرفته جهان معدل برداشت خود را تا ده، دوزده تن رسانیده‌اند و گاهی در سال دوبار از یک هکتار محصول بر می‌دارند بنده در حدود ۸ سال پیش مسافرتی به انگلستان کرده بودم در یکی از موزه‌های لندن به یکی از گاو آهن محلی خودمان برخورد کردم که در یک ویترینی گذاشته بودند وقتی رفتم جلو که ببینم، دیدم یک تابلو نصب شده و روی آن نوشته شده ۳ هزار سال پیش موقعی که چینی‌ها متوجه شده‌اند که اگر به زمین خراش بدهند از زمین محصول بیشتری برمی‌دارند از این وسیله استفاده می‌کردند و ما هنوز همان وسیله سه هزار سال پیش را در گیلان و مازندران و در سایر نقاط شالیکاری مملکت به کار می‌بریم بنابراین شایسته است که کارشناس چینی به مملکت ما بیاید که رکورد برداشت محصول را در ۱۸ تن در هکتار شکسته‌اند و آنها به طور معدل به ۸ تن و رکورد ۱۸ تن در هکتار در مملکت خودشان رسیده‌اند عده‌ای از مهندسین ما به آن مناطق رفته‌اند و چیزهای جالبی با خودشان به ارمغان آورده‌اند مسلماً همکاری مهندسین ما با متخصصین آنها که سالیان دراز تجربه دارند ذیقیمت خواهد بود (دکتر اسفندیاری- بیشتر برداشتشان بین چهار تا شش تن در هکتار است) اگر در این آماری که سازمان خواربار جهانی F.A.O داده ملاحظه فرموده باشید به هشت تن به طور معدل رسانده‌اند به هرحال از نظر فوریت اگر ما بخواهیم در مدت کوتاهی تأخیر کنیم یک سالی ضرر خواهیم برد این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید که فوریت لایحه به تصویب برسد.

رئیس- به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای مهندس بهبودی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد در مورد موافقت‌نامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده دهم لایحه فوق پس از جمله تراضی طرفین جمله (موافقت مجلسین) اضافه گردد.

با تقدیم احترام- ناصر بهبودی.

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

مهندس بهبودی- پیشنهاد بنده مربوط به ماده دهم است.

رئیس- لایحه به صورت ماده واحده است بفرمائید توضیح بدهید.

مهندس ناصر بهبودی- عرض کنم این موافقت‌نامه‌ای که مبادله شده یا هنوز مبادله نشده در اصل استخدام کارشناس است. یعنی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد که کارشناسانی استخدام بکند منتها این کارشناسان را بنا به معرفی دولت چین ملی واگذار کرده و به همین علت اسم و مشخصات این کارشناسان که باید به اطلاع مجلس شورای ملی برسد چون جنبه موافقت نامه دارد ذکر نشده ولی در بند ۱۰ این موافقت نامه قید شده که به تراضی طرفین این قرارداد قابل تمدید است بنده تصور می‌کنم تمدید استخدام کارشناس و تجدید فعالیت کارشناس خارجی باید به اطلاع مجلس شورای ملی برسد و با موافقت مجلس شورای ملی این کارشناسان بتوانند مجدداً به کارشان ادامه بدهند این است که در این زمینه پیشنهادی تقدیم کردم که اگر اکثریت محترم موافقت بفرمایند که بعد از خاتمه کار این کارشناسان خارجی مجدداً به عرض مجلس شورای ملی برسد که می‌خواهند خدمت کنند و تجدید خدمت با اجازه مجلس شورای ملی باشد.

رئیس- آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع- به طوری که همکار محترم تذکر فرمودند اگر یک قرارداد استخدامی‌اتباع خارجه بود می‌بایستی مشخصات و مدت استخدام کارشناس مورد استخدام ذکر و به اطلاع مجلس محترم می‌رسید ولی همنطور که همکاران محترم ملاحظه فرمودند یک موافقت‌نامه همکاری فنی است و در این موافقت‌نامه و همکاری فنی به طوری که در ماده یک و دو تذکر داد شده تعدادی کاشناس و تکنسین در امر برنج، دولت چین ملی در اختیار ایران خواهد گذاشت و همچنین در ماده دیگری ذکر شده که وسائل کار را دولت چین در اختیار دولت ایران خاهد گذاشت پس این یک موافقت‌نامه همکاری بین دو کشور است و در این حالت بنده ضرور نمی‌دانم در صورتی که مجلس محترم اجازه امضاء این موافقت‌نامه را می‌فرمایند در پایان دو سال باز این موافقت‌نامه برگردد به مجلس این است که استدعا می‌کنم جناب آقای مهندس بهبودی اگر توجه به عرض من فرمودند این پیشنهاد را پس بگیرند.

رئیس- آقای مهندس بهبودی قانع شدید؟

مهندس بهبودی- با توضیحی که درباره این لایحه داده شد پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیائی نیروی انسانی و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیائی نیروی انسانی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه مربوط به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیائی نیروی انسانی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۴۲۱۹۶- ۲۷ /۱۱ /۴۷ راجع به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیائی نیروی انسانی را که گزارش شور اول آن به شماره ۷۶۳ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود از سال ۱۳۴۸ سالیانه دو هزار دلار به عنوان کمک به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین المللی کار در تورن (ایتالیا) و همچنین برای مدت سه سال جمعاً مبلغ ۲۹۵۳ دلار در سه قسط به صندوق اعتبارات مخصوص ملل متحد بابت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در مورد طرح آسیایی نیروی انسانی از محل اعتبار بودجه کل کشور پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابائی.

گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای معتمدی معاون پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی لایحه مربوط به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیائی نیروی انسانی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه لایحه مربوط به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیائی نیروی انسانی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مهرزاد.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش مربوط به اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و ارسال به مجلس سنا

۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش مربوط به اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور اول اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۲۱۰۴- ۲ /۲ /۱۳۴۸ دولت راجع به اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران را که به شماره ۷۹۷ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

ماده واحده- به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اجازه داده می‌شود از باقیمانده وجوه موجود مربوط به اعتبار توزیع اجناس موضوع تبصره ۳ قانون حمل و نقل اجناس اهدائی مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۴۴ برای خرید یک فروند کشتی بیمارستانی استفاده نماید.

مخبر کمیسیون دارائی- خسروی کردستانی.

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه دولت راجع به اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را عیناً تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.

رئیس- برای این لایحه از طرف عده‌ای از همکاران تقاضای فوریت شده است پیشنهاد نمایندگان قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

راجع به لایحه اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اینجانبان تقاضای فوریت را داریم.

مهندس ارفع- یزدان پناه- خواجه نوری- سعید وزیری- دکتر جواد سعید- مهندس صائبی- پوربابائی- دکتر صاحب قلم- خانم جهانبانی- دکتر وحیدنیا و چند امضای دیگر.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- بنده شخصاً هر وقت برای جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اگر در لوایح تبصره‌ای پیشنهادی بشود و یا احیاناً اعتباری از اعتبارات دولت تخصیص داده بشود حقیقتاً با تمام وجودم موافقم برای اینکه یکی از مؤسسات و سازمان‌هایی که اعتبارات دستگاه خودش را با دقت و صداقت، با نهایت صرفه‌جوئی به نفع مردم خرج می‌کند این سازمان است (صحیح است) و کاش تمام سازمانهای دولتی ما جمعیت‌هایی مثل سازمان شاهنشاهی و سازمان خیریه فرح پهلوی و همچنین جمعیت شیر و خورشید سرخ را که با این سیستم اداره می‌شود مدل کار خودشان قرار بدهند عرض کردم مسئله‌ای که در اینجا مورد توجه است این است که الان مسئله درمانی مملکت ما قسمت زیادی منوط به مؤسسات درمانی این سازمانهای خیریه است اگر بیمارستان‌های مجهز جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی نبود حقیقتاً معلوم نبود که امکانات وزارت بهداری برای درمان مردم این مملکت کافی بود یا نبود (یک نفر از نمایندگان- به هیچ وجه کافی نبود) من خوشوقتم که جمعیت شیر و خورشید سرخ به این فکر افتاده که با تجهیز کامل خودش قهراً در مناطقی که لازم است و دور افتاده می‌باشد نمی‌تواند مددکاری کند یا در سواحل دریائی سریعاً و فوراً به کمک بشتابد و همینطور که حجاج ما از عربستان سعودی بر می‌گردند و تعریف می‌کنند که بیمارستان سیار ما واقعاً علاوه بر آنکه به درد مردم رسیده و باعث آبرومندی مملکت ما بوده کشتی درمانی و سیار شیر و خورشید سرخ در انجام وظایف خودش مثل سایر سازمانها موفق باشد فقط یک سؤال داشتم که برای روشن شدن خودم می‌خواستم بکنم و آن این است که آیا جمعیت شیر و خورشید سرخ برای خرید یک چیزی اعم از اینکه کشتی باشد یا اتومبیل باشد یا چیز دیگری باشد احتیاج به قانون داشت یا نداشت (دکتر اسفندیاری- از بودجه خودش نیست، از اعتبار است) چون اصلاً اولین بار است می‌بینیم که شیر و خورشید سرخ برای خرید یک جنس که حالا آن جنس کشتی است لایحه آورده است منطق این را بفرمایند گر از اعتبار دولت است بحثی نیست و اگر از بودجه خودش است در این صورت جناب آقای قوام صدری روشن بفرمایند.

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست به استحضار خانمها و آقایان می‌رسانم که اگر به متن لایحه توجه بفرمایند ملاحظه می‌فرمایند اشاره به تبصره قانونی شده است که در دوره گذشته برای کمک‌های دولت به شیر و خورشید و کمک شیر و خورشید به مردمی که از محل کمک‌های خارجی استفاده می‌کنند گذشته است تبصره سه آن قانون اشاره می‌کند که وجوهی که دولت در اختیار شیر و خورشید می‌گذارد برای حمل اجناس اهدائی اگر مازادی پیدا کرد شیر و خورشید حق دارد از مازاد این وجوه برای موارد نظیر هم در آینده استفاده بکند بدین ترتیب تبصره سه این قانون استفاده از وجوهی که در اختیار شیر و خورشید هست منحصر کرده است به مصرف در مورد حمل و نقل اجناس اهدائی و کالاهایی کمیسیون معمولاً برای کمک از خارج داده می‌شود چون در سالهای اخیر با وضعی که در اقتصاد ما پیش آمد شده است احیاناً در چند سال اخیر کمک‌هایی هم شد یعنی پیشنهاد کمک هم که شد به دولت ایران و شیر و خورشید سرخ در مواقع عادی البته شیر و خورشید سرخ رد کرد و قبول نکرد جائی که چند سال پیش پیشنهاد شد که مقداری آرد گندم برای استفاده بعضی از مناطق به طور رایگان در اختیار شیر و خورشید سرخ گذاشته بشود و شیر و خورشید سرخ چون از داخله از محل اعتبارات خودش این کمک‌ها را می‌گیرد و احساس احتیاج نمی‌کند ترجیح داد که این کمکها را رد بکند و جواب داد که ما احتیاج نداریم و بحمدالله رب العالمین الان چند سال است که نه دولت و نه شیر و خورشید سرخ کمک‌هایی از این قبیل از خارج نمی‌گیرند بالطبع این پول که به موجب قانون بلوکه شده است برای مصرف کرایه حمل و نقل اجناس اهدائی برای این کار بلوکه و باقی ماند و مورد مصرف نداشت و چون به موجب قانون منحصراً باید به انقلاب مصرف رسانده می‌شد یک مصرف بهتری شیر و خورشید سرخ پیدا کرد برای این پول و آن خرید این کشتی درمانی است برای برقراری ارتباط بین پایگاه‌های مختلف بهداشتی و درمانی کشور در خلیج فارس و در سواحل خلیج فارس و این مصرف بهتری است برای این پول این تبدیل مصرف در واقع اجازه مجلس محترم را می‌خواهد از این جهت این لایحه تقدیم شده است که شیر و خورشید اجازه داشته باشد که کشتی بخرد (احسنت).

رئیس- آقای اسدی بفرمائید.

محمد اسدی- آقای دکتر دادفر دوست عزیزمان راجع به اقدامات شیر و خورشید شمه‌ای در اینجا بیان فرمودند من هم در لباس حزب اقلیت به نام مردم مملکت از اقداماتی که شیر و خورشید سرخ ایران در اقصی نقاط مملکت به امر اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و والاحضرت شمس پهلوی در موارد ضروری انجام می‌دهند از جان و دل تشکر می‌کنم (احسنت) شیر و خورشید در برنامه‌هایش خیلی موفق بوده و موفقیت‌های بسیار کاملی را داشته مخصوصاً برنامه‌های شیر و خورشید در شیخ‌نشینها با ایجاد بیمارستانها و با ایجاد مؤسسات درمانی فوق‌العاده چشمگیر بوده در ضمن بنده می‌خواستم از موقعیت استفاده کنم با اینکه خرید کشتی را از طرف شیر و خورشید برای انجام خدمات درمانی و بهداشتی صددرصد ضروری می‌دانم ولی با ناچارم روی وظیفه‌ای که دارم از پشت این تریبون مقدس عرض بکنم که متأسفانه وزارت بهداری وظیفه اصلی خود را در این مملکت فراموش کرده است (دکتر ستوده- آقا بی‌جهت به وزارت بهداری حمله نفرمائید) بنده حمله نمی‌کنم آقای دکتر بنده به عنوان یک نماینده صحبت می‌کنم نه به عنوان کارمند وزارت بهداری دید ما باید دید مملکت باشد نه دید یک نفر کارمند دولت بنده می‌خواهم عرض کنم و توجه آقایان را به این مطلب جلب کنم که اگر شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی در این مملکت به امر اعلی حضرت همایونی به وجود نیامده بود ما اصلا نمی‌توانستیم وضع بهداشت مردم را در نقاط دور افتاده در شهرهایی که هیچگونه وسائل درمانی از طرف وزارت بهداری برای آنها فراهم نشده برای آنها چطور فراهم می‌شد بنده در کمیسیون بودجه که جناب آقای دکتر یزدان پناه تشریف داشتند عرض کردم...

رئیس- آقای اسدی این مطالبی که می‌فرمائید به این لایحه مربوط نیست.

اسدی- اجازه بفرمائید، به هرحال بنده چون در کمیسیون بودجه پیشنهادهایی داده بودم سعی می‌کنم در بودجه‌های دیگر در موقع مقتضی این مطالب را عرض کنم باز عرض می‌کنم لازم می‌دانم از اقدامات شیر و خورشید سرخ تشکر کنم و از دولت تقاضا کنم که اعتبارات برنامه را در مورد ایجاد و احداث بیمارستان‌ها در اختیار شیر و خورشید بگذارند و اعتبار سازمان برنامه را که در برنامه چهارم منطور شده از نظر درمانگاه و غیره در اختیار شیر و خورشید قرار بدهند تا اینکه شیر و خورشید با علاقه‌ای که دارد و با امکاناتی که دارد بتواند در مملکت خدمت کند به هرحال خدمات شیر و خورشید و خدمات سازمان شاهنشاهی، خدمات اجتماعی و جمعیت خیریه فرح پهلوی در انقلاب مملکت هرگز فراموش نخواهد شد (احسنت).

بانو تربیت- بنگاه حمایت مادران و نوزادان را هم بفرمائید.

رئیس- آقای آموزگار فرمایشی راجع به لایحه دارید بفرمائید.

آموزگار- بنده برای همین آمدم که تشکر کنم و این لایحه را بسیار بسیار مفید می‌دانم و تصویب این لایحه از طرف همکاران خدمت بزرگی است به خلیج فارس سواحل و جزایر ما که وسیله‌ای ندارند عرض می‌کنم شیر و خورشید سرخ در این چند سال نتوانسته بود در بوشهر، برازجان، گرگان، لارستان و نقاط مرزی تأسیسات عظیم بیمارستانی به وجود بیاورد (مهندس ناصر بهبودی- شیخ نشین‌های آن طرف مرز را هم بفرمائید) ما نمی‌دانستیم به چه کسی مراجعه کنیم در آن طرف مرز هم مشغولند کارهای بزرگی شروع شده افتخار برای مملکت و ملت ایران است و برای شاهنشاهی ایران است ین کشتی از کشتی‌هایی باید باشد که با تجهیزات بسیار کامل، اطبای حاذق در سرتاسر خلیج فارس و بحر عمان مخصوصاً بنادر و جزایر جزء که الان هم وسیله درمانی ندارند و تعدادشانبسیار زیاد است یعنی از وقتی که از آبادان حرکت می‌کنیم و به گواتر می‌رسیم در حدود دو هزار و خرده‌ای کیلومتر است و هزار و چند کیلومتر ما بنادری داریم که هیچ وسیله درمانی ندارند و این از کارهای بسیار ارزنده و مفید است همکاران محترم تشریف آوردند در جنوب و ملاحظه فرمودند که مختصر خدمتی در بندر لنگه شده است همین خدمتی است که سازمان عمران و شیر و خورشید سرخ کرده است (دکتر رفعت- شیر و خورشید برای میناب کاری نکرده است) (ارسنجانی- شیر و خورشید همه جا همین خدمت را می‌کند) و به همین جهت است بنده باز تشکر می‌کنم از شیر و خورشید و استدعا می‌کنم مشکلات دیگری که داریم یعنی تمام کارهای بهداشتی سواحل و بنادر خلیج را به عهده بگیرد و همه را در هم ادغام کند اعتبارات را یکجا متمرکز کند تا بهتر بتواند وظیفه اش را انجام بدهد بهداشت و تشکیلات دیگری که لازم می‌دانند در کارهای شیر و خورشید سرخ ادغام شود که دو خرجه نشود و یک مؤسسه مسئول کارهای درمانی باشد که این مؤسسه همین موسسه شیر و خورشید است و اگر بتوانید جهازهای کوچک برای این کار بگیرید که طبیب‌هایتان را بتوانید از کشتی به بنادر بفرستید این از کارهای خوب است و بنده پیشنهاد می‌کنم که در موقع اجرا و عمل نگویند موتورهای کوچک و لنج‌های کوچک خریداری نشود.

دکتر خطیبی- هور گرافت خواهد کرد.

رئیس- نظر دیگری در کلیان ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیان آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری(۳۱ /۳ /۱۳۴۵) فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر و ارسال به مجلس سنا

۱۰- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری(۳۱ /۳ /۱۳۴۵) فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش یک شوری راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی‌دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند و ۸ نفر دیگر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۴۴۱۳۸- ۲۲ /۱۲ /۱۳۴۷ دولت راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی‌دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند و ۸ نفر دیگر را که به شماره ۷۷۵ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و ماده واحده پیشنهادی دولت را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون مربوط به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی‌دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری (۳۱ /۳ /۱۳۴۵) فوت شده‌اند و ۸ نفر دیگر

ماده واحده- از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به بازماندگان ۹۸ نفر مستخدمین غیر رسمی‌دولت که قبل از تصویب لایحه قانون اسخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند مطابق صورت ضمیمه ماهانه مبلغی که با رعایت مفاد بند «د» تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور معین و در مقابل نام آنها نوشته شده است از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط به عنوان مستمری پرداخت می‌شود و همچنین مستمری‌های مشروحه زیر هم از همان تاریخ از محل اعتبار شهریه و وظیفه منظور در بودجه کل کشور برقرار می‌گردد:

۱- به ورثه مرحوم صمد کیا شمشکی کارگر سابق معدن شمشک مبلغ دو هزار و چهار صد و بیست و شش ریال ماهانه علاوه بر مبلغ یک هزار و یکصد و هفتاد و چهار ریالی که از سازمان بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌دارند مجموعاً مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.
۲- به ورثه مرحوم رضا قلاوند راهبان سابق راه آهن لرستان مبلغ یک هزار و ششصد ریال ماهانه علاوه بر دو هزار ریالی که از سازمان بیمه‌های اجتماعی دریافت می‌دارند مجموعاً مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.
۳- به ورثه مرحوم حسنعلی ضرغامی که در اثر همکاری با مأمورین انتظامی‌در برازجان شهید شده است مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.
۴- به ورثه مرحوم محمود عباسی که بر اثر همکاری با مأمورین ژاندارمری به وسیله اشرار آذربایجان شهید شده است مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.
۵- به ورثه مرحوم همایون معتمد وزیری نماینده سابق مجلس شورای ملی ماهانه مبلغ ده هزار ریال.
۶- به ورثه مرحوم سید محمد روحی قدس نیا که در جریان زلزله خراسان فوت نموده مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.
۷- به آقای سالار آصفی که در اثر همکاری با ارتش شاهنشاهی و زد و خورد با متجاسرین غائله آذربایجان دچار نقص عضو شده است مبلغ چهار هزار و پانصد ریال ماهانه.
۸- به آقای موسی هاشمی دیلمقانی برادر علیل و افلیج مرحوم محمود هاشمی دیلمقانی آموزگار متوفی مبلغ سه هزار و ششصد ریال ماهانه.
  • تبصره- پرداخت مستمری‌های موضوع این قانون در مورد وراث ۹۸ نفر مستخدمین غیر رسی دولت و در ردیف‌های ۱ تا ۶ مذکور تابع مقررات ماده ۸۶ و مواد مربوط لایحه قانون اسخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ خواهد بود و در مورد ردیف‌های ۷و ۸ مادام‌العمر پرداخت می‌شود.

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.

صورت کارمندان متوفای غیر رسمی‌ سازمانهای دولتی که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند.
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ مستمری
وزارت اقتصاد
۱ مرحوم غلامعلی شامبیاتی ۳۶۰۰
وزارت امور خارجه
۲ مرحوم یوسف عظیمی‌نوبری ۳۶۰۰
وزارت آموزش و پرورش
۳ مرحوم بابا قدیر ایمن ۳۶۰۰
۴ مرحوم محمود خاقانی ۳۶۰۰
۵ مرحوم عباس سرهنگی ماکوئی ۳۶۰۰
۶ مرحوم جبار باغچه بان ۵۰۰۰
وزارت بهداری
۷ مرحوم خلیل نوحه خوانی ۳۶۰۰
۸ مرحوم شمس الله خرامی ۳۶۰۰
۹ مرحوم محمود خاندانی ۳۶۰۰
۱۰ مرحوم میر سعید حسینی ۳۶۰۰
۱۱ مرحوم محمد مجد وزیری ۳۶۰۰
۱۲ مرحوم عزیز الله مقدس ۳۶۰۰
۱۳ مرحوم ذبیح الله نظامی‌کاخکی ۳۶۰۰
۱۴ مرحوم جلال گلچین ۳۶۰۰
۱۵ مرحوم محمد صادق شریعتمدار ۳۶۰۰
۱۶ مرحوم محمد حسن نوذری ۳۶۰۰
۱۷ مرحوم عباس مستعان ۳۶۰۰
۱۸ مرحوم حسن نوروز ۳۶۰۰
۱۹ مرحوم ابراهیم جهانبخش ۳۶۰۰
۲۰ مرحوم غلامحسین رزم خواه ۳۶۰۰
۲۱ مرحوم غلامعلی پاشا اسلام ۳۶۰۰
صورت کارمندان متوفای غیر رسمی‌ سازمانهای دولتی که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند.
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ مستمری
وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی
الف- سازمان چای
۲۲ مرحوم فئودرساریدیس ۳۸۵۰
۲۳ مرحوم نجف نظری ۳۶۰۰
۲۴ مرحوم سید محمد شفائی شمس آبادیان ۳۶۰۰
۲۵ مرحوم‌هادی داود ۳۶۰۰
ب- مؤسسه انصار دخانیات ایران
۲۶ مرحوم غلامعلی عزیزی ۳۶۰۰
۲۷ مرحوم عزت الله مقدسیان ۳۶۰۰
۲۸ مرحوم آتاتر کمانی ۳۶۰۰
۲۹ مرحوم صالح زندی ۳۶۰۰
۳۰ مرحوم محسن رستمی ۳۶۰۰
۳۱ مرحوم حسین شهانقی ۳۶۰۰
ج- سازمان قند و شکر
۳۲ مرحوم ابوتراب احمدی ۳۶۰۰
۳۳ مرحوم حسین خادمی ۳۶۰۰
۳۴ مرحوم اسماعیل‌هاشمی ۳۶۰۰
د- سازمان غله
۳۵ مرحوم فریدون ناصر افشار ۳۶۰۰
۳۶ مرحوم عبدالحسین خسروی ۳۶۰۰
۳۷ مرحوم عباس چراغعلی ۳۶۰۰
۳۸ مرحوم علی اسعد اراکی ۳۶۰۰
۳۹ مرحوم اسدالله شالچیان ۳۶۰۰
۴۰ مرحوم عبدالله بالازاده ۳۶۰۰
۴۱ مرحوم حسین یزدانی مطلق ۳۶۰۰
صورت کارمندان متوفای غیر رسمی‌ سازمانهای دولتی که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند.
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ مستمری
۴۲ مرحوم سید حسن بدوی ۳۶۰۰
۴۳ مرحوم ابراهیم خلیل قابله زاده مقصودی ۳۶۰۰
وزارت دادگستری
۴۴ مرحوم حسن عطائی ۳۶۰۰
۴۵ مرحوم رمضان داود ۳۶۰۰
اداره کل ثبت اسناد
۴۶ مرحوم محمدعلی زاده رشتخواری ۳۶۰۰
۴۷ مرحوم ابوالقاسم هوشی افزا ۳۶۰۰
۴۸ مرحوم غلامرضا تقی زاده خوانساری ۳۶۰۰
۴۹ مرحوم محمد علی فاضلی ۳۶۰۰
وزارت دارائی
۵۰ مرحوم محمد علی دماوندی پور ۳۶۰۰
۵۱ مرحوم اکبر سلامت ۳۶۰۰
۵۲ مرحوم عبدالله گنج پور ۳۶۰۰
۵۳ مرحوم قاسم قمی‌حسین زاده ۳۶۰۰
۵۴ مرحوم ماشاالله چوبدار بهرامی ۳۶۰۰
۵۵ مرحوم علی جان‌هاشمی ۳۶۰۰
۵۶ مرحوم رضا حبیبی اصفهانی ۳۶۰۰
۵۷ مرحوم ابراهیم بهمنی ۳۶۰۰
۵۸ مرحوم محمد صادق صادقی ۳۶۰۰
۵۹ مرحوم غلامعلی محرابی لواسانی ۳۶۰۰
۶۰ مرحوم محمد علی ملت خواه ۳۶۰۰
۶۱ مرحوم بمان بنداری دانش ۳۶۰۰
۶۲ مرحوم عبدالله قادری ۳۶۰۰
۶۳ مرحوم احدالله ضیائی ۳۶۰۰
۶۴ مرحوم حسین ورنوس تهرانی ۳۶۰۰
۶۵ مرحوم یحیی فیض الهی ۳۶۰۰
صورت کارمندان متوفای غیر رسمی‌ سازمانهای دولتی که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند.
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ مستمری
۶۶ مرحوم اسماعیل مرادیان ۳۶۰۰
۶۷ مرحوم گوکجه نور قلی پور ۳۶۰۰
۶۸ مرحوم نیاز صابری ۳۶۰۰
۶۹ مرحوم محمد زحمتکش ۳۶۰۰
۷۰ مرحوم علی مبین ناجی ۳۶۰۰
۷۱ مرحوم محمدعلی بهروز پناهپور ۳۶۰۰
۷۲ مرحوم اسماعیل اسفندیاری ۳۶۰۰
الف- اداره کل گمرک
۷۳ مرحوم علی اصغر محمد ابراهیم زاده ۳۶۰۰
۷۴ مرحوم حسن فرضی ۳۶۰۰
۷۵ مرحوم حسن عمومی ۳۶۰۰
وزارت راه- راه آهن دولتی ایران
۷۶ مرحوم دینیار شاپوریان ۳۶۰۰
وزارت کشاورزی
۷۷ مرحوم حسن بنی صفار ۳۶۰۰
۷۸ مرحوم منوچهر طهماسبی زوارکی ۳۶۰۰
۷۹ مرحوم اکبر مددکار ۳۶۰۰
وزارت کشور
۸۰ مرحوم غلامعلی امام قلی خان ۳۶۰۰
۸۱ مرحوم علی اصغر خجسته ۳۶۰۰
۸۲ مرحوم حیدر والائی ۳۶۰۰
۸۳ مرحوم رضا قلعه نوعی ۳۶۰۰
الف- اداره کل ثبت احوال
۸۴ مرحوم مرحوم محمد تقی صفائی ۳۶۰۰
۸۵ مرحوم سهراب امانی ۳۶۰۰
۸۶ مرحوم تقی زرند نیا ۳۶۰۰
۸۷ قاسم بهرامی ۳۶۰۰
صورت کارمندان متوفای غیر رسمی‌ سازمانهای دولتی که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری فوت شده‌اند.
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ مستمری
۸۸ مرحوم نصرالله سلیمانی غربی ۳۶۰۰
۸۹ مرحوم محمد حسن غفوری ۳۶۰۰
۹۰ مرحوم سیدمحمدعلی رضوی نعمت الهی ۳۶۰۰
۹۱ مرحوم فتح الله طوافی ۳۶۰۰
۹۲ مرحوم عبدالله فیروزیان ۳۶۰۰
۹۳ مرحوم ابراهیم حسامی ۳۶۰۰
ب- شهربانی کل کشور
۹۴ مرحوم حسین آذری ۳۶۰۰
ج- ژاندارمری کل کشور
۹۵ مرحوم حسین هزار خوانی ۳۶۰۰
وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگلبانی)
۹۶ مرحوم میر مسعود جلالی ۳۶۰۰
۹۷ مرحوم سید احمد میرقاسمی ۳۶۰۰
۹۸ مرحوم عبدالله برزو ۳۶۰۰

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر بهبهانی بفرمائید.

دکتر بهبهانی (مخبر کمیسیون بودجه)- در عنوان این لایحه بوده است... بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی‌که «عده از» در چاپ افتاده است.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای مؤید امینی بفرمائید.

مؤید امینی- خاطر نمایندگان محترم مسنحضر هست که بنده قبل از پایان سال راجع به ردیف هفتم این لایحه صحبتی اینجا کردم آقای سالار آصفی و از وزارت جنگ استدعا کردم برای این شخص که یکی از دستهایش را در راه مملکت از دست داده مستمری برقرار کنند امروز مثل اینکه کار اقلیت همه اش باید تشکر باشد (مرتضوی- همیشه مستحسن است) نه در این مورد برای اینکه وقتی کار خوبی می‌شود باید تشکر کرد (دکتر اسفندیاری- استثنائی است) (خسروی- همیشه باید مستحسن باشد) بنده معتقدم که همیشه باید از کارهای خوبی که می‌شود تقدیر کرد و تحسین نمود که تکرار بشود به هرحال این سالار آصفی کسی است که دستش را در راه مملکت داده بر اثر همکاری با ارتش و بنده بسیار سپاسگزارم که این کار به نتیجه رسید و دولت هم متوجه شد که یک عده دیگری هم که بایستی ضمیمه بشود این صورت را آوردند بنده خواستم این تذکر را بدهم که مبلغ خیلی ناچیز است مبالغی که برای این آقایان در نظر گرفته شده است بسیار کم و خیلی ناچیز است خوب اینها همه عائله دارند، زندگی دارند با این همه مخارج با ۴۵۰ تومان اینها چطور می‌توانند زندگی بکنند دولت که اینهمه مخارج دارد و به همه جا می‌بخشد اگر یک لطف بیشتری می‌کرد بهتر بود به هرحال بنده به نام سالار آصفی از هیئت دولت و اکثریت تشکر می‌کنم (احسنت).

رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور و ارسال به مجلس سنا

۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم لایحه تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۰۳۶۸- ۲۶ /۱۱ /۴۷ دولت راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور را که گزارش شور دوم آن به شماره ۷۸۲ چاپ شده و پس از طرح در جلسه علنی با رأی مجلس شورای ملی مجدداً به کمیسیون دادگستری ارجاع شده بود مطرح کرد و به شرح زیر عیناً گزارش شور دوم را مورد تأیید و تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور

ماده واحده:

الف- از تاریخ تصویب این قانون اجرای حکم محکومیت یا تعقیب کیفری کلیه کسانی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس بر اثر ارتکاب هریک از بزههای مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش به حکم قطعی اعم از حبس و جریمه محکوم شده یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته باشند به استثنای افراد مشمول ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۴ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش موقوف می‌شود.
ب- در مورد مشمولین مواد ۵و ۷ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات مشروط بر این خواهد بود که میزان مواد مکشوفه در مورد دسته اول از ماده یک از پنج کیلو و در مورد دسته دوم از ماده یک قانون مذکور از بیست و پنج گرم تجاوز نکند.
ج- در صورتی که محکومین مشمول معافیت بند الف و ب این قانون تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس نسبت به پرداخت جریمه قانونی خود شخصاً یا با واسطه قرار اقساط داده باشند قرارداد مزبور نیز نسبت به اقساط پرداخت نشده اجرا نخواهد شد.
د- هیچ گونه آثار جزائی به محکومیت کسانی که از این قانون استفاده می‌نمایند مترتب نخواهد بود ولی در صورتی که هریک از محکومین یا متهمین مزبور پس از استفاده از این قانون مرتکب هریک از بزه‌های مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد مگر آنکه جرم آنها طبق این قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
ه- هرکس به طور غیر مجاز تریاک- مرفین- هروئین یا کوکائین بسازد یا وارد نماید یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد یا بیش از یکصد گرم تریاک یا دو گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طور غیر مجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
  • تبصره- مرجع صدور اجازه در مورد شرکتهای تعاونی روستائی و شرکتهای سهامی‌زراعی و افرادی که طبق قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۴۷ و آئین نامه آن از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام به حمل و یا نگاهداری شیره تریاک و یا تریاک می‌کنند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون رستائی خواهد بود.
و- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی‌خواهد بود.

رسیدگی به اتهام متهمینی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند کماکان در صلاحیت مراجع قضائی است.

ز- هرکس به قصد متهم غیر یا رهائی خود از مجازات شخصاً یا به هر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که موجب شود دیگری در مظان اتهام قرار گیرد به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد.

رئیس کمیسیون دادگستری- شیخ الاسلامی.

رئیس- ماده واحده مطرح است آقای رامبد بفرمائید.

رامبد- در هفته گذشته این لایحه در مجلس مطرح شد و بعد از مذاکرات مفصل و روشن شدن اینکه این لایحه نمی‌تواند تأمین نظری که موجود است و در اجتماع ما مورد نیاز است بکند برای اصلاح و رفع نقص به کمیسیون برگشت من از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم این دو برگی که یکی در هفته قبل چاپ شد و به دست ما داده شد ملاحظه بفرمایند، نه یک جمله، نه یک کلمه، حتی یک حرف هم در این گزارش تغییر داده نشد (دکتر اسفندیاری- دیسیپلین حزبی را می‌رساند) خوب در لوایح تقدیمی‌دولت همیشه باید یک ارتباطی بین مواد و مطالب آن لایحه و عنوانی که برای آن لایحه قائل شده‌اند باشد اما متأسفانه رسم بر این شده که برای جلب نظر و قابل دفاع نمودن یک مطلب عنوانی روی لایحه گذاشته می‌شود ولی مواد و مفاد و مطالب و تبصره‌های این لایحه نه تنها کمترین ارتباطی با آن عنوان ندارد ای بسا درست عکس آن مطلب است از آن جمله لوایح یکی همین لایحه است من از جناب معاون وزارت دادگستری سوال می‌کنم آیا نیت از تنظیم این لایحه صرفاً به مناسبت لجاج یا آن کلمه سادیسم یا روح علاقمندی به آدم کشی بوده؟ به طور قطع نه، بلکه نیت و هدف بر این بوده است که اجتماع ما را از این بلای خانمانسوز مصون و محفوظ بدارد (احسنت) یک کلمه، یک سطر، یک ماده، آنجائی که شما فکر کردید این مبتلا اهل این مملکت است، تبعه این مملکت است جزء آن افرادی است که ۶۷ درصد از درآمد او را به عناوین مختلف جهت تامین بودجه مملکتی می‌گیرید شما در قبال زندگی این و آینده این و خانواده این چه وظیفه‌ای دارید؟ و برای معالجه او چه فکری کرده‌اید؟ پس نیت و فکر را آیا صحیح‌تر نبود در ضمن مواد این لایحه می‌گذاشتید، آن کسی که می‌سازد، توزیع می‌کند و چه می‌کند و حتی اگر روی لجاج هم دو گرم از روی دیوار خانه‌اش انداختند ترتیب این لایحه چنان است که اعدامش خواهند کرد یا با دستگاهی که شما گردشش را بهتر از من می‌دانید بی‌خانمانش خواهند کرد لااقل می‌گذاشتند اگر کسی هم آمد خودش را معرفی کرد و هزینه‌اش را هم پرداخت تشکیلات ۳۳ میلیارد تومانی شما که موظف است او را معالجه بکند ولی نکردید این کار را سروران من هر لغت یک معنایی دارد و قابل تجزیه و تفکیک در یک معنی نیست اگر ما گفتیم انقلاب نمی‌شود گفت که انقلاب را در سطح آنچه که باید به سر مردم بیاید می‌کنیم ولی آنچه که دولت وظیفه دارد اصلاحی که در دستگاه دولت باید بشود دست به دست بمالیم و تسلیم همان انشاءالله و ماشاءالله فردا نه پس فردا بشویم هر وقت راجع به یک کار در جهت اصلاح ادارات شما و مأمورین شما و دادگاه‌های شما گفته شد یک نماینده محترم دولت با غرور و سرافرازی آمدند و گفتند ما دفاع می‌کنیم از مأمورین دولت و مأمورین ما چه هستند و چه هستند و اگر خدای نکرده اتفاقی هم افتاده در لوایح بعدی خواهید دید که پیش‌بینی می‌کنیم حالا این دادگاه‌ها همه بی‌عیبند جناب آقای صادق احمدی؟ شما حکم اعدام را در اختیارشان می‌گذارید جا نداشت یک سطر هم فکر کنید که آن اصلاحی که می‌شود نمی‌گویم کار انقلابی کار خیلی محتاطانه در جهت این کرد که این دادگاهها یک مرتبه رأی خلاف حق ندهند در این لایحه پیش‌بینی می‌کردید به هرحال وقت مجلس را زیاد تضییع نمی‌کنم آنچه درباره این لایحه لازم بود در جلسه قبل به عرض رساندم و چون کمترین تغییری در این لایحه داده نشد که خود این تغییر ندادن حکایت از جریانات بسیار تأسف‌آور و دردناکی در قسمت اجتماعی و وضع قوانین ما هست همه آن مطالب به این لایحه عیناً وارد است فقط در پایان عرایضم می‌خواهم به یک نکته توجه بدهم مایی که هرکداممان وقتی پشت تریبون قرار می‌گیریم به هر ترتیبی شده سعی می‌کنیم آن احساس قلبی و واقعی صمیمانه‌ای که نسبت به شاهنشاه‌مان داریم در لابلای مطالبمان گریز می‌زنیم و آن را هم عنوان می‌کنیم آیا این فرمایش شاهنشاه را در تصمیم و رأی و عملمان مورد توجه قرار دادیم که فرمودند «هرکس در هر مرتبه و مقامی‌که هست وظیفه‌ای دارد که اگر وظیفه‌اش را توأم با وجدان و حقیقت و اصالت انجام داد ایران گامی‌به جلو خواهد برداشت» فقط به خاطر بیاورید آنجائی که اشخاص را به جرم نگهداری یا حمل دو گرم از این مواد به پشت میز دادگاهی که رأیش اعدام است می‌برند هرکدام از رأی دهندگان در این حکم در این پرونده و در جریان زندگی این فردی که از اجتماع شماست مسئولیتی قبول کردید و رأی دادید. ما چه گفتیم؟ گفتیم سازنده را اعدام کنید ولی معتاد را معالجه کنید فروشنده را اعدام کنید، توزیع کننده را اعدام کنید ولی اگر کسی در توی هتل پالتویش را آویزان کرده رفته ناهار بخورد و برگردد دو گرم رقیبش و دشمنش در جیب او جا داده و خودش رفته با مأمور ساخته و از هتل که آمد بیرون دستش را گرفتند که جیبت را بگردیم و او را بردند به مجازات اعدام محکوم کردند، به وحدانیت حق آنچه می‌گویم عین واقعیتی است که دیروز اتفاق افتاده به من مراجعه شد که مأموری گزارشی داده که این مطلب از این قرار است در صورتی که خود مأمور می‌داند نظرش صحیح نیست من تلفن کردم تحقیق کردم، مأمور هم مأمور درستی بود گفتم چرا اینطور کار مردم را عقب می‌اندازید؟ گفت تصدیق می‌فرمائید ما یک حقوقی می‌گیریم و نمی‌توانیم مسئولیت قبول کنیم ممکن است پس فردا بیایند بگویند با امضای تو کاری رد شده بنده نظر مخالف دادم خود بالاترها تصمیم می‌گیرند یعنی نظر مخالف خلاف حق. جناب آقای صادق احمدی بیائید واقع بین باشیم وقتی می‌گوئیم بد داریم در خانه من بد هست در خانه شما هم بد هست و در مملکت هم بد هست و اینجا هم خانه ماست وقتی من مریضم آنقدر بد است که مرض را بدانم و لباس مرتب بپوشم و بگویم عیبی ندارد انشاءالله خوب می‌شود نه این مرض خوب نمی‌شود تا معالجه نکنیم، معذرت می‌خواهم برگردیم سر موضوع اصلی در این لایحه بندی بود، بند «ه» که بنده تقاضا کرده بودم شما که همه طبقات را به نحوی از انحاء در این امر ممکن است متهم شوند برایشان پیش‌بینی اعدام کردید اگر محکوم شدند در صورتی که احتمال دارد سوء تفاهمی‌پیش بیاید آن قسمت سوء تفاهم را هم تفکیک بکنیم یعنی بگذاریم اگر کسی یک کیلو نزدش پیدا کردند اعدامش کنید برای اینکه نمی‌شود در جیب آدم یک کیلو بگذارند و کسی نفهمد اما دو گرم بنده آشنا نیستم با این مواد و نمی‌دانم دو گرم چقدر است اما وزنش می‌دانم دو گرم است. بعد یک ماده‌ای را آمدید درستش کنید به نظر من خرابتر شد گفتید اگر کسی موجب شد که دیگری تعقیب بشود او را هم اعدام می‌کنید می‌دانید عیب کار این شده که هرکس بیاید از خودش دفاع بکند و کس دیگری را معرفی بکند این قاضی باید یا این را اعدام بکند یا آن یکی را بنده عرایضم را خاتمه می‌دهم فقط از مجلس محترم این خواهش را دارم در جلوی چشم مجسم کنید خانواده‌ای را که به شما مراجعه کرده‌اند و می‌گویند در باغچه حیات من یک کاغذ این قدری پیدا کرده‌اند و بعد معلوم شده است کسی که خودم هم نمی‌دانم با من دشمنی داشته یا مرا به جای کس دیگری گرفته در خانه من انداخته حالا این افسر وظیفه شناس شرافتمند غیور که در دادگاه نظامی‌است و بسیار آدم درستی بگویند او را تبرئه کن می‌گوید اگر کس دیگری را مضمون می‌داند او را معرفی کند وگرنه من نمی‌آیم پرونده پاک و درست خودم را با این ملوث کنم که خدای نکرده بگویند رشوه‌ای گرفته‌ام و کسی را آزاد کرده‌ام حسابش را بکنید بنده معذرت می‌خواهم در موقع رأی به این لایحه خودتان این مسائل را پیش بینی کنید و یار بیاورید که این ما هستیم که تصویب کننده این لایحه هستیم.

رئیس- خانم تربیت بفرمائید.

بانو تربیت- در هر اجتماعی وقتی بیماری هست مخصوصاً پس از سالیان دراز ثابت بشود که این بیماری اجتماعی تا چه اندازه تیشه به ریشه مملکت زده لازم و واجب است که به هرحال و نحوی این بیماری را از اجتماع دور کرد و سعی و اهتمام ورزید که این بیماری از گریبان افراد ملت دور بشود بنده تصور می‌کنم این لایحه بسیار خوب تنظیم شده جناب آقای رامبد با توجه به اینکه امروز در کشور ما کشت مجاز شده است درست توجه بفرمائید وقتی کشت مجاز شده خیلی آسان است صد گرم یا پنجاه گرم تریاک را به نحوی از انحاء مخفی کرد و دائم آن را اشاعه داد تنها مسئله قاچاق نیست تنها مسئله ساختن هروئین و مرفین نیست با این لایحه سعی و اهتمام شده که کشاورزهای عزیز ما مبادا دیگر گرد این عادت نامطلوب بگردند البته در یک قانونی یک مجازاتی لازم است که جلوی این صفت و این خصیصه نامطلوب را گرفت و از عادت مردم و اعتیاد آنها جلوگیری کرد، بنده در آن موقع که در وزارت کشور مدیر کل اجتماعی بودم سه پرونده مبارزه با الکل و مبارزه با تریاک و مبارزه با فساد ماهها پیش بنده مطالعه شد و در نتیجه آن مطالعات بنده لایحه‌ای تنظیم کردم و به دولت وقت دادم خدا شاهد است که عیناً همینطور بود، هنوز هم آن را دارم و یک روز می‌آورم می‌خوانم که کشت باید محدود باشد و تحت نظر دولت باشد، بنده البته آنجا نکته‌ای گنجانده بودم که عایدات پنجاه شصت میلیون هم منحصراً برای ترک معتادین و ایجاد بیمارستانها و درمانگاه‌ها صرف بشود و حس می‌فرمائید از این طرف که لایحه سختی است از آن طرف دولت محققاً مکلف است و وظیفه اش هست که درمانگاه‌ها و بیمارستان‌هایی دائر کند و معتادین را معالجه بکند نمی‌شود امروز معتادی که هست معالجه نشود، البته دولت اعلان خواهد کرد جیره بندی می‌کند و یک تدابیری می‌کند در درجه اول و بعد این قانون را اجرا می‌کند، بی‌تدبیر که نمی‌شود قانون را ابتدا بسا کن اجرا کرد، آقای فرهادپور مگر پریروز در روزنامه‌ها نخواندید پس از اینکه این لایحه اعلام شد پریشب بنده در یک روزنامه خواندم تا حال من یک خروار و دو خروار می‌خواندم ده هزار کیلو از یک کامیون تریاک به دست آمده اینها جوانهای شما را در مدارس و دانشگاه‌ها آلوده می‌کنند ما باید سعی کنیم و شما هم یاری کنید به دولت و جداً باید علاقمند باشید که این بیماری مسری اجتماعی رفع بشود، البته من فکر می‌کنم این جمله عالماً و عامداً همینطور گذاشته نشده قضات شریف مملکت ما تحقیقات کافی می‌کنند و من عقیده دارم که ما باید دست به دست هم بدهیم و سعی کنیم مخصوصاً بعد از کشت خدای نکرده مبادا کشاورزان ما آلوده بشوند. بنده عرض دیگری ندارم.

رئیس- نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم از بند «د» لایحه چاپی شماره ۸۱۰ عبارات «هیچ گونه آثار جزائی به محکومیت کسانی که از این قانون استفاده می‌نمایند مترتب نخواهد بود ولی» و «یا متهمین مزبور» حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.

دکتر اسفندیاری- معذرت می‌خواهم موقعی که این لایحه مطرح بود نتوانستم در شور اول پیشنهادی که مورد نظرم بود تقدیم کنم این است که از یک مقدار صرف نظر کردم حال دو پیشنهاد حذف تقدیم کردم آنچه من تذکرش را لازم می‌دانم جناب آقای صادق احمدی این است که این لایحه از طرف وزارت دادگستری تقدیم شده اگر از طرف سایر وزارت خانه‌ها شود یا اقلاً نمی‌دانستند که تکرار جرم چی هست ایرادی نمی‌گرفتم می‌گفتم سایر وزارتخانه‌ها و سایر اشخاصی که مأمور تنظیم این لایحه بودند اداره حقوقیشان وارد نبوده ولی متأسفانه لایحه از طرف وزارت دادگستری تنظیم شده که آقایان قضات آنجا تشریف دارند و به همه اموری که باید رعایت بشود آشنائی کامل دارند من تأسفم از این است به هر صورت دو پیشنهاد دادم این دو پیشنهاد یک قسمت در قسمت اول در بند «د» است که حذف بشود که «هیچ گونه آثار جزائی به محکومیت کسانی که از این قانون استفاده می‌نمایند مترتب نخواهد بود» این حذف بشود در واقع محکمه هر کسی را که جرمی‌در این قسمت انجام داد تمام آثار تبعی را از او بر می‌دارد و او را آزاد می‌کند مثل اینکه جرمی‌انجام نداده است (مهندس صائبی- اینها را قانون بخشیده) بنده نگفتم نبخشیده به هرحال یک عده از این مورد استفاده می‌کنند، به هر صورت جناب آقای احمدی یک عده زیادی از این قسمت سوء استفاده‌های زیادی کردند اندوخته‌هایی ذخیره کردند حکم داده شده و تمام مراحل را طی کرده و اجرا شده در حالیکه شما آثار تبعی که بر آن مترتب باشد از بین برده‌اید یعنی که این شخص را اجازه دادید که به انجمن شهر برود در مجلس شورای ملی جا بگیرد چون آثار تبعیش برطرف شده و این شخص می‌تواند بیاید وکالت کند و به این قاچاقچی که به این ترتیب مال اندوخته اجازه داده‌اید که بتواند این کارها را انجام دهد این است که بنده استدعا می‌کنم با حذف این قسمت موافقت بفرمائید که این آثار تبعی برای این مشخص باشد که هر کس واقعاً قاچاق کرده و به هر ترتیب جرمی‌در سابق انجام داده این را به یک صورتی از آثار تبعی و آثار جزائی که به این جرم مترتب هست معاف بکنند موضوع دیگری که خواستم عرض کنم در قسمت دوم بند «د» گفته هر یک از محکومین یا متهمین یعنی متهم را آوردید در ردیف مجرم یعنی کسی که جرمش مسلم بوده و محکوم شده گذاشته‌اید در ردیف متهم خواستم استدعا کنم در آینده وقتی می‌خواهید حکم بدهید از کجا این متهم را پیدا می‌کنید؟ در سجل قضائی اش ذکر شده در جائی چاپ و منتشر می‌کنید که قضاتی که در رضائیه و چابهار هستند بدانند که این آدم مجرم است شما خودتان در دادگاهها دارید متهم ممکن است در همان قوانینی که خودتان هم آوردید تبرئه شود وقتی اتهام را بر حکمی‌مترتب بکنید و این را محکوم کنید چطور این آثار تبعی را بهش می‌دهید و برای این شخص تشدید مجازات می‌خواهید بر خلاف اصل کلی شمول حقوق بر تمام افراد و اصل اینکه احکام در مورد افراد یک جور عمل شود در اینجا شما بر خلاف این عمل کردید به هرحال بنده عقیده دارم حکم درباره آنها موقوف‌الاجرا مانده و متهم را هم از مجرم تفکیک کنیم و متهم از بند «د» برداشته شود اگر مجرم شناخته شدند مشمول مجرمین بشود که حکم برایشان صادر شده و مجرم شناخته شده‌اند آن وقت حکم تشدید مجازات برایشان صادر شود.

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی- بنده ضروری می‌دانم برای استحضار نمایندگان محترم یک توضیحاتی راجع به فرمایشات دوستان عزیزم جنابان آقایان رامبد و دکتر اسفندیاری عرض کنم جناب آقای رامبد دوست عزیز بنده بعضی وقتها به قدری با جملات پر احساس فرمایشات شان را بیان می‌فرمایند که امر به خود صاحب عله مشتبه می‌شود ملاحظه بفرمائید روزی که کمیسیون دادگستری تشکیل بود جناب آقای عباس میرزائی نماینده محترم به بنده مراجعه کردند با یک حال نگرانی گفتند که شما هیچ می‌دانید این لایحه در مورد صنف کارگر که یک صنف زحمتکشی است چه اثرات نامطلوبیممکن است داشته باشد؟ عرض کردم نمی‌دانم ممکن است توضیح بفرمائید ایشان توضبح دادند که بعضاً اختلاف می‌شود بین کارگر و کارفرما راجع به دستمزد و مسائل دیگری که ممکن است پیش بیاید و مراجع حل اختلاف گاهی نظر می‌دهند به سود کارگر و به زیان کارفرما و کارفرما مکلف می‌شود آن کارگر را در کارخانه نگهدارد و دستمزدش را بدهد اضافه کارش را بدهد حق بیمه را بدهد و یک ناراحتی برای کارفرما ایجاد شود آیا فکر نمی‌کنید با این قانون فردا کارفرما که معمولا وضع مالیش هم خوب است دو گرم در جیب آن کارگر هروئین بگذارد و او را در مظان اتهام قرار بدهد، عرض کردم باید دید هدف چه هست؟ اگر هدف کارفرما این است که تهمتی به کسی بزند که آن تهمت موجب تشکیل پرونده بشود موجب هتک حیثیت بشود اینکه الان امکان دارد، نمایندگان محترم مگر با قانونی که ما الان داریم چنین چیزی ممکن نیست؟ حمل تریاک یا هروئین را مگر مجاز کرده‌اند؟ حمل هروئین حبس با اعمال شاقه دارد اگر کسی بخواهد به کسی تهمت بزند حالا هم می‌زند ایشان چون مرد اصولی بودند توجه به عرض بنده کردند گفتند فکر من راحت شد گفتم البته اگر کارفرما با کارگری واقعاً نظری داشته باشد غرضی داشته باشد این کار را می‌کند مگر کسی که می‌خواهد تهمت بزند صرفاً برای این است که سر طرف روی دار برود برای این تهمت بزند که حیثیتش را از بین ببرد بنابراین این حرف که با این قانون یک عده‌ای می‌آیند و کاری انجام می‌دهند و موجب می‌شوند که دیگران به ناحق در مظان اتهام قرار بگیرند حاضر هم می‌شود این کار را کرد و تا به حال هم از این قیل موارد پیش آمده است هرکس ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد در مظان اتهام قرار گرفتن تنها در مورد مواد قاچاق نیست خیلی‌ها هستند که در مظان اتهاماتی ممکن است قرار بگیرند اتهام خیانت در امانت، اتهام ناموسی و بعد می‌رود در دادگاه در مراجع قضائی توضیح می‌دهد وکیل می‌آورد و دفاع می‌کند بعد نتیجتاً قضیه روشن می‌شود، این مطلب را باز ناچار هستم با اجازه مقام ریاست عرض کنم و شاید قدری از موضوع خارج شوم.

روزی یکی از آقایان مخبرین جراید با بنده مصاحبه تلفنی می‌کرد موقعی که بنده معاون طرح و بررسی‌های وزارت دادگستری بودم می‌گفت در سازمان ملل و آن مراجع راجع به مجازات اعدام مذاکراتی شده نظر شما راجع به مجازات اعدام چه هست آیا فکر نمی‌کنید که باید مجازات اعدام را از قانون حذف کنند آیا فکر نمی‌کنید اگر در مقام آن نیستیم که مجازات اعدام را به کلی حذف کنیم لااقل یک تعدیلی بشود. عرض کردم خوشبختانه در قانون با اینکه برای موارد متعددی مجازات اعدام پیش بینی شده است اما مراجع قضائی اعم از مراجع نظامی‌جناب آقای رامبد دوست عزیز بنده و مراج قضائی خیلی کم پیش می‌آید که حکم اعدام صادر کنند نمایندگان محترم مستحضرند خوشبختانه تعداد اعدام شدگان بسیار کم است و حال اینکه تعداد این نوع پرونده‌ها نسبتاً زیاد است مراجع قضائی به تمام اوضاع و احوال باید توجه کنند و توجه هم می‌کنند شاید بعضی اوقات ایرادی که گرفته می‌شود گفته می‌شود که محاکم ارفاق می‌کنند خوب این ارفاق‌ها گاهی از نظر قانون لازم است و این ارفاق‌ها انجام می‌شود جناب آقای رامبد در قانون دادرسی و کیفر ارتش مقررات شدیدی هست موارد متعددی برای اعدام پیش بینی شده است آیا ارتش ما هر روز مشغول اعدام مردم است اتهامی‌را به کسی نسبت می‌دهند و می‌رود آنجا رسیدگی می‌شود اگر اوضاع و احوال طوری باشد که واقعاً طرف مستحق اعدام باشد جای ارفاق نداشته باشد مثلاً جرمی‌را به کرات انجام داده باشد یا قتل عمدی است که به اسبق تصمیم و مقدمات انجام شده باشد خوب طرف باید اعدام شود ولی اگر فرض بفرمائید که فردا یک کسی پیدا شد و دو گرم هروئین در جیب بنده گذاشت آیا محاکم نظامی بنده را می‌برند پای دار نه اینطور نیست آنها می‌آیند شخصیت بنده را اگر داشته باشم سوابق بنده و این چیزها را در نظر می‌گیرند و می‌بینند که آیا اینگونه اتهامات به من می‌چسبد که دو گرم هروئین حمل کنم یا قاچاقچی باشم آنها به مدافعات من توجه می‌کنند بنده را که بلافاصله نمی‌برند پای چوبه دار حتما لازم نیست که د هر مورد حکم اعدام صادر کنند به قول آقای شیخ الاسلامی در این قانون موارد متعددی است و یک مورد هم گفته است مجازات این کار اعدام است یعنی اگر تمام اوضاع و احوال حاکی بود که کسی عالماً و عامداً مرتکب این کار شده است و جای ارفاق قانونی هم نبود خوب این شخص اعدام می‌شود جناب آقای رامبد و جناب آقای دکتر اسفندیاری این لایحه یک لایحه انقلابی است باید هم لایحه انقلابی باشد ملاحظه بفرمائید از یک طرف گفته می‌شود زندانها را خالی کنید و کسانی را که نادم و پشیمان هستند و به اصطلاح عوام خرده پا تلقی می‌شوند آزاد کنید ولی قاچاقچی‌های اصلی را آزاد نکنید آنهائی که از یک مقدار بیشتر مرتکب قاچاق شده‌اند و خرده پا نیستند نباید آزاد شوند این از یک طرف جنبه انقلابی دارد از طرفی قانون می‌گوید که اینها را که بهشان ارفاق می‌کنید و خودشان مدعی هستند نادم هستند و از زندان می‌روند اگر باز هم مرتکب شدند حداکثر مجازات را ببینند این بسیار عادلانه است یک کسی که آزاد شده اگر نادم است می‌رود دنبال کار و کسب خودش ولی اگر دو مرتبه مرتکب شد باید حداکثر مجازات را ببیند (دکتر اسفندیاری- حتی متهم) حالا توضیح عرض می‌کنم جناب آقای دکتر اسفندیاری بلکه حتی متهم- در مورد اعدام هم دوست عزیز بنده جناب آقای رامبد فرمودند یک میزانی باشد از لحاظ حجم که توی جیب جا بگیرد بنده عرض می‌کنم هروئین مثلاً چقدرش توی جیب جا می‌گیرد؟ خوب می‌گوئید مثلاً پانصد گرم، پانصد گرم هروئین می‌دانید چقدر ارزش دارد، این که نمی‌شود ضابطه که ما بگوئیم این مقدار توی جیب ممکن است جا بگیرد این ضابطه‌ای نمی‌تواند باشد که میزانی در قانون پیش‌بینی شود که توی جیب جا بگیرد گفتند ۲۰ گرم هروئین این یک مقدار فوق‌العاده زیادی است این را نمی‌شود گفت برای مصرف روزانه است اگر معتاد است یک گرم توی جیبش بوده یا دو گرم بوده تا حدی قابل قبول است بنابراین یک ضابطه‌ای گذاشته شده که تا دو گرم مجازات کمتری دارد و ممکن است گفته شود این مقدار را از روی استیصال و اعتیاد حمل می‌کرده.

(فولادوند- ممکن است یک خورجین حمل بکند).

خوب به فرمایش جنابعالی یک خورجین بردارد بنابراین همانطور که عرض کردم این ضابطه بایستی گذاشته می‌شد اگر به جای دو گرم ۵ گرم می‌گذاشتند باز دوست ما آقای رامبد می‌گفتند چرا ۵ گرم باشد به هرحال باید یک ضابطه‌ای باشد راجع به فرمایشات جناب آقای دکتر اسفندیاری برای حذف دو قسمت از بند «د» همانطور که عرض کردم این لایحه یک لایحه انقلابی است که به موجب آن این افراد که در زندان هستند و خرده پا تلقی می‌شوند آزاد می‌گردند چون نادم هستند اما ما می‌خواهیم داغ باطله در پیشانیشان نباشد که باز هم دنبال آن کار بروند می‌خواهیم این داغ باطله را برداریم و بگوئیم آزادید و بروید کار درست و مشروع بکنید هیچ اشکالی ندارد چون ما از آن طرف که داریم. این اساس را می‌گذاریم که اگر بار دوم این کار را کردی حداکثر مجازات را می‌بینی پس حالا که ارفاق نسبت به اصل مجازاتشان کردیم طبعاً آثار تبعی باید از بین برود بنده متأسفم جناب آقای دکتر اسفندیاری دوست بنده و قاضی سابق دادگستری آنقدر حمله کردند به دستگاه قضائی و حال اینکه فکر می‌کنم این یک چیز دو دو تا چهارتا است آثار تبعی قهراً باید مورد عنایت قرار بگیرد و فلسفه اش این است که آنها باید بتوانند در جامعه بروند و کار کنند و داغ باطله نداشته باشند (یک نفر از نمایندگان- اثر روحی خوبی دارد) بله اثر روحی خوبی دارداما راجع به متهم فرمودند جناب آقای دکتر اسفندیاری در یک جلسه‌ای توضیح دادم ما کمیسیون‌های متعددی راجع به این موضوع با قضات صاحبنظر محاکم جنائی و کسانی که با این موارد سر و کار دارند داشتیم در این مورد راه حل دیگری نداشت اگر می‌آمدیم تفکیک می‌کردیم متهم و محکوم را، مشکلاتی ایجاد می‌شد ما خیلی از پرونده‌ها در حال حاضر داریم که اشخاصی متهم هستند به ارتکاب قاچاق اگر بخواهیم تأمل کنیم یک یک این پرونده‌ها رسیدگی شود و تمام مراحل مختلفش طی شود تا معلوم شود این آقا متهم است یا محکوم بعد این آثار مترتب بشود این نقض غرض است و مدتی از وقت دستگاه‌ها را می‌گیرد و خود اینها هم باید در زندان منتظر بمانند و یکسال دوسال طول بکشد تا معلوم بشود که چه وضعی دارند ما در اینجا در واقع اقل ضرر را انتخاب کردیم در مورد قاچاق اطلاع دارید که بازپرس مکلف است اگر قراین و اماراتی باشد قرار بازداشت صادر کند متهمین پرونده‌های تریاک ۹۹% در زندان هستند یعنی مثل پرونده‌های دیگر نیست که با تأمین آزاد بشوند اینها متهم هستندو وقتی قرار بازداشت صادر می‌شود که دلیل و مدرکی در پرونده باشد یعنی همینطور سرسری بازداشت نمی‌شوند و به همین دلیل هم غالب این نوع متهمین محکوم می‌شوند چون قبلاً بازپرس با دقت پرونده را مطالعه کرده به علت اینکه مکلف بوده قرار بازداشت صادر کند ما گفتیم کسانی که متهم هستند یا محکوم هستند اینها فعلاً از زندان آزاد می‌شوند اثر جزائی هم مترتب نیست بر عملشان، اگر یک دفعه دیگر مرتکب جرمی‌شدند در حکم تکرار تلقی می‌شود و به حداکثر مجازات محکوم می‌شوند به نظر بنده این بسیار به جا بوده است برای اینکه کسی که بهش ارفاق می‌شود و از زندان آزاد می‌شود به جای اینکه یکسال، دو سال، سه سال، در زندان بماند اگر واقعاً قلچاقچی نیست یعنی کسی نیست که کار قاچاق انجام می‌داده بار دوم که گیر نمی‌افتد و این مسئله فرض پیدا نمی‌کند اگر روزی چنین کسی مرتمب قاچاق بشود این محرز است که قبلاً هم بیخودی تعقیب نشده و اتهام بی‌مورد نبوده بنابراین همینطور که عرض کردم استدعا می‌کنم موافقت بفرمائید به همین ترتیب تصویب شود این دو مطلب مورد پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری به نظر بنده حذفش مصلحت نیست قسمت اول راجع به آثار جزائی فوق‌العاده اثر روانی دارد اینها را تشویق می‌کند که دیگر دنبال ارتکاب قاچاق نگردند و بروند دنبال کار مشروعی و عکسش این است که وقتی داغ باطله داشته باشند باز هم رانده می‌شوند به همان طریق که قبلاً رانده شده بودند.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری قانع شدید؟

دکتر اسفندیاری- بنده قانع نشدم اجازه بدهید یک موافق و مخالف برای پیشنهاد صحبت بکند.

رئیس- آقای فخر طباطبائی جنابعالی موافقید بفرمائید.

فخر طباطبایی- عرض کنم پیشنهاد جناب آقای دکتر اسفندیاری در دو مورد بود و با توضیحاتی که جناب آقای صادق احمدی معاون محترم وزارت دادگستری دادند یک موردش را اصرار داشتند حذف نشود اما مورد دیگرش را بنده از فرمایشاتشان استفاده کردم که خودشان هم تردید داشتند (صادق احمدی- اینطور نیست) عرض می‌کنم راجع به قسمت اول بخشوده شدن آثار تبعی اشخاصی که محکومیت قطعی پیدا کردند که حکمشان اجراء نشده یا در حال اجراء است هم اشکالی ندارد فقط نظر آقای دکتر اسفندیاری این بود که اشخاصی که محکومیت قطعی پیدا کردند حکم هم اجرا شده امر یک امر مختومه‌ای است حالا چرا باید از این امر تبعی استفاده کند (صحیح است) (یکنفر از نمایندگان- این تمام شده است) این یک بحثی است مطلب گفته شده باشد قبول نشود قسمت دوم راجع به اشخاصی که محکوم شده‌اند و مجدداً مرتکب جرمی‌شوند حکم تکرا جرم جاری کردن خیلی خوب است و بیستی هم باشد و اگر هم نمی‌گذاشتند حکم تکرار جرم داشت چون بخشوده شدند احتیاط کردند اما سؤال می‌کنم راجع به متهمین آیا این قانون شمول پیدا می‌کند به همه، اینکه هنوز مجکوم نشده که در سجل قضائیش ثبت شود و در سابقه اش مؤثر باشد و حکم تکرارش مؤثر باشد چهار متهم ممکن است بفهمند و اطلاع مشخصی داشته باشند با این قانون حکم تکرار است ولی تمام را که مطلع نیستند بنابراین یک قانون هست در مورد بعضی اجراء می‌شود و در۳مورد بعضی اجرا نخواهد شد بنابراین در هیچ اصل قضائی نیست که متهم را که هنوز حکم قطعی برایش صادر نشده این را محکوم قطعی تلقی کنند. بخشودید، بخشودید بنابراین هنوز متهم نبوده معلوم نبوده شما صرفنظر کردید و گفتید چون این مقدار هست ما قرار قطعی صادر می‌کنیم شما سجلی ندارید که این سوابق را بیاورید و به حساب تکرار جرم بگذارید و حال اینکه چنین سجلی هم ندارید که چند تا متهم داشتید بعضی را می‌دانید حکم تکرار جاری می‌کنید این هم بر خلاف اصل است این را توجه بفرمائید جناب آقای صادق احمدی و هم این قسمت پیشنهاد را بنده فکر می‌کنم اگر اینجا تصویب بشود اشخاص دیگری هم هستند می‌رود به مجلس سنا آنجا دقت می‌کنند این چیزی نیست که متهم را حکم تکرار جرم به او بدهند این عملی نیست چون هنوز وضعش معلوم نشده این را بنده به طور خلاصه در موافقت با پیشنهاد جناب آقای دکتر اسفندیاری خواستم عرض کنم.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری جنابعالی در قسمت اول متقاعد شدید؟

دکتر اسفندیاری- خیر.

رئیس- آقای شیخ الاسلامی‌بفرمائید.

شیخ الاسلامی (رئیس کمیسیون دادگستری)- بنده فکر می‌کردم جناب آقای دکتر اسفندیاری با توضیحاتی که جناب آقای صادق احمدی دادند متقاعد شده باشند.

(دکتر اسفندیاری- چشم پوشی کردن غیر از متقاعد شدن است)

توضیحاتی که ایشان دادند تصور می‌کنم قانع کننده بود به هرحال در مورد قسمت اول پیشنهاد همانطوری که ایشان توضیح دادند وقتی اصل مجازات را می‌بخشیم طبعاً آثار تبعی آنهم باید از بین برود فلسفه این بخشودگی این هست که این اشخاص بتوانند وقتی پشیمان شدند دو مرتبه برگردند به اجتماع و کار شرافتمندانه‌ای داشته باشند اگر قرار باشد حبس و غرامت این آدم را ببخشند ولی این لکه را روی پیشانیش بگذارند بعد که آزاد شد و به اجتماع آمد در اجتماع هیچ کاری به او نمی‌دهند و او به طور طبیعی منحرف می‌شود به طرف کارهای خلاف قانون و ارتکاب جرایمی‌از این قبیل یا انواع دیگر و این نقض غرض است (دکتر اسفندیاری- در مورد آنکه اجرا شده بنده نمی‌گویم) آنکه تمام شده و تمام مجازاتش را کشیده باشد اصلا مشمول این قانون نیست و این قانون ناظر به این مورد نیست (دکتر اسفندیاری- اگر ناظر به این مورد نیست بنده قسمت اول پیشنهادم را پس می‌گیرم) به این ترتیب نظر جنابعالی در این مورد تأمین است چون کسی که محکوم شده و دوران محکومیتش هم تمام شده اصلاً شامل او نیست این قانون مربوط است به آن کسی که هنوز مجازاتش تمام نشده در نتیجه مجازات نمی‌شود جریمه‌اش بخشوده و آثار تبعی آن هم بخشوده می‌شود فلسفه‌اش این است که بیاید دوباره کار شرافتمندانه‌ای داشته باشد.

این روشن است و همینطور است و هیچگونه آثار جزائی به محکومیت کسانی که از این قانون استفاده می‌کنند مترتب نخواهد بود ملاحظه بفرمائید اجرای حکم محکومیت تا تعقیب کسانی که... موقوف می‌شود. و این ناظر به کسانی است که حکم درباره‌اش هنوز اجرا نشده نه کسی که پرونده اش مختومه شده و رفته پی کارش به این ترتیب نظر شما در این قسمت تأمین است در مورد قسمت دوم پیشنهاد همانطور که توضیح دادند ملاحظه بفرمائید اتهام را از مرحله شروع تعقیب داریم تا حکم قطعی صادر بشود اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم به نظر بنده عملی نیست که بگوئیم در این مرحله حکم که همه‌اش مرحله اتهام است از نظر قضائی از تشکیل پرونده و نظر دادستان از نظر ارتکاب جرم و وقتی که پرونده‌ای در دادگاه است و تا وقتی هم که حکم درباره کسی صادر شده ولی به مرحله قطعی نرسیده در تمام این مراحل آن شخص متهم است اگر اینها را بخواهیم تفکیک کنیم نظر تأمین نمی‌شود (دکتر اسفندیاری- گذشته یک دفعه است) اشکالی پیش نمی‌آورد جناب آقای دکتر اسفندیاری چون الان عده زیادی هستند که باید از این قانون استفاده کنند فکر نمی‌کنم نظر جنابعالی این باشد که اصولاً شمول هرچه بیشتر این قانون را از بین ببرند یا محدود کنند چون این مسئله بخشودگی باید شمول بیشتری داشته باشد و با این فرمایش جنابعالی تعداد زیادی از زندانیان ما که در حال اتهام هستند از شمول این قانون خارج می‌شوند (دکتر اسفندیاری- چنین چیزی نیست تعقیب موقوف می‌شود) بنده این مطالب را به عنوان توضیح عرض می‌کنم بسته به نظر مجلس است که در مورد این پیشنهاد تصمیم بگیرد به این ترتیب وقتی ما این متهم را که هنوز حکم قطعی درباره اش صادر نشده مشمول این قانون ندانیم با این کیفیت بگوئیم اگر دوباره به این اتهام دستگیر شد این نمی‌شود ملاحظه بفرمائید این لایحه اصل عنوانش تشدید مجازات است در این لایحه ما در مورد دو گرم هم تشدید مجازات قائل شدیم که مورد ایراد جناب آقای رامبد قرار گرفت (دکتر اسفندیاری- اگر ثابت شد) مسأله ثبوت را که جنابعالی بهتر از بنده می‌دانید و آن مسئله دیگری است ما همه را فرض بر ثبوت می‌گیریم و همهچیز باید به ثبوت برسد این بحث یک بحث کلی است والا بحث ثبوت که مطلب دیگری است هرچیزی اگر ثابت نشود که منتفی می‌شود نگرانی جنابعالی در قسمت دوم هم خیال می‌کنم مورد پیدا نکند با توضیحاتی که عرض شد اگر در هر دو مورد پیشنهادتان را پس بگیرید چه بهتر والا بسته به نظر مجلس است.

رئیس- بنابراین راجع به قسمت اول پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟

دکتر اسفندیاری- بلی- قسمت اول پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- قسمت دوم پیشنهاد هم فکر می‌کنم آقای دکتر باشد مناسب تر است تا این جمله را برداریم آن وقت تمام کسانی که متهم هستند در حبس خواهند ماند.

دکتر اسفندیاری- در بند الف در مورد آزادیشان داریم.

رئیس- با چه حکمی‌آزاد می‌شوند؟

دکتر اسفندیاری- حکم موقوف شدن تعقیب صادر می‌شود.

رئیس- حالاکه اصرار دارید به قسمت دوم پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (تعداد کمی‌برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای فرهادپور قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

محترماً پیشنهاد می‌نماید در بند ه جمله داخل پرانتز حذف شود.

(یا بیشتر از یکصد گرم تریاک یا دو گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طور غیر مجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل کند در صورتی که ثابت شود عالماً عامداً مرتکب شده)

ناصر قلی فرهادپور.

رئیس- آقای فرهادپور بفرمائید.

فرهادپور- بنده وقتی عدم توجه کافی همکاران محترم را که در جناح اکثریت هستند به مسئولیت ناشی از اجرای این قانون دیدم تنها راه را در آن دیدم که قسمتی را که ممکن است موجب اتهام و اجرای حکم بشود که بعد قابل جبران نباشد لااقل از این لایحه حذف کنیم که اقلاً به کاری که غیر قابل جبران است دست نزده باشیم (مهندس ارفع- جنابعالی مجاز نیستید که یک اکثریتی را متهم به این مسائل بکنید) خیلی معذرت می‌خواهم جناب آقای ارفع بنده پیشنهاد دادم از طرف فراکسیون پیشنهاد شد در کمیسیون شرکت کردیم گفتند بر اساس این نظرات حزب اکثریت طرح متقابل تهیه کرده است بنابراین در این جلسه بحث نمی‌کنیم شما را برای جلسه دیگر دعوت می‌کنیم و حرفها را هم قبول کردند که به یک طریقی این لایحه در اصلش همه ما متفق القول هستیم قدری اصلاح بشود که جای ندامت و پشیمانی نداشته باشد ولی متأسفانه باید عرض کنم که به کمیسیونی که گفتند بعد تشکیل می‌شود بنده را دعوت نکردند و در آخر جلسه روز سه شنبه برق آسا کمیسیون را تشکیل دادند و هنوز بنده و یکی دیگر از همکاران عزیزمان مشغول صحبتی بودیم که برویم در کمیسیون و نظری را بحث کنیم وارد که شدیم گفتند تصویب شد و تمام شد (یکنفر از نمایندگان- دیر تشریف بردید) به هیچ وجه این کیفیت نبود آقای رامبد حضوراً به جنابعالی گفتند که بنده را از طرف کمیسیون دعوت کنید روزی که در جلسه اول بودیم خواستیم که از طرف کمیسیون بنده را دعوت کنید یک پیشنهادی داشتم در این لایحه در دفعه اول متأسفانه با آنکه حاضر شدم حاشیه اش نوشتید به علت عدم حضور رد شده خوشبختانه آقای رئیس موافقت فرمودند بنده اینجا عرایضم را کردم در مرحله دوم که در کمیسیون مطرح بود بنده را دعوت نکردید ما چه گفتیم؟ گفتیم آنچه را که بعداً اگر حقیقتی کشف بشود غیر قابل جبران است بیائید جلوگیری کنید اینجا گفتند و توضیح دادند که اگر فرض بفرمائید جنبه اتهامی‌به یک کارگر داشته باشد با قانون فعلی هم می‌توانند چنین اتهامی‌بزنند خوب با قانون فعلی اگر کارگر بدبخت یک ماه، دو ماه، ۵ ماه در حبس ماند می‌تواند بعد ثابت کند که برای من توطئه کرده‌اند ولی اگر دارش زدید دیگر امکان اینکه ثابت بکند که توطئه علیهش بوده نیست.

مهندس ناصر بهبودی- آقای فرهادپور برای که صحبت می‌کنید نماینده دولت که در مجلس نیست.

رئیس- الان می‌آیند.

دکتر مهدوی- نماینده دولت هم احتیاجاتی دارد.

(پس از چند دقیقه نماینده دولت در جلسه حاضر شد).

فرهادپور- بالاخره غذا با قضا یکی است حالا نماینده قضائی نباشد نماینده غذایی هست آقای صادق احمدی فرمودند که قانون انقلابی است بنده از این کلمه خیلی خوشوقت شدم.

رئیس- آقای فرهادپور برای صحبت درباره پیشنهاد ۵ دقیقه بیشتر وقت ندارید.

فرهادپور- خیلی معذرت می‌خواهم فرمودند در محکمه شخصیت متهم مورد توجه قرار می‌گیرد آقای صادق احمدی در مقابل قوانین غیر انقلابی هم همه مردم مساوی هستند چه برسد در مورد قوانین انقلابی شخصیت متهم چه ارتباطی به قانون دارد هر فرد ایرانی محترم است صاحب شخصیت است هیچکس امتیازات شخصی بر هیچکس ندارد هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند به استناد به اینکه فلان کس معاون وزارت خانه است پس دو گرم هروئین که دارد بخشوده و فلان آدم چون کارگر است پس بگیریم و دارش بزنیم این درست نیست (صادق احمدی- اشتباه فهمیدید) بفرمائید در صورت جلسه اصلاح بفرمائید بنده پیشنهاد حذفی را که کردم از جهت اجرای شدت عمل برای مبارزه در مقابل اعتیاد بود بنده در روز اول بحث کردم اگر دامنه جرمی‌را که مجازاتش اعدام باشد تا پیدا کردن دو گرم در جیب کسی سرایت بدهید از شدت عمل نسبت به قاچاقچی که تن تن به قول خانم تربیت تریاک وارد می‌کند خواهد کاست بگذارید محدود کنیم به کسانی که قاچاقچی داخل هستند و واقعاً اعدام کنیم این سرایت تا دو گرم دامنه عمل را این قدر وسعت خواهد داد که قاچاقچی اصلی هم از این اعدام مصون باقی بماند ما از روز اول بحثمان این نبود که واقعاً نتوانیم اعدام کنیم اگر قانون انقلابی می‌آورید بگذارید عمل مبارزه با قاچاق را هم انقلابی بکنیم اگر قاچاقچی را گرفتیم، سازنده را گرفتیم فروشنده را گرفتیم دیگر برای دو گرم جائی باقی نمی‌ماند ولی همکاران عزیز توضیحی حضورتان عرض کنم روز ۲۴ اسفند یک فرد معتاد بدبخت تاکستانی به در منزل آمد ساعت ده شب معاون وزارت بهداری نیست ولی در صورت جلسه بنویسید شهادت خواهد داد او را فرستادم آن شخص گریه کرد که اگر مرا فردا بخوابانند من ماده همراه ندارم می‌میرم فرستادم این را ببرند بخوابانند سه شب بعد به حالت مرگ در منزل من افتاده بود با کمال صراحت و خجالت باید عرض کنم پول دادم که برود دا بخرد تا نمیرد اگر جلوی معتاد را بگیرید اگر معتاد را معالجه نکنید اگر توجه نداشته باشید که برای این تعداد معتاد یک بیمارستان ۱۸۰ نفره دارید که در هر ۲۱ روز ۱۸۰ نفر می‌تواند از آنجا بیرون بدهد اگر به این مسئله توجه نداشته باشیم هر آدم معتادی که از اینجا تا زنجان بخواهد برود دو گرم مجبور است توی جیبش داشته باشد اگر به اصل اعتیاد و معالجه مردم توجه نداشته باشید هر معتادی را در هر حالتی که توقیف کنید دو گرم هروئین توی جیبش پیدا خواهید کرد پس بگوئید لایحه مجازات اعدام معتادین را آورده‌اید آن را بنده هم موافقم اگر این قسمت را عنایت نفرمائید و این کته از این لایحه برداشته نشود بنده معتقد هستم که رفع شدت عمل لایحه کمتر خواهد شد و ما در جامعه به عوارضی برخورد خواهیم کرد که غیر قابل جبران خواهد بود چون در پیشنهاد حذف بیشتر از این نمی‌شود حرف زد و بنده در جلسات گذشته توضیحات مفصلی عرض کردم و قضاوت در این مورد را به تشخیص نمایندگان محترم اکثریت واگذار می‌کنم چون عده ما اقلیت به اندازه‌ای قلیل است که در تصویب یا رد هیچ یک از قوانین مسئولیت اخلاقی برای ما جز بیان عقیده و حقیقت و توجه دادن نمایندگان اکثریت به مطالبی که ممکن است احیاناً مورد توجهتان قرار نگرفته باشد نیست ما ه وظیفه خودمان عمل کردیم دیگر خود شما می‌دانید و وجدان خودتان.

رئیس- آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.

شیخ الاسلامی- مطالبی جناب آقای فرهادپور فرمودند بنده باید توضیحی عرض کنم که سوء تفاهمی ایجاد نشود پیشنهادی ایشان در شور اول داده بودند کمیسیون از ایشان دعوت کرد که تشریف بیاورند و همانطور که آقایان می‌دانید معمولاً ساعت تشکیل کمیسیون همیشه دیرتر از آن ساعتی است که در دعوت نامه نوشته می‌شود وقتی ایشان تشریف آوردند خیلی دیرتر آمدند و وقتی بود که بحث روی پیشنهاد ایشان تمام شده بود و رِأی گرفته شده بود معهذا بنده گفتم که اگرچه رأی گرفته شده و تمام شده اگر فرمایشاتی دارید بفرمائید در جلسه‌ای که لایحه برگشت به کمیسیون جناب رامبد به عنوان لیدر فراکسیون حزب مردم پیشنهاد داده بودند که لایحه برگردد به کمیسیون دادگستری بدون اینکه پیشنهاد خاصی در موردی داده باشند از ایشان دعوت کردیم ایشان آمدند در جلسه پریروز که دوباره کمیسیون بود ایشان به عنوان پیشنهاد دهنده گو اینکه پیشنهاد مشخصی نداده بودند مخصوصاً گفتم از ایشان دعوت شد چون ایشان پیشنهاد داده بودند که لایحه برگردد به کمیسیون و آقای فرهادپور بودند وقتی تشریف آوردند که کار تمام شده بود بنابراین نه اینکه ما قصوری کرده باشیم از جهت دعوت ایشان به کمیسیون. اما درباره اصل پیشنهادشان آقایان در این مورد فقط پیشنهاد حذف داده بودند که پیشنهاد آقای فرهادپور بود که در شور اول بود وقتی که جناب آقای رامبد پیشنهاد فرمودند که لایحه برگردد به کمیسیون ما هیچ وقت از طرف فراکسیون حزب مردم هیچ پیشنهادی دریافت نکردیم که کتباً رسیده باشد در بین الشورین فقط پیشنهاد شده بود که لایحه برگردد به کمیسیون و هیچ پیشنهاد دیگری آقایان در این مورد مرحمت نفرمودند و تنها پیشنهادی که مربوط به شور اول است پیشنهاد حذف قسمتی از بند (د) است که الان آقای فرهادپور مطرح فرمودند و آن جلسه هم صحبت شد که پیشنهاد ایشان در مورد نگاهدارنده و حامل و مخفی کننده با توضیحاتی که در جلسات قبل مجلس داده شد چون غالباً این قاچاقچیان اشخاصی هستند که به عنوان مخفی کننده و حامل گیر می‌افتند و علت این است که وارد کننده خیلی سخت گیر می‌افتد و مدارکی که در حین ورود در مرز گرفته باشند نیست و اینها به صورت همان مخفی کننده و حامل گیر می‌افتند و با پیشنهادشان اگر کسی را با یک کامیون حامل تریاک می‌گرفتیم یا اگر دو من تریاک را اگر کسی مخفی کرده بود و ما می‌گرفتیم با حذف این بند نمی‌بایستی مجازات شدیدی درباره‌اش اعمال شود از این جهت پیشنهاد حذف مورد نظر قرار نگرفت این موضوع را بنده لازم دانستم توضیح بدهم از این جهت که اشاره فرمودند به دعوت کمیسیون خواستم عرض کرده باشم که لیدر محترم فراکسیون حزب مردم دعوت شده بودند.

فرهادپور- در جلسه اول که بنده بی دعوت آمده بودم در ۵ مورد بنده یادداشت و پیشنهاد دادم و قرار شد بعداً دعوت کنید.

شیخ الاسلامی- اگر نظریات دیگری دارید بفرمائید ولی پیشنهاد امضاء شده که از طرف مقام ریاست ارجاع شود، نه از طرف جنابعالی و نه از طرف سایر اعضای محترم فراکسیون حزب مردم نرسیده و اگر رسیده بود راهش این بود که مقام ریاست به کمیسیون ارجاع کنند.

رئیس- آقای آموزگار با پیشنهاد موافقید؟ (آموزگار- بله موافقم) بفرمائید.

آموزگار- راجع به تشکیل کمیسیون و نحوه رسیدگی به لایحه بنده حرفی ندارم خودم عضو کمیسیون هستم و قطعاً تشریفات معمول انجام شده ولی بنده دیروز مطابق معمول رفتم به آن ساختمان و خیال کردم کم در آنجا تشکیل است و بعد معلوم شد که کمیسیون در این ساختمان تشکیل است و تا به این ساختمان رسیدم این لایحه تمام شده بود این توضیح را از این نظر دادم که بنده در رأی دادن به این پیشنهاد مربوط به همکار محترم آقای فرهادپور نبودم اما موافقت بنده با این پیشنهاد به این دلیل است که ما دو دسته را در بند (ه) مشمول مجازات دانسته‌ایم دسته‌ای که وارد کننده هستند، سازنده هستند و فروشنده هستند و توزیع کننده هستند باید هم همینطور باشد یعنی این افراد که به جامعه ما به این صورت صدمه می‌زنند بدون شک باید اعدام شوند هرکس به قصد تجارت و برای سودجوئی مرتکب این کار شد بایستی اعدامش بکنند و هیچ تخفیفی درباره اش قائل نشوند یعنی هیچ موادی از مواد تخفیفی قانون هم به عقیده من درباره این چهار دسته که به سازنده و وارد کننده و فروشنده و توزیع کننده هست نباید در نظر گرفته شود اما نگهدارنده و مخفی کننده و حامل جای بحث است مخصوصاً با توجه به اینکه مقدار خیلی کم است حداقل این بحثی که بابت حامل و مخفی کننده و نگهدارنده هست بنده معتقدم که اگر ما درباره دسته اول به شدتی که در قانون نوشته شده عمل کنیم دیگر دسته بعد پیدا نمی‌شود یعنی دیگر کسی نیست که تریاکی، هروئینی چیزی توی خانه اش نگهدارد یعنی وجود ندارد وقتی سازنده و وارد کننده را اعدام کنیم دیگر موجبی ندارد که یک کسی تریاکی را در جائی نگهدارد. نگه داشتن برای چیست؟ اگر معتاد است توضیح دادم چکارش بکنند اما اگر یک کسی هیچ استفاده‌ای از کالا نمی‌تواند بکند برای چه آن را نگه می‌دارد؟ اگر نگه داشته است که بفروشد که برای فروشنده مجازات اعدام تعیین کرده‌ایم اگر نگه داشته است که توزیع کند شامل آن دسته اول که توزیع کننده باشد و مجازات آنها هم اعدام است می‌شود، پس این آدمی‌که یک گرم دو گرم از اول یا در آخر نزدش مانده آن را ببرند مجازات اعدام بکنند خیال می‌کنم این باید فرق دثشته باشد یعنی بین دسته اول و دوم فرق باشد آن که میلیونها توی این کار سودجوئی می‌کند آنکه دستگاه سازندگی درست می‌کند وجودش مملکت را آلوده می‌کند و منفعت می‌برد او را اعدام بکنیم ولی آنکه نفهمیده و نسنجیده توی جیبش، توی مسکنش چند گرم تریاک یا دو گرم هروئین بدون اینکه نیتی داشته باشد پیدا شود اعدام بکنیم این دو تا حتماً با هم مغایر است به این جهت است که نسبت به دسته اول صددرصد موافقم و بنده معتقدم که حکم اعدام باید صادر بشود نسبت به دسته دوم حتی اگر مجازاتی باید داشته باشد اعدام نباشد به این جهت است که بنده فکر می‌کنم پیشنهاد جناب آقای فرهادپور به جا است و باید مورد توجه قرار بگیرد به خصوص که در اینجا نوشته‌ایم اگر غیر مجاز نگه داشت و مخفی کرد هیچ مرجعی در اینجا وجود ندارد برای اجازه این کار، در مورد شرکت سهامی‌زراعی که کشت می‌کنند در آینده وزارت اصلاحات ارضی اجازه می‌دهد ما در اینجا نفهمیدیم که مرجع اجازه دادن اینکه یک کسی چند گرم تریاک نگه دارد یا داشته باشد کیست هیچ جا گفته نشده اگر مرجعی بود باز یک چیزی ولی چون مرجعی نیست این کلمه غیر مجاز که نوشته‌ایم در ماده به مشکلاتی خودتان بر خواهید خورد از این جهت است که بنده تأیید می‌کنم پیشنهاد جناب آقای فرهادپر را البته تصمیمش بسته به نظر اعضا محترم فراکسیون اکثریت و سایر اعضای محترم فراکسیون‌های دیگر مجلس است (احسنت- احسنت).

رئیس- به پیشنهاد آقای فرهادپور رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- بنده مطالبی را که به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم از نقطه نظر تذکر مطالبی است که شخصاً به نظر حقوقی خودم می‌رسد با این لایحه و مفادش صددرصد موافقم اگر مخالفتی دارم در اغماض‌هایی است که شده و نمی‌بایست بشود سابقه هم دارد من مبارزه با اعتیاد را به خصوص اعتیاد با مواد مخدره غیر تریاک را در ایران با این طرق کافی نمی‌دانم و معتقدم کسی که معتاد به هروئین و امثال آن شد باید اعدام شود این عقیده شخصی من است تا چه اندازه در این مورد حق دارم چون این بعد از دو سه سال خواهد مرد جز اینکه یک ثروتی را از بین ببرد جز اینکه یک خانواده‌ای را هم از بین خواهد برد لااقل از بین ببریم و من تا این حد مصر هستم و اما درباره مفاد این لایحه یک نظرات قضائی دارم که از ذکر اینها نمی‌توانم صرف نظر کنم در کمیسیون هم به عرض رساندم مورد توجه قرار نگرفت چون معمولاً به ما ایراد می‌گیرند شاید آقای صادق احمدی در مجلس سنا به این کار یک سر و صورتی بدهند این لایحه از نظر قضائی به نظر من یک ایراد بزرگ دارد و آن این است جناب آقای صادق احمدی در ماده اول و دوم یک تعداد از محکومین و متهمین که مورد اتهام آنها ۵ کیلو است ما از اتهام آنها صرف نظر کنیم این کار ملازم با بخشیدن و موقوف الاجرا گذاشتن حکم قطعی دادگاه نداشته است شما می‌توانستید بگوئید کسانی که محکومیت شان معادل جریمه ۵ کیلو است مجازاتشان بخشیده می‌شود آیا ما حق داریم حکم قطعی لازم‌الاجراء دادگستری را موقوف الاجرا بگذاریم؟ نه اما می‌تواند کلیه مجازات را ببخشد این حق اینها است ما می‌توانیم یک جرمی‌که واقع شده نسبت به میزان تفکیک بکنیم شما در این قانون آمده‌اید گفته‌اید ۵ کیلو تریاک مجاز است از این مقدار به بالا مشمول مجازات، مثل اینکه ما بگوئیم اگر کسی ۱۰۰ تومان دزدی کرد معاف است اگر ۲۰۰ تومان دزدی کرد مشمول مجازات می‌شود عمل را نمی‌شود تفکیک کرد مجازات را باید معین کرد و عفو کرد ایراد دوم قضائی این است که این را چرا عرض می‌کنم برای اینکه این لایحه مثل اجازه کشت مجدد خشخاش در ایران قهراً مورد مطالعه تمام حقوقدان‌های دنیا و کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و مراجع بین المللی قرار می‌گیرد بنده نمی‌خواهم در آنجا گفته شود که یک حقوقدانی نبوده است که به این مطالب توجه بکند بنده این لایحه را با موازین حقوقی در عین حالیکه با مفادش صددرصد موافقم منطبق نمی‌دانم به دلائلی که عرض می‌کنم استدعا دارم درست بکنید اولاً در کدام محکمه می‌گویند به ۵ کیلو محکوم شده می‌گویند به سه سال حبس و ۲۰۰ هزار تومان جریمه شده است پس مورد حکم جریمه است نه کیلو شما این ۵ کیلو را تبدیل می‌کردید به جریمه و می‌گفتید مجازات کسانی که محکومیت شان تا ۲۵۰ هزار تومان اس بخشیده می‌شوند دیگر نمی‌فرمودید ۵ کیلو بخشیده دومین مطلبی که در اینجا این لایحه اگر تنظیم می‌شد یک قسمت عفو کسانی است که خرده پا بوده و اشکالی ندارد مجلس می‌بخشد و حق مجلس است هر مجازات را می‌تواند ببخشد و در مورد متهمین می‌تواند به موقع اجرا بگذارد در بند (ه) شما مجازات انشائی هم آورده‌اید در آنجا هم درست نیست دو گرم و سه گرم برای یک مجازات میزان تعیین کردن، برای یک عملی نمی‌شود گفت یک عملی جرم است یک گرمش جرم نیست اما سه گرم جرم است راه قضائی داشت کمتر از دو گرم را معاف و بیش از دو گرم را اعدام کنند اما جرم را در یک عمل واحد تجزیه نکنید این درست نیست از نقطه نظر قضائی درست نیست که بگوئیم یک گرم جرم نیست سه گرم جرم است شما می‌توانید این را تبدیل به جزا کنید و در نتیجه آن را درست کنید. این تذکرات که بنده عرض می‌کنم هیچ ارتباطی با اصل لایحه شما ندارد صددرصد تذکرات قضائی است.

رئیس- آقای دکتر دادفر تصور می‌کنم این مطالب را باید در کلیات اول لایحه می‌فرمودید شما خودتان عضو کمیسیون دادگستری هستید.

دکتر دادفر- در کمیسیون عرض کردم مورد توجه واقع نشد شاید عرایضی می‌کنم مورد توجه در سنا واقع شود در هر صورت لایحه‌ای که آمده آنچه که مهم است و هیچ جای بحثی نیست این است که جناب آقای صادق احمدی ما باید مبارزه کنیم در آینده اینها که آزاد می‌شوند اگر ارتکاب مجدد پیدا کردند باید اعدام بشوند و بنده از خود جنابعالی که یکی ازقضات عالیقدر این مملکت هستید تقاضا می‌کنم این لایحه را با توجه به اصول قضائی طوری عمل کنید که با موازین قضائی و اصولی منطبق باشد.

رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این لایحه خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.

صادق احمدی (معاون وزارت دادگستری)- بنده ضمن اظهار سپاسگزاری از عنایات نمایندگان محترم برای اینکه سوء تفاهمی‌پیش نیاید عرض مختصری می‌کنم چون دوست عزیز بنده جناب فرهادپور مطلبی فرمودند که برای رفع سوء تفاهم عرض می‌کنم غرض بنده از شخصیت امتیاز طبقاتی و مقم نبود چون همه مردم مملکت ما طبق قانون اساسی در مقابل قوانین مساوی هستند بنده خودم را مثال زدم گفتم بنده معاون وزارت دادگستری اگر شخصیتی داشته باشم منظور بنده از شخصیت معاونت وزارت دادگستری نبود چون با اجازه آقایان این مقام را دارا هستم منظور بنده از شخصیت، شخصیت علمی‌و اجتماعی است شما ملاحظه بفرمائید در ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی هم گفته شده است بازپرس وقتی می‌خواهد قرار تأمین صادر کند شخصیت و حیثیت طرف را مورد نظر قرار می‌دهد کسی که فی‌المثل شخصیت علمی‌یا اجتماعی دارد و مورد تعقیب برای اتهامی‌جزئی قرار گرفته است طبعاً بازپرس رعایت شخصیتش را می‌کند و او را با قرار سبکی آزاد می‌کند تا وقتی که حکم داده شود شخصیت در تمام موارد مورد توجه است شاید یادتان باشد در مورد یک پرونده‌ای بود که اسمش را لازم نیست ببرم یک طبیبی متهم به قتل غیر عمد شده بود از تمام مراجع علمی‌جهان نامه نوشته شد به مراجع قضائی ایرانی که این متهم یک شخصیت علمی‌است و رعایت او را بکنید باید عرض کنم مسئله شخصیت که اشاره شد منظور امتیاز طبقاتی نیست استدعا می‌کنم سوء تفاهم نشود چون فرمودند در صورت جلسه اصلاح شود بنده می‌گویم اصلاح نشود و قصد از شخصیت، شخصیت طبقاتی و امتیاز طبقاتی نبود.

- ختم جلسه

۱۲- ختم جلسه

رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(بیست دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.