مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۹

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۹۹

مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان مهرزاد – ایلخانی پور – خانلر قراچورلو – دکتر قهرمان – دکتر رفیعی – ادیب سمیعی – کیوان – دکتر اسفندیاری – عجم – دکتر صدر – دکتر رهنوردی – دکتر ستوده – شیخ بهایی – بانو زاهدی.

غائب بی‌اجازه

آقای موقر.

غائبین مریض

آقایان مهندس فروهر – مهندس ریاحی – اصولی – دکتر برومند – دکتر بقایی یزدی – بهنیا – پردلی – سعید وزیری – سلیمانی کاشانی – شهرستانی – فولادوند – کوروس – مافی – مسعودی – دکتر وفا – بانو تربیت.

- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مدرسی

۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مدرسی

رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر مدرسی بفرمائید.

دکتر مدرسی – دیروز یکی از پر افتخارترین روزهای حزب مردم بود زیرا سعادت شرفیابی به حضور شاهنشاه مفخم و محبوب خود داشتیم.

حزب مردم که از بدو تاسیس عملا نشان داده است که سربازان صدیق و بی‌توقع شاهنشاه و وطن می‌باشند سعی دارند همیشه بدون تظاهر و ریا به تحکیم مبانی دمکراسی خدمت کند.

شاهنشاه در فرمایشاتی که خطاب به نمایندگان حزب مردم و در حقیقت به تمام ملت ایران فرمودند اعلام فرمودند ما می‌دانیم حزبی که سر کار نیست از خیلی جهات محرومیت دارد ولی احزاب قانونی که با در نظر گرفتن تمام این ناراحتی‌ها باز هم قصد مبارزه شرافتمندانه حزبی دارند این امکان برایشان وجود دارد و این سیاست روز به روز تقویت خواهد شد زیرا سیستم یک حزبی از نظر ما مردود است پس لازم است چه شما و چه هر حزب قانونی دیگر با روح مبارز و روح وطن پرستی اگر نواقصی در کار خود احساس می‌کنید آن را رفع کنید و هر چه بیشتر مردم را تشویق به دخول در حزب بنمائید تا بتوانیم نسبت به آینده دمکراتیک ایران امیدوار باشیم.

این فرمایشات بزرگترین مایه دلگرمی و تشویق این خدمتگزاران در حزب مردم بود و به بهترین وجهی ناکامی‌ها و ناراحتی‌هایی را که طی یازده سال عمر سیاسی خود متحمل شده‌ایم جبران نمود. امیدواریم در آینده هم خدمتگزاران صدیق و فداکاری باشیم و باز هم مورد عنایت ملوکانه واقع شویم.

بنده از طرف فرد فرد اعضا حزب مردم تشکرات و سپاسگزاریهای صمیمانه و عمیق خود را به پیشگاه مبارک شاهانه تقدیم می‌دارم و امیدوارم این سپاسگزاری در پیشگاه مبارک مورد قبول افتد.

از جناب آقای پرفسور یحیی عدل دبیر کل محبوب خود که از شخصیتهای علمی بین‌المللی هستند و اجازه این شرفیابی را برای حزب مردم کسب کردند صمیمانه تشکر می‌نمائیم. (احسنت)

- طرح تصویب گزارش یک شوری کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل سازمانهای عمران و کشاورزی و ارسال به مجلس سنا

۳- طرح تصویب گزارش یک شوری کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل سازمانهای عمران و کشاورزی و ارسال به مجلس سنا

رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش یک شوری تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

گزارش شماره ۱ /۳-۱ /۹ /۴۴ کمیسیون کشاورزی در دوره بیست و یکم قانون گذاری مربوط به شور اول لایحه شماره ۳۲۶۱۸ – ۱۵ /۱۰ /۴۲ راجع به تصویبنامه‌های شماره ۹۵۷۶ / ت ۲۴ /۵ /۴۱ و شماره ۴۱۷۳۲ / ت – ۷ /۹ /۴۱ و شماره ۲۱۴۲ – ۲۹ /۲ /۴۲ در مورد عمران دشت قزوین که بر اثر زلزله دهم شهریور ماه ۱۳۴۱ آسیب دیده و لایحه شماره ۳۲۵۱۲ – ۱۵ /۱۰ /۴۲ راجع به تصویب نامه شماره ۳۴۲۶۲ – ۲۲ /۱۰ /۴۰ در مورد سازمان مستقل عمران مراغه که با یکدیگر تلفیق گردیده بود چون تا آخر دوره فوق‌الذکر به تصویب نهایی مجلس شورای ملی نرسید در این دوره به درخواست دولت در جریان رسیدگی قرار گرفت و با استناد ماده ۵۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تحت شماره ۶۰۹-۲۷ /۹ /۴۷ چاپ و توزیع و به کمیسیونهای مربوط ارجاع شد.

کمیسیون کشاورزی در جلسه پنجشنبه ۵ /۱۰ /۴۷ با حضور آقایان دکتر یگانه وزیر مشاور و دکتر زاهدی وزیر کشاورزی گزارش مزبور را بررسی و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن طی ۵ ماده به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

قانون تشکیل سازمانهای عمرانی کشاورزی

ماده ۱ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایفی که طبق قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۷ به عهده دارد با توجه به امکانات مالی و فنی سازمانهای عمران کشاورزی تشکیل دهد.

ماده ۲ – سازمانهای عمرانی کشاورزی دارای شخصیت حقوقی بوده و از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری می‌باشد.

ماده ۳ – سازمانهای عمران کشاورزی می‌توانند شرکتهایی تشکیل داده و یا در شرکتهایی که فعالیت آنها در جهت مقاصد سازمان باشد سهیم شوند.

ماده ۴- تشکیلات و حدود اختیارات و فعالیت سازمانهای عمران کشاورزی به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که برای هر یک جداگانه از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و استخدام و دارایی مجلسین برسد.

ماده ۵ – اساسنامه شرکتهایی که از طرف سازمانهای عمران کشاورزی بر طبق ماده ۳ این قانون تشکیل می‌شوند به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

رئیس کمیسون کشاورزی – مهندس برومند.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه شنبه ۷ /۱۰ /۱۳۴۷ با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی در دوره ۲۱ قانونگذاری راجع به تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی را که به استناد ماده ۵۵ آئین نامه داخلی به جریان گذاشته شده مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحی کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارایی – خسروی کردستانی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای داری در جلسه شنبه ۷ /۱۰ /۴۷ با حضور معاون پارلمانی وزارت کشاورزی گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی در دوره ۲۱ قانونگذاری راجع به تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی را که به استناد ماده ۵۵ آئین نامه داخلی به جریان گذاشته شده رسیدگی و اصلاحی کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – محمد دیهیم.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای مهندس عترت بفرمائید.

مهندس عترت – با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم امروز لایحه قانونی برای سازمانهای عمران کشاورزی مطرح است که به وسیله وزارت کشاورزی در هر نقطه از کشور که لازم بداند سازمان عمران تشکیل بشود از نقطه نظر فنی کشاورزی برای بنده از جهات مختلف عمران کشاورزی مسلم است که مقصود چیست ولی به طور کلی آنچه که در این ماده لایحه مطرح است به نظر بنده کاملا وظیفه عمرانی را که به وزارت کشاورزی محول شده به طور منجز و مشخص معلوم نکرده است بنده مثلا در مورد سازمان قزوین آنچه که پیش خودم تجزیه و تحلیل می‌کردم و به نظرم می‌آید این است که دهات زلزله زده شهریور ۱۳۴۱ لازم بود مجددا احیا شود و برای همین عمل سازمان عمرانی در آنجا تشکیل شد و شروع به کار کرد و در ظرف این پنج شش سال هم اقداماتی کرده است بعد به موجب تصویب‌نامه قانونی که این سازمان در آ» موقع تشکیل شد لازم بود که بعد از چند سال که این سازمانها شروع به کار کردند و اراضی دیم و بایر در اراضی آبی از دست رفته به وسیله زلزله امحا شد احیا بشود و مجددا بین افراد زارع تقسیم شود در حال حاضر این لایحه قانونی که به مجلس آمده است تکلیف دیگری را روشن کرده است که بنده از جناب آقای وزیر کشاورزی خواهش می‌کنم یک توضیح کامل بفرمایند که وظیفه کلی سازمانهای عمرانی کشاورزی در قزوین و مراغه چه خواهد بود و به چه نحوی عمل خواهد شد آیا زمین‌هایی که بایر است و مربوط به دولت است به وسیله این سازمان عمران می‌شود یا زمین‌های بایری که در دهات است و در تملک اشخاص قرار گرفته به وسیله سازمان اقدامی خواهد شد یا نمی‌شود و بعد چنانچه این اراضی به صورت آبادی و زراعت و کشت در آمد آیا از طریق وضع اقتصادی از لحاظ انتفاعی اداره می‌شود یا این که خیر نظر انتفاعی نیست فقط عمران و آبادی و تقسیم بین زارعین است و اگر بعداً بین افرادی تقسیم شود به چه شکل و تحت چه شرایطی خواهد بود همچنین در مورد سازمان عمران مراغه که در اینجا اشاره شده است بنده به طور کلی شخصا در این مورد بی‌اطلاع هستم شاید دوستانم بدانند و اگر توضیحاتی بفرمایند بیشتر مزید امتنان خواهد بود. البته عمران کشاورزی آنچه که از تیتر و عنوانش مشخص است منظور آبادانی و عمران اراضی بایر در نقاط مختلف از طریق تهیه آب و دادن بذر مرغوب و ایجاد باغات میوه و سبزی‌کاری نوین خواهد بود برنامه‌هایی که برای این نقاط تهیه می‌شود تحت چه شرایطی است و آیا باغداری، باغبانی و سبزی‌کاری و ازدیاد بذر و در این زمینه‌ها عمل خواهد شد یا این که نظر تسطیح زمین است و تهیه آب و تقسیم کار به طور صحیح استدعا می‌کنم در این موارد آقای وزیر کشاورزی توضیح بدهند.

رئیس - آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع – بنده اطمینان دارم با سوابق ممتدی که همکار عزیز من در کار کشاورزی دارند و مدت خدمات طولانی ایشان که در وزارت کشاورزی سپری شده به طور خوبی نسبت به وظایف این سازمانها عمرانی استحضار و آگاهی دارند و اگر اینجا متذکر شدند که من خوب نفهمیدم وظیفه این سازمانها چیست بنده خیال می‌کنم تجاهل العارف است به نظر بنده که یک عمری را در خدمات کشاورزی گذراندم یکی از افتخارات دولت فعلی تقدیم لایحه وظایف وزارت کشاورزی است سالیان دراز وزارت کشاورزی در کشور ما انجام وظیفه می‌کرد بدون این که خط مشخصی در مورد وظایف و اختیارات و حدود امکاناتش روشن و معین باشد اگر به هر کدام از وزرای کشاورزی می‌گفتند وظیفه شما از نظر کلی مملکتی چیست هر وزیری برای خودش تعریفی می‌کرد و توضیحی می‌داد ولی خوشبختانه لایحه وزارت کشاورزی که در زمان دولت حاضر تقدیم مجلس شد و از تصوب قوه مقننه گذشت به طور کلی وظایف این وزارتخانه و حدود و مسؤولیت آن را مشخص و تعیین کرد و خط مشی منظم برنامه‌های وزارت کشاورزی بر اساس این وظایف تعیین و معلوم شد به طوری که خانمها و آقایان محترم ملاحظه می‌کنند در تقدیم لایحه و در ماده اول آن ذکر شده در اجرای وظایفی که به موجب قانون مورخ فلان به عهده وزارت کشاورزی محول است سازمانی به نام سازمان عمران کشاورزی تشکیل می‌شود ذکر این جمله در این قانون و در این ماده واحده به نظر من یک تعریف بسیار جامعی از کلیه وظایفی است که ضمن چندین سطر و به طور مشروح در قانون وزارت کشاورزی ذکر شده و اما تشکیل این سازمانها از دو نظر برای مملکت ضروری است یکی اینکه اگر آقایان توجه بفرمایند وظایفی که طبق قانون اصلاحات ارضی به عهده وزارت کشاورزی محول شده در اینجا تکلیف معین شده که وزارت کشاورزی می‌بایستی سازمانهای عمران به منظور کمک به کشاورزانی که صاحب اب و زمین شده‌آند و املاک در بین آنها تقسیم شده طرحهای عمرانی تهیه بکنند و به موقع اجرا بگذارند حتی در یکی از مواد قانون اصلاحات ارضی پیش‌بینی شده که سالیانه کشاورزان می‌بایستی مبلغی بابت عمران این قبیل دهات به سازمان اصلاحات ارضی بپردازند که این وجوه به مصرف این مناطق روستایی و املاک تقسیم شده برسد بنابراین تشکیل سازمانهای عمرانی از نظر قانون اصلاحات ارضی یکی از وظایف اولیه وزارت کشاورزی بود مرحله دوم می‌رسیم به قانون وظایف وزارت کشاورزی که در این قانون وزارت کشاورزی را مکلف کرده به منظور ترویج کشاورزی نوین و آموزش کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و اجرای امر دفع آفات و توجه به مارکینگ محصولات کشاورزی و سایر وظایف که در قانون برایش پیش‌بینی شده وزارت کشاورزی بایستی سازمانهای مجهزی برای این قبیل امور تشکیل بدهد خوشبختانه قدم اول را در منطقه قزوین وزارت کشاورزی با موفقیت برداشته و روز به روز هم انجام این عملیات توسعه بیشتری پیدا می‌کند امروز در منطقه قزوین اگر ان‌شاءالله توفیق بازدیدی برای آقایان حاصل بشو ملاحظه خواهید فرمود که با چه مجاهدتی در طول این چند سال در این منطقه عمل شده و امروز با چه فعالیت قابل تقدیری وزارت کشاورزی مشغول کار است در برنامه قوزین اصول کلی که مورد توجه و اقدام قرار گرفته عمران اراضی بایر است تشکیل شبکه‌های آبیاری است حفر چاههای عمیق است، تهیه آب به طور دسته جمعی، تقسیم و توزیع صحیح آب استفاده صحیح از منابع آب و آموزش دادن کشاورزان به زراعتهای مکانیزه و بهره‌برداری صحیح از آب و خاک است این قبیل اقدامات به نظر بنده یکی از ضروریات اولیه است در حال حاضر برای کشور ما و در مناطق کشور زیرا همانطور که مکرر گفته شده تقسیم اراضی و املاک بین کشاورزان به تنهایی وافی به منظور نیست در دنبال آن می‌باستی کشاورز را از نظر مالی و از نظر فنی و مخصوصا تکنیک صحیح کار آموزش داد، حمایت کرد پشتیبانی کرد و کمک کرد و با توجه به این جهات است که بنده تشکیل این سازمانها را فوق‌العاده مفید می‌دانم برای پیشرفت کارهای کشاورزی مملکت مشروط به یک شرط شرط اول این است که آقای وزیر کشاورزی توجه به عرایض بنده بفرمایند شرط دوم این است که در بین سازمانهای مختلفی که امروز به نام وزارت کشاورزی به نام وزارت آب و برق به نام وزارت منابع طبیعی به نام وزارت مواد مصرفی و محصولات کشاورزی در مملکت وجود دارد یک هماهنگی و همکاری صحیح بین این سازمانها وجود داشته باشد بنده صحیح نمی‌دانم که صرفا در اینجا زبان ما فقط به تعریف و تحسین از اقداماتی که به عمل می‌آید باز بشود و این تنها کافی نیست همزمان با تقدیری که از اقدامات صحیح می‌کنیم اگر نکات اشتباهی هم وجود دارد باید انگشت روی این نکات اشتباه گذاره بنشود و راهنمایی بشود باید آنچه به نظر ما می‌رسد در خیر و صلاح جامعه در اینجا بیان بکنیم و به دولت متذکر بشویم بنده در حال حاضر یک نکته قابل توجهی را باید خاطر نشان بکنم و یادآوری بکنم و این نکته عبارت از این است که چه در اجرای قوانین و چه در تنظیم قوانین در حال حاضر می‌بایستی یک همکاری وسیع و دامنه‌داری به خصوص بین این چهار وزارتخانه‌ای که در حقیقت منشعب از وزارت کشاورزی سابق است به عمل بیاید. تماس کاری و تماس اجرایی در بین این دستگاهها فوق‌العاده نزدیک به هم است فی‌المثل اگر شما در امور خاک و خاکشناسی بخواهید مطالعاتی بکنید ملاحظه می‌کنید که وزارت کشاورزی از جنبه بررسیها به این امر توجه و احتیاج فوق‌العاده زیاد دارد در عین حال وزارت منابع طبیعی از لحاظ فرسایش خاک به همین دستگاه و همین سازمان احتیاج مبرم دارد از نظر تعلیم و آموزش کشاورزی وزارت کشاورزی با استفاده از بررسی‌هایی که می‌کند از طریق سازمان ترویج کشاورزی باید با کشاورز در تماس باشد و در عین حال وزارت اصلاحات ارضی نیز همین وظیفه را در سطح ده به عهده دارد از لحاظ وضع آبیاری طبق قوانینی که از قوه مقننه گذشته وزارت آب و برق مسؤول حفاظت آبهای زیرزمینی و منابع آبی کشور که ملی است مسؤولیت دارد که مطالعه بکند و رسیدگی بکند و راه صحیح استفاده از این منابع طبیعی را نشان بدهد در عین حال کار این وزارتخانه تماس پیدا می‌کند با عمران اراضی بایر و سازمانهای عمرانی کشاورزی که به عهده وزارت کشاورزی است پس اگر یک هماهنگی کاملی بین این دو دستگاه وجود نداشته باشد نه وزارت کشاورزی قادر خواهد بود کار خودش را انجام بدهد نه در بررسی‌ها و مطالعاتی که وزارت آب و برق انجام می‌دهد نتیجه کافی به نفع مملکت خواهد گرفت از این جهت است که بنده معتقدم که بایستی یک کمیته هماهنگی مرکب از معاونین فنی یا مدیران فنی این وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد و این کمیته نحوه کار و هماهنگ کردن وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های اجرایی این دستگاهها را با هم هماهنگ بکند توافق بدهد به نحوی که حتی در تنظیم لوایحی که به مجلس تقدیم می‌شود این هماهنگی به طور کامل بین این دستگاهها وجود داشته باشد (کاملا صحیح است) دکتر خزائلی بین شهرداری و آب و برق و تلفن هم باید هماهنگی باشد فرق نمی‌کند به نظر بنده چون الان موضوع کشاورزی مطرح است بنده در این مورد عرض کردم اگر ما بخواهیم از نتیجه فعالیتهای دستگاههای دولتی نتیجه کافی بگیریم نه تنها بین سازمانهای دولتی باید این هماهنگی و همکاری به نحو کامل وجود داشته باشد بلکه بین مردم و بخش‌های خصوصی و برنامه‌های دولتی هم باید همین هماهنگی وجود داشته باشند بنده در اینجا نخواستم مثال را توسعه بدهم فقط روی کار وزارت کشاورزی و وزارتخانه‌های جدید صحبت می‌کنم مسأله دیگری که باید توجه کرد این است که در سازمانهای عمران کشاورزی باید سعی وزارت کشاورزی متوجه این مسأله باشد که مناطقی که عمران و آباد می‌کند و مهیا می‌کند بلافاصله به دست کشاورزان واگذار بشود صحیح نیست که وزارت کشاورزی یا دولت به عنوان یک کشاورزی یا به عنوان یک عمده مالک شخصا امور کشاورزی را به عهده بگیرد و تشکیلاتی بدهد کار زراعتی را انجام بدهد محصول بردارد زمین شخم کند یا بذر بکار کار وزارت کشاورزی تا جایی است که جنبه راهنمایی دارد تا جایی است که جنبه برداشتن قدم‌های اولیه دارد که این کار از عهده کشاورز خارج است تا این مرحله را وزارت کشاورزی باید انجام بدهد از این مرحله به بعد همین که کار به غلطت افتاد باید به دست کشاورز و دهقانهای ما برگزار بشود این است که وزارت کشاورزی باید توجه به این مسأله مهم بکند ما نمی‌خواهیم سازمانهای عمران کشاورزی به منزله یک وزارتخانه و به منزله یک سازمان بیست سال سی سال به عمر خودش ادامه بدهد و به این صورت در بیاید این سازمانها باید طبق برنامه‌ای که دارند طبق وظایفی که به عهده دارند در آن منطقه که مسؤول عمران آنجا هستند کارشان را انجام بدهند و بعد بلافاصله باید از اینها خلع ید بشود زمین و آب و تشکیلات در اختیار کشاورزان قرار بیگرد این است که بنده باز نظر وزارت کشاروزی را معطوف به این مسأله می‌کنم که تصور نفرمایند که سازمانهای عمران کشاورزی هم عمر با وزارت کشاورزی به صورت یک سازمانی که دولت اداره می‌کند باید در بیاید بلکه باید عمرش کوتاه بشود و کارش تمام بشود که تمام شد به دست کشاورزان واگذار بشود بنه دیگر عرضی ندارم.

رئیس – آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور – در خصوص لایحه‌ای که امروز در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است توضیحاتی راه همکاران گرامی به خصوص جناب مهندس ارفع بیان فرمودند که روشنگر برنامه‌هایی است که در این خصوص باید در پیش گرفته بشود این مطالب را من هم اضافه می‌کنم همانطور که همکاران آگاهی دارند در واقع می‌توان گفت برنامه‌های کشاورزی ما در مناطق مختلف به علت اینکه یک رهبری دقیق و مرکزیتی از نظر توسعه آموزش و اجرای برنامه‌های هماهنگ وجود نداشته آن طور که باید و شاید هماهنگ با تحولات و امکانات و استعدادهای مملکت ما نیست من به خاطرم هست یعنی به قسمتهای بسیاری از مناطق این مملکت که مسافرت می‌کردم به خصوص به مناطق غرب ایران زمین که مسافرت می‌کردم این دشت‌های وسیع این جلگه‌های سرسبز که از هر نظر امکان و استعداد توسعه وسیع کشاورزی و دامپروری را برای وطن ما می‌تواند فراهم کند هرگز آن طور که باید و شاید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و می‌بینیم که هر روی دچار کمبود گوشت هستیم دچار ناراحتی‌هایی از نظر مواد تغذیه هستیم البته گاهی استدلال می‌شود بر این که چون جمعیت افزایش پیدا کرده و یا صادراتی صورت می‌گیرد این کمبود ایجاد شده ولی این تنها نمی‌تواند دلیل کافی باشد اگر در این نقاط مختلف برنامه‌های دقیقی اجرا شود که این برنامه‌ها منطبق با تکنیک جدید کشاورزی و دامپروری باشد بطور قطع ما نه تنها از نظر مصارف داخلی بی‌نیازی پیدا خواهیم کرد بلکه مقادیر زیادی ما صادرات خواهیم داشت (مهندس ارفع – با وضع فعلی ما تا ۶۰ میلیون جمعیت را می‌توانیم تغذیه کنیم) بسیار متشکرم از جنابعالی جناب آقای مهندس ارفع نکته بسیار دقیقی را فرمودید و من از صمیم قلب به نام یک ایرانی از این نظر شما سپاسگزاری می‌کنم ما شما را مرد کاملاً منصفی می‌دانیم و مطالبی که غالبا بیان می‌فرمائید واقعاً مطالبی است که از روی آگاهی و انصاف و بیداری و ایران پرستی که بطور قطع در نهاد شما هست بیان می‌فرمائید و حالا مسأله بسیار دقیقی را فرمودید با امکانات و وضع فعلی ما می‌توانیم حداقل ۶۰ میلیون جمعیت را تغذیه کنیم کاملا همین طور است ما می‌توانیم از جهات مختلف ۶۰ میلیون جمعیت را بی‌نیاز کنیم بنابراین یک چنین تذکری و یک چنین نظری حائز اهمیت و توجه بسیار است که وقتی ما می‌توانیم این امکانات را داشته باشیم وقتی می‌توانیم دشت‌های خودمان را بارور کنیم وقتی می‌توانیم جلگه‌های خودمان را بارور کنیم وقتی می‌توانیم دامهای بسیار را در این مراتع سرسبز به چرا بیاوریم وقتی می‌توانیم سطح تولیدات کشاورزی خودمان را بالا ببریم بهتر این است که برنامه‌ها و کوشش‌های خودمان را مربوط به این امر کنیم نه جهت عکس را در پیش بگیریم و فکر بکنیم که مراتع ما دشتهای ما و روستاهای ما این امکان و استعداد را ندارد که حتی ۲۷ میلیون جمعیت را تغذیه بکند و برنامه‌های دیگری در پیش بگیریم برای کاهش جمعیت و کم کردن جمعیت در حالی که به همین کیفیت که جناب آقای مهندس ارفع متذکر شدند که من حال نمی‌خواهم وارد بحث دقیق درباره این موضوع بشوم در هر یک از مناطق کشور ما مناطقی بوده است آباد و بیهوده نیست اگر می‌گفتند ایران انبار غله دنیا بوده این بیهوده نبوده اگر می‌گفتند که فرض بفرمائید شهر نیشابور بیش از یک میلیون جمعیت داشته اگر می‌گفتند در کناره‌های کارون قوتی مسافری می‌گذشته آفتاب را به سختی می‌دیده و تمام این مدت را در کرانه‌های کارون از زیر سایه‌های درخت می‌گذشته یا وقتی می‌گفتند غرب ایران مرکز دامپروری بوده مرکز دامپروری آسیا بوده و از جهات مختلف کوشش‌های وسیعی در این کار می‌شده واقعا چنین بوده گذشته از دلایل و شواهد تاریخی دلایل عینی را می‌بینیم امکانات منطقه‌ای را می‌بینیم بنابراین همکاران گرامی مسأله توجه به یک برنامه دقیق کشاورزی توجه دقیق به یک برنام توسعه کشاورزی و دامپروری از مهمترین مسائل ملی ماست یعنی ما نمی‌توانیم نسبت به زیست و زندگی ملت خود برای سالهای آینده و دهه‌های آینده در این مناطق فکر کنیم ما نمی‌توانیم حتی نسبت به اجرای برنامه‌های وسیع ملی خود در دهه‌های آینده در این منطقه فکر کنیم مگر اینکه از حالا توجه داشته باشیم به یک برنامه دقیق توسعه کشاورزی و توسعه دامپروری مسأله توسعه کشاورزی از نظر برنامه‌های ملی به آن اندازه حائز اهمیت است که به هیچ وجه اهمیتش از توسعه صنعتی کمتر نیست ما در این مملکت احتیاج به نیروی انسانی بسیار داریم در دهه‌های آینده باید دشتهای این مملکت از نیروهای انسانی مالامال باشد اگر ما ۶۰ میلیون جمعیت را در دهه‌های آینده حداقل ۶۰ میلیون جمعیت را در این دشتهای وسیع متمرکز نکنیم مسأله دفاع از این دشت‌ها و مسأله دفاع از این سرزمین وسیع مسأله مشکلی خواهد بود ما اگر می‌خواهیم وطن خود را حفظ کنیم که می‌خواهیم برای اینکه این سرزمین‌ها را حفظ کنیم برای اینکه در جهانی که جمعیت می‌جوشد و می‌لولد ما این دشتهایی را که به اندازه کافی جمعیت ندارد حفظ کنیم ناچاریم این مناطق را پر از جمعیت کنیم و باید این کار صورت بگیرد و این کار چه جور صورت می‌گیرد فقط با اجرای یک برنامه دقیق توسعه کشاورزی و دامپروری امکان دارد برای اینکه ما بتوانیم ۶۰ میلیون جمعیت را تغذیه کنیم برای اینکه بتوانیم ۶۰ میلیون جمعیت را بی‌نیاز کنیم سرزمین ما استعداد دارد بنابراین بجاست که وزارت کشاورزی و همانطور که جناب مهندس ارفع توضیح فرمودند وزارتخانه‌های دیگر هم که در این امر سهیم هستند نسبت به وظایف محوله خودشان از چنین دیدی بررسی بکنند یعنی صرفا مسأله این نیست که ما امروز یک اقداماتی بر حسب انجام یک وظایفی یا اسقاط تکلیف انجام بدهیم این کافی نیست که وزارت کشاورزی یا سازمانهای مسؤول یا وزارتخانه‌های مسئول ما ببینند در فلان جا با یک آفت موضعی چه جور مبارزه بکنند یا ببینند چند تا نهال یا هزارها نهال را چه جوری بیاورند وزارتخانه‌های مسؤول باید طرح برنامه‌های وسیع برای مملکت بریزند باید برای ۵۰ سال آینده مملکت ما برنامه وسیع کشاورزی و دامپروری داشته باشیم برای این کار برای وجب به وجب سرزمین خودمان را بشناسیم و استعدادها و امکاناتش را بدانیم که چیست و بدانیم در آینده چه جور باید زندگی کنیم ما چه تعداد از نیروهای انسانی در این منطقه می‌توانیم وجود داشته باشیم آن طور که ما باید وجود داشته باشیم فرق می‌کند زندگی کردن و وجود داشتن برای ملتهای مختلف در جهان فرق می‌کند ملت ایران وقتی می‌تواند وجود داشته باشد که با افتخار و سرفراز و نیرومند وجود داشته باشد این فرق می‌کند با یک ملت دیگری که موجودیتش بر اساس یک سلسله قراردادهایی که سیاستهای مختلف وضع کرده‌اند به وجود می‌آید یک ملتی مثل ملت ایران از بن تاریخ موجودیتش ریشه می‌گیرد با افتخار بپا خاسته رسالتهایی در جهان دارد وظایفی در جهان دارد این ملت اگر بخواهد وجود داشته باشد باید نیرومند و سرفراز وجود داشته باشد و ما باید به این آینده فکر کنیم دستگاههای مسؤول باید به یک چنین آرمانهایی اندیشه بکنند و به خصوص دستگاههای مربوط به امور کشاورزی و دامپروری. با توجه به این عرایض لایحه‌ای که امروز مطرح شده است از این نظر این لایحه را یک گامی در این راه می‌شناسم و واقعا امیدوارم که با یک چنین دیدی این لایحه تنظیم شده باشد تنظیم کنندگان این لایحه به این مسأله مهم اساسی توجه داشته باشند به همین مناسبت است که من فکر می‌کنم بهتر این است که عنوان این لایحه و همچنین این اصطلاح در مواد دیگر لایحه به جای جمله سازمانهای عمران کشاورزی تبدیل بشود به سازمانهای عمران کشاورزی و سازمانهای توسعه دامپروری هر چند البته ممکن است گفته بشود که در این اصطلاح کشاورزی این امر مستتر است ولی برای اینکه این تکلیف کاملا روشن و مشخص باشد که فکر نکنند اگر یک سازمان کشاورزی در یک منطقه بوجود آمد فارغ از مسائل مهم دامپروری مملکت است بنابراین این اصطلاح و عنوان لایحه به این کیفیت اصلاح بشود که در واقع خود به خود هدفهای این سازمان را در این امر مهم یعنی کشاورزی و دامپروری مشخص بکند (صحیح است) دیگر این که واقعاً در ابتدا پایه‌ای گذارده بشود که این سازمانها به صورت یک سازمانهای انقلابی به صورت یک سازمانهایی که بر اساس شناسایی دقیق وظیفه و اجرای وظایف با قاطعیت عمل بکند تشکیل بشود زیرا اگر این مورد نظر قرار نگیرد و باز یک مقداری از همان سازمانهای اداری را در واقع به این کیفیت و بدون تغییر لازم بخواهیم در این قالب قرار بدهیم سازمانهایی در گوشه و کنار مملکت تشکیل می‌شود و هزینه‌هایی را بر بودجه عمومی پیش‌بینی و تحمیل خواهد کرد بدون اینکه نتایج شایسته‌ای از آن گرفته بشود بنابراین از نظر داشتن عوامل منطبق با این اصولی که عرض کردم طرح برنامه‌های وسیع با توجه به برنامه‌هایی که عرض کردم می‌بایستی اساس کار این سازمانها باشد من از این جهت بسیار خوشحالم مثل اینکه به یک اصول و ضوابطی توجه شده زیرا برای اولین بار است در تمام این یک سال و اندی که من در مجلس حضور آقایان محترم هستم می‌بینم یک وزارتخانه‌ای لایحه‌ای می‌آورد و پیشنهادی می‌کند و در آن تصریح می‌کند که تشکیل سازمانهای تابع مقررات قانون استخدامی است و این سازمانها را مستثنی از امور و ضوابط مالی کشور هم نکرده است من از این جهت به جنابعالی تبریک می‌گویم جناب آقای مهندس زاهدی این یک نمونه‌ایست که می‌شود یک سازمان مستقل تشکیل داد و شخصیت حقوقی هم بهش داد و وظایف خاصی هم برایش در نظر گرفت و آن وقت نه از قانون استخدام کشور مستثنی کرد و نه از اصول و ضوابط کلی مالی مملکت ما امیدواریم که یک قرینه‌ای باشد بر اینکه واقعا دیگر برنامه‌های مربوط به این سازمانها را که بسیار حائی اهمیت است به همین کیفیت بر اساس اصول کلی و با توجه به یک هدفهای اصولی دنبال بشود عرض دیگرم این است که دو منطقه‌ای را که من بیشتر آشنایی دارم یا شاید بیشتر حائز اهمیت است دیدم که واقعا یک اولولیتی دارد در اینکه این سازمانها در آن دو منطقه یکی غرب ایران است که من این غرب ایران را منطقه عجیب مستعد بخصوص از لحاظ دامپروری دیدم (صحیح است) تمام این مناطق دشتهای مهاباد و نقده تمام مناطق کردستان مناطقی بوده که در واقع کانون دامپروری ایران بوده و هنوز هم هست ولی متاسفانه نظارت لازم نشده و متاسفانه اقدامات لازم برای توسعه دامپروری صورت نگرفته این دشت‌ها همین طور لم یزرع باقی مانده باید بارور کرد باید به این مناطق رسید بنابراین تشکیل سازمان عمران کشاورزی و توسعه دامپروری در این مناطق بسیار ضرورت دارد البته برای همه نقاط کشور لازم است ولی در بسیاری مناطق مثل شمال، مثل اصفهان یا استانهای دیگر بر اساس کوششهای سابق یا به علت نزدیکی به مرکز غالبا یک توسعه‌هایی از این نظر صورت گرفته ولی در مناطق غرب ایران و همین منطقه کردستان این برنامه باید سریعا اجرا بشود حتی در موارد دیگر هم وزارت کشاورزی به این مناطق توجه خاصی بکند و منطقه دیگر منطقه خوزستان است به هر حال این خوزستان چه از نظر دامپروری و چه از نظر کشاورزی در زمینه‌های مختلف متاسفانه زمانی بر اثر سیاست‌های استعماری و بی‌توجهی دستگاههای مسؤول این منطقه را فراموش کرده و یک تبلیغاتی هم بلاجهت صورت گرفت که خوزستان سوزان است و امکان اجرای برنامه‌های کشاورزی در این منطقه نیست در حالی که همکاران گرامی می‌دانند که این مسأله هرگز درست نیست در کنار این رودخانه کارون به سادگی کسانی همین حالا هم کشت می‌کنند محصول برداشت می‌کنند و محصولی که به آن میزان و به آن کثرت برمی‌دارند که در هیچ یک از مناطق کشور به این میزان نمی‌توان برداشت کرد بنابراین در این قسمت با توجه به ضرورتی که اجرای برنامه‌های وسیع عمرانی در این منطقه دارد من نظر وزارت کشاورزی را به این نکته جلب می‌کنم بر اینکه یک برنامه‌های هم آهنگی را سریعتر برای توسعه کشاورزی و دامپروری در آن منطقه اجرا بکند و به این کیفیت امیدوار هستم که با توجه به اصلاحاتی که در لایحه صورت می‌گیرد و اینکه واقعا آئین نامه بخصوص اساسنامه این شرکتها و سازمانها بر اساس یک اصول و هدفهایی تشکیل بشود که این سازمانها بتوانند در اجرای این برنامه‌ها موثر واقع بشوند بار دیگر من سپاسگزاری می‌کنم از این که وزارت کشاورزی این سازمانها را از مقررات کلی استخدام کشور و اصول کلی و ضوابط مالی مملکت مستثنی نکرده است.

رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به رود در شور مواد رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱ – به وزرات کشاورزی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایفی که طبق قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۷ به عهده دارد با توجه به امکانات مالی و فنی سازمانهای عمران کشاورزی تشکیل دهد.

رئیس – نسبت به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ – سازمانهای عمران کشاورزی دارای شخصیت حقوقی بوده و از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری می‌باشد.

رئیس – نسبت به ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۳ – سازمانهای عمران کشاورزی می‌توانند شرکتهایی تشکیل داده و یا در شرکتهایی که فعالیت آنها در جهت مقاصد سازمان باشد سهیم شوند.

رئیس – نسبت به ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴ – تشکیلات حدود و اختیارات و فعالیت سازمانهای عمران کشاورزی به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که برای هر یک جداگانه از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و استخدام و دارایی مجلسین برسد.

رئیس – نسبت به ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد در ماده ۴ کمیسیون دادگستری نیز بر کمیسیونهای مذکوره در ماده مزبور قید گردد.

با احترام – پزشکپور – دکتر عاملی – دکتر فریور.

رئیس – نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست که کمیسیون دادگستری هم علاوه بشود بر آن دو کمیسیون؟ (مهندس ارفع – یک توضیحی بفرمایند که چرا علاوه بشود). آقای پزشکپور ممکن است توضیح بفرمائید که چرا کمیسیون دادگستری علاوه بشود و چه ارتباطی دارد؟

پزشکپور – بر طبق آئین‌نامه اساسنامه سازمانها به کمیسیون دادگستری می‌رود.

رئیس – ما اساسنامه را معمولا به کمیسیون دادگستری نمی‌فرستیم حالا متقاعد شدید یا این که به پیشنهاد رأی بگیریم؟

پزشکپور – رأی بگیرید

رئیس – البته چون علاقه دارند رای می‌گیریم بنابراین خانمها و آقایانی که با پیشنهاد آقای پزشکپور موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵ – اساسنامه شرکتها از طرف سازمانهای عمران کشاورزی بر طبق ماده ۳ این قانون تشکیل می‌شوند به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

رئیس – نسبت به ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی راجع به عنوان لایحه است قرائت می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌گردد عنوان لایحه به سازمان عمران کشاورزی و توسعه دامپروری تبدیل گردد و در کلیه مواد لایحه به همین کیفیت اصلاح شود.

با احترام – پزشکپور – دکتر عاملی.

رئیس – با این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به همین ترتیب در عنوان و مواد اصلاح می‌شود در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه و کلیات آخر آن با اصلاحی که به عمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای دکتر زاهدی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشاورزی) با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده اولاً از فرمایشات و هدایتهایی که از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای ملی شد درباره اجرای این لایحه استفاده کردم فرمایشاتشان تمام صحیح بود مخصوصا جناب آقای ارفع در مورد این که فرمودند وزارت کشاورزی نباید برای همیشه خودش راسا کارهایی را تصدی بکند این کاملا صحیح است یعنی این سازمانها بر حسب محل و موقعیت و برنامه‌هایی که برای هر محل لازم است آن هم در حدود امکاناتی که دولت دارد و سایر دستگاهها کاری انجام نمی‌دهند در اینجا متمرکز خواهد شد و حدود فعالیتش هم بیشتر از ترویج و ارشاد تجاوز نخواهد کرد به طوری که در وظایفی که در اساسنامه این سازمانها که یکی مال سازمان عمران قزوین است پیش‌بینی شده این سازمان مطابق این اساسنامه باید فعالیت خودش را بعد از یک مدتی به آن شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی خرده مالکین و هر دستگاهی که تصدی را قبول می‌کند واگذار کند و فرمایشات جناب آقای پزشکپور که به خصوص اظهار رضایت فرمودند از لایحه دولت و سیاستی که دولت در تنظیم این قبیل سازمانها دارد و نکته‌ای که فرمودند راجع به خوزستان و راجع به غرب ایران کاملاً صحیح است و وزارت کشاورزی هم سعید دارد و با منتهای کوشش این نشریات را اجرا بکند و من امیدواری داشتم و امیدواری دارم که نمایندگان محترم وقتی که یک چنین نظریاتی دارند در موقع طرح برنامه دولت که برای ۵ سال است این تذکرات را بفرمایند که واقعاً اگر ما درست پیش‌بینی نکردیم پیش‌بینی بکنیم ولی حالا که لایحه را و برنامه را تصویب فرمودید بنده که وزیر کشاورزی هستم از آن حدود وظایف قانونی که برای بنده طبق آن برنامه اعتباراتی که گذاشته نخواهم توانست تجاوز کنم ولی سعی خواهم داشت که حداکثر امکانات مالی را برای حداکثر استفاده از تشکیل این قبیل دستگاههایی که به عمران منطقه‌ای کمک می‌کند استفاده بکنم و با منتهای صرفه‌جوئی از محل صرفه‌جویی‌ها سعی می‌کنم به اینکه برنامه‌ها را بیشتر توسعه بدهم و یک مرتبه دیگر از این توجه خاصی که نسبت به این لایحه ابراز فرمودید و تصویب فرمودید صمیمانه تشکر می‌کنم.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیأت امنا هنرسرای عالی و ابلاغ به دولت

۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیأت امنا هنرسرای عالی و ابلاغ به دولت

رئیس – گزارش کمیسیونها راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه سوم د یماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه شماره ۷۱۱۶ – ۱۵ /۴ /۴۷ دولت مربوط به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی را مطرح کرد و اصلاحات مزبور را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون هنرسرایعالی مشمول مقررات قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه تهران مصوب ۱۱ /۴ /۴۶ خواهد بود.

 • تبصره ۱ – هیأت امناء هنرسرایعالی از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر علوم و آموزش عالی.
۲- وزیر آموزش و پرورش.
۳- وزیر دارایی.
۴- وزیر اقتصاد.
۵- وزیر آب و برق.
۶- مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
۷- مدیر عامل سازمان برنامه.
۸- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۹- مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.
۱۰- رئیس اطاق صنایع و معادن ایران.
۱۱- رئیس هنرسرایعالی.
۱۲- چهار نفر از شخصیتهای علمی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و صنعتی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.
 • تبصره ۲ – به جای اعضای مذکور در نه بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.
 • تبصره‌۳ – هیأت امنا در اولین جلسه خود رئیس هیأت را انتخاب می‌نمایند.
 • تبصره ۴ – قانون اداره امور هنرسرایعالی مصوب اول آبان ماه ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر عظیمی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی اصلاحات مجلس سنا راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی را مطرح کرد و گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی اصلاحات مجلس سنا راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی را مطرح کرد و گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی – خسروی کردستانی.

رئیس – نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیأت امنا دانشسرای عالی و ابلاغ به دولت

۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیأت امنا دانشسرای عالی و ابلاغ به دولت

رئیس – گزارش کمیسیونها راجع به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی

کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه سه‌شنبه سوم دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه شماره ۵۰۶۸ – ۱۲ /۴ /۱۳۴۷ دولت مربوط به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی را مطرح کرد و اصلاحات مزبور را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون دانشسرای عالی مشمول مقررات قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه تهران مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۴۶ خواهد بود.

 • تبصره ۱ – هیأت امنا دانشسرای عالی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر علوم و آموزش عالی.
۲- وزیر دارایی.
۳- وزیر آموزش و پرورش.
۴- وزیر فرهنگ و هنر.
۵- مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
۶- مدیر عامل سازمان برنامه.
۷- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۸- مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.
۹- رئیس دانشسرای عالی.
۱۰- شش نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.
 • تبصره ۲ – به جای اعضای مذکور در هشت بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.
 • تبصره ۳ – هیأت امنا در اولین جلسه خود رئیس هیأت را انتخاب می‌نمایند.
 • تبصره ۴ – هیأت امنا می‌توانند مقررات لازم را در موارد مربوط به نحوه خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی و هنرسرای عالی در شهرستانها و وزارتخانه‌ها و اجازه ارجاع شغل به آنها و همچنین استفاده از وجود فارغ‌التحصیلان رشته مدرسی دانشسرای عالی و تعهد و لغو تعهد خدمت و مصرف وجوه حاصله از آن که در قانون اساسنامه دانشسرای عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) مصوب ۲۶ /۴ /۴۶ و همچنین در سایر قوانین و مقررات مربوط به دانشسرای عالی مندرج است تهیه کند.

این مقررات پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی مجلسین به جای مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.

 • تبصره ۵ – وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش مکلفند از تاریخ تصویب این قانون تا دو ماه لایحه جامعی برای تربیت معلم به مجلس تقدیم دارند.

رئیس کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر عظیمی.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی اصلاحات مجلس سنا راجع به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی را مطرح کرد و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی – خسروی کردستانی.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی اصلاحات مجلس سنا راجع به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی را مطرح کرد و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

رئیس – آقای دکتر میرعلاء بفرمائید.

دکتر میرعلا – در تغییرات مجلس سنا تبصره ۵ اضافه شده که این تبصره ۵ به وسیله کمیسیون علوم تصویب شده و استدعا می‌شود که این تبصره ۵ در زیر تبصره ۴ قرار بگیرد و البته این اشتباه چاپی است که باید تصحیح شود.

رئیس – اصلاح می‌شود آقای دکتر عاملی بفرمائید.

دکتر عاملی تهرانی – اگر به این نحو که توضیح فرمودند اصلاح بشود عرضی ندارم.

رئیس – اصلاح می‌شود اشتباه چاپی است نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) البته این تبصره ۵ در پشت لایحه چاپ شده است و در لایحه منظور خواهد شد به گزارش کمیسیونها رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده سوم قانون امنیت اجتماعی

۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده سوم قانون امنیت اجتماعی

رئیس – گزارش شور اول لایحه راجع به اصلاح ماده سوم قانون حفظ امنیت اجتماعی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای صادق احمدی معادن وزارت دادگستری لایحه شماره ۳۵۵۸۰ – ۷ /۹ /۴۷ دولت راجع به اصلاح ماده سوم قانون حفظ امنیت اجتماعی را که به شماره ۵۸۳ چاپ شده است مطرح و پس از اصلاحاتی به شرح زیر تصویب رسانید.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه قانون اصلاح ماده سوم قانون امنیت اجتماعی

ماده واحده – ماده ۳ قانون امنیت اجتماعی به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۳ – در موارد مذکور در ماده ۲ کمیسیون امنیت اجتماعی فورا رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده ۱۶ قانون کیفر عمومی به اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند به استثناء نقاط بد آب و هوا محکوم می‌نماید.

کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجرا موقت صادر نماید قرار اجرا موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرماندارهای تابعه استانداریها با تأیید استاندارد به موقع عمل گذاشته می‌شود.

هرگاه در مدت اجرای مجازات اعم از اینکه قبل و یا بعد از اجرا این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجددا رسیدگی می‌نماید و می‌تواند متخلف را برای دفعات بعدی تا حداکثر مدت مقرر در ماده ۱۶ قانون کیفر عمومی محکوم نمایید در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اولیه اجرا خواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه می‌تواند رسیدگی را به کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجرا مجازات احاله نماید.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر وفا.

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه راجع به اصلاح ماده سوم قانون حفظ امنیت اجتماعی را که به شماره ۵۸۳ چاپ شده است مطرح و اصلاحات کمیسیون دادگستری را تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود بند ب ماده ۲ قانون حفظ امنیت اجتماعی به صورت زیر اصلاح فرمائید.

ب – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به تمرد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی و یا امتناع از عمل کشت و یا مبادرت به اعمالی که مانع انجام وظیفه مأمورین دولت و سپاهیان انقلاب در سطح ده نمایند.

با تقدیم احترام – دکتر زعفرانلو.

رئیس – لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس – گزارش شور اول لایحه راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شنلرع ۲۶۰۷۴ – ۲۳ /۸ /۱۳۴۷ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که به شماره ۶۲۰ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۶

ماده واحده – ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

ماده ۸ – نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران به مجموعه ارتش شاهنشاهی – ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اطلاق می‌شود.

نیروهای سه گانه ارتش شاهنشاهی ایران (زمینی هوایی و دریایی) و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور به تناسب احتیاجی که دارند از رسته‌های مختلف تشکیل گردیده و تعیین رسته افسران و درجه‌داران و افراد و طرز تغییر آنها طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به وسیله وزارت جنگ (در مورد ارتش شاهنشاهی) و وزارتین جنگ و کشور (در مورد ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور) تنظیم و به تصویب کمیسیونهای جنگ مجلسین در مورد ارتش شاهنشاهی و کمیسیونهای جنگ و کشور مجلسین در مورد ژاندارمری و شهربانی کل کشور خواهد رسید.

مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ اظهاری نشد – به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم به کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم به کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش شور دوم لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۵ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره‌۲۲۸۳۴ – ۲۷ /۸ /۱۳۴۷ راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۰۷ چاپ شده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها گزارش شور اول را عینا تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – تبصره ذیل به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود.

 • تبصره – درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور هر سال از یک دست لباس زمستانی و یک دست لباس تابستانی و هر دو سال از یک پالتو استفاده می‌نمایند.

مخبر کمیسیون نظام – حکیمیمان.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی – خسروی کردستانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۷ دی ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – کلانتر هرمزی.

رئیس – ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده واحده – تبصره ذیل به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

 • تبصره – درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور هر سال از یک دست لباس زمستانی و یک دست لباس تابستانی و هر دو سال از یک پالتو استفاده می‌نمایند.

رئیس – نسبت به ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- ختم جلسه

۹- ختم جلسه

رئیس – چون فعلا مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع خواهد رسید.

(ساعت ده و پانزده دقیقه صبح جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.