مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۲۳ نشست ۸۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۲۳ نشست ۸۵

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۴

جلسه ۸۵

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقای رئیس راجع به تصمیم هئیت رئیسه

۲- تصویب صورت مجلس‌های یکشنبه سوم دی ماه و سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه

۳- بیانات آقای رئیس راجع به ابراز تأسف از فوت مرحوم نراقی ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید

۱- بیانات آقای رئیس راجع به تصمیم هیئت رئیسه

رئیس- قبل از این که جلسه افتتاح شود می‌خواستم به عرض آقایان برسانم که راجع به ساعات تشکیل جلسه دیروز با حضور چند نفر از آقایان نمایندگان فراکسیون‌ها تصمیمی در هیئت رئیسه اتخاذ شد که امروز طبع و توزیع می‌شود و بعد از این که به همه آقایان رسید و ملاحظه فرمودند به موقع اجرا گذارده می‌شود و بر طبق این تصمیم جلسات همیشه در دو و نیم قبل از ظهر تشکیل خواهد شد یعنی زنگ جلسه در ساعت ۹ و نیم زده خواهد شد اعم از این که اکثریت باشد یا نباشد و هیئت رئیسه در سر جای خودشان می‌نشینند و تا یک ربع هم می‌نشینند و منتظر می‌شوند (اردلان-صحیح است) آن وقت اگر اکثریت شد چه بهتر و اگر نشد جلسه را ترک می‌کنند (صحیح است) این را خواستم عرض کنم که آقایان مطلع باشند که این تصمیم اتخاذ شده به این طریق که هیئت رئیسه تشکیل شده و از فراکسیون‌ها هم دعوت شده بود که سه نفر نماینده بفرستند آقایان هم تشریف آوردند و این تصمیم هیئت رئیسه قبول شده حالا این را بعد از ظهر آقایان مطالعه خواهند فرمود یعنی طبع و توزیع خواهد شد این بود که قبل از جلسه خواستم این را به عرض آقایان برسانم که مطلع باشند حالا چون اکثریت هست جلسه تشکیل می‌شود.

(صورت مجلس روز یکشنبه سوم دی ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند)

۲- تصویب صورت مجلس‌های یکشنبه سوم دی ماه و سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه

رئیس- آقای اریه

اریه- در جلسات قبل بنده را جزو دیرآمدگان نوشته‌اند در صورتی که بنده اینجا بوده‌ام

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای اردلان

اردلان- عرض کنم در جلسه گذشته وقتی که عرایض بنده تمام شد و آمدم نشستم بعد که آقای امینی مخبر کمیسیون تشریف بردند پشت تریبون خواستند صحبت کنند جلسه از اکثریت افتاد و این طوری که صورت جلسه را نوشته‌اند مثل این است که وقتی که بنده صحبت می‌کردم جلسه از اکثریت افتاده است در صورتی که عرایض بنده تمام شده بود.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقای فرخ

فرخ- عرض کنم آقای تیمورتاش را جزو غایبین بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که تقاضای مرخصی کرده است و به هیئت رئیسه هم تقدیم کرده است گویا به کمیسیون عرایض و مرخصی رفته است.

رئیس- آقای مجد ضیایی

مجد ضیایی- بنده می‌خواستم عرض کنم وقتی که جلسه نبوده است اصلاً دیگر غایب در کار نیست و صورت غایبین نباید خوانده شود

رئیس- چرا؟ جلسه بوده است آقای محمد طباطبایی

محمد طباطبایی- عرض کنم گفته شد جلسه نبود این صورت جلسه مال جلسه گذشته است پس جلسه بوده ولی به صورت جلسه رأی گرفته نشده حالا باید رأی گرفت به هر دو صورت مجلس خواستم این را تذکر بدهم (صحیح است)

مجد ضیایی- بنده عرض کردم جلسه رسمی نبوده جلسه را وقتی می‌شود گفت که رسمی باشد در صورتی که رسمی نبوده است.

اردلان- جلسه رسمی بوده است آقا. (صحیح است)

امینی- (خطاب به آقای مجد ضیایی) آقا جلسه رسمی بوده است. چطور رسمی نبوده؟

رئیس -آقای فرود

فرود- عرض کنم اسم بنده را جزو غایبین بی‌اجازه نوشته بودند در صورتی که بنده روز شنبه آمدم به مجلس ولی جلسه تشکیل نشد به بنده خبر دادند که جلسه آتیه موکول شده است به روز شنبه آینده بنده هم رفتم بنده خبر نداشتم که روز یکشنبه مجلس خواهد بود صورت را ملاحظه بفرمایید مطابق صورتی که اسم می‌نویسند روز شنبه بنده اینجا بودم کسی هم به بنده خبر نداد که روز یکشنبه جلسه خواهد شد.

امینی- بعداً تلفن شد و به همه آقایان اطلاع داده شد

رئیس- اصلاح می‌شود عرض کنم راجع به روز جلسه قرار جلسه روز یکشنبه بوده و اعلام هم شده اگر کسی مطلع نشده و نیامده است غیبت آن روز حساب نمی‌شود ولی این غایب نوشته شدن یک نوع جریمه‌ای است برای این که آقایان بیایند و این که گفته می‌شود چون جلسه تشکیل نشده غیبت نباید نوشته شود این صحیح نیست چرا؟ جلسه تشکیل نشد برای این که آقایان نیامده بودند ولی دلیل آقا فرود که اطلاع پیدا نکرده‌اند صحیح است بنابراین غیبت آقای فرود اصلاح می‌شود آقای دکتر معظمی فرمایشی دارید؟

دکتر معظمی- بنده در تأیید فرمایشات آقای رئیس می‌خواستم عرض کنم مقصود از این که جلسه تشکیل بشود اعلام آقای رئیس شرط است و اگر یک عده‌ای بخواهند این ابستروکسیونی بکنند باید در داخل مجلس باشند نه در خارج مجلس و همان ساعتی که از طرف رئیس اعلام جلسه می‌شود از همان ساعت رسمیت دارد.

رئیس- مخالف دیگری نیست؟ (اظهار شد خیر) صورت جلسه تصویب شد صورت جلسه پیش هم چون عده برای