مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۲۰۸

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏

۲- بیانات آقای نایب رئیس دایر برابر از تأثر و تأسف از درگذشت شادروان تیمسار سرتیپ حکیمیان‏

۳- ختم جلسه‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه (۱۰) آبان ماه ۱۳۴۹

مجلس ساعت نه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر ملکی- دکتر وفا- دکتر ضیائی- بانو زاهدی- دکتر گاگیک- روحانی- کاسمی- پردلی- مرندی- خواجه نوری- شاهنده- دکتر عظیمی- انشاء- بانو ابتهاج سمیعی- تهرانی- دکتر دادفر- رضازاده- دکتر صاحبقلم- صادقی- دکتر طالع- مهندس کیا- مهندس معینی زند- بانو بزرگ نیا.

غائبین مریض

آقایان دکتر شریعت- اصولی- مهندس بریمانی- بهادری- پرویزی- مهندس پرویز بهبودی- پزشکی- دکتر متین- پرفسور مخبر فرهمند- موقر- دکتر مهدوی.

- بیانات آقای نایب رئیس دائر برابر از تأثر و تأسف از درگذشت شادروان تیمسار سرتیپ حکیمیان

۲- بیانات آقای نایب رئیس دائر برابر از تأثر و تأسف از درگذشت شادروان تیمسار سرتیپ حکیمیان

نایب رئیس- چنان که خاطر شریف نمایندگان محترم مسبوق گردیده تیمسار سرتیپ مسیب حکیمیان همکار عزیز و گرامی‌ما در حالی که با کمال صداقت و صمیمیت به انجام وظایف مقدس نمایندگی اشتغال داشت و در راه خدمت ملی و مملکتی گام بر می‌داشت و کوشش می‌نمود بدرود زندگی گفت و به سرای جاودانی شتافت و همه ما را در ماتم مرگ خویش اندوهگین و سوگوار ساخت (صحیح است).

ضایعه غم انگیز و تاثر آمیز در گذشت شادروان تیمسار سرتیپ حکیمیان نه تنها موجب تاثر شدید و عمیق بستگان و دوستان و همکاران وی گردید بلکه همه کسانیکه از دور و نزدیک با این مرد خلیق و مهربان و به تمام معنی نیکوکار و خادم ملک و ملت آشنایی داشتند از درگذشت وی متاثر و متالم گردیدند. (صحیح است.)

آن شادروان هنوز پنجاه و ششمین سال زندگانی خود را به پایان نرسانیده بود و در سنینی بود که به خوبی می‌توانست باز هم برای هم میهنان و هم شهریان عزیز خود مصدر خدمات گران بها و مؤثر و ارزنده‌ای قرار گیرد که اجل مهلتش نداد و ناگهان چراغ عمرش خاموش شد و از میان ما رخت بر بست و به ابدیت پیوست.

شادروان تیمسار سرتیپ حکیمیان در ادوار بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی در طول متجاوز از هفت سال نمایندگی خویش با کمال صفا و صداقت هم چون سربازی فداکار و خدمت گزار در راه خدمت به وطن انجام وظیفه نمود چنان که امروز همه از او به نیکی و نیک نامی‌یاد می‌کنند و به روان پاکش درود می‌فرستند.

من از طرف خود و عموم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این مصیبت عظیم را به خاندان آن شادروان مخصوصاً همسر گرامی‌و فرزندان برومندش تسلیت گفته و از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت دارم فقید سعید را مشمول مرحمت و عنایت خاص خویش قرار داده و به بازماندگان محترمش در تحمل این مصیبت عظیم صبر و شکیبائی عطا فرماید (انشاءالله).

- ختم جلسه

۳- ختم جلسه

نایب رئیس- اینک با احترام روح آن شادروان این جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده در ساعت ۴۵ /۹ دقیقه تشکیل خواهد شد.

(ساعت نه و ده دقیقه صبح جلسه ختم گردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر جواد سعید.