محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز نجات آذربایجان درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی
گفتگوی فرماندار نظامی تهران با خبرنگاران
سرتیپ منوچهر آزموده دادستان
هموندان دادگاه نظامی: سرلشکر مقبلی رییس دادگاه، سرتیپ خزاعی، سرتیپ افشارپور، سرتیپ بختیار و سرتیپ شیروانی دیگر هموندان دادگاه
نشست مقدماتی پایانی هموندان دادگاه
MossadeghTrialCourt1332a.jpg
دادگاه مصدق و ریاحی در تالار آیینه سلطنت آباد
از راست: سرتیپ تیمور بختیار، سرتیپ افشارپور، سرلشکر مقبلی و دیگر هموندان دادگاه
MossadeghKGB1332.jpg
ژنرال مقبلی و دیگر هموندان دادگاه
MossadeghTrialCourtRoom1332b.jpg
GeneralMoghbeliMossadeghTrial1332d.jpg
 • کیفرخواست دادستان علیه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۹ مهر ماه ۱۳۳۲ - درخواست اعدام برای مصدق و ریاحی - ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ - فرمان عزل - به هم زدن اساس حکومت - به هم زدن اساس سلطنت - انحلال مجلس - وزارت دفاع ملی - روز ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ - اعلام کودتای دروغی - استعفای شاه - شعارهای ضد سلطنت - پایین کشیدن مجسمه‌ها - گزارش رکن ۲ ارتش - عناصر چپ - فرقه دموکرات - انحلال دوره هفدهم مجلس شورای ملی - به هم ریختن ارتش شاهنشاهی - انتخابات دوره هیجدهم - قانون تقسیمات کشور - تجزیه کشور - از میان برداشتن قانون اساسی - حزب توده - حزب ایران - خاندان سلطنت - وزارت دفاع ملی / سرتیپ نصیری - رسید فرمان عزل - گارد شاهنشاهی - انحلال گارد شاهنشاهی - ساقط کردن دولت - مقام ریاست جمهوری - سرود شاهنشاهی
 • محاکمه محمد مصدق چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۴ - اتلاف وقت دادگاه از سوی مصدق - ایراد به قوانین دادگستری، قوانین دادرسی و کیفر ارتش مصوب دی ماه ۱۳۱۸ - هدف مصدق چه بود؟ - رویدادهای ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ - جدایی و استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر - بطلان بر دیوان عالی کشور - سبوتاژ در کیفرخواست از سوی محمد مصدق - نخست وزیر حق وضع قانون ندارد - اختیارات چه بود؟ - دادن رسیدگی به پرونده توده ای‌ها از دادگاه نظامی به دادگستری - مصدق انضباط ارتش را گسیخت -
 • محاکمه محمد مصدق چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۰ - هنوز می‌گوید نخست وزیرم - دستگاه مخوف مصدق السلطنه‌ای - بخشنامه رییس ستاد ارتش سرتیپ ریاحی به همه لشکرها و تیپ‌های کشور ۲۶ امرداد ماه - دلایل اتهام سرتیپ ریاحی - حزب ایران و درخواست انحلال مشروطه پارلمانی - شب ۲۵ امرداد چه گذشت؟ سرتیپ نصیری آورنده فرمان دستگیر شد - اشغال کاخ‌ها - خلع سلاح کاخ شاهنشاهی - ۲۶ امرداد ماه بخشنامه ریاحی به ارتش حذف "شاهنشاه " از آیین صبحگاه و شامگاه - تیراندازی به مردم که شعار جاوید شاه می‌دهند
 • محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۱ - دادستان: به دستور مصدق سرتیپ ریاحی رئیس وقت ستاد ارتش اعلامیه ای در روز ۲۸ مردادماه در تهران صادر نموده، مبنی بر اینکه "عناصر توده‌ای به اسم شاه شعار می‌دهند، تیراندازی کنید" ، یعنی به مردم ایران شلیک کنید. رئیس ستاد ارتش وقت مراتب را تأیید می‌کند و می‌گوید: "گزارش مزبور را من ضمن کارها به نظر آقای محمد مصدق رسانیدم. آنچه به خط خود زیر گزارش نوشته‌ام، عین دستور آقای محمد مصدق است"
 • محاکمه محمد مصدق شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۲ - دادستان: مصدق مدعی قانون اساسی مشروطه از روی قانون اساسی بلژیک نوشته شده است ۱- وظایف پادشاه بلژیک در قانون اساسی بلژیک ۲- وظایف پادشاه سوئد در قانون اساسی سوئد - چاپ ۲۲۰ میلیون تومان اسکناس از سوی مصدق - کوشش در سقوط دولت
 • محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۶ - بامداد ۲۵ امرداد ماه - فلج کردن قوه قانونگذاری - اعلامیه انحلال مجلس شورای ملی دوره هفدهم - تلاشی اساس حکومت مشروطه - حذف نام شاهنشاه از آیین صبحگاهی و شامگاه - آزاد گذاشتن عناصر توده - ۲۸ امرداد زمینه اجرای رفراندوم آماده و اعلام جمهوری دموکراتیک و تغییر رژیم
 • محاکمه محمد مصدق شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۷ - یک ساعت پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ امرداد ماه فرمان اعلیحضرت به مصدق رسید - ساعت ۶ بامداد در نشست هیات وزیران به وزیران آگاهی از فرمان عزل داده نشد - روز ۲۵ امرداد ماه جارنامه انحلال مجلس شورای ملی صادر شد - من نخست وزیر قانونی ایران هستم - میتینگ در بهارستان به رهبری حسین فاطمی - مصدق: ابلاغ فرمان شاهنشاه از سوی نصیری کودتا است - لطفی وزیر دادگستری مصدق
 • محاکمه محمد مصدق دوشنبه ۹ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۹ - بازپرسی از مصدق و سرتیپ ریاحی: درباره جزییات روز ۲۵ تا ۲۸ امرداد ماه - ۲۵ امرداد دستخط شاهنشاه آورده شد و آورنده به دستور ریاحی توقیف شد - کودتا شده یا نشده؟ - گرفتن وقت دادگاه و دلقک بازی
 • محاکمه محمد مصدق سه‌شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۰ - پرواز شاهنشاه به بغداد روز ۲۵ امرداد ماه - ادعای کودتا - دستگیری سرتیپ نصیری - خلع سلاح گارد شاهنشاهی - مصاحبه‌های مطبوعاتی حسین فاطمی از ۲۵ تا ۲۸ امرداد ماه - فرار از دیوار چهار متری به خانه خود مصدق در اجاره اصل چهار - تظاهرات توده‌ای‌ها
 • محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۲ - پرسش از عبدالعلی لطفی وزیر پیشین دادگستری درباره رویدادهای ۲۵ تا ۲۸ امرداد ماه - برگزاری نشست فوق العاده هیات وزیران ۶ بامداد روز ۲۵ امرداد - اعلامیه دولت - پرسش از دکتر محمدعلی ملکی وزیر بهداری کابینه مصدق - پرسش از علی مبشر کفیل وزارت دارایی کابینه مصدق - نشست هیات دولت با بودن مصدق - برداشتن فرتورها و تندیس‌های اعلیحضرت - پرسش از بشیر فرهمند سرپرست اداره کل تبلیغات و انتشارات زمان مصدق - با دستور مصدق مینینگ بهارستان فیلمبرداری و بارها پخش شد - پرسش از سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی دوران مصدق -
 • محاکمه محمد مصدق شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۳ - دادیار سرهنگ پورآذر - پرسش از سرتیپ مدبر رییس شهربانی برگزیده مصدق - کمیسیون امنیت در خانه مصدق برگزار شد - روز ۲۶ امرداد توده‌ای‌ها قصد ویران ساختن آرامگاه رضا شاه بزرگ - سرهنگ اشرفی - احضار بشیر فرهمند رییس تبلیغات مصدق
 • محاکمه محمد مصدق دوشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۵ - پرسش از سرهنگ نادری رییس اداره آگاهی شهربانی در زمان مصدق - پرسش از دکتر معظمی وزیر پست و تلگراف کابینه مصدق - مصدق: من رییس الوزرای قانونی هستم و هرگز استعفا نمی‌دهم - تا لحظه آخر روز ۲۸ امرداد مصدق از فرمان عزل هیچ نگفت -
 • محاکمه محمد مصدق سه‌شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۶ - پرسش از محمد مصدق درباره تشکیل شورای سلطنت - شورای سلطنت ویژه مقام سلطنت است - پرسش از دکتر صدیقی وزیر کشور مصدق - در نشست هیات وزیران روز ۲۶ امرداد ماه سه فقره تصویب نامه صادر شد و سپس درباره فرود آوردن تندیس‌های اعلیحضرت رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی و فرود آوردن فرتورهای همایونی انجام شد - گفتگو درباره گرد هم آیی‌ها و راه پیمایی‌های تهران - توده‌ها راهی ویران کردن آرامگاه رضا شاه کبیر شدند - مصدق مجسمه در اسلام حرام است من فرد مسلمانی هستم - دستور وزارت کشور برای رفراندوم


 • محاکمه محمد مصدق پنجشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۲۸ - پرسش از مهندس احد رضوی - از ۱۳۶ تن نماینده برای دوره هفدهم تنها هفتاد و چند نفر انتخاب شده بودند و مصدق انتخابات را متوقف کرد - محمد مصدق به باشگاه افسران برده شد و از روز یکشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست‌های دادگاه در باشگاه افسران برگزار خواهد شد.

نگارخانه

نگارخانه

نیز نگاه کنید به