مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

از مشروطه
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم


امیرعباس هویدا نخست‌وزیر با ریاضی رییس مجلس شورای ملی و شریف‌امامی (چپ) رییس مجلس سنا
بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره پنجم مجلس سنا و دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰ - نخست وزیر امیرعباس هویدا

رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

سال ۱۳۴۶ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۴۶ نشست ۲ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات آقای رئیس به مناسبت روز ولادت علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران‏ ۲ - قرائت اسامی هیئت رئیسه ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - قرائت اسامی اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق ۵ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله سه نفر از آقایان نمایندگان ۶ - تصویب اعتبارنامه پنجاه و چهار نفر از نمایندگان ۷ - قرائت نامه آقای دکتر غلامرضا مبین دائر به استعفا از نمایندگی دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی ۸ - تصویب پنجاه و شش فقره اعتبارنامه نمایندگان ۹ - اعلام رسمیت دوره بیست و دوم قانونگذاری ۱۰ - تصویب چهل و هشت فقره اعتبارنامه نمایندگان ۱۱ – انتخاب رئیس ۱۲ - بیانات رئیس ۱۳ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۴۶ نشست ۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس ۳ - تصویب پنچاه و چهار فقره اعتبارنامه نمایندگان ۴ - انتخاب بقیه اعضای هیأت رئیسه ۵ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۴۶ نشست ۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسۀ قبل ۲ - تصویب صورتجلسه صبح یکشنبه ۲۳ مهر ۳ - بیانات آقای رئیس بمناسبت میلادبا سعادت مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام ۴ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقایان: دکتر کلالی و پردلی ۵ - تصویب اعتبارنامه آقایان: پوربابایی و دکتر محققی ۶ - قرائت استعفانامه آقای دکتر ابریشمی از نمایندگی دوره بیست و دوم قانونگذاری ۷ - بیانات آقای نخست وزیر و تقدیم برنامه و معرفی هیئت دولت ۸ - قرائت اسامی اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیونها ۹ - اعلام چاپ عریضه جوابیه مجلسین حضور اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر در صورت جلسه ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۴۶ نشست ۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورتجلسه‌های عصر ۲۳ و صبح ۲۷ مهر ۳ - تصویب اعتبار نامه آقای علی ماهیار ۴ - مذاکره در برنامه دولت آقای هویدا و ابراز اعتماد به دولت ایشان ۵ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۴۶ نشست ۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات اقای رئیس به مناسبت روز ملل متحد ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس قادر پناه- لطف‌الله حی- دکتر رهنوردی- دکتر الموتی- دکتر گاگیک ۵ - تقدیم چهار فقره لایحه بوسیله خانم دکتر پارسای معاون آموزش و پرورش ۶ - اجرای مراسم تحلیف به وسیله اقایان: باقر بوشهری - دکترغلام رضا عدل ۷ - اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر کشور ۹ - اخذ رأی و انتخاب دو نفر برای عضویت در شورای عالی نفت ۱۰ - اخذ رأی و انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی ۱۱ - ختم جلسه ۱۲ - شش فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم طرح‌های مصوبه برنامه‌های عمرانی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۴۶ نشست ۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به مناسبت روز ولادت والا حضرت همایون رضا پهلوی ولایتعهد ایران ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر کفائی- مهندس صائبی- بانو جهانبانی و آقایان: روحانی- دکتر مهذب ۴ - تصویب صورتجلسه ۵ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقای رامبد ۶ - تقدیم ده فقره صورت دیون بوسیلۀ آقای معاون وزارت دارائی ۷ - تقاضای آقای دکتر یگانه وزیر مشاور دائر بجریان گذاردن لوایح معوقه ۸ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۹ - اعلام وصول دوفقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - قرائت دونامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۴۶ نشست ۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسۀ قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفعت- دکتر مهذب- ابوذر- پزشکپور- دکتر بهبانی- دکتر خیراندیش ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح مادۀ ۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوائی کشور ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لازم‌الاجرا بود قراردادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران ۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسۀ بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۶ نشست ۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: عظیمی- دکتر امین- دکتر درودی- دکتر وفا ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - معرفی آقای علی‌اصغر ادیب محمدی به معاونت وزارت کشور به‌وسیله آقای وزیر کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه مربوط به ملی کردن منابع آب کشور به‌وسیله آقای وزیر آب و برق ۶ - تقدیم پنج فقره لایحه تصویب‌نامه‌ای به‌وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتی‌هائی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان ۱۱ - قرائت یک فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۴۶ نشست ۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: پزشک‌پور- آموزگار- سعید وزیری ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر آبادانی و مسکن ۶ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به انتقال بودجه دفاتر مطبوعاتی خارج کشور به وزارت امور خارجه و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ مربوط به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی و ابلاغ به دولت ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به موافقت نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح ماده ۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد شرکت‌هایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند ۱۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تعرفه حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات و ابلاغ به دولت ۱۴ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۵ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر میرعلا ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو سعیدی و آقایان دکترخزائلی- دکتر بیت منصور ۳ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجعه به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین ادارات دخانیات و توتونکاران و سازمان چای و چایکاران و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی بi قرارداد و پروتکل طبقه بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تامین شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس گلسرخی وزیر مشاور ۱۱ - تقدیم دو فقره صورت دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکترمهذب ـ دکتررفیعی ـ صدری کیوان ـ روحانی ـ دکترالموتی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل بیست میلیارد ریال اعتبار برای تقویت نیروهای دفائی کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت جنگ ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش راجع به اجازه پرداخت حق‌التدریس معلمین خارجی مدارس ایرانی در عراق و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتیهائی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون راه راجع به اصلاح مادۀ ۶ قانون هواپیمائی کشوری مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح سؤال آقای دکتر فریور راجع به کشت توتون و خرید غله و جواب آقای معاون وزارت دارائی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۲ - قرائت یک فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی ۱۳ - قرائت دستور و تعیین وقت موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: معیری ـ فولادوند دکتر میرعلا ۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۶ - قرائت دو فقره طرح پیشنهادی نمایندگان و در دستور قرار دادن آنها ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - شور اول گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه و مقاوله نامه‌ها و مقررات مربوط به سازمان ملل متحد و اتحاد پستی ۹ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع به اجازۀ تأمین اعتبار بوسیله وام جهت خرید دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل وزارت منابع طبیعی ۱۱ - قرائت مجلس سنا دایر به تصویب موافقت‌نامه تحصیل اعتبار از دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی جهت خرید واگن باری و تجهیزات راه آهن و غیره در کمیسیون دارایی آن مجلس ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرایت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کاظم مسعودی- مهندس عترت- پردلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تحصیل بیست میلیارد ریال اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور وارسال به مجلس سنا ۶ - استرداد یک فقره لایحه مربوط به متمم قانون بزه‌های راه‌آهن وسیله آقای معاون وزارت راه ۷- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۸ - قرائت اسامی اعضاء و هیات رئیسه کمیسیون‌های اصلاحات ارضی ۹ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر زعفرانلو ناصر عجم – مهندس عطایی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل وزارت منابع طبیعی و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به ایجاد درجات موقت درجه دارای در نیروهای هوایی و دریایی نیروهای شاهنشاهی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می‌شود و ابلاغ دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد تأسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای عضو بر مبنای توصیه‌های شورا با همکاری گمرکی بروکسل و سازمان ملل متحد و ارسال به مجلس سنا ۸ - قرائت گزارش شعبه دوم دائر بر منتفی بودن رسیدگی به پرونده حوزه انتخابیه خواف و نمایندگی آقای دکتر غلامرضا مبین به علت استعفای ایشان ۹ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول و قرائت یک فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس به مناسبت روز تصویب اعلامیه حقوق بشر و روز نجات آذربایجان ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- دیهیم- دکترامین- دکتردادفر ۴ - تصویب صورتجلسه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به‌وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی استخدام چهار نفر کارشناسان توتون و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی راجع به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ۸ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو فقره صورت دیون به‌وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۹ - قرائت گزارش شعبه سوم مربوط به پرونده انتخاباتی حوزه تربت حیدریه و رد اعتبارنامه آقای دکتر ابریشمی و ارجاع به کمیسیوت تحقیق ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و الحاق سه ماده به قانون مزبور ۱۱ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل وام برای خرید دو فروند هواپیمای مسافربری و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول و قرائت دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پزشکپور – امامی رضوی – موسوی ماکوئی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام راجع به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم دکتر پارسای معاون وزارت آموزش و پرورش ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه وظایف وزارت کشاورزی ۱۰ - طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به تعیین حق انبارداری قانون اصلاح تعرفه گمرکی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف راجع به قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط به سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به حل اختلاف بین وزارت دارایی و شهرداریهای رشت – لاهیجان – و بندر پهلوی ۱۳ - قرائت گزارش مربوط به تغییرات اعضاء کمیسیونهای پارلمانی ۱۴ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۵ - قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو جهانیانی و آقای پردلی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به ایجاد درجات موقت درجه داری در نیروهای هوایی و دریایی شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به ایجاد دوره ستوان یاری در ژاندارمری و شهربانی کل کشور ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۷ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۴۶ نشست ۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای سعید وزیری و بانو تربیت ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه اصلاح آئین‌نامه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - سؤال آقای پردلی راجع به انتقال و عدم تعیین جانشین دبیران لیسانسیه زابل و جواب آقای وزیر آموزش و پرورش و ارجاع سؤال به کمیسیون رسیدگی به سئوالات ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع بموافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح بعضی از مواد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی هلند در مورد سرویس‌های حمل و نقل هوایی بازرگانی بین دو کشور ماورا‌ آنها ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر مجید رهنما وزیر مشاور ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت بهداری ۱۰ - تقدیم دو فقره اصلاح بودجه و دو فقره صورت دیون بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر بر منتفی بودن لایحه تشکیل شورای خانواده و ابلاغ به دولت ۱۲ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: خواجه نوری- رامبد- ایلخانی‌پور- دکتر رهنوردی- عباس میرزائی- پردلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت آب و برق ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به افزایش اعتبار شبکه ارتباط و مخابرات ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون تحقیق راجع به مردود بودن انتخابات تربت حیدریه و نمایندگی آقای دکتر محمد ابراهیم ابریشمی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به حل اختلافات بین وزارت دارائی با شهرداری‌های رشت- لاهیجان- بندر پهلوی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - تقدیم دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان:رضوی- پردلی- دکتر خزائلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک تبصره به‌ماده ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک تبصره به ماده۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به ایجاد ستوان‌یاری در ژاندارمری و شهربانی کل‌کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به عهدنامه مودت و یک موافقت‌نامه فرهنگی و یک موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع‌به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین ۱۲ - اخذ رأی و تصویب ادامه کار در تعطیلات زمستانی ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور ۱۴ - قرائت اسامی اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون منابع طبیعی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام وصول و قرائت دو فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون و نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۷ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورت جلسه ۱۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۹ - گزارش کمیسیون‌ها (آبان و آذر ۱۳۴۶) به مجلس شورای‌ ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فریور - سعید وزیری - دکتر میر اعلا - قاضی‌زاده ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارائی راجع به اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و ارسال به مجلس سنا ۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس دائر به تشکیل کمیته روایط عمومی مجلس و اعلام اسامی اعضاء و هیئت رئیسه کمیته ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: صادقی- معزی- دکتر مهذب و بانو تربیت ۴ - تصویب صورتجلسه ۵ - معرفی آقای غلامحسین معصومی به معاونت وزارت کشاورزی بوسیله آقای وزیر کشاورزی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مادۀ ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش در مورد تأیید عمل دولت راجع به تدریس آقایان دکتر طاهر ضیائی- دکتر خانلری- دکتر باهری ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به وظایف وزارت کشاورزی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب فوریت لایحه واصله از مجلس سنا در مورد اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها ۱۳ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سبزواری- مروتی- دکتر الموتی- دکتر رهنوردی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دارائی راجع به معافیت از بازرسی گمرکی و ارزیابی کالاهای مصرفی نیروهای مسلح شاهنشاهی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح مادۀ ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قانون اصلاح بعضی از مواد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی هلند راجع به سرویس‌های حمل و نقل هوائی بازرگانی مابین دو کشور و ماوراء آنها و ابلاغ دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت درروستاها و ابلاغ دولت ۹ - اعلام وصول و طرح و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به انتقال دفاتر مطبوعاتی خارج از کشور ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت پنج نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر درودی ۱۳ - اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه ۱۴ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۱۵ -گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی- اهری- ماهیار- شهرستانی ۳ - استرداد لایحه استخدام رائول کوریل متخصص فرانسوی باستان شناسی بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت فرهنگ و هنر ۵ - تصویب صورتجلسه ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تأیید عمل دولت در مورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیائی- دکتر خانلری و دکتر باهری و ارسال به مجلس سنا ۸ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه مربوط به انتقال دفاتر مطبوعاتی خارج از کشور به وزارت امور خارجه و ابلاغ به دولت ۹ - مذاکره در کلیات گزارش شور اول کمیسیون اموزش و پرورش راجع به تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کاظم مسعودی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر صاحب قلم- دکتر بهبهانی و بانو دکتر دولتشاهی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت جنگ ۵ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی ۶ - اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع بوافقت نامه مربوط به بررسی درباره منابع آب بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا ۷ - اعلام وصول و قرائت دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۸ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر امین- بانو ابتهاج سمیعی و آقای مهندس عطائی ۳ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و پنج فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - ادامۀ مذاکرات در گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی از مادۀ ۲ ۶ - معرفی آقای زین‌العابدین رهبری به معاونت پارلمانی وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به وسیله آقای وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی‏ ۷ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی به وسیله آقای قراچورلو کارپرداز ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض درامر تعلیمات ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانون مربوط به حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتیهایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی‌شوند و ابلاغ دولت ۱۰ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد- خواجه نوری ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - معرفی آقای محمدرضا امیر تیمور به معاونت پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی امور خارجه بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به معافیت از بازرسی گمرکی و ارزیابی کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح تبصرۀ ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مادۀ ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۱۰ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون آب و برق راجع به موافقت نامه مربوط به بررسی دربارۀ منابع آب منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی و ابلاغ به دولت ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۲ - معرفی آقای دکتر احمد علی احمدی به معاونت پارلمانی وزارت منابع طبیعی بوسیله آقای وزیر منابع طبیعی ۱۳ - اعلام وصول و قرائت چهار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل ازدستور آقای قراچورلو- بانو جهانبانی و آقای پزشکپور ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا درلایحه قانونی راجع به تشکیل انجمن توان بخشی و ابلاغ به دولت ۶ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش اعتبار شبکه ارتباط مخابرات ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به عضویت ایران در کنفرانس بین‌المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زهکشی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به طرح پیشنهادی نمایندگان درمورد بیمه اجباری حوادث شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی ۹ - بیانات بعد از دستور آقای ارسنجانی ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مؤیدامینی‌ـ پرفسور مخبر فرهمندـ پزشکپورـ مهندس عطائی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره اساسنامه بوسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۶ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره صورت ریز دیون بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۷ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب مادۀ ۱ ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر آموزش و پرورش ۹ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت امور خارجه ۱۰ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تشکیل علوم و آموزش عالی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اعتبار اضافی و فوق‌العاده بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۱۳ - تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: اسدالله سلیمانی‌ـ ماهیارـ معیری‌ـ دکتر اسفندیاری ۳ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام ریاست مجلس شورای ملی به حضور شاهنشاه مبنی بر نیایش و ابراز احساسات به مناسبت واقعه ۱۵ بهمن ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به عضویت ایران در کنفرانس بین‌المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زه‌کشی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش کشور دائر به تأیید اختلافات مجلس سنا در لایحه راجع به واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها و ابلاغ به دولت ۷ - بیانات آقای نخست‌وزیر و تقدیم لایحه مربوط به برنامه چهارم عمرانی کشور ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به رد اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری و تأیید مصوبه مجلس شورای ملی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح مادۀ ۲۸ فصل هفتم کمیته ایمنی دریائی مربوط به قانون سازمان مشورتی دریانوردی بین دول ۱۱ - تقدیم یک فقره اساسنامه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۲ - تقدیم لایحه مربوط به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی بوسیله آقای قراچورلو کارپرداز ۱۳ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح مادۀ ۹اساسنامه بانک کشاورزی ۱۴ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت منابع طبیعی ۱۶ - تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رضازاده ـ مهندس جلالی نوری ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - قرائت لایحه مربوط به منع صید غیر مجاز در دریای خزر ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به موافقت‌نامۀ همکاری فنی و اقتصادی بین دولتین ایران و بلغارستان و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی منتفی بودن تصویب نامه عمل دولت در مورد حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی تهران در زمان داشتن مقام سفیر کبیری و نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به منع صید غیرمجاز در دریای خزر ۸ - معرفی آقای ممتاز به معاونت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کیمسیون اقتصاد راجع به موافقت‌نامۀ ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادۀ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش ۱۱ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۳۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل‏ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت ـ دکتر بقایی یزدی ـ سرتیپ‌پور ۳ - تقدیم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۶ بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - اعلام وصول و قرائت ۳ فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - تقدیم لایحه نسخ قانون مصوب ۱۶ تیر ۱۳۴۳ راجع به اهداء زمین و ساختمان اهدائی به وزارت فرهنگ به وسیلۀ آقای قراچورلو کارپرداز ۷ - طرح و تصویب لایحه نسخ قانون مصوب ۱۶ تیر ماه راجع به اهداء، زمین و ساختمان اهدائی به وزارت فرهنگ ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ نشست ۳۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سعید حکمت‌ـ سعید وزیری ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح ماده ۲۸ فصل هفتم کمیته ایمنی دریائی مربوط به قانون سازمان مشورتی دریانوردی بین دول و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ارسال به مجلس سنا ۷ - بیانات آقای نخست‌وزیر و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور ۸ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره اصلاح بودجه و یک فقره صورت دیون بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۰ - قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات در مورد سؤال آقای پردلی از وزارت آموزش و پرورش و خاتمه یافتن موضوع سؤال ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ماهیارـ پروفسور مخبر فرهمند ۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۴ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر کشور ۶ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن ۷ - قرائت اسامی اعضاء هیأت رئیسه کمسیون تولیدات کشاورزی ۸ - تصویب صورت‌جلسه ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- پوربابائی- دکتر دادفر- محمد مانی و بانو جهانبانی ۳ – ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به ملی شدن آب و نحوه اجرای آن از ماده ۱ تا ماده ۵۲ ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسون آب و برق درباره ملی شدن آب و نحوه اجرای آن ۶ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۷ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و وسایل لازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای پرفسور مخبر فرهمند ۳ - طرح گزارش کمیسیون دارایی دائر به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال مجدد به مجلس سنا ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۵ - طرح گزارش یک فوریتی کمیسیون منابع طبیعی راجع به جلوگیری از صید غیر مجاز در دریای خزر و ارجاع مجدد به کمیسیون ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح مادة ۹ اساسنامه بانک کشاورزی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون محاسبات راجع به نسخ ماده واحده قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ راجع به اهداء زمین و ساختمان از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ و ابلاغ به دولت ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۹ - اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۶ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامۀ مذاکره در کلیات گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه چهارم عمرانی کشور ۳ - رفع اشتباه چاپی از قانون اجازه تحصیل هشت میلیون و هشتصد هزار دلار برای خرید دو فروند هواپیمای مسافربری ۴ - تصویب صورتجلسه روز پنجشنبه سوم اسفند ۵ - ادامه مذاکرات در کلیه گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه چهارم عمرانی کشور ۶ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو جهانبانی و بانو تربیت ۳ - ادامه مذاکرات در گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور ۴ - تصویب صورت جلسه‌های صبح و عصر یکشنبه ششم اسفند ۵ - ادامه مذاکرات در کلیات گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه چهارم عمرانی کشور ۶ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامۀ مذاکره در کلیات و مواد گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه چهارم عمرانی کشور ۳ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت‌جلسه صبح سه‌شنبه ۸ اسفند ۳ - بیانات آقایس رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم دکتر همایون معتمد وزیری اجرای یک دقیقه سکوت ۴ - تعین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه ۱۳۴۶ کل کشور ۲ - تقدیم یک فقره آیین‌نامه به‌وسیله آقای وزیر دارایی ۳ - ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۴۶ ۴ - تعین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره و گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶ ۳ - تصویب صورت جلسه‌های عصر سه‌شنبه و صبح پنجشنبه هشتم و دهم اسفند ۴ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و ارسال به مجلس سنا ۵ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستو آقایان: بختیاری‌پور- امام مردوخ- پرفسور مخبر فرهمند ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون منابع طبیعی راجع به جلوگیری از صید غیرمجاز در دریای‌خزر و ارسال به مجلس سنا ۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به تربیت مامای روستائی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی بلغارستان ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و ارسال به مجلس سنا ۸ - تصویب صورت‌جلسه‌های پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۹ - گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به تربیت مامای روستائی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۱ - قرائت اسامی اعضاء و هیأت رئیسه کمیسیون علوم و آموزش عالی ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان دکتر خیراندیش- دکتر میرعلا ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور و ارسال به مجلس سنا ۶ - اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۷ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۷ کل کشور. ۳ - تصویب صورت‌جلسه صبح پنجشنبه هفدهم اسفند ۴ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۳ - تصویب صورت جلسه بعداز ظهر پنجشنبه هفدهم اسفند ۴ - تقدیم چهار فقره اصلاح بودجه و یک فقره صورت ریز دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- حق‌شناس- صادق سمیعی ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اضافه شدن یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۴ - تصویب صورت جلسه بعد از ظهر شنبه نوزدهم اسفند ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و ارجاع مجدد به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری و ارجاع مجدد به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شورا اول کمیسیون آب و برق راجع به تأسیس شرکت‌های بهره برداری از ارضی زیر سدها ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر آب و برق ۹ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: سلیمانی- دکتر وحیدنیا- مهندس پروشانی- مهندس صائبی- مصطفوی نائینی- صائب ۳ - تصویب صورت جلسه‌های صبح شنبه ۱۹ و سه شنبه ۲۲ اسفند ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ دولت ۶ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۷ - طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک ۸ - اعلام وصول و طرح و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت چهار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - تقدیم سه فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای مرتضوی ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم پیشنهاد تفسیر تبصره ذیل قانون افزایش تعداد نمایندگان به وسیله آقای معاون وزارت کشور ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه دائر به تغییرات مجلس سنا در لایحه قانونی بودجه ۱۳۴۷ کل کشور ۴ - اخذ رأی نهایی و تصویب بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی و ابلاغ به دولت ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۹ - اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه

سال ۱۳۴۷

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۷ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به مناسبت روز ۲۱ فروردین و رفع خطر از وجود شاهنشاه ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر متین- مهندس قادرپناه- روحانی - پزشکپور ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری سی هکتار از اراضی خالصه اوین به دانشگاه ملی و ارجاع مجدد به مجلس سنا ۵ - تصویب صورت جلسه ۲۹ اسفند ۴۶ ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی مربوط به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی وظایف وزارت کشاورزی و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه خدمات اجتماعی زنان ۸ - اعلام اصلاح پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی به وسیله آقای مهندس ارفع ۹ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۱ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای مؤید امینی ۳ - تصویب صورت جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۳۷ ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتون‌کاران و چای‌کاران و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳۵۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی بین‌المللی بنادر و لنگر گاه‌ها. ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به عضویت در کنفرانس بین‌المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زه‌کشی و ابلاغ به دولت ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۱۲ - تقدیم سه فقره لایحه و یک فقره آیین‌نامه و دو فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۳ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه الحاق دو جدول به تعرفه راهنمائی کشتی‌ها در بنادر بوشهر و بندر عباس ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حی- دکتر الموتی- دکتر بیت منصور- ارسنجانی ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به تربیت مامای روستایی و ارسال به مجلس سنا ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه و اصلاح خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیلان دیپلمه به بالا ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده ۲۸ از اصل هفتم کمیته امنیت دریایی مربوط به قرارداد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ابلاغ به دولت ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه ۹ - تصویب صورت جلسه ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح مادۀ ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۳ - قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات راجع به سوال آقای دکتر فریور در مورد توتون و غله در آذربایجان و کردستان و خاتمه یافتن موضوع سوال ایشان ۱۴ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: اولیاء- موسوی ماکویی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقای پردلی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۶ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون الغاء معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه به بالا و قانون تعیین تکلیف مشمولین متولد ۱۳۱۲ تا پایان ۱۳۲۴ و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و ارسال به مجلس سنا ۹ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۰ - اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه ۱۱ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۲ - گزارش از کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: ایلخانی پور شهرستانی و بانو جهان‌بانی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله معاون وزارت بهداری ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - اعلام انتخاب دو نفر جهت عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس و موکول شدن به جلسه بعد ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به مادۀ ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به عضویت سازمان بنادر و کشتی رانی در اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق مادۀ ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۵ - تقدیم یک فقره سوال به وسیله آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی ۱۶ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۷ - تقدیم یک فقره لایحه و دو فقره صورت دیون بلامحل به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۸ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل. ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس اربابی- موسوی ماکویی- ماهیار- ابوذر- دکتر رفیعی ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح مادۀ ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به خدمات اجتماعی زنان و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با قید یک فوریت ۶ - طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - اخذ رای و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ۹ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی و تصویب یک فوریت آن ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور ۱۲ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورت جلسه ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان ۱۶ - گزارش ماهیانه (بهمن- اسفند- فروردین) کمیسیون‌ها به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: روحانی- مریدی- دکتر فریور- قاضی‌زاده ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به اراضی و املاک مورد تصرف دولت و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آب و برق ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش ۱۰ - قرائت گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن ۱۱ - معرفی آقای سید خلیل‌الله کازرونی به معاونت وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای وزیر علوم و آموزش عالی ۱۲ - مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن تا ماده ۷ ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۴ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن تا ماده ۳۹ ۱۵ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۷ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریم بخش سعیدی- دکتر امین- دیهیم- پردلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن از مادۀ ۴۰ تا ۴۳ ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ و هنر ۶ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق راجع به آب و نحوه ملی شدن آن و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ نشست ۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: محمد اسدی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر دادفر- پردلی- خواجه نوری ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - طرح گزارش اصلاحات پیشنهادی هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس و ارجاع به کمیسیون ۶ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به تبدیل و تسعیر مال‌الاجاره زارعین مستأجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی (گشایش پالایشگاه تهران )- دکتر کفائی- مهندس معتمدی ۳ - طرح سئوال آقای پردلی از وزارت راه راجع به پل نهراب و جواب آقای معاون وزارت راه ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دادگستری راجع به طرح اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن و ارسال مجدد به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اجازه خرید (۴۹) درصد سهام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۸ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به الحاق دو جدول بجداول تعرفه حقوق و عوارض بندری و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه ۱۱ - طرح و تصویب گذارش کمیسیون بودجه راجع به استعلام وزارت دارائی در مورد تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور راجع به تغییرات در بودجه دانشگاهها و آموزشگاه‌های عالی و ابلاغ به دولت ۱۲ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیلۀ آقای معاون وزارت دارائی ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- مهندس صائبی- دکتر عاملی تهرانی-عباس میرزائی- سرتیپ پور ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاج‌گذاری اعلیحضرتین و ارسال به مجلس سنا ۵ - تصویب صورت‌جلسه ۶ - طرح و تصویب گزارش دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق مادۀ ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم راجع به اضافه شدن یک تبصره به مادۀ ۲ قانون سپاه دانش و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به سازمان جغرافیائی کشور ۹ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مهندس بهبودی- سعید وزیری- مجید محسنی- پردلی- روستا- دکتر شفیع امین- فرهاد پور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح سؤال آقای دکتر مهندس بهبودی از وزارت کشور راجع به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و جواب آقای معاون وزارت کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهور خلق بلغارستان و ابلاغ به دولت ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: آموزرگار- مهندس عترت- پردلی- دکتر عاملی تهرانی ۳ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به مشمول بودن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۶ - تقدیم یک فقره اساسنامه به وسیله آقای معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۷ - طرح و تصویب گزارش یک شوروی کمیسیون بودجه راجع به واریز اسناد علی‌الحساب و اسناد هزینه‌های از محل وام‌های پرداختی خزانه‌داری و کل و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح سؤال آقای پردلی راجع به کارخانجات لبنیات زابل و جواب آقای معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۹ - طرح گزارش و پیشنهاد فوریت و اصل گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به اصلاح قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی هیدروگرافی ۱۱ - طرح و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به عضویت سازمان بنادر و کشتی رانی در اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها و ابلاغ به دولت ۱۲ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سعید حکمت (سپاه خدمتگذاران بشر) ـ پوربابائی ـ مؤید امینی ـ کاظم مسعودی ۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برآورد هزینه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به سازمان جغرافیائی کشور و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره آئین نامه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۶ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - تقدیم یک فقره لایحه و دو فقره صورت دیون و دو فقره استعلام به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹ - استرداد لایحه شماره ۴۷۰۸۴-۱۹ /۱۱ /۴۶ دولت به وسیله آقای معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال دخانیات و استعمال تریاک ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۴۷ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت صورت غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفیعی- دکتر فریور (ضمناً سئوالی هم تقدیم نمودند) و دکتر حکیم شوشتری ۳ - تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقای دکتر عاملی تهرانی ۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه ۶ - تقدیم دو فقره صورت دیون و یک فقره تقاضای تغییر محل اعتبار به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی‌و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی هیدروگرافی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریامهر در اصفهان به وزارت جنگ ۱۳ - تقدیم دو فقره اساسنامه و یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۱۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم ۱۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۴۷ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانوان: تربیت- دکتر دولتشاهی و آقایان: پروفسور مخبر فرهمند- دکتر مهذب ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم سه فقره سئوال بوسیله آقای فرهاد پور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۶ - تقدیم گزارش عملیات برنامه عمرانی سوم تا پایان ۱۳۴۶ و استرداد لوایح حریم لوله گاز و دو میلیون ریال اعتبار هزینه بازرسی شاهنشاهی بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۷ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت علوم و آموزش عالی بقید یک فوریت ۸ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع به تشکیل هیئت امناء دانشکده صنعتی ۹ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه راجع به تشکیل هیئت امناء دانشسرای عالی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به مشمول بودن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی خدمات اجتماعی زنان و ابلاغ به دولت ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۵ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه نوسازی و عمران شهری ۱۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت اقتصاد ۱۷ - مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه نوسازی و عمران شهری ۱۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت آب و برق ۱۹ -ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری ۲۰ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط بدو فقره لایحه قاونی از مجلس سنا ۲۱ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۲۲ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۴۷ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی عمران شهری در ماده اول و دوم ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی ۵ - ادامه مذاکره در ماده دوم گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری ۶ - تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۷ - ادامه مذاکره در گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه نوسازی و عمران شهری از ماده سوم ۸ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی ۹ - تقدیم تبصره الحاقی به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش به وسیله آقای دکتر میرعلاء ۱۰ - قرائت تبصره الحاقی پیشنهادی نمایندگان و ارجاع به کمیسیون ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعدـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند – پزشکپور ۳ - تقدیم یک فقره سئوال بوسیله آقای دکتر صدر ۴ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر دادفر ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای فضائی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لهستان ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران ۱۰ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۱۱ - تقدیم دو جلد فهرست طرحهای برنامه عمرانی چهارم بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۲ - اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به واریز اسناد علی‌الحساب و وامهای پرداختی خزانه‌داری کل و ابلاغ به دولت ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۶ - بیانات بعد از دستور آقای رامبد ۱۷ - ختم جلسه ۱۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏ ۲- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا ۳- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم فضل‌الله معظمی و اجرای یک دقیقه سکوت- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - سؤال آقای دکتر عاملی تهرانی راجع به وضع درمانی شهرستان مهاباد و جواب آقای معاون وزارت بهداری ۲ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تشکیل هیأت امنای دانشکده صنعتی (پلی تکنیک) و ارسال به مجلس سنا ۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت آبادانی و مسکن ۴ - تقدیم سه قره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۵ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تشکیل هیأت امنای دانشسرای عالی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به واگذاری اراضی دانشکده صنعتی آریا مهر در اصفهان به وزرات جنگ و ارسال به مجلس سنا ۷ - اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تأمین بودجه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی و ابلاغ به دولت ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و تبصره آن مصوب تیر ۱۳۴۶ ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان ۱۲ - اعلام وصول و قرائت دو نامه مربوط به لوایح قانونی از مجلس سنا ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای عترت ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفیعی – دکتر درودی ۳ - طرح سؤال آقای صدر راجع به برق منطقه‌ای تهران و جواب آقای وزیر آب و برق و ارجاع سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۴ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی از وزارت راه ۵ - طرح سؤال از آقای فرهاد پور راجع به جبران خسارات کشاورزان سیل زده منطقه دشت قزوین و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی ۶ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور ۷ - طرح سؤال آقای فرهادپور راجع به مردم سیل زده دشت قزوین و جواب آقای معاون وزارت کشور ۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی سازمان جغرافیایی کشور و ابلاغ دولت ۱۰ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحة قانونی آب و نحوه ملی شدن آن و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - بیانات بعد از دستور آقای مهندس ناصر بهبودی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۶ - تصویب صورت جلسه‌های یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه ۱۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- بیانات قبل از دستور آقایان مجید محسنی - پردلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و ابلاغ به دولت ۹ - طرح و تصویب یک فوریت اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - تقدیم هفت فقره اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای و یک فقره اساسنامه سازمان عمران منطقه غرب به وسیله معاون وزارت آب و برق ۱۴ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپ در صورت جلسه ۱۵ - اعلام شروع تعطیلات تابستانی – ختم جلسه ۱۶ - گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی اردیبهشت – خرداد – تیر

آغاز دوره نوین قانونگذاری مجلس سنا و مجلس شورای ملی

پرونده:MohammadRezaShahPahlaviMajlisShora22ndSenat5th14Mehr1347.mp4
به بیانات شاهنشاه آریامهر در گشایش دو مجلس گوش فرادهیم

سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران هنگام گشایش دوره قانونگذاری مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۷


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۳۴۷ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت افتتاح دوره اجلاسیه ۴۷- ۴۸ مجلسین و سانحه زلزله خراسان ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۳۰ تیرماه ۴ - اجرای مراسم تحلیف بوسیله ۴ نفر از نمایندگان ۵ - اعلام وصول و قرائت ۱۸ فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۶ - بیانات بعد از دستور آقایان: روحانی- دکتر خطیبی ۷ - تعیین دستور و موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ مهر ۱۳۴۷ نشست ۷۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس دائر به بازدید از مناطق زلزله‌زده خراسان ۳ - بیانات قبل از دستورات آقایان:خواجه‌نوری- پزشک‌پور- رامبد ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - انتخاب رئیس ۶ - بیانات آقای رئیس ۷ - تقدیم یک فقره اساسنامه بوسیله آقای وزیر آب و برق ۸ - انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه ۹ - اعلام وصول گزارش یک‌ساله کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت‌جلسه ۱۰ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه ۱۱ - گزارش یک ساله از کمیسیون عرایض بساحت مقدس مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۷ نشست ۷۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورات آقایان: ایلخانی‌پور- باقر بوشهری- پروفسور مخبر فرهمند ۳ - گزارش آقای وزیر کشاورزی دائر به فعالیت‌های وزارت کشاورزی در منطقه زلزله‌زده خراسان ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - قرائت هیئت رئیسه شعب و اعضاء کمیسیون‌های و هیئت رئیسه منتخبه هشت کمیسیون ۶ - تقدیم اساسنامه شرکت ملی چای بوسیله آقای معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۴۷ نشست ۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مروتی- رضوی- فروهر- بانو تربیت و آقایان: روحانی- بهبهانی- مجید محسنی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۵ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۶ - تصویب چهار فقره اعتبار نامه نمایندگان ۷ - قرائت اعضاء هیئت رئیسه دو کمیسیون ۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۴۷ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به‌مناسبت سالروز میلاد مسعود علیاحضرت شهبانو ۳ - بیانات آقای رئیس به‌مناسبت بیست و سومین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: مروتی- مصطفوی- دکتر دادفر- مهندس قادرپناه- صادقی ۵ - تصویب صورت‌جلسه ۶ - بیانات آقای نخست‌وزیر و معرفی آقای هدایتی به سمت وزیر مشاور و آقای نیک‌پی به سمت وزیر آبادانی و مسکن و بانو فرخ روپارسای به سمت وزیر آموزش و پرورش ۷ - معرفی آقای رضا وثیق به معاونت وزارت راه بوسیله آقای وزیر راه ۸ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری ۹ - تقدیم چند فقره نامه بوسیله آقای صائب ۱۰ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۱۱ - تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره اصلاح بودجه و پنج فقره دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۱۲ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور ۱۳ - طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور (در مورد اوراق قرضه) و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات شورای داوری ۱۶ - قرائت اعضاء سه کمیسیون و هیئت رئیسه یازده کمیسیون ۱۷ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به چهار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۸ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۹ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو بزرگ‌نیا- آقای صدر کیوان- بانو جهانبانی و آقایان: مهندس حسن صائبی- پدرامی- معیری ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۵ - استرداد لایحه اصلاح قانون عمران دهات و وظایف کدخدایان بوسیله آقای معاون وزارت کشور ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و تبصره آن و ابلاغ به دولت ۷ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی با قید یک فوریت ۸ - طرح و تصویب فوریت لایحه استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدره ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور ۱۰ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - قرائت دستور و تعیین جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به مناسبت میلاد والاحضرت همایون ولایت‌عهد عظمی ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: خسروی کردستانی- دکتر بهبهانی- باقر بوشهری- مجید محسنی- آموزگار ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حاکمیت برجزایر فارسی و العربی و حدود فلات قاره منعقده بین دولتین ایران و عربستان سعودی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی منعقده بین دولتین شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به حمایت از حقوق مولفین و مصنفین و هنرمندان ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله اقای معاون وزارت دارائی ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: بدر صالحیان- مهندس عترت- مهندس اسدی سمیع ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع‌به اصلاح تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور (در مورد اوراق قرضه) و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع‌به انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۵ - قرائت دو نامه مربوط به دو فقره لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا ۶ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی به وسیله آقای پروشانی کارپرداز ۷ - تصویب صورت‌جلسه ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان دکتر مهدوی- ضیاء احمدی - پردلی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به ساختمان‌های محل ماموریت‌های شاهنشاهی در کشورهای خارجی ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به قرار داد بین المللی مخابرات منعقده در مونترو ۶ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارائی راجع به موافقت‌نامه مربوط به حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی و ابلاغ به دولت ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت منابع طبیعی ۸ - تقدیم یک فقره لایحه و یک پرسش‌نامه و یک فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه قانونی موافقت نامه‌فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان و ارسال مجدد به مجلس سنا ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو فقره نامه دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد –ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت‌جلسه ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع‌به اجازه پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذائی جهان و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع‌به تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی ۶ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۷ - اعلام وصول و قرائت نامه یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۴۷ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو سعیدی- آقایان:دکتر وحیدنیا- کلانتری- دکتر عظیمی- دکتر درودی ۳ - معرفی آقای مهدی بطحائی به معاونت وزارت آموزش و پرورش بوسیله بانو فرخ رو پارسای وزیر آموزش و پرورش ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - طرح گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به استرداد اراضی واگذاری به زارعین معتاد به مواد مخدره و ارجاع به کمیسیون بهداری ۶ - تقدیم ۵ فقره سوال بوسیله آقای پزشک‌پور ۷ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره صورت دیون بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان و ارسال مجدد به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه و ارسال مجدد به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران) و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بهداری دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح گزارش کمیسیون دارائی دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در طرح قانونی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ارجاع مجدد به کمیسیون دارایی ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای دولتی ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به مجازات بکارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرشبافی ۱۵ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای کریم بخش سعیدی ۱۶ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۷ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر اسفندیار یگانگی ۱۸ - استرداد لایحه اصلاح تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور بوسیله آقای معاون وزارت آب و برق ۱۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- مجید محسنی- عباس میرزائی- دکتر بقائی یزدی ۳ - تقاضای تشکیل جلسه خصوصی بوسیله آقای دکتر صدر ۴ - تقدیم سه فقره آیین‌نامه مربوط به برنامه عمرانی چهارم بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره سئوال بوسیله آقای دکتر مهندس ناصر بهبودی ۶ - تقدیم سه فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ (یک فقره آن به قید یک فوریت تقدیم گردید) ۷ - تصویب صورت‌جلسه ۸ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به تشکیل طبقه نظامی همافران در نیروی هوایی شاهنشاهی ۹ - اخطار نظامنامه آقای فضائلی راجع به تأخیر جواب سؤال ایشان و جواب آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ۱۱ - معرفی وزرای مشاور- کشور- کار- تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، دادگستری بوسیله آقای نخست وزیر ۱۲ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ۱۳ - قرائت اعضاء هیئت رئیسه کمیسیون محاسبات ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت، مؤید امینی (ضمناً دو فقره سؤال تقدیم نمودند) دکترخزائلی- دکتر وفا ۳ - معرفی آقای ناصر بدیع به معاونت وزارت آبادانی و مسکن بوسیلۀ آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله بانو دکتر فرخ رو پارسای وزیر آموزش و پرورش ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای ادیب محمدی معاون وزارت کشور ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیلۀ آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۷ - تصویب صورتجلسه ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به قرارداد بین‌المللی مخابرات منعقده در مونترو و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۶ و ابلاغ به دولت ۱۰ - تقدیم لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارائی ۱۱ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی بوسیله آقای قراچورلو کارپرداز ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نوسازی و عمران شهری و ابلاغ به دولت ۱۳ - قرائت نامه وزارت دادگستری دایر به تقاضای سلب مصونیت از آقای باقر بیات نماینده تهران و ارجاع به کمیسیون دادگستری ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به ساختمانهای محل مأموریتهای شاهنشاهی در کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - تقدیم چهار فقره لایحه و چهار فقره اصلاح بودجه و یک فقره صورت دیون بلامحل بوسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۶ - اعلام وصول و قرائت دو نامه مربوط به به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۷ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۸ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای دکتر طالع ۱۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۲۰ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌ غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر وحیدنیا- دکتر رفیعی- رامبد ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون بهداری راجع به استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر و ارسال به مجلس سنا ۵ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت حق‌السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و ارسال مجدد به سنا ۷ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۴۷ نشست ۸۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس پروشانی- پروفسور مخبر فرهمند- قاضی زاره- دکتر کفائی- دکتر درودی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - طرح سؤال آقای دکتر عاملی تهرانی راجع به ساختمان راه سقز- اواوغلی و توضیحات آقای معاون وزارت راه و ارجاع بکمیسیون رسیدگی بسؤالات ۵ - قرائت نامه کمیسیون رسیدگی به سؤالات راجع به خاتمه یافتن موضوع سؤال آقای دکتد صدر از وزارت آب و برق در مورد خاموشی برق تهران ۶ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای پردلی از وزارت آموزش و پرورش ۷ - قرائت اعضاء هیئت کمیسیون عرایض ۸ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی برای چاپ در صورت جلسه ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۰ - پرسش نمایندگان ۱۱ -گزارش ماهیانه کمیسیون‌های پارلمانی (مهر - آبان ۱۳۴۷)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس بمناسبت بیستمین سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر ۳ - بیانات قبل از دستور آقای روحانی- خانم دکتر دولتشاهی- و آقایان: دکتر رشتی- دکتر میرعلاء پدرامی ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - معرفی آقای صادق احمدی به معاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری ۶ - تقدیم یک فقره آئین نامه بوسیله آقای معاون وزارت بهداری ۷ - طرح سؤال آقای پزشکپور از وزارت کار و امور اجتماعی و جواب آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۸ - طرح سؤال آقای کریم بخش سعیدی از وزارت آب و برق و جواب آقای معاون وزارت آب و برق ۹ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه موارد الحاقی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در سال ۱۳۴۷ و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مؤید امینی- دیهیم- خانم بزرگ نیا و آقایان دکتر امین- پوربابائی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره اساسنامه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور ۶ - طرح گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات و ارجاع مجدد به کمیسیون دادگستری ۷ - قرائت گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۹ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه فروش و تقسیم املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مدرسی- دکتر الموتی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به تشکیل نیروی پایداری ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاحات مجلس سنا در طرح قانونی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائیراجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای دولتی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۱ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۴۷ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور خانم تربیت ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات ۵ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فرهادپور ۶ - طرح سؤال آقای دکتر فریور راجع به اجرای مواد ۵۵ و ۵۷ و ۶۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران و جواب آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۷ - طرح سؤال آقای مؤید امینی از وزارت کشور و جواب آقای معاون وزارت کشور ۸ - طرح سؤال آقای مؤید امینی از وزارت راه و جواب آقای معاون وزارت راه ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی ـ پروفسور مخبر فرهمند ـ روحانی ـ پردلی ۳ - بیانات آقای دکتر یگانه وزیر مشاور دائر به جریان آبیاری سیستان در قبال بیانات آقای پردلی ۴ - تقدیم گزارش وضع انتشار اوراق قرضه دولت ایران در جمهوری فدرال آلمان و یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۷ - بیانات بعد از دستور آقایان: دکتر یگانگی – پزشکپور ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه ۹ - گزارش انتشار اوراق قرضه دولت ایران در جمهوری فدرال آلمان ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۷


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏ ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- فضایلی‏ ۳ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور ۴ - تصویب صورت‌جلسات ۲۸ آذر و اول دی ۵ - تصویب یک فوریت چند تبصره گزارش متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور ۶ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور ۷ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏ ۲- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۳- اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا ۴- قرائت دستور و تعین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر دادفر – ارسنجانی ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری و ارسال به مجلس سنا ۵ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ابلاغ به دولت ۶ - تصویب صورت جلسه صبح سه شنبه سوم دی ۷ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۸ - قرائت دستور تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان :پزشک‌پور-محدث‌زاده -ماهیار ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ۴ - استرداد لایحه قانونی اصلاح تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - تصویب صورتجلسه‌های عصر سه شنبه سوم و پنجشنبه پنجم دی ماه ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاههای قالیبافی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه تشکیل نیروی پایداری و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح سؤال آقای دکتر عاملی از وزارت بهداری و جواب آقای معاون وزارت بهداری ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۷ نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر مدرسی ۳ - طرح تصویب گزارش یک شوری کمیسیون کشاورزی راجع به تشکیل سازمانهای عمران و کشاورزی و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیأت امنا هنرسرای عالی و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل هیأت امنا دانشسرای عالی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده سوم قانون امنیت اجتماعی ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم به کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۶۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۹ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۷ نشست ۱۰۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مؤید امینی – ثامنی ۳ - طرح سؤال آقای فضائلی راجع به انقلاب اداری و جواب آقای دکتر کاظم‌زاده وزیر مشاور ۴ - معرفی آقای علاءالدین اعظم زنگنه به معاونت وزارت کشور به وسیله آقای خسروانی وزیر کشور ۵ - تصویب صورتجلسه‌های یکشنبه هشتم و سه‌شنبه دهم دی ماه ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستانهای چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای دولتی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۵ و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون استخدام و سازمانهای اداری راجع به تأسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی و ارسال به مجلس سنا ۹ - گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی در مورد حفظ جان اشخاص در دریاها و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستان و باشگاههای افسران ژاندارمری ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۴۷ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر سبزواری – پزشکپور – دکتر الموتی – خانم تربیت ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به بازرگانی شدن سازمان بنادر و کشتیرانی و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح سؤال آقای موید امینی از وزارت آبادانی و مسکن راجع به ساختمان جدید وزارت کشاورزی و جواب آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - تقدیم یک فقره آئین نامه به وسیله آقای معاون وزارت بهداری ۷ - طرح سؤال آقای پردلی از وزارت آموزش و پرورش راجع به انتقال دبیران لیسانسیه از زابل و جواب آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش ۸ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارایی راجع به لایحه لغو عوارض دروازه‌ای تا ماده ۳ ۹ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۴۷ نشست ۱۰۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارایی راجع به لایحه لغو عوارض دروازه‌ای و ارسال به مجلس سنا ۳ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای صادق سمیعی ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۸ از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد دوم و سوم قانون امنیت اجتماعی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون اصلاح بعضی مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و ارسال مجدد به مجلس سنا ۹ - قرائت طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان و ارجاع به کمیسیون ۱۰ - ختم جلسه ۱۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: فضائلی- دکتر الموتی- پزشکپور ۳ - تصویب صورت جلسه‌های صبح و عصر سه‌شنبه ۱۷ دی ۴ - معرفی آقای محمد گودرزی به معاونت پارلمانی وزارت امور خارجه به وسیله آقای وزیر امور خارجه ۵ - قرائت اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به انقلاب اداری ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران و ابلاغ به دولت ۹ - تقدیم یک فقره لایحه و پنج اصلاح بودجه و شش صورت دیون بلامحل به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به حضور شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز انقلاب ششم بهمن ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- دکترفریور- پدرامی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی ۵ - تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آبادانی و مسکن ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تعیین مصرف درآمد حاصله از بیمارستان‌ها و باشگاه‌های افسران و کارمندان ژاندارمری و شهربانی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۱ - تصویب صورت جلسه ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای مرتضوی ۱۳ - اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ -گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ماهیار- بدر صالحیان- رامبد- دکتر عاملی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری و ابلاغ به دولت ۵ - بیانات آقای نخست وزیر و رئیس دفتر بودجه و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای صدری کیوان ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولتین ایران و امپراطوری اتیوپی ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولتین ایران و مالزی ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه ۸ - تصویب صورت جلسه ۹ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون علوم و آموزش عالی ۱۲ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت آب و برق ۱۳ - قرائت نامه کمیسیون بودجه در مورد انتخاب مخبر کمیسیون بودجه ۱۴ - قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۴۷ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسۀ قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر دادفر- پرفسور مخبر فرهمند- دکتر یزدان پناه ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری ۶ - تقدیم یک فقر لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریائی (در مورد حفظ جان اشخاص در دریاها) ۸ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه و یک فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به مصونیت سیاسی کارمندان دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به لایحه قانونی اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک واصله از مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول و قرائت‌نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین‌آلات ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۰۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسۀ قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع- محمد اسدی- پرفسور مخبر فرهمند ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور و مذاکره در کلیات آن ۸ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکرات در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۳ - تصویب صورت جلسه) ۴ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۵ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۳ - تصویب صورت جلسه شنبه سوم اسفند ۴ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۵ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۶ - قرائت دستور جلسه مربوط به بعد از لایحه بودجه کل کشور ۷ - تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۳ - تصویب صورت جلسه صبح یکشنبه چهارم اسفند ۴ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۵ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌ غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۳ - تصویب صورتجلسه عصر یکشنبه چهارم اسفند ۴ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۵ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم پنج فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارائی ۳ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۴ - تصویب صورت جلسه صبح سه شنبه ششم اسفند ۵ - ادامه مذاکره در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور ۶ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۳ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ ۵ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجری قانون نحوه ماشین آلات ۶ - تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر الموتی ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک و ابلاغ به دولت ۵ - تصویب صورت جلسه‌های عصر سه شنبه ششم و صبح چهارشنبه هفتم اسفند ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به نحوه پرداخت عواید املاک واگذاری ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانونی تشکیل خانه‌های انصاف ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی – مهندس ارفع – موید امینی – پزشکپور – مهندس اخوان ۳ - تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه شماره ۱۴۵۶ – ۲۳ /۴ /۴۷ به وسیله آقای خسروانی وزیر کشور ۴ - تصویب صورت جلسه‌های عصر چهارشنبه ۷ و عصر یکشنبه ۱۱ و سه شنبه ۱۳ اسفند ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستانها و باشگاههای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تاسیس آموزشگاه اختصاصی مالی وزارت دارایی و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به کمک هواشناسی ایران به صندوق کمکهای داوطلبانه به سازمان هواشناسی جهانی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانونی تشکیل خانه‌های انصاف و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به افزایش سرمایه بانک سپه ۱۰ - تقدیم یک فقره صورت سهمیه مؤسسات بین‌المللی و یک فقره صورت دیون به وسیله آقای معاون وزارت دارایی ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقای ارسنجانی ۱۲ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول و قرائت سه فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری – کیوان – حق شناس – عباس میرزایی – دکتر درودی – دکتر مدرسی ۳ - تصویب صورت جلسه‌های شنبه ۱۰ و یکشنبه ۱۸ اسفند ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طرح و تصویب فوریت واصل گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۵۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۷ - اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر طالع ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به نحوه پرداخت عوائد املاک واگذاری و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمانهای دولتی و ابلاغ به دولت ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - بیانات بعد از دستور آقای ریگی ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ایلخانی پور – معزی – دکتر الموتی – قاضی زاده – روستا – دکتر رهنوردی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - تقدیم پنج فقره اصلاح بودجه و یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۶ - تصویب صورت جلسه یکشنبه ۱۱ اسفند ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به افزایش سرمایه بانک سپه و ارسال به مجلس سنا ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور از مجلس سنا ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مهذب – مجید محسنی – دکتر شفیع امین – کاظم مسعودی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه با قید یک فوریت بوسیله آقای خسروانی وزیر کشور ۴ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه جلوگیری از خطرات سیل ۵ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره اساسنامه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۶ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیبله آقای دکتر طالع ۷ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فضائلی ۸ - تصویب صورت جلسه‌های ۲۲ و ۲۵ اسفند ماه ۹ - تقدیم یک فقره لایحه و شش فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۰ – طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود ۱۱ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور ۱۳ - اعلام وصول و قرائت سه فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۴ - اعلام تعطیلات نوروزی – ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۴۷ نشست ۱۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مروتی- پروفسور مخبر فرهمند- صدری کیوان- دکتر عاملی- ماهیار- دکتر مهندس بهبودی ۳ - تصویب صورت جلسه ۲۷ اسفند ۴ - معرفی آقای علی اصغر طاهری به معاونت پارلمانی وزارت کشور به وسیله آقای خسروانی وزیر کشور ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی لغو عوارض دروازه‌ای و ارجاع مجدد به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به امور تشکیلاتی و استخدامی‌ وزارت امور خارجه ۸ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیلۀ آقای پزشکپور ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجازۀ پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی نیروی انسانی ۱۰ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور و ارجاع مجدد به کمیسیون ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به مصونیت سیاسی کارمندان دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان

سال ۱۳۴۸

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پزشکپور- مهندس ارفع- رامبد ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر نیک پی وزیر آبادانی و مسکن ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌زارعین مستنکف ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته مصوب ۱۳۳۷ ۸ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر عاملی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تأسیس شرکت سهامی‌تأسیسات ساختمان ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دمکراتیک الجزایر ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به تأدیه فوق العاده افسران و افراد پلیس راه ۱۳ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی کمک هواشناسی ایران به صندوق کمک‌های داوطلبانه سازمان هواشناسی جهانی و ابلاغ به دولت ۱۴ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۶ - بیانات بعد از دستور آقای جوانشیر ۱۷ - ختم جلسه ۱۸ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر صالحی- کلانتری- ارسنجانی- دکتر امین- دکتر عاملی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی‌ زارعین مستنکف و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به بیمه‌های اجتماعی روستائیان ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به امور تشکیلاتی و استخدامی‌وزارت امور خارجه و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و مذاکره در گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به مبارزه با خطرات سیل ۹ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- مجید محسنی- دکتر گاگیک- پردلی- دکتر بیت منصور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۵ - تقدیم سه فقره لایحه و دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به مبارزه با خطرات سیل و ارسال به مجلس سنا ۷ - اعلام وصول و قرائت نامه یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پدرامی- پردلی- پزشکپور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموتراتیک الجزایر و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش مربوط به موافقت نامه همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای دفتر بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی نیروی انسانی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش مربوط به اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری(۳۱ /۳ /۱۳۴۵) فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان دکتر امین ـ دکتر عظیمی ـ دکتر سبزواری ـ فضائلی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای پردلی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم سه فقره لایحه استفاده از اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده و یک فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به بیمه‌های اجتماعی روستائیان و ابلاغ به دولت ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریم اهری ـ روستا ـ عباس میرزائی ـ دکتر دادفر ۳ - طرح سؤال آقای فضائلی راجع به محدوده شهر تهران و جواب آقای طاهری معاون وزارت کشور ۴ - طرح سؤال آقای دکتر مهندس بهبودی راجع به لغو عوارض دروازه‌ای و جواب آقای طاهری معاون وزارت کشور ۵ - طرح سؤال آقای دکتر عاملی راجع به قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت و جواب آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه چاپ و انتشار سکه‌های مخصوصی بنام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین و ابلاغ به دولت ۷ - تصویب صورت جلسه ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تأدیه فوق‌العاده افسران و درجه‌داران و افراد پلیس راه و ارسال به مجلس سنا ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لغو عوارض دروازه‌ای و ابلاغ به دولت ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت ـ موسوی ماکوئی ـ دکتر خزائلی ـ خانم دکتر دولتشاهی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه با قید یک فوریت بوسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اضافه شده ماده ۱۳ مکرر به قانون تأسیس شورای دانشگاهها مصوب ۹ /۹ /۱۳۴۴ ۸ - تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارائی وزراء و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ و ابلاغ به دولت ۱۰ - اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش در ژاندارمری ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به حق ارشد گماشته امرای نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ ۱۴ - اعلان وصول و قرائت نامه مربوط بیک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۵ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ نشست ۱۳۴ * 11 – 13 * -دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور: آقای ایلخانی پور – خانم تربیت – آقای روحانی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب لایحه یک شوری راجع به اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۶ - طرح و تصویب لایحه یک شوری راجع به اضافه کردن مادۀ ۱۳ مکرر به قانون تاسیس شورای مرکزی دانشگاهها و ارسال به مجلس سنا ۷ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به برقراری مستمری درباره بازماندگان عده‌ی از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری (۳۱ /۳ /۱۳۴۵) فوت شده‌اند و هشت نفر دیگر و ابلاغ به دولت ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه خلبانی هواپیماهای سبک و هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی ۱۰ - اعلام وصول گزارش ماهانه کمیسیونهای برای چاپ در صورت جلسه ۱۱ - ختم جلسه ۱۲ - گزارش‌های ماهانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۴۸ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: فهیمی – مهندس صائبی – مهندس قادر پناه – فضائلی – خسروی کردستانی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی ۵ - تقدیم سه فقره صورت دیون بلامحل به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۶ - تقدیم سه فقره آئین نامه به وسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اضافه نمودن یک بند به ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به حق ارشد گماشته امرا نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۲ - اعلام وصول گزارش ماهانه کمیسیون‌ها و چاپ آن در صورت جلسه ۱۳ - ختم جلسه ۱۴ - پرسش نمایندگان ۱۵ -گزارش ماهانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۴۸ نشست ۱۳۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای مهندس پروشانی – خانم بزرگ نیا و آقایان کلانتری – دکتر متین – دکتر صالحی – دکتر مدرسی – تیمسار نکوزاد – دکتر طالع ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات تبانی در معاملات دولتی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به فارغ التحصیلان آموزشگاه خلبانی هواپیماهای سبک و هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکت‌ها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به تأسیسات مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان ۱۱ - طرح سؤال آقای پردلی از وزارت آموزش و پرورش و جواب آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۴ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۸ نشست ۱۳۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مجید محسنی – مهندس اردلان – دکتر کفائی – پردلی – دکتر بهبهانی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به بازرگانی شدن شرکت سهامی تاسیسات ساختمان و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق بند (د) به مادۀ ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹ و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم سه فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به تأمین کادر پزشکی نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به چهار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر درودی- معزی- پردلی- دکتر شفیع امین ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - اخذ رائی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی‌فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۵ - طرح و تصو یب گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور و ارسال مجدد به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دایر بر تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق عوارض گمرکی و ابلاغ به دولت ۷ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا مربوط به اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه‌ای بین‌المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی نیروی انسانی و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و ارسال به مجلس سنا ۹ - تقدیم سه فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حی- مؤید امینی- کاظم مسعودی- ابوذر ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۵ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به واگذاری اثاثه و لوازم فنی شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تأسیس مؤسسات بخت‌آزمائی در مراکز جهانگردی برای سیاحان و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به پروتکل الحاقی به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی وجوه حاصله از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاهها و مدارس عالی و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح سؤال آقای پزشکپور راجع به کمبود گوشت و جواب آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تخفیف کارمزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تأمین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور ۱۵ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: امام مردوخ- پزشکپور- ریگی- پردلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای دکتر کاظم‌زاده وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پروتکل الحاقی بعهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال بمجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تأمین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تخفیف کارمزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی ۱۲ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفعت- دکتر بهبانی- کریم‌بخش سعیدی- آموزگار- موسوی ماکوئی- دکتر کیان ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۶ - تقدیم یک نامه بوسیله آریالای دکتر مهندس بهبودی ۷ - طرح و تصویب گزراش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای فرهادپور ۹ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات فرهنگی و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در مؤسسه توسعه اقتصادی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به ضبط اموال تیمور بختیار سپهبد بازنشسته ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - تقدیم دو فقره سؤال بوسیله آقای دکتر طالع ۱۵ - اعلام نظر مجلس شورای ملی راجع به لایحه سازمان بنادر و کشتیرانی واصله از مجلس سنا ۱۶ - ختم جلسه ۱۷ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر خزائلی- دکتر اسفندیاری- پردئی- مهندس فروهر ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم دو لایحه به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - تقدیم گزارش توزیع طرح‌های عمرانی سال ۱۳۴۸ به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح بند الف و ب ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیرانی ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - اعلام وصول و قرائت پنج نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مؤید امینی- جوانشیر- فرهادپور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - طرح و تصویب گزراش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانک‌ها و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع بسلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت نفت کنتینانتال ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی‌برای اعمال اقدامات تأمینی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به اصلاحیه موافقت نامه همکاری بین دولت ایران و ممالک متحده آمریکا راجع به استفاده‌های غیر نظامی‌از انرژی اتمی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۱ - اعلام وصول گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای چاپ در صورت جلسه ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ -گزارش هیئت نظارت اندوخته اسکناس به مجلس شورای ملی
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسۀ قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: زرگر زاده- دکتر رهنوردی- سعید وزیری- پروفسور مخبر فرهمند- پردلی- دکتر حکیم شوشتری ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله خانم دکتر پارسای وزیر آموزش و پرورش ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به اصلاحیه موافقت‌نامه همکاری بین دولت ایران و ممالک متحده آمریکا راجع به استفاده‌های غیر نظامی‌از انرژی اتمی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی‌برای اعمال اقدامات تأمینی و ابلاغ به دولت ۷ - تقدیم دو فقره آئین‌نامه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۸ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۹ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات و تصویب مادۀ ۱ ۱۰ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۱۱ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اختیارات مالی و استخدامی‌ سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت نفت کنتینانتال و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به چهار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره ۱۵ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اخذ رای نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران درمؤسسه سایائی توسعه اقتصادی و ابلاغ به دولت ۳ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای و مؤسسه تحقیقات فرهنگ و اطاق مشترک بازرگانی و صنعتی منطقه‌ای همکاری عمران منطقه‌ای و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شرکت سهامی‌تاسیسات ساختمان و ابلاغ به دولت ۵ - بیانات بعد از دستور آقای فخر طباطبائی ۶ - اعلام تعطیلات تابستانی ۷ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپدر صورت جلسه ۸ - ختم جلسه ۹ -گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۴۸ نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل‏۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحومان عبدالمجید بختیار بختیاری‌ها و دکتر نصرالله سبزواری و اعلام یک دقیقه سکوت ‏۳- ختم جلسه‏


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۴۸ نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب صورت جلسه‌های ۱۹ تیر ماه ۴۸ ۲ - معرفی وزرای اقتصاد- کشور- آبادانی و مسکن- کشاورزی به وسیله آقای نخست وزیر ۳ - تقدیم دو فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور ۴ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه اصلاح بودجه و یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبر معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۸ - معرفی آقای دکتر فریدون معتمد وزیری به معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد به وسیله آقای نخست وزیر اقتصاد ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس ارفع- رامبد- پزشکپور ۱۲ - ۱علام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت ۱۶ فقره نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله اقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ شهریور ۱۳۴۸ نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه و ارسال به مجلس سنا ۳ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تخفیف کارمزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی و ابلاغ به دولت ۴ - تصویب صورت جلسه‌های روز ۲۳ شهریور ۵ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری ۶ - بیانات بعد از دستور آقایان: فخر طباطبائی ـ روحانی ۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مهر ۱۳۴۸ نشست ۱۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - معرفی آقای سیروس مجد به معاونت پارلمانی وزارت کار و امور اجتماعی وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش راجع به اصلاح قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش و ارسال به مجلس سنا ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - بیانات بعد از دستور آقای مهندس صائبی ۶ - ختم جلسه ۷ -بیانات اعلیه‌حضرت همایون شاهنشاه آریامهر در گشایش دورۀ اجلاسیه ۱۳۴۸ ـ ۱۳۴۹ مجلسین


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر ۱۳۴۸ نشست ۱۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر متین ـ دکتر الموتی ـ دکتر مهذب ـ فرهادپور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - معرفی خانم پروین صوفی به معاونت پارلمانی وزارت کشور به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۶ - انتخاب رئیس ۷ - بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تشکر از انتخاب ایشان ۸ - انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه (نواب رئیس کارپردازان ـ منشیان) ۹ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۰ - تعیین دستور و موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر ۱۳۴۸ نشست ۱۵۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت اسامی اعضاء هیأت رئیسه شعب شش گانه و اعضاء ۲۷ کمیسیون پارلمانی و هیأت رئیسه ۲۶ کمیسیون ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه و استرداد لایحه شماره ۴۶۲۶۸ ـ ۳ /۱۰ /۴۶ به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - انتخاب یک نفر جهت شرکت در هیأت نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران ۶ - ختم جلسه ۷ -عریضه جوابیه مجلسین حضور اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه آریامهر


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۴۸ نشست ۱۵۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مروتی ـ محسنی‌مهر ـ سعید وزیری ـ دکتر الموتی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۲ قانون مدنی ۶ - تقدیم اصلاح مواد ۱۳ و ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی به وسیله آقای مهندس ارفع نایب رئیس و ارجاع به کمیسیون ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک در مورد سرویس‌های حمل و نقل هوائی ما بین قلمرو دو دولت و ماوراء آن‌ها ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به کنوانسیون گمرکی ورود موقت وسائل علمی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به قرارداد گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به معافیت کالاهایی که تحت رژیم کابوتاژ حمل می‌شود ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به بخشودگی خسارت دیر کرد بدهی سنواتی قبل از سال ۱۳۳۶ بدهکاران سازمان غله ۱۲ - قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون همکاری مجلسین ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۴۸ نشست ۱۵۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند ـ صدری کیوان ـ دکتر خیراندیش ـ دانشمند ـ فخر طباطبائی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - معرفی آقای عزت‌الله همایونفر به معاونت پارلمانی وزارت اطلاعات وسیله آقای منصور وزیر اطلاعات ۵ - تقدیم یک فقره لایجه به وسیله آقای مجد معاونت وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر معاون وزارت فرهنگ و هنر ۸ - تقدیم چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادۀ ۲ قانون مدنی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازۀ الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به وسائل رفاه مختص دریانوردان و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزاش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح بعضی از مواد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک در مورد سرویس‌های حمل و نقل هوایی ما بین قلمرو دو دولت و ماوراء آنها و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی ورود موقت وسائل علمی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به معافیت گمرکی کالاهائی که تحت رژیم کابوتاژ حمل می‌شود و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال وام برای ژاندارمری کل کشور ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد ۱۳ و ۱۵۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۴۸ نشست ۱۵۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور بانو جهانبانی و آقایان: ملکشاه ظفر ـ دکتر خزائلی ـ فرهادپور ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - تقدیم سه فقره لایحه و پنج فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به لایحۀ تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه آموزش و پرورش منطقه‌ای ۹ - اعلام وصول و قرائت‌نامه رسیده از دولت در اجرای (قانون نحوه خرید ماشین‌آلات) ۱۰ - تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۴۸ نشست ۱۵۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: باقر بوشهری ـ قاضی‌زاده ـ مهندس عترت ـ بختیاری‌پور ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - طرح و تصویب پیشنهاد آقای رئیس دائر به تشکیل کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مواد ۱۳ و ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تأمین کسری سال ۱۳۴۸ صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور ۹ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامۀ مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۴۸ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: آموزگار- مهندس قادرپناه- سرتیپ پور- دکتر الموتی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای محمد گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور و ارسال به مجلس سنا ۶ - قرائت اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به لایحه تشکیل شرکتها و سازمانهای تعاونی منتخب از شعب ششگانه ۷ - تصویب دو تبصره مادۀ ۱۵۵ اصلاحی آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی که در مصوبه سابق بود ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره به ماده اول قانونی تأسیس کتابخانه‌های عمومی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی را جمع به تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح مادۀ ۲ قانون مدنی و ابلاغ به دولت ۱۲ -اعلام وصول وقرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۱۳۴۸ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صادقی- مهندس عترت- دکتر خزائلی- پروفسور مخبر فرهمند- دکتر امامی‌خوئی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم آئین‌نامه‌های استخدامی‌و تشکیلاتی وزارت امور خارجه بوسیله آقای محمد گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی بوسیله آقای دکتر اعتمادی کارپرداز ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تأمین هزینه خدمات قرنطینه‌ای کشور و ابلاغ بدولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به الحاق یک تبصره به مادۀ اول قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی‌و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام راجع به تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۸ ۱۰ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای فرهادپور ۱۱ - ادامه مذاکرات و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبارات سال۱۳۴۸ ۱۲ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۳ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت گمرکی کالاهائی که تحت رژیم کابوتاژ حمل می‌شود و ابلاغ به دولت ۱۴ - طرح سوال آقای دکتر طالع راجع به پل سفیدرود و جواب آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه ۱۵ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ آذر ۱۳۴۸ نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس به مناسبت سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: مؤید امینی- کلانتری- روحانی- سعید وزیری ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس بدیع معاون وزارت آبادانی و مسکن ۶ - تصویب صورتجلسه ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به آموزش و پرورش منطقه‌ای و ارسال به مجلس سنا ۹ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه و یک فقره لایحه استفاده از اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده و سه فقره صورت دیون و یک فقره اصلاحی بودجه بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۰ - طرح گزارش شوراول کمیسیون دارائی راجع به اجازه واگذاری اراضی وزارت جنگ به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۱ - طرح سؤال آقای دکتر طالع راجع به عوارض برگ سبز چای و جواب خانم صوفی معاون وزارت کشور و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۲ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح و الحاق پاره‌ای مواد به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۵ - تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۱۳۴۸ نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حق‌شناس- دکتر فریور- دانشمند- خانم تربیت- پروفسور مخبر فرهمند ۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۴ - بحث در کلیات گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح و الحاق پاره‌ای مواد به قانون مالیاتهای مستقیم ۵ - تصویب صورتجلسه ۶ - قرائت پیشنهادات لایحه اصلاح و الحاق پاره‌ای مواد به قانون مالیات‌های مستقیم ۷ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورتجلسه ۸ - اخذ رأی نهائی و تصویب قانونی واصله از مجلس سنا مربوط به تأمین کسری سال ۱۳۴۸ ضحقوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت ۹ - ختم جلسه ۱۰ - گزارش ماهیانه کمیسیونهای پارلمانی (مهر و آبان ماه ۱۳۴۸)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۴۸ نشست ۱۶۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر شفیع امین- دکترمتین- عباس میرزائی- دکتر عاملی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس بدیع معاون وزارت آبادانی و مسکن ۶ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه و یک فقره بودجه شش ماهه موسسه استاندارد و دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۷ - طرح گزارش شور اول و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون برنامه راجع به افزایش اعتبارات عمرانی برنامه چهارم و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده امریکای شمالی ۹ - اعلام وصول و قرائت چهار فقره نامه‌های رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۴۸ نشست ۱۶۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور –آقایان: دکتر شفیع امین – دکتر الموتی – ماهیار- سعید وزیری ۳ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره اصلاح بودجه آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۵ - تقدیم یک فقره سوال بوسیله آقای پردلی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۷ - تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی بوسیله آقای مهندس معینی زند کارپرداز ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امورخارجه راجع به پیمان بین المللی منع گسترش سلاحهای هسته‌ای ۹ - تصویب صورتجلسه ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امورخارجه راجع به عهد نامه مودت و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه واگذاری اراضی وزارت جنگ به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۹۷۷ و تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۴۸ نشست ۱۶۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان شهرستانی- دکتر رفیعی ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا ۴ - تصویب صورتجلسه ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت و موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تکمیل نامه‌های مبادله شده براساس قانون جلب سرمایه‌های خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی (مصوب۳۰ /۴ /۱۳۳۶) و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادۀ ۹۷۷ و تبصره مادۀ ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) و ارسال به مجلس سنا ۹ - تقدیم دو فقره اساسنامه و یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر دایر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه اضافه اعتبارات سال۱۳۴۸ و ابلاغ به دولت ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه ۱۷ - اعلام شروع تعطیلات زمستانی- ختم جلسه ۱۸ -گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات آقای رئیس به مناسبت سالروز انقلاب ششم بهمن ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع – رامبد- پزشکپور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - بیانات آقای محمد گودرزی معاون وزارت امور خارجه راجع به وقایع اخیر کشور عراق ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به مادۀ ۴ قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ ۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس وثیق معادن وزارت راه ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به مجازات و افشای سئوالات امتحانی ۸ - تقدیم یک فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۹ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۱۰ - بیانات بعد از دستور خانم تربیت و آقایان محمدولی قراچورلو- عباس میرزائی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر متین- امام مردوخ- خسروی کردستانی- ملک زاده آملی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره سئوال بوسیله آقای پزشکپور ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور مبنی بر تأئید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تأسیس کتابخانه عمومی‌در شهرها و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به مادۀ ۴ قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه شهرسازی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأمورین زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به اجازه اجرای تبصرۀ ۶۷ قانون بودجه سال۱۳۴۲ کل کشور در مورد افسران و همردیفان ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور ۹ - طرح گزاش شور اول کمیسیون دارائی راجع به قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ اس- پی-ا و شرکت نفت ایران در ایتالیا (سیریپ) ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به قرارداد بین‌المللی جهت تسهیل ورود نمونه‌های بازرگانی و وسائل تبلیغاتی ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقای پزشکپور ۱۲ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۴ - ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر خزائلی- پردلی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر کاظم زاده وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه و دو فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای و ابلاغ به دولت ۷ - بیانات آقای نخست وزیر و تقدیم لایحه بودجه سال۱۳۴۹ کل کشور ۸ - تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات افشاء سئوالات امتحانی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به قرارداد بین‌المللی جهت تسهیل ورود نمونه‌های بازرگانی و وسائل تبلیغاتی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزاش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به قرارداد الحاقی به قرارداد سیریپ مصوب شهریور ماه ۱۳۳۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ. اس. پی. آ و شرکت نفت ایران و ایتالیا (سیریپ) و ابلاغ به دولت ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب فوریت لایحه قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۱۵ - طرح سؤال آقای فرهادپور و جواب آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و ارجاع سؤال به کمیسیون رسیدگی به سئوالات ۱۶ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس عترت- دکتر شفیع امین- موسوی ماکوئی- پردلی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت اطلاعات ۵ - تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه ۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ابلاغ به دولت ۹ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر عاملی تهرانی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه کارآموزی ۱۱ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی ۱۲ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۴ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۵ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۴۸ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان- دکتر خزائلی- پزشکپور- مروتی- مؤید امینی ۳ -ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ لایحه قانون استخدام کشوری ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آب و برق راجع به لایحه سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکتهای مزبور ۸ - تقدیم دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای قوام صدری معاونت وزارت دارائی ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیبانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع- رامبد- پزشکپور- تیمسار همایونی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور ۵ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۶ - ادامه بحث در گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور ۷ - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۳ - ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسۀ قبل ۲ - ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور ۳ - تقدیم دو فقره اصلاح بودجه و سه فقره صورت دیون بلامحل به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۴ - ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور ۵ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر شاهقلی وزیر بهداری ۶ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای اهری- خانم بزرگ نیا و آقایان: دکتر ستوده- مجید محسنی مهر ۳ - تصویب صورت جلسه‌های ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۶ ۴ - طرح و تصویب شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأمورین زندان‌های نیروی مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اجازه اجرای تبصره ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در مورد افسران و هم‌ردیفان ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه خطر مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تأسیس مؤسسه بین‌المللی روش‌های تعلیم بزرگ سالان بین دولت شاهنشاهی ایران و یونسکو ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس مؤسسه استاندارد ایران و تحقیقات صنعتی ایران ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه رواج قانونی سکه‌های تاج گذاری ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای مهندس صائبی بانو دکتر دولتشاهی و آقایان دکتر الموتی- مؤید امینی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۴ - تقدیم یک فقره طرح با قید یک فوریت به وسیله آقای دکتر یزدان پناه ۵ - طرح و تصویب فوریت طرح تقدیمی‌راجع به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری ۶ - تصویب صورت جلسات ۱۷۳، ۱۷۵ و ۱۷۷ ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به اصلاح مادۀ هفت قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴ ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری راجع به استخدام متخصصین فنی خارجی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امناء مؤسسات عالی علمی ۱۱ - معرفی آقای دکتر حمید زاهدی به معاونت پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان دکتر رفعت- محمد اسدی- معزی ۳ - تصویب صورت جلسه‌های ۱۷۴- ۱۷۸ ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۸۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حیدر صائبی- خسروی کردستانی- دکتر درودی- دکتر الموتی- ریگی- دکتر مدرسی ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به موافقت نامه بین دولت ایران و یونسکو در مورد تأسیس مؤسسه بین‌المللی روش‌های تعلیم بزرگ سالان و ارسال به مجلس سنا ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به اجازه انجام معاملات تریاک و ارجاع مجدد به کمیسیون ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به رواج قانونی سکه‌های تاج گذاری اعلیحضرتین و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره دیون و دو فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۹ - تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقای داود مؤید امینی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به اصلاح مادۀ ۷ قانون تأسیس مرکز آمار ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه ۱۳ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس- ارسنجانی- عباس میزائی- فرهادپور- دکتر مهذب ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - تقدیم یک فقره گزارش به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۷ - تقدیم یک فقره لایحه و سه فقره اصلاح بودجه و دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۸ - اخد رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت ۹ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۰ - اخذ رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵) و الحاق موادی به قانون مذکور و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امناء مؤسسات عالی علمی‌دولتی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه ۱۳ -گزارش دولت در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها

سال ۱۳۴۹

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین ۱۳۴۹ نشست ۱۸۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه ۳ - معرفی آقای دکتر عباس‌علی خلعت‌بری به سمت قائم مقام وزیر امور خارجه به وسیله آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ۴ - گزارش آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه در مورد بحرین و مراجعه به سازمان ملل متحد و بیانات آقایان: مهندس ارفع ـ رامبد ـ پزشکپور ۵ - تقدیم یک فقره استیضاح به وسیله آقای پزشک‌پور از جانب گروه پارلمانی ایرانی است ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ نشست ۱۸۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - اعلام وصول و قرائت تلگرام‌های جوابیه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری دکتر گاگیک ـ دکتر کفائی ـ دکتر امامی خوئی ـ پردلی (ضمناً سؤالی تقدیم نمودند) دکتر خزائلی ۴ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله خانم دکتر پارسای وزیر آموزش و پرورش ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای پرتو وزیر دادگستری ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی ۷ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۸ - قرائت استیضاح تقدیمی گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست ۹ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب مادۀ ۱ ۱۰ - تصویب صورت جلسه ۱۱ - بیانات آقای نخست‌وزیر و اعلام آمادگی دولت به جواب استیضاح گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست ۱۲ - ادامۀ مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارسال با مجلس سنا ۱۳ - تقدیم لایحه اصلاح مادۀ ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی به وسیله آقای دکتر اعتمادی کارپرداز ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه و چهار فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق المرتع و جرائم چرای بدون پروانه ۱۶ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر حمید زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۱۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آب و برق راجع به سهیم کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور و ارسال به مجلس سنا ۱۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی ۱۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان ۲۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات امریکا برای راه‌آهن دولتی ایران ۲۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه «ب» ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی ۲۲ - بیانات بعد از دستور آقای فولادوند ۲۳ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۲۴ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۲۵ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده ـ ختم جلسه ۲۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۸۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت‌جلسه ۳ - طرح استیضاح گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست و جواب آقای نخست‌وزیر ۴ - ابراز اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا ۵ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان ـ دکتر ستوده ـ دکتر رهنوردی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور دایر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تمدید مهلت مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری و ابلاغ به دولت ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع لایحه به کارآموزی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تمدید معلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق‌المرتع و جرائم چرای بدون پروانه و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به افزایش جیره نفقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به کمک کرایه مسکن همافران ـ درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی ۱۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به انتقال باقی‌مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به استفاده از مراتع غیرمشجر واقع در منطقه سرحد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه اجرای مفاد تبصرۀ ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در مورد افسران و همردیفان ژاندارمری و شهربانی کل کشور ۱۸ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات ۱۹ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها برای چاپ در صورت جلسه ۲۰ - ختم جلسه ۲۱ -گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها به مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۸۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر متین ـ بدر صالحیان ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به حمایت کارمندان در برابر از کار افتادگی ـ پیری و فوت ۶ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به پرداخت کرایه مسکن همافران درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح مختصات جغرافیائی نقطه «ب» ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپائی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون راه راجع به ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات و بودجه راجع به اصلاح مادۀ ۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۱۴ - تقدیم فهرست نامزدهای عضویت دیوان محاسبات به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۵ -اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۸۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور ـ آقایان: دکتر رفعت ـ دکتر بهبهانی ـ پوربابائی ـ دکتر مهذب ـ مهندس اربابی ـ پرفسور مخبر فرهمند ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و ابلاغ به دولت ۵ - طرح گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایجه قانونی مجازات افشاء سؤالات امتحانی و ارجاع مجدد به کمیسیون ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی رواج قانونی سکه‌های تاجگذاری اعلیحضرتین و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی و ارسال به مجلس سنا ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین‌آلات ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۸۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس عترت ـ مریدی ـ رامبد ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه توسعه شبکه تلویزیونی در شهرستان‌ها ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون راه راجع به لایحه ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم صورت جزء سهمیه حق عضویت و کمک دولت شاهنشاهی بابت مخارج سازمان‌های بین‌المللی به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به چهار لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۸۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه ۳ - بیانات آقای دکتر خلعت‌بری و تقدیم گزارش مربوط به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت در مورد بحرین ۴ - طرح و تصویب اقدامات دولت مذکور در گزارش تقدیمی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به بحرین و ابلاغ به دولت ۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر درودی ـ عباس میرزائی ـ صائب ـ مهندس عترت ـ دکتر الموتی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۴ - اخذ رأی و انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اصلاح مادۀ ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور ۶ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۷ - تقدیم یک فقره صورت استفاده از اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب فوریت لایحه تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص ۱۰ - طرح سؤال آقای پردلی و جواب آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ۱۱ - اعلام وصول گزارش نظار اندوخته اسکناس برای چاپ در صورت‌جلسه ۱۲ - ختم جلسه ۱۳ -گزارش نظار اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس صائبی - قاضی زاده – پرفسور مخبر فرهمند ۳ - معرفی آقای مرتضی ممتاز به سمت معاون کل و آقای مهندس نصرت‌الله اسدی به سمت معاون پارلمانی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۵ - تصویب صورت جلسات ۲۴ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۶ - اخذ رأی جهت انتخاب ۳۰ نفر اعضا دیوان محاسبات ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون خاص راجع به لایحه شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی ۸ - اعلام نتیجه استخراج آراء و قرائت اسامی سی نفر اعضاء منتخبه دیوان محاسبات ۹ - تقدیم سه فقره صورت دیون بوسیله آقای قوان صدری معاون وزارت دارائی ۱۰ - ادامه بحث در گزارش شور اول کمیسیون خاص راجع بلایحه شرکتها و سازمانهای تعاونی ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور – آقایان: فرهاد پور – مهندس پروشانی – صائب – پدرامی – پاینده ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه و توصیه نامه‌ها و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه استخدام متخصصین فنی خارجی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه الحاق یک تبصره به ماده۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه اصلاح مقررات بند ج ماده۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه محاسبات عمومی تا ماده۵۴ ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۱۱ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه محاسبات عمومی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: پدرامی – مهندس ارفع – دکتر خسروی کردستانی – پردلی – مجید محسنی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مجیدی وزیر کار و امور اجتماعی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم منابع طبیعی راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مراتع کشور و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه اصلاح موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف راجع به لایحه موافقت نامه مبادله کلی پستال (بسته پستی) بین اداره پست ایالات متحده آمریکا و اداره پست ایران ۹ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیونها برای چاپ در صورت جلسه ۱۰ - ختم جلسه ۱۱ -گزارش ماهیانه کمیسیونها به مجلس شورای ملی (فروردین – اردیبهشت ۴۹)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - تصویب صورت جلسه ۳ - بیانات آقای رئیس دائر به ابزار تأسف از فوت آیت الله العظمی آقای حاج سید محسن طباطبائی حکیم و اعلام یک دقیقه سکوت ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر کفائی- مهندس صائبی- امام مردوخ- حق شناس- دکتر شفیع امین- قاضی زاده- دکتر عاملی تهرانی- امامی رضوی ۵ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر ستوده عباس میرزائی- دکتر ضیائی- حی دکتر خزائلی- دکتر متین ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور ۵ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۶ - تقدیم گزارش مربوط به قطعیت محکومیت آقای محمدباقر بیات بوسیله آقای پرتو وزیر دادگستری ۷ - قرائت گزارش مربوط به محکومیت آقای محمد باقر بیات طبق ماده ۱۷۳ آئین‌نامه داخلی ۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص و ابلاغ به دولت ۹ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۱۰ - اخطار آقای فرهادپور طبق ماده ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مقررات بند«ج» ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع بالحاق یک تبصره به ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به اصلاح ماده ۴ قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مجازات افشای سؤالات امتحانی و ابلاغ به دولت ۱۶ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه بوسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۱۷ - طرح گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انجمن‌های شهرستان و استان ۱۸ - قرائت استعفای آقای مهندس حیدرعلی ارفع از نیابت ریاست مجلس شورای ملی ۱۹ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۲۰ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان- دکتر شفیع امین- دکتر گاگیک- ارسنجانی ۳ - انتخاب آقای دکتر جواد سعید به نیابت ریاست مجلس شورای ملی ۴ -اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۵ - تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: ماهیار شهرستانی – اولیا – پرفسور مخبر فرهمند ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به توسعه شبکه‌های تلویزیونی در شهرستانها و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش کشور راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انجمن‌های شهرستان و استان و ارسال مجدد به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون الحاق ماده ۴ مکرر به قانون تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب سال ۱۳۳۹ و ارسال مجددبه مجلس سنا ۶ - تقدیم دو صورت دیون وسیله آقای قوام صدی معاون وزارت دارایی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف راجع به موافقت نامه مبادله کلی پستال (بسته پستی) بین اداره پست ممالک متحده امریکا و اداره پست ایران و ارسال به مجلس سنا ۹ - تصویب صورت جلسه ۱۷ خرداد ۱۰ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۴۹ نشست ۱۹۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین –جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای رامبد ۳ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای یگانه وزیر مشاور ۴ - تصویب صورت جلسه‌های گذشته ۵ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۶ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فرهادپور ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دائر به تایید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه آهن دولتی ایران و ابلاغ به دولت ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه پرداخت کمک کرایه مسکن به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کمیته مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی ۱۰ – طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون خاص راجع به لایحه شرکتها و سازمانهای تعاونی تا ماده ۵۴ ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ۱۲ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون خاص راجع به شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - بیانات بعد از دستور آقای مهندس ارفع ۱۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۵ – اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورتجلسه ۱۷ - ختم جلسه ۱۸ - گزارش از کمیسیون عرایض دومین گزارش از سومین اجلاسیه دوره ۲۲ ۱۹ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ تیر ۱۳۴۹ نشست ۱۹۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس بهرام زاده ابراهیمی‌– خانم تربیت – موسوی ماکوئی – اخلاقی – پردلی ۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به لایحه افزایش اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور ۴ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر مهندس بهبودی ۵ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به لایحه افزایش اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور ۶ - تقدیم دو فقره گزارش به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۷ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به لایحه افزایش اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۹ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تأسیس مؤسسه آموزش کار و تأمین اجتماعی ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۵ - ختم جلسه ۱۶ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: جوانشیر - دکتر ستوده ۳ - معرفی آقای مهندس کورس آموزگار به سمت وزیر آبادانی و مسکن به وسیله نخست وزیر ۴ - تصویب صورت جلسه‌های قبل (۲۸ خرداد- ۲ تیر) ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون منابع طبیعی دائر به تأیید و اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انتقال باقیمانده اراضی مرتع ملی شده به سازمان مسکن و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و توصیب گزارش کمیسیون بهداری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه معاملات تریاک و کمک پدرمان معتادان و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به لایحه افزایش اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آئین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم الحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب گزارش کمیسیون منابع طبیعی راجع به بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای بدون پروانه و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون منابع طبیعی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام و سازمانهای اداری دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی استخدام متخصصین فنی و خارجی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون راه دائر بر تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی ایمنی راهها و راه‌آهن و ابلاغ به دولت ۱۳ - استرداد آئین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور شمارۀ ۲۵۲۴۰ - ۲۱ /۸ /۴۷ بوسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۱۴ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان :دکتر الموتی دکتر مهذب و خانم جهانبانی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهند کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به پرداخت کمک کرایه مسکن به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به افزایش سهمیه و سرمایه بین‌المللی در صندوق بین‌الملی و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کمیته مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز ۸ - تصویب صورت جلسه ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۱ - بیانات بعد از دستور - آقایان: دکتر اسفندیاری- مهندس اسدی سمیع ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری – دکتر وفا – اهری – محمد اسدی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تعیین ارزش فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار و ابلاغ به دولت ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۶ - اخذ رای و تصویب ارجاع لایحه نظام صنفی به کمیسیون خاص منتخب از شعب شش‌گانه ۷ - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای موقر ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی سنواتی قبل از سال ۱۳۳۶ بدهکاران سازمان غله و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه اجرای مقررات قانون بازنشسته کردن کارگران سازمانهای غله و قند و شکر در مورد کارگران شرکت سهامی چای ایران ۱۰ - اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستان ها و ابلاغ به دولت ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره آیین‌نامه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه خدمت وظیفه عمومی ۱۶ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۷ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه خدمت وظیفه عمومی ۱۸ - بیانات بعد از دستور آقای عباس میرزائی ۱۹ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۲۰ - اعلام شروع تعطیلات تابیستانی- ختم جلسه ۲۱ - پرسش نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس ارفع – رامبد و خانم دکتر دولتشاهی ۴ - تقدیم چهار فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مالزی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه بین‌المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو ۹ - اعلام وصول و قرائت ۱۹ نامه دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۰ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ تیر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر مدرسی- سر لشکر نکوزاد- ابوذر ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - انتخاب رئیس ۵ - بیانات آقای رئیس مبنی بر اظهار تشکر از انتخاب ایشان ۶ - انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه (نواب رئیس کارپردازان- منشیان) ۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه ۸ عریضه جوابیه مجلسین به پیشگاه شاهنشاه آریامهر • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: تهرانی- مهندس قادرپناه- مریدی- بانو جهانبانی- مهاجرانی- دکتر صالحی- بانو دکتر دولتشاهی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به خدمت وظیفه عمومی ۸ - قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب شش گانه و اسامی اعضاء و هیئت رئیسه ۲۷ کمیسیون پارلمانی ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۰ - ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۴۹ نشست ۲۰۶ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و اصل تلگرام معروضه به مناسبت سال روز تولد شهبانوی فرح پهلوی ۳ - بیانات آقای رئیس به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد ۴ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر بهبودی- مروتی- فضائلی- دکتر صالحی- مهندس ارفع ۵ - تصویب صورت جلسه ۶ - تقدیم یک فقره لایحه و گزارش سه ماهه برنامه‌های عمرانی و یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه بین المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو و ابلاغ به دولت ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل ۱۰ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۱ - بیانات بعد از دستور آقای ایلخانی پور ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: صائب- کمالوند- خانم تربیت- ارسنجانی- تیمسار نکوزاد- تیمسار همایونی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - اعلام وصول و قرائت یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۵ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تمدید مهلتهای مقرر در مادۀ ۴۰ آئین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون الحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۸ - ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۰۹ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات قبل از دستور- آقایان: مهندس صائبی- صدری کیوان- ماهیار- خانم بهبهانی- ادیب سمیعی- سرتیپ پور ۲ - تصویب صورت جلسه ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۴ - تقدیم دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط موتور متال گاز ۱۰ - قرائت اسامی‌اعضاء و هیئت رئیسه کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی ۱۱ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۱۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر رفعت- آموزگار- دکتر بهبهانی- مهندس عطائی- دکتر شفیع امین- دکتر مهندس بهبودی- بختیاری پور ۳ - تصویب صورت جلسه‌های قبل ۴ - تقدیم سه فقره لایحه و سه فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیوت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه برقراری مستمری درباره وراث قانونی یک نفر کارشناس کشت توتون ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان‌های غله و قند و شکر مصوب ۱۳۴۳ در مورد کارگران شرکت سهامی‌چای ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه تبدیل وضع استخدامی یک نفر کارشناس کشت توتون ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیوت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه برقراری مستمری درباره وراث قانونی یک نفر کارشناس کشت توتون ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول و قرائت یک نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه ماشین آلات ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۱۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- خانم نیره سعیدی و آقایان: سعید وزیری- کریم بخش سعیدی- دکتر ستوده ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه حمایت کارمندان در برابر از کار افتادگی- پیری و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به واگذاری قسمتی از مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به تبدیل وضع استخدامی یک نفر کارشناس کشت توتون و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به برقراری مستمری درباره وراث قانونی یک نفر کارشناس کشت توتون و ارسال به مجلس سنا ۹ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به بخشودگی خسارت دیر کرد بدهی سنواتی قبل از سال ۱۳۳۶ بدهکاران سازمان غله و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها ۱۱ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۱۲ - تقدیم پنج فقره لایحه و اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به معافیت شرکت‌های نفتی و سفارتخانه‌ها و مأمورین سیاسی خارجی و بین‌المللی از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیل‌های ساخت کارخانجات داخلی ۱۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۴۹ نشست ۲۱۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر رشتی- مهندس سهم الدینی- روستا- مهندس اخوان- فرهادپور- تیمسار نکوزاد ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر وحیدی وزیر کشاورزی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه و استرداد لایحه وظایف نگهبانان بانک‌ها به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه بخشودگی بقیه بدهی عشایر فارس بابت بهای شکر و بهره و خسارت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه گذرنامه و ارسال به مجلس سنا ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۹ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر ستوده- ارسنجانی- مهندس عترت- دکتر خزائلی ۳ - تقدیم یک فقره آئین‌نامه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه و یک فقره آئین نامه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۵ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی به وسیله آقای مصطفوی کارپرداز مجلس شورای ملی ۶ - طرح و قرائت گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه خدمت وظیفه عمومی ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن ۸ - ادامه مذاکره و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه خدمت وظیفه عمومی و ارسال به مجلس سنا ۹ - تصویب صورت جلسه ۱۰ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه اعتبار اضافی سال ۱۳۴۹ و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات راجع به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: سعید وزیری فرهادپور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ ۸ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اهداء یک هزار سری از هر نوع تمبر یادگاری به هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان در صورت عمل متقابل و ارجاع به کمیسیون ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه پروتکل الحاقی به موافقت نامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ دوم دسامبر ۱۹۵۴ برابر ۱۱ آذر ۱۳۳۳ در مورد تعیین و تثبیت مرز جدید بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه تأسیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون‌های نظام راجع به لایحه الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اجازه تحصیل چهل میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیرورهای دفاعی کشور ۱۴ - طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارائی راجع به لایحه اجازه تحصیل چهل میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - اعلام و وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۶ - اعلام وصول گزارش ماهیانه کمیسیون‌ها و کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه ۱۷ - ختم جلسه ۱۸ -اولین گزارش کمیسیون عرایض از چهارمین اجلاسیه بیست و دومین دوره قانون گذاری ۱۹ - گزارش ماهیانه کمیسیون‌های پارلمانی به مجلس شورای ملی (مهر- آبان ۴۹)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: حی- دکتر خزائلی- مؤید امینی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای گودرزی معاون وزارت امور خارجه ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه پروتکل الحاقی به موافقت نامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲ دسامبر ۱۹۵۴ برابر یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ در مورد تعیین و تثبیت مرز جدید بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به معافیت شرکت‌های نفتی و سفارتخانه‌ها و مأمورین سیاسی خارجی و بین‌المللی از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیل‌های ساخت کارخانجات داخلی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهائی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شود ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات آقای رئیس به مناسبت سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: اخلاقی- دکتر دادفر- دکتر گاگیک- خانم جهانبانی و آقای دکتر الموتی ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - بیانات آقای نخست وزیر و تقدیم دو لایحه قرارداد الحاقی سوم و اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۸ - تقدیم دو فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۹ - قرائت نامه آقای دکتر کلالی دبیر کل حزب ایران نوین مبنی بر انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به لایحه بخشودگی بقیه بدهی عشایر فارس بابت بهای شکر و بهره و خسارت و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به استفاده مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات از معافیت‌های گمرکی دانشگاه‌ها ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس جهانی شبکه‌های وسیع فشار قوی (سیگره) ۱۳ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۴۹ نشست ۲۱۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس – دیهیم – زرگرزاده – دکتر رفیعی – خانم بزرگ نیا –دکتر خسروی کردستانی ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی وتعاون روستائی ۵ - تقدیم طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب مردم بوسیله آقای دکتر ناصر بهبودی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دائر به تائید اصلاحات مجلس سنادرلایحه قانونی مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و کشورهای ترکیه پاکستان و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه نحوه افراز اراضی متلعق به وزارت جنگ و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجعبه لایحه اجازه تمرکز وجوه حصاله از حق استافده خانه‌های سازمانی ژاندرامری و شهربانی کل کشور ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصادی ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لاحیه حذف بند ج ماده ۲۱ قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی وتعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش ۱۳ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون و لایحه متمم بودجه سال۱۳۴۹ کل کشور بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۴ - بیانات بعدازدستور- آقایان: آموزگار- دکتررشتی ۱۵ - اعلام وصول وقرائت نامه‌های مربوط به سه لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۱۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل. ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: صدری کیوان- دکتر درودی- دکتر بهبهانی- پردلی- دکتر الموتی- فخر طباطبائی- دکتر خزائلی. ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس جهانی شبکه‌های وسیع فشار قوی (سیگره) و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه پروتکل تشکیل شرکت سهامی‌مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه موافقت‌نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه قرار داد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ ۱۱ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر کاظم‌زاده وزیر مشاور ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صوری معاون وزارت دارائی ۱۵ - قرائت گزارش اداره کمیسیونها در مورد تغییرات هیئت رئیسه کمیسیونهای برنامه و کشاورزی ۱۶ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۷ - اعلام وصول و قرائت سه نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۸ - ختم جلسه.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۱۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستورآقای عباس میرزائی- خانم تربیت و آقایان: رامبد- دکتر رفعت- دکتر مهذب ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه الغاء مقررات مربوط به پرداخت حق اولاد در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه حذف بند ج مادۀ ۲۱ قانون بیمه اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش و ارسال به مجلس سنا ۶ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه اضافه نمودن یک تبصره به مادۀ ۷ قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیازنیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به وزارت اقتصاد و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور ول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه افزایش سهمیه تمبرهای یادگاری موزه تمبر ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی مأموران ثابت دولت در خارج از کشور ۱۱ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه و دو صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه اجازه تبدیل باحسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحن نسق ۱۳ - بیانات بعد از دستور- آقایان: توسلی- مهندس فروهر- دکتر زعفرانلو- مجید محسنی- امامی رضوی ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور ۱۵ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۲۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: فولادوند- مصطفوی نآئینی- روستا- دکتر گالیک- هوا کیمیان- بوشهری- پروفسور مخبر فرهمند ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - معرفی تیمسار سپهبد صنیعی به سمت وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، دکتر منوچهر گودرزی به سمت وزیر مشاور و تیمسار ارتشبد عظیمی به سمت وزیر جنگ به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح قانون حفظ امنیت اجتماعی و ابلاغ به دولت ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک و ابلاغ به دولت ۷ - طرح و تصویب گزارش شور و دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه استفاده مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت‌های گمرکی دانشگاه‌ها و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه قرار داد الحاقی سوم به قراردادفروش نفت و گاز مصوب آبان ۱۳۳۳ و ارسال به مجلس سنا ۹ - تقدیم بودجه سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی وسیله آقای دکتر اعتمادی (کارپرداز) ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت آب و برق ابلاغ به دولت ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه تأسیس سازمان تربیت‌ بدنی ایران ۱۳ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۴ - اعلام وصول و قرائت‌نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۴۹ نشست ۲۲۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: کریم بخش سعیدی- پدرامی- خانم جهانبانی- خانم تربیت و آقای مهندس عترت ۳ - تصویب صورتجلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص شیلات جنوب ایران ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷ ۹ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۱۱ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح مادۀ ۱۷۳ قانون الیات‌های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تمبرهای یادگاری و موزه تمبر و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه موافقت نامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به لایحه قانونی محاسبات عمومی‌واصله از مجلس سنا و ابلاغ به دولت ۱۶ - تقدیم یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۷ - قرائت گزارش شعبه اول ۱۸ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات ۱۹ - اعلام تعطیلات زمستانی- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۳ - دربرگیرنده: ۱ - بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیر- پوربابائی- جوانشیر ۲ - تصویب صورت جلسه ۳ - تقدیم یک فقره لایحه و ده فقره صورت دیون بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع بلایحه تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بلایحه اجازه ت مرکز وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۸ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط بیک فقره لایحه قانونی واصله از مجلس سنا ۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر الموتی- رامبد پورساطع – ارسنجاقی- خاتم دکتر دولتشاهی و آقای پزشکپور ۳ - تصویب صورت جلسات روز یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۹ ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به معافیت گمرکی اتومبیل‌های شخصی ماموران ثابت دولت در خارج از کشور و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بلایحه معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهائی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزائر حلیج فارس می‌شود و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به طرح قانونی مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمائی ۸ - طرح رای نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیلهای ساخت و کارخانجات داخلی و ابلاغ بدولت ۹ - اعلام وصول و قرائت دوازده نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۰ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت تلگرام جوابیه و تلگرام معروضه به پیشگاه شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز انقلاب ششم بهمن ۳ - بیانات قبل از دستور آقای مهندس صائبی – خانم جهانبانی و آقایان: دکتر مهدب- مؤید امینی ۴ - تصویب صورت‌جلسه ۵ - تقدیم یک فقره دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصمیم قانونی دایر به نامگذاری روز لژیون خدمتگزاران بشر و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارائی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع بلایحه تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک بزارعین مستأجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۴۷ و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه حمل و استعمال اسلحه بنگهبانان بانکها ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع بلایحه اصلاح مادۀ۱۲۶ قانون مجازات عمومی ۱۲ - طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به تفریق بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور ۱۳ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: روحانی – فرهاد پور ۳ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس آموزگار وزیر آبادانی و مسکن ۵ - تقدیم دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - تصویب صورت‌جلسه ۷ - طرح گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به تفریغ بودجه سال۱۳۳۶ کل کشور و ارجاع مجدد به کمیسیون بودجه ۸ - طرح گزارش شورا اول علوم و آموزش عالی راجع به لایحه اصلاح تبصره مادۀ۳ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اضافه کرن یک تبصره به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ۱۰ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ۱۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۷ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- دکتر بهبودی- پزشکپور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - معرفی آقای دکتر حسین کاظم زاده به سمت وزیر علوم و آموزش عالی به وسیله آقای نخست وزیر ۵ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۶ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون محاسبات راجع به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ابلاغ به دولت ۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه اصلاح مادۀ ۴ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۴۴ ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح مادۀ ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۲۸ ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن ارضی در حوزۀ عمل شرکت‌های تعاونی روستایی ۱۲ - اعلام وصول قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۴ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۴۹ نشست ۲۲۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی‌غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: تیمسارهمایونی- مهندس پروشانی- مهندس قادرپناه- عباس میرزائی- دکتر خزائلی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیمی یک فقره لایحه به وسیله آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزان معاون وزارت پست و تلگراف ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها واوقاف و بانکها مصوب دیماه ۱۳۳۹ ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به لایحه اصلاح تبصره مادۀ ۳ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی ورود موقت وسائل تعلیم و تربیت ۹ - قرائت گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ۱۰ - تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۱۱ - ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ۱۲ – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۲۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- رامبد (ضمناً طرحی تقدیم نمودند) دکتر عاملی- خانم دکتر دولتشاهی- حیدر صائبی- روستا- سعید وزیری ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم پارسای وزیر آموزش و پرورش ۵ - بیانات آقای نخست وزیر و تقدیم لایحۀ بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی ۸ - تقدیم یک فقره لایحه و استرداد لوایح حفظ و تکثیر ماهی در دریای خزر و آئین نامه بازخرید خدمات کارکنان پیمانی و حکمی و روز مزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحۀ تغییر نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون ۱۰ - قرائت طرح تقدیمی فراکسیون پارلمانی حزب مردم راجع به تقدیم لوحه زرین به حضور شاهنشاه آریامهر و تصویب فوریت آن ۱۱ - تقدیم یک فقره گزارش و یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحۀ مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیما و ابلاغ به دولت ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحۀ اصلاح مادۀ چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی‌مصوب ۱۳۴۴ و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بودجه راجع به چهل و چهار فقره تصویب نامه‌های دورۀ فترت ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحۀ حق اشتراک و تعیین نرخ مکالمات تلفنی ۱۶ - قرائت نامه اداره کمیسیون‌ها و شعب پارلمانی ۱۷ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحۀ قانونی از مجلس سنا ۱۸ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوۀ خرید ماشین آلات ۱۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- خسروی کردستانی- معزی- دکتر حکیم شوشتری- خانم بزرگ نیا ۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح مادۀ ششم قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۹ و ارسال به مجلس سنا ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح مادۀ ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۲۸ و ارسال به مجلس سنا ۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۶ - تقدیم یک فقره صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزۀ عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و ارسال به مجلس سنا ۸ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح گزارش شور اول از کمیسون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی ۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و کارافتادگی و فوت و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستر راجع‌به لایحه اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره لایه به وسیله آقای مهندس گلسخی وزیر منابع طبیعی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع‌به لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع ۷ - تقدیم یک فقر لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع‌به لایحه موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره ی همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجعه به لایحه افزایش اعتبار سرمایه‌گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیون بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون راه راجع به لایحه تجدید نظر در مقاوله نامه‌های بین‌المللی حمل بار و مسافر توسط راه راه‌آهن ۱۱ - تقدیم سه فقره اصلاح بودجه و صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزلرش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - تصویب صورت جلسه‌های چهارم و ششم اسفندماه ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون خاص راجع‌ به لایحه نظام صنفی ۱۶ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - قرائت گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۴ - بحث در کلیات گزرش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ۵ - تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع‌به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ۳ - تصویب صورت جلسه نهم اسفند ماه ۴ - ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ۵ - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۶ - دربرگیرنده: ۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۳- ادامه بحث در کلیات گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ۴- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۸ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ -ادامه بحث و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۳ - تصویر صورت جلسه روز سه‌شنبه (۱۱) اسفند ۴ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده -ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: شهرستانی - مرتضوی – جوانشیر ۳ - طرح و تصویب گزارش شروط دوم کمیسیون منابع طبیعی را که به لایحه صندوق عمران مراتع و ارسال به مجلس سنا ۴ - تصویب صورت‌جلسه‌های سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اضافه کردن یک تبصره به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بودجه را که به لایحه ۴۴ طبق تصویب نامه‌های دوره فترت و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب کشاورزی راجع به لایحه موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج و ارسال مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ ۱۰ - طرح گزارش شور دوم کمیسیون دارایی را که ولایه فروش خانه‌های ساخته‌شده در نقاط زلزله‌زده خراسان اهالی مناطق مزبور ۱۱ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به چهار فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۲ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۴۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل ۲ - بیانات بعد از دستور آقایان: حق‌شناس - دکتر رهنورد لیگ - عباس میرزایی - خانم دکتر دولتشاهی - دکتر ستوده –کلیات - پروفسور مخبر فرهمند - دکتر رفیعی ۳ - تصویب صورت‌جلس‌های چهارشنبه ۱۲ و سه‌شنبه ۱۸ اسفند ماه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۷ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب دو فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به بخشودگی از جریمه‌های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش ۹ - تقدیم چهار فقره لایحه و سه فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام سردسیری معاون وزارت دارایی ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۱ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون راه راجع به لایحه تشدید نظر در مقاوله نامه‌های بین‌المللی حمل بار و مسافر توسط راه‌آهن و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه اصلاح قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را که به لایحه اصلاح قسمتی از اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجر لایحه افزایش اعتبار سرمایه‌گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مخابراتی و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز و ابلاغ به دولت ۱۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون در یک دایره تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸اسفند ۱۳۴۵و ابلاغ به دولت ۱۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایره تأیید صحت مجلس سنا در لایحه قانونی معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شود و ابلاغ به دولت ۱۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اجازه انتقال پنجاه در صد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران ۲۰ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت گمرکی اتومبیل‌های شخصی مأموران سابق دولت در خارج از کشور و ابلاغ به دولت ۲۱ - تقدیم دوفقره اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۲۲ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰کل کشور از مجلس سنا ۲۳ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۴۱ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: توسلی – محسنی مهر- قاضی‌زاده - دکتر شفیع امین – صائب ۳ - تصویب صورت جلسه‌های بعدازظهر پنجشنبه ۱۳و یکشنبه ۲۳اسفند ماه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری ۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به لایحه پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های صنعتی کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۷ ۷ - طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب لایحه دو فوریتی بخشودگی قسمتی از جریمه‌های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش (مصوب۳۱خرداد ۴۸) و ابلاغ به دولت ۹ - تقدیم یک فقره لایحه و دو اصطلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی ۱۰ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۴۲ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- دکتر متین ۳ - تصویب صورت جلسه‌های پنجشنبه ۱۳ و سه شنبه ۲۵ اسفند ماه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر کشور ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و ارسال به مجلس سنا ۷ - تقدیم یک فقره لایحه و دو اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن ۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون خاص راجع به لایحه نظام صنفی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره طرح قانونی از مجلس سنا ۱۴ - تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۵ - اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات ۱۶ - اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه ۱۷ - اعلام وصول نامه مربوط به استخدام متخصصین فنی خارجی برای چاپ در صورت‌جلسه ۱۸ - اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه ۱۹ - گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی

سال ۱۳۵۰

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۵۰ نشست ۲۴۳ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: دکتر متین- عباس میرزائی- ماهیار- دکتر مدرسی ۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۴ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دو نفر از مأموران وزارت راه و ارسال به مجلس سنا ۵ - تقدیم یک فقره طرح اصلاح آئین نامه به وسیله آقای دکتر الموتی رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین ۶ - قرائت طرح تقدیمی‌فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین و ارجاع به کمیسیون ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی معاون وزارت علوم و آموزش عالی ۸ - تقدیم سه فقره لایحه و دو اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه حمل و استعمال اسلحه نگهبانان بانک‌ها و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - تصویب صورت جلسه ۲۷ اسفند ماه ۴۹ ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری پنجاه هکتار از اراضی ملی شده سیاه دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران ۱۴ - اعلام وصول و قرائت دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۵ - اعلام وصول و قرائت شش نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ نشست ۲۴۴ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور- آقایان: روحانی- ریگی (ضمناً سئوالی هم تقدیم نمودند) ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون تعاون و امور روستاها دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و ابلاغ به دولت ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به لایحه تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور ۱۰ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون استخدام متخصصین فنی خارجی ۱۱ - ختم جلسه ۱۲ - پرسش‌های نمایندگان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۵۰ نشست ۲۴۵ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور خانم جهانبانی- خانم تربیت و آقایان: دکتر عاملی- مصطفوی- دکتر درودی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - معرفی آقایان دکتر عبدالعظیم ولیان به سمت وزیر تعاون و امور روستاها و دکتر محمد سام به سمت وزیر اطلاعات به وسیله آقای نخست وزیر ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه خدمت وظیفه عمومی و ارسال مجدد به مجلس سنا ۶ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر مشاور ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تصمیم قانونی دائر به تقدیم لوح زرین به پیشگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به طرح اصلاح متن ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی ۱۰ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار ۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأسیس مسکن کارگران ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به طرح پیشنهادی آقایان سناتورها دائر به اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ ۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تفسیر تبصره قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ و ابلاغ به دولت ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری پنجاه هکتار از اراضی منابع طبیعی ملی شده سیاه دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه فروش خانه‌های ساخته شده در نقاط زلزله‌ده خراسان به اهالی مناطق مزبور و ارسال به مجلس سنا ۱۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت و ابلاغ به دولت ۱۹ - بیانات بعد از دستور آقایان: قاضی زاده- رامبد- دکتر الموتی- دکتر شریعت- خانم دکتر دولتشاهی ۲۰ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۲۱ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ نشست ۲۴۶ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفعت- دکتر آموزگار- صدری کیوان- سعید وزیری- سرتیپ‌پور ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به طرح آقایان سناتورها در مورد اصلاح قسمت اول ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به طرح پیشنهادی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مورد اصلاح ماده ۱۷۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون نظام راجع به لایحه پذیرفتن هنرجویان هنرستان‌های کشور در آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی و مجانی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون برنامه راجع به لایحه تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دام پزشکی کشور ۱۳ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به لایحه مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه اجازه افتتاح حساب پس‌انداز به اطفال سیزده ساله تمام ۱۸ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور ۱۹ - طرح و تصویب فوریت لایحه تمدید مهلت مقرر در ماده ۵ قانون نوسازی و عمران شهری ۲۰ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۲۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران ۲۲ - گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه امور فنی و عبور وسائل نقلیه و نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ۲۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون ۲۴ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تأمین مسکن کارگران و ارسال به مجلس سنا ۲۵ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به لایحه تأسیس شرکت مخابرات ایران و ارسال به مجلس سنا ۲۶ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۲۷ - اعلام وصول گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس جهت چاپ در صورت جلسه ۲۸ - ختم جلسه ۲۹ -گزارش هیئت نظار اندوخته اسکناس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۰ نشست ۲۴۷ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: صائب- دکتر وفا- خانم دکتر دولتشاهی- دکتر رشتی ۳ - تصویب صورت‌جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس بدیع معاون وزارت آبادانی و مسکن ۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان‌های غله کشور و قند و شکر در مورد کارگران اداره کل گمرک و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی ۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به منتفی بودن موضوع لایحه تصویب نامه‌ای تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد و ارسال به مجلس سنا ۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به منتفی بودن موضوع لایحه تصویب نامه‌های وصول عوارض آسفالت از اتومبیل‌های مونتاژ در ایران به قرار ۵% بهای فروش و ارسال به مجلس سنا ۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به منتفی بودن موضوع لایحه تصویب نامه اجازه خرید کالاهای انحصاری از کمپانی‌های مربوطه در مواردی که کارخانجات سازنده لوازمی را انحصاراً برای کمپانی‌های بخصوصی تهیه می‌کنند و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به منتفی بودن لایحه تصویب نامه‌ای قبول تضمین بانکی به جای تضمین نقدی از پیمان کاران و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به منتفی بودن لایحه تصویب نامه ای‌اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲۶ آئین‌نامه معاملات دولتی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به منتفی بودن موضوع لایحه تصویب نامه‌ای الحاق یک تبصره به ماده ۴۴ آئین‌نامه معاملات دولتی و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی دائر به تائید موضوع لایحه تصویب نامه‌ای معافیت مالیات نقل و انتقالات شیر و خورشید سرخ ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و ابلاغ به دولت ۱۵ - اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۶ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات ۱۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ نشست ۲۴۸ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر کفائی- پردلی- دکتر الموتی- سعید وزیری و خانم ابتهاج سمیعی ۳ - معرفی آقای محمود قوام صدری به سمت وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر وسیله آقای نخست وزیر ۴ - تصویب صورت جلسه ۵ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به لایحه تمدید مهلت مقرر در مواد ۵ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا ۶ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌امه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت و ارسال به مجلس سنا ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ارسال به مجلس سنا ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه پرداخت کمک هزینه همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه و بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی ۱۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه دائر به تائید چهل و دو فقره تصویب نامه‌های ایام فترت در مورد برقراری و افزایش مستمری و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه واگذاری ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی‌بیمه ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه افزایش حق ثبت سفارشی ۱۴ - تقدیم دو فقره لایحه و یک فقره صورت دیون و یک فقره گزارش تغییر اعتبار به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی ۱۵ - اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دو نفر از مأمورین وزارت راه و ابلاغ به دولت ۱۶ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۴۹ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد- پردلی- ریگی- محمد اسدی ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - معرفی آقای دکتر محمود کاشفی به سمت معاون پارلمانی وزارت دارائی به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی ۶ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۷ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی ۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون بهداری راجع به لایحه واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه پرداخت کمک هزینه به همافران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان دیپلمه و لیسانسیه بالاتر کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه سازمان دامپزشکی کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تائید عمل دولت در مورد تصویب نامه شماره ۴۰۹۶۶ مورخ ۷ /۷ /۴۲ راجع به تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته‌های فلسفه و حکمت تدریس نموده‌اند و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دایر به تایید عمل دولت در مورد تصویب نامه ۵۱۵۲۲/ت مورخ ۱۸ر۱۲ر۴۱ راجع به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون آبادانی و مسکن راجع به لایحه اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان ۱۶ - طرح گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد ۱۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۰ - دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر درودی- پزشک پور- پردلی- دکتر دادفر ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به لایحه اجازه موافقت‌نامه ایران با شرکت‌های خریدار نفت خام ۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی ۶ - طرح سئوال آقای ریگی از وزارتخانه‌های آب و برق و کشاورزی در مورد وضع سیستان و جواب آقایان مهندس روحانی وزیر آب و برق، دکتر وحیدی وزیر کشاورزی ۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به لایحه اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد و ارسال مجدد به مجلس سنا ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق ۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آبادانی و مسکن راجه به لایحه اجازه اجرای قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی در مورد انجمن ملی حمایت کودکان و ارسال به مجلس سنا ۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به لایحه واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری و ارسال به مجلس سنا ۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه اخذ مالیات از صفحات گرامافون و ارسال به مجلس سنا ۱۲ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه افزایش حق ثبت سفارش و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۴ - طرح و تصویب گزارش گزارش کمیسیون امور استخدام دایر به تائید عمل دولت در مورد استخدام آقایان: تاج بخش- علم و باتمانقلیچ - موضوع تصویب نامه ۴۹۳۲۰/ت مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۴۱ و ارسال به مجلس سنا ۱۵ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۶ - طرح و تصویب گزارش گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۱۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۱ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - بیانات قبل دستور آقایان: پدرامی‌– توسلی- ماهیار – بوشهری- سعیدوزیری – دکتر شفیع امین ۳ - تصویب صورت جلسه ۴ - تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای دکتر بطحائی معاون وزارت آموزش و پرورش ۵ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی شرکت‌های تعاونی و ابلاغ به دولت ۶ - تقدیم یک فقره لایحه با قید یک فوریت به وسیله آقای دکتر سام وزیر اطلاعات ۷ - طرح و تصویب فوریت لایحه تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران ۸ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۹ - تقدیم شش فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۰ - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح تبصره ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی ۱۱ - تقدیم چهار فقره لایحه آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی ۱۲ - تقدیم دو فقره لایحه با قید یک فوریت به وسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۱۳ - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانونی ورود و اقامت اتباع خارجه ۱۴ - طرح و تصویب فوریت لایحه اصلاح قانون نوسازی وعمران شهری ۱۵ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری ۱۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نظام صنفی و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی ورود موقت وسایل تعلیم و تربیت و ارسال به مجلس سنا ۱۸ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد دایر به تأیید عمل دولت در مورد وجه ضمانت‌نامه قرارداد خرید لوله چدنی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۳۸۸ مورخ ۱۰/۷/۴۲ و ارسال به مجلس سنا ۱۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه اجازه اجرایموافقت‌نامه ایران با شرکت‌های خریداری نفت خام و ارسال به مجلس سنا ۲۰ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون استخدام دایر به منتفی بودن موضوع تصویب‌نامه ۲۳۴۴۰ مورخ ۱/۸/۴۰ راجع به تکمیل قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین‌ها و ارسال به مجلس سنا ۲۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی و طرح و تصویب فوریت واصل گزارش لایحه اصلاح ماده ششم اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی و ارسال به مجلس سنا ۲۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه و طرح و تصویب فوریت واصل گزارش لایحه پیمان منع استقرار سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های انهدام دسته‌جمعی و ارسال به مجلس سنا ۲۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی و طرح و تصویب فوریت وصل گزارش لایحه مزایای هنرآموزان و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک وارسال به مجلس سنا ۲۴ - تقدیم یک فقره لایحه با قید یک فوریت به وسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور ۲۵ - طرح و تصویب فوریت لایحه ضرب و انتشار سکه‌های دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۲۶ - اعلام وصول و قرائت‌نامه‌های مربوط به سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۲۷ - بیانات بعد از دستور آقای روستا ۲۸ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۲ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه‌ی قبل ۲ - بیانات قبل از دستور آقای دکتر الموتی ۳ - اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر عاملی ۴ - بیانات قبل از دستور آقایان: معزی - قاضی‌زاده - دکتر بهبهانی - رامبد - دانشمند - دکتر کیان ۵ - تصویب صورت‌جلسه ۶ - طرح گزارش یک فوریتی کمیسیون استخدام راجع به لایحه تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و بحث در کلیات آن ۷ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر زاهدی وزیر کشور ۸ - ادامه بحث در کلیات گزارش یک فوریتی کمیسیون استخدام راجع به لایحه تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران ۹ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس بدیع معاون وزارت آبادنی و مسکن ۱۰ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای دکتر وحیدی وزیر کشاورزی ۱۱ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ۱۲ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری ۱۴ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی ۱۵ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۱۶ - ادامه بحث و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون استخدام راجع به لایحه تشکیل سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران و ارسال به مجلس سنا ۱۷ - طرح وتصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به لایحه اصلاح ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و ارسال به مجلس سنا ۱۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به لایحه اجازه ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه جهت یادبود جشن دوهزار وپانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۱۹ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون کشور راجع به لایحه اصلاح بعضی از مواد الحاق دو تبصره به قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ارسال به مجلس سنا ۲۰ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دارایی راجع به لایحه اصلاح تبصره ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی و ارسال به مجلس سنا ۲۱ - طرح و تصویب گزراش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه پرداخت مستمری افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۲۲ - طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع به لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تعمیم مقررات پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۲۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش لایحه اصلاح بندهای (ج) و (د) ماده ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۲۴ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به لایحه خرید فرش ایرانی و سایر اشیا تزئینی برای باشگاه‌ها و ساختمان‌های اختصاصی وزارت جنگ ۲۵ - طرح گزراش شور اول کمیسیون امور استخدام و طرح تصویب فوریت و اصل گزارش لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۷۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۱۳۳۶ و ارسال به مجلس سنا ۲۶ - اخذ رأی و تصویب تمدید وقت جلسه ۲۷ - طرح گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در زمینه تعلیمات حرفه‌ای ۲۸ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش لایحه اختیارات بانک اعتبارات صنعتی و ارسال به مجلس سنا ۲۹ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون تأسیس سازمان تربیت‌بدنی ایران و ابلاغ به دولت ۳۰ - اخذ رأی نهایی وتصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به استفاده مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت گمرکی دانشگاه‌ها و ابلاغ به دولت ۳۱ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به پنج فقره لایحه قانونی از مجلس سنا ۳۲ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقدی قوام صدری وزیر مشاور ۳۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ ۳۴ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه ۳۵ - طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه عضویت راه‌آهن دولتی ایران در سازمان‌های بین‌المللی ۳۶ - اعلام وصول و قرائت نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه‌ی خرید ماشین‌آلات ۳۷ - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۳ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ -اخطار نظامنامه‌ای آقای دکتر طالع ۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی – صایب ۴- بیانات آقای نائبرئیس به مناسبت حضور هیئت پارلمانی کشور مغرب ۵ - بیانات قبل از دستور خانم دکتر دولتشاهی و آقایان مهندس عترت - پروفسور مخبر فرهمند ۶ - تصویب صورت‌جلسه ۷ - اعلام وصول و قرائت نامه و طرح تصویب فوریت لایحه انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی و گردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور ۸ -اعلام وصول و قرائت نامه و طرح و تصویب لایحه تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و هم‌ردیفان آنان ۹ - اعلام وصول و قرائت نامه‌های مربوط به شش فقره لایحه‌ی قانونی از مجلس سنا ۱۰ - قرائت نامه‌های سه نفر از نمایندگان (خانم تربیت و آقایان خواجه نوری - مهندس ارفع) دایر به استعفا از نمایندگی مجلس شورای ملی ۱۱ - تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد ۱۲ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه ۱۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی ۱۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی ۱۵ - طرح تصویب گزارش کمیسیون کشور دایر به بهتأییداصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی و ابلاغ به دولت ۱۶ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور ۱۷ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر بهتأییداصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی فروشخانه‌های ساخته‌شده در نقاط زلزله‌زده خراسانبه اهالی مناطق مزبور و ابلاغ به دولت ۱۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون راه راجع به لایحه اجازه عضویت راه‌آهن دولتی ایران در سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی حمل و نقل و تعرفه و ارسال به مجلس سنا ۱۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجرای مقررات بازنشسته نمودن کارگران غله کشور و قند وشکر در مورد کارگران اداره کل گمرک و ابلاغ به دولت ۲۰ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانون واصله از مجلس سنا راجع به برقراری و افزایش مستمری و ابلاغ به دولت ۲۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به خرید فرش ایرانی و سایر اشیا تزئینی برای باشگاه‌هاو ساختمان‌های اختصاصی وزارت جنگ و ابلاغ به دولت ۲۲ - طرح گزارش شور اول و طرح تصویب فوریت و اصل گزارش لایحه تعمیم قانون پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی به افسران کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا ۲۳ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ با قید دوفوریت ۲۴ - طرح تصویب فوریت اول و دوم لایحه کمک کرایه مسکن افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان ۲۵ - طرح گزارش شور اول کمسیون استخدام و طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش لایحه الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ارسال به مجلس سنا ۲۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر بهتأییداصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی امور گمرکی و ابلاغ به دولت ۲۷ - تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور ۲۸ - قرائت نامه دولت مبنی بر تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده ۲۹ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ نشست ۲۵۴ دربرگیرنده: ۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل ۲ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و ابلاغ به دولت ۳ - طرح وتصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه انتقال گارد جنگل و منابع طبیعی وگردان مأمور حفاظت شرکت ملی نفت ایران از وزارت جنگ به ژاندارمری کل کشور و ابلاغ به دولت ۴ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون نظام راجع به لایحه تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان وابلاغ به دولت ۵ - تصویب صورت‌جلسه قبل ۶ - طرح وتصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرف‌های و ارسال به مجلس سنا ۷ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش سهمیه ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه و ابلاغ به دولت ۸ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۹ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره‌ی ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ابلاغ به دولت ۱۰ - اخذ رأی نهایی و تصیب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اخذ مالیات از صفحات گرامافون و ابلاغ به دولت ۱۱ - اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به افزایش حق ثبت سفارش و ابلاغ به دولت ۱۲ - طرح و تصویب لایحه دوفوریتی کمک کرایه مسکن افسران و همافران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتشی شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان و ارسال به مجلس سنا ۱۳ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه