New Server

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰ - نخست‌وزیران: محمد ولی خان سپهدار اعظم - مستوفی‌الممالک - میرزا محمد ولی خان سپهدار اعظم - صمصام السلطنه

رییس‌های مجلس: صادق خان مستشارالدوله - میرزا حسین خان پیرنیا (موتمن‌الملک )

مجموعه قوانین دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
عضدالملک رییس ایل قاجار نخستین نایب‌السلطنه احمد شاه
ناصرالملک دومین نایب‌السلطنه احمد شاه
محمدولی خان تنکابنی سپهدار اعظم نخست‌وزیر
مستوفی‌الممالک نخست وزیر
نجف‌قلی خان صمصام‌السلطنه نخست‌وزیر
صادق خان مستشارالدوله رییس مجلس شورای ملی دوره دوم قانونگذاری
موتمن‌المک میرزا حسین خان پیرنیا رییس مجلس

فهرست زیر در برگیرنده ۷۸ قانون و تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم از ۲۳ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۸ آذر ۱۲۹۰ می باشد.


۹ آذر ۱۲۹۰ ارتش روسیه استان گیلان را تصرف کرد. ۷ دی ۱۲۹۰ قوای روسیه تهران را نیز اشغال نظامی کرد. از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ ، سه سال بخش شمالی کشور ایران و تهران پایتخت به وسیله قوای روس به اشغال این کشور درآمد. در سال ۱۲۹۳ ارتش روسیه از تهران عقب نشینی کرد. پس از سه سال انحلال مجلس شورای ملی انتخابات مجلس سوم برپا شد.