متن انتقال‌نامه املاک واگذاری به دولت به وسیله اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه شاهنشاه پهلوی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم

متن انتقال‌نامه املاک واگذاری به دولت به وسیله اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه شاهنشاه پهلوی

متن انتقال‌نامه املاک واگذاری به دولت به وسیله اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه شاهنشاه پهلوی شهریور ۱۳۲۰

جناب آقای نخست وزیر

چون منظور اصلی اعلیحضرت پدر بزرگوار مادر واگذاری اموال خودشان بما این بود که بمصارف خیریه برسد و ما هم از هر حیث فراهم می‌آوریم بنابراین چنین تصمیم نمودند اموالی که از قبیل املاک و مستغلات و کارخانجات بما واگذار شده‌است بمنظور ترقی کشاورزی و بهبودی حال کارگران ترقی فرهنگ و بهداری دولت و ملت اعطا نمائیم تا بر حسب اقتضا و برای انجام منظورهای بالا یا املاک را بفروش برساند و یا با حفظ و توسعه آبادی آنها در ملک دولت نگاهدارند. و نیز مقرر می‌داریم که اگر کسانی باشند که نسبت به املاک ادعای غبنی داشته باشند پس از رسیدگی به شکایت آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود - سی ام شهریور ماه ۱۳۲۰

نیز نگاه کنید به