ماده ۵ و یک تبصره الحاقی به فصل پنجم آیین‌نامه معاش‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

ماده ۵ و یک تبصره الحاقی به فصل پنجم آیین‌نامه معاشها - مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۸ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۵ - به هر یک از درجه‌داران و افراد کادر ثابت و وظیفه تیپ جاویدان که دوره چتربازی یا تکاوری را طی نموده یا بنمایند ۵۰۰ ریال و در صورت‌طی هر دو دوره یک هزار ریال ماهانه پرداخت خواهد شد.

تبصره - درجه‌داران و افراد کادر ثابت و وظیفه که دوره‌های مربوطه را با موفقیت طی نموده تا موقعی از این مزایا استفاده می‌نمایند که در تیپ جاویدان‌انجام وظیفه نمایند.

ماده و تبصره الحاقی فوق به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز سه‌شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی