ماده واحده الحاقی به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


ماده واحده الحاقی به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران - مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۲۹ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

‌ماده واحده الحاقی - مؤدیان مفصلت‌الاسامی زیرین نیز در عداد مشمولین ماده چهارم آیین‌نامه مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب جلسه مورخ ۳۱‌تیر ماه ۱۳۲۹ کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی می‌باشد که طبق ماده ۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه سال۱۳۲۸ مالیات آنها باید تشخیص و وصول گردد:

۱ - آینه‌فروش و آینه‌ساز - شیشه‌فروش جزء.
۲ - صاحبان آسیابهای آبی.
۳ - اسلحه و لوازم شکار فروش جزء.
۴ - اتاق‌ساز اتوبوس جزء.
۵ - اغذیه‌فروش جزء.
۶ - اتوشویی.
۷ - آلات و ادوات موسیقی فروش و تعمیر آن.
۸ - بلیاردچی.
۹ - بلور فروش جزء.
۱۰ - باتری‌ساز.
۱۱ - پرده‌دوز و چادردوز.
۱۲ - تیر و الوار فروش جزء.
۱۳ - تخته سه‌لایی فروش جزء.
۱۴ - تعمیرکننده عینک و خودنویس.
۱۵ - تراشکار و جوشکار فلزات.
۱۶ - تعمیرکار چرخ خیاطی و ماشین تحریر.
۱۷ - تمبر باطله فروش.
۱۸ - چترساز.
۱۹ - چرم‌فروش جزء.
۲۰ - داروخانه و دارو فروش جزء.
۲۱ - درشکه و کالسکه‌ساز بچگانه و تعمیر آن.
۲۲ - رنگرز.
۲۳ - رنگ‌فروش جزء.
۲۴ - زرگر جزء که جواهر فروش نباشد.
۲۵ - سازنده آلات موسیقی.
۲۶ - سیمانکار.
۲۷ - شیشه‌بر - شیشه‌گر.
۲۸ - صفحه گرامافون فروش جزء.
۲۹ - صابون‌پز و صابون‌فروش و شمع‌ساز که کارخانه نداشته باشد.
۳۰ - عینک‌فروش.
۳۱ - قهوه‌فروش.
۳۲ - کاروانسرادار و قپاندار.
۳۳ - گل‌فروش - تخم گل فروش - سبزی‌فروش.
۳۴ - لوازم ساختمانی فروش جزء.
۳۵ - لوازم الکتریک فروش جزء.
۳۶ - لوازم آرایش فروش.
۳۷ - مشروب‌فروش.
۳۸ - مهمانخانه‌چی - مسافرخانه‌دار - پانسیون جزء.
۳۹ - مبل‌ساز و مبل‌فروش جزء که کارخانه نداشته باشد.
۴۰ - متصدی حمل و نقل جزء.
۴۱ - نقاش اتومبیل.

تبصره ۱ - در صورتی که تعداد هر یک از اصناف از لحاظ تشکیل کمیسیون صنفی به حد نصاب مقرر در ماده دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر نرسدکمیسیون مختلطی مرکب از سه نفر نمایندگان اصناف مختلفه به تشخیص رییس دارایی محل به امر مالیاتی این قبیل مؤدیان رسیدگی خواهد نمود.

تبصره ۲ - مدت مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه پیشه‌وران مربوط به تسلیم سیاهه اسامی مؤدیان به کمیسیون صنفی نسبت به مالیات سنوات ۲۸ و ۲۹‌استثنائاً در سال جاری تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۰ تمدید می‌گردد.

ماده نامبرده بالا به موجب ماده ۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در جلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ کمیسیون قوانین‌دارایی به عنوان (‌ماده الحاقی) به تصویب رسیده‌است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت