لایحه قانونی تشکیل هیات امنای مدرسه عالی بازرگانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیأت امنای مدرسه عالی بازرگانی - مصوب ۸ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین.

‌ماده واحده - هیأت امنای مدرسه عالی بازرگانی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.

۲ - وزیر فرهنگ و هنر.

۳ - وزیر آموزش و پرورش.

۴ - وزیر دارایی.

۵ - وزیر اقتصاد.

۶ - مدیر عامل شرکت ملی نفت.

۷ - مدیر عامل سازمان برنامه.

۸ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۹ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.

۱۰ - رئیس کل بانک مرکزی.

۱۱ - رئیس اتحادیه (‌فدراسیون) اتاقهای بازرگانی کشور.

۱۲ - رئیس اتاق صنایع و معادن ایران.

۱۳ - رئیس مدرسه عالی بازرگانی.

۱۴ - چهار نفر از شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.

‌تبصره ۱ - به جای اعضای مذکور در ده بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.

‌تبصره ۲ - رئیس را هیأت امناء انتخاب خواهد کرد.

‌تبصره ۳ - مدرسه عالی بازرگانی مشمول مقررات قانون هیأت امنای دانشگاه تهران مصوب ۴۶٫۴.۱۱ خواهد بود.

‌لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره به استناد ماده ۹ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه تهران و ماده ۲ تأسیس وزارت علوم و آموزش‌عالی در تاریخ روز شنبه بیستم مهر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلس شورای ملی قرار گرفته و صحیح است.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی