لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و‌ تعاون روستایی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۹ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی اجازه انتقال مروجین دستگاه ترویج خانه‌داری از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و‌ تعاون روستایی - مصوب ۱۶ دی ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های امور استخدامی و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مروجین خانه‌داری که بر اساس قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن از وزارت‌کشاورزی به وزارتخانه مزبور منتقل شده‌اند و در حال حاضر در وزارت آبادانی و مسکن (‌در مرکز و استانها و شهرستانها) مشغول خدمت هستند با کلیه‌اموال دستگاه ترویج خانه‌داری و بودجه و اعتبارات مربوط از وزارت آبادانی و مسکن به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌شوند.

‌لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی به ترتیب در جلسات پانزده و‌شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی مجلس شورای ملی و در‌جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیونهای شماره ۳ (‌دادگستری و استخدام ) و‌ شماره ۴ (‌دارایی) مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی