لایحه خرابکاری در بهره‌برداری از صنایع ملی شده نفت ایران داده شده به مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری – آقایان اگر توجه بفرمائید در اینموقع که دولت دست بیک اقدامات مهمی زده‌است و خلع ید نموده بر مؤسسات نفت، چون ممکن است یک عناصر مجهولی پیدا بشوند که بخواهند در راه موفقیت دولت برای نیل باین مقصود مهم ایاد اختلال و موانع بکنند، لذا این ماده‌واحده با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی – در اینموقع که بموجب قوانین مصوبه برای ملی کردن صنایع نفت دولت اقدام به خلع ید شرکت سابق نفت جنوب کرده و خلع ید بر کلیه مؤسسات نفت نموده‌است برای جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی و سد هر گونه ایجاد مانع و خلل در راه موفقیت دولت بحسن انجام کار ماده واحده زیر را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید و تصویب آن را با قید دو فوریت تقاضا دارد.
  • ماده‌واحده – از تاریخ تصویب این قانون تا مدت یکسال هر کس که در عمل بهره برداری صنایع نفت ملی ایران با قصد سوء و خیانت عملیاتی نماید که منجر بقطع لوله‌های نفت و یا از کار افتادن کارخانه‌ها و ماشین‌های تصفیه و یا وسایط نقلیه نفت و یا حریق در چاهها و مخازن نفت و یا تخریب خط و یا تونل و پل و یا وسائط نقلیه راه آهن بشود محکوم بحبس موقت با اعمال شاقه تا اعدام خواهد گردید. مجازات محرکین و معاونین جرم مجازات مجرم اصلی خواهد بود و باین جرائم در دادگاههای نظامی رسیدگی خواهد شد.


منبع