لايحه قانونی تشكيل هيات امنای دانشگاه اصفهان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

لایحه قانونی تشکیل هیات امنای دانشگاه اصفهان - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین).

ماده واحده - هیأت امناء دانشگاه اصفهان تشکیل می‌شود از اشخاص زیر:

۱ - وزیر آموزش و پرورش یا قائم مقام او.
۲ - وزیر دارایی یا قائم مقام او.
۳ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام او.
۴ - مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او.
۵ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا قائم مقام او.
۶ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی یا قائم مقام او.
۷ - استاندار اصفهان.
۸ - رییس دانشگاه اصفهان.
۹ - رییس هیأت مدیره شرکت ملی ذوب آهن ایران یا قائم مقام او.
۱۰ - رییس انجمن شهر اصفهان.
۱۱ - پنج نفر از شخصیتهای فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی و اجتماعی حتی‌الامکان محلی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت‌وزیران.

لایحه قانونی فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز سه شنبه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به استناد ماده ۹ قانون تشکیل واختیارات هیأت امنای دانشگاه تهران به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه یازدهم آذر ماه یک هزارو سیصد و چهل و شش کمیسیون آموزش و پرورش مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت.


رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی