قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز درگاه قوانین ایران

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
  • - قانون سازمان انرژی اتمی ایران – مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.