قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم درگاه قوانین ایران

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

قانون انتخابات مجلس شورای ملی


قانون‌های نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی


مجلس سنا

نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری

قانون انتخابات مجلس سنا

مجلس موسسان

  • قانون انتخابات مجلس موسسان - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.