قانون کنترات دکتر ویلهلم: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون کنترات دکتر ویلهلم مصوب ۴ جدی ۱۳۰۱ شمسی ماده اول - دولت مجاز است دکتر وی...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون کنترات دکتر ویلهلم
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۴ جدی ۱۳۰۱ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون کنترات دکتر ویلهلم''' - مصوب ۴ جدی ۱۳۰۱ شمسی
  
 
ماده اول - دولت مجاز است دکتر ویلهلم را برای مدت سه سال از تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۲۳
 
ماده اول - دولت مجاز است دکتر ویلهلم را برای مدت سه سال از تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۲۳
سطر ۱۹: سطر ۲۶:
 
نخواهد داشت و چنانچه مبتلا به مرضی‌شود که اطباء معاودت او را برای معالجه ضروری
 
نخواهد داشت و چنانچه مبتلا به مرضی‌شود که اطباء معاودت او را برای معالجه ضروری
 
بدانند در این صورت فقط خرج مسافرت به او داده خواهد شد.
 
بدانند در این صورت فقط خرج مسافرت به او داده خواهد شد.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون کنترات دکتر ویلهلم - مصوب ۴ جدی ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - دولت مجاز است دکتر ویلهلم را برای مدت سه سال از تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۲۳ برای معلمی جراحی مدرسه طبی تهران و تصدی اعمال‌یدی مریضخانه وزیری کنترات نماید.

ماده دوم - حقوق دکتر ویلهلم از قرار سالی چهار هزار و پانصد تومان تعیین خواهد شد.

ماده سوم - برای خرج مراجعت دکتر ویلهلم پس از انقضاء کنترات دو هزار فرانک به نرخ روز تأدیه خواهد شد و چنانچه در موقع مراجعت به‌واسطه اغتشاشات مجبور به عبور از نقاطی شود که اضافه بر مبلغ مقرره احتیاج به خرج مسافرت داشته باشد به تصدیق قنسولهای محلی دولت علیه‌ایران منظور خواهد شد ولی در هر حال این اضافه از هزار فرانک تجاوز نخواهد کرد.

ماده چهارم - هر گاه دولت بخواهد دکتر ویلهلم را از خدمت مستعفی دارد باید به علاوه مخارج معاودت حقوق شش ماه مشارالیه را بپردازد چنانچه‌خود دکتر ویلهلم بخواهد از خدمت دولت کناره‌جویی نماید به هیچوجه حق مخارج مقرره معاودت و حقوق نخواهد داشت و چنانچه مبتلا به مرضی‌شود که اطباء معاودت او را برای معالجه ضروری بدانند در این صورت فقط خرج مسافرت به او داده خواهد شد.