قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ ‌مصوب ۲۴ قوس ۱۳۰۱ ‌ماد...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون پنجاه هزار تومان اعتبار
+
{{سرصفحه پروژه
برای جلوگیری از آفت ملخ
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
‌مصوب ۲۴ قوس ۱۳۰۱
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ''' - مصوب ۲۴ قوس ۱۳۰۱
  
 
‌ماده واحده - مبلغ پنجاه هزار ۵۰۰۰۰ تومان به وزارت مالیه برای خرید ملخ یعنی
 
‌ماده واحده - مبلغ پنجاه هزار ۵۰۰۰۰ تومان به وزارت مالیه برای خرید ملخ یعنی
 
پرداخت اجرت معین به اشخاصی که تخم ملخ جمع‌آوری و‌تسلیم مأمورین دولت می‌نمایند
 
پرداخت اجرت معین به اشخاصی که تخم ملخ جمع‌آوری و‌تسلیم مأمورین دولت می‌نمایند
 
اعتبار داده می‌شود.
 
اعتبار داده می‌شود.
 +
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ - مصوب ۲۴ قوس ۱۳۰۱

‌ماده واحده - مبلغ پنجاه هزار ۵۰۰۰۰ تومان به وزارت مالیه برای خرید ملخ یعنی پرداخت اجرت معین به اشخاصی که تخم ملخ جمع‌آوری و‌تسلیم مأمورین دولت می‌نمایند اعتبار داده می‌شود.