قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۲ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین - مصوب 1346.11.5

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده است و در تاریخ‌بیست و دوم اردیبهشت ماه 1344 در بوئنوس‌آیرس به امضاء نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد‌تصویب آن را مبادله نماید. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز شنبه یازدهم آذر ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌پنجشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی [z]‌موافقتنامه فرهنگی بین ایران و آرژانتین ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین نظر به تمایل خود به تحکیم علائق دوستی موجود میان دو کشور و به منظور توسعه و بسط روابط‌فرهنگی تصمیم به انعقاد موافقتنامه فرهنگی گرفتند و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر برگزیدند. ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران ‌جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوری آرژانتین ‌جناب آقای دکتر (‌میگوئل انگل زاوالا) وزیر امور خارجه و مذهب دولت آرژانتین. ‌که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود و اطمینان به صحت و اعتبار آن نسبت به موارد زیر موافقت حاصل کردند: ‌ماده 1 - طرفین متعاهدین برای بسط و توسعه مناسبات فرهنگی میان دو کشور در زمینه‌های علمی و هنری که موجب تشیید روابط معنوی دوستانه‌میان دو ملت است به خصوص در موارد زیر کمال اهتمام را مبذول خواهند داشت.

1 - فراهم کردن تسهیلات لازم برای مبادله و توزیع و فروش کتب و نشریات ملی.

2 - مبادله منظم نشریات رسمی دو کشور به منظور آشنایی دو ملت به اوضاع و احوال یکدیگر.

3 - فراهم کردن موجبات همکاری مراکز ورزشی دو کشور.

4 - ایجاد تسهیلات در امر مبادله نمایشگاه‌های هنری و فیلم‌های مستند و فرهنگی و تربیتی که در تحکیم روابط دوستی بین دو کشور مؤثر است.

‌ماده 2 - طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را در امر مبادله استادان و سخنرانان و نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان و نیز اعطای بورس و برقراری‌کمک هزینه تحصیلی به عمل خواهند آورد.

‌ماده 3 - طرفین متعاهدین تأسیس مؤسسات و انجمن‌های فرهنگی را در کشورهای خود تشویق خواهند کرد مشروط بر این که تأسیس این مؤسسات و‌انجمن‌ها و نحوه کار آنها با مقررات و قوانین محلی تطبیق کند.

‌ماده 4 - تسهیلات خاص به منظور ایجاد مراکز تعلیم و تحقیق در زبان اسپانیایی در دانشگاه‌ها و مدارس ایران و مراکز تعلیم و تحقیق در زبان فارسی در‌دانشگاه‌ها و مدارس جمهوری آرژانتین به عمل خواهد آمد.

‌ماده 5 - طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را برای ترجمه آثار ادبی و علمی آرژانتین به زبان فارسی و آثار ادبی ایرانی به زبان اسپانیایی به عنوان اقدام‌متقابل برای ایجاد تفاهم میان اتباع دو کشور به عمل خواهند آورد.

‌ماده 6 - طرفین متعاهدین ترویج جهانگردی را طبق قوانین داخلی به منظور تسهیل آشنایی و شناسایی یکدیگر تشویق می‌کنند.

‌ماده 7 - این موافقتنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب که در تهران‌به عمل خواهد آمد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 8 - مدت اعتبار این موافقتنامه پنج سال خواهد بود هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند حداقل شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور با اعلام فسخ‌به آن پایان بخشند در غیر این صورت مادام که یکی از طرفین متعاهدین به ترتیب مذکور آن را فسخ ننموده باشند به قوت خود باقی خواهد بود. ‌بنائاً علیهذا نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند در تاریخ بیست و دو اردیبهشت یک هزار و سیصد و‌چهل و چهار شمسی در سه نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و اسپانیولی و فرانسه که متساویاً معتبرند در بوئنوس‌آیرس به امضاء رسید. در صورت‌اختلاف در تفسیر نسخه فرانسه موافقتنامه معتبر خواهد بود. ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری آرژانتین ‌عباس آرام وزیر امور خارجه دکتر میگوئل انگل زاوالا وزیر امور خارجه و مذهب ‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی