قانون منع خروج طلا و نقره ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون منع خروج طلا و نقره - مصوب ۲۳ جمادی‌الثانیه ۱۳۳۳ قمری

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون الی آخر برج اسد ۱۳۳۳ خارج کردن شمش و مسکوک نقره و طلا به طریق مال‌التجاره و کلی پستال از ایران‌ممنوع است.

ماده ۲ - این قانون از طرف دولت به وسیله اداره گمرکات و پستخانه و سایر ادارات مربوطه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.