قانون معرفی اسکناس بانک شاهنشاهی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون راجع به اسکناس بانک شاهنشاهی ایران - مصوب ۷ ثور مطابق ۱۲ جمادی‌الثانیه ۱۳۳۳ قمری

ماده ۱ - برای رفع اشکالات جریان امور صرافی مملکت که به واسطه مسدود بودن راه‌های اروپا و کمی ورود نقره از تبدیل بلیط‌های بانک‌شاهنشاهی حاصل شده‌است و برای حفظ تعادل و تناسب جریان مسکوک نقره در معاملات بانک شاهنشاهی ایران مکلف است که از هشتم برج ثور۱۳۳۳ الی شصت روز متوالی در مقابل بلیط‌های خود روزی فقط ده هزار تومان مسکوک نقره ایران تأدیه نماید.

ماده ۲ - علاوه بر مبلغ ده هزار تومان روزانه بانک مکلف است در موقعی که به مردم پول اسکناس می‌دهد و در موقعی که مردم اسکناس برای‌مبادله می‌برند یک تومان آن را مسکوک نقره تأدیه بکند.

ماده ۳ - در کلیه معاملات دولتی و مملکتی کمافی‌السابق بلیط بانک رواج خواهد بود.

ماده ۴ - بعد از انقضاء شصت روز مذکور در ماده اول این قانون از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۵ - این قانون فقط شامل پایتخت است.

ماده ۶ - وزارت داخله مأمور اجرای این قانون است.

  • پاورقی: این قانون بر طبق ماده چهار از اعتبار ساقط شده است