قانون معافیت از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیل‌های ساخت کارخانجات داخلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون معافیت از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیلهای ساخت کارخانجات داخلی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۴

‌ماده واحده - شرکتها و مؤسسات و سازمانهایی که به موجب قوانین خاص مجاز به وارد کردن اتومبیل جهت انجام عملیات خود با معافیت از‌حقوق و عوارض گمرکی می‌باشند و همچنین سفارتخانه‌ها و مأمورین سیاسی خارجی و بین‌المللی که به موجب قوانین مربوط از این قبیل معافیتها‌استفاده می‌کنند، در صورتی که وسائط نقلیه مورد نیاز برای انجام عملیات خود را از اتومبیلهای ساخت کارخانجات داخلی تهیه نمایند از پرداخت‌مالیات موضوع قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ معاف خواهند بود. ولی هر گاه اتومبیل به شخص‌دیگری که مشمول معافیت مذکور در فوق نباشد انتقال داده شود و در تاریخ انتقال پنج سال تمام از سال ساخت (مدل) آن نگذشته باشد منتقل‌الیه به‌نسبت مدت باقیمانده به قرار هر سال بیست درصد مشمول مالیات مزبور خواهد بود و پس از انقضاء پنج سال مشمول مالیات فوق نخواهد بود. وزارت‌دارایی مکلف به اجرای این قانون می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۲۱ در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی