قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شود

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شود - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۲۳

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در هر یک از جزایی خلیج فارس که مقتضی تشخیص دهد کلیه کالاهایی که به منظور مصرف و استفاده و‌فروش در فروشگاه‌ها وارد جزائر مذکور می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و حق انحصار و عوارض مختلف و حق ثبت‌سفارش (‌به استثنای هزینه خدمات بندری و باربری) معاف نماید.

‌ورود کالاهایی که بر اساس قوانین مربوطه ممنوع می‌باشد مشمول مقررات خاص آن خواهد بود.

‌تبصره ۱ - هر گاه کالای وارداتی از این جزایر به نقاط دیگر کشور حمل گردد و همچنین کالای صادراتی از این جزائر به خارج از کشور مشمول کلیه‌مقررات مربوط به صادرات و واردات خواهد بود.

‌تبصره ۲ - کالاهای همراه مسافرینی که از این جزایر به نقاط دیگر کشور می‌روند مشمول مقررات مربوط به مسافرین وارده به کشور می‌باشد.

‌تبصره ۳ - موارد و موضوعاتی که در این ماده پیش‌بینی نشده تابع مقررات و قوانین گمرکی و مقررات صادرات و واردات می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی