قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز و گاز دوفرانس و نفت معدنی اتریش: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(اصلاح نویسه‌های عربی)
(اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
 
سطر ۱: سطر ۱:
‌‌{{سرصفحه پروژه
+
{{سرصفحه پروژه
 
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
 
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
سطر ۸: سطر ۸:
 
}}
 
}}
  
'''قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز Ruhrgaz و گازدوفرانس Gaz de france و نفت معدنی اتریش  
+
'''قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز Ruhrgaz و گازدوفرانس Gaz de france و نفت معدنی اتریش Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft''' -  مصوب ۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا 
Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft''' -  مصوب ۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی  
+
 
  
  
'''‌ماده واحده -'''  مندرجات مواد ۱۸ و ۱۹  قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی مورخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴  (۲۵۳۴ شاهنشاهی) منعقد بین شرکت ملی گاز‌ایران و شرکتهای:
+
'''‌ماده واحده -'''  مندرجات مواد ۱۸ و ۱۹  قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی مورخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴  (۲۵۳۴ شاهنشاهی) منعقد بین شرکت ملی گازایران و شرکتهای:
  
(۱) RUHRGAz (‌آلمانی)
+
::1-  RUHRGAZ (آلمانی)
 +
::2-  GAZ DE FRANCE (فرانسوی)
 +
::3-  Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft (اتریشی)
  
(۲) GAZ DE FRANCE (‌فرانسوی)
+
همچنین ماده ۴ قرارداد سه جانبه داوری منعقد در تاریخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴  (۲۵۳۴ شاهنشاهی) بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های فوق‌الذکر و مؤسسه (V/OSojuzgazexport) شوروی تأیید و تنفیذ می‌گردد.
  
(۳) Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft (‌اتریشی)
+
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷٫۲٫۱۸ در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد وسی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
‌همچنین ماده ۴ قرارداد سه جانبه داوری منعقد در تاریخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴  (۲۵۳۴ شاهنشاهی) بین شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای فوق‌الذکر و‌مؤسسه (V/OSojuzgazexport) شوروی تأیید و تنفیذ می‌گردد.
+
رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''
 
 
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷.۲.۱۸  در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و‌سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
 
 
‌رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''
 
  
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]
 
[[رده:قراردادهای نفت و گاز]]
 
[[رده:قراردادهای نفت و گاز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۱

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز Ruhrgaz و گازدوفرانس Gaz de france و نفت معدنی اتریش Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft - مصوب ۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا


‌ماده واحده - مندرجات مواد ۱۸ و ۱۹ قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی مورخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) منعقد بین شرکت ملی گازایران و شرکتهای:

1- RUHRGAZ (آلمانی)
2- GAZ DE FRANCE (فرانسوی)
3- Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft (اتریشی)

همچنین ماده ۴ قرارداد سه جانبه داوری منعقد در تاریخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های فوق‌الذکر و مؤسسه (V/OSojuzgazexport) شوروی تأیید و تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷٫۲٫۱۸ در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد وسی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی