قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط خوزستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط خوزستان - مصوب ۸ مرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ امرداد ۱۳۳۰ مجلس سنا

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که مقررات قانون حکومت نظامی هفت نقطه از منطقه خوزستان: آبادان - گچساران - آغاجاری - بندرمعشور - هفتگل - مسجدسلیمان - لآلی را برای حداکثر مدت دو ماه دیگر تا صبح پنجم مهر ماه تمدید نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۶ امرداد ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

نگاه کنید به