قانون مربوط به اجازه اختصاص ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به بودجه سال جاری کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مربوط به اجازه اختصاص ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به بودجه سال جاری کشور - مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از مبلغ ۷۵ میلیون دلار وام موضوع قانون مورخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۳ هم ارز ده میلیون دلار آن به‌تدریج به مصرف هزینه ضروری و کسر بودجه رسیده و دو میلیون دلار برای امور مربوط ذیل:

برای کشتارگاه تهران ۲۹۰۰۰۰ دلار

مرمت راه‌ها ۴۳۵۰۰۰ دلار

مخابرات تلفنی ۳۵۰۰۰۰ دلار

راه‌آهن ۵۵۰۰۰۰ دلار

ارتباطات پلیسی ۳۷۵۰۰۰ دلار

جمع کل ۲۰۰۰۰۰۰ دلار

به مصرف برسد و نسبت به سی میلیون دلار دیگر از چهل میلیون دلار دولت باید طبق تبصره‌های قانونی ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۳ هر چه زودتر اقدام کند ونیز وزارت دارایی مجاز است حداکثر تا میزان ده درصد از کل عواید نفت به مصرف هزینه‌های ضروری و کسر بودجه برساند:

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه روز ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است