قانون مربوط به‌تجدید حکومت نظامی در هشت منطقه خوزستان از تاریخ ۵ امرداد تا ۵ آبان‌ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

لایحه قانونی مربوط به تمدید حکومت نظامی در هشت محل از منطقه خوزستان از تاریخ ۱۵ مرداد تا ۵ آبان ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۲۳ امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که مقررات حکومت نظامی را در هشت محل از منطقه خوزستان (آبادان - گچساران - آغاجاری - بندرمعشور - هفتگل - مسجد سلیمان - لالی - خرمشهر) برای مدت سه ماه دیگر تا تاریخ صبح ۵ آبان ماه ۱۳۳۱ تمدید نماید.


لایحه قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی


قانون فوق در جلسه ۱۹ مهر ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۸