قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو/پروتکل‌ها و قطعنامه‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


پروتکل‌ها (مقاوله‌نامه نهایی) به قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵

هنگام امضاء نمودن قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) نمایندگان مختار امضاکننده زیر این مراتب را که جزء اسناد نهایی کنفرانس‌نمایندگان مختار مونترو ۱۹۶۵ درج نموده‌اند.


(۱) از طرف افغانستان:

هیأت نمایندگی دولت پادشاهی افغانستان در کنفرانس نمایندگان مختار مونترو ۱۹۶۵ برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که از قبول هر تفسیرمالی که باعث افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در اتحادیه باشد امتناع ورزیده و اگر کشورهای عضو اصلی و وابسته مقررات این قرارداد را رعایت‌ننمایند هر اقدام که برای حفظ سرویس‌های ارتباطی خود ضروری داند به عمل آورد.


(۲) از طرف الجزایر (‌جمهوری دموکراتیک و ملی الجزیره):

هیأت نمایندگی جمهوری دموکراتیک و ملی الجزیره اعلام می‌دارد که دولت او این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هرگاه بعضی از اعضاء اصلی یاوابسته به نحوی از انحاء مقررات این قرارداد را رعایت ننمایند یا شرایط اعضاء اصلی و وابسته برای سرویس‌های ارتباطی دور زیان‌آور بوده یا باعث‌افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه گردد به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که لازم داند به عمل آورد.


(۳) از طرف الجزیره (‌جمهوری دموکراتیک و ملی الجزیره) کشور پادشاهی عربی سعودی - جمهوری عراق - کشور پادشاهی اردن هاشمی - مملکت کویت - لهستان - کشور پادشاهی مراکش - جمهوری عربی شام - جمهوری متحده عرب -‌جمهوری سودان و تونس:

هیأت‌های نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر اعلام می‌دارند که امضای این قرارداد از طرف آنها و احیاناً تصویب آن از طرف دولت آنها شامل شناسایی‌اسرائیل نیست و در مقابل آن ایجاد تعهدی نمی‌کند.


(۴) از طرف الجزیره (‌جمهوری دموکراتیک و ملی الجزیره) - جمهوری فدرال کامرون - جمهوری آفریقای مرکزی - جمهوری دموکراتیک کنگو -‌جمهوری کنگو - (‌برازاویل) - جمهوری ساحل عاج - جمهوری داهمی - اتیوپی - جمهوری گابونز - غنا - جمهوری گینه - جمهوری ولتای علیا -‌کنیا - جمهوری لیبریا - لاوی - جمهوری مانگاش - جمهوری مالی - کشور مراکش - جمهوری اسلامی موریتانی - جمهوری نیجریه - جمهوری‌فدرال نیجریه - لوگاندا - جمهوری متحده عرب - جمهوری سومالی - جمهوری رواندی - جمهوری سنگال - سیرالئون - جمهوری سودان -‌جمهوری متحده تانزانیا - جمهوری چاد - جمهوری تونگولی - تونس و جمهوری زامبیا:

هیأت‌های نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر اعلام می‌دارند که امضای این قرارداد از طرف آنها و تصویب بعدی آن از طرف دول متبوع آنها به هیچ وجه‌شامل شناسایی جمهوری آفریقای جنوبی نبوده و در مقابل دولت مزبور ایجاد هیچ گونه تعهدی نمی‌نماید.


(۵) از طرف جمهوری آرژانتین:

هیأت نمایندگی آرژانتین اعلام می‌دارد:

در بند ۴ قرارداد بین‌المللی ارتباط دور مونترو ۱۹۶۵ تصریح شده که کلیه کشورها یا گروه سرزمین‌های مشروحه در ضمیمه ۱ عضو اتحادیه محسوب‌می‌شوند و در ضمیمه شماره ۱ نام سرزمین‌های ماوراء بحار هم که روابط بین‌المللی آنها را دولت کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تأمین‌می‌نماید ذکر شده.

دولت مزبور عادتاً در این مجموعه نام سرزمین موسوم به (‌فالکلند و متعلقات آن) و سرزمین‌های (‌جنوبی بریتانیا) را نیز قلمداد می‌نماید هیأت‌نمایندگی آرژانتین صریحاً اعلام می‌دارد که این عمل به هیچ وجه به حق حاکمیت آرژانتین نسبت به جزایر مالوئین و جزایر ساندویچ جنوبی و جزایرگرجی (‌ژورژی) جنوبی خللی وارد نمی‌سازد دولت کشورهای متحده این جزایر را با اعمال قدرت قاهره اشغال نموده دولت آرژانتین بدین وسیله‌حقوق غیر قابل انکار خود را تأیید و اعلام می‌دارد که این سرزمین‌ها و زمین‌های واقع در قسمت جنوبی آرژانتین جزء متصرفات و مستعمرات هیچ‌ملتی نبوده و جزء لاینفک سرزمین آرژانتین هستند.

در مورد نامی که در اسناد مزبور برای جزیره مالویین تعیین شده دولت آرژانتین لازم می‌داند تصمیم کمیته مخصوص سازمان ملل متحده را که مأمورمطالعه اعلامیه مربوط به اعطاء آزادی به کشورهای مستعمره و ملل آنها است خاطر نشان سازد.

کمیته مزبور گزارش کمیسیون فرعی شماره ۳ را در مورد جزائر مالویین با توافق کامل پذیرفته و در تاریخ ۱۳ نوامبر ۶۴ به اکثریت آراء تصویب نموده که‌در تمام اسناد کمیته مخصوص کلمه مالویین منضم به نام فالکلند ذکر شود و پیشنهاد شده‌است که این رویه در تمام اسناد سازمان ملل رعایت گردد.

مدلول اعلامیه فوق‌الذکر در مورد کلیه تغییرات مشابه که در قرارداد و ضمائم آن گنجانده شود نافذ است.


(۶) از طرف جمهوری آرژانتین - بولیوی - برزیل - شیلی - جمهوری کلمبیا - کستاریکا - اکواتور - گواتمالا - مکزیک - نیکاراگوا - پاناما - پاراگوئه -‌پرو - جمهوری ونزوئلا:

هیأت‌های نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر اعلام می‌دارند با این اصل که در کنفرانس‌ها و یا جلسات ناحیه‌ای اعضای اصلی اتحادیه که متعلق به آن ناحیه‌نباشند نیز می‌توانند با حق رأی شرکت نمایند موافق نیستند.


(۷) از طرف دولت‌های مشترک‌المنافع استرالیا - مال وی - مالت - زلاند جدید - کشور هلند - جمهوری فیلیپین - کشورهای متحده بریتانیای کبیر وایرلند شمالی - و ترینیته - و توباگو:

نمایندگی‌های کشورهای مزبور این حق را برای دولت‌های خود محفوظ می‌دارند که هرگاه بعضی از اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه از قبول سهمیه‌حق‌الاشتراک خود امتناع ورزند یا به نحوی دیگر از اجراء مقررات این قرارداد و ضمائم و پروتکل‌های مربوط به آن خودداری نمایند یا شرایط کشورهای‌دیگر برای حسن جریان امور ارتباطات آنها زیان‌بخش باشد به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری بدانند انجام دهند.


(۸) از طرف اتریش - بلژیک - دانمارک - فنلاند - ایسلاند - لیختن‌اشتاین - لوکزامبورگ - نروژ - کشور هلند - جمهوری آلمان - سوئد و سویس:

در مورد ماده ۱۵ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور مونترو هیأت‌های نمایندگی کشورهای مزبور همان شرایطی را که هنگام امضاء آیین‌نامه مذکوره درماده ۵ قرارداد به نام ادارات خود قائل شده‌اند بالصراحه تأیید می‌نماید.


(۹) از طرف بلژیک:

هیأت نمایندگی بلژیک هنگام امضاء نمودن این قرارداد به نام دولت خود اعلام می‌دارد هیچ شرطی را که منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او درهزینه اتحادیه باشد نمی‌پذیرد.


(۱۰) از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی - جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی: هیأت‌های‌نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر به نام دولت‌های متبوع خود اعلام می‌دارند:

۱ - تصمیم کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵ مبنی بر قبول اعتبارنامه نمایندگان (‌چان کایچک) برای شرکت درکنفرانس و امضاء نمودن اسناد نهایی به نام چین غیر قانونی است زیرا همانطور که در سایر سازمان‌های بین‌المللی مقرر است نمایندگان قانونی چین دراتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور از طرف دولت جمهوری چین ملی تعیین می‌گردد.

۲ - مقامات سایگون عملاً قائم‌مقام و نماینده ویتنام جنوبی نبوده و حق ندارند در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور به نام ویتنام بحث نمایند بنابراین‌امضاء اسناد نهایی کنفرانس از طرف نمایندگان مقامات مزبور با الحاق آنها به این اسناد به نام ویتنام جنوبی فاقد ارزش قانونی است.

۳ - هیأت‌های نمایندگی جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی - جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین و اتحاد جماهیر شوروی هنگام امضاءنمودن این قرارداد اعلام می‌دارند که موضوع قبول آیین‌نامه بیسیم ژنو ۱۹۵۹ را مفتوح می‌گذارند.


(۱۱) از طرف جمهوری سوسیالیستی بیلوروسی - جمهوری ملی بلغارستان - کوبا - جمهوری ملی هنگری - جمهوری ملی مغولستان - جمهوری ملی‌پلنی - جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین - جمهوری سوسیالیستی رومانی - جمهوری سوسیالیستی چکوسلواکی - اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی:

هیأت نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر به نام دولت‌های متبوع خود اعلام می‌دارند که ادعای نمایندگی کره جنوبی مبنی بر این که در اتحادیه به نام تمام‌کره سخن می‌گویند کاملاً ناروا و فاقد ارزش قضایی است زیرا حکومت غیر واقعی کره جنوبی مظهر ملت کره نیست و نمی‌تواند باشد.


(۱۲) از طرف اتحادیه بیرمانی:

هیأت نمایندگی اتحادیه بیرمانی هنگام امضاء نمودن این قرارداد اعلام داشت که برای دولت متبوع خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر شرایط بعضی‌از کشورها مستلزم افزایش سهمیه حق‌الاشتراک آن دولت در مخارج اتحادیه باشد برای حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری بداند به عمل آورد.


(۱۳) از طرف جمهوری ملی بلغارستان - کوبا - جمهوری ملی هنگری - جمهوری ملی مغولستان - جمهوری ملی پلنی - جمهوری سوسیالیستی رومانی وجمهوری سوسیالیستی چکوسلواکی:

هیأتهای نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر برای دولتهای خود این حق را محفوظ می‌دارند که آیین‌نامه بیسیم را کلاً یا جزئاً قبول یا رد نمایند.

(۱۴) از طرف جمهوری ملی بلغارستان - کوبا - جمهوری ملی هنگری - جمهوری ملی مغولستان - جمهوری ملی پلنی - جمهوری سوسیالیستی رومانی وجمهوری سوسیالیستی چکوسلواکی:

هیأت‌های نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر امضای قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵ را از طرف نمایندگان چان کایچک غیر قانونی و نارواتلقی می‌نمایند زیرا فقط نمایندگانی که از جانب دولت مرکزی جمهوری ملی چین تعیین شده باشند می‌توانند به نام چین قراردادهای بین‌المللی راامضاء نمایند.

ضمناً هیأت‌های نمایندگی کشورهای بالا اعلام می‌دارند که با توجه به اوضاع احوال فعلی سرزمین ویتنام جنوبی و (‌موافقتنامه‌های ژنو) دولت‌های آنهادولت سایگون را نمی‌توانند حافظ منافع ملت ویتنام جنوبی ندانند.


(۱۵) از طرف جمهوری فدرال کامرون:

هیأت نمایندگی جمهوری فدرال کامرون - در کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) برای دولت خود این حق رامحفوظ می‌دارد که اگر شرایط هیأت‌های نمایندگی کشورهای دیگر یا عدم اجراء مقررات این قرارداد از طرف کشورهای مزبور برای حسن جریان‌سرویس‌های ارتباطی کامرون زیان‌بخش باشد هر اقدام که برای حفظ منافع خود لازم می‌داند به عمل آورد.

ضمناً دولت جمهوری کامرون شرایط دولت‌های دیگر را که منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه شود نخواهد پذیرفت.


(۱۶) از طرف کانادا:

امضاء قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) از طرف کانادا مقید به این حق است که این دولت از الحاق به آیین‌نامه تلفنی امتناع دارد و الحاق‌به سایر آیین‌نامه‌های اداری را پذیرفته به استثنای مواردی که شرایط خاص قید شده باشد.


(۱۷) از طرف شیلی:

هیأت نمایندگی شیلی خاطر نشان می‌سازد که از قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور و ضمائم آن و در آیین‌نامه‌ها یا در اسناد از هر قبیل که باشد هرگاه تذکریا اشاره‌ای به (‌زمین‌های جنوبی) متعلق به کشورهایی شده باشد موضوع به هیچ وجه شامل سرزمین‌های جنوبی شیلی نشده و نمی‌تواند بشود زیرا این‌سرزمین‌ها جزء لاینفک سرزمین‌های ملی جمهوری شیلی بوده و حقوق این دولت نسبت به سرزمین‌های مزبور غیر قابل انکار است.


(۱۸) از طرف چین:

هیأت نمایندگی جمهوری چین در کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) مانند آتلانتیک سیتی و بوئنوس‌آیرس وژنو تنها نماینده قانونی چین در این کنفرانس می‌باشد و از طرف کنفرانس به رسمیت شناخته شده‌است کلیه اعتراضات یا شرایط که در مورد این قراردادیا ضمائم آن از طرف اعضاء اصلی اتحادیه تسلیم گردیده و با موقعیت جمهوری چین که فوقاً اشاره شد تباین داشته باشد غیر قانونی و به این جهت‌بی‌ارزش و باطل است.

جمهوری چین با امضای این قرارداد در مقابل اعضای اتحادیه که در بالا ذکر شد هیچ گونه تعهد حاصله از قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو۱۹۶۵) و ضمائم آن را نمی‌پذیرد.


(۱۹) از طرف جمهوری قبرس:

هیأت نمایندگی قبرس اعلام می‌دارد که دولت جمهوری قبرس از قبول هر زیان مالی که معلول احتمالی شرایط دولت‌های دیگر شرکت‌کننده درکنفرانس نمایندگان مختار (مونترو ۱۹۶۵) باشد امتناع می‌ورزد.


(۲۰) از طرف جمهوری کلمبیا و اسپانیا:

هیأت نمایندگی جمهوری کلمبیا و اسپانیا به نام دولت‌های متبوع خود اعلام می‌دارند که هیچ گونه شرطی که منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک آنهادر مخارج اتحادیه باشد قبول ندارند.


(۲۱) از طرف جمهوری کره:

هیأت نمایندگی جمهوری کره اعلام داشت که مانند تمام کنفرانس‌هایی که از زمان الحاق او به اتحادیه تشکیل گردیده نماینده قانونی و منحصر تمام کره‌می‌باشد و به همین کیفیت هم از طرف کنفرانس شناخته شده‌است و تمام اعتراضات و شرایطی که در مورد این قرارداد یا ضمائم آن از طرف اعضای‌اصلی اتحادیه تسلیم شده و با موقعیت کره که فوقاً اشاره شد مباینت داشته باشد غیر قانونی و در نتیجه بی‌ارزش و باطل است.


(۲۲) از طرف کستاریکا:

هیأت نمایندگی جمهوری کستاریکا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر آثار شرایط دولت‌های دیگر عامل افزایش سهمیه حق‌الاشتراک‌او در مخارج اتحادیه گردد یا برای سرزمین‌های ارتباطیه او زیان‌بخش باشد آن را بپذیرد یا از قبول آنها امتناع نماید.


(۲۳) از طرف جمهوری ساحل عاج:

هیأت نمایندگی جمهوری ساحل عاج برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر آثار شرایط دولت‌های دیگر باعث افزایش سهمیه حق‌الاشتراک‌او در مخارج اتحادیه باشد آن را بپذیرد یا رد کند.


(۲۴) از طرف جمهوری کوبا:

هیأت نمایندگی جمهوری کوبا هنگام امضاء نمودن این قرارداد به نام دولت خود اعلام می‌دارد که آیین‌نامه تلگرافی و آیین‌نامه تلفنی و آیین‌نامه ضمیمه‌بیسیم مشروحه در بند ۲۰۳ و ماده ۱۵ این قرارداد را مشروط پذیرفته‌است.


(۲۵) از طرف جمهوری کوبا - جمهوری ملی هنگری - جمهوری ملی مغولستان و جمهوری ملی پلنی:

هیأت نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر برای دولت‌های متبوع خود این حق را محفوظ می‌دارند که اگر شرایط کشورهای دیگر منجر به افزایش سهمیه‌حق‌الاشتراک آنها در مخارج اتحادیه گردد یا بعضی اعضاء اتحادیه از پرداخت حق‌الاشتراک خود امتناع نمایند هر اقدام که به منظور حفظ منافع خودلازم بدانند به عمل آورد.


(۲۶) از طرف جمهوری داهمی:

هیأت نمایندگی جمهوری داهمی برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که:

۱ - از قبول هر اقدام مالی که منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه باشد خودداری نماید.

۲ - اگر کشورهای عضو اصلی یا عضو وابسته از انجام مقررات این قرارداد خودداری نمایند برای حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری بداند معمول‌دارد.


(۲۷) از طرف دانمارک - فنلاند - اسلاند - نروژ و سوئد:

هیأت نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر برای دولت‌های متبوع خود این حق را محفوظ می‌دارند که از قبول آثار هر شرط که منجر به افزایش سهمیه‌حق‌الاشتراک آنها در مخارج اتحادیه باشد امتناع دارند.


(۲۸) از طرف دولت متحده امریکا:

دول متحده امریکا صریحاً اعلام می‌دارد که با امضاء نمودن این قرارداد راجع به آیین‌نامه تلفنی و آیین‌نامه الحاقی بیسیم مذکوره در ماده ۱۵ قراردادبین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) هیچ گونه تعهدی را نمی‌پذیرد.


(۲۹) از طرف حبشه:

هیأت نمایندگی حبشه برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر بعضی از اعضاء اصلی یا وابسته به هر نحوی از انحاء مقررات این قرارداد رااجراء ننمایند یا شرایط کشورهای دیگر برای حسن اجراء امور ارتباطی حبشه زیان‌آور باشد به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که لازم باشد به عمل‌آورند.


(۳۰) از طرف یونان:

هیأت نمایندگی یونان به نام دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که:

۱ - از قبول آثار شرایط کشورهای دیگر که منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه باشد امتناع نماید.

۲ - اگر بعضی اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه حق‌الاشتراک خود را نپردازند یا به طریقی مقررات این قرارداد و ضمائم و پروتکل‌های آن را اجراء ننمایندیا شرایط آنها برای حسن جریان امور ارتباطی یونان زیان‌آور باشد به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری باشد به عمل آورد.


(۳۱) از طرف جمهوری گینه و جمهوری مالی:

هیأت‌های نمایندگی کشورهای فوق‌الذکر برای دولت‌های خود این حق را محفوظ می‌دارند که اگر بعضی اعضاء اصلی یا وابسته به نحوی مقررات‌قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (مونترو ۱۹۶۵) را اجراء ننمودند یا شرایط آنها خطری متوجه سرویس‌های ارتباطی جمهوری مالی سازد برای حفظ‌منافع خود اقدامات لازم به عمل آورند.


(۳۲) از طرف جمهوری هند:

۱ - جمهوری هند با امضاء نمودن قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) از قبول هر گونه زیان مالی که معلول شرایط پیشنهادی هر هیأت‌نمایندگی شرکت‌کننده در کنفرانس و مربوط به امور مالی اتحادیه باشد امتناع دارد.

۲ - هیأت نمایندگی جمهوری هند اعلام می‌دارد که امضای این قرارداد مقید به این شرط است که دولت هند امکان دارد بعضی از مقررات آیین‌نامه‌تلگرافی و آیین‌نامه تلفنی (ژنو ۱۹۵۸) مذکوره در ماده ۱۵ را بپذیرد یا از قبول آنها امتناع نماید.

۳ - به علاوه هیأت نمایندگی جمهوری هند این حق را برای دولت خود محفوظ می‌دارد که اگر کشوری شرایطی قید نماید یا مقررات قرارداد وآیین‌نامه‌های مربوطه را نپذیرد به منظور تأمین حسن جریان فعالیت‌های اتحادیه و ارگان‌های دائمی آن و اجراء آیین‌نامه‌های مذکوره در ماده ۱۵ قراردادهر اقدام احتیاطی لازم داند به عمل آورد.


(۳۳) از طرف جمهوری اندونزی:

۱ - هیأت نمایندگی اندونزی اعلام می‌دارد که امضای قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) از طرف هیأت نمایندگی مزبور و احیاناً تصویب‌بعدی آن از طرف دولت او نباید ترجمان به رسمیت شناختن دولت‌های فدراسیون مالزی و چین و سایر کشورهایی تصور شود که جمهوری اندونزی‌آنها را به رسمیت نشناخته.

۲ - هیأت نمایندگی جمهوری اندونزی برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر اعضاء اصلی یا اعضاء وابسته به نحوی از انحاء مقررات این‌قرارداد را رعایت ننمایند یا شرایط کشورهای دیگر حسن انجام عملیات سرویس‌های ارتباطی جمهوری مزبور را دچار اختلال نماید برای حفظ منافع‌خود هر اقدام که ضروری بداند معمول دارد.


(۳۴) از طرف ایران:

هیأت نمایندگی ایران برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر اعضاء اصلی یا وابسته به طریقی مقررات قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور(‌مونترو ۱۹۶۵) را رعایت ننمایند یا شرایط آنها برای سرویس‌های ارتباطی آن دولت ایجاد خطر نماید به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که لازم باشدبه عمل آورد.


(۳۵) از طرف دولت اسرائیل):

اعتراضات دولت‌های الجزیره (‌جمهوری دموکراتیک و ملی الجزیره) کشور عربستان سعودی جمهوری عراق - کشور هاشمی اردن - دولت کویت -لبنان - کشور مراکش - جمهوری عربی سوریه - جمهوری متحده عرب - جمهوری سودان و تونس علیا ناقض اصول و هدف‌های اتحادیه بین‌المللی‌ارتباطات دور بوده بنابراین فاقد هر گونه ارزش قانونی می‌باشد دولت اسرائیل رسماً اعلام می‌دارد که این اعتراضات را بدون قید و شرط رد کرده و آنها رانسبت به حقوق و تعهدات دولت‌های عضو اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور بلااثر می‌داند.

در هر صورت چنانچه دولت‌های جمهوری الجزیره - کشور عربستان سعودی - جمهوری عراق - کشور هاشمی اردن - دولت کویت - لبنان - کشورمراکش - جمهوری عربی سوریه - جمهوری متحده عرب - جمهوری سودان و تونس به طریقی از طرق مواد قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور را نقض‌نمایند دولت اسرائیل برای حفظ منافع خویش از حقوق خود استفاده خواهد نمود.


(۳۶) از طرف ایتالیا:

هیأت نمایندگی ایتالیا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که هرگاه بعضی از اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه حق‌الاشتراک خود را نپردازند یا به‌طریقی دیگر از اجراء مقررات این قرارداد و ضمائم و پروتکل‌های منضمه به آن خودداری نمایند یا شرایط آنها حسن جریان سرویس‌های ارتباطی‌اختصاصی او را دچار خطر نماید به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که لازم بداند معمول دارد.


(۳۷) از طرف جامائیکا:

هیأت نمایندگی جامائیکا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر بعضی اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه از پرداخت سهمیه حق‌الاشتراک‌خود در مخارج اتحادیه امتناع ورزند یا به نحوی از اجراء مقررات قرارداد ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) و ضمائم یا پروتکل‌های منضمه به آن خودداری‌نمایند یا شرایط کشورهای دیگر برای حسن جریان امور سرویس‌های ارتباطی جامائیکا زیان‌آور باشد دولت مزبور به منظور حفظ منافع خود هر عملی‌لازم بداند به موقع اجراء گذارد.


(۳۸) از طرف گینا:

هیأت نمایندگی گینا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که چنانچه بعضی اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه به نحوی از انحاء مقررات قراردادارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) یا ضمائم و آیین‌نامه‌های مربوط به آن را اجراء ننمایند یا شرایط بعضی کشورهای دیگر در حسن جریان امور ارتباطی آن‌کشور خللی وارد سازد برای حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری داند به عمل آورد.


(۳۹) از طرف جمهوری لیبریا:

هیأت نمایندگی جمهوری لیبریا این حق را برای دولت خود محفوظ می‌دارد که اگر اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه به هر طریق که باشد مقررات قراردادبین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) را رعایت ننمایند یا شرایط آنها به سرویس‌های ارتباطی آن دولت زیانی وارد سازد برای حفظ منافع خود هراقدام که لازم داند به عمل آورد.


(۴۰) از طرف مالزی:

هیأت نمایندگی دولت مالزی برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که هرگاه اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه به نحوی مقررات قرارداد بین‌المللی‌ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) را رعایت ننمایند برای حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری داند عمل نماید.


(۴۱) از طرف جمهوری اسلامی موریتانی:

هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی موریتانی در حال امضاء نمودن این قرارداد برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر بعضی اعضاء اصلی واعضاء وابسته مقررات این قرارداد را رعایت ننمایند برای حفظ منافع خود هر اقدام ضروری تشخیص دهد معمول دارد و چنانچه شرایط کشورهای‌دیگر منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه شود از قبول آن شرایط امتناع ورزد.


(۴۲) از طرف نپال:

هیأت نمایندگی نپال برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر شرایط کشورهای دیگر برای حسن جریان امور سرویس‌های ارتباطی آن کشورزیان‌بخش باشد جهت حفظ منافع خود از هر اقدام که ضروری بداند خودداری ننماید.


(۴۳) از طرف جمهوری فدرال نیجریه:

هیأت نمایندگی جمهوری فدرال نیجریه هنگام امضاء نمودن این قرارداد اعلام می‌دارد که دولت آن هیأت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اگربعضی اعضاء اصلی یا وابسته از پرداخت سهمیه خود در مخارج اتحادیه سرباز زنند یا به طریقی مقررات آیین‌نامه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو۱۹۶۵) را اجراء ننمایند یا شرایط کشورهای دیگر به حسن جریان امور ارتباطی آن دولت زیانی وارد سازد برای حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری‌بداند معمول دارد.


(۴۴) از طرف اوگاندا:

هیأت نمایندگی اوگاندا این حق را برای دولت خود محفوظ می‌دارد که اگر اعضاء اصلی یا وابسته به نحوی مقررات قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور(‌مونترو ۱۹۶۵) و ضمائم و آیین‌نامه‌های مربوط به آن را اجراء ننمایند یا شرایط کشورهای دیگر برای حسن جریان امور ارتباطی آن دولت ضرربخش‌باشد به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که لازم بداند به عمل آورد.


(۴۵) از طرف پاکستان:

دولت پاکستان اعلام می‌دارد که حین امضاء نمودن قرارداد حاضر این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمام آیین‌نامه تلفنی و بیسیم را بپذیرد یاقسمتی از آن را همچنین برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر کشوری از اعضاء اتحادیه از الحاق به مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های منضمه به‌آن خودداری نمود اثرات حاصله از این امر را بپذیرد یا از قبول آن خودداری نماید.


(۴۶) از طرف پاناما:

هیأت نمایندگی جمهوری پاناما در کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) اعلام می‌دارد که اگر شرایط دولت‌های‌دیگر شرکت‌کننده در کنفرانس در امور مالی اتحادیه سوء تأثیر داشته باشد از قبول چنین شرایطی امتناع می‌نماید.


(۴۷) از طرف پرو:

هیأت نمایندگی پرو برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که:

۱ - اگر بعضی اعضاء اصلی یا وابسته به طریقی اجراء مقررات قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) و ضمائم و آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های‌مربوطه را رعایت ننمایند یا اگر شرایط اعضاء اصلی یا وابسته باعث افزایش سهمیه حق‌الاشتراک آن دولت در مخارج اتحادیه شود یا موجب خللی به‌حسن جریان امور ارتباطی آن کشور گردد برای حفظ منافع خود هر اقدام که لازم بداند معمول دارد.

۲ - مقررات آیین‌نامه اداری مشروحه در ماده ۱۵ قرارداد را کلاً یا جزئاً پذیرفته یا رد نماید.


(۴۸) از طرف جمهوری فیلیپین:

چون کیفیت شرایط بعضی کشورها برای حسن جریان امور ارتباطی کشور فیلیپین زیان‌بخش است هیأت نمایندگی این کشور در حال امضاء قرارداد ازطرف دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که مقررات آیین‌نامه‌های تلگرافی و تلفنی و آیین‌نامه الحاقی بیسیم را که در قرارداد بین‌المللی ارتباطات‌دور (‌مونترو ۱۹۶۵) مندرج و مکمل آن است کلاً یا جزئاً بپذیرد یا رد نماید.


(۴۹) از طرف پرتقال:

هیأت نمایندگی پرتقال در کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) با توجه به این که:

الف - تصمیم شماره ۴۶ مصوبه کنفرانس منحصراً جنبه سیاسی داشته و کاملاً از صلاحیت اتحادیه خارج است.

ب - بدون این که در اجرای مدلول بند شماره ۶۱۱ آیین‌نامه عمومی منضم به قرارداد (ژنو ۱۹۵۹) به تقاضای کتبی هیأت نمایندگی پرتقال (‌موضوع‌صورتجلسه هفتمین جلسه عمومی مورخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۵ سند شماره ۱۵۸) راجع به صلاحیت رأی گرفته شده باشد تصمیم مزبور به تصویب رسیده‌به نام دولت خود اعلام می‌دارد که در حال امضاء نمودن قرارداد تصمیم شماره ۴۶ را غیر قانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌نماید.


(۵۰) از طرف کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:

هیأت نمایندگی کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اعلام می‌دارد که اعلامیه هیأت نمایندگی آرژانتین را در موردی که حق حاکمیت دولت علیا حضرت‌ملکه انگلستان را در جزایر فالکلند و متعلقات آن و سرزمین جنوبی بریتانیا رد کرده نمی‌پذیرد و صریحاً حقوق دولت علیا حضرت ملکه انگلستان را دراین باب محفوظ می‌دارد جزایر فالکلند و متعلقات آن و سرزمین جنوبی جزء لایتجزای سرزمین‌هایی بوده و هستند که به نام سرزمین‌های ماوراء بحارعضو اصلی اتحادیه شناخته شده و روابط بین‌المللی آن را دولت کشور متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تأمین می‌نماید و همین دولت به نام سرزمین‌مزبور به قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور ژنو ۱۹۵۹ در تاریخ ۹ دسامبر ۶۱ ملحق شده و در ضمیمه شماره ۱ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور مونترو۱۹۶۵ هم به همین ترتیب مشخص گردیده.

هیأت نمایندگی کشور انگلستان هم چنین نظریه هیأت نمایندگی آرژانتین را راجع به این که کلمه مالوئین به نام جزایر فالکلند افزوده شود نمی‌پذیرد این‌تصمیم که کلمه فالکلند بعد از کلمه مالوئین ذکر شود فقط مربوط به کمیته مخصوص ملل متحد است که مأمور مطالعه کیفیت اجراء اعلامیه اعطای‌آزادی به کشورهای مستعمره و ملل آنها بوده و ملل متحد تعمیم مذکور را برای سایر اسناد خود هم تصویب ننموده‌است و این تصمیم به هیچ وجه به‌قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵ و ضمائم آن و اسناد دیگری که از طرف اتحادیه صادر می‌شود ارتباط ندارد.

راجع به آن قسمت از اعلامیه هیأت نمایندگی آرژانتین که مربوط به حق حاکمیت نسبت به سرزمین جنوبی بریتانیا است هیأت نمایندگی انگلستان‌توجه دولت آرژانتین را به ماده ۴ قرارداد جنوب جلب می‌نماید که به موجب آن دو دولت تعهداتی متقابل دارند.


(۵۱) از طرف جمهوری رواندی:

هیأت نمایندگی جمهوری رواندی برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر پاره‌ای از اعضاء اصلی یا وابسته اتحادیه مقررات قراردادبین‌المللی ارتباطات دور (مونترو ۱۹۶۵) یا ضمائم و آیین‌نامه‌های مربوط به آن را اجراء ننمایند یا شرایط کشورهای دیگر برای حسن جریان امورارتباطی او زیان‌آور باشد به منظور حفظ منافع خود از هر اقدام که شایسته بداند خودداری ننمایند.


(۵۲) از طرف جمهوری سنگال:

هیأت نمایندگی جمهوری سنگال به نام دولت خود اعلام می‌دارد که اگر شرایط دولت‌های دیگر منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک آن دولت درمخارج اتحادیه شود از قبول چنین شرایطی امتناع دارد هم چنین هرگاه بعضی کشورها مقررات این قرارداد را اجراء ننمایند. یا شرایط آنها برای حسن‌جریان امور ارتباطی سنگال زیان‌آور باشد به منظور حفظ منافع خود به هر نحو که شایسته بداند اقدام نماید.


(۵۳) از طرف سیرالئون:

هیأت نمایندگی سیرالئون برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که هرگاه اعضاء اصلی یا وابسته مقررات قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو۱۹۶۵) را رعایت نکنند یا شرایط آنها برای حسن جریان امور ارتباطی آن دولت ضرربخش باشد به منظور حفظ منافع خود از انجام اقدامات ضروری‌خودداری ننماید.


(۵۴) از طرف سنگاپور:

هیأت نمایندگی سنگاپور در حال امضاء نمودن قرارداد ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) این حق را برای دولت خود محفوظ می‌دارد که اگر کشورهای‌دیگر مقررات این قرارداد را به نحوی اجراء نکنند یا شرایط آنها برای حسن جریان امور ارتباطی آن دولت مضر باشد یا باعث افزایش سهمیه‌حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه گردد از هر اقدام که به منظور حفظ منافع خود ضروری بداند خودداری نخواهد نمود.


(۵۵) از طرف جمهوری سومالی:

هیأت نمایندگی جمهوری سومالی برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که هرگاه بعضی اعضاء اصلی یا وابسته مقررات قرارداد بین‌المللی‌ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) و ضمائم و آیین‌نامه‌های مربوط به آن را رعایت نکنند یا شرایط آنها برای حسن جریان امور ارتباطی آن دولت مضر باشدبه منظور حفظ منافع خود هر اقدام که لازم بداند معمول دارند.


(۵۶) از طرف جمهوری سودان:

هیأت نمایندگی سودان برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که هرگاه کشوری مقررات قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) را به‌طریقی اجراء نکنند یا شرایط او برای حسن عمل سرویس‌های ارتباطی آن دولت زیان‌آور باشد یا منجر به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج‌اتحادیه گردد به منظور حفظ منافع خود هر اقدام که ضروری تشخیص دهد به عمل آورد.


(۵۷) از طرف کنفدراسیون سویس:

به رعایت احترام قانون که اصل مسلم روش سیاست کنفدراسیون سویس است هیأت نمایندگی این کشور اعلام می‌دارد که تصمیمات شماره ۴۴ و ۴۵‌و ۴۶ ناقض مواد قرارداد می‌باشد و از قبول آنها امتناع دارد.

با توجه به این موقعیت هیأت نمایندگی سویس بدون اظهار نظر در ماهیت تصمیمات مورد بحث عقیده دارد که از نظر اصول اختلافات باید کاملاً ازمسائل فنی جدا باشد.


(۵۸) از طرف جمهوری تانزانیا:

هیأت نمایندگی جمهوری متحد تانزانیا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که هرگاه بعضی اعضاء اصلی یا وابسته مقررات قرارداد بین‌المللی‌ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵ یا ضمائم و آیین‌نامه‌های پیوست آن را اجراء ننمایند یا شرایط آنها برای حسن جریان امور ارتباطی آن دولت ضرربخش‌باشد برای حفظ منافع خود از هر اقدام که ضروری بداند خودداری نکنند.


(۵۹) از طرف سرزمین‌های دول متحده امریکا:

سرزمین‌های دول متحده امریکا هنگام امضاء نمودن این قرارداد صریحاً اعلام می‌دارد که راجع به آیین‌نامه تلفنی و آیین‌نامه الحاقی بیسیم مشروحه درماده ۱۵ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) هیچ گونه تعهدی را نپذیرفته‌اند.


(۶۰) از طرف تایلند:

تایلند برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر شرایط کشورهای دیگر منتج به افزایش سهمیه حق‌الاشتراک آن کشور در مخارج اتحادیه شود برای‌حفظ منافع خود به هر عمل که ضروری بداند اقدام نمایند.


(۶۱) از طرف جمهوری توگلز:

هیأت نمایندگی توگلز برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر کشوری مقررات این قرارداد را رعایت ننماید یا هرگاه شرایطی که از جانب‌کشورهای عضو اصلی یا وابسته در مدت کنفرانس یا هنگام امضاء قرارداد به عمل آمده برای سرویس‌های ارتباطی او مشکلاتی ایجاد کنند یا افزایش‌زیادی در سهمیه حق‌الاشتراک او به وجود آورد جهت حفظ منافع خود هر نوع که مقتضی بداند اقدام نماید.


(۶۲) از طرف ترکیه:

ترکیه برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر شرایط کشورهای دیگر باعث افزایش سهمیه حق‌الاشتراک او در مخارج اتحادیه شود به منظورصیانت منافع خود هر اقدام که ضروری بداند عمل نماید.


(۶۳) از طرف جمهوری ونزوئلا:

۱ - هیأت نمایندگی ونزوئلا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که مقررات بند ۲۰۴ قرارداد موضوع آیین‌نامه اداری را نپذیرد یا از قبول آن‌خودداری کند.

۲ - هیأت نمایندگی ونزوئلا برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر کشور دیگری مقررات این آیین‌نامه را رعایت نکرد جهت حفظ منافع‌خود به هر عمل که ضروری تشخیص دهد اقدام نماید.

۳ - اگر در مورد این قرارداد یا ضمائم آن شرایطی اعلام شود که مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر در افزایش سهمیه حق اشتراک جمهوری ونزوئلا در مخارج‌اتحادیه باشد این دولت از قبول آن امتناع خواهد نمود.


(۶۴) از طرف جمهوری سوسیالیستی متحده یوگسلاوی:

هیأت نمایندگی جمهوری سوسیالیستی متحده یوگسلاوی از طرف دولت خود اعلام می‌دارد که:

الف - نمایندگان تایوان حق ندارند قرارداد ارتباط دور (‌مونترو ۱۹۶۵) را به نام چین امضاء نمایند.

ب - نمایندگان ویتنام جنوبی حق ندارند قرارداد مزبور را از طرف تمام ویتنام امضاء نمایند.

پ - نمایندگان کره جنوبی حق ندارند قرارداد فوق‌الذکر را از طرف تمام کره امضاء نمایند.


(۶۵) از طرف جمهوری زامبیا:

هیأت نمایندگی جمهوری زامبیه برای دولت خود این حق را محفوظ می‌دارد که اگر اعضاء اصلی یا اعضاء وابسته مقررات قرارداد بین‌المللی ارتباطات‌دور (‌مونترو ۱۹۶۵) را به نحوی از انحاء رعایت ننماید یا شرایط آنها به حسن جریان امور ارتباطی آن دولت لطمه وارد سازد جهت حفظ منافع خود هراقدام که لازم داند به عمل آورد.

بنا به مراتب فوق‌الذکر نمایندگان مختار این پروتکل نهایی را که در یک نسخه به زبان‌های انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی تهیه شده‌امضاء نمودند این پروتکل در بایگانی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور محفوظ می‌ماند و یک رونوشت از طرف اتحادیه برای هر کدام از کشورهای‌امضاکننده ارسال خواهد شد.


مونترو ۱۲ نوامبر ۱۹۶۵ پروتکل‌های الحاقی به قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (مونترو ۱۹۶۵) نمایندگان مختار امضاکننده پروتکل‌های الحاقی زیر را که جزء اسناد نهایی کنفرانس نمایندگان مختار مونترو ۱۹۶۵ می‌باشد امضاء نمودند.


پروتکل الحاقی شماره ۱ - مخارج اتحادیه برای دوره از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱

۱ - شورای اداری اجازه دارد بودجه سالیانه اتحادیه را به نحوی تدوین نماید که مخارج یک‌ساله.

شورای اداری.

دبیرخانه کل.

هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها.

دبیرخانه‌های هیأت‌های مشورتی بین‌المللی.

آزمایشگاه‌ها و تأسیسات فنی اتحادیه.

برای سال‌های از ۱۹۶۶ تا کنفرانس نمایندگان مختار آینده از مبالغ زیر تجاوز ننماید.


برای سال ۱۹۶۶ ۱۷۹۰۰۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۶۷ ۱۸۱۲۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۶۸ ۱۸۶۱۰۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۶۹ ۱۹۱۸۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۷۰ ۱۹۹۵۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۷۱ ۲۰۴۰۰۰۰۰ فرانک سویس

برای سال‌های از ۱۹۷۱ به بعد بودجه هر سال نباید نسبت به سال قبل حداکثر بیش از ۳% افزایش یابد.

۲ - در بودجه هر یک از سال‌های ۶۶ و ۶۷ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ فرانک برای تأمین پرداخت‌هایی که در اجرای مدلول تصمیم شماره ۳ کنفرانس ضرورت پیدامی‌کند تخصیص داده شده و از محل صرفه‌جویی‌هایی که در پرداخت‌های مذکوره حاصل شود نمی‌توان به منظور دیگری استفاده نمود.

۳ - شورای اداری اجازه دارد برای تأمین مخارج تدوین و اجراء طرح منشور اساسی اتحادیه از حدود مبالغ معینه در بند ۱ فوق‌الذکر تجاوز نماید.

۴ - شورای اداری می‌تواند اجازه مخارج کنفرانس‌ها و جلسات مذکوره در بندهای ۲۰۸ و ۲۰۹ قرارداد را صادر نماید.

۴ - ۱ - در طول سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱ شورای اداری با رعایت مقررات بند ۳ - ۴ ذیل مخارج را در این حدود تأیید می‌نماید.


برای سال ۱۹۶۶ ۴۱۸۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۶۷ ۲۸۱۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۶۸ ۴۹۸۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۶۹ ۵۰۳۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۷۰ ۱۵۵۵۰۰۰ فرانک سویس برای سال ۱۹۷۱ ۵۳۱۰۰۰۰ فرانک سویس

۴ - ۲ - اگر کنفرانس نمایندگان مختار یا یک کنفرانس شورای اداری جهانی مأمور رسیدگی به مسائل تلگرافی یا تلفنی یا یک کنفرانس اداری جهانی‌مأمور رسیدگی به مسائل بیسیم در سال‌های ۶۸ تا ۷۱ تشکیل نشود برای کنفرانس نمایندگان مختار ۲۵۰۰۰۰۰ فرانک سویس و برای کنفرانس جهانی‌مأمور رسیدگی به مسائل تلگرافی و تلفنی ۱۵۰۰۰۰۰ فرانک سویس و برای کنفرانس اداری مأمور رسیدگی به مسائل بیسیم ۲۰۰۰۰۰۰ فرانک سویس‌از بودجه مصوبه سال‌های مزبور کسر می‌شود.

اگر در سال ۱۹۷۱ کنفرانس نمایندگان مختار تشکیل نشود شورای اداری می‌تواند برای سال‌های بعد از ۱۹۶۷ سال به سال اعتباری که برای مخارج‌کنفرانس‌ها و جلسات مذکوره در بندهای شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ قرارداد ضروری تشخیص دهد تأمین نماید.

۴ - ۳ - شورای اداری می‌تواند اجازه دهد که حدود مبالغ مذکوره در بند ۱ - ۴ تعدیل شود مشروط بر این که این تعدیل به منظور جبران کسری‌اعتبارات سال قبل یا برای کسر نمودن مبلغی از اعتبار سال بعد باشد.

۵ - شورای اداری مجاز است با رعایت نکات زیر از حدود مبالغ مذکوره در بندهای ۱ و ۴ فوق‌الذکر تجاوز نماید.

۵ - ۱ - در صورت افزایش حقوق کارمندان و سهام بازنشستگی و کمک هزینه‌ها و حق مقامی که از طرف سازمان ملل متحد برای کارمندان آن سازمان‌که در ژنو خدمت می‌نمایند منظور شده باشد.

۵ - ۲ - در صورتی که نوسان نرخ تغییر فرانک سویس به دلار امریکا باعث حذف هزینه‌های اضافی برای اتحادیه گردد.

۶ - شورای اداری موظف است در حدود امکان نهایت صرفه‌جویی را اعمال نماید و برای انجام منظور باید هر سال با رعایت مقررات بند ۵ احتیاجات‌اتحادیه را در حدود مبلغ مشروحه در بند ۱ و با حداقل هزینه تأمین نماید.

۷ - اگر اعتباراتی که شورای اداری می‌تواند طبق مقررات بندهای ۱ تا ۵ اجازه دهد جهت تأمین حسن جریان امور اتحادیه کفایت ننماید شورای اداری‌به هیچ وجه نمی‌تواند به اعتبارات مزبور بیفزاید مگر با مشورت اعضای اصلی اتحادیه و تصویب اکثریت آنها در این مورد شورای اداری باید علل وموجبات عمل را تشریح نماید.

۸ - قبل از بررسی پیشنهاداتی که دارای تأثیر مالی باشد کنفرانس‌های اداری جهانی و جلسات علنی هیأت‌های مشورتی بین‌المللی باید برآوردی ازهزینه‌های اضافی معلول این پیشنهادات را در اختیار داشته باشند.

۹ - اگر یک کنفرانس اداری یا جلسه علنی یک هیأت مشورتی تصمیمی اتخاذ نماید که به موجب آن مستقیم و غیر مستقیم مخارج از اعتباراتی که‌شورای اداری بر طبق بندهای ۱ تا ۵ می‌تواند اجازه دهد زیادتر باشد یا مشمول شرایط مندرجه در بند ۷ نگردد به این قبیل تصمیمات به هیچ وجه‌ترتیب اثر داده نخواهد شد.


پروتکل الحاقی شماره ۲ - روش اعضاء اصلی و وابسته برای انتخاب پایه‌های حق‌الاشتراک

۱ - هر عضو اصلی یا عضو وابسته باید از پایه‌های حق‌الاشتراک مشروحه در بند ۲۱۲ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) پایه‌ای را برای‌خود انتخاب و قبل از اول ژوئیه ۱۹۶۶ مراتب را به دبیر کل اعلام دارند.

۲ - اعضاء اصلی و اعضاء وابسته‌ای که تا اول ژوئیه ۱۹۶۶ مراتب مذکوره در بند ۱ فوق‌الذکر را انجام ندهند موظف هستند حق‌الاشتراک خود را به‌میزانی که در دوره عمل قرارداد ژنو می‌پرداخته‌اند تأدیه نمایند.


پروتکل الحاقی شماره ۳ - تاریخ اشتغال دبیر کل و معاون دبیر کل

دبیر کل و معاون دبیر کل که با شرایط پیش‌بینی شده از طرف کنفرانس (‌مونترو ۱۹۶۵) از جانب آن کنفرانس انتخاب شده‌اند از روز اول ژانویه ۱۹۶۶ به‌انجام وظائف اشتغال می‌ورزند.

بنا به مراتب مذکوره در بالا نمایندگان مختار این پروتکل‌های اضافی را در یک نسخه که به زبان‌های انگلیسی و چینی و اسپانیولی و فرانسه و روسی‌تهیه شده و امضاء نمودند این پروتکل‌ها در بایگانی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور محفوظ است و اتحادیه یک رونوشت برای هر یک از کشورهای‌امضاکننده خواهد فرستاد.


مونترو ۱۲ نوامبر ۱۹۶۵ امضاکنندگان قرارداد پروتکل‌های اضافی ۱ تا ۳ را امضاء نمود.


پروتکل الحاقی شماره ۴ - مقررات موقتی

کنفرانس نمایندگان مختار (‌مونترو ۱۹۶۵) تصمیمات زیر را اتخاذ نموده که به طور موقت تا تاریخ اجراء قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو۱۹۶۵) معتبر و نافذ هستند.

۱ - (۱) شورای اداری مرکب خواهد بود از ۲۹ عضو که طبق مقررات این قرارداد و از طرف کنفرانس انتخاب خواهند شد.

شورا می‌تواند بلافاصله پس از انتخاب تشکیل جلسه داده و وظایفی را که قرارداد به او محول نموده انجام دهد.

(۲) رییس و معاونی که شورا در اولین جلسه خود انتخاب خواهد نمود تا تعیین قائم‌مقام آنها که در جلسه سالیانه ۱۹۶۷ شورا انتخاب خواهد شدمشغول انجام وظیفه خواهند بود.

۲ - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها مرکب است از ۵ عضو که طبق مقررات این قرارداد از طرف کنفرانس انتخاب و از تاریخ اول ژانویه ۱۹۶۷ شروع به‌انجام وظیفه خواهند نمود.

بنا به مراتب مذکوره بالا نمایندگان مختار این پروتکل اضافی را در یک نسخه که به زبان‌های انگلیسی و چینی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تهیه شده‌امضاء نمودند.

این پروتکل در بایگانی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور محفوظ است و از طرف اتحادیه یک رونوشت برای هر یک از کشورهای امضاکننده ارسال‌خواهد گردید.


مونترو ۲۱ اکتبر ۱۹۶۵

امضاء نمایندگان مختار کشورها

افغانستان - الجزیره - عربی سعودی - آرژانتین - استرالیا - اتریش - بلژیک - بیلوروسی (‌روس سفید) بیرمانی - بولیوی - برزیل - بلغارستان -‌کامرون - کانادا - آفریقای مرکزی - سیلان - شیلی - چین - قبرس - واتیکان - کلمبی - کنگو(‌برازاویل) کره - کستاریکا - ساحل عاج - کوبا -‌داهمی - دانمارک - سرزمین‌های ماوراء بحار فرانسه - اکواتور - اسپانیا - ممالک متحده امریکا - حبشه - فنلاند - فرانسه - گابن - غنا - یونان -‌گواتمالا - گینه - ولتای علیا - هنگری - هند - اندونزی - ایران - عراق - ایرلند - ایسلند - اسرائیل - ایتالیا - جامائیکا - ژاپن - اردن هاشمی - کویت - لائوس - لبنان - لیبریا - لیختن‌اشتاین - لوکزامبورگ - مالزی - ملاوی - مالگاش - مالی - مالت - مراکش - موریتانی - مکزیک - موناکو- مغولستان - نپال - نیکاراگوا - نیجر - نیجریه - نروژ - زلاند جدید - اوگاندا - پاکستان - پاناما - پاراگوئه - ممالک سفلا - پرو - فیلیپین - پولونی- پرتقال - آفریقای اسپانیا - ماوراء بحار پرتقال - سوریه - متحده عربی - آلمان - اوکراین - سومالی - رودزیا - رومانی - انگلیس - رواندی -‌سنگال - سیرالئون - سودان - سوئد - سویس - چاد - چکوسلواکی - سرزمین‌های کشور‌های متحده امریکا - سرزمین‌های ماوراء بحار که روابط‌بین‌المللی آنها به وسیله دولت انگلیس تأمین می‌شود - تایلند - توگلز - توباگو - تونس - ترکیه - شوروی - ونزوئلا - یوگسلاوی - زامبیه.

قطعنامه‌ها - توصیه‌ها و خواسته‌ها

قطعنامه شماره ۱ - حقوق کارمندان انتخابی اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵ تصمیم گرفت:

که دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران هیأت‌های مشورتی بین‌المللی و اعضای هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها از اول ژانویه ۱۹۶۶ به ترتیب زیر حقوق‌دریافت دارند.


دبیر کل ۲۰۰۰۰ دلار امریکایی در هر سال

معاون دبیر کل و مدیران هیأت‌های مشورتی بین‌المللی ۱۷۵۰۰ دلار امریکایی در هر سال

اعضای هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها ۱۶۵۰۰ دلار امریکایی در هر سال شورای اداری را موظف می‌دارد:

که اگر در اشل رژیم مشترک حقوق‌ها تعدیلی پدید آمد طرح لازم برای تعدیل حقوق‌های فوق‌الذکر تهیه و به تصویب اکثریت اعضاء اصلی برساند.

به علاوه تصویب نمود:

که هزینه‌های نمایندگی‌ها در مقابل اسناد خرج و در حدود مبالغ زیر پرداخت می‌شود.


دبیر کل ۱۰۰۰۰ دلار آمریکایی در سال معاون دبیر کل و مدیران هیأت‌های مشورتی بین‌المللی ۵۰۰۰ دلار آمریکایی در سال برای کلیه اعضای هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها ۵۰۰۰ دلار آمریکایی در سال

و نیز شورای اداری را موظف می‌دارد:

که اگر در سویس هزینه زندگی افزایش یابد برای تعدیل مبالغ بالا طرح لازم تهیه و به تصویب اکثریت اعضاء اصلی برساند.

قطعنامه شماره ۲ - تمدید مدت خدمت مدیر C.C.I.T.T

کنفرانس نمایندگان مختار بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) با توجه به این که:

الف - مدیر فعلی C.C.I.T.T در آخر سال ۱۹۶۷ دوره بازنشستگی را شروع می‌نماید.

ب - سومین جلسه علنی CCITT تقاضا نموده که دوره خدمت مدیر فعلی تا خاتمه چهارمین جلسه علنی ادامه یابد.

پ - چهارمین جلسه علنی C.C.I.T.T برای سال ۱۹۶۸ پیش‌بینی شده.

تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

که دوره خدمت مدیر فعلی C.C.I.T.T تا تاریخی که از طرف چهارمین جلسه علنی برای شروع به خدمت قائم‌مقام او تعیین شود ادامه خواهد یافت.

قطعنامه شماره ۳ - خاتمه خدمت اعضاء ثبت فرکانس‌ها (I.F.R.B)

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) مقرر می‌دارد که

اعضای هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها که برای ادامه خدمت از تاریخ اول ژانویه ۱۹۶۷ انتخاب شده‌اند از ۳۱ دسامبر ۶۶ یا بنابر تقاضای خودشان وتصویب دبیر کل قبل از آن تاریخ خدمت آنها خاتمه یافته تلقی می‌شود برای کلیه حقوق مربوطه به خاتمه خدمت مبلغی برابر حقوق سال‌های انجام‌خدمت به اضافه مبلغی حداکثر معادل ۹ ماه همان حقوق و تمام مزایایی که به این قبیل اشخاص تعلق می‌گیرد به آنها پرداخت می‌شود.

به اضافه تصمیم گرفت که اعتبار لازم در بودجه سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ منظور نماید.

قطعنامه شماره ۴ - اساسنامه و آیین‌نامه موقت برای کارمندان انتخابی اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) با توجه به این که:

الف - شورای اداری برای اجرای مقررات تصمیم شماره ۱ کنفرانس نمایندگان مختار (ژنو ۱۹۵۹) اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی به عنوان موقت برای‌کارمندان انتخابی تدوین نموده.

ب - اجرای بعضی از تصمیمات این قرارداد مستلزم انجام تغییراتی در اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی مذکور است شورای اداری را موظف می‌دارد:

که اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی موقت مربوط به کارمندان انتخابی را مورد تجدید نظر قرار داده و مقرراتی که به رعایت تصمیمات این قرارداد باید به‌اساسنامه مزبور اضافه شود طرح و تصویب نماید.

به شورای اداری اجازه می‌دهد.

که تا تاریخ انعقاد کنفرانس آینده نمایندگان مختار اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی مزبور را کلاً و جزئاً به موقع اجراء گذارد.

قطعنامه شماره ۵ - هماهنگی با روش مشترک سازمان ملل متحد

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) با مطالعه گزارش شورای اداری درباره اجراء تصمیم شماره ۷ و نظرات دیگر کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹) راجع به هماهنگ نمودن شرایط خدمت -‌حقوق کمک هزینه و حقوق مستمری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور با روش مشترک سازمان ملل متحد یادآور می‌شود که تصمیمات و تعلیمات کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹) کاملاً از طرف شورای اداری و دبیر کل و کمیسیون اداره صندوق بیمه کارمندان اتحادیه به‌موقع اجراء گذارده شده.

تصدیق می‌نماید.

اقداماتی که در این مورد به عمل آمده بر طبق خواسته‌ها، تصمیمات و تعلیمات کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹) انجام شده.

قطعنامه شماره ۶ - اصول طبقه‌بندی

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه و تصویب اقداماتی که از تاریخ پایان کنفرانس (‌ژنو ۱۹۵۹) به منظور تجدید طبقه‌بندی مشاغل اتحادیه از طرف شورای اداری به عمل آمده.

با توجه به این که طبقه‌بندی مشاغل اتحادیه باید هماهنگ روش طبقه‌بندی مشترک سازمان ملل متحد انجام گیرد.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که با رعایت کیفیت شرایط مشاغل روش ملل متحد و بدون ایجاد هزینه‌های غیر معقول اقدامات لازم به عمل آورد.

تا اصول طبقه‌بندی مزبور در تمام مشاغل اتحادیه برقرار و به موقع اجراء در آید.

قطعنامه شماره ۷ - تقسیم جغرافیایی کارمندان اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

الف - مقررات شماره ۱۶۴ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) ب - تقسیم جغرافیایی فعلی کارمندان اتحادیه.

پ - لزوم بهبود این تقسیم جغرافیایی چه از نظر کلی و چه از نظر بعضی مناطق جهان.

چنین تصمیم می‌گیرد:

1 - به منظور بهبود تقسیم جغرافیایی کارمندان طبقه PI به بالا.

(۱) - به طور کلی هرگاه کرسی خالی در یکی از طبقات مذکوره در فوق یافت شود باید مراتب به اطلاع کلیه اعضاء اصلی و وابسته اتحادیه برسد درعین حال نحوه عمل باید به ترتیبی باشد که برای کارمندان مشاغل اتحادیه هم امکان ارتقاء استحقاقی فراهم باشد.

(۲) - هنگام قبول کارمندان برای پست‌های خالی فوق‌الذکر در صورت تساوی شرایط حق تقدم با داوطلبان مناطقی است که از آن مناطق به قدر کفایت‌کارمند در اتحادیه اشتغال ندارد یا اصولاً کسی استخدام نشده.

2 - در مورد کارمندان طبقه ((1))G تا ((7))G (۱) - حتی‌الامکان این قبیل کارمندان از اشخاص مقیم سویس یا سرزمین فرانسه که در شعاع ۲۵ کیلومتری اطراف ژنو باشد انتخاب می‌شوند.

(2) - به طور استثناء اگر کرسی‌های خالی در رسته‌های ((5))G تا ((7)) Gمربوط به امور فنی باشد در درجه اول لازم است که از طریق دعوت‌بین‌المللی داوطلب انتخاب شود.

(۳) - هرگاه با انجام شرایط بالا کارمند واجد شرایط به دست نیامد دبیر کل کارمندان لازم را از بین داوطلبان واجد شرایط که حتی‌المقدور نقطه نزدیکتربه ژنو اقامت دارند استخدام نماید و در صورتی که به این طریق نیز مقصود حاصل نشود دبیر کل موضوع پست خالی را به اطلاع کلیه ادارات می‌رساندو برای انتخاب داوطلب جنبه مالی امر را نیز در نظر می‌گیرد.

4 - کارمندان صاحب رتبه‌های ((1))G تا ((7))G بر اساس اصول بین‌المللی استخدام و از تمام مزایای چنین استخدامی به شرح مندرج در آیین‌نامه‌استخدام استفاده می‌نمایند مشروط بر این که از ملت سویس نبوده از نقاط واقع در خارج منطقه مشروحه در بند ۲ - (۱) فوق‌الذکر انتخاب شده باشند.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که در تهیه طرح تقسیم جغرافیایی کامل و دقیق تأثیر و تطور این موضوع را مد نظر قرار دهد.

قطعنامه شماره ۸ - کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با مطالعه الف - ارقام شاخص تکامل جدول مشاغل در سال‌های اخیر که دوره توسعه فعالیت‌های اتحادیه بوده.

ب - تقسیم فعلی مشاغل دائمی و مشاغل کوتاه مدت در جدول - مشاغل.

پ - تعداد قابل ملاحظه قراردادهای کوتاه مدت که هر سال تنظیم شده.

توجه تحسین‌آمیز.

به اقداماتی که شورای اداری به عمل آورده تا تصمیمات کنفرانس در موضوع تجدید سازمان اتحادیه سوء تعبیر شود با علم به این که:

الف - به اقتضای سیاست عمومی اتحادیه مشاغل دائمی باید به کارمندانی تفویض شود که دارای قرارداد دائمی باشند.

ب - انتظار می‌رود که فهرست مشاغل در عین حال شاخص حداکثر کار با حداقل تعداد باشد.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که با رعایت تصمیمات این قرارداد بالاخص آنچه مربوط است به I.F.R.B و کمک‌های فنی بدون فوت وقت نسبت به تعداد کارمندان اتحادیه وفهرست مشاغل تجدید نظر به عمل آورده و برای کارهایی که جنبه دائمی دارند مشاغل دائمی در نظر بگیرد.

قطعنامه شماره ۹ - تصویب حساب‌های سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۴ اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

الف - مقررات بند ۳۸ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

ب - گزارش شورای اداری به کنفرانس نمایندگان مختار (‌سند شماره ۵۳ مربوط به کیفیت مالی اتحادیه در سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۴) و گزارش کمیسیون‌مالی این کنفرانس (‌سند شماره ۲۶۲).

تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱ - تصویب قطعی حساب‌های سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۴ اتحادیه.

۲ - درباره تنظیم حساب‌ها رضایت خود را به دبیر کل و کارمندان قسمت مالی اعلام دارد.

قطعنامه شماره ۱۰ - مساعدت مالی دولت کنفدراسیون سویس به اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - در جریان سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ و ۱۹۶۲ دولت کنفدراسیون سویس مبالغی در اختیار گذارده.

ب - هیأت نظارت مالی کنفدراسیون سویس با نهایت دقت و صلاحیت و صحت حساب‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۴ اتحادیه را ممیزی نموده.

۱ - به مناسبت همکاری دولت کنفدراسیون سویس در امور مالی اتحادیه که باعث حصول منافع و موجب ایجاد صرفه‌جویی گردیده تشکرات‌صمیمانه خود را اعلام می‌دارد.

۲ - امیدوار است که این همکاری در آینده نیز برقرار بماند.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

که مفاد این تصمیم را به اطلاع دولت کنفدراسیون سویس برساند.

قطعنامه شماره ۱۱ - امور مالی اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - اتحادیه در حال حاضر برای وصول سهمیه حق‌الاشتراک که اعضاء آزادانه اختیار نموده‌اند با مشکلاتی روبرو است.

ب - روش تثبیت پایه‌های حق‌الاشتراک مشروحه در قرارداد ژنو ۱۹۵۹ (‌انتخاب آزاد پایه‌های حق‌الاشتراک) ممکن است تورمی ناپسند در موجودی‌سهمیه‌های حق‌الاشتراک مخارج اتحادیه ایجاد نماید.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - با توجه به عقایدی که در کنفرانس مونترو مورد بحث قرار گرفته تغییراتی که ممکن است به منظور کیفیت پرداخت هزینه‌های اتحادیه در ماده ۱۶ به‌عمل آورد مورد مطالعه قرار دهد.

۲ - نتایج مطالعات فوق‌الذکر را به شورای اداری تسلیم دارد.

شورای اداری را موظف می‌دارد که:

۱ - گزارش تسلیمی دبیر کل را مورد مطالعه قرار دهد.

۲ - به منظور بهبود چگونگی پرداخت هزینه‌های اتحادیه نظرات اصلاحی تهیه و به کنفرانس نمایندگان مختار آتیه تسلیم دارد.

قطعنامه شماره ۱۲ - ممیزی حساب‌های اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که در پرتو گزارش‌های اداره سویس به شورای اداری که عیناً در کنفرانس نمایندگان مختار (مونترو ۱۹۶۵) مطرح و مورد بحث قرار گرفته لازم است مجدداً‌موضوع ممیزی حساب‌های اتحادیه در داخل و خارج مورد مطالعه قرار گیرد.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - که با همکاری هیأت هماهنگی و اداره سویس و رعایت جمیع جهات و نظریه‌ها و پیشنهادات که در کنفرانس نمایندگان مختار مونترو راجع به این‌امر مطرح و مورد توجه قرار گرفته دو موضوع مذکور را مورد مطالعه قرار دهد.

۲ - در اسرع وقت گزارش و عنداللزوم پیشنهادات مشروح تهیه و به شورای اداری تسلیم دارد.

به شورای اداری اجازه می‌دهد:

که پس از مطالعه گزارش پیشنهادات دبیر کل تصمیمات مفید به نفع اتحادیه اتخاذ نماید.

بدیهی است در صورتی که روش ممیزی داخلی حساب‌ها تغییر نماید برای انجام منظور حتی‌الامکان از وجود کارمندان دبیرخانه باید استفاده شود.

قطعنامه شماره ۱۳ - سهمیه‌های معوقه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با ملاحظه

۱ - جمع دیون فعلی و غیر نکولی بعضی از اعضاء اتحادیه.

و توجه به این که

حفظ تثبیت مالی اتحادیه ایجاب می‌نماید که سهمیه‌ها به موقع تسلیم شود.

از اعضای اتحادیه که تاکنون سهمیه خود را نپرداخته‌اند تقاضا دارد که قبل از ژانویه ۶۶ دبیر کل را از کیفیت پرداخت دیون معوقه خود مستحضر دارند تاهنگام تشکیل بیست و یکمین جلسه شورای اداری مراتب به اطلاع شورای مزبور برسد و در صورتی که وضعیت مالی آنها اجازه پرداخت فوری دیون‌مذکور را نمی‌دهد ممکن است با دبیر کل قرار اقساط سالیانه بگذارند.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که اهتمام لازم به عمل آورد تا سهمیه‌های معوقه هرچه زودتر وصول شود و لدی‌الاقتضاء در این مورد دستورات لازم به دبیر کل بدهند.

قطعنامه شماره ۱۴ - بدهی جمهوری سن‌مارن

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با اطلاع از این نکته

که جمهوری سن‌مارن روز ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴ از عضویت اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور کناره گرفته.

و با توجه به این که

از مراجعات به جمهوری سن‌مارن نتیجه مؤثری در امر تصفیه حساب‌های معوقه حاصل نشده.

مقرر می‌دارد:

مبلغ ۲۲۶۹۰۳۸ فرانک سویس بدهی جمهوری سن‌مارن به حساب سود و زیان برده شود و برای تعدیل آن به همان میزان از ذخیره اتحادیه برداشت‌شود.

قطعنامه شماره ۱۵ - طبقه‌بندی کشورها از نظر شرکت در مخارج اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به

مقررات ماده ۱۶ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵) که حاکی است اعضاء اصلی و وابسته اتحادیه در انتخاب پایه‌ای که مایل باشند به‌مأخذ آن در مخارج اتحادیه سهیم باشند آزادند.

با توجه به این که

الف - ممکن است تاکنون کلیه اعضاء اصلی و وابسته موفق نشده باشند در جدول حق‌الاشتراک فعلی متناسب با بنیه مالی و مخصوصاً اهمیت‌سرویس‌های ارتباطی خود پایه‌ای انتخاب نمایند.

امیدوار است

اعضاء اصلی و وابسته‌ای که با توجه به اهمیت سرویس ارتباطات دور خود می‌توانند برای پرداخت حق‌الاشتراک در پایه‌ای بالاتر از آنچه فعلاً قرارگرفته‌اند قرار گیرند امکان انتخاب پایه‌ای بهتر و متناسب با بنیه اقتصادی خود را برای آینده مورد مطالعه قرار دهند.

قطعنامه شماره ۱۶ - شرکت سازمان‌های بین‌المللی در مخارج کنفرانس‌ها و جلسات اتحادیه

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به

الف - گزارش شورای اداری به کنفرانس نمایندگان مختار.

ب - بند ۲۱۲ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌ژنو ۱۹۵۹).

پ - تصمیم شماره ۲۲۲ شورای اداری.

و ملاحظه این که

تعداد سازمان‌های بین‌المللی که بر طبق مقررات بند ۲۱۲ فوق‌الذکر از پرداخت هر گونه حق‌الاشتراک در مخارج کنفرانس‌ها و جلسه‌ها معاف هستندکاملاً افزایش یافته و این امر با منافع اتحادیه مباینت دارد.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

تا فهرست مؤسسات بین‌المللی را که از هر گونه حق‌الاشتراک معاف هستند مورد تجدید نظر قرار دهد.

قطعنامه شماره ۱۷ تصویب موافقتنامه‌ای که بین اداره سویس و دبیر کل در مورد کنفرانس نمایندگان مختار مونترو ۱۹۶۵ به عمل آمده‌است.

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با ملاحظه این که الف - به منظور تهیه مقدمات تشکیل این کنفرانس و بر طبق تصمیم شماره ۸۳ تغییر یافته) شورای اداری بین مؤسسه پست و تلگراف سویس و دبیرکل حاصل شده.

ب - در جریان نوزدهمین جلسه علنی شورای اداری ۱۹۶۴ این موافقت به تصویب شورای مزبور رسیده‌است.

پ - کمیسیون نظارت بودجه کنفرانس این موافقت را مورد مطالعه قرار داده.

موافقت بین مؤسسه پست و تلگراف و تلفن سویس و دبیر کل را تصویب نمود.


قطعنامه شماره ۱۸ فوق‌العاده هزینه مسافرت و فوق‌العاده معاش نمایندگان اعضاء شورای اداری.

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

مقرر می‌دارد:

برای جبران مخارجی که نمایندگان اعضای شورای اداری به علت انجام فعالیت‌های شورا متحمل می‌شوند در مدت انعقاد جلسات روزی یک صدفرانک سویس و برای روزهای مسافرت روزی ۳۰ فرانک سویس از طرف اتحادیه قابل پرداخت است عزیمت به مقصد سویس با وسیله درجه یک و ازکوتاه‌ترین و باصرفه‌ترین راه (‌که عموماً به وسیله هواپیما انجام می‌شود مگر برای فاصله‌های کوتاه) و مخارج انتقال و هزینه معاش به مأخذی که در بالاذکر شد پرداخت می‌گردد.


قطعنامه شماره ۱۹ دعوت برای تشکیل کنفرانس‌ها و جلسات در خارج از ژنو کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

شایسته‌است بعضی کنفرانس‌ها یا جلسه‌های منطقه‌ای در منطقه ذی‌نفع تشکیل شود.

با تذکر به این که جلسه عمومی سازمان ملل متحد در تصمیم شماره(x II) 1202 خود تصویب نموده که جلسات ارگان‌های دائمی سازمان مزبور باید به طور کلی در مقرارگان ذی‌نفع تشکیل می‌شود مگر این که دولت دعوت‌کننده کلیه مخارج اضافی حاصله از این امر را تعهد نماید توصیه می‌نماید:

که کنفرانس‌های جهانی اتحادیه و مجمع‌های عمومی هیأت‌های مشورتی بین‌المللی عموماً در مقر اتحادیه تشکیل شود.

مقرر می‌دارد:

که دعوت تشکیل کنفرانس‌ها و مجامع اتحادیه در خارج از ژنو در صورتی مورد قبول قرار بگیرد که دولت دعوت‌کننده لااقل مکان‌های آماده برای‌استفاده و اثاثیه و لوازم ضروری را به رایگان در اختیار بگذارد.


قطعنامه شماره ۲۰ کنفرانس اداری جهانی بیسیم موظف رسیدگی به مسائل مربوط به سرویس متحرک دریایی.

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به گزارش شورای اداری (‌قسمت ششم جزء ۲ - ۱).

و مطالعه گزارش دبیر کل درباره نتیجه مشاوره‌ای که در اجراء تصمیم شماره ۵۶۴ شورای اداری انجام گرفته.

مقرر می‌دارد:

۱ - که یک کنفرانس اداری جهانی بیسیم موظف به رسیدگی به مسائل مربوط به سرویس متحرک دریایی در سه‌ماهه دوم سال ۱۹۶۷ برای مدت‌حداکثر ۸ هفته تشکیل گردد.

۲ - که هدف کنفرانس مزبور بررسی مقررات آیین‌نامه بیسیم مربوط به سرویس متحرک دریایی و بالاخص مسائل زیر خواهد بود.

روش استفاده فنی از یک باند کناری (‌سینگل ساید باند) در باندهای اختصاصی جهت سرویس متحرک دریایی بین ۱۶۰۵ و ۴۰۰۰ کیلو سیکل در ثانیه وهم چنین در باندهای امواج دکامتری که به سرویس‌های متحرک رادیو تلفن تخصیص داده شده.

قبول قسمت‌های شایسته کد بین‌المللی علامات که مورد تجدید نظر قرار گرفته.

تغییراتی که باید در ضمیمه‌های ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۵ آیین‌نامه بیسیم داده شود و اصلاحاتی که در نتیجه این تغییرات باید در آیین‌نامه مزبور به عمل آید.

ضرورت استفاده از باندهای دریایی در موج‌های دکامتری به منظور رفع نیازمندی‌های ارتباطات دور بحری با فرکانس‌های باند امواج دکامتری.

از شورای اداری خواهش می‌نماید.

۱ - دستور جلسه مشروح این کنفرانس را برای جلسه سالیانه ۱۹۶۶ تدوین نماید.

۲ - تاریخ افتتاح و مدت این کنفرانس را تعیین نماید:


قطعنامه شماره ۲۱ (اشاعه طرح ارتباطات دور C.C.I.R و C.C.I.T.T ) در آمریکای لاتین کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

توصیه‌های جلسات کمیسیون طرح برای آمریکای لاتین که به سال ۱۹۶۰ در مکزیکو به سال ۱۹۶۳ در بوگاتا و به سال ۱۹۶۵ در سانتیاگو تشکیل‌گردیده مخصوصاً توصیه‌های مربوط به سازمان شبکه ارتباطات دور.

با توجه به این که:

الف - در اجراء توصیه‌های جلسه سانتیاگو و به منظور تسریع در انجام R.I.Tدر چهارچوب طرح برای آمریکای لاتین یک گروه کار تشکیل گردیده.

ب - استقرار یک همکاری مؤثر بین اتحادیه و گروه بین دولت‌های فوق‌الذکر امری کاملاً سودبخش است.

مقرر می‌دارد:

که دبیر کل اجازه دارد با تصویب شورای اداری به منظور همکاری مؤثر بین اتحادیه گروه منطقه‌ای ارتباط برای آمریکای لاتین GRETAL روش‌های‌عملی در نظر گرفته و اجراء نماید.


قطعنامه شماره ۲۲ کنفرانس اداری منطقه‌ای برای آمریکای لاتین کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - به منظور انجام طرح ارتباطات دور برای آمریکای لاتین و سایر طرح‌های توسعه ارتباطات معطوف به آن باید بین فعالیت‌های کمیسیون طرح C.C.I.T.Tو C.C.I.R قیمت بین‌المللی تلگرافی و تلفنی و بیسیم و کمیسیون آمریکایی ارتباطات دور CITEL و کمیسیون اقتصاد و برای آمریکای‌لاتین و گروه منطقه‌ای ارتباطات دور برای آمریکای لاتین GRETA و احیاناً سازمانهای دیگر ذینفع در امر ارتباطات دور یک همکاری کامل و مناسب‌برقرار گردد.

ب - که بعضی توصیه‌ها و موافقت‌ها باید منحصراً در کنفرانس کشورهای منطقه تدوین شود.

مقرر می‌دارد:

۱ - که بر طبق مقررات بند ۶۵ قرارداد یک کنفرانس اداری منطقه‌ای برای آمریکای لاتین تشکیل و به مسائل زیر رسیدگی نماید:

الف - هماهنگ نمودن فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی ذی‌نفع در امور ارتباطی آمریکای لاتین.

ب - مطالعه مسائل کمک‌های فنی مانند احتیاج به وجود کارشناس از نظر تعداد و دوره تحصیل.

پ - مطالعه نتایجی که تاکنون از طرف کمیسیون طرح (‌برای آمریکای جنوبی) به عمل آمده.

۲ - که مدت کنفرانس ده روز است و مقدمات تشکیل کنفرانس را گروهی مرکب از نمایندگان آمریکای لاتین و نمایندگان سازمان‌های ذی‌نفع اتحادیه‌انجام می‌دهند.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

که برای تشکیل این کنفرانس اقدامات لازم به عمل آورد.

از شورای اداری دعوت می‌نماید:

۱ - که برای احتیاجات مالی اقدامات لازم به عمل آورد.

۲ - گروه کوچکی مرکب از نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین و نمایندگان سازمان ذی‌نفع اتحادیه تأسیس و به آنها مأموریت دهد مقدمات تشکیل‌کنفرانس را تهیه نمایند.


قطعنامه شماره ۲۳ تجدید نظر احتمالی نسبت به قسمت یازدهم ماده چهارم قرارداد در مورد امتیازات و معافیت‌های تخصیصی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به تصمیم شماره ۲۸ کنفرانس نمایندگان مختار (‌بوئنوس‌آیرس ۱۹۵۲) و تصمیم شماره ۳۰ کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹).

با توجه به تصمیم شماره ۳۳ کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹).

با ملاحظه این که:

الف - بین تعریفی که در ضمیمه شماره ۲ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور آتلانتیک سیتی درباره تلگرافات و دعوت‌ها و مخابرات تلفنی دولتی شده‌است و مقرراتی که در قسمت یازدهم بند چهارم قرارداد راجع به مزایا و معافیت‌های مؤسسات خصوصی درج گردیده تناقضی به نظر می‌رسد.

ب - چون راجع به مزایا و معافیت‌های سازمان‌های تخصصی آن طور که منظور کنفرانس‌های نمایندگان مختار بوئنوس‌آیرس ۱۹۵۲ و ژنو ۱۹۵۹ بوده‌است در قرارداد تغییری حاصل نشده.

با مطالعه پیشنهادات مختلف و تقاضای دبیر کل سازمان ملل مشترک که حاکی است مزایای ارتباطات دولتی شامل رؤسای سازمان‌های تخصصی هم باشد مقررمی‌دارد:

که تصمیمات کنفرانس‌های نمایندگان مختار بوئنوس‌آیرس ۱۹۵۲ و ژنو ۱۹۵۹ مبنی بر این که فقط به مقامات مشروحه در ضمیمه ۲ قرارداد حق دارندتلگراف دولتی مخابره و تلفنی دولتی انجام دهند نام رؤسای سازمان‌های تخصصی نباید به فهرست اضافه شود به قوت خود باقی است.

امیدوار است:

که سازمان ملل متحد با توجه به تصمیم فوق‌الذکر موضوع را مورد تجدید نظر قرار داده و در ماده ۴ قسمت ۱۱ قرارداد راجع به مزایا و معافیت‌های‌سازمان‌های تخصصی تغییرات لازم به عمل خواهند آورد.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

با مراجعه به عاملین ذی‌صلاحیت سازمان ملل موضوع را به نحوی رضایت‌بخش حل نمایند.


قطعنامه شماره ۲۴ ارتباطات دور و استفاده از فضای ماوراء جو برای هدف‌های صلح‌جویانه کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با علم:

الف - به مسائلی که مربوط است به طرح بین‌المللی استفاده از فضای ماوراء جو به منظور هدف‌های صلح‌جویانه.

ب - به نقش مهمی که ارتباطات دور و بالنتیجه اتحادیه در این امر به عهده دارد.

و به خاطر داشتن:

الف - اصل مذکوره در تصمیم شماره (x VI) 1721 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر این که ملت‌های جهان باید به محض حصول امکان‌بتوانند برای همگان و بدون تبعیض به وسیله اقمار ارتباط برقرار نمایند.

ب - اعلام اصول قانونی مربوط به کیفیت فعالیت‌های کشورها درباره بهره‌برداری و استفاده از فضای مافوق جو به شرحی که در تصمیم شماره (x VI)1962 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج است.

با اظهار رضایت از:

الف - اهتمامی که قسمت‌های مختلف سازمان ملل متحد مبذول داشته‌اند تا برای مقاصد صلح‌جویانه از ارتباطات مافوق جوی استفاده نمایند.

ب - پیشرفت‌های بعضی کشورها در استفاده از اقمار ارتباطات دور.

شورای اداری و دبیر کل را موظف می‌دارد:

که اقدامات لازمه به عمل آورند.

۱ - تا سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی ذی‌نفع در جریان پیشرفت‌های ارتباطات دور اقمار قرار گیرند.

۲ - برای پیشنهاد همکاری اتحادیه (‌در حدودی که صلاحیت دارد) با سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی که در ارتباطات فضایی ذی‌نفع هستندو مخصوصاً با کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد استفاده صلح‌جویانه از فضای ماوراء جو.

به اضافه با توجه به این موضوع:

که نفع اقتصادی و فنی ایجاب می‌نماید که تمام کشورها با امکانات مساوی از ارتباطات دور فضایی استفاده نموده و به طور کامل و رضایت بخشی‌احتیاجات خود را مرتفع سازند.

دعوت می‌نماید:

که تمام اعضاء اتحادیه با الهام گرفتن از تصمیمات سازمان ملل که فوقاً اشاره شد در این مورد مجاهدات خود را متمرکز نمایند.


قطعنامه شماره ۲۵ استفاده از شبکه‌های ارتباطات دور سازمان ملل متحد برای مخابرات تلگرافی سازمان‌های تخصصی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

تصمیم شماره ۲۶ کنفرانس نمایندگان مختار بوئنوس‌آیرس ۱۹۵۲ مبتنی به درخواست سازمان ملل و مبنی بر این که اتحادیه تصویب نماید مخابرات‌تلگرافی سازمان‌های تخصصی روی شبکه‌های ارتباطات دور بین ایستگاه‌های ثابت سازمان ملل انجام گیرد به شرط پرداخت سهم‌الاشتراکی متناسب باهزینه بهره‌برداری و حجم مخابرات.

با توجه به این که:

از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۴ دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد خود را مبنی بر این که مؤسسات تخصصی از شبکه‌های سازمان استفاده نمایند مستردداشته.

نظرات زیر را که در تصمیم شماره ۲۶ فوق‌الذکر اشاره شد تأیید می‌نماید.

۱ - در شرایط عادی شبکه‌های بین نقاط ثابت ارتباطات سازمان ملل نباید مخابرات مؤسسات تخصصی را انجام داده و با شبکه‌های تجارتی موجوده‌ارتباطی رقابت نمایند.

۲ - که اتحادیه با نقض مقررات ماده ۱۶ موافقتنامه بین سازمان ملل و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات توافق ندارد.

۳ - معهذا اگر وضعیت غیر عادی باشد و مخابرات مؤسسات تخصصی با نرخ مقرره در ماده ۷ آیین‌نامه تلگرافی یا به رایگان به وسیله شبکه‌های بین‌نقاط ثابت ارتباطات سازمان ملل متحد انجام گیرد از طرف اتحادیه اعتراضی به عمل نخواهد آمد.

دبیر کل را مأمور می‌دارد:

که اقدامات لازمه به عمل آورد.


قطعنامه شماره ۲۶ تلگرافات - دعوتنامه‌ها - مکالمات تلفنی سازمان‌های تخصصی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - در تعریفی که ضمن بند ۴۲۹ از ضمیمه ۲ قرارداد از تلگرافات دعوتنامه‌ها - و مکالمات تلفنی دولتی به عمل آمده ذکری از رؤسای سازمان‌های‌تخصصی به میان نیامده.

ب - ممکن است مواردی پیش آید که اهمیت یا ضرورت ارتباطات دور سازمان‌های تخصصی ایجاب نماید که نسبت به تلگرافات - ومکالمات تلفنی سازمان‌های مزبور شرایط خاصی قائل شوند.

مقرر می‌دارد:

که اگر یک سازمان تخصصی سازمان ملل شورای اداری اعلام نماید که مایل است برای ارتباطات دور خود امتیازات خاصی تحصیل نماید و علل‌وجوب این امتیازات را مدلل سازد.

شورای اداری:

۱ - درخواست‌هایی که به نظر او باید پذیرفته شود به اطلاع اعضاء اصلی و وابسته اتحادیه می‌رساند.

۲ - با توجه به نظر اکثریت اعضاء اصلی و وابسته به این درخواست‌ها تصمیم قطعی به عمل می‌آورد.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

از هر تصمیم که شورای اداری اتخاذ نموده به استحضار اعضاء اصلی و وابسته برساند.


قطعنامه شماره ۲۷ شرکت اتحادیه در برنامه کمک‌های فنی تکاملی ملل متحد کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر:

به گزارش شورای اداری (‌قسمت چهارم و ضمائم ۱۶ و ۲۹) و تأیید:

اقدامات شورای اداری در اجراء تصمیمات ۲۵ و ۲۹ کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹) راجع به شرکت اتحادیه در برنامه کمک‌های فنی و همکاری‌او در فعالیت‌های صندوق مخصوص ملل متحد.

با توجه به این که:

شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در تصمیم شماره (۳۷) خود تصویب نموده‌است که برنامه توسعه و صندوق مخصوص به یک برنامه (‌ملل‌متحد برای توسعه) تبدیل شود و مجمع عمومی ملل متحد این تصمیم را تصویب نموده.

به شورای اداری اجازه می‌دهد:

که در چهارچوب قرارداد موضوع شرکت اتحادیه را (‌در برنامه ملل متحد برای توسعه) ادامه داده و برای تسهیل امر عنداللزوم به سازمان‌های دائمی‌دیگر اتحادیه مراجعه نماید.

به شورای اداری توصیه می‌نماید:

۱ - اهتمام ورزد تا در این زمینه فعالیت‌های دائمی اتحادیه را هماهنگ ساخته و هرساله گزارشی راجع به شرکت اتحادیه در برنامه (‌ملل متحد برای‌توسعه) تدوین نماید.

۲ - در هر یک از جلسات خود اطمینان حاصل نماید وظایفی که از طرف اتحادیه تعهد شده یا شرکت در برنامه ملل متحد برای توسعه به نحو احسن‌انجام یافته و اعتباراتی که به اتحادیه تفویض گردیده به نیکوترین وجهی مورد استفاده قرار گرفته‌است.

۳ - برای حفظ این قوه عامله اقدامات لازم به عمل آورد.


قطعنامه شماره ۲۸ روش‌های بهبود بخشیدن کمک‌های فنی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

اهمیت اثر ارتباطات دور در توسعه اقتصادی و اجتماعی و تربیتی یک کشور.

با علم به:

این که باید موقعیت مناسب در اختیار متصدیان ارتباطات دور کشورهای جدید و در حال توسعه قرار گیرد تا از آخرین پیشرفت‌های فنی اطلاع حاصل‌نمایند.

با اطلاع از این که:

امکان استفاده از اعتبارات مخصوص توسعه ارتباطات منوط است به سبقت دولت‌های مربوط در این راه.

نظر به:

مقررات بندهای ۱۸ و ۲۳ و ۲۵ قرار داد.

از دولت‌های عضو که در امور فنی پیشرفت دارند دعوت می‌نماید:

که اقدامات لازم به عمل آورند تا کارمندان ارتباطات دور کشورهای جدید یا در حال توسعه بتوانند از سازمان‌های آموزشی و تأسیسات ارتباطات دورکشور آنها بازدید نمایند.

از کشورهای عضو هیأت‌های مدیره سازمان ملی کمک‌های فنی اتحادیه مصراً تقاضا دارد:

شرایط اداری موافقت با انجام تقاضاهای اعضای اتحادیه را که به عنوان سازمان‌های مالی می‌رسد تسهیل نمایند.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - راجع به امکاناتی که به متصدیان ارتباطات دور کشورهای جدید یا در حال توسعه عرضه شده تا بتوانند از سازمان‌های آموزشی و تأسیسات‌ارتباطات دور (‌شخصی یا دولتی) در کشورهای مترقی بازدید به عمل آورند یا تشکیلات خود را تکمیل نمایند اطلاعاتی جمع‌آوری و به اطلاع کلیه‌اعضاء اتحادیه بگذارد.

۲ - منابع مالی که کشورهای جدید یا در حال توسعه ممکن است برای انجام طرح‌های ارتباطی خود احتیاج داشته باشند پی‌جویی نموده و کشورهای‌ذی‌نفع را از وجود این منابع مالی مستحضر نمایند.

۳ - به شورای اداری توصیه می‌نماید برای بهبود کیفیت مساعدت‌هایی که سازمان‌های مختلفه اتحادیه به کشورهای جدید یا در حال توسعه می‌نمایندهر اقدام که ضروری بداند انجام دهد.

۴ - هر سال اطلاعاتی راجع به فعالیت‌های اتحادیه در امر کمک‌های فنی با ذکر کیفیت انجام این قبیل فعالیت‌ها به شورای اداری تسلیم نماید مخصوصاً‌لازم است نسبت به تقسیم هزینه‌ها به هزینه‌های مربوط به طرح‌ها و هزینه‌های عمومی توجهی خاص مبذول شود و هم چنین اطلاعاتی راجع به‌کارمندان و رتبه‌ها و مخارج مسافرت و تغذیه و لوازم و کرایه محل دفترها باید تحصیل شود.

۵ - در هر مسئله که هماهنگی بین سازمان‌های مختلف اتحادیه ضرورت دارد با هیأت هماهنگی مشورت نماید.

از شورای اداری دعوت می‌نماید:

۱ - فعالیت‌های اتحادیه را در امر کمک‌های فنی از نزدیک زیر نظر داشته و حداکثر مورد استفاده قرار دهند.

۲ - اتحادیه و کشورهای عضو را ترغیب نماید تا به منظور آموزش مسائلی که برای کشورهای جدید و در حال توسعه مفید است در مقر اتحادیه یا نقاط‌دیگر دوره‌های آموزشی تشکیل دهند.

۳ - اطلاعات لازم در اختیار دبیر کل بگذارد تا به طریقی که منافع اعضاء اتحادیه بهتر منظور شود کیفیت فعالیت‌های کمک‌های فنی را تغییر دهد.

۴ - در پرتو تصمیمات این کنفرانس سازمان قسمت کمک‌های فنی اتحادیه را مورد تجدید نظر قرار داده و برای این منظور:

۴ - ۱ - رتبه رییس این قسمت متناسب با اهمیت وظائفی باشد که به او محول شده.

۴ - ۲ - به دبیر کل مأموریت می‌دهد که وضعیت کلیه داوطلبان این مقام را مورد مطالعه قرار داده و با تصویب شورای اداری رییس قسمت را تعیین‌نماید.

به شورای اداری توصیه می‌نماید:

برای این که به پرسشنامه‌های کشورهای جدید و در حال توسعه به سرعت پاسخ داده شود چگونگی فعالیت‌ها و روش‌های خود را مورد مطالعه قراردهد.

از دولت‌های کشورهای جدید و در حال توسعه مصراً تقاضا دارد:

۱ - به منظور استفاده از کمک‌های فنی که به وسیله سازمان ملل تأمین می‌شود احتیاجات آینده خود را برای مدتی هرچه بیشتر پیش‌بینی و تقاضانمایند تا از اعتبارات اعطایی قسمت بیشتری جهت انجام تقاضاهای فوری ذخیره شود.

۲ - در کارهای کمیسیون‌های مطالعات و هیأت‌های مشورتی بین‌المللی مرتباً شرکت نمایند.


قطعنامه شماره ۲۹ بهبود طرقی که بدان وسیله اتحادیه اطلاعات و نظرهای مشورتی را به کشورهای جدید یا در حال توسعه تسلیم می‌دارد کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

الف - کمیته‌های مشورتی بین‌المللی با تألیف نشریه‌ها و اشاعه نظریاتی که در اجرای مقررات بندهای ۱۸۸ و ۱۸۹ قرارداد و در چهارچوب ملی ومنطقه‌ای و بین‌المللی با تأسیس و توسعه و تکمیل ارتباطات دور کشورهای جدید و در حال توسعه رابطه مستقیم دارد کمک‌های قابل توجهی به‌کشورهای مزبور می‌نمایند.

ب - اتحادیه با شرکت در برنامه‌های کمک‌های فنی ملل متحد معاونت مهمی در حق کشورهای جدید یا در حال توسعه روا داشته‌است.

پ - سزاوار است به مهندسین عالی رتبه ارتباطات که از کشورهای جدید یا در حال توسعه اعزام شده‌اند امکاناتی اعطاء شود تا دانش خود را تقویت‌نمایند و به آنها فرصتی داده شود تا برای مسائلی که شفاهاً طرح می‌شود شخصاً راه حلی به دست آورند.

ت - که معهذا نسبت به مسائل مختلفه و خاص مابه‌الابتلاء ملت‌ها در امر توسعه ارتباطات و بالاخص طرح‌ریزی شبکه‌ها و تعیین مشخصات و نوع‌ارزش تأسیساتی که سرویس‌های فعلی اتحادیه قادر نیستند اطلاعات و مشاورین کافی در اختیار کشورهای جدید یا در حال توسعه عضو بگذارند.

ث - که جز به استعانت از تجارب کارشناسان ارتباطی که در کشورهای مترقی چنین فعالیت‌هایی انجام می‌دهند نمی‌توان اطلاعات و توصیه‌های عملی‌برای این قبیل امور در دسترس گذارد.

ج - به منظور این که سرویس‌های مقر اتحادیه قادر باشند چنین اطلاعاتی تهیه و توصیه‌هایی انجام دهند لازم است کارشناسان واجد شرایط برای‌اتحادیه استخدام نمود.

چ - که چون با فقدان فعالیت‌های مستمر نمی‌توان در جریان کامل ترقیات جدید فنی قرار گرفت لازم است کارشناسانی که برای مقر اتحادیه انتخاب‌می‌شوند برای مدت‌های کوتاه استخدام گردند.

مقرر می‌دارد:

سرویس‌های اتحادیه که مأمورند اطلاعات و توصیه‌هایی بر طبق مندرجات بند (ب) برای کشورهای جدید یا در حال توسعه عضو تهیه نمایند تکمیل‌گردند.

ضمناً با توجه به این که:

الف - برای بهبود و تکمیل این سرویس ممکن است چهار مهندس ارتباطات دور و متخصص در امور مذکوره در بند (پ) استخدام و آنها را مأمور نمودکه:

۱ - با همکاری کارمندان فنی دبیرخانه‌های تخصصی هیأت‌های مشورتی بین‌المللی و هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها راجع به مسائلی که در زمینه‌طرح‌ریزی سازمان و توسعه شبکه‌های کشورهای جدید یا در حال توسعه برای آن کشورها حائز اهمیت است اطلاعات و توصیه‌های عملی تهیه نمایند.

۲ - اگر پرسش‌هایی که از طرف کشورهای جدید و در حال توسعه واصل می‌شود در حدود وظائف آنها است فوراً پاسخ داده شود.

۳ - امکاناتی در اختیار مسئولین ارتباطات دور کشورهای جدید یا در حال توسعه عضو قرار دهند تا هنگام بازدید از مقر اتحادیه با کارشناسان‌مشورت‌های فنی در سطح بالاتر به عمل آورند.

۴ - در دوره‌های تحصیلی مربوط به موضوعات تخصصی ارتباطات دور که در مقر اتحادیه یا ناحیه‌های مختلفه تشکیل می‌شود شرکت نموده و ازحضور نمایندگان کشورهای عضو در کنفرانس‌های ناحیه‌ای و جلسات اتحادیه استفاده نمایند.

ب - که اگر مهندسین فوق‌الذکر لازم بدانند برای کمک در انجام مسائل بیرون از صلاحیت آنها کارشناسانی از خارج دعوت شود باید برای مدتی که ازیک ماه تجاوز ننماید مهندسین عالی رتبه‌ای جهت تأمین منظور استخدام شوند.

علیهذا دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - روش‌ها - دستورات و مقررات مالی را که به موجب آنها به توان این کارشناسان را با حداکثر استفاده استخدام نمود مورد مطالعه قرار دهند.

۲ - طبق رویه معمول و با توجه به مدلول بند چ فوق‌الذکر شرایط و مدت استخدام چهار مهندس را تعیین نماید.

۳ - برای تأمین اعتبار لازم و منظور نمودن آن در بودجه سالیانه اقدامات مقتضی به عمل آورد که به محض امکان و حداکثر اول سال ۱۹۶۸ مقررات‌جدید به موقع اجراء گذارده شود.


قطعنامه شماره ۳۰ احتساب مخارج اداری و اجرایی حاصله از شرکت در برنامه ملل متحد برای توسعه کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

عطف به:

تصمیمات شماره (۲۶) ۷۰۲ و (۲۸) ۷۳۷ ، (۳۶) ۹۵۰ و (۳۹) ۱۰۶۰ شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد مربوط به احتساب هزینه‌های اداری واجرایی برنامه توسعه کمک‌های فنی.

و مخصوصاً با ملاحظه این که:

شورای اقتصادی و اجتماعی در تصمیم شماره (۳۹) ۱۰۶۰ خود پیشنهاد نموده به سازمان‌هایی که در برنامه توسعه کمک‌های فنی شرکت نموده‌اند برای‌پرداخت مخارج اداری و مخارج سرویس‌های اجرایی مربوطه به این برنامه در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ جمعاً مبلغی تأدیه شود.

هم چنین این پیشنهاد پیش‌بینی می‌نماید:

که مقررات مربوط به برقراری این مبلغ درباره سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی و اتحادیه پستی جهانی و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور وسازمان هواشناسی جهانی و سازمان بین‌الدول مشورتی کشتیرانی دریایی و نمایندگی بین‌المللی نیروی اتمی با گذشت اجرا شود.

این سازمان‌ها و دفتر سازمان کمک فنی به محض این که برای پرداخت هزینه‌های اداری و اجرایی خود تقاضای عطیه نمایند درباره آنها منظور می‌شود.

و نیز با توجه به این که:

بر طبق مقررات موافقتنامه بین اتحادیه و صندوق مخصوص مزبور مخارج اداری و اجرایی طرح‌های اتحادیه را خواهد پرداخت مقرر می‌دارد:

که در حال حاضر این مخارج از بودجه اتحادیه پرداخت نخواهد شد.

به اضافه مقرر می‌دارد:

۱ - که مخارج اداری و مخارج سرویس‌های اجرایی حاصله از شرکت اتحادیه در برنامه (ملل متحد برای توسعه) در بودجه اتحادیه منظور خواهد شدبدیهی است وجوهی که ملل متحد برای جبران این مخارج می‌پردازد در بودجه جزء درآمد منظور شود.

۲ - به نسبتی که این مخارج از طرف ملل متحد پرداخت می‌شود دیگر جزء هزینه اتحادیه منظور نخواهد شد.

۳ - که عاملین نظارت مالی اتحادیه کلیه هزینه‌ها و درآمدهای مربوط به شرکت اتحادیه در (برنامه ملل متحد برای توسعه) را رسیدگی خواهند نمود.

۴ - که شورای اداری نیز این مخارج را بررسی و اقدامات لازم به عمل خواهد آورد تا مطمئناً اعتبارات اعطایی ملل متحد فقط برای مخارج‌سرویس‌های اداری و اجرایی مصرف شود.


قطعنامه شماره ۳۱ اصول آموزش کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

الف - گزارش شورای اداری (‌چهارمین قسمت شماره ۴ - ۵).

ب - ایجاد تعدادی مراکز آموزشی برای کارمندان ارتباطات دور در کشورهای عضو.

با رعایت این نکته:

که چون توسعه سریع مدارات بین‌المللی ارتباطات دور مستلزم رابطه متقابل شبکه‌های مختلف می‌باشد و تأمین موجبات حفاظت مدارات مزبور وبهره‌برداری صحیح از آنها ضرورت دارد.

به اضافه با اطلاع به این که:

الف - در این مورد اصلح است برای حفاظت شبکه‌های مزبور و بهره‌برداری از آنها اصول فنی متشابه و یکسان اجراء شود.

ب - که حصول این منظور مستلزم این است که کشورهای ذینفع مسئولیتی با صلاحیت مساوی در اختیار داشته باشند.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - برای مراکز آموزشی که به وسیله مسئولین فنی و بهره‌برداری اداره می‌شود اطلاعاتی از احتیاجات کشورهای جدید و در حال توسعه جمع‌آوری‌نماید.

۲ - در امور مراکز آموزشی از تجارب اعضاء اصلی و وابسته اتحادیه الهام بگیرد.

۳ - اعضاء و اعضاء وابسته را هرچه بیشتر از این تجارب منتفع سازد.

۴ - با همکاری اعضاء و اعضاء وابسته موضوع به کاربردن اصول تشکیل مرکز آموزشی را برای طبقات هم سطح مورد مطالعه قرار دهد.

۵ - به منظور تأمین تمرکز رسیدگی به مسائل مربوط به تشکیل مراکز آموزشی که از طرف کشورهای جدید و در حال توسعه ارجاع می‌شود.

از شورای اداری دعوت می‌نماید:

۱ - توصیه‌های دبیر کل را مورد مطالعه قرار داده و نسبت به برنامه‌های اداری و مالی تصمیمات مفید اتخاذ نماید.

۲ - سپس پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده تعقیب نماید.


قطعنامه شماره ۳۲ به کاربستن دانش و اصول فن ارتباطات دور به نفع کشورهای در حال توسعه کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

مقررات حاصله از اجراء تصمیم شماره (۳۹) ۹۸۰ شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد راجع به تسریع در به کاربستن دانش اصول ارتباطات به نفع‌کشورهای در حال توسعه با توجه به این که:

اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور راجع به اموری که صلاحیت دارد باید با استفاده از وسائلی که در اختیار دارد با اقداماتی که از همان زمینه از طرف‌سازمان‌های ملل متحد به عمل می‌آید هماهنگ شود.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که در حدود مقدورات موجوده اقدامات لازم به عمل آورد.

۱ - تا اتحادیه در حدود مقدورات با سازمان‌های منسوب به ملل متحد و بالاخص با هیأت مشورتی به منظور به کاربستن دانش و شناسایی برای توسعه‌همکاری نماید.

تا سازمان‌های دائمی اتحادیه در حدود امکان مجاهدت نمایند که با توزیع نشریه‌های اختصاصی (‌از قبیل بررسی خاص - کتاب‌شناسی ویژه و غیره)‌اطلاعات علمی و تجارب فنی مربوط به امور ارتباطات دور مورد استفاده ملل مترقی در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت رواج یابد.


قطعنامه شماره ۳۳ ارزیابی پیشرفت‌ها و نتایج اجراء برنامه‌های کمک‌های فنی و فعالیت‌های کارشناسان در حین مأموریت کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

گزارش شورای اداری (‌قسمت چهارم) با توجه به:

الف - فعالیت‌های دبیرخانه کل برای انجام طرح‌های کمک‌های فنی مصوبه ملل متحد.

ب - این موضوع که اگر دبیر کل به موقع اطلاعات مربوط به کیفیت پیشرفت طرح‌ها و نتایج حاصله از آن را دریافت دارد در انجام وظیفه فوق‌الذکرتسهیل و تسریع به عمل خواهد آمد.

با ملاحظه این که:

الف - ارزیابی صحیح این پیشرفت‌ها و نتایج حاصله از آنها در اختیار منابع اطلاعات زیر است.

۱ - کارشناسان ناحیه‌ای و کارشناسان در حین مأموریت.

۲ - مسئولین مأمور بررسی در مقر اتحادیه و مسئولینی که در محل شاهد این پیشرفت‌ها هستند.

۳ - اداراتی که کارشناسان با آنها کار می‌کنند.

ب - اطلاعاتی که از منابع ۱ و ۲ می‌رسد هنگامی کاملاً مؤثر است که در مرکز اتحادیه هم درباره آن اطلاعات عملاً اقدامات کافی به عمل آید. و استفاده‌از اطلاعات واصله از ادارات در صورتی میسر است که اطلاعات مزبور مشروح تهیه و به موقع واصل گردد.

نظر به:

تصمیم شماره ۵۶۷ مصوبه بیستمین جلسه علنی شورای اداری.

ادارات کشورهای عضو را دعوت می‌نماید.

برای ارزیابی تأثیر کمک‌های فنی که به وسیله اتحادیه تفویض شده (‌دوره‌های آموزشی - کارشناسان - مراکز آموزشی یا تخصصی) اطلاعاتی دقیق درجدولی که شورای اداری تدوین می‌نماید تهیه و ارسال دارند.

این اطلاعات شامل مطالبی است:

۱ - در مورد برنامه‌های در دست اقدام و کیفیت سرعت و پیشرفت و تأثیر آن برنامه‌ها.

۲ - در مورد برنامه‌های خاتمه یافته و کیفیت تأثیر آن برنامه‌ها نسبت به موضوع مورد نظر و فعالیت‌های دیگر شورای اداری را موظف می‌دارد.

اقدامات لازم به عمل آورد برای این که:

۱ - اطلاعات واصله از طرف کارشناسان ناحیه‌ای و کارشناسان در محل مأموریت و ادارات با کیفیتی تهیه شود که به توان با سرعت و دقت آنها را موردمطالعه قرار داد.

۲ - که مطالعه اطلاعات در مدتی کوتاه انجام شود.

۳ - این اطلاعات معیاری به دست دهد تا به توان اقداماتی به عمل آورد که مأمورین فعالیت‌های خود را در شرایط بهتری انجام دهند.


قطعنامه شماره ۳۴ دوره‌های آموزشی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

گزارش شورای اداری (‌قسمت ششم بند ۴٫۲) با ملاحظه این که:

الف - دوره‌های آموزشی بهترین وسیله‌است که مأموران فنی کشورهای جدید یا در حال توسعه را با آخرین ترقیات فن ارتباطات آشنا می‌سازد.

ب - ادامه و گسترش این امر منوط به فعالیت کامل اتحادیه‌است.

که اداراتی:

که برای ارضاء کشورهای جدید یا در حال توسعه دوره‌های تحصیلی تأسیس نموده‌اند یا قصد آن را دارند تشکر می‌نماید از ادارات مصراً دعوت‌می‌نماید.

- با همکاری دبیر کل برای تأمین منظور فعالیتی دامنه‌دار و کوشا به عمل آورند.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - که فعالیت اعضاء اتحادیه را برای تأسیس دوره‌های تحصیلی هماهنگ نماید تا از تکرار عمل و تصادم جلوگیری شود.

۲ - اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - با تشریک مساعی کامل اعضاء اصلی ذینفع اتحادیه و با عطف توجه مخصوص به زبان‌های مورد استفاده طرح‌ریزی تصاعدی دوره‌های آموزشی‌را چه در مقر اتحادیه و چه در خارج تأمین نماید.

ب - اسناد دوره‌های آموزشی را انتشار دهد.

پ - برای اینکه دوره‌های آموزشی به نحو مطلوب ادامه یابد اقدامات لازم به عمل آورد.

۳ - گزارش سالیانه به شورای اداری تسلیم دارد.

از شورای اداری خواستار است:

که لدی‌الاقتضاء اعتبار لازم در بودجه سالیانه اتحادیه پادار نماید به نحوی که انجام وظایف مذکور میسر گردد.


قطعنامه شماره ۳۵ تهیه طرح منشور قانونی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

شورای اداری را موظف می‌دارد:

۱ - که به محض امکان یک گروه مطالعه مرکب از ده نفر کارشناس از هر منطقه ۲ کارشناس تشکیل دهد که وظایف زیر را انجام دهند:

الف - بر اساس تصمیمات کنفرانس نمایندگان مختار مونترو ۱۹۶۵ و بر پایه مذاکرات کنفرانس مزبور و با توجه به قرارداد و تجارب اتحادیه و قانون وتجربه سازمان‌های تخصصی دیگر ملل متحد و الهام از افکار و پیشنهادات و بررسی‌های کشورهای عضو طرح منشور قانونی و آیین‌نامه عمومی برای‌اتحادیه ارتباطات دور تدوین نمایند.

ب - طرح مزبور را هرچه زودتر تهیه نماید که لااقل قبل از کنفرانس نمایندگان مختار آینده در اختیار اعضاء اتحادیه گذارده شود.

۲ - تشریفات و مقررات اداری که برای ایفاء وظایف گروه مطالعه ضرورت دارد انجام دهد.

۳ - از اعضاء اتحادیه خواستار شود تا نظریه‌ها و پیشنهادات و بررسی‌های مربوط به طرح منشور قانونی و آیین‌نامه عمومی خود را وسیله دبیر کل به‌گروه مطالعه ارائه نمایند.

۴ - دبیر کل را موظف دارد تا طرح تهیه شده گروه مطالعه را برای شورای اداری و اعضاء اتحادیه ارسال دارد تا از آن استحضار یافته و به منظور بررسی‌در کنفرانس نمایندگان مختار آینده قبلاً آن را مورد مطالعه قرار دهند.

۵ - اعتبار مربوط به هزینه مسافرت و فوق‌العاده مدد معاش کارشناسان را در بودجه پایدار نماید.


قطعنامه شماره ۳۶ آیین‌نامه تلگرافی و آیین‌نامه تلفنی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - در قراردادهای تلگرافی و تلفنی که از طرف کنفرانس‌های اداری جهانی مورد تجدید نظر قرار گرفته بعضی مقررات تکرار پاره‌ای از نظریه‌هایC.C.I.T.T است.

ب - که غالب مسائل فنی و بهره‌برداری و نرخ‌بندی مربوط به تلگراف و تلفن موضوع نظرات C.C.I.T.T قرار گرفته.

پ - که مقرر گردیده‌است با تقلیل مدت کنفرانس‌های اداری جهانی که به حل و فصل مسائل تلگرافی و تلفنی اشتغال دارند از مخارج اتحادیه کاسته‌شود اعلام می‌دارد:

که شایسته‌است آیین‌نامه تلگرافی و تلفنی ضمیمه قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور مختصرتر گردد.

هیأت مشورتی بین‌المللی تلگرافی و تلفنی را موظف می‌دارد:

1 - تعیین نمایند کدام یک از مقررات این آیین‌نامه‌ها موضوع نظریه‌های C.C.I.T.T نیز قرار گرفته و با این کیفیت می‌توان آنها را از آیین‌نامه‌های مزبورحذف نمود.

۲ - و در این مورد پیشنهاداتی تسلیم مجمع عمومی آینده خود نماید.

مقرر می‌دارد:

که پیشنهادات اختصار پس از بررسی و تصویب مجمع عمومی C.C.I.T.T به کنفرانس اداری جهانی تلگرافی و تلفنی آینده تسلیم شود.


قطعنامه شماره ۳۷ مطالعه نقل بعضی مقررات آیین‌نامه الحاقی بیسیم در آیین‌نامه‌های تلگرافی و تلفنی یا بیسیم و نقل بعضی مقررات آیین‌نامه بیسیم در آیین‌نامه تلگرافی‌یا تلفنی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - زمینه عمل بعضی از مقررات آیین‌نامه بیسیم و مقررات آیین‌نامه الحاقی بیسیم با بعضی آیین‌نامه‌های تلگرافی و تلفنی متشابه بوده و احتمالاً بهتراست که مقررات مزبور در یکی از آیین‌نامه‌ها درج شود.

ب - شایسته‌است که مقررات مربوط به طبقه‌بندی مخابرات عمومی در ایستگاه‌های کشتی در همان هنگام به موقع اجراء گذارده شود. که شرایط‌مشابه مربوط به مخابرات عمومی در ایستگاه‌های ثابت اجراء می‌شود.

دبیر کل را موظف می‌دارد که:

با همکاری هیأت مشاوره بین‌المللی تلگرافی و تلفنی و هیأت مشاوره بین‌المللی بیسیم C.C.I.R و هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها I.F.R.Bمقررات‌آیین‌نامه بیسیم و آیین‌نامه الحاقی بیسیم را مورد مطالعه قرار داده و مقرراتی را که باید احیاناً از آیین‌نامه الحاقی بیسیم به آیین‌نامه‌های تلگرافی و تلفنی ویا بیسیم و از آیین‌نامه بیستم به آیین‌نامه تلگرافی یا تلفنی منتقل شود هرچه زودتر به ادارات اعلام دارد.


قطعنامه شماره ۳۸ خرید ساختمان اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور.

کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

الف - تصمیم شماره ۳۸ کنفرانس نمایندگان مختار (‌ژنو ۱۹۵۹).

ب - موافقتنامه منعقده بین جمهوری و بخش (Canton) ژنو با اتحادیه راجع به اهداء زمین و ساختمان برای سکونت سرویس‌های اتحادیه.

پ - این که در موافقتنامه مزبور پیش‌بینی شده که اگر حق خرید حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۶۵ عملی شود قیمت فروش ساختمان ۵ میلیون فرانک سویس‌خواهد بود و ممکن است با احتساب (۴).(۱)۳% سود در سال قیمت فروش به اقساط سالیانه دریافت شود.

ت - که به علت جلب منافع مادی شایسته‌است که اتحادیه مالک ساختمان مقر خود باشد.

ث - تصمیم شماره ۵۷۱ مصوبه بیستمین جلسه مورخ ۱۹۵۹ شورای اداری مقرر می‌دارد:

که اصل خرید ساختمان با حق استفاده از عرصه قبول و حق خرید حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۶۵ اجراء شود.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - که با مقامات صلاحیتدار جمهوری و بخش ژنو در موضوع انجام عمل خرید با قرار پرداخت اقساط سالیانه به مدت ده سال داخل مذاکره شود.

۲ - نتایج مذاکرات خود را با مقامات صلاحیتدار جمهوری و بخش ژنو به شورای اداری گزارش نمایند.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که در جلسه آینده خود قرارداد خرید ساختمان اتحادیه را تأیید و تصویب نماید.

به اضافه مقرر می‌دارد:

که برای تأمین منظور در حدود هزینه‌های برگشتی سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۵ یک اعتبار سالیانه به مبلغ ۵۷۵۰۰۰ فرانک سویس پیش‌بینی نماید.


قطعنامه شماره ۳۹ محل سکونت در مقر اتحادیه کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

تصمیم شماره ۵۷۲ شورای اداری.

با توجه به این که:

در مقر اتحادیه باید برای محل کار کارمندان اتاقها و برای تشکیل جلساتی که در مرکز اتحادیه منعقد می‌شود سالن‌هایی تهیه شود.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

که مخصوصاً راجع به جنبه‌های مالی اقداماتی که امکان دهد کارمندان در ساختمان اتحادیه مستقر و برای جلساتی که در مقر اتحادیه تشکیل می‌شودمکان‌هایی تهیه شود مطالعاتی به عمل آورده و هرچه زودتر و حداکثر در سال ۱۹۶۷ نتیجه را به شورای اداری تسلیم نماید.

به شورا اجازه می‌دهد:

۱ - که پس از بررسی گزارشی که دبیر کل تسلیم داشته هرچه زودتر نسبت به بهترین طریق برای رفع احتیاجات فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم نماید.

۲ - به منظور اجرای تصمیم فوق‌الذکر مقررات اداری و مالی وضع نماید بدیهی است طبق بند ۷ از پروتکل الحاقی شماره ۱ این قرارداد اثرات این‌تصمیم باید به تصویب اعضاء اصلی و وابسته برسد.


قطعنامه شماره ۴۰ دفاتر ناحیه‌ای کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

پیشنهادات واصله مربوط به تقاضای دفاتر ناحیه‌ای و اهمیتی که کشورهای بی‌شماری برای این موضوع قائل می‌شوند دبیر کل را مأمور می‌دارد:

که موضوع ضرورت تأسیس دفاتر ناحیه‌ای را مورد مطالعه قرار داده و در این مورد گزارشی به شورای داوری تسلیم نماید.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که بر اساس گزارش دبیر کل توصیه‌های مورد نظر خود را به کنفرانس آینده نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور تسلیم دارد.


قطعنامه شماره ۴۱ امور قضایی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - موافقتنامه مربوط به امتیازات و معافیت‌های ملل متحد که در ۱۹ آوریل ۱۹۴۶ بین شورای فدرال سویس و دبیر کل سازمان ملل متحد منعقدگردیده و از اول ژانویه ۱۹۴۸ به علت تشابه درباره اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور نیز به موقع عمل گذارده شده احتیاجات امروز و خواسته‌های روزافزون آتیه اتحادیه را تأمین نمی‌نماید.

ب - که تصمیم این کنفرانس مبنی بر خرید ساختمان فعلی مقر اتحادیه (‌تصمیم شماره ۳۸) بیش از پیش محقق می‌دارد که برای پایان دادن به این وضع‌غیر ثابت و تضمین توسعه غیر قابل انکار اتحادیه تدوین قرارداد قانونی ضرورت دارد.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

۱ - که برای تعیین امتیازات و معافیت‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور به نام اتحادیه با مقامات صلاحیتدار کشور سویس مذاکره و توافق نماید.

۲ - نتایج این مذاکرات را به جلسه آینده شورای اداری گزارش دهد.

شورای اداری را موظف می‌دارد:

که گزارش مزبور را مطالعه و در صورت اقتضا موافقتنامه‌ای که دبیر کل تهیه نموده تصویب نماید.


قطعنامه شماره ۴۲ تجدید سازمان دبیرخانه تخصصی هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

الف - مقرر داشته تعداد اعضاء هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها از یازده نفر به پنج نفر تقلیل یابد.

ب - این تصمیم ممکن است تجدید سازمان دبیرخانه تخصصی هیأت را ایجاب نماید.

که به رعایت اصل اقتصاد و تأثیر کیفیت امر (‌فی‌نفسه) بهتر است در دبیرخانه تخصصی هیأت مقامی به نام کارمند عالی رتبه در نظر گرفته شود که‌مسئول آن موظف باشد حسن جریان و هماهنگی فعالیت‌های دبیرخانه مزبور را زیر نظر داشته باشد.

مقرر می‌دارد:

۱ - شورای اداری موظف است هنگام تشکیل جلسه عادی سال ۱۹۶۶ خود موضوع دبیرخانه تخصصی هیأت را مورد مطالعه قرار داده و تعیین نمایدچه اقداماتی باید به عمل آورد تا پس از تقلیل عده اعضاء هیأت از یازده به پنج نفر دبیرخانه مزبور وظایف خود را از لحاظ اقتصادی و اداری به نحواحسن انجام دهد.

۲ - توصیه می‌نماید که شورای اداری مطالعه کند آیا ممکن است بدون نقض مقررات استخدامی و ترفیعات جاریه اتحادیه ترتیبی داده شود که برای‌اشغال پست‌های خالی دبیرخانه تخصصی هیأت یا دبیرخانه‌های تخصصی دیگر یا هر پست جدیدی که شورا وجود آن را ضروری تشخیص دهد ازوجود اعضاء هیأت که در این کنفرانس انتخاب آنها تجدید نشده استفاده نماید.


قطعنامه شماره ۴۳ استعلام نظر مشورتی از دیوان داوری بین‌المللی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

نظر به:

الف - ماده ۷ موافقتنامه منعقده بین سازمان ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور که مقرر می‌دارد که از طرف کنفرانس نمایندگان مختار یا ازطرف شورای اداری (‌بنابر اجازه کنفرانس نمایندگان مختار) ممکن است درخواست نظر مشورتی به دیوان داوری بین‌المللی تسلیم شود.

ب - تصمیم شورای اداری مبنی بر این که (‌اتحادیه به عضویت دادگاه اداری بین‌المللی کار پذیرفته شود) و اعلامیه دبیر کل مبنی بر تأیید صلاحیت‌دادگاه.

پ - مقررات مندرجه در ضمیمه قانون اساسی دادگاه اداری سازمان بین‌المللی کار که به موجب آن هر سازمان بین‌المللی که بر طبق بند ۵ از ماده ۲‌همان قانون صلاحیت دادگاه را تأیید نموده باشد مشمول تمام مقررات قانون می‌شود.

ت - ماده ۱۲ قانون اساسی دادگاه اداری سازمان بین‌المللی کار که به موجب آن و عطف به اعلامیه فوق‌الذکر شورای اداری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات‌دور می‌تواند ارزش تصمیمی را که از طرف دادگاه مزبور رد شده از دیوان داوری بین‌المللی استعلام نماید:

متذکر می‌شود:

که در اجرای ماده ۱۲ قانون اساسی دادگاه اداری سازمان بین‌المللی کار شورای اداری مجاز است از دیوان داوری بین‌المللی نظر مشورتی استعلام نماید.

قطعنامه شماره ۴۴ شرکت جمهوری آفریقای جنوبی در کنفرانس‌های ناحیه‌ای آفریقایی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به:

الف - عدم امکان تشکیل کنفرانس‌ها یا مجمع‌های منطقه‌ای (‌برای آفریقا) به علت حضور نمایندگان دولت جمهوری آفریقای جنوبی اعم از این که‌کنفرانس‌ها و مجمع‌ها از طرف اتحادیه منعقد شده باشد یا زیر نظر اتحادیه.

ب - مشکلات مالی حاصله از اتلاف وقتی که در این کنفرانس‌ها صرف بحث در اطراف حضور نمایندگان جمهوری آفریقای جنوبی می‌شود.

نظر به:

الف - مندرجات تصمیم شماره ۴۵ کنفرانس نمایندگان مختار (‌مونترو ۱۹۶۵).

ب - تصمیم شماره (۳۶) ۹۷۴ قسمت چهارم که در تاریخ دهم ژوئیه ۱۹۶۴ از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اتخاذ شده.

دبیر کل را موظف می‌دارد:

اقدامات لازمه به عمل آورد که جمهوری آفریقای جنوبی برای شرکت در فعالیت‌های هیچ کنفرانس یا مجمع ناحیه‌ای آفریقایی دعوت نشود تا این که‌شورای اداری پس از مشاوره با اعضاء اصلی و وابسته و با توجه به تصمیمات سازمان ملل متحد اطمینان یابد که دولت جمهوری آفریقای جنوبی‌سیاست فعلی تبعیض نژادی را ترک گفته و شرایط برای همکاری سودمند مساعد گردیده.


قطعنامه شماره ۴۵ اخراج دولت جمهوری آفریقای جنوبی از کنفرانس نمایندگان مختار کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

سیاست نژادی در آفریقای جنوبی مبنی بر ادامه یا تشدید تبعیض علناً ناقض منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر است.

نظریه این که:

دولت جمهوری آفریقای جنوبی به درخواست‌ها و تقاضاهای مکرر سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی و عقاید عمومی جهانی وقعی ننهاده ونسبت به سیاست نژادی خود تعدیل و تجدید نظری به عمل نیاورده.

متأسفانه، دولت جمهوری آفریقای جنوبی به هیچ وجه این خواسته‌ها را مورد توجه قرار نداده و با اجراء قوانین و اقدامات تبعیضی و یا اعمال زور و خونریزی‌مسئله نژادی را تشدید می‌نماید.

با تذکر به این که:

بعضی از ارگان‌های ملل متحد و مؤسسات تخصصی تا زمانی که دولت جمهوری آفریقای جنوبی از ادامه سیاست غیر انسانی خود منصرف نشود آن‌دولت را از شرکت در فعالیت‌های خود محروم نموده‌اند.

مقرر می‌دارد:

دولت جمهوری آفریقای جنوبی از کنفرانس نمایندگان مختار اخراج شود.


قطعنامه شماره ۴۶ راجع به اراضی تحت اداره پرتقال کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (‌مونترو ۱۹۶۵).

با توجه به این که:

اوضاع و احوال زمین‌های آفریقایی تحت اداره پرتقال صلح و امنیت آفریقا را شدیداً تهدید می‌نماید.

با توجه به:

اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد مورخه ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مبنی بر اعطاء آزادی به کشورها و ملل تحت استعمار که تصریح دارد تحت انقیاد درآوردن‌ملل به یک فرمانروایی و به یک حاکمیت و به یک استعمار بیگانه انکار حقوق اساسی بشر و خلاف منشور ملل متحد و تهدید مسلم صلح و تعاون‌جهانی است.

بدون حق استیناف سیاست استعماری دولت جمهوری مرتجع پرتقال را محکوم می‌نماید.

از پرتقال خواستار است:

که بر طبق نص صریح تصمیم مصوبه هیجدهمین جلسه مجمع عمومی ملل متحد اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - اعطای فوری حق استقلال و آزادی مطلق به ملل سرزمین‌های تحت اداره خود.

ب - قطع فوری عملیات سرکوبی و انصراف از اعمال قدرت نظامی و قدرت‌های دیگری که هم اکنون برای تأمین این منظور مورد استفاده قرار می‌دهد.

پ - اعلان عفو سیاسی بدون قید و شرط و ایجاد شرایط و محیط مناسب برای آزادی عمل احزاب سیاسی.

ت - مذاکره با نمایندگان مختار قوای ملی مدافع سرزمین‌های مزبور به منظور اعطای آزادی مطلق و انتقال قدرت به سازمان‌های سیاسی که آزادانه‌انتخاب شده و نمایندگی ملل آن سرزمین‌ها را دارند.


توصیه آزادی مخابره اخبار کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور ۱۹۶۵ نظر به:

الف - اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه مجمع عمومی دهم دسامبر ۱۹۴۸ ملل متحد.

ب - مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قرارداد بین‌المللی ارتباطات دور (‌ژنو ۱۹۵۹) و با ملاحظه:

اصل قابل تکریم آزادی مخابره اخبار توصیه می‌نماید:

که اعضای اصلی و وابسته اتحادیه موجبات تسهیل آزادی مخابره اخبار را به وسیله سرویس‌های ارتباط‌های دور فراهم سازند.


خواسته شماره ۱ اعضای اصلی و اعضای وابسته رسماً اذعان نمایند که از تحمیل مالیات و عوارض به ارتباطات دور باید اجتناب نمود.


خواسته شماره ۲ آموزش ارتباطات دور فضایی کنفرانس نمایندگان مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور مونترو ۱۹۶۵ با توجه:

به آثار و نتایج حاصله از این امر که به وسیله صندوق مخصوص سازمان ملل مراکزی جهت آموزش ارتباطات دور فضایی در نقاط مختلفه جهان تأسیس‌شود (‌نظیر مراکزی که آمریکای لاتین در نظر دارد در قلمرو خود ایجاد نماید) خواستار است:

که این قبیل مراکز هرچه زودتر تأسیس شود بدیهی است برای تأمین منظور اتحادیه هم در حدود صلاحیت و امکانات خود از بذل هر نوع همکاری‌دریغ نخواهد نمود.

قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده و چهار ضمیمه و یک پروتکل نهایی و چهار پروتکل الحاقی و چهل و شش قطعنامه و یک توصیه‌منضم به قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی