قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۷ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز - مصوب ۱۳۵۰٫۲.۶


ماده واحده - قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ که مشتمل بر یک مقدمه و چهار بند می‌باشد و به امضای‌دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرفهای اول و شرکتهای مفصلهْْ الاسامی زیر:

گلف اویل کورپوریشن (Gulf Oil Corporation)

موبیل اویل کورپوریشن (Mobil Oil Corporation)

استاندارد اویل کمپانی (Standard Oil Company)

استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا (Standard Oil Company of California)

تکساکو اینکورپوریتد (Texaco INC)

دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد (The British petroleum Company Limited)

شل پترولیوم ان. وی - کمپانی فرانسزده پترول - گلف اینترنشنال کمپانی (Shell Petroleum N. V.) (Company Francaise des Petroles) (Gulf International Company)

موبیل اویل ایران اینکورپوریتد (Mobil Oil (Iran) Inc. اسوتریدینگ کمپانی آو ایران (Esso Trading company of Iran)

ایران کالیفرنیا اویل کمپانی - تکساکو ایران لیمیتد (Iran California Oil Company texaco Iran Ltd)

ندرلندز ایرانز اردولی هاندل ماتشاپای (Netherlands Iraanse Aardolie Handel Maatschappij)

اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمیتد (Oil Trading Company (Iran) Limited) امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی (American Independent Oil Company)

آتلانتیک ریچفیلد کمپانی - کنتینانتال اویل کمپانی (Atlantic Richfield Company) Continental Oil Company)

گتی اویل کمپانی - دی سیگنال کمپانیز اینکورپوریتد (Getty Oil Company) (The Signal Companies Inc)

دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو) (The Standard Oil Company (Ohio)

امریکن ایندی‌پندنت اویل کمپانی آو ایران (American Independent Oil Company of Iran)

آرکو ایران اینکورپوریتد (Arco Iran, Inc)

گتی ایران لیمیتد - کالتکس (‌ایران) لیمیتد (Getty Iran Ltd)

(Caltex Iran) Limited)

سان جاسینتو ایسترن کورپوریشن (San Jacinto Eastern CorP)

سیگنال (‌ایران) پترولیوم کمپانی (Signal (Iran) petroleum Company)

ساهایو - ایران تریدینگ اینکورپوریتد (Sohio - Iran Trading, Inc)

ایرانز اردولی رافیناج ماتشاپای (Iraanse Aardolie Raffinge Maatschappij)

(‌شرکت سهامی تصفیه نفت ایران) ن. و ایرانز اردولی اکسپلورتی آن پرودکتی ماتشاپای (Iraanse Aardolie Exploratie on Productie Maatschappij)

(‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن. و به عنوان طرفهای دوم رسیده‌است تصویب و به دولت اجازه اجرا و مبادله آن داده می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۳ در جلسه روز دوشنبه‌ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

قرارداد الحاقی سوم

این قرارداد الحاقی بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌شرکتی که طبق قوانین ایران تشکیل یافته و وجود دارد) به‌عنوان طرفهای اول و شرکتهای نامبرده زیر به عنوان طرفهای دوم منعقد شده‌است:


گلف اویل کورپوریشن Gulf Oil Corporation (‌شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

موبیل اویل کورپوریشن Mobil Oil Corporation (‌شرکتی که طبق قوانین نیویورک ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

استاندارد اویل کمپانی Standard Oil Company (‌شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا Standard Oil Company of California (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

تکساکو اینکورپوریتد Texaco INC (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد The British petroleum Company Limited (‌شرکتی که طبق قوانین انگلیس تشکیل یافته و وجود دارد)


و

شل پترولیوم ان. وی Shell Petroleum N. V. (‌که سابقاً باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن. و نامیده می‌شد) (‌شرکتی که طبق قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)


و

کمپانی فرانسزده پترول Company Francaise des Petroles (‌شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته و وجود دارد) (‌که از این به بعد مجتمعاً "‌شرکتهای عضو اصلی" نامیده می‌شود)


و

گلف انترنشنال کمپانی Gulf International Company


و

موبیل اویل ایران اینکورپوریتد Mobil Oil Iran Inc.


و

اسو تریدینگ کمپانی آو ایران Esso Trading company of Iran


و

ایران کالیفرنیا اویل کمپانی Iran California Oil Company


و

تکساکو ایران لیمیتد texaco Iran Ltd


و

ندرلندز ایرانز اردولی هاندل ماتشاپای (‌ندرلندز ایرانین اویل تردینگ کمپانی) ن. و Netherlands Iraanse Aardolie Handel Maatschappij (Netherlands Iranian Oil Trading Co.) N. V.


و

اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمیتد و امریکن ایندی‌پندنت اویل کمپانی (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد) Oil Trading Company (Iran) Limited


و

آتلانتیک ریچفیلد کمپانی (‌شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد) Atlantic Richfield Company


و

کنتینانتال اویل کمپانی Continental Oil Company (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

گتی اویل کمپانی Getty Oil Company (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

دی سیگنال کمپانیز اینکورپوریتد The Signal Companies Inc (‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد و سابقاً سیگنال اویل اندگس کمپانی نامیده می‌شد)


و

دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو) The Standard Oil Company (Ohio) (‌شرکتی که به موجب قوانین اوهایو ممالک متحده امریکا تشکیل یافته و وجود دارد)


و

امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی آو ایران American Independent Oil Company of Iran


و

آرکو ایران اینکورپوریتد Arco Iran, Inc (‌که سابقاً ایران آتلانتیک کمپانی Iran Atlantic Company نامیده می‌شد)


و

گتی ایران لیمیتد Getty Iran Ltd (‌که سابقاً پاسیفیک وسترن ایران لیمیتد Pacific Western - Iran Ltdنامیده می‌شد)


و

کالتکس ایران لیمیتد Caltex (Iran) Limited


و

سان جاسینتو ایسترن کورپوریشن San Jacinto Eastern Corp.

و

سیگنال (‌ایران) پترولیوم کمپانی Signal (Iran) petroleum Company

و

ساهایو - ایران تریدینگ اینکورپوریتد Sohio - Iran Trading, Inc

و

ایرانز اردولی اکسپلورتی آن پرودکتی ماتشاپای (‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن. و Iraanse Aardolie Exploratie on Productie Maatschappij (Iranian Oil Exploration and producing Company) N. V. (‌شرکتی که به موجب قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)

و

ایرانز اردولی رافیناج ماتشاپای (‌شرکت سهامی تصفیه نفت ایران) ن. و Iraanse Aardolie Raffinge Maatschappij (Iranian Oil Refining Company) N. V. (‌شرکتی که به موجب قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)


نظر به اینکه


گتی اویل کمپانی Getty Oil Company و تاید واتر اویل کمپانی Tide Water Oil Company و شرکتهای بازرگانی آنها در ایران‌پاسیفیک وسترن ایران لیمیتد Pacific Western Iran Ltd

و

تاید واتر ایران لیمیتد Tide Water - Iran Ltd در نتیجه مزج و ادغام به یکدیگروابسته شده‌اند

و

به موجب قانون کلیه دارایی و دیون تاید واتر اویل کمپانی Tide Water Oil Company جزو دارایی و دیون گتی اویل کمپانی Getty Oil Company شده‌است

و

نظر به اینکه در نتیجه مزج و ادغام پاسیفیک وسترن - ایران لیمیتد Pacific Western - Iran Ltd و تایدواتر - ایران لیمیتد Tide Water - Iran Ltd به صورت شرکت بازرگانی در ایران وجود ندارد.


نظر به اینکه در جلساتی که در اکتبر ۱۹۷۰ در لندن و در نوامبر ۱۹۷۰ در تهران بین نمایندگان طرفین تشکیل گردید موارد چندی مربوط به مبانی‌محاسبه مالیات و میزان قیمتهای اعلان شده شرکتهای بازرگانی در ایران مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت بنابراین بین طرفین به شرح زیر توافق به عمل‌آمد:

۱ - با وجود مقررات مندرج در قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ (‌قرارداد اصلی) که به انضمام کلیه توافقها و قرارهای بعدی‌مربوطه ذیلاً به عنوان "‌قراردادها" خوانده می‌شود شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل مشمول اصلاحیه قانون مالیات بر درآمدی خواهند بود که‌همزمان با این قرارداد الحاقی سوم به مجلسین تقدیم و از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ به مورد اجرا گذارده می‌شود و به موجب آن مالیاتی اضافی به میزان پنج‌درصد ( یعنی پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ اجرای این قانون مشمول آن بودند) بر درآمد ویژه حاصله در ایران شرکتهای نفتی که درایران عمل می‌کنند مقرر می‌گردد.

۲ –

الف - دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران موافقت دارند که این قرارداد الحاقی سوم به عنوان یک ترتیب منصفانه و مناسب و قطعی‌کلیه امور راجع به مبنای احتساب مالیات مربوطه و میزان قیمت‌های اعلان شده تا تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۹ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۰) محسوب می‌گردد.

در نتیجه این توافق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران قبول می‌نمایند که قیمتهای فروش هر یک از شرکتهای بازرگانی در تمام مدت قبل‌از ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۹ طوری بوده‌است که تعهدات آنها به موجب ماده ۲۵ قرارداد اصلی ایفا شده‌است.

اعضای کنسرسیوم تأیید می‌نمایند که موافقت ایران و شرکت ملی نفت ایران به نحوی که فوقاً ذکر گردیده فقط ناظر و مؤثر بر دوره پیش از ۲۳ آبان ماه۱۳۴۹ می‌باشد.

ب - هیچیک از مواد مندرجه در این موافقتنامه نباید طوری تعبیر و یا به کار برده شود که به وضع هر یک از طرفهای قرارداد در مورد بهای اعلان شده‌نفت خام پس از تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۹ به نحوی از انحاء لطمه‌ای وارد آورد و یا مؤثر واقع شود.

۳ - این قرارداد الحاقی سوم به منزله جزئی از قرارداد اصلی محسوب می‌شود و به استثناء تغییراتی که صریحاً در این قرارداد ذکر گردیده مقررات"‌قراردادها" کاملاً به اعتبار خود باقی خواهد بود.

۴ - این قرارداد الحاقی سوم پس از تصویب مجلسین و توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریا مهر از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ به مرحله اجرا گذارده‌می‌شود.

تهران به تاریخ آذر ماه ۱۳۴۹

از طرف دولت ایران

تهران به تاریخ آذر ماه ۱۳۴۹

از طرف شرکت ملی نفت ایران

گلف اویل کورپوریشن.

موبیل اویل کورپوریشن.

استاندارد اویل کمپانی.

استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا.

تکساکو اینکورپوریتد.

دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد.

شل پترولیوم ان. وی.

کمپانی فرانسزده پترول.

گلف اینترنشنال کمپانی.

موبیل اویل ایران اینکورپوریتد.

اسو تریدینگ کمپانی آو ایران.

ایران کالیفرنیا اویل کمپانی.

تکساکو ایران لیمیتد.

ندرلندز ایرانز اردولی هاندل ماتشاپای.

اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمیتد.

امریکن ایندی‌پندنت اویل کمپانی.

آتلانتیک ریچفیلد کمپانی.

کنتینانتال اویل کمپانی.

گتی اویل کمپانی.

دی سیگنال کمپانیز اینکورپوریتد.

دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو).

امریکن ایندی‌پندنت اویل کمپانی آو ایران.

ارکو ایران اینکورپوریتد.

گتی ایران لیمیتد.

کالتکس (‌ایران) لیمیتد.

سان جاسینتو ایسترن کورپوریشن.

سیگنال (‌ایران) پترولیوم کمپانی.

ساهایو - ایران تریدینگ انکورپوریتد.

به وسیله نماینده مجاز.

تهران به تاریخ آذر ماه ۱۳۴۹

ایرانز اردولی رافیناج ماتشاپای.

(‌شرکت سهامی تصفیه ایران) ن. و.

تهران به تاریخ آذر ماه ۱۳۴۹

ایرانز اردولی اکسپلورتی آن پرودکتی ماتشاپای.

(‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن. و.

تهران به تاریخ آذر ماه ۱۳۴۹

قرارداد فوق منضم به قانون قرارداد الحاقی سوم به قرارداد فروش نفت و گاز می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی