قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی ماده اول - موا...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون شرایط اساسی کنترات
+
{{سرصفحه پروژه
مستخدمین خارجی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی''' - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی
  
 
ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس
 
ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس
سطر ۱۸: سطر ۲۴:
 
که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض
 
که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض
 
کنترات بدون هیچ گونه حقی برای‌مستخدم متخلف خواهد بود.
 
کنترات بدون هیچ گونه حقی برای‌مستخدم متخلف خواهد بود.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی - مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به مسائل ذیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد:

الف - ملیت مستخدم.

ب - مدت استخدام.

ج - سمت مستخدم.

د - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط به مستخدم.

ماده دوم - پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضاء می‌نماید و در هر کنترات باید دولت به موجب‌ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچ گونه حقی برای‌مستخدم متخلف خواهد بود.