قانون راجع به پذیرفتن فارغ التحصیلان دیپلمه داوطلب خدمت در ارتش و سپاه دانش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf
فرمان شاه ایران: من که به تشکیل سپاه دانش فرمان داده‌ام همه جا به عنوان پرچمدار...
رژه دختران سپاهی دانش در برابر مجلس سنا

‌قانون راجع به پذیرفتن فارغ‌التحصیلان دیپلمه داوطلب خدمت در ارتش و سپاه دانش- مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت جنگ مجاز است فارغ‌التحصیلان دیپلمه را که مایل هستند قبل از رسیدن به سن مشمولیت داوطلبانه خدمت زیر پرچم خود را‌انجام دهند در صورتی که از نظر پزشکی بلامانع باشند پذیرفته برای انجام خدمت در ارتش یا سپاه دانش به مراکز آموزش مربوطه اعزام دارد.

‌وزارتین جنگ و فرهنگ مأمور اجرای این قانون هستند.

‌قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه نهم بهمن ماه ۱۳۴۲ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است


نیز نگاه کنید به

سپاه دانش و

انقلاب سفید