قانون حفظ کرسی استادی دکتر منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی در زمان مقام سفیرکبیری و نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۲ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به تأیید عمل دولت در مورد حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی تهران‌در زمان داشتن مقام سفیر کبیری و نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو - مصوب ۱۳۴۶٫۱۱٫۲۲

‌ماده واحده - عمل دولت مربوط به حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر اقبال در دانشکده پزشکی تهران در زمان داشتن مقام سفیر کبیری و‌نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی ملل متحد (‌یونسکو) تأیید می‌شود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود، پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز‌دوشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی