قانون تکمیل ماده ۲ قانون تاسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تکمیل ماده ۲ قانون تأسیس دبستان‌های چهار کلاسه ملی و دبیرستان‌های دولتی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۱۵

ماده واحده - درآمد حاصل از ماهیانه هر یک از دبیرستان‌های دولتی که با رعایت ماده ۲ قانون خرداد ماه ۱۳۳۵ اداره می‌شود بر حسب تقدم به‌مصارف ذیل خواهد رسید:

۱ - توسعه و تکمیل همان دبیرستان از لحاظ تهیه آزمایشگاه و کتابخانه و لوازم ورزشی و تربیتی و هزینه‌های ضروری اداری (‌آب و برق و تلفن).

۲ - خرید اثاثه کلاس و تعمیر کردن و توسعه و تکمیل ساختمان (‌در ابنیه دولتی) و خرید زمین و ایجاد ساختمان دبیرستان در آن شهر (‌در صورتی‌که زمین و بنای دبیرستان دولتی نباشد) و در صورت بودن بنای دبیرستان دولتی خرید زمین و ایجاد ساختمان دبیرستان در همان شهر.

۳ - توسعه و تکمیل ساختمان سایر مدارس دولتی.

۴ - اعطاء کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان مستعد و بی‌بضاعت.

‌تبصره ۱ - رییس دبیرستان می‌تواند به ده درصد کل دانش‌آموزان خود که دارای استعداد کافی هستند اما بضاعت ندارند از این محل معادل شهریه‌سالانه برای نام‌نویسی پرداخت نماید.

‌تبصره ۲ - وزارت آموزش و پرورش در مورد تأسیس دبیرستان‌های جدید در صورتی اقدام خواهد کرد که دانش‌آموز به حد کافی و دبیران واجد‌شرایط و هم چنین محل و تجهیزات مناسب در اختیار داشته باشد.

‌شرایط مذکور در مورد صدور اجازه تأسیس دبیرستان‌های ملی نیز باید رعایت شود.

‌تبصره ۳ - آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود پس از تصویب مجلس‌سنا در تاریخ روز دوشنبه دوم بهمن ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز یک‌شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی