قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قانون اساسی مشروطه
Majlis 17.pdf

قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی - مصوب اول آبان ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]

ماده واحده - مجلس شورای ملی با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول پنجم و چهل و سوم و پنجاهم قانونی اساسی اصل پنجم‌قانون اساسی را چنین تفسیر می‌نماید که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره تقنینیه اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است.


این قانون به موجب قسمت اخیر بند اول اصل ۲۷ متمم قانون اساسی در جلسه پنج شنبه اول آبان ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

  • ‌پاورقی: تفسیر بالا و همچنین اصل پنجم قانون اساسی به موجب اصول مصوب قانون اساسی و متمم آن در مجلس واحد (‌کنگره) مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ به نحو ذیل اصلاح گردیده‌است:

اصل پنجم- دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۷

نگاه کنید به