قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که ارقام آن از حیث وصولی از محل درآمد عمومی و اختصاصی طبقه اول بالغ بر هفتاد و‌هفت میلیارد و چهارده میلیون و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و شش ریال و پنج دینار (۷۷۰۱۴۰۶۴۳۳۶٫۰۵) و از حیث هزینه از محل منابع‌مزبور بالغ بر هفتاد و شش میلیارد و هفتصد میلیون و سیصد و هفده هزار و هفده ریال و چهل و هشت دینار (۷۶۷۰۰۳۱۷۰۱۷٫۴۸) بوده و صحت آن‌به تأیید دیوان محاسبات رسیده است تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۳.۲۲، در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی