قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۵ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۹

ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۱۸ موافق قسمت ۱ و ۲ پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و هفتصدو هفتاد و نه هزار و سیصد و پنجاه و نه ریال و هفتاد و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال ۱۳۱۸ به مبلغ سه میلیون و دویست و هشتاد هزار و چهار صد و شصت و نه ریال وبیست و پنج دینار به طریق زیر تصویب می‌شود:

بر طبق قانون مصوب ۱۰ تیر ۱۳۱۸ به مصرف ساختمان جدید چاپخانه مجلس رسیده‌است -. ۵۰۰۰۰۰ ریال

عاید خزانه کشور گردیده‌است.۵۰ ۲۶۰۴۸۵۱ ریال

طلب از مجله ایران امروز که وصول و ایصال خواهد شد.۷۵ ۱۷۵۶۱۷ ریال

جمع کل.۲۵ ۳۲۸۰۴۶۹ ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۴۹۸<