قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۲۷ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی وزارت تعاون و امور روستاها تشکیل می‌شود.

‌وظایف و اختیارات وزارت و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصرح در قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، قوانین و‌مقررات اصلاحات ارضی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، اساسنامه انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی، اساسنامه سازمان مرکزی تعاون‌روستایی، قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران و اساسنامه آن، قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان‌معتادان و آیین‌نامه‌های مربوط و سایر قوانین و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب، به عهده وزارت تعاون و امور روستاها و وزیر این وزارتخانه محول‌می‌گردد.

‌ماده ۲ - برای توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و فوائد و تعلیمات تعاونی و فراهم نمودن تدریجی موجبات‌همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کشور، وزارت تعاون و امور روستاها سازمان‌های‌اداری لازم را ایجاد می‌کند و از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارکنان و وسائل و دارایی و بودجه و اعتبارات سازمان مرکزی تعاون کشور وابسته به‌نخست‌وزیری به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر دو ماه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز ۱۳۴۹۰۱۲۰۲۰ در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نیز نگاه کنید به

اصلاحات ارضی و

انقلاب شاه و مردم